Kerkelijke mededelingen 1 Oude foto Weekend diensten 1 www.younghairshop.nl i Kijk.....all^^^^p^ 3» PEEL EN MAAS Donderdag 24 april 2008 - Pagina 38 Ars Musica Koor Chrisko Confetti Venray's Gregoriaans Koor Venray's Mannenkoor MMSK St. Petrus'Banden Sub Matris Tutela Kinderkoor de Bandelieren Jeugdkoor Tomorrow People Venrode Zangers van St. Frans Het Zonnelied ANBO Venray Brukske Aktief Dansavond Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray Den Hoender De Huisvriend Computerclub Grote Kerk Modecentrum Frans Theelen St. Lambertusplein 12 Horst www.mooidemooistemode.nl Veltumse Jeugddag KBO Kienen Match Opanka Oud papier Paterskerk GGZ Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Castenray Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochies Smakt en Holthees Parochie Meerlo Parochie Tienray Protestantse Kerk Bijbelgemeente Doxa Oecumenische Basisgroep Rehoboth 7 HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKEN VERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apotheek St. Oda en Escura Apotheek De Mon nikskap: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrij. van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag is EscuraApotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Buiten deze tijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, bij Escura Apo theek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: van vrij. 25 april t/m zo. 27 april. G. VALLEN TEL. 586605 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar. tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, WH. de Vocht, R.C. Goedegebuure, R. Eelderink en M.Theunissen DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19.30 tot maandag 07.30 uur HENNY VAN EERTEN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19 30 uur waargenomen door: RITA VAN REIS EN HENNY VAN EERTEN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Stationsweg 46,5803 AC Venray Tel. Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo, Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www. slachtofferhulpnl THUISZORG NOORD-LIMBURG Kennedyplein 18,5801VH Venray. Klantenservice tel. 0478-526262. ,Fax:0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman -Tel. 516636 J.Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 /Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel.: 0478-517317 Fax.: 0478-517319 www.synthese.nl e-mail: unitvenray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.45 uur en van 13.15 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Dinsdagavond van 18.00 -19.00 uur (alleen telefonisch). Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur: Tel.: 0478-517317. JIP (jongereninfotheek) Marktstraat 8 5801 BM Venray. Tel.: 0478-514687 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 15.00-17.30 uur. GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 De repetities van Ars Musica begin nen iedere dinsdag van 20.15 tot 22.30 uur. Zij repeteren in 't Stekske achter de Plusmarkt in Landweert. Is zingen uw hobby en hebt u zin en interesse om te zingen. Ars Musica is een gemengd koor en u bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Wiske Koster, telefoon 0478-583399. 16 mei extra repetitie in de kerk vanWanssum om 20.00 uur. 18 mei zondagochtendconcert in de Schouwburg Venray. Afmelding repetitie: Fried Huet, telefoon:0478-583130 of Harrie Huls mans, telefoon 0478-583619 dinsdag tussen 18.00 en 19.00 uur. Elke maandag repetitie van 19.30 tot 21.30 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Zaterdag 26 april 18.00 uur heilige mis in Paterskerk. Zater dag 3 mei 19.15 uur heilige mis in de Grote Kerk. Voor vragen of afmel dingen kan men terecht bij Marly Driessen via telefoon (0478)588176 of bij Norma Ansinger via telefoon (0478)585234. Confetti is een gemengd koor dat close-harmony zingt in zo'n beetje alle muziekgenres. Zondag 27 april vanaf 12.00 uur samenkomst met MMSK in hun repetitielokaal. Woens dag 30 april en 7 mei geen repetitie. Kijk voor meer informatie op www. confetti-venray.nl of neem contact op met Sander van Loon, telefoon 06- 24288655. Zondag 4 mei 9.30 uur inzingen, 10.00 uur uitvoering en 11.00 uur repetitie Annakapel. Zondag 11 mei 10.30 uur Moederdag/le Pinkster dag Beukenrode en maandag 12 mei 10.00 uur Tweede Pinksterdag Well. Afmelden bij secretaris J. van Loon via telefoon (0478)585422.' Repetities: Donderdag 24 april geen repetitie maar er is de jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Witte Hoeve om 19.30 uur.Alle leden worden dringend verzocht om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Afmelden voor deze vergadering kan bij Leon Kunzler. Donderdag 1,8 enl5 mei normale repetities, in het Party centrum De Witte Hoeve om 19.30 uur. Mannen tot vijftig jaar zijn wel kom om, geheel vrijblijvend, een van de hierboven genoemde repetities bij te wonen. Meld je bij een van de leden of via de website. Ook kunt u geheel vrijblijvend deelnemen aan enkele kennismakingssessies noten kraken. Dit is een succesvolle jaarlijks terugkerende mogelijkheid om samen met andere nieuwe belangstellenden op een ontspannen wijze kennis te nemen en te proeven van het zingen in het mannenkoor. Afmelden per e-mail: afmel- denvmk@venray.net, telefoon 0478- 513019. Oud papier kan worden afgeleverd bij deVMK-container aan de Molen hofweg (niet na 22.00 uur). Website: www.venraysmannenkoor.nl De tamboers oefenen op maan dagavond. De junioren van 19.00 tot 21.00 uur, vanaf 20.00 uur doen ook de senioren aan de repetitie mee. Het muziekkorps repeteert op woensdag van I9.3O tot 21.30 uur. Op zondag is er een gezamenlijke oefening en wel van 10.30 tot 12.00 uur. De leerling tamboers hebben les op zondagmor gen van 9 30 tot 12.00 uur. Het jeugd orkest repeteert op maandagavond van 18.45 tot 19.45 uur in Merselo. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via telefoon (0478)581784, of kom kijken tijdens een repetitie. Zaterdag 26 april 09.00 uur inzame len oud papier Zondag 27 april 11.00 uur eerst communie, leerlingenorkest uiterlijk 10.30 uur in de kerk, tamboerkorps 10.45 uur speelplaats basisschool Maandag 28 april 18.45 uur repeti tie leerlingenorkest, 19.30 uur repeti tie orkest Woensdag 30 april geen repetities Agenda: 14 mei algemene ledenvergadering 17 mei inzamelen oud papier 18 mei Mariaprocessie 31 mei Inzamelen oud papier. Iedere woensdag repetitie van 18.30 tot I9.3O uur. Kinderen die graag een kijkje willen nemen, kun nen vrijblijvend binnenlopen. Zit je op de basisschool en kun je lezen, kom dan gezellig naar de repetitieruimte De vrolijke noot in de kelder van de Grote Kerk. Voor meer informatie en aanmelden kun je bellen naar Marian ne Groenewegen, tel. 077-3983204. Woensdag 30 april en 07 mei is er geen repetitie in verband met de mei vakantie. Iedere zondag repetitie van 19.00 tot 21.00 uur. Jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom om een nootje mee te komen zingen. Loop gerust eens binnen en kom naar de repetitieruimte De vrolijke noot in de kelder van de Grote Kerk. Wil je meer informatie en/of je aan melden, bel dan Carla Swinkels, tel. 0478-584501. Op zaterdag 03 mei om 19.15 uur verzorgt Tomorrow People de jonge renviering in de grote kerk. Eerstvolgende repetitie 7 mei in café ZaalThielen van 20.00 tot 22.00 uur. Venrode is op zoek naar nieuwe leden. Wil je meer weten over dit pop koor kijk dan op de vernieuwde web site www.venrode.nl .Wil je ook graag komen zingen of vind je het leuk wanneer zij een keer komen optre den, neem dan contact op met Dora Garson, telefoon 0478-585371 of met Wendy Arts, telefoon 0478- 851322. Repetitie voor alle alten en sopra nen op vrijdag 25 april vanaf 19.30 uur, om 20.15 uur komen alle teno ren en bassen erbij tot 21.15 uur en daarna gaan de mannen nog even door. Zondag 27 april om 8.30 uur bij De Galmhut verzamelen. Om 9.30 uur wordt de hoogmis gezongen in Blitterswijck. Dinsdag 29 april 19.00 uur repetitie voor alten en sopranen. Afmelden bij De Galmhut vanaf een half uur voor aanvang van de repetitie via telefoon (0478)512001. Repetities 's maandags om 20.00 uur in het Parochiehuis, Paterskerk, Leunseweg 5 in Venray. Zondag 27 april zingen in de mis van 11.00 uur in de Paterskerk; 10.30 uur inzingen. Bij verhindering afmelden bij Lies Geuyen via telefoon 0478-582985. U bent altijd welkom op de repetitie avonden voor een kennismaking. Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u bellen:Toos van den Heuvel via telefoon 0478-583884 of Roos Ubaghs via telefoon 0478-584531. De vijfde en laatste korte fietstocht van dit seizoen wordt gereden op dinsdag 29 april. Vertrek is om 13.30 uur vanaf De Kemphaan. Deze korte fietstocht heeft een ontspannende route en is ongeveer 20 tot 25 kilome ter lang met halverwege een pauze. De coördinatoren zijn Tiny Smolders en Gerda Stoffels. Men wordt ver zocht zich voor 10.00 uur aan te mel den bij Smolders via telefoonnummer (0478)851234 of bij Stoffels via tele foonnummer (0478)588279. Bij slecht weer gaat de tocht niet door. Op zaterdag 26 april van 14.00 tot 16.00 uur houdt Aktiviteitenvereni- ging Brukske Aktief een discomiddag in jumpstyle voor de jeugd van Venray van 4 tot en met 10 jaar in het wijk- gebouw de Kiosk in het Brukske in Venray. DJ Arie Jacobs zal deze middag samen met Jorianne Janssen gezellig maken voor de jeugd. Jorianne zal de jeugd een demonstratie geven hoe je moet beginnen met jumpen. De entree is 0,50, de zaal is open om 13.30 uur. Dansvereniging Amusement Venray e.o. houdt op zaterdag 26 april een dansavond in Danscentrum Janssen aan de Raadhuisstraat in Venray. Aan vang 21.00 uur. Iedereen die graag danst is van harte welkom. Het jaarlijkse koningschieten wordt op zondag 27 april gehouden. Men komt om 8.45 uur bij elkaar op de parkeerweide nabij het gemeentehuis, waar men om 9.00 uur het konings paar gaat afhalen aan hun woning aan de Gasstraat. Het programma is als volgt voor de loop van de dag: 9.30 uur eucharistieviering in de Grote Kerk, 11.30 uur koffietafel voor leden van de schutterij op de schutterswei- de, 13.45 uur opstellen op de parkeer weide op de schuttersweide, 14.00 uur opmars op de Venrayse schutters weide en 14.30 uur begin koningsvo- gelschieten. Dinsdag 29 april wordt de Meiboom geplant bij het gildenhuis café Den Old Timer. De aanvang is om 20.00 uur, 19.45 uur geüniformeerd bij het gildenhuis zijn. Let op in uni form, zonder geweren en bajonetten. Donderdag 1 mei wordt er geoefend op de schuttersweide om 10.30 uur. Zondag 4 mei wordt er geoefend op de schuttersweide, vanaf 10.30 uur is men van harte welkom. Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray ziet er voor de komende week als volgt uit: Donder dag 1 mei is het wijkgebouw gesloten. Maandag 5 mei 13.30 uur AB verga dering van ouderenvereniging, 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 6 mei 16.30 uur vergadering van eigenaren van het Ambachtskwar tier, 20.00 uur repetitie Muziekmake- reej Blaos Um Op. Woensdag 7 mei 13.00 uurWerelddans/Synthese, 14.00 uur handwerken handwerkgroep Den Hoender, van 14.15 tot 15.15 uur Country-line dance/Ans, 18.00 uur country-line dance groep 1/Synthese, 19.15 uur country-line dance groep 2/ Synthese, 20.30 uur Dansmix/Ans. EW De Huisvriend houdt op maan dag 28 april de ledenvergadering vanaf 20.00 uur in café In den Engel in Venray. Op de agenda staan de TT- mededelingen en Bondscongres Ben- nekom. Bij verhindering graag afmel den bij de secretaris Sjaak Verkoeijen telefoon 06-14168732. Computerclub Regio Venray houdt vrijdag van 18.30 tot 22.30 uur in restaurant Le Tambourin in Venray de wekelijkse bijeenkomst. Ook niet- leden zijn welkom met vragen over of problemen met de computer. Men kan zijn pc-systeem, zonder accessoi res (monitor enzovoort) meenemen. Voor meer informatie kan men kijken op www.ccvenray.nl of via telefoon Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tele foon (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, tele foon (0478)545055. Priester in ernstig noodgeval via ziekenhuis, telefoon (0478)522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Zaterdag 26 april 19.15 uur plech tige heilige mis: Rees van Opbergen (coll), jaardienst Sjef en Ciska Peeters- Heldens en zoon pater Jan Peeters, Will Maas, jaardienst Gerrit Hermsen, overleden vader en broer Harrie; Jan en Maria Verhaegen-Meijer en overle den familie,Teng Bouten en overleden familie (coll), Jos Jacobs. Zondag 27 april 9.30 uur plech tige hoogmis (schutterij 't Zandakker/ Gilde St. Jan): zeswekendienst Mina van Mil-Jenneskens (coll), levende en overleden leden van schutterij 't Zandakker/Gilde St. Jan, Toon van Grinsven en overleden familie, Johan Schwachöfer vanwege zijn verjaardag, overleden ouders van Dijck -Fleur- kens, zus, broers, schoonzussen en zwagers, Theo vanThiel, Pieter Kroef, voor een bijzondere intentie. Wijkvereniging Veltum houdt op zaterdag 26 juni de Veltumse Jeugd dag. Om 12.00 gaat de grote jeugd- zeskamp van start op het speelterrein aan de Pettenmakerstraat. De jeugd van 6 tot 9 jaar en van 10 tot 12 jaar gaan met elkaar de strijd aan op de spannende zeskamponderdelen, met uiteraard weer de nodige waterpret. Na afloop vertrekken alle zeskamp deelnemers in muzikale optocht naar het wijkcentrum om aldaar te kijken of misschien zelfs deel te nemen aan de Idols Playbackshow. De aanmeld formulieren worden verspreid via de basisscholen en zijn ook te downloa den van www.wijkverenigingveltum. nl. Teams en deelnemers dienen zich voor 21 mei aan te melden. Donderdag 8 mei bezoekt KBO Venray-kom Museum de Peelstreek in Ysselsteyn. In het museum kan men zien hoe onze voorouders leefden en werkten in een tijd dat het fornuis nog met kolen of hout werd gestookt en de koeien met de hand werden gemolken. Het museum roept mooie herinneringen op aan het huishou den en gebruiksvoorwerpen rond de boerderij van rond een halve eeuw geleden. Herinneringen voor hui dige ouderen te over. Het vertrek is om I3.3O uur. In het museum is een bezichtiging met deskundige uitleg door medewerkers van De Peelstreek. Alle deelnemers verzamelen zich om 13.15 uur bij de Kemphaan. Bij goed weer vertrekken de fietsers om 13.20 uur. Degenen die met de auto gaan vertrekken om 13.30 uur. Bij aanmel ding dienen degenen die met de auto gaan aan te geven of er nog plaats is in hun auto, en of men bereid is men sen die geen vervoer hebben mee te nemen. Degenen die geen vervoer hebben dienen bij aanmelding dit aan te geven, zodat er vervoer geregeld kan worden. Alle deelnemers dienen zich aan te melden voor 5 mei via de KBO brievenbus in de Kemphaan. Vrijdag 25 april is er om 20.00 uur een kienavond in Wijkgebouw Zuid aan de Beukenlaan 4 in Venray. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray Match is voor Zorgcentrum Schuttersveld/dagvoorziening De Tol op zoek naar vrijwilligers voor het doen van boodschappen. Eisen zijn zelfstandig kunnen werken. Voor meer informatie kan men contact opne men met Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray Match, Marktstraat 8, 5801 BM Venray, telefoon (0478)516995, e- mail info @vrijwilligerswerkvenray. nl www. vrijwilligerswerkvenray. nl Op maandag 28 april vindt de jaarvergadering plaats in wijkcen trum Veltum. Aanvang I9.3O uur. Ook ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom. Dansvereniging Opanka verzorgt lessen in internationale dans. Dit zijn dansen uit diverse landen op mooie muziek. Vlotte dansen worden afge wisseld met rustige. Veel wordt er gedanst in rijen of in een kring. Je hebt geen partner nodig. Voor de jeugd ver zorgt Opanka lessen in kidsdance en streetdance. De demonstratiegroep van Opanka treedt op met series dan sen uit diverse landen, met een accent op de Balkanlanden. Nadere informatie is te verkrijgen bij Jolanda Jaspers, telefoon 0478- 510995, e-mail: info@opanka.nl. Of kijk eens op de website: www.opan- ka.nl. Op vrijdag 25 april halen de leden van DOS Venray wederom het oud papier op de wijk Veltum (gedeelte gelegen tussen Weg in den Berg - Kemp weg - Westsingel en Langstraat). Aansluitend wordt ook ingezameld in De Brabander (inclusief de Overloon- seweg grenzend aan dat gebied). Er wordt om 13.30 uur begonnen met inzamelen en daarom graag tijdig het papier goed gebundeld of verpakt in dozen aan de straatkant gereed te zet ten. Maandag 28 april 9.00 uur heilige mis: Harrie Maessen, ouders Schols- Leers en overleden familie. Dinsdag 29 april 9.00 uur heilige mis:Tonnie Marwinski-Wilmsen. Woensdag 30 april 9.00 uur heilige mis: Sef Muijsers (van de parochie). Donderdag 1 mei 9.30 uur plechti ge heilige mis: overleden ouders Thee- uwen-Welbers (coll), Gerda Willems- Van de Voort vanwege haar verjaardag, Dies Martens-Voesten, Gertruda Kus- ters en Miep Schobbers-Rutten. Vrijdag 2 mei 9.00 uur heilige mis: voor een bijzondere intentie: 19.00 uur rozenkrans bij de Lourdesgrot. Lectoren zaterdag J.Truijen en zon dag A. Peeters. Geestelijken aalmoezenier A. de Graaf Woutering, Leunseweg 5, tele foon (0478)580202. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, telefoon (0478)545055. Noodgeval len/bedieningen ziekenhuis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leun seweg 5, telefoon (0478)580202. Zaterdag 26 april 16.30 uur spreek uur parochiepriester: 17.00 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis (Chrisko): Chris Heijndermans, ouders Verhalle-Lenssen, Ron Minten en jaardienst Wim Creemers Henk Min en overleden ouders Zondag 27 april 11.00 uur hoog mis/kinderwoorddienst (Zonnelied): Antoon en Nel Luypers-Philipsen, Annie Swaghoven-Thijssen en Piet Swaghoven, overleden echtgenoot, Jan Martens en overleden familie. Maandag 28 april 18.30 uur heilige mis: voor dierbare overleden opa en oma Dinsdag 29 april 10.00 uur open stelling kerk voor verering H. Anto- nius: 18.30 uur heilige mis (Antonius- noveen). Woensdag 30 april 18.30 uur hei lige mis: voor alle vrijwilligers van de parochie. Donderdag 1 mei 18.30 uur heilige mis (Zonnelied): Cor Spring in 't Veld. Vrijdag 2 mei 17:30 uur aanbidding van het Allerheiligste: 18.30 uur hei lige mis: Antonius Aben en overleden familie. Zaterdag 26 april 18.30 uur liturgie viering Servatiuskapel, voorganger W den Hartog, lector A. van Eijk. Zondag 27 april 10.00 uur liturgie viering Annakapel, voorganger W den Hartog, lector zuster Jacinta; 11.15 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voorganger W den Hartog. Dinsdag 29 april 10.30 uur liturgie viering LCZ kliniek B&V, D'n Herk 21, Servaashof, voorganger W. den Hartog. Donderdag 1 mei 10.00 uur litur gieviering Annakapel, voorganger W. den Hartog, lector P. Wittenbols; 11.15 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voorganger W den Hartog. Zondag 27 april 11.00 uur heilige mis Eerste Heilige Communie (Leer lingenorkest) voor de communicanten en hun familieleden, moeder Weijs-Lit- jens enAnnie Rutten-Weijs en Daphne Weijs.Teng en Stiena Fleurkens-Kleus- kens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars Hilde, Jack en Serena. Donderdag 1 mei 9.00 uur heilige mis. Zaterdag 26 april 19.00 uur gezon gen heilige mis (Dameskoor): overle den ouders Steeghs-Nelissen, St. over leden ouders Willems-Geurts, Truus Loonen-Philipsen (jaardienst), St. Gerard Peters en PetronellaArts. Zondag 27 april 10.00 uur eerste H. Communie, met medewerking van kinderen en Fanfare Ons Genoegen: Harriët de Mulder-van Osch, uit dank baarheid (G). Woensdag 30 april geen heilige mis. Donderdag 1 mei 10.00 uur hoog mis (Herenkoor): Lies Houwen-Jacobs (vanwege verjaardag), overledenen van familie Duijf. Vrijdag 2 mei 14.00 uur heilige mis (Herenkoor): huwelijksinzegening Guus Willemssen en Judith Raven- sloot. Collectanten zaterdag P van Dijck en zondag A. Pouwels. Misdienaars zaterdag Laurie Nelis- sen en Robin Kuijpers, zondag Leon en Luuk Loonen en vrijdag Demi en Danique Willemssen. Zaterdag 26 april 19.15 uur: jaar dienst overleden ouders Emonts- Geurts, Nella Classens-Janssen en Geert Classens, overleden ouders Strij- bos-Kemmelings, overleden ouders Strijbos-van den Beuken. Misdienaars Eva, Jessey, Luc en Suzan. Woensdag 30 april 19.15 uur Hemelvaartsdienst Misdienaars Stef, Casper, Veerle en Anne. Zondag 27 april 9.30 uur geen hei lige mis: 11.00 uur Eerste H. Commu nie. Woensdag 30 april 19.00 uur geen heilige mis. Donderdag 1 mei 9.30 uur heilige mis. Zaterdag 26 april 14.00 uur heilige mis: uit dankbaarheid vanwege het 50-jarige huwelijk van Grad Claessens enAnnie Spreeuwenberg. Woensdag 30 april 19.15 uur heilige mis: voor het welzijn van de parochie. Zaterdag 26 april 18.00 uur hei lige mis: jaargetijde Petronella Janssen- Doumen, overleden ouders Geurts- Gellings, Johan Loonen, overleden ouders Achten-Cox. Zaterdag 26 april 19.15 uur (Eige Wijsjes kinderwoorddienst voor de kinderen van groep 4 t/m 8, overle den ouders Thei Janssen en To Jans- sen-Spreeuwenberg, Jan Hendrix en overleden familie; Mia Lemmens-Ver stegen, Piet Swinkels en kleinkind Mara; uit dankbaarheid, Albert Smits; ouders Geurts-Peeters (Pater Tulp- str.),Annemie Geurts-Bakker en Riek Geurts-vanTiel, jaardienst Frans Swin kels, Melanie Vriens die tien jaar gele den overleed en voor haar broertje Fransje, Piet Arts (Vijverhof) vanwege zijn verjaardag Dinsdag 29 april 19.00 uur jaar dienst Antoon van Empel Woensdag 30 april 11.00 uur 50 jarig huwelijkmis van Rien en Mien de Laat, 19.15 uur (Vivace) heilige mis vanwege het hoogfeest van hemel vaart, voor het welzijn van de paro chie Misdienaars zaterdag 19.15 uur Stef Lemmens en Marijn Claessens, dinsdag 19.00 uur Kevin van Hoof en Kevin Baltissen, woensdag 11.00 uur Janneke van Osch en Luc Peters, 19,15 uur Niels Claessens en Ron Peters Zaterdag 26 april 18.00 uur jaar dienst Grad Ewals en Bertha Willems, jaardienst Diny van Kempen-Arts Woensdag 30 april 18:00 uur hei lige mis vanwege het hoogfeest van hemelvaart, jaardienst Gerardus de Mulder, Mechtilde Aerts en An de Mulder, Teng de Mulder (namens de buurt), Piet Janssen Misdienaars zaterdag, Ilse en Floor Zondag 27 april 9.30 uur familie Lenkens-Ermens Donderdag 1 mei 9.30 uur hoog feest van hemelvaart, voor alle pries ters die in het rectoraat gewerkt heb ben Misdienaars: zondag, Romy en Jes sie, donderdag, Lia en Lizzy Lezer: zondag, Maria en donderdag, Cor. Misintenties familie Wijenberg, tele foon (0478)636390 of Leo van Dijck, telefoon (0478)636779. Voor doop-, rouw- of trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij Pastoor Müller, tele foon (0478)581575. Zondag 27 april 11.00 uur eucharis tieviering met volkszang: familie Cup pen-van Veghel. Dienbeurt Joska Weijmans en Jens van Bree: 12.30 uur heilige mis bede- vaartAmsterdam: 15.00 uur Rozehoed- je in de kapel Bedevaart Amsterdam. Maandag 28 april 11.00 uur heilige mis Haagse Bedevaart Woensdag 30 april in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef, 9.30 uur heilige mis voor de weldoeners van deze kapel: Anna Maria Kersten- Geurts. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie in Meerlo, tele foon (0478)691217. Misintenties opgeven bij Arnold Jacobs, telefoon (0478)692526 of bij Annie Peelen, telefoon (0478)691457. Zondag 27 april 10.30 uur heilige mis: Gerrit Verheijen, Martinus van Dijck en Anna van Dijck-van Rijswick, Ger Heijligers en Nelly Heijligers- Lucassen, familie Piet Peters-Reijntjes. Misdienaars Freia de Vries, Rik van de Pasch en Anke in 't Zandt. Lector Jan van Dijk. Opluistering koperen semble, Koster tot en met zondag 27 april Truus Hegger en van maandag 28 april tot en met zondag 4 mei Carel Soethout. Donderdag 1 mei 10.30 uur heilige mis voor alle parochianen. Misdienaars Anouk Rutten, Bas de Boer en Hugo van de Laar. Lector Ank Stoffels. Opluistering Goarkoor. Spreekuur kerkbestuur in de sacris tie iedere woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde Heer R. Ver heggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, telefoon (0478)691217, www. kleinlourdes.nl., e-mail info@kleinlour- des.nl. Zaterdag 26 april 18.00 uur hoog mis: jaardienst overleden ouders Ron- gen-Verstraelen, Sef Vorstermans, voor alle intenties die staan geschreven in het intentieboek. Woensdag 30 april 19.00 uur hei lige mis voor het gehele cluster: ter ere van Onze Lieve Vrouw, voor alle levende en overledenen van de paro chie. Donderdag 1 mei 15.00 uur Maria- lof. Zaterdag collectant B. de Groot en lector J.Wijnands.Woensdag collectant W van Rijswick en lectorT. Knoops en donderdag collectant B. de Groot. Predikant ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, tele foon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. Op woens dag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba de heer J.H. Timmer, telefoon (0478)531837, e-mail joop.timmer@ home.nl. Protestantse kerk Het Zon nelied in Venray, www.zonnelied.nl. Zondag 27 april is er om 10.00 uur een dienst in Het Zonnelied. Voorgan ger is ds. M.J. op den Brouw. Voor de allerkleinsten is er kinderopvang en voor de iets oudere kinderen wordt er kindernevendienst en basiscatechese gehouden. De Bijbelgemeente Venray houdt iedere zondag vanaf 10.00 uur een dienst in De Kemphaan in Venray. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekking. Tijdens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen en er is crèche en zondagsschool. Ook zijn er regelmatig bijzondere diensten.Van- uit de Bijbelgemeente worden cursus sen over de bijbel gehouden en het is mogelijk om deel uit te maken van een huiskring. Predikant van de Bijbel gemeente is R. Lammers. Secretariaat C.M. van Gestel, Melisse 8,5803 LC in Venray, telefoon (0478)510337, e-mail connyvangestel@kpnplanetnl De Volle Evangelie Gemeente Doxa houdt iedere zaterdag vanaf 17.30 uur een samenkomst in verpleeg huis Elzenhorst De Tamboerijn in Horst. Stichting Doxa, Hertog Arnold- laan 4, 5961 TA in Horst, telefoon (077)3983430. De Oecumenische Basisgroep Ven ray e.o. houdt zondag 27 april 2008 een viering met brood en wijn rond het thema Vriendschap. Deze dienst vindt plaats in de kapel van het zie kenhuis in Venray. Aanvang 10.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Hervormde Evangelisatie op Gere formeerde grondslag, gebouw Reho both, Cuppenpedje 2a in Horst. Con tactpersoon: evangelist J. van Oerle, Anjelierstraat 14, 4261 CK Wijk en Aalburg, telefoon 0416-692157 jpjva- noerle@yahoo.com Kerkdiensten zondag 27 april om 10.00 en 14.30 uur, kandidaat J. Pater, Veenendaal. Op bovenstaande foto uit mei 1969 zien we de Paterstraat met op de hoek het Postkantoor. Op de hoek Poststraat/Grotestraat café 'in den Engel' met daar naast de Cafetaria van de Familie Thielen. In de Peel en Maas van 1 mei 1964 stond hierover het volgende artikel: "Onder grote belangstelling heropende afgelopen zaterdag de familie Thielen in de Grotestraat haar flink vergrote cafetaria, die tevens werd omgedoopt tot snackbar Petri. Door de verbouwing is de cafetaria- ruimte aanmerkelijk uitgebreid, zowel met zit- als staanplaatsen, terwijl een ruime bar de bezoekers gelegenheid geeft het grote assortiment te bezien en hun keuze te maken. Dat achter de bar de nieuwste machines te vinden zijn voor de toebereiding der spijzen, is wel vanzelfsprekend. Zo is de frituur- bakkerij uitgebreid tot een zeer ingewikkelde machinerie met ther mostaten en knopen, zodat praktisch 't beste product te voorschijn komt. De toiletten zijn aanmerkelijk vergroot en verbeterd, evenals de bedrijfskeuken en het magazijn. Snackbar Petri heeft zijn vele klanten niet teleurgesteld. Ook met deze uitbreiding is de intieme en specifieke sfeer bewaard gebleven. Vele bloemstukken onderstreepten de talrijke persoonlijke felicitaties die de fami lie Thielen bij deze opening mocht ontvangen." Op deze plek heeft nu zijn zoon Peter Thielen een viszaak gevestigd, alwaar je allerlei verse vis kunt verkrijgen. Ook binnen in de zaak kan men nog een lekker gebakken visje opeten. De inrichting is veranderd maar de ontspannen sfeer is er nog steeds te vinden. Ik kom hier al mijn hele leven om er eens lek ker iets op te eten, vroeger friet met frikandel en tegenwoordig een lekkere gebakken vis. De weegschaal die vroeger voor de deur stond, is gelukkig ook verdwenen, zodat ik gelukkig niet meer kan zien hoeveel kilo's ik te zwaar ben. Al valt dat gelukkig nog wel mee, want als ik zo af en toe eens om me heen kijk, dan moet ik helaas constateren dat steeds meer mensen dikker en dikker worden. Overgewicht zal in de toekomst voor hogere medische kos ten gaan zorgen. Morgen helaas dan maar iets gezonds, (foto: gemeentearchief Venray). Frans Vermeulen, St. Ceciliapad 14. 5801 GV Venray

Peel en Maas | 2008 | | pagina 38