NIEUWS- ADVERTENTIEBLAD nrPT ruub. ph geheel Nnnrri.Llt||fyi. 125 jaar Peel en Maas Museum "t Freulekeshuus 25 februari t/m 29 mei 2005J Venrays Vroede Vaderen vergaderden 'n het belang van ERDAG 17 NOVEMBER 1888. NEGENDE JAARGANG w 17 ®Q Prijs der Advert' iÜP Zaterdag 1 februari 1958 No 5.- NEGEN EN ZEVENTIGSTE 4 ,,'t Freulekeshuus": PEEL EN MAAS UIL 3 5, 10, 10. 22, 23 Staand der Zon. Oct. op 7.02, 7.12, 7.22, 7.33. 7.13; v/ra.; color 4 24. 4.13, namj ran 1—E rogela regel meer vignetten - k v - r\s x - ,,-r, v e Siaud der Hlann. feiK. 0f* Zaterdag N.M. iu" Zutordng L.K. 17 Zaterdag V.M. innemen tsprijs pep kwartaal. r Vbkra* 50 Ca co per post 0 het buitenland Si iderlyke nummers onB-SfffiïVDSSS*" po»* M' r;NC WIN? ..,v IIPEEL EN MAAS 6 OBOTEBTBAAT TELEFOON »U OIKO 100MB WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN - I -"»■'—'"■■■■ -Ill -1.1 Illl NIEUWJAARSREDE I gen met nieuwe Industriën moesten Fr. JANSSEN 11 BURGEMEESTER I WOfden afgebroken. Ihi** 1938 moeilijk jaar mS?-"1®UW tn de laatste raadevertr»'»'— gon de b«»"- -a vail Uesohied- en Oudheidkundig Museum Venrtf open: woensdag, zaterdag en j zondag van 14 tot 17 uur. Groepen op afspraak. Eindstraat 8, 5801 CRVenray Telefoon 0478-583880 e-mail: info@museumvenay.nl I

Peel en Maas | 2005 | | pagina 22