B: V CASTENRAY S DORPSBLAD, 15 oktober 1971. Jaargang nr. 0 nr. 2, RedaktieadresKl, Oirloso- weg 7, Tel. 60S, Kopij binnen vsSór woensdag 17c00 uur. Banlirek.nr. 1307-93166. Boerenleenbank Oxrlo. PARO CKXSITIBÜU S Week 16 tot 23 oktober; Misdienaars: Pons Dinghs en Jos Emonts. Willy Duykers e.n Jos van ICuyck, Twintigste zondag na Pinksteren. Saterdag: 19.00 uur Zondag Maandag Dinsdag ¥0enddag: Donderdag: Vrijdag Zaterdag: C 10 8 19 IT.3, Zondag, Op deze SCHOOL: .00 uur .00 uur 00 uur .00 uur .00 uur ,00 uur ,00 uur .00 uur 00 uur 24 olcto dag in naanddienst zlg, Jos Jonniskens» De zang wordt verzorgd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor van IJsselsteyn. tot bijzondere intentie (G. voor zlg. Antonita en Jo Swxnkels en Johannes Thijssen. zlg» Josephina Seykens Gollin. overl» fam. Verhoeven - Houbon. Gezinsmis (intentie offeraars). gezongen jaardienst overl. fam. Ewals- Rambags» tot bijzondere intentie (G. ter ere van O.L.-Vromv (intentie offeraar) overl. fara. Arts - Heidens, ber, is hot wereldraissiedag» alle diensten collecte voor het missiewerk. Enkele mededelingen; do horfstvacantie begint vrijdag de 15e na schooltijd,, Zo duurt tot en mot zondag de 24e. ¥0 beginnen dus weer maandag 25 oktober. De kleuterschool hoeft dezelfde regeling. Beste Ouders, U hebt waarschijnlijk wel van Uw kinderen gehoord dat do Gen. Politio oen contrêle uitgevoerd heeft op do fietsen van Uw kroost, liet is misschien voor U wel eens goed, dat U> verneemt, wat hier van de, resultaten zijn. Ondoi-zocht werden 29 fietsen, verdeeld over 4 - 5 - 6e klas. Hiervan hadden er 22 goon bei, 21 geen reflector, 15 slecht spatbord (wit), 4 totaal verroest, 3 slechte trappers, 2 slecht stuur, 2 afgekeurd, totaal!lil, maar het ergste: 2 ra et co en r en 1 l I In verband mot de verkeersveiligheid is het toch wol gewenst, dat Uw kinderen een "veilige" fiets hebben. Bewaar hun cross- fiets voor achter hot huis!!! Een beetje meer waardering voor hun karretje mocht ook wel» Donk aan poetsen! Moedig Uw kinderen hiervoor aan. Bij voorbaat dank - XI - Personcol van de school.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 1