Kerkelijke mededelingen Oude foto Weekend diensten www.younghairshop.nl PEEL EN MAAS Donderdag 8 mei 2008 - Pagina 38 Ars Musica Kinderkoor de Bandelieren Jeugdkoor Tomorrow People Koor Chrisko Confetti Euterpe Venray's Gregoriaans Koor Venray's Mannenkoor MMSK St. Petrus'Banden Zangers van St. Frans Venrode Harmonie Sub Matris Tutela Het Zonnelied ANBO bezoekt Duits kerkhof ANBO bezoekt Duits kerkhof Brukske Aktief Computerclub Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray KBO Venray-kom KBO Grote Kerk Den Hoender Lourdescomité Opanka SPO Venray De Springplank Toon Hermans Huis ZijActief Oostrum Paterskerk Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie H. Oda Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochie Castenray Parochie Meerlo Parochie Tienray Parochies Smakt en Holthees GGZ Bijbelgemeente Venray Oecumenische Basisgroep Protestantse Kerk HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKEN VERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apotheek St. Oda en Éscura Apotheek De Mon nikskap: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19.00 uur. Op 2e Pinksterdag gesloten. Op zaterdag, zondag en 2e Pink sterdag is Escura Apotheek Antoni usveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Buiten deze tijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, bij Escura Apo theek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: van vrij. 9 mei t/m ma. 2e pinksterdag 12 mei. G. VALLEN TEL. 586605 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar. tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, WH. de Vocht, R.C. Goedegebuure, R. Eelderink en M.Theunissen DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19.30 tot maandag 07.30 uur LONNEKE SPAN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19 30 uur waargenomen door: HENNY VAN EERTEN EN LONNEKE SPAN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46,5803 AC Venray Tel. Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo, Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www. slachtofferhulpnl THUISZORG NOORD-LIMBURG Kennedyplein 18,5801VH Venray. Klantenservice tel. 0478-526262. ,Fax:0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman -Tel. 516636 J.Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 /Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel.: 0478-517317 Fax.: 0478-517319 www.synthese.nl e-mail: unitvenray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.45 uur en van 13.15 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Dinsdagavond van 18.00 -19.00 uur (alleen telefonisch). Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur: Tel.: 0478-517317. JIP (jongereninfotheek) Marktstraat 8 5801 BM Venray. Tel.: 0478-514687 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 15.00-17.30 uur. GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 De repetities van Ars Musica zijn elke dinsdagavond van 20.15 tot 22.30 uur in 't Stekske achter de Plusmarkt in de wijk Landweert in Venray. Is zin gen een hobby dan is men van harte welkom. Voor meer informatie kan men zich wenden tot Wiske Koster via telefoon (0478)583399. Vrijdag 16 mei vanaf 20.00 uur extra repetitie in de kerk vanWanssum. 18 Mei zondag ochtendconcert in Schouwburg Ven ray. Afmelden kan bij Fried Huet via telefoon (0478)583130 of bij Harrie Hulsmans via telefoon (0478)583619. Iedere woensdag repetitie van 18.30 tot I9.3O uur. Basisschoolkinde ren die graag een kijkje willen nemen kunnen vrijblijvend binnenlopen in repetitieruimte De vrolijke noot in de kelder van de Grote Kerk. Voor meer informatie en aanmel den kan men zich in verbinding stel len met Marianne Groenewegen via telefoon (077)3983204. Iedere zondag repetitie van 19.00 tot 21.00 uur. Jongeren vanaf twaalf jaar zijn van harte welkom om een nootje mee te komen zingen. Loop gerust eens binnen in repetitieruimte De vrolijke noot in de kelder van de Grote Kerk. Voor meer informatie of aanmelden kan men contact opne men met Carla Swinkels via telefoon (0478)584501. Elke maandag repetitie van 19.30 tot 21.30 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Maandag 12 mei geen repetitie. Zondag 25 mei 11.00 uur heilige mis in Paterskerk. Voor vra gen of afmeldingen kan men terecht bij Marly Driessen via telefoon (0478)588176 of bij Norma Ansinger via telefoon (0478)585234. Confetti is een close-harmony groep. Zo'n beetje alle muziekgenres worden gezongen. Woensdag 14 mei repetitie vanaf 20.15 uur. Optreden 27 juni bij VMT. Op dit moment is men op zoek naar mannenstemmen. Kijk voor meer informatie op www. confetti-venray.nl. of neem contact op met Sander van Loon via telefoon 06- 24288655. Het harmonieorkest repeteert op de donderdagen 8 en 15 mei vanaf 20.00 uur. Afmelden via telefoon 06- 48792874. Het opleidingsorkest heeft geen repetitie op donderdag 8 mei. Donderdag 15 mei vanaf 18.45 uur repetitie. Afmelden voor 17.00 uur via e-mail anleijssen@home.nl. Zondag 25 mei 9 30 en 11.30 opluisteren com- muniemis in de Grote Kerk, 9.10 uur verzamelen op parkeerplaats bij het gemeentehuis. Eerste Pinksterdag zondag 11 mei Beukenrode vanaf 10.30 uur, 10.00 uur in uniform aanwezig zijn. Maan dag 12 mei 10.00 uur Tweede Pink sterdag Well. Afmelden bij secretaris J. van Loon via telefoon (0478)585422. Repetities op de donderdagen 8,15 en 22 mei in partycentrum De Witte Hoeve vanaf 19.30 uur. Mannen tot vijftig jaar zijn welkom om, geheel vrijblijvend, een van de hierboven genoemde repetities bij te wonen. Aanmelden kan bij een van de leden of via de website. Ook kan men geheel vrijblijvend deelnemen aan enkele kennismakingssessies Noten Kraken vanaf donderdag 12 juni. Dit is een succesvolle jaarlijks terugkerende mogelijkheid om samen met andere nieuwe belangstellenden op een ontspannen wijze kennis te nemen en te proeven van het zingen in het mannenkoor. Afmelden kan via e-mail afmeldenvmk@venray.net, of via tele foon (0478)513019. Oud papier kan worden afgeleverd bij deVMK-con- tainer aan de Molenhofweg. Zie ook www.venraysmannenkoor.nl. Op zondag 11 mei is er een optre den in Viersen in Duitsland. Vertrek is om 7.30 vanaf het oefenlokaal. Op maandag 12 mei zingen tijdens de twee communiediensten in de Paters kerk. Men dient om 8.30 uur in de kerk aanwezig te zijn. De tamboers oefenen op maandagavond. De juni oren van 19.00 tot 21.00 uur, vanaf 20.00 uur doen ook de senioren aan de repetitie mee. Het muziekkorps repeteert op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. Op zondag is er een geza menlijke oefening van 10.30 tot 12.00 uur. De leerling tamboers hebben les op zondagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur. Het jeugdorkest repeteert op maandagavond van 18.45 tot 19.45 uur in Merselo. Belangstellenden kun nen contact opnemen via telefoon (0478)581784, of komen kijken tij dens de repetities. Vrijdag 9 mei geen repetitie. Dins dag 13 mei 19.00 uur repetitie voor alten en sopranen. Zingen in de Paters kerk op zaterdag 17 mei vanaf 18.00 uur. Afinelden bij De Galmhut vanaf een half uur voor aanvang van de repetitie via telefoon (0478)512001. Eerstvolgende repetitie woensdag 14 mei in café/zaal Thielen van 20.00 tot 22.00 uur.Venrode is op zoek naar nieuwe leden. Kijk voor meer infor matie over het popkoor op www.ven- rode.nl. Belangstellenden kunnen con tact opnemen met Dora Garson via telefoon (0478)585371 of met Wendy Arts via telefoon (0478)851322. Woensdag 14 mei 18.00 uur repe titie leerlingen tamboerkorps, 20.00 uur repetitie tamboerkorps en 21.30 uur is er een algemene ledenvergade ring. Agenda: 17 mei Inzamelen oud papier. 18 mei Mariaprocessie vanaf 10.00 uur. 30 mei Optreden leerlin genorkest/actie ledenwerving. 31 mei Inzamelen oud papier De repetities zijn op maandag vanaf 20.00 uur in Parochiehuis Paterskerk aan de Leunseweg in Venray. Zondag 11 mei zingen tijdens de mis van 11.00 uur in de Paterskerk, 10.30 uur inzin gen. Bij verhindering afmelden bij Lies Geuyen via telefoon (0478)582985. Belangstellenden zijn welkom op een repetitieavonden voor een kennisma king. Voor meer informatie en voor aanmelding kan men contact opne men met Toos van den Heuvel via telefoon (0478)583884 of met Roos Ubaghs via telefoon (0478)584531. ANBO Venray brengt op dinsdag 20 mei een bezoek aan het Duitse Kerkhof inYsselsteyn. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Deze begraaf plaats, waar meer dan 30.000 overwe gend jonge soldaten begraven liggen, dwingt de bezoekers stil te blijven staan bij de waanzin van oorlog en het belang van vrede. Jongerenontmoe tingscentrum (IOC) dat naast deze begraafplaats ligt, heeft als doel 'de jeugd ontmoet het verleden en werkt gezamenlijk aan vrede'. Hier worden allerlei bijeenkomsten en cursus sen gehouden rond het thema vrede. Leden van ANBO krijgen deze middag een rondleiding op de begraafplaats en informatie over de rol van het JOC rondom het thema vrede. Vertrek per fiets is om 12.30 uur vanaf De Kemp haan. Via een omweg bereikt men dan om 14.00 uur het Jongerenontmoe tingscentrum. Ook kan men op eigen gelegenheid naar dit kerkhof. Aanmel den voor vrijdag 16 mei via de ANBO brievenbus in De Kemphaan of via e- mail fdlemmers@home.nl. ANBO Venray brengt op dinsdag 20 mei een bezoek aan het Duitse Kerkhof inYsselsteyn. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Deze begraaf plaats, waar meer dan 30.000 overwe gend jonge soldaten begraven liggen, dwingt de bezoekers stil te blijven staan bij de waanzin van oorlog en het belang van vrede. Jongerenontmoe tingscentrum (IOC) dat naast deze begraafplaats ligt, heeft als doel 'de jeugd ontmoet het verleden en werkt gezamenlijk aan vrede'. Hier worden allerlei bijeenkomsten en cursus sen gehouden rond het thema vrede. Leden van ANBO krijgen deze middag een rondleiding op de begraafplaats en informatie over de rol van het JOC rondom het thema vrede. Vertrek per fiets is om 12.30 uur vanaf De Kemp haan. Via een omweg bereikt men dan om 14.00 uur het Jongerenontmoe tingscentrum. Ook kan men op eigen gelegenheid naar dit kerkhof. Aanmel den voor vrijdag 16 mei via de ANBO brievenbus in De Kemphaan of via e- mail fdlemmers@home.nl. Activiteitenvereniging Brukske Aktief houdt bij voldoende aanmel ding een workshop bloemschikken op maandag 2 juni vanaf 19.00 uur. Aanmelden kan bij Mayra Abdoel via telefoon 06-15281566. Computerclub Regio Venray houdt op vrijdag van 18.30 tot 22.30 uur in restaurant Le Tambourin in Venray haar wekelijkse bijeenkomst. Ook niet-leden zijn welkom met vragen over of problemen met hun compu ter. Men kan zijn pc-systeem, zonder accessoires (monitor enzovoort) meenemen. Voor meer informatie kan men kijken op www.ccvenray.nl of via telefoon 06-36033859. Op de schuttersweide wordt op donderdag 8 mei geoefend. De aan vang is om I9.3O uur. Voorts wordt er elke donderdagavond vanaf 19.30 uur geoefend op de schuttersweide. Zondag 10 mei wordt er geoefend op de schuttersweide. Vanaf 10.30 uur is men van harte welkom om oefen- schoten te lossen. Donderdag 15 mei wordt er geoefend op de schutters weide, gevolgd door de exercitieoe feningen in verband met het bonds- schuttersfeest in Grashoek. De KBO Venray-kom bezoekt op donderdag 8 mei museum De Peel- streek in Ysselsteyn. Aanmelden voor deelname kan via de KBO brieven bus in De Kemphaan. De deelnemers verzamelen zich om 13.15 uur bij De Kemphaan. Bij de sjoelclub van KBO Venray- kom is nog plaats voor enkele nieuwe leden. De spelmiddag is op maandag vanaf 14.00 uur in De Kemphaan. Opgave en inlichtingen zijn verkrijg baar bij mevrouw Jansen via telefoon (0478)585266. Bij de jeu de boules- club op woensdag vanaf 14.00 uur in De Kemphaan is eveneens nog plaats voor nieuwe leden. Voor inlichtin gen kan men zich in verbinding stel len met de heer Custers via telefoon (0478)587561. Deken H. Smeets Eindstraat 6, tele foon (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 inYsselsteyn, tele foon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval via ziekenhuis, telefoon (0478)522222. Opgeven misintenties Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Zaterdag 10 mei 19-15 uur plech tige heilige mis: zeswekendienst Sef Muijsers (coll), Koos Janssen-Dries- sen (coll). Jo Cöp (coll), Wim Schel lens (coll), Jan en Annie Schwachöfer Dijkmans, opa Dijkmans en Marian en Wim en Grada Driessen-Rongen en overleden familie, echtpaar Johan en Marie Jonkers-Claessens, overleden ouders en overleden familie, Jo Beer- kens en Willy Beerkens-van Meijel, Sien Odenhoven-van de Kerkhof van wege Moederdag, Wim en Antoinet Jakobs-Hanen, Martin de Hoog, Joos Spee vanwege zijn trouwdag (coll), jaardienst Johan Flinsenberg en echt genote,Anna Linders-Donders en echt genoot en voor Gerrit Linders, tiende jaardienst Jules Kessels, Lei Kusters en familie, jaardienst Maria Arts-Emonts, Dini en Christel. Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray ziet er voor de komende week als volgt uit: Donder dag 15 mei 14.00 uur koersbal WO Noord-West, 19.30 uur jaarvergade ring van De Zonnebloem. Maandag 19 mei 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 20 mei 20.00 uur repetitie Muziekmakereej Blaos Um Op. Woensdag 21 mei 10.00 uur Internationale dans, 13.00 uurWereld- dans/Synthese, 14.00 uur handwerken handwerkgroep Den Hoender, 14.15 uur Country-line dance/Ans, 18.00 uur country-line dance groep 1/Synthese, 19.15 uur country-line dance groep 2/Synthese, 20.30 uur Dansmix/Ans. De Stichting Limburgse Bedevaar ten houdt dit jaar weer trein-, bus- en vliegreizen naar Lourdes. Op 11 febru ari 1858 was de eerste van achttien verschijningen. Dat is dit jaar 150 jaar geleden. Mede hierdoor zijn alle rei zen in juni en september reeds volge boekt. In zaal Het Wapen van Velden in Velden wordt op dinsdag 13 mei een voorlichtingsavond gehouden. De avond wordt voorafgegaan door een heilige mis in de kerk aldaar. Opanka verzorgt lessen in Inter nationale dans. Dit zijn dansen uit diverse landen op mooie muziek. Vlotte dansen worden afgewisseld met rustige. Veel wordt er gedanst in rijen of in een kring. Men heeft geen partner nodig. Voor de jeugd verzorgt Opanka lessen in Kidsdance en street- dance. De demonstratiegroep van Opanka treedt op met series dansen uit diverse landen, met een accent op de Balkanlanden. Nadere informatie is te verkrijgen bij Jolanda Jaspers via telefoon (0478)510995, e-mail info@ opanka.nl. Zie ook www.opanka.nl. Het College van Bestuur van de Stichting Primair Onderwijs in Ven ray en regio vergadert op maandag 19 mei om 8.30 uur op het kantoor van SPO Venray in Venray. De vergade ring bestaat uit een openbaar en een besloten deel. Iedere inwoner van Venray kan het openbare gedeelte van de vergadering bezoeken. Opgeven kan via telefoon (0478)516215. Donderdag 8 mei, kamp 2008. Ver zamelen om 8.30 uur bij het clubge bouw aan de Beukenlaan. Vertrek om 9.00 uur. Donderdag 8 mei is er club voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Van 18.30 tot 20.00 uur staat de leiding klaar om iedereen op te van gen. Zaterdag 10 mei, einde kamp. De deelnemers vertrekken om 18.30 uur in Liessel. Aankomst bij het clublokaal om 19.00 uur. Maandag 12 mei geen club voor de kinderen van groep 3. Dinsdag 13 mei van 18.30 tot 20.00 uur, clubavond voor de jeugd van de groepen 6,7, 8 en de schoolverlaters. Op het programma staat Lingo. Even eens op dinsdag, teamvergadering voor bestuur en leiding. Aanvang 20.15 uur. Donderdag 15 mei, record- spelen deel 2 samen met kringspelen voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Het Toon Hermans Huis Venlo houdt op woensdag 21 mei een lezing. De lezing wordt gegeven door de heer drs. R. Smeets, sociaal geriater, SCEN- arts en draagt de titel Als genezing niet meer mogelijk is, hulpvragen bij het sterven. De lezing duurt van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Men kan zich tot een week voor aanvang van de lezing aanmelden via telefoonnum mer (077)3211433 of via e-mail info@ toonhermanshuisvenlonl In de parochiekerk van Sevenum wordt op dinsdag 13 mei een kring bedevaart gehouden door afdeling Sevenum als afsluiting van het 75- jarig jubileum. Om 18.30 uur begint de Mariaviering. Het is de bedoeling dat iedere afdeling het vaandel mee brengt. Na mis gaat men in processie met het vaandel naar de Mariakapel in Den Eigen. Hierna is er in De Win gerd koffie met vlaai. Op donderdag 15 mei komen twee personen van de Stichting Wederik in D'n Oesterham in Oostrum iets vertellen over huise lijk geweld. Wederik is een centrum voor vrouwenhulpverlening, waar vrouwen hulp krijgen krijgen bij het werken aan hun problemen. Aanvang 20.00 uur. Verder wordt op dinsdag 20 mei van 19 30 tot 22.00 uur in D'n Oesterham in Oostrum de workshop Omgaan met kritiek gehouden. De workshop wordt gegeven door Joke van Rooijen. Er zijn slechts veertien plaatsen beschikbaar. Indien er meer belangstellenden zijn, kan er mis schien in het najaar nog een work shop georganiseerd worden. Opge ven kan bij Lia Liebrand via telefoon (0478)550466. Zondag 11 mei 9 30 uur plechtige hoogmis (Petrus'Bandenkoor): over leden familie van Loo-Pouwels, Joop Pernot, overleden ouders Wim van Dijck-Duijkers en zoon Joos, overle den echtpaar H. Gerrits-Hermans en overleden ouders, Lies Cremers-Kna- pen vanwege Moederdag, jaardienst Wim Philipsen, Tiny Swüste-De Rijck, overleden echtgenoot en zoon Hans, Agnes Willems-Maessen (coll): 11.00 uur plechtige heilige mis: voor een bij zondere intentie. Maandag 12 mei 9.30 uur heilige mis: zeswekendienst Maud Fasotte. Dinsdag 13 mei 9.00 uur heilige mis: voor alle zieken uit de parochie: 9.40 uur rozenkrans. Woensdag 14 mei 9.00 uur heilige mis: overleden familie Thijssen-Hen- drix: 9.40 uur rozenkrans. Donderdag 15 mei 9.00 uur heilige mis: Joos Bouten, ouders Bouten-Van Megen en Huberta van Megen: 9.40 uur rozenkrans. Vrijdag 16 mei 9.00 uur heilige mis: overleden ouders Janssen-Huijbers en Johan Janssen: 9.40 uur rozenkrans: 19.00 uur rozenkrans bij de Lourdes- grot. Lectoren: zaterdag T. Verbeek, zondag 9 30 uurW. Bistervels en 11.00 uurA. Peeters, maandag L. Engel. Geestelijken: Aalmoezenier A. de Graaf Woutering, Leunseweg 5, tele foon (0478)580202. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Noodgeval len/bedieningen ziekenhuis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leun seweg 5, telefoon (0478)580202. Zaterdag 10 mei 16.30 uur spreekuur parochiepriester: 17.00 uur biecht gelegenheid: 18.00 uur heilige mis (samenzang): jaardienst Harrie Clep- has, mevrouw Verhalle-Lenssen, Dora Croes. Henk Min en overleden ouders Zondag 11 mei 11.00 uur hoogmis/ kinderwoorddienst (Zonnelied)Jacob Strijbosch en Dina Maessen, Agnes Geurts-Schorn en overleden familie (zeswekendienst) Maandag 12 mei 9 30 uur Eerste H. Communie kinderen basisscholen Foekepo, Flierefluit en De Hommel: jaardienst To Jenneskens en overleden familie Janssen-Jenneskens, voor opa van Stan Kersten, Ruud Cuelemans: 11.30 uur Eerste Heilige Communie kinderen van de basisscholen Coninx- hof, Focus, De Keg en Bongerd. Dinsdag 13 mei 10.00 uur openstel ling kerk voor verering H. Antonius: 18.10 uur rozenhoedje bidden: 18.30 uur heilige misAntoniusnoveen. Woensdag 14 mei 18.10 uur rozen hoedje bidden: 18.30 uur heilige mis: Cor Spring in 't Veld. Donderdag 15 mei 18.10 uur rozen hoedje bidden: 18.30 uur heilige mis: voor een bijzondere intentie. Vrijdag 16 mei 17.30 uur aanbidding van het Allerheiligste: 18.30 uur hei lige mis: voor alle mensen die werk zaam zijn in deze parochie, Toon Jeu ken t.g.v. zijn sterfdag. Zondag 11 mei 9 30 uur hoogmis (Gemengd Koor): voor alle moeders, overleden ouders Herman en Grada de Kleijn-Maas, Teng en Stiena Fleur- kens-Kleuskens, familie Vennekens- Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars Hilde, Serena en Ted. Maandag 12 mei geen mis! Donderdag 15 mei 9.00 uur heilige mis. Zaterdag 10 mei 19.00 uur gezongen heilige mis (Dameskoor): St. Wim en To Vogelzangs-Jeurissen, overleden ouders Steeghs-Lucassen, Lei Nelis- sen (namens vrienden van de fanfare), overleden ouders Tielen-Verstappen en overleden kinderen, overleden ouders Hesen-Heijligers en overleden kinderen, Geert Voesten (zesweken dienst). Zondag 11 mei 10.00 uur hoogmis (Herenkoor): St. Gerardus Arts en Anna Hellegers, El van Rijswijck-Hel- dens, Leon Swinkels. Maandag 12 mei 10.00 uur gezongen heilige mis (Herenkoor): voor de mis sionarissen. Woensdag 14 mei 9.00 uur mis: pas toor Wijsen. Vrijdag 16 mei 9.00 uur mis: overlede nen van de parochie. Collectant zaterdag P van Dijck en zondagA. Pouwels. Misdienaars maandag P van Dijck, zaterdag Laurie Nelissen en Robin Kuijpers en zondag Guido en Niels Kusters. Zaterdag 10 mei 19.15 uur geen mis. Zondag 11 mei 9.30 uur mis (Vivace): voor alle moeders, pastoor Spreeu- wenberg en overleden familie Spreeu- wenberg-Verlinden, ouders Coenen- Spreeuwenberg en hun zonen Jan en Piet, overleden familie Peters en familie Michels, voor een spoedige genezing, Jan van Soest, kleindochter Yvon, overleden familie van Soest en familie Smedts. Dinsdag 13 mei 19.00 uur mis: Johan Vogels en overleden familie Vogels- Jeurissen, Jan Jaspers vanwege zijn verjaardag, zijn echtgenote, Drika Jas- pers-Lammers en voor hun kleinkin deren Jeroen en Edwin. Misdienaars zondag Janneke van Osch en Kevin Baltissen en dinsdag Ron Peters en Niels Claessens. Zondag 11 mei 11.00 uur mis: voor alle moeders, jaardienst Jacobus van Osch en Simonetha van Vegchel, jaardienst Grad Bongers en Maria Bongers-Arts, jaardienst Leny Michels-Berends en Albert Michels, Leen van Duuren-van Rijswijck, Teng de Mulder (namens het zangkoor), Gerrit Stiphout. Woensdag 14 mei 19.00 uur mis: jaar dienst Petronella, Huberta en Marga- retha Emontsjan Koppes (namens de buurt). Misdienaars zondag Simone en Daniel le. Zondag 11 mei geen mis. Maandag 12 mei 9.30 uur mis: voor alle moeders. Donderdag 15 mei 8.30 uur mis: fami lie Cornelissen-Hendriks. Zondag misdienaars Lia en Lizzy en lezer Vincent. Zaterdag 10 mei hoogfeest van Pink steren 19 .15 uur: Jan Thielen. Misdienaars Joep, Luc, Jessey en Suzan. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, telefoon (0478)691217. Misintenties opgeven bij Arnold Jacobs via telefoon (0478)692526 of bij Annie Peelen via telefoon (0478)691457. Zondag 11 mei 10.30 uur heilige mis: Nelly Hendrix-Vissers, Gerrit Verhe- ijen, Irma de Ruijter-Berden, Mechtilda Vissers-Reijnders en Hendrik Vissers, Arnold Janssen en Anna Philipsen, Ger Mooren, jaardienst Jan enThei Peters. Misdienaars Janne Peelen, Doris de Boer en Anke in 't Zandt. Lector Jan van Dijk. Opluistering Gregoriaans koor. Koster tot en met zondag 11 mei Wiel Coenders en van maandag 12 mei tot en met zondag 18 meiTruus Hegger. Maandag 12 mei 10.30 uur heilige mis: voor alle overleden parochianen in de cluster Meerlo,Tienray en Swolgen. Misdienaars Freia de Vries en Lex Vul- lings. Lector Ank Stoffels Opluistering Goarkoor. Donderdag 15 mei 9.00 uur heilige mis. Spreekuur kerkbestuur in de sacris tie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde Heer R. Ver heggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, telefoon (0478)691217, www. kleinlourdes.nl. e-mail info@kleinlour- des.nl. Zaterdag 10 mei 18.00 uur hoogmis: jaardienst overleden ouders van Lin- van Vegchel en overleden kinderen en kleinkinderen, Mare en Luc Knoops vanwege hun verjaardagen, voor alle levenden en overledenen van de paro chie. Zondag 11 mei 9.00 uur hoogmis in Swolgen: 10.30 uur hoogmis in Meer lo. Maandag 12 mei 10.30 uur hoogmis in Meerlo. Dinsdag 13 mei 19.00 uur bedevaart noordelijke reizigers naar Lourdes. Woensdag 14 mei 13.30 uur bedevaar kindergroep Horst: 19.00 uur heilige mis: ter ere van Onze Lieve Vrouw, voor alle levenden en overledenen van de parochie. Zaterdag collectant P. Dinghs en lec tor W Jacobs. Misintenties: Familie Wijenberg, tele foon (0478)636390 of Leo van Dijck, telefoon (0478)636779. Voor doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij pastoor Müller via telefoon (0478)581575. Zondag 11 mei 11.00 uur eucharis tieviering met volkszang: Piet van der Linden. Dienbeurt JoskaWeijmans en Jens van Bree. Lector Riek van Kempen. Maandag 12 mei 9.00 uur eucharis tieviering en gilde mis Mariakapel Holthees: Huub en Peter van de Ven, Maria en Wilhelmina van de Ven, over leden ouders Ermers-Verstegen, Henk Ermers: Geen mis om 11.00 uur in de Kerk. Woensdag 14 mei in de St. Jozef gena dekapel ter ere van St. Jozef 9 30 uur heilige mis voor de weldoeners van de kapel. Zaterdag 10 mei 18.30 uur liturgie viering Servatiuskapel, voorganger R.Willemsen, lector P Wittenbols. Zondag 11 mei 10.00 uur liturgievie ring Annakapel, voorganger G. van Loenen, lector A. van Eijk: 11.15 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger G. van Loenen. Maandag 12 mei 11.15 uur liturgievie ring Vincentiuskapel, voorganger R. Willemsen. Dinsdag 13 mei 10.30 uur liturgievie ring LCZ kliniek B&Y D'n Herk 21, Servaashof, voorganger R.Willemsen. Woensdag 14 mei 11.30 uur liturgie viering Vincentiuskapel, voorganger M. van Hooren: 18.30 uur vesper dienst Vincentiuskapel, voorganger F. Palmen. Donderdag 15 mei 18.00 uur litur gieviering Heuvel, voorganger W den Hartog. Stilteruimte Donderdag 15 mei van 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P Zandvliet. Er wordt op zondag 11 mei een gezins- dienst samen met de Bijbelgemeente Venlo gehouden. De dienst begint om 10.00 uur en wordt gehouden in het gebouw van de Bijbelgemeente Venlo aan de Garnizoenweg in Blerick. Na afloop is er een picknick. In Venray is deze zondag geen dienst. Secretariaat Bijbelgemeente Venray: C. van Gestel, Melisse 8, 5803 LC in Venray, telefoon (0478)510337, e-mail connyvange- stel@kpnplanet.nl. De Oecumenische Basisgroep viert samen met de Protestantse Gemeente Venray op zondag 11 mei Pinksteren in kerkgebouw Het Zonnelied. De aan vang van de dienst is om 10.00 uur. Predikant: ds. M.J. op den Brouw, Groe ne Hart 11, teiefoon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woensdag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba de heer J.H. Timmer, telefoon (0478)531837, e-mail joop. timmer@home.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.zonnelied.nl. Zondag 11 mei is er om 10.00 uur een dienst in Het Zonnelied. Voorgan ger tijdens deze dienst, waarin twee gemeenteleden te midden van de gemeente belijdenis gaan doen, is ds. M.J. op den Brouw. Tevens wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Voor de allerkleinsten is er kinder opvang en voor de iets oudere kin deren wordt er kindernevendienst gehouden. Donderdag 8 mei komt de gebedsgroep om 19.00 uur bij elkaar in Het Zonnelied. 771 j '"71jhB£_J-ii_IJ| g weken van 'Venray op de schop'. Ik hoop dat iedereen heeft gezien wat voor een positieve ontwikkeling ons Venrayse Centrum de afgelopen 30 a 40 jaar heeft doorgemaakt. Ik sluit af met een luchtfoto gemaakt in 1970, we zien o.a. het 'Gouden Leeuw' terrein, Schouwburgplein, Henseniusplein, de Jan Hen- senstraat, Schoolstraat en de in 1969 afgebrande zaal Wilhelmina, Grotestraat. Vanaf volgende week komen er weer foto's uit de collectie van Jan van der Putten in deze rubriek 'Oude foto'. Vandaag de laatste foto met betrekking tot de reeks foto's van de afgelopen Frans Vermeulen, St. Ceciliapad 14. 5801 GV Venray

Peel en Maas | 2008 | | pagina 38