Kerkelijke mededelingen 5 38 Oude foto Weekend diensten www.younghairshop.nl Boek bestellen? PEEL EN MAAS Donderdag 5 juni 2008 - Pagina 38 Ars Musica Koor Chrisko Confetti Euterpe Venray's Mannenkoor St. Oda zoekt muzikanten Zangers van St. Frans Harmonie Sub Matris Tutela Venrode Het Zonnelied Computerclub Dansavond Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray Prostaatkanker Den Hoender Jeugdnatuurwacht KBO Match Opanka www.vandenmunckhof.nl Grote Kerk Oud papier De Springplank Bedevaart St. Gerardus Wittem Demodag hondensport PEEL EN MAAS E3 JOURNAAL WEEKENDLOOP DE TELEGRAAF BEZORGEN? "PERIODIEK" Paterskerk GGZ Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Castenray Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochies Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochies Smakt en Holthees Parochie Meerlo Parochie Tienray Protestantse Kerk Bijbelgemeente Doxa Rehoboth ?2v 5. f HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKEN VERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apotheek St. Oda en Escura Apotheek De Mon nikskap: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag is Escura Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Buiten deze tijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, bij Escura Apo theek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: van vrij. 6 juni t/m zo. 8 juni 2008. P.P. VAN DER WERF TEL. 583478 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar. tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, WH. de Vocht, R.C. Goedegebuure, R. Eelderink en M.Theunissen DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19.30 tot maandag 07.30 uur RITA VAN REIS Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19 30 uur waargenomen door: HENNY VAN EERTEN EN RITA VAN REIS Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46,5803 AC Venray Tel. Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo, Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www. slachtofferhulpnl THUISZORG NOORD-LIMBURG Kennedyplein 18,5801VH Venray. Klantenservice tel. 0478-526262. ,Fax:0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman -Tel. 516636 J.Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 /Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel.: 0478-517317 Fax.: 0478-517319 www.synthese.nl e-mail: unitvenray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.45 uur en van 13.15 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Dinsdagavond van 18.00 -19.00 uur (alleen telefonisch). Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur: Tel.: 0478-517317. JIP (jongereninfotheek) Marktstraat 8 5801 BM Venray. Tel.: 0478-514687 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 15.00-17.30 uur. GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 De repetities van Ars Musica wor den elke dinsdagavond van 20.15 tot 22.30 uur gehouden in 't Stekske achter de Plusmarkt in de wijk Land- weert in Venray. Is zingen een hobby dan is men van harte welkom. Voor meer informatie kan men zich wen den tot Wiske Koster via telefoon (0478)583399. Afmelding repetitie bij Fried Huet via telefoon (0478)583130 of bij Harrie Hulsmans via telefoon (0478)583619. Elke maandag repetitie van 19.30 tot 21.30 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Zondag 15 juni vanaf 11.15 uur heilige mis in Paterskerk. Voor vragen of afmeldingen kan men terecht bij Marly Driessen via telefoon (0478)588176 of bij Norma Ansinger via telefoon (0478)585234. Confetti is een close-harmony groep dat zo'n beetje alle muziek genres zingt. Woensdag 11 juni repe titie om 20.15 uur. Stemvorming op woensdag 18 juni vanaf 19.30 uur in Jerusalem. Kijk voor meer informatie op www.confetti-venray.nl. of neem contact op met Sander van Loon via telefoon 06-24288655. Het harmonieorkest repeteert op de donderdagen 5 en 12 juni vanaf 20.00 uur. Afmelden via telefoon 06-48792874. Het opleidingsorkest repeteert op de donderdagen 5 en 12 juni vanaf 18.45 uur repetitie. Afmelden voor 17.00 uur via e-mail anleijssen@gmail.com. Zondag 8 juni défilé Avondvierdaagse. Verzamelen om 12.30 uur tussen Helfrichstraat en Kruitweg. De repetities zijn op de donderda gen 5,12 en 19 juni in partycentrum De Witte Hoeve vanaf 19.30 uur. Mannen tot vijftig jaar zijn welkom om, geheel vrijblijvend, een van de hierboven genoemde repetities bij te wonen. Aanmelden kan bij een van de leden of via de website. Ook kan men geheel vrijblijvend deelnemen aan enkele kennismakingssessies 'noten kraken' vanaf donderdag 12 juni. Dit is een jaarlijks terugkerende mogelijkheid om samen met andere nieuwe belangstellenden op een ontspannen wijze kennis te nemen en te proeven van het zingen in het mannenkoor. Afmelden kan via e-mail afmeldenvmk@venray.net. of via tele foon (0478)513019. Oud papier kan worden afgeleverd bij de VMK-con- tainer aan de Molenhofweg. Zie ook www.venraysmannenkoor.nl. Fanfare, Drumband, Jeugdorkest St. Oda Merselo-Vredepeel is op zoek naar mensen die bugel, hoorn, tuba of een slagwerkinstrument bespelen. Het is een dynamische, vernieuwende vereniging onder leiding van dirigent Frank Steeghs. Belangstellenden zijn welkom voor een kennismaking op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in repetitielokaal zaal 't Anker in Merselo. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Dré van de Venne via telefoon (0478)546347 of 06-51631041. Repetitie op vrijdag 6 juni vanaf I9.3O uur voor de sopranen en alten, om 20.15 uur komen de bassen en tenoren erbij tot 21.30 uur samen en daarna gaan de mannen nog even door. Dinsdag 10 juni 19.00 uur repe titie voor alten en sopranen. Zondag 22 juni zingen in de Paterskerk.Afmel- den bij De Galmhut vanaf een half uur voor aanvang van de repetitie via tele foon (0478)512001. Zondag 8 juni 12.45 uur défilé 50e Avondvierdaagse Venray. Uiterlijk aanwezig zijn om 12.45 uur (hoek Chinees Kennedyplein). Maandag 9 juni geen repetities jeugd, 18.45 tot 20.30 uur repetitie orkest. Woensdag 11 juni 18.00 uur repetitie leerlingen tamboerkorps, 20.00 uur repetitie tamboerkorps. Zaterdag 14 juni inza melen oud papier. Eerstvolgende repetitie donderdag 12 juni in café/zaal Thielen van 20.00 tot 22.00 uur.Venrode is op zoek naar nieuwe leden. Wie meer weten over het popkoor kan kijken op www. venrode.nl. Wie ook wil komen zin gen kan contact opnemen met Dora Garson via telefoon (0478)585371 of met Wendy Arts via telefoon (0478)851322. De repetities zijn op maandag vanaf 20.00 uur in parochiehuis Paterskerk in Venray. Zondag 8 juni zingen tijdens de mis van 11.00 uur in de Paterskerk, 10.30 uur inzingen. Bij verhindering afmelden bij Lies Geuyen via telefoon (0478)582985. Belangstellenden zijn welkom op een repetitieavond voor een kennismaking. Voor meer infor matie en aanmelding kan men zich in verbinding stellen met Toos van den Heuvel via telefoon (0478)583884 of met Roos Ubaghs via telefoon (0478)584531. Computerclub Regio Venray houdt vrijdag van 18.30 tot 22.30 uur in restaurant Le Tambourin in Venray de wekelijkse bijeenkomst. Ook niet- leden zijn welkom met vragen over of problemen met de computer. Men kan zijn pc-systeem, zonder accessoi res (monitor enzovoort) meenemen. Voor meer informatie kan men terecht op www.ccvenray.nl. of via telefoon Dance Events Veltum houdt op zaterdag 7 juni een dansavond met danstesten en een workshop met vakantiedansen in 't Schöpke in Ven ray. Aanvang 21.00 uur. Er wordt op donderdag 5 juni vanaf I9.3O uur geoefend op de schutters- weide. Zaterdag 7 juni worden twee nieuwe kogelvangers geplaatst, waar bij natuurlijk vele handen licht werk maken. Aanvang 8.30 uur. Tevens gaat de drumband deze ochtend op muziekconcours. Zondag 8 juni wordt deelgenomen aan de derde en voorlaatste schietwedstrijd van de Schutterscombinatie Noord-Limburg bij de schutterij Sint Urbanus te Gras- hoek. Vertrek is om 13.00 uur vanaf Het Trumke. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Op donderdag 12 juni wordt er vanaf 19.30 uur geoefend op de schuttersweide. Het Toon Hermans Huis Venlo geniet inmiddels bekendheid bij velen in de regio Noord-Limburg als open centrum voor iedereen die met kan ker te maken heeft. Men kan er vijf dagen per week binnenlopen voor een moment van rust, voor een goed gesprek. Het huis biedt tegenwoordig een scala aan activiteiten waaraan men kan deelnemen. Vanuit deze invalshoek gaat het Toon Hermans huis "inloopmomen ten" houden voor prostaatkankerpa tiënten en hun naasten. Op iedere derde donderdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur staat het Toon Hermans Huis open voor mensen met prostaatkanker en uiteraard ook ande re belangstellenden welke mogelijk in enigerlei vorm met prostaatkanker te maken hebben, om in een ongedwon gen sfeer elkaar te ontmoeten en erva ringen uit te wisselen. Het Toon Hermans huis houdt deze middag in samenwerking met de patiëntenvereniging Stichting Contact groep Prostaatkanker (SCP). Namens de SCP is er ook een vertegenwoordi ger aanwezig om mee van gedachten te wisselen, waarbij bezoekers dan ook nader kunnen kennismaken met de activiteiten van de SCP. De volgen de bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 15 mei. Aanmelding voor deze inloopmomenten is niet nodig. Voor nadere informatie kan men altijd bellen met het Toon Hermans huis via telefoon (077)3211433. Ook via www.toonhermanshuisvenlo.nl vindt men de nodige informatie. Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray ziet er voor de komende week als volgt uit: donder dag 12 juni 14.00 uur Koersbal WO Noord-West. Maandag 16 juni 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoen der. Dinsdag 17 juni 20.00 uur repe titie Muziekmakereej Blaos Um Op. Woensdag 18 juni 10.00 uur interna tionale dans, 13.00 uur werelddans/ Synthese, 14.00 uur handwerken handwerkgroep Den Hoender, 14.15 uur country-line dance/Ans, 18.00 uur country-line dance groepl/Synthese, 19.15 uur country-line dance groep 2/Synthese, 20.30 uur dansmix/Ans. De Jeugdnatuurwacht heeft een wandeling door Vlakwater en Loobeekdal gehouden. Er waren 61 wandelaars, waaronder zelfs kinderen uit groep 6 die volgend jaar lid willen worden. Onder de wandelaars zijn de drie kin deren na willekeurige loting getrok ken. Dit zijn Pim Dupont, Landweert, groep 7 en Niek Hellegers, Veulen, groep 8 en Rens Rops, Ysselsteyn, groep 7. Zij krijgen binnenkort hun prijsboek op school uitgereikt. De eer ste wandeling na de vakantie wordt gehouden op 5 oktober in de Bosch- huizerbergen. Het uitstapje van KBO Venray-kom naar Aken op donderdag 26 juni was al snel volgeboekt. Vanwege het grote aantal belangstellenden wordt er gebruik gemaakt van twee bussen. Daardoor zijn er nog en aantal extra plaatsen beschikbaar. Bij voldoende interesse wordt met de personen die na volboeking reageerden contact opgenomen. Voor verdere informatie kan men zich in verbinding stellen met mevrouw Van de Voort via tele foon (0478)588691 of met de heer De Klerk via telefoon (0478)585132. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray Match is op zoek naar een PR/ journalist vrijwilliger. De taken bestaan uit deelname aan PR commissie en PR activiteiten en (kranten)artikelen schrijven ten bate van de activitei ten van Match. Eisen zijn het hebben van enige PR/journalistieke ervaring, enthousiasme en eigen inbreng en creativiteit. Voor meer informatie Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray Match, Marktstraat 8, 5801 BM in Venray, telefoon (0478)516995, e-mail info@vrijwilligerswerkvenray.nl. Zie ook www.vrijwilligerswerkvenray.nl. Opanka verzorgt lessen in Inter nationale dans. Dit zijn dansen uit diverse landen op mooie muziek. Vlotte dansen worden afgewisseld met rustige. Veel wordt er gedanst in rijen of in een kring. Men heeft geen partner nodig. Voor de jeugd verzorgt Opanka lessen in Kidsdance en street- dance. De demonstratiegroep van Opanka treedt op met series dansen uit diverse landen, met een accent op de Balkanlanden. Nadere informatie is te verkrijgen bij Jolanda Jaspers via telefoon (0478)510995, e-mail info@ opanka.nl. Kijk ook eens op www. opanka.nl. Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tele foon (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, tele foon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval via ziekenhuis, telefoon (0478)522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Kerkbijdragen kunnen worden overgemaakt op rekening nummer 484100017:ABN of 1174863: Postbank t.n.v administratie. Kerkbij drage parochie, p/a Mgr. Nolensstraat 12, 5802 AR Venray. www.dekenaat- venray.nl. Zaterdag 7 juni 19.15 uur plechtige heilige mis: Lies en Herman Jeuken- Verhulsdonk, Martin, Jo, Cor en Emmy Jeuken, Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie, Jaap Hendricx en Jo Hendricx-Poels, Jan Kengen vanwege zijn verjaardag, zoon Jan en familie, jaardienst Jo Swinkels. Zondag 8 juni 9.30 uur plechtige hoogmis: Piet en Wout Lenssen-Jeu- ken, Joos, Gerda en Piet, Johannes en Gertruda Wilmsen-Litjens en overle den kinderen, overleden echtpaar H. Gerrits-Hermans en overleden ouders. Maandag 9 juni 9.00 uur heilige mis: voor een bijzondere intentie. Dinsdag 10 juni 9.00 uur heilige mis: Agnes Noten-Seuren (coll), jaar- dienst overleden echtpaar Maria en Frans de Vocht-Ardts,Toon van Grins- ven en overleden familie, voor het welslagen van een operatie. Woensdag 11 juni 9.00 uur heilige mis: overleden ouders Janssen-Huij- bers en Johan Janssen. Op maandag 9 juni haalt de EWL weer oud papier op. Diegene die bui ten de route wonen kunnen 's avonds tussen 18.00 en 19.00 uur hun oud papier afleveren bij de papierkorf op de parkeerplaats bij gemeenschapshuis de Brink in Leu nen. Zij vragen om het papier stevig te bundelen of in dozen te verpakken. Donderdag 5 juni geen club voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Bij de onlangs gehouden minuutspelle tjes kon Lars binnen groep 4 het best de bekertjes stapelen en Wouter de dieren opschrijven. Bij groep 5 waren Misty en Nikita bij de dieren het beste en gooide Nikita de meeste zessen met dobbelen. Maandag 9 juni van 18.30 tot 20.00 uur club voor de kin deren van groep 3.Als het mooi weer is, staat het bouwen van zandkastelen op het programma. Breng een schepje mee. Dinsdag 10 juni alle hands aan dek voor de jeugd van de groepen 6, 7, 8 en de schoolverlaters. Van 18.30 tot 20.00 uur wordt er geoefend voor Rollebol. Aan de orde komen groot bereik, gooiclown, ballonnenestafette en rollerplank. Eveneens op dinsdag bestuur- en exploitatievergadering. Aanvang om 20.15 uur. Donderdag 12 juni oefenen voor Rollebol voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Instructie voor de medewerkers van Rollebol om 20.15 Op zondag 6 juli is er weer de jaar lijkse bedevaart vanuit Venray naar Sint Gerardus van Majella in Wittem. De bus vertrekt in Venray om 8.15 uur vanaf zorgcentrum Het Schuttersveld. In Margraten is een tussenstop waar de pelgrims de gelegenheid krijgen voor een sanitaire stop en de benen even kunnen strekken. Overigens is de bus voorzien van toilet, opstapje en geluidsinstallatie. De aankomst in Wittem is gepland om 11.45 uur. Om 12.00 wonen ze de speciale eucharis tieviering bij in de kapel met de zege ning van de relikwie van de heilige Sint Gerardus. Om 15.00 uur is er een plechtige middagdienst met - als het weer het toelaat - een bidtocht in de kloostertuin. Om 16.30 uur vertrekt de bus weer naar Venray waar ze rond 19.00 uur zullen arriveren. De kosten voor deelname bedra gen 17 euro per persoon, te voldoen in de bus bij het vertrek. Telefonische opgave voor deze prachtige bedevaart naar het Zuid-Limburgse Wittem kan tot en met dinsdag 24 juni bij contact persoon Myce Surminski, telefoon 06- 48115795. Hondensport Noord-Limburg houdt op zondag 8 juni een demodag. Eigen cursisten laten dan zien hoe honden allerlei opdrachten uitvoeren, aangestuurd door gebaren. Daarnaast belooft de demonstratie van de Bel gian K9 Disc Heroes heel spectaculair te worden. Zij beoefenen een relatief jonge discipline binnen de honden sport: het dogfrisbee. Een minstens zo spectaculaire voorstelling zal gegeven worden door KC Uden, een club die zich onder andere bekwaamd heeft in behendigheid: hondjes, die al slalom- mend, kruipend en springend in een razend tempo een parcours afleggen. Politiehonden ontbreken uiteraard ook niet. Een vereniging uit Keulen toont een IPO-programma en werk hondenkennel Arrack's Home heeft een KNPV-demonstratie in petto. Daarnaast zijn er diverse stands, is er een springkussen en zijn er versna peringen verkrijgbaar. De demodag begint om 13.00 uur op het terrein aan de Lankerseweg in Heijen. Wil jij of andere bladen zoals Neem dan contact op met Verspreidingsburo Tel. 582877 Noorderhof 6 Venray Donderdag 12 juni 9.00 uur heilige mis: voor alle zieken uit de parochie. Vrijdag 13 juni 9.00 uur heilige mis: Louisa Messemaeckers, jaardienst N elly Voesten-Laurensse Lector zaterdag J. Thiesen en zon dag T.Verbeek. Geestelijken: Aalmoezenier A. de Graaf Woutering, Leunseweg 5, tele foon (0478)580202. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Noodgeval len/bedieningen ziekenhuis, telefoon (0478)522222. Zaterdag 7 juni 16.30 uur spreek uur parochiepriester: 17.00 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis (Samenzang): overleden ouders Thomassen-Peeters, Chris Heijnder- mans, Gé Stunnenberg.Henk Min en overleden ouders Zondag 8 juni 11.00 uur heilige mis (Zonnelied): overleden ouders Oudenhoven- Evers en dochter Bert ha, overleden ouders Spee-Linders, Sjaak Claessens zeswekendienst. Maandag 9 juni 18.30 uur heilige mis: voor alle kinderen die komend weekend gevormd worden. Dinsdag 10 juni 10.00 uur openstel ling kerk voor verering H. Antonius: 18.30 uur heilige mis: Antoniusno- veen, ouders Verhalle-Lenssen. Woensdag 11 juni 18.30 uur heilige mis: voor een ernstige zieke. Donderdag 12 juni 18.30 uur hei lige mis: Bep Stoks-Noyen en Martien Stoks. Vrijdag 13 juni 17.30 uur aanbid ding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis (Samenzang): voor een bij zonder intentie, Leo Kessels en overle den familie Kessels-Verstappen. Zaterdag 7 juni 18.30 uur liturgie viering Servatiuskapel, voorganger W den Hartog, lector G. Olislagers. Zondag 8 juni 10.00 uur liturgie viering Annakapel, voorganger W den Hartog, lector H. De Jong: 11.15 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger W den Hartog. Dinsdag 10 juni 10.30 uur liturgie viering LCZ kliniek B&V, D'n Herk 21, Servaashof, voorganger W. den Hartog. Woensdag 11 juni 11.30 uur litur gieviering Vincentiuskapel, voorgan ger W den Hartog: 18.30 uur vesper dienst Vincentiuskapel, voorganger F. Palmen. Donderdag 12 juni 18.00 uur litur gieviering Heuvel, voorganger W den Hartog. Stilteruimte Donderdag 12 juni van 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P. Zand vliet. Zondag 8 juni 9.30 uur hoogmis (Gemengd Koor):Wim Keijsers, Anna Versleijen-Cuppen, Jos Thielen en Maria Rutten, Teng en Stiena Fleur- kens-Kleuskens, familie Vennekens- Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars Luuk, Sharon en Ted. Donderdag 12 juni 9.00 uur heilige mis. Zaterdag 7 juni 19.00 uur gezongen heilige mis (Jonge Garde Koor): Jan Michels (vanwege verjaardag). Mien Nellen-Peeters (vanwege verjaardag), pastoor Brummelhuis. Zondag 8 juni 10.00 uur hoogmis (Herenkoor): St. Jac en Agnes Dries- sen-Timmermans en zoon Jos, Harrie en Truus Rongen-van den Berg, Rika Rongen. Woensdag 11 juni 9.00 uur mis voor overleden parochianen. Vrijdag 13 juni 9.00 uur mis voor de zieken van de parochie. Collectant zaterdag P. van Dijck en zondagA. Pouwels. Misdienaars zaterdag Silvia Gom- mans en Merlijn Voesten en zondag Leon en Niek Loonen. Zaterdag 7 juni 19.15 uur mis: jaar dienst Piet Keijsers en Anna Keijsers- Kuenen, jaardienst Theo Jacobs, overleden ouders Sjang en Dien Clas- sens-Vissers, zoon Wim en kleinzoon Roel, Bert Philipsen, Wiel Jacobs, Ger rit van Meijel. Misdienaars Joep, Iris, Jimi en Suzan. Zondag 8 juni 9.30 uur heilige mis: jaardienst Leo Janssen en overleden familie, Willem Verheyen, echtgenote en overleden kinderen, overleden ouders Emonts-Nellen en Piet Emonts, Marie Voermans-Van Gerven, Leo Loo nen en Petronella Loonen-Van Mil en schoonzoon Frans Claessens. Woensdag 11 juni 19.00 uur heilige mis: Drika Manders-Litjens, Jan van Meyel. Zaterdag 7 juni 19-15 uur heilige mis: jaardienst Wilhelmina Geurts- Ambrosius en Johan Geurts, jaardienst Peter Mathijs Künnen en Sybilla van Rens en Gerardus van Rens, Piet van Staveren en Mien van Staveren-Cree- Zaterdag 7 juni 18.00 uur heilige mis: Lei van Dijck, Johan Loonen, over leden familieleden Derikx-Van Veg- chel, Henricus Maas, Johanna Maas- Janssen en overleden kinderen Thei Volllenberg en zijn kleinkinderen Eva en Emma. Zaterdag 7 juni 19.15 uur mis (Viva ce): ouders vanAss-Claessens, Piet Ver stappen en Nel Vervoort, overleden ouders van Well-Thoonen en overle den familie, Marlidi Bastiaansen; Jan van Gassel vanwege zijn verjaardag, Wiel v.d. Heuvel, Toon Lemmens en voor de ouders Lemmens-Poels. Dinsdag 10 juni 19.00 uur mis: jaar dienst ouders Smeets-van Asten en hun zoon Jac. Misdienaars zaterdag Niels Claes sens en Kevin Baltissen en zondag Marijn Claessens en Stef Lemmens. Zaterdag 7 juni 18,00 uur mis: jaardienst Lambertus Michels en Wil helmina Rongen, jaardienst Henricus Michels en Gertruda Friezen, Piet Janssen. Woensdag 11 juni 19.00 uur mis: voor alle overledenen van de paro chie. Misdienaars zaterdag Vera en Dani elle. Zondag 8 juni 9.30 uur mis: Jan van Asten vanwege zijn verjaardag. Donderdag 12 juni 8.30 uur mis: familie Huys-van Enckevort. Zondag misdienaars Romy en Jessie D. en lezer Maria. Misintenties; familie Wijenberg, tele foon (0478)636390 of Leo van Dijck, telefoon (0478)636779. Voor doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij pastoor Müller via telefoon (0478)581575. Zondag 8 juni 11.00 uur eucharis tieviering met volkszang. Dienbeurt Nick Jansen en Dennis Versleijen. Lector Olga van der Meer. Woensdag 11 juni in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef 9.30 uur heilige mis voor de weldoeners van deze kapel. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, telefoon (0478)691217. Mis intenties opgeven bij Arnold Jacobs, telefoon (0478)692526,Annie Peelen, telefoon (0478) 691457. Zondag 8 juni 10.30 uur heilige mis in de cluster: zeswekendienst Mariet Hermans-Wilbers, Lei Bovee, Bertha Bovee-Bartels en overleden familie, jaardienst Herman Vissers. Misdienaars Anke in 't Zandt, Bas de Boer en Nick Vullings. Lector Ank Stof fels. Opluistering Gregoriaans Koor. Koster tot en met zondag 8 juni Truus Hegger en van maandag 9 tot en met zondag 15 juni Wiel Coenders. Donderdag 12 juni 9.00 uur heilige mis: Piet Crijnen en Greet Crijnen- Peters. Spreekuur kerkbestuur in de sacris tie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde Heer R. Ver heggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, telefoon (0478)691217, www. kleinlourdes.nle-mail info@kleinlour- des.nl. Zaterdag 7 juni is er geen mis in Tienray. Zondag 8 juni is er een hoogmis vanaf 10.30 uur voor het gehele clus ter in Meerlo, voorgegaan door pas toor Prins. Woensdag 11 juni 19.00 uur heilige mis: Jana Smits vanwege 'het gymclub- je', ter ere van Onze Lieve Vrouw, voor alle levende en overledenen van de parochie. Predikant ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, tele foon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woens dag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba de heer J.H. Timmer, telefoon (0478)531837, e-mail joop.timmer@ home.nl. Protestantse Kerk Het Zon nelied, Kiosk 6 in Venray, www.zon- nelied.nl. Zondag 8 juni is er om 10.00 uur een dienst in Het Zonnelied. Voor ganger tijdens deze dienst, waarin de Maaltijd van de Heer wordt gevierd, is ds. M.J. op den Brouw. Voor de allerkleinsten is er kinderopvang en voor de iets oudere kinderen wordt er kindernevendienst gehouden. De gesprekskring Horst komt woensdag avond 11 juni bij elkaar ten huize van de heer Balder.Aanvang 20.00 uur. Donderdagavond 12 juni komt de gebedsgroep om 19.00 uur bij elkaar in Het Zonnelied. De Bijbelgemeente Venray houdt iedere zondag vanaf 10.00 uur een dienst in De Kemphaan in Venray. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekking. Tijdens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen en er is crèche en zondagsschool. Ook zijn er regelmatig bijzondere diensten.Van- uit de Bijbelgemeente worden cursus sen over de bijbel gehouden en het is mogelijk om deel uit te maken van een huiskring. Predikant van de Bijbel gemeente is R. Lammers. Secretariaat: C.M. van Gestel, Melisse 8,5803 LC in Venray, telefoon (0478)510337, e-mail connyvangestel@kpnplanetnl De Volle Evangelie Gemeente Doxa houdt op zaterdag 7 juni vanaf 17.30 uur een samenkomst in verpleeg huis Elzenhorst De Tamboerijn in Horst. Stichting Doxa, Hertog Arnold- laan 4, 5961 TA in Horst, telefoon (077)3983430. Hervormde Evangelisatie op Gere formeerde grondslag. Gebouw Reho both, Cuppenpedje 2a in Horst. Con tactpersoon evangelist J.PJ. van Oerle, Anjelierstraat 14, 4261 CK inWijk en Aalburg, telefoon (0416)692157, jpjva- noerle@yahoo.com. Kerkdienst zondag 8 juni om 10.00 en om 14.30 uur: Ds. J.PJ. Voets, wijk (bij Heusden). Vandaag is de start van de vijftigste Avondvierdaagse van Venray. Met meer dan drie duizend deelnemers, een van de grootste en mooiste evenementen die Venray rijk is. Komende zondag word dit evenement weer afgesloten met een geweldig mooi défilé, waarin duizenden kinderen vol trots hun medail les tonen. Al moeten wij niet vergeten hun ook nog bloemen en wat nog belangrijker is, om snoep te geven Ook ik mag twee dagen meelopen met de Avondvierdaagse, samen met dochter van vier mag ik dan alle bekende wan delliedjes meezingen. Afgelopen zaterdag werd in de schouwburg het jubi leumboek gepresenteerd. Het is een fantastisch en kleurrijk boek geworden met vele foto's uit o.a. het grote en indrukwekkende archief van Gerard Kruij- sen. Een waardevolle collectie negatieven die thans deel uitmaakt van het Ven- rayse gemeentearchief. Echter de bovenstaande foto werd niet gemaakt door Gerard Kruijsen maar door een andere voortreffelijke Venrayse fotograaf, na melijk Peter Swenker. Deze foto is gemaakt in de Poststraat in het begin van de jaren zestig. Het pand op de achtergrond was en is nog steeds café 'In den Engel'. Deze foto maakt deel uit van de enorme waardevolle collectie van Jan van der Putten, die onlangs door de Gemeente is aangekocht. Deze bevat ook een groot aantal negatieven van Peter Swenker. Frans Vermeulen, St. Ceciliapad 14. 5801 GVVenrav

Peel en Maas | 2008 | | pagina 38