'Da Kruidonrokj es. ..rooks tand aards Asbakken-.-.-i P ar aplub akken Lektuurb akken- - - Q HERENENDAMESPORTEMONNEE'; KOOKPANNEN (Roestvri jstaal) PEDAALEMMERS (Roestvrijstaal) BROODTROM M_B L_S_V MED IC IJNK ASTJES Wasboxen, Pitriet Flessen en Manden.... LEKTUURMANDEN IN KLEUR,-. enz. enz. enz. enz, H. VERSLEYEN - DRIESSEN. OIRLO. INBRAKEN Stil Het gaat er zo stilletjes aan op lijken, dat we oon' aparte rubriek noeten gaan inrichten voor de inbraken in Castenray. Vorige week is er op verschillende plaatsen weer eens bezoek geweest van enkele ongewenste gasten: 1: D.e werkplaats van de Fa, Dinghs aan de Castenraysestreat werd in de nacht van donderdag op vrijdag net twijfelachtig bezoek vereerd, Via oen achteringang is non binnengedrongen, nen heeft oon partij reserve-sleutels en wat gereedschap neegenotien en voordat nen hier vertrok, word de zaak lekker overhoop gezet. 2: Met het hierboven genoendo gereedschap word de tocht voortgezet en wel naar het kantoorgebouw van dezelfde firna. Op vakkundige wijze wist nen zich tougangf-te verschaffen tot het ge bouw. Er werd geen plokje bij het onderzoek overgeslagen: alles, naar ook alles lag overhoop. Er werden nagenoeg geen vernielingen aangericht. De gereedschappen werden hier ook teruggevonden. De totale buit bij deze twee inbraken bedroeg precies 75 cent; (Niet iedere vaknan wordt oven goed betaald). 3'. Do derde inbraak in dezelfde nacht en waarschijnlijk door hetzelfde gezelschap werd geploegd in het gebouw van da. L.L'sT.B. Na oen nislulcte poging aan de zijkant van het gebouw, wist nen aan de achterkant binnen to konen. Ook hier gold weer:laten we nou eens al les overhoop zotten. Op enkele kleine beschadigingen na aan de grote kluis, was de schade nihil. Hier werd genist: pakje® sigaretten. Men kan bepaald niet zoggen, da.t do insluipers veel succes gehad hebben. EEN BILJET VAN, 11

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 8