- XX - JEUGDVOETBAL S.V. Caatenrav Nu do winterpauze zijn aanvang heeft ge- nonen voor de jeugd is het belangrijk, node voor de toekomst, de resul taten tot op heden eens wat nader te bekijken» Iedere zaterdag speeldon zo'n kleine 40 jeugdige spelertjes hun spel. Veel inzet en goede voorbereiding brachten wisselend succes» Onze AI hoeft zich goed geplaatst en net een beetje neer zelfbeheer sing de ranglijst aangevoerd van de A3 klasse in do kring Horst Venray, Jamer, naar de positie is zeer göed en men heeft het lei echt in han den als nen zo dan ook maar benut» Het geven van informatie van do leider is goed, naar het nenen zal hierbij moeten aansluiten en daar, geachte spelers, van onze jeugd, ligt nogal een probleem» Men kan nu eenmaal niet alle kanten op, er zijn richtlijnen en deze zullen geaccepteerd moeten worden» Goals, die niet "zitten" en toch tellen is een zware kost om te verteren, maar in de eindrangschikking tellen zc toch moe.» Dc renodie hiertegen is zondor moer twoc goals ma ken door een sportieve inzet en goed voetbal en dit zit er zeker in» Dl; v '.7 Omdat de Blin een van de hoogste klassen was: ingedeeld, dacht men, dat het moeilijk zou zijn een overwinning te behalen, naar het tegen— deel is bewezen de jongens van de Dl» Nadat ze in het begin startnoèilijkheden hadden, heeft het verjongde elftal daarna toch verscheidene winstpunten kunnen vergaren» Dit was het resultaat van verschillende weken trainen, speciaal voor beter spel en inzicht» Dat de Bi-spelers met wisselend succes voetballen, is bisschien mede te verklaren doordat het elftal niet steeds op volle sterkte kan spe len vanwege het groot 'aantal beschikbare spelers voor dit elftal, die allen graag voetballen» Dl - Dili Do D-spolortjes strijden met him collega's uit Oirlo samen met wisselend succes op alle fronten» Het is niet altijd voetbal wat men ziet, naar de inzet die deze jongeru tonen is enorm groot, zodat men toch resultaten boekt» Op de spelorsbijeenkönst van de senioren hooft non eens alle kanten benaderd van de joug£l» Het ligt namelijk in de bedoeling om een jeugdconmisie in het leven te roepen welke do algehele zaken van do jeugd zal gaan behartigen en hiermede iets te kunnen bijdragen voor de toekomst van de jeugd» Men denkt hiermede een sfeer- te kweken die de' belangen van de vereni ging in de toekomst zekor ten goede zal konen» P.J.W» Swinkels» Onfortuinlijke Jagers» Iedereen in Castenray weet, dat er zo nu en dan eens wat "Schuuptochten" ondernomen worden waarvan U al lemaal weet wat do bedoeling is. Zo ook onze vrienden J»S. en G»S»| Zij hadden er behoefte aan om afgelopen maandagmiddag"de Castenrayse natuur eens wat nader te gaan beschouwen, vergezeld van een "wapen", (Het was in ieder geval geen knuppel). Aldus uitgerust gingen onze jagers op pad om van do natuur tussen Cas tenray, Horst on Tienray to gaan genieten»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 11