- 2 - KOSTEN; Na 4 nummers dachten wij dat U voldoende kennis gemaakt hebt met dit blad zodat U kunt beslissen of U een abonnement neemt. De leden van de dorpsraad zullen dan bij U langs komen. Wij dach- te? j 6abonnementsprijs te stellen op 2,50 per jaar. Mededelingen van Kerk, verenigingen, dorpsraad, school, ingezon den stukken zijn gratis. 6 Normale advertenties kosten 2,50, grote advertenties (halfblad) 5,00, heel blad 10,00. De advertentiekosten kunnen kontant en per bank betaald worden. Zijn er nog vragen, wendt zich dan tot de redactie. De Dorpsraad. Beste lezers, Laten wij hopen dat onze nieuwgeborene een lang leven tegemoet gaat en laten wij iedefeen van harte feliciteren met onze nieuwe aanwinst Het is me daarom een grote vreugde dat ik me via dit blaadje tot U kan richten. Mensen van Castenray we moeten samen er voor zorgen, dat dit een succes wordt. U kunt dat doen door U allemaal te abonneren. Wordt abonnee... en U blijft op de hoogie van alles wat er gebeurt in Uw dorp!Iil U hoeft dan niet meer naar het dorp om het nieuws en de medede lingen der verenigingen te lezenhet wordt thuisgebracht. Onbekend maakt onbemindzo raakt U bekend..en de leefbaar heid zal erdoor bevorderd worden! Bovendien hoeft U dan ook niet rond te vertellen dat "Uw biggen ter verkoop gereed zijn" of dat U bloemkool hebt....een enkel briefjeen het hele dorp weet het!!! U verlicht daarbij ook de lasten van de redactie. Er blijft dan ook wel eens wat over om de bezorgsters en bezorgers te gedenken... ook dat hoort erbij. Een woord van hartelijke dank aan de vrijwilligers die zich hier achter gezet hebben. Bedankt redactie' Nogmaals.steunt dit nieuwe initiatief van ganser harte en wij zullen er allemaal wel bij varen. G. Raaijmakers. Voorzitter Dorpsraad.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 2