V o. - II - Limburgse Vrouwenbond; WIE NIL SR TEGEN CNS VOETBALLEN???? r Voetballers en voetbalsterren gevraagd5t Do danes van de L.V.3. zijn van plan om voor de Carnaval volgend jaar een voetbalclub op te richten» Hiervoor kunnen alle danes zich. opgeven en onder leiding van mevrouw Classens-Vissers zal dan de training en voorselectie plaatsvinden» Het is de bedoeling on dan net de carnaval een wedstrijd te spelen, het doet er niet toe tegen wie, liefst die d*r ook niets van kunnenE t Ne willen ook wel tegen de Raad van Elf voetballen als ze tenminste iSct bang zijn dat we ze tegen do schenen schop pen. X_E_D__E__R E_E N K AN H E E D 0 E N Spelregels kennen is niet direkt nodig, t Enige dat iedereen noot weten on nee te spolen is, dat de bal altied aan de a n d o kant in de goal moot en liefst zo vaak no gel ijk'. Dogenen die interesse hebben on nee to spelen of on tegen ons te spolen kunnen zich altijd opgeven bij de voorzitster of de be stuursleden» Het Destuur van de L.V.B. S.V» Castonray: Uitslagen. 24 - 10 - 1971: R.K.D.S.O. I - Castonray I Castenray II - Oostrun III Nittoïihorst 6 - Castonray III D.I.S» AI Castenray AI Castenray 31 - Venray 32 Progranna voor 31 IC - 1971: Castenray I .- Swolg. Boysl Kegolson III. -■ Castenray II Castonray III - Hegelson 4 4 0 1 4 2. 8. 0. 2. Aanvang Aanvang Aanvang 14,30 uur. 12,00 uur. 12.00 uur. Jeugdprogranna zaterdag, 30 - 10 - 1971: Castonray AI - Nittonhorot A3: Aanvang? 15.00 uur. Leunen BI Castenray BI Aanvangj 14.15 uur. Op 12 november a.s. is er een belangrijke spelers- bi jeenkonst in hot clublokaal. Houdt deze datum vrij voor deze avond! j^_Castenra^ III Zondag j.'l. ging het dorde elftal naar Korst dat nog lager geklasseerd stond» Hier zou dus oen overwinning" no ge lijk zijn. Direkt na de aftrap word Horst al in de verdediging gedrukt en. het eerste doelpunt liet niet lang op zich wachten. De nakcr van het doelpunt was Johan Bftddigor. Deze speler zou later nog drie doelpunten voor zijn rekening* nemen. 3ij rust stond Castenray al met 0-4 voor» Na de thee trok Castonray weer op naar het Horstor doel dat zwaar onder druk kwam to staan» Jan Enonts had pech net zijn schoten togen do keeper, paal en lat. Toch noest de Korster doelman nog 4 koor do gang naar hot net naken door doelpunten van Johan 3tïd- digor 2x, Jan Enonts en Hart Baltussen. Met oen 8-0 overwinning koerde Castenray, 2 puntjes rijker, huiswaarts. *n, Voetballer - III - Naam bekend bij d&'Rodaktic. "5 -J

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 2