Wnt Koester uw monument [(inderen lopen voor kinderen op Kiribati 'Op zondag zijn we altijd thuis, dan tomen de kinderen" 'i w m Woningbrandje PagirJ Honderdzesentwintigste jaargang - week 24 - donderdag 16 juni 2005 EL EN-MAAS o o ouden bruidspaar Piet en Laura Deters vHË*T urv5 'iet en Laura Deters-Koppens uit iteyn vieren op woensdag 22 juni feit dat zij op de kop af precies vijf jaar geleden in het huwelijksbootje ipten. Om 15.00 uur is er een heilige in de Odakerk, van 17.30 tot 19-00 een receptie in zaal Roelanzia en iluitend een besloten feest voor ie en vrienden, iet Deters (77 jaar) uit Ysselsteyn en Koppens (73) uit Zeilberg leerden ir kennen tijdens een bruiloft in Isteyn. Een zus van Laura trouwde met van Asten en tijdens de feestelijkhe- specldq Piet Deters, zoals hij later zo zou doen, in een orkestje op accor- "De vonk sprong meteen over", lacht a, Maar de tijden in de jaren vijftig :n niet te vergelijken met nu. Waar nu jongen van vijftien jaar rustig met zijn iendinnetje binnen komt stappen, was destijds voor veel ouders taboe. ""Ik is toen zestien, de jongste van negen cisjes", zegt Laura, "en mijn ouders waren g streng. Piet kwam niet bij ons binnen." er jaar lang was het Vredeskapelletje in lurne de geheime ontmoetingsplaats van it verliefde stelletje. Een jaar voordat ze eindelijk zouden gaan trouwen, liep de rkering spaak. "Misschien lag het er wel n dat we alles stiekem moesten doen", rklaart Piet de stukgelopen relatie. Maar hte liefde roest niet, dus ook niet bij ura en Piet. Toen zij elkaar op de kermis in Ysselsteyn opnieuw ontmoetten, sloeg de vlam opnieuw over. Nu voorgoed. Een jaar later, op 22 juni 1953, de verjaardag van de bruid, trouwden zij uiteindelijk. Niet lang na de bruiloft trokken ze in hun nieuwbouwwoning aan de Ysselsteynse- weg, het huis waar ze nu nog steeds lief en leed delen. "Maar het zag er toen heel anders uit", lacht Piet, "Hier stonden enkele huizen, de rest was een groot weiland. Er was zelfs geen verharde weg. Ysselsteyn was destijds nog maar een gatPiet en Laura kregen al snel kinderen. Het werden er uiteindelijk vier, Riekie, Ger, Maria en Jean. Ze zijn inmiddels ook trotse grootou ders van acht kleinkinderen, zeven jongens en meisjes en eerlijk verdeeld over hun vier kinderen. Piet Deters was loonwerker, maar begon in 1953 bij de Boerenbond in Ysselsteyn. Daar werkte hij 37 jaar voordat hij op 60- jarige leeftijd in de VUT ging. Zijn vrouw Laura zorgde voor de opvoeding van de kinderen, maar had daarnaast een naaiate lier aan huis. "Ik heb heel wat bruidsjurken genaaid. Soms was ik nachtenlang aan het werk. Maar van de ene op de andere dag hield ik het voor gezien. Ik was er helemaal op afgeknapt en ben gestopt. Om toch iets om handen te hebben, ben champignons gaan plukken." Piet Deters was een bedrijvig baasje in de Ysselsteynse gemeenschap. Muziek was en is nog steeds zijn leven. En dan vooral zijn lievelingsinstrument, de accordeon. Hij speelde, alleen of in een orkest, in de kerk, tijdens bruiloften en partijen. Nu begeleidt hij nog steeds het ouderenkoor in Ysselsteyn/Vredepeel en maakt hij deel uit van De Smelebrothers, waarvan de jongste muzikant 65 jaar is en de oudste 85. De band presenteerde rond de kerstdagen van 2004 zelfs, nog een nieuwe cd. "Dat is zo leüfe^Het is fantastisch om mCns«Hnct muzieK&p te beuren. Zo speel ik éenkeer per maand in verpleeghuis De Elzenhorst in Horst. Het is prachtig om te zien hoe de mensen dan genieten bij het rolstoeldan- sen." De Hollandse meezingers zoals De Wijde Molen, De Witte Duif, Of de Klokken van Arnemuiden behoren tot zijn favorie ten, maar ook nummers van deze tijd, zoals Geneet van het laeve, hebben zijn attentie. Hij maakte maar liefst 53 jaar deel uit van fanfare De Peelklank, 39 jaar van De Smeleblaozers en 30 jaar van het kinder koor. Voor zijn verdiensten op muzikaal gebied werd hij koninklijk onderscheiden en kreeg hij de waarderingstrofee van de plaatselijke carnavalsvereniging, de Reuzekluut. "Mijn vrouw heeft altijd voor 100 procent achter mij gestaan. Anders had ik dat nooit kunnen doen. Ze heeft altijd de - MUZIEK zorg gehad over onze kinderen." "En ze zijn allemaal groot geworden", vult een stralen de echtgenote aan. GENIETEN Toch waren er ook mindere tijden. Zo kreeg Laura Deters zes jaar geleden een hartinfarct, haar man kreeg afgelopen win ter een nieuwe hartklep. "Maar we zijn er allebei heel goed bovenop gekomen", ziet Laura Deters de zonnige zijde van het leven in. Ze proberen dan ook zoveel mogelijk van het leven te genieten. De vrouw des huiaes.kfift zich uit in haar hobby's kaarten ïSSkWen wandelen. Zo loopt ze iedere morgen de ringweg van 3,5 kilometer. Manlief blijft intussen actief in de muziek. Een hobby delen ze fanatiek. De achter het huis gelegen tuin. Een tijdrovend juweeltje. "Het eerste wat ik 's morgens doe, is door de tuin en de kas lopen. Dan haal ik links en rechts wat bloemetjes of onkruid weg. Ik geniet met volle teugen als de vogeltjes hier broeden. Ik volg ze dan ook altijd om te kijken waar ze naar toe vliegen. Dat vind ik prachtig." De familieband is hecht. Of het nu vader dag is, of moederdag, of verjaardagen, alle kinderen komen dan op bezoek. Zoals ze ook iedere zondag even binnen komen wippen. "Als ze komen, met of zonder kleinkinderen, genieten we. Iedere keer opnieuw", klinkt het bijna in koor. "Op zondag zijn we dan ook altijd thuis." Deze week de St. Antonius- kapel, in de volksmond de Veltumse kapel genoemd. Een rijksmonument aan de Hoebert- weg in Venray omgeven door boerderijen, woonhuizen en oude bomen. Deze kapel heeft een rijke historie die teruggaat tot de fran- kische tijd waar de naam Veltum in 1239 in de geschreven geschiedenis voorkomt. In 1625 bouwde men op het binnenplein temidden van de toen aanwezige tientallen grote en kleine boerde rijen een kapel. Eerst het kleine halfronde koor uit ijzer oersteen en later, in 1681, het bredere schip dat opgetrokken werd uit baksteen. In de muurankers ziet u het nog het jaartal. De mooie half ronde ramen met glas en lood en het mestelwerk met een stenen fries en ingemetselde versieringen boven de rondingen van de ramen. Het dak bedekt met lei steen en een mooi torentje met klok. De kapel werd toegewijd aan St. Antonius Abt, patroonheili ge tegen veeziekten. Vroeger wer den er op 17 januari varkenskop pen bij opbod verkocht. Deze traditie is er nog in de dorpen Ayen en St. Anthonis. Tot het kapelinterieur behoorde ook een staande St. Anna ten Drièen, prachtige uitgevoerde misboeken en koperwerk. Uit veiligheids overweging worden al deze voor werpen elders bewaard. Lange tijd heeft de zolder van de kapel dienst gedaan als korenzolder voor de boeren. Bij de eerste res tauratie in 1900 werd de zolder verdieping weggebroken. In de westzijde van de kapel is het zol derluik nog zichtbaar. Tijdens de bezetting namen de Duitsers het 60 kg zwaarwegende klokje mee. Deze werd in 1948 vervangen door een kleiner exemplaar van 32 kilo.De kapel werd in 1958 weer grondig gerestaureerd en werden er wekelijks missen opge dragen. In de zestiger jaren is men w-" t-i) tuvaai vjv_ nA-inua ui uai UUU1L tvlilil hemaweek op basisschool Maria in Oirlo in teken koraaleiland hiermee gestopt en veel later heeft de kapel in dienst gestaan voor de Hervormde gemeen schap. Enkele jaren geleden heeft de gemeente de kapel weer over genomen. Nu wordt deze weer gebruikt voor het sluiten van ker kelijke huwelijken, waarmee een nieuwe bestemming is gevonden voor deze prachtige kapel, dat al eeuwenlang het geestelijk middel punt was van het oorspronkelijke Veltum, een waardevol, en duide lijk herkenbare plek. Ook deze keer weer 'geloven in monumen ten' in het religieus erfgoed. Kent u ook zo'n beeldbepalen de, monumentale plek in Venray of een van haar kerkdorpen? Wilt u reageren of wilt u een (digitale) foto ter beschikking stellen? Die kunt u sturen naar het secretari aat,van Stichting Venray Monumentaal, p/a Groene Hart 7, 5801 SX Venray. E-mail: venraymonimientaal@hccnet.nl »0p basisschool Maria in ioüö werd het lesrooster deze ttk ingekleurd met projec- n over de cultuur en natuur )Q Kiribati (uitspreken als: flbass). Directrice Paulien i *gers van basisschool Maria 'samen met haar man een I ntal weken ontwikkelings lij gaan verrichten op het koraaleiland in de Stille Oceaan. Met de sponsorloop als afsluiting van de projec- tweek zullen kinderen don derdag al rennend geld inza melen voor de kinderen van Kiribati. Het geld zal worden gebruikt om de leraren op een school voor gehandicapte kin deren op Kiribati een week lang cursus te geven over het onderwerp 'lange termijn les geven'. Een oude wens gaat in vervul ling als drieëneenhalf jaar geleden directrice Paulien Hagers en haar man als ontwikkelingswerker worden uitgezonden door het Volunteer Services Overseas (VSO). Beiden werken anderhalf jaar op het maanvormige koraalei land Kiribati, waar de blanke mens een uitzondering vormt. "Het was een enorme stap, maar hét juiste moment in ons leven. De kinderen waren uit huis, we zaten in rustig vaarwater, dus we durfden de sprong in het diepe wel aan. Ik ben zelf gaan werken als directrice van een school voor gehandicapte kinderen. De gel den voor zo'n school komen uit particuliere initiatieven en vooral via het buitenland. De leraren zijn bijna allemaal vrijwilligers zonder opleiding, die vaak voortborduren op hun eigen levenservaringen met gehandicapte kinderen. Het opzetten van lesmateriaal was één van de doelen. Ook brachten we in kaart hoe we het al aanwezige materiaal konden gebruiken. De beroepsbagage uit Nederland was een enorme meerwaarde. De mensen op het eiland willen heel graag iets toevoegen, maar heb ben moeite om de westerse mens als aanjager te accepteren. Daarom hebben we een andere aanpak oftewel een andere insteek moeten bedenken. De toe gankelijkheid naar de leraren heb ben we gezocht, en we zijn meer uitgegaan van de mogelijkheden van de' mensen. Zij leven bij de dag, bijna bij de minuut, dus we hebben eerst ingangen via deze weg gezocht en zijn zo stapje voor stapje verder gegaan. De vol doening en de tevredenheid die je vervolgens van de mensen krijgt, ga je dan zelf voelen en dat is geweldig. Het contact met de lera ren hebben we gehouden. Het contact verloopt via e-mail naar een persoon die dit weer aanle vert aan de leraren op school. Zij schrijven hun antwoord in brief vorm. De contactpersoon zorgt er dan weer voor dat wij het via e- mail krijgen. Een half jaar geleden ontstond het idee om terug te gaan. Het balletje begint dan te rollen en de projectweek met sponsorloop op school is het eindresultaat," HARTVERWARMEND De projectweek begon maan dag met een dansopvoering uit de streken van het koraaleiland. "Hartverwarmend en ontroerend om de kinderen zo enthousiast te zien. Ik denk dat doordat ik zelf aan de dansopvoering heb deelge nomen, het voor de kinderen nog meer gaat leven. Ze weten dat ik daar al ben geweest en dat ik in december terugga voor het geven van de cursus. De dansvoorstel ling was een opwarmertje. Het liet zien dat dans een manier is om samen dingen te vieren en hoe mensen op Kiribati hun dank baarheid tonen." De maandagmiddag stond in het teken van een diavoorstelling over het leven op het eiland. Vooral onderwerpen als school, ouders, natuur en de problemen die kinderen daar tegenkomen, kwamen ter sprake. De man van Paulien Hagers heeft een CD-rom gemaakt met foto's en informatie over de cultuur en natuur van het eiland. Op de computer kunnen de kinderen van basisschool Maria met zoekopdrachten veel te weten komen over het leven van kinderen op Kiribati. Met knutse- lopdrachten met natuurlijke mate rialen, die ook te krijgen zijn op het koraaleiland, om zelf stukjes te maken. Op donderdagmiddag was er een quiz voor de kinderen als toetsingmoment om te kijken wat ze allemaal hebben geleerd. De afsluiting is de sponsorloop met start- en eindpunt basisschool Maria, georganiseerd door de scouting. De kinderen hebben met hun sponsorkaarten hun rondjes kunnen verkopen. "De kaartverkoop verliep uitstekend, kinderen hadden extra sponsor kaarten nodig." Donderdag 16 juni om 18.00 uur beginnen de kleuters met de sponsorloop, de kinderen vanaf groep 3 starten omstreeks 18.20 uur. De speelplaats zal fungeren als rustpunt met een expositie van het leven op het koraaleiland Kiribati. EIGEN INITIATIEF Paulien Hagers en haar man vliegen in december na vier jaar weg te zijn geweest, weer terug naar 'hun eiland'. Dit keer op eigen initiatief. We hebben ont wikkelingsorganisatie VSO wel op de hoogte gesteld, maar deze keer gaan we onder de vlag van basis school Maria. Het is de bedoeling dat we daar een cursus gaan geven aan leraren, met als doel stelling 'hoe ga je om met lesge ven op lange termijn?' Dit wordt uitgewerkt in modules van plan ning en nieuw lesmateriaal. De leraren volgen deze cursus in htm vakantie, dat onderstreept hun enthousiasme." Meer informatie over Kiribati is te vinden op de genoemde CD- rom. De CD-rom is een uitgave van de Dutch Kiribati Friendship Society en kan worden besteld door 18,50 over te maken op 16.78.87.297. t.n.v. A. Pollmann, Nijmegen. Vermeld wel uw post adres. De CD-rom is ook verkrijg baar in de boekhandel. ISBN: 90- 9018680-8. De opbrengst gaat naar het genoemde project. Meer informatie: www.kiribati.nl De politie onderzoekt een brandje in een woning aan de Tolstraat, dat ontstond via de brie venbus. Tussen 02.30 en 08.30 uur in de vroege zaterdagmorgen werd door onbekenden via de brievenbus het gordijn van de voordeur in brand gestoken. Omdat het brandje vanzelf doof de, ontstond slechts schade aan de voordeur en kozijn, terwijl de hal en overloop van de woning veel rookschade opliepen. De bewoners die op de bovenverdie ping lagen te slapen hebben niets van de brand gemerkt. Het gezins lid dat 's morgens om 08.30 uur thuiskwam, ontdekte de brand. De bewoners deden aangifte van de brandstichting en de politie heeft in omgeving buurtonder zoek gehouden. Dit heeft tot nu toe niets opgeleverd. De politie verzoekt mensen die iets hebben gezien of gehoord dat met dit gebeuren verband houdt, contact met haar op te nemen aan het bureau in Venray of via telefoon 0900-8844. VADERDAG TIP Geef je vader een staatslot cadeau! JACKPOT €6 MILJOEN zomerspaarkaart EXTRA KANS Porsch 911 Cabriolet SIGARENHUIS JANSEN Grote Markt 22, Venray

Peel en Maas | 2005 | | pagina 17