r n - VI - S.Y. CASTENRAY. Uitslagen 17 - 10 - 1971 Castenray I -• Sparta I t 1 - 1. Griendtsveon II Castenray lit 1 1» Castenray III HGldorslo 4 2 - 5» Lcunon A3 - Castenray AI Q - Ca.stenray 31 - IJssclsteyn BI 5 0» Pro gr anna. 24 - 10 - 10711 R.K.D.S.0» I - Castenray I Castenray II - Oostrun III Wittenhorst 6 Castenray III Aanvang 14*30 uur. Aanvang 14.30 uur. Aanvang 12.30 uur. 7 ProOTcUiin- jeugdvoetbal 23 - 10 - 19711 D.I.S. AI Caatenray AI Aanvang*15»00 uur, Castenray 31 - Venray 311 t Aanvang:15.00 uur. PRIJSVRAAG voor jong en oud d e elnaii o gr at i s 2 2 In oen van de vorige nurners van dit blad is or not oen enkel woord gesproken over een (nieuwe) naan voor het Ca.stenrays Dorps- bla.d. Ondat dit blad iets voor en van Castenray isnoot er natuurlijk een naam konen, die betrekking hoeft op het typisch Castenrayso van dit blad, Er zijn onder U beslist voel nensen, die een goed idee in hun voor- of achterhoofd hebben. Er noot con naan konen die loulc is naar toch wel een beetje se rieus is On hot probloon van do nieuwe naamgeving aantrekkelijk te naken is er voor do boste naan oen pronio uitgeloofd van! TIEN HELE—NEDERLAND SE GULDEN S - De prer.ilo zal toegekend worden aan diegene, die volgons de Dorps raad on de rodaktio net do neest originele oplossing naar veren kont» Er wonon in Castenray ongeveer 900 personen, dus we verwachten minstens 500 verschillende namen voor dit ene blad. Iedereen nag zoveel oplossingen insturen als hij/zij wil. U noot er wol iets voor doonj n.l. hot volgende: Knip onderstaande strook af, vul ión of neer nanon in, die volgons TJ typerend zijn voor ons blad en doe deze strook, voorzien van naan en adres op het rodalctioadres in de bus. iS=2=2E^S=-2£-2g-=k£5_^2sdai2i_26_oktober_1971 J H M -knip- D eolnano-strook. iOixp Toekonstigo naan voor hot Dorpe blad. Naani 1 Adres (inleveren tot en net dinsdag, 26 oktober 19711 2. 3, enz.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 6