- II - PARO CHIE-NXEUWS i Week van 27 november - 4 december» Misdienaars t Fons Dinghs en Jos Emonts Willie Duykers en Jos. y, Kuyck. Zondag: Eerste zondag van de advent» Zaterdag: 19»00 uur: zlg. Lei Heidens," Zondag: 8»00 uur: overl» fan, Janssen - Emonts» 10.00 uur: overl» fan. Stooghs-Litjens-Hcnckens Maandag: 8,00 uur: overl, fam. Éngelb» Emonts en Maria Geurts. Dinsdag: 8,00 uur: bijz» int, (g). Woensdag: 8,00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). Donderdag: 8,00 uur: overl» fan, Gellinghs—Verhoeven. Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand bijzonder toegewijd aan het H» Hart. 8.00 uur: Gezongen H. Mis tor ere van het H. Hart en Christus Koning» Zaterdag: 8,00 uur: ter ere van 0,L» Vrouw (int, offeraars), 19.00 uur: zlg. Antoon Roelofs. VERENIGINGENVERENIGINGEN: S,V, Castenrav: Uitslagen zondag,, 21 november 1971: Door het slechte weer werden alle wedstrijden afgelast. Programma zondag. 28 november 1971: V.C»H, X - Castenray I Aanvang 14.30 uur'",' Castenray II - Venray' VII Aanvang 14.30 uur. Castenray III - R.K.G.F.C. V Aanvang 12,00 uur. Katholieke Meisjes Gilde: a»s. woensdag, 1 december brengt St. STikolaas met zijn Pieten oen bezoek a.an onze vereniging in caf6 v. Rhee, Tevens is dit onze .1 aarl i.lks e oud er av ondzodat wij hopen dat vele ou ders die avond bezoeken, om te zien wat de meisjes allemaal crp de plan ken brengen, Aanvang: I9.30 uur, TOT ZIENS De Leidsters. Carnavalsvereniging "DE KNUPPELS": Zaterdagavond na do Mis bijeenkomst voor de leden van de kamavalsver- eniging. Vertrek naar de zaal om 20.00 uur. De gecretaris J W eys o "DE GCHA1TS" KUNT U NIET MISSEN". - GEEN UEELinJÏ - III

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 2