o 999 O volleybalvereniging; XV - Limburgs o Vrouwen Bowcgjngt ExcursieDinsdag, 23 novonbor is con c::- cursie naar do pluinvoevakschool te Korst. Er is tevens eon demons tra- tio voor hot bereiden van wild on gevogelte» Vertrek 13*15 uur aan do kerk» o gaan net eigen wagens en zijn on 17«00 uur weer thuis. PatronaatEr is deze week hard geivorlct in het patronaat» Vele hebben noogeworkt en er zijn heel wa.t acrobati- scho toeren uitgoliaaldl Haar het schiet al lokker op» Nog een week volhouden danosen ons patronaat is van aanschijn veranderd» Maandag beginnen we weer. Wie deze week geen tijd had on te helpen, kan do volgende week nog konen11 We Trillen het de komende week graag afgewerkt hebben» Uw Postuur. 3 ebt aard onveren! ging C as tonray Op woensdag, 8 docenbor a,s. C*"1 FEESTAVOND. 1 s-avonds vanaf 7 uur bij v, Rheo, Allo bejaarden worden vriendelijk uitgenodigd en op tijd venvacht. Het Bestuur. Bij do Dorpsraad kwam een tip innen on eens te denicon aan hot oprichten van oen volleybalvereniging» Voordat we ochtor over kunnen gaan tot hot oprichten van een volloy- b. alvereniging, moeten wij eerst weten of er voldoende belangstelling bestaat» Daarom vprzookon wij diegene die lid zou willen worden van deze ver eniging, onderstaand strookje ingevuld, v66r maandag. 29 november a.s« in te leveren bij een van do loden van do Dorpsraad» knip——knip» «knip. «knip. «knip. Naam. Adres Woonplant: Geboortedatum» (en jaar) Man Vrouw X X doorhalen Wat niet van toe passing is. Katholieke Meisjes Gilde; Dondorda.g, 25 november asis er weor een clubavond van 19.00 uur tot 21.00 uur voor de junioren. Tot Dan»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 4