- IV - Bil.lartclub, "Do Kotsors" i Uitslagen van vorige wedstrijden5 Broekhuizen A - Castonray A s 2 8. Ca.ston.ray Cl - Kruisprunt Cl 4 - 6. Program—a: Dinsdag 5 oktober: BroekhuizenvorstCl - Castonray CI. Vrijdag 8 oktober: Castonray A - Coppus A. K.P.J.L.a.s. vrijdag (8 oktober) wordt or eon dropping georga niseerd. Vertrek 19.30 uur bij cafd Kuypers. Onkosten 2,00, Tot vrijdagavond. Het Bestuur. S.VCastonrayUitslagen 3-10-1971 Gaystoren X - Castonray I s 1 - 1. Castonray IX - IJssclstoyn XII: 0 1, R.K.L.V'.V» 4 - Castonray III j 2 - 2. Hegolson A2 - Castenray Al 4 - 2. Castonray BI. - Moterik BI 5 - 1» Progranma voor 10 - 10 1971» Leunen 1 - Castenray 1 Aannang 14.00 uur. Castenray 11 - Moterik 4t Aanvang 14.30 uur. Programma jeugdvoetbal op 9 10 - 1971» Castonray Al - Morselo Al: Aanvang 15.00 uur, E.U.C. BI. Castenray 31 s Aanvang 14.30 uur,. Spelers S.V» Castenray denk aan de traininglIl Senioren trainen op donderdagavond - aanvang 19«30 uur. Junioren trainen op dinsdagavond - aanvang 19«00 uur. K.H.G. Donderde.g, 14 oktober, clubavond voor de junioren van 19.00 uur tot 21.00 uur. Handboogschuttori.i "Do Batavieren": l) Afgelopen zaterdag heeft er een wedstrijd plaatsggehad tusson onze vereniging on de "Batavieren" uit Tcgolon. Sinds wij vanaf 1959 goede relaties hebbon net doze voreniging, is het ons slechts £6 maal gelukt on er van te winnen (1962). Afgolonon zaterdag was het echter de 2de koor, dat Castenray boter schoot dan Togolon. Er weÉdon 25 pijlen goschotenj de uitslag was als volgt: Castenraylc zestal: 1.247 punten. 2e zestal: 1.164 punten. 3o zestal: 798- punten. (5 schutters). Do schutter not de hoogste score was Al. Kuypers nét 214 punten. Togolonlo zestal: 1,191 punten. 2e zestal: 1.030 punten. 30 zestal: 44.1 punten (3 schutters). De schutter net de hoogste score was H. Iiaghs net 205 punten. Daarna schoten do 6 hoogste schutters van beide verenigingen nog 10 pijlen: de uitslag hiervan was: Castenray 497 punten, waarvan A. Kuypers het geweldige aaiital van 95 voor zijn rekening nan, Tegolen behaalde 492 punten» Onze vereniging Iioeft op allo fronton een mooie zego behaald. Hulde aan allo schutters, want ze hebben allemaal hun steentje bij- godragon aan dit prachtige resultaat. De secretaris P. Pools. 6 9

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 6