SwwP.a.J.,.1-» Op donderdag, 21 oktober a,s. io er in Cat6 Kuypors ocn 1 ed oav er gad o ring Er Eal op die avond tevens con bestuursverkiezing plaats vindon» Do aanvang (not "Cassels Kotierkc"orbij is on 20.00 uur Hot Bostuur, S VCas tonrav Uitsla.gon 10 - 10 - 1971. Leunen 1 Castonray 1 4 - 20 Castonray l'l - Hetorik 4 2 - 0» C'astenx-ay Al - Merselo Al j 3 - 0. E.W.C.3. 1 - Cr.stonrai'' B1 2 - 3. Prograrna 17 - 10 - 1971? Castonray I Sparta »18 Aanvang 14*30 uur, GriendtsveenH-Castonray II Aanvang 14.00 uur. Castonray III - Molderslo 4 s Aanvang 12.00 uur. Programma .jeugdvoetbal 16 - 10 - 1971; Leunon A3 - Castonray AI Aanvang 15.30 uur. Castonray BI - Us seist 03m 31 Aanvang 15.00 uur, Handboogschutteri.i "Do Batavieren": Afgelopen zaterdag heelt de wedstrijd plaats gehad tussen de fa- nxxies Kuypors Keys. Ex werden 25 pijlen geschoten. Do uitslag was als volgt: do familie Kuypers bchaaldcnl.108 punten, do fami lie Hoys behaalde 1.106 punten. Verder schoten nog 2 zestallen van onze vereniging: deze behaalde 1.144 punten cn 931 punten. De avond werd in gezellig samenzijn doorgebracht. Zaterdag, 23 oktober a.s. gaat onze vereniging naar St, Hubertus Merselo. Er zal mot 4 zestallen geschoten worden. De opstelling zal eon dezer dagen opgehangen worden in "Het Dool- huis". De secretaris P. Pools CARNAVALSVERENIGING Programma voor het komende karnavalssoizocn: Zaterdag, 13 november: Openingsbal te Oostrum met de gozamelijke karnavalsverenigingen van de gemeente V011- ray. Zaterdag, C januari: Vorstonbal. Uitwisseling net do karna- vasIvoreniging van Blittorswijclc. Saterdag, I5.janua.ri: Prins onb al. Vrijdag, 28 januari: Kamavalszitting, Zaterdag, 12 februari: Jougdbal, 13 14 - 15 februari KAR N A V AL. Wanneer wij eon bezoek brongen aan Blittorswijek is nog niet beleend; Vanaf 6 septenocr jol.is het clublokaal van do karnavalsveronigina Cafe Kuypers. Personen van 20 jaar of ouder, die lid willen worden van do Raad van Elf, kunnen zich opgeven bij de bestuursleden, tot 1 november - IV - S

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 3