v S.V.V. Caatenray! Uitslagen zondag. 14 november 1971' Castenray I - Meerlo X 3 1» Leunen IV - Castenray II s 1 6. Castenray III - Leunonlll 1 - 4. Progranna zondag, 21 november 1971» Melderslo I - Castenray I Aanvang: Castenray II - E.E.V. H Aanvang: T.O.P. *27 III - CastenraylllAanvang: JEUGDVOETBAL: - Progranna zaterdag» 20 november 1971! Meterik All - Castenray AIAanvang 15«00 uur. Verleden zondag boekte liot eerste elftal een prachtig succes door op eigen veld het hooggeklasseerde Meerlo I te verslaan. Tegenover drie gave doelpunton van Piot v.d. Kerkhof en Nico Btlddiger (2x) kon den de gasten slechts één stellen, door een omstreden penalty. Laten we hopen, dat a.s. zondag ook Melderslo I aan de zegekar gebon den wordt» De hoogste troef die we uit kunnen spelen, moet de ijver van het gehele elftal zijn. UT kont onze spelers toch ook weer aanmoedigen?? Do 6-1 overwinning op Leunen IV welke Castenray II behdaldo had me een beetje moor zelfbeheersing veel hoger uit kunnen vallen, Vanaf het begin van de wedstrijd was Castenray in het offensief, naar toch ging men slechts net een 3—1 stand de mist in. Fa rust weer hetzelfde speelbeeld als voor de mist. Onze keeper kreeg in de tweede helft dan oak slechts twee ballen aangereikt. Met nog drie goals erbij werd de grootste overwinning in deze conpeti- tiehelft gcbookt. Hopelijk een stimulans voor de volgende wedstrijden, KandboogschuAterij "De Batavieren": Afgelopen week heeft onze Vereni ging deelgenomen aan het jubeleunconcours van St. Joris Leunen. Onze vereniging was met 3 zestallen vertegenwoordigd. De uitslag was als volgt. Eerste zestal behaalde X&257 punten ondanks dat enkele minder goede pijlen zoals een bal een 3 en een 4 werden geschoten, het tweede zestal behaalde I.I36 punten. Dit zestal wist de rozonprijs te behalen net 25 rozen, hiervoor had Jos Woys 11 rozen op zijn naam staan. Het derde zestal behaalde 1.009 punten. Hiermede violen zij juist bui ten de prijzen, ondanks dat G. de Rijk koploper was met 181 punten. Hot Koningskruis over het gehele concours werd behaald door G. Weys met 226 punten. Aan prijzen werden behaald een beker, een medaille plus een Koningskruis Mag ik vanaf deze plaats alle schutters hartelijk feliciteren tiet de be haalde resultaten. Het zullen zeker de laatsten niet zijn, nu weer enko le nieuwe leden onze vereniging zijn komen versterken. Daarnaast zijn er ook nog enkele dames i# opleiding, zodat wij voor do toekomst nog geen zorgen behoeven t.o maken, Zaterdag, 20 novefcxber wedstrijd St. Hubertus Mersolor Batavieren Castenray. Vertrek om 17.00 uur. Alle schutters worden beleefd verzocht om aan deze wedstrijd deel te nemen. 14.30 uur'. 14.30 uur. 12.00 uur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 5