Oude foto Weekend diensten 't Jonge Garde Koor Ars Musica Venrode Bandelieren Confetti Kamerkoor Contrast En Bloc Euterpe MMSK St. Petrus'Banden Zangers van Sint Frans Sub Matris Tutela Tomorrow People Venray's Mannenkoor Het Zonnelied De Springplank Den Hoender Schutterij 't Zandakker De Huisvriend Computerclub KBO Venray KW Venray Opanka VVB ZijActief Oostrum Heil der Zieken Rommelmarkt harmonie Rommelmarkt Landweert LLTB Venray e.o. PEEL EN MAAS Donderdag 14 april 2005 - Pagii, :le HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse Huis- ArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZTEKENVERVOER TeL 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Apotheek St. Oda, Apotheek De Monnikskap en Apotheek Antoniusveld; Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag en zon dag is Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Apotheek Veltum dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en van 13-30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden, uitsluitend voor spoedgevallen kunt u bij Apotheek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAYYSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: S. BILLET tel. 581458 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, W.H. de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink, G. Gelling en M. Theu- nissen DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19.30 tot maandag 07.30 uur LONNEKE SPAN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskun dige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19-30 uur waargenomen door: LONNEKE SPAN en HENNY VAN EERTEN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m»do tus sen 18.00'eh 1900 uur. tel. 06-22722996- INFORMATIECENTRUM GEES TF.L1JKE GEZONDHEIDSZORG Stationsweg 46, 5803 AC Venray, tel. 0478-527066. E-mail: igg@wgi.nl Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en maandag, dinsdag en don derdag van I3.3Ó tot 16.30 uur. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY TeL 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulpvragen van de Algemene Hulpdienst en het Gehandicaptenplatform. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09 00 tot 17.00 uur: tel. 0900- 0101. www.slachtofferhulp.nl BUREAU VOOR RECHTSHULP Z.O.N. De Clockert, Bergweg 4, 5801 EG Venray. Juridisch (gratis) spreek uur op afspraak: tel. 077- 3209191. Gespecialiseerd in arbeidsrecht, uitkeringsrecht, huurrecht, vreemdelingenrecht en consumentenrecht, met name voor de minder draagkrachtigen in onze samenleving. THUISZORG NOORD-LIM BURG Rayon Peel Maas, Kennedy- plein 18, 5801 VH Venray. Tel. 0478-538222. Fax: 0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl Wat missen zingen betreft is het een hele rustige periode. Best prettig, dat geeft de nieuwe leden de ruimte om het repertoire beter te leren ken nen. Op 21 mei mogen ze de mis zin gen in Maashees en voor het begin van de zomervakantie proberen ze nog een leuke plek te vinden om een concert te geven. De cd-opname komt er natuurlijk ook nog aan Ben je na het lezen van dit stukje enthou siast geworden? Voel jij je thuis tus sen meiden van 15 t/m 25 jaar? Ze repeteren op woensdagavond van 19 00-20.00 uur in de kerk in Oirlo en vinden het hartstikke leuk als je mee komt zingen. Je mag altijd binnenlo pen of neem even contact op met dirigent Ad Voesten, tel: 077- 3662479- De repetities van Ars Musica begin nen iedere dinsdagavond van 20.15 uur tot 22.30 uur. Zij repeteren in de Opmaat, hoek Oostsingel/Henry Dunantstraat. Binnenkort starten zij weer met stemvorming en individu ele zangles. Is zingen uw hobby en hebt u zin en interesse om samen te zingen? U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Wiske Koster tel: 0478- 583399. Afmelding repetitie: Fried Huet tel. 0478-583130 of Harrie Hulsmans tel. 0478-583619 (dinsdag tussen 18.00 en 19.00 uur). Iedere donderdag repetitie van 18.00 tot 1910 uur. Kinderen die graag een kijkje willen nemen kun nen vrijblijvend binnen lopen. Zit je op de basisschool en kun je lezen kom dan gezellig langs in de repetitie ruimte De vrolijke noot in de toren van de Grote Kerk. 14 april 18.30 tot 19-30 uur repeti tie in de Paterskerk Voor meer informatie en afmelden bel naar Carla tel.584501 of kijk op www.mykoorvenray.tk Confetti is een enthousiast gemengd koor dat close-harmony zingt in zo'n beetje alle muziekgenres. Confetti zoekt nieuwe leden. Zij zijn momenteel met name op zoek naar mannenstemmen, zowel bas als tenor. Heb je interesse of wil je meer weten kijk dan op www.confetti.tk of bel Ralf Jansen: 0478-569558. Agenda: Woensdag 20 april algemene leden vergadering. De dirigent is al weer volop bezig met ideeën voor een concert in het voorjaar, vervelen hoeven e zich dus niet. Voor iedereen die benieuwd is hoe dynamisch we nou eigenlijk zijn, ze repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in het parochie zaaltje van de Grote Kerk. Je kunt ook contact opnemen met dirigent Ad Voesten, telefoon 077-366 24 79. Blokfluitensemble En Bloc uit Ven ray repeteert op woensdag van 20.00 tot 22.15 uur. In voorbereiding is de kindervoorstelling Peter en de Wolf, De voorstelling vindt plaats op de zondagmiddag 24 april in de Petrus Bandenschool. Meer informatie is ver krijgbaar via tel. (0478)589186. Harmonieorkest Euterpe houdt op donderdag 14 april van 20.00 tot 21.00 uur groepsrepetitie voor volle dig hout inclusief saxen en fagot. Van 21.15 tot 22.30 uur is er repetitie voor iedereen. Op zaterdag 16 april is er van 18.30 tot 20.00 uur een extra repetitie in verband met het speel- toemooi. Verder is er op donderdag 21 april nog een repetitie. Het jeugd orkest repeteert op de donderdagen 14 en 21 april en de drumband houdt haar repetities op dinsdag 19 en maandag 25 april. Op de zaterdagen 16 en 23 april zijn er extra repetities van het harmonieorkest tussen 18.30 en 20.00 uur. Op Koninginnedag is er aubade. Komend weekend brengen zij met het korps een bezoek aan de Franse plaats Gérardmer. Daar wordt in dit weekend een groots bloemencorso gehouden waaraan zij een muzikale en showtechnische bijdrage zullen leveren. Vertrek zaterdag om 05.00 uur. Het jeugdorkest heeft op woensdag repetitie van 18.45 tot 19 30 uur. Tamboerkorps: op woensdag van 19.3O tot 21.30 uur. Op zondag repe titie samen met het muziekkorps. Muziekkorps: op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. Komende zondag uiter aard geen repetitie. Bij verhindering dienen alle leden van het opleidingsorkest en muziek korps zich af te melden bij de korps leiding. Dit bij voorkeur mondeling en wel bij tel. 580418, of uiterlijk een half uur voor aanvang van de repetitie in de Opmaat, Oostsingel 37 in Ven ray. Hebt u interesse, neem contact op met tel. 581784, of kom kijken en lui steren tijdens de repetities in clubge bouw de Opmaat. Vrijdag 15 april 19 30 aanvang repetitie sopranen en alten; 20.15 aanvang repetitie tenoren en bassen Zondag 17 april hoogmis in de PK, om 10.00 uur inzingen en om 10.30 Dinsdag 19 april 19-00 aanvang repetitie sopranen en alten. Op zondag 17 april is er een rom melmarkt. Op maandag 18 april speelt vanaf 18.15 uur de samenspel- groep en het leerlingenorkest speelt vanaf 20.00'uur. Het leerlingen tam boerkorps speelt op woensdag 20 april vanaf 18.30 uur en het tamboer- korps vanaf 19 30 uur. Op donderdag 21 april zijn er vanaf 18.30 uur groepsrepetities van het tamboer korps. Op zondag 24 april is er com munie en op maandag 25 april is er een algemene ledenvergadering. De eerstvolgende repetitie van Venrode wordt gehouden op woens dag 20 april vanaf 20.00 uur in zaal Thielen in Venray. Denk aan de stem vorming tussen 19.00 en 20.00 uur. Afmeldingen bij Annemie Vousten via tel. (0478)513135. Op zondag 24 april verzorgt Venrode een concert in het Parochiehuis in Hegelsom. De leden worden verzocht hier om 11.00 uur aanwezig te zijn. Verder is er deze dag nog een optreden in Hegelsom. Op zondag 1 mei is er een concert op het Engels Kerkhof en tot slot is er op zondag 22 mei een voorjaarsconcert in de Schouwburg in Venray. Meer informatie is te vinden op www.ven- rode.nl. Iedere donderdag repetitie van 19.30 tot 21:00 uur. Jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom een nootje mee te komen zingen. Loop gerust eens binnen en kom naar de repetitieruimte De vrolijke noot in de toren van de Grote Kerk. 14 april algemene ledenvergade ring Voor meer informatie en aanmel den bel Hannie Ghielen, tel. 587142. Kun je niet dan afmelden bij Carla tel. 584501 of kijk op www.mykoor- venray.tk Donderdag 14 april 20.00 uur alge mene ledenvergadering Donderdag 21 april 19.30 uur repe titie gehele koor Programma: Donderdag 28 april presentatie reis (aanvang 21.00 uur) Afmelden per e-mail: afmel- denvmk@venray.net. Telefonisch: 0478-513019 Oud papier: kunt u afleveren bij de VMK-container aan de Molenhofweg. Repetitielokaal: Partycentrum De Witte Hoeve Website:www.venray.net/vmk Gemengd koor Het Zonnelied houdt op maandag vanaf 20.00 uur in het parochiehuis van de Pateriskerk aan de Leunseweg in Venray repeti tie. Zondag 24 april om 10.30 uur zin gen in de Paterskerk. Bij verhindering afmelden bij Iny Kuypers via tel. 585226. Belangstellenden zijn op de repetitieavonden van harte welkom. Voor meer informatie kan men con tact opnemen met José Bakkum via tel. 582767 of met Toos van den Heu vel via tel. 583884. Jeugdvereniging De Springplank houdt op donderdag 14 april een competitieavond voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Tussen 18.30 en 20.00 uur spelen de kinderen bal lonvolley en tafelvoetbal. Op maan dag 18 april tussen 18.30 en 20.00 uur is er club voor de kinderen van groep 3- Onder leiding van Geerd wordt er een American movie night gehouden. Verder is er deze dag vanaf 19 30 uur de BHV-cursus. De cluba vond voor de kinderen van de groe pen 6, 7, 8 en de schoolverlaters wordt gehouden op dinsdag 19 april tussen 18.30 en 20.00 uur. De kinde ren gaan dan op het veldje slagbal spelen. Donderdag 21 april is er een minigolftoemooi voor de jeugd van de groepen 4 en 5. Aansluitend is er programmavergadering voor de don derdagleiding. Het programmaoverzicht van wijk centrum Den Hoender aan de Ursulas- traat in Venray ziet er voor de komen de week als volgt uit: op donderdag 14 april is er vanaf 14.00 uur koersbal van WO Noord-West. Op maandag 18 april vanaf 20,00 uur is er de cluba vond van sjoelclub Den Hoender. Vanaf 20.00 uur is er een vergadering van visclub De Roerdomp, Op dins dag 19 april vanaf 10.00 uur is er de teken- en schilderclub en Muziekma- kereej Blaos Um Op houdt vanaf 20.00 uur een repetitie. Op woensdag 20 april van 10.00 tot 11.30 uur is er volksdansen met Nelly Rongen. Ver der is er van 13-00 tot 14.00 uur volksdansen door Synthese/Ans. Handwerken kan men vanaf 14.30 uur met handwerkgroep Den Hoen der. Tot slot is er vanaf 19 00 uur de beginnerscursus coutryline- dance/Ans. Maandag 18 april is de algemene ledenvergadering in café D'n Oldti mer. Aanvang 20.00 uur. Op zondag 17 april is de voorjaars wandeling gepland. Onder de deskun dige leiding van Theo Bouten en Rien Eikmans gaan ze weer een mooie wandeling door de natuur maken. Iedereen die graag mee wil gaan tij dens deze wandeling is van harte wel kom ook al is men geen lid van De Huisvriend. Ze vertrekken vanaf de Langstraat ter hoogte van tuincen trum Intratuin om 7 30 uur. Een wan deling voor de echte vroege vogels, Laat even weten als je meegaat bij de voorzitter of de secretaris 541782 of 581742. De Computerclub Regio Venray houdt op vrijdag 15 april weer een bijeenkomst voor al haar leden in wijkcentrum Veltum aan de Veltumse Kleffen 62b. Ook wanneer u geen lid bent van de computerclub en met vragen of problemen zit omtrent uw pc, kunt u de clubavond bezoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tel. 06-23873178 of kij ken op homepagina: http://crv.ison- zeclub.nl. Op woensdag 20 april is er weer de maandelijkse wandeling voor oude ren. Deze keer wordt de wandeling gehouden in de omgeving van Weller- looi. Bijeenkomst bij de Kemphaan om 13.15 uur. Vertrek om 13 30 uur. Dinsdag 19 april laatste uitstapje van het seizoen. Ze vertrekken om 8.30 uur bij de Kemphaan naar Baarle- Nassau. Een bezoek aan het kaarsen- museum staat voor deze middag op het programma. Na de lunch krijgt u een roofvogelshow te zien en de val kenier zal u laten zien hoe je roofvo gels africht. Na de show is er nog tijd voor te winkelen of een terrasje De reis wordt afgesloten met een diner bij De Platte Vonder. Dansvereniging Opanka start een cursus Breakdance in wijkcentrum Veltum op dinsdag van 18.15 tot 19.15 uur. Dansleider is Andrey Kolenchenko. Nadere informatie is te verkrijgen bij de dansleider op de dinsdagavond tussen 18.00 en 19 30 uur bij Veltum Belangstellenden kun nen vrijblijvend komen kijken. Verder biedt Opanka voor de jeugd op de maandag van 15.30 tot 16.15 uur in basisschool De Vlaswei Kidsdance voor de groepen 1 tot en met 4 en Streetdance van 16.15 tot 17.00 uur voor de groepen 5 tot en met 8 in wijkcentrum Veltum en van 18.15 tot 19.15 uur is er Streetdance voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Voor volwas senen zijn er in wijkcentrum Veltum de lesgroepen Internationale dans recreatief, op maandag van 21.00 tot 22.00 uur en op dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur. De demonstratiegroep oefent op maandag van 19 30 tot 20.45 uur in Veltum. Leidinggevende voor al deze groepen is Josta Veld huis. Nadere informatie is te verkrij gen bij Jolanda Jaspers via tel. (0478)510995. Op dinsdag 19 april is er een uit stapje naar Den Haag, Madurodam en Scheveningen. Ook introducés mogen mee. De bus vertrekt om 8.00 uur vanaf De Witte Hoeve aan de Gas- straat in Venray. Om ongeveer 21.00 uur is de bus weer terug in Venray. Dames ZijActief in Oostrum biedt haar leden een nieuw cursusaanbod, waaronder actief communiceren. Een cursus voor leden waar allerlei vaar digheden aan bod komen waar men zowel privé als in een club of organi satie iets#aan heeft. De cursus wordt gegeven in zes dagdelen. Voor aan melding kan men contact opnemen met Ria Liebrand via tel, (0478)550466. Verder is er de cursus spreken in het openbaar. Na afloop van deze cursus is het zelfvertrouwen vergroot, waardoor men in staat is bij kleine en grote groepen het woord te nemen, een vraag te stellen of iets uit te leggen. De cursus wordt gegeven op vier avonden in september, tel kens van 19.30 tot 22.00 uur bij Kring Noord. Opgave kan bij Ria Liebrand via tel. (0478)550466. Verder wordt er op maandag 18 april vanaf 20.00 uur door het Katho lieke VrouwenGilde Venray een Infor matiebijeenkomst over de nieuwe Europese Grondwet gehouden in de Witte Hoeve in Venray. Voor meer informatie: mevrouw Van Berlo via tel.(0478)586036. Dames ZijActief Oostrum gaat op maandag 2 mei per bus naar de Lente- beurs n het Mecc in Maastricht. Opga ve voor zondag 17 april bij Mientje Wester via tel. (0478)588000 of bij Ria Liebrand via tel. (0478)550466. Verder houden Dames ZijActief en OVB Oostrum op dinsdag 26 april een uitstapje naar Amsterdam. Vertrek is om 8.00 uur vanaf gemeenschapshuis D'n Oesterham. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus. Tot slot houdt ZijActief een kor tingsactie voor Zoo Pare Overloon. Opgave bij Mientje Wester of bij Jo Direks. Zoo Pare Overloon is een die renpark met een botanische tuin. Er zijn bijzondere dieren te zien, zoals dwergnijlpaardjes, flamingo's, kleine panda's, allerlei soorten dwergaapjes en nog vele andere dieren. Meer informatie is te zien op website: www.overloonzoo.nl Op 7 mei zal de stichting Heil der Zieken haar 25-jarig jubileum vieren. Om 18.00 uur vindt in de parochie kerk van de H. Catharina in Leunen een eucharistieviering plaats die in het teken staat van Lourdes. Aanslui tend is er voor belangstellenden een receptie in zaal Martens in Leunen die tot 20.30 uur zal duren. Er is dan gele genheid om het echtpaar Willemse te feliciteren met het jubileum. Zij zijn de oprichters en dus al 25 jaar de stu wende kracht achter deze vereniging. Tijdens de contactdag van de VNB nationale bedevaarten in Den Bosch zijn ze beiden geëerd voor hun 25- jarig contactpersoon zijn Op 10 mei begint de 25ste bedevaart naar Lour des, die zij wederom zullen begelei den, Grote Kerk Deken H. Smeets, telefoon 550740, kapelaan I. Crasbora, tele foon 550790. Zaterdag 16 april, 13-00 uur, huwelijk Ton Boudewijn en Gonny Frederix; 19.15 uur mis voor jaar- dienst Jan Wikkers, zeswekendienst Annie Franssen-Arts, jaardienst Piet van Mil en kleinzoon Marijntje Zondag 17 april, 9.30 uur, mis Jan Sijmons, familie Pouwels-Maessen, voor overleden leden van Francicus derde orde; 11.00 uur mis, jaardienst Martha van Valkengoed-van Bijlevelt, Piet Claessens. Maandag 18 april, 9.00 uur, mis jaardienst Peter Verkoeijen, pap en overleden familie, Kitty Pouwels. Dinsdag 19 april, 9 00 uur, mis Nel en Wim Janssen-Broers, ouders Hub Schols-Vosters en overleden familie, Kees Schueler, voor de zielerust van broeder Van den Bekerom uit Eind hoven en Piet van den Bekerom. Woensdag 20 april, 9 00 uur mis, ouders Geurtjens-Vermazeren. Donderdag 21 april, 9.00 uur mis, overleden familie De Vilder-Rutte Vrijdag 22 april, 9.00 uur mis, voor de zieken uit de parochie. Dienbeurten; zaterdag 19-15 uur, Suzanne, Milou, Merel, Pleunie, Adri- aan en Martine. zondag 9 30 uur, Jacqueline, Ties, Bas, Leroy en Mare Zondag 11.00 uur, Andrea, Danny, Renske, Jo-Ann, Stef en Anouk. Lectoren; zaterdag 1915 uur, L. Engel; zondag 9 30 uur, M. Goumans, 11.00 uur W. Bistervels. Paterskerk Zaterdag 16 april 16.30 uur spreek uur parochiepriester; 17.00 uur biechtgelegenheid; 18.00 uur heilige mis (Volkszang), kinderwoorddienst, Wiet Cox en overleden familie (coll), Agatha Theuvenet en familie, overle den ouders Arts-Bruncken en familie, Toon Jenneskens Zondag 17 april 8.30 uur vroegmis voor onze parochie Venray-Zuid; 10.30 uur heilige mis (koor: Zangers v. St.Frans), Tonie Marwinski-Wilm- sen (jrgt), Huub Peeters (coll), ter nagedachtenis van Hennie van der Voorn (coll), Annie en Wim van Mil, ouders Rongen-Buysen en zoon en schoonzoon; 12.00 uur doopsel Ster- re van Rijt Maandag 18 april 18.30 uur heilige mis voor roepingen tot het priester schap Dinsdag 19 april 10.00 uur tot 12.00 uur openstelling kerk; 18.30 uur heilige mis voor alle slachtoffers van zinloos geweld Woensdag 20 april 18.30 uur heili ge mis uit dankbaarheid Donderdag 21 april 18.30 uur heili ge mis Antoon Lenssen en Gertruda Lenssen-Heesen Vrijdag 22 april 17-30 uur aanbid ding van het Allerheiligste; 18.30 uur heilige mis Fien Koppers-Pessers en overleden familie (coll), zesweken dienst voor Piet van den Bekerom. Vincent van Gogh Zaterdag 16 april 18.30 uur litur gieviering Servatiuskapel, voorganger G.van Loenen, lector zr.Jacinta Zondag 17 april geen viering; 11.15 uur liturgieviering Vincentius- kapel, voorganger: B. Faas Stilteruimte maandag 11 april 16.45 tot 17.15 uur en donderdag 14 april 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P. Zandvliet. Op zondag 17 april houdt Harmo nie Sub Matris Tutela haar jaarlijkse rommelmarkt. De opbrengst is bestemd voor onderhoud en aanschaf van instrumenten en uniformen.. Ook dit jaar zal er weer een ruim aanbod van artikelen zijn. De rommelmarkt wordt gehouden in het gemeen schapshuis d'n Oesterham aan de Watermolenstraat in Oostrum. De markt begint om 11.00 uur. Voor de meer waardevolle artikelen begint de verkoop bij opbod om 12.00 uur. De rommelmarkt sluit om half twee; de entree is gratis. Op zondag 17 april houdt de wijk- vereniging Landweert weer de jaar lijkse rommelmarkt. Indien u spullen heeft die in goede staat verkeren, nog bruikbaar zijn en verkoopbaar,(geen grote spullen zoals banken, bedden, koelkasten etc.)kunt u die missen en wilt u tevens een goed doel steunen? Breng ze dan op zaterdag 16 april tus sen 10.00 uur en 15 00 uur naar 't Stekske' in de Landweert Zondag van 10.00 - 14.00 uur bent u van harte welkom in het wijkcentrum. Entree 50 eurocent, kinderen onder de 16 gratis entree. Voor de leden en genodigden van de LLTB afdeling Venray e.o, wordt op 20 april om 20.00 uur in zaal Roe- lanzia de jaarvergadering gehouden. Na het officiële gedeelte zal een inlei ding worden verzorgd door de heer Henst, hoofdredacteur van de Boerde rij. Henst zal dieper ingaan op de han delsdriehoek Londen-Parijs-Berlijn en wat deze kan betekenen voor de agra rische sector. De avond wordt op ludieke wijze afgesloten door Pierre Cnoops, die in Limburg verder geen introductie behoeft. Parochie Oostrum Zondag 17 april 9.30 uur heilige mis (Gemengd Koor), Stiena Fleur- kens, Jan Coopmans, Piet Direks, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars: Bri gitte Broeksteeg en Cheryl Cremers. Dinsdag 19 april 9 00 uur heilige mis familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie, voor priester roepingen en voor de vrede. Donderdag 21 april 9.00 uur heili ge mis jaardienst Bert Daniels en Wim Daniëls en wederzijdse familie, voor de slachtoffers van de zeebe ving. De jaarlijkse parochievergadering wordt gehouden op 19 april om 20.00 uur in D'n Oesterham. Parochie Oirlo Zondag 24 april 19.00 mis met kin derkoor en voorstellen communican ten. St. Sef Direks en Anna Dircks- Houwen. Jaardienst Mien Nellen-Peeters, overleden ouders Peeters-Hermans, verjaardagen Mari- nus Steeghs en Johan Gommans. Zondag 24 april 10.00 uur mis met herenkoor tot bijzondere intentie. Woensdag 27 april 9.00 mis. Vrijdag 29 april 9.00 mis tot bij zondere intentie. Zaterdag 30 april 19.00 mis met dameskoor, jaardienst Jac Philipsen. Collectanten zaterdag P. van Dijck, zondag G. Peters. Misdienaars zater dag 19 00 uur S.GommansG.Kustes en zondag 10 00 uur N. Janssen en D. Bisenberger. Parochie Castenray Zaterdag 16 april 19.00 uur: over leden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen, Frans Wëijs en zonen Piet- Hay en Joos, Har Cremers en Trui Cremers-Wismans (Fam. Wismans), jaardienst Martin Hagens en Anna Hagens-Vullings, uit dankbaarheid van een 85 jarige, Bert Philipsen (namens de vrienden), jaardienst Antoon Dinghs, Willem Baltussen en Johanna Baltussen-Jakobs en Thei Seijkens en overleden familie. Misdienaars zaterdag 19.00 uur Inge. Nick en Fons. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. nr. 581575. Parochie Leunen Zaterdag 16 april 18.00 uur heilige mis voor: Henricus Claessens-Gussen en overleden familie Sjaak Claessens en zoon Gerrit; Piet Bots en Nellie Bots-Aarts; Marie Voermans-v Gerven (v d buurt Reintjeskoel) Harry van Dijck; Grad Manders Misdienaars Julia en Sandra, lector JeannyJenniskens Zondag 17 april 10.30 uur heilige mis voor: Pierre Philipsen en Anna Philipsen-Lenssen; jaardienst Piet Kusters. Aan het van de vieringen dit weekeinde is er een kerkdeurcollecte ten bate van de priesteropleiding van ons bisdom Misdienaars Geert. Yvette en Liz; lector Elza van Dijck Dinsdag 19 april 14.30 uur 50-jarig huwelijk van echtpaar Bartels-Weys Woensdag 20 april 19.00 uur heili ge mis voor: pater Martien Loenen Misdienaars Sten H. en Iris. Rectoraat Veulen Zaterdag 16 april 19.30 uur heilige mis, kinderwoorddienst alleen voor communicanten; gest. jaargetijde Johan Burgers-Bernardina Weijs en zoon Hubertus. Misdienaars Liza, Pascal, Geert, Suzan, Fons; lector Mia Geurts. Rectoraat Heide Zaterdag 19.00 uur heilige mis: overleden ouders Poels-Michels, jaar getijde overleden ouders Geurts-Gel- lings. Tijdens deze viering zal deken H. Smeets aan de kinderen van groep 7 en 8 het heilige vormsel toedienen. Misdienaars Sef M., Stan en Roy. Na de viering kerkdeurcollecte voor de priesteropleiding van het bisdom Zondag 17 april geen heilige mis. Parochie Ysselsteyn Zaterdag 16 april 19.00 uur Volks zang) Piet Swinkels en kleinkind Mara, Teng Classens en Marie Clas- sens-Gooren; overleden Ouders Cus- ters-Claassen; ouders Spreeuwen- berg-de Bruyni en Leo en Wim. Zondag 17 april 9.15 uur (Vivace) Mien Arts Heidens; Marlidi Bastiaan- sen; Theis Janssen; ouders Janssen- Keijsers; Pater Steneker (6-wkd); Marie Poels-Jacobs; jrd. Jep Hendrix. Dinsdag 19 april 19.00 uur Pater Steneker (KBO). Misdienaars: zaterdag 19.00 uur Stef en Jelle; zondag 9 15 uur Erwin en Mike; dinsdag 19 00 uur Kevin en Niels. Parochie Merselo Zondag 17 april 10.45 uur Teng van Hoof en Mina van Hoof Tilburg; Henricus van Hoof en Maria Ewals; Jan Peeters en Anna Muysers; Martien van Tilburg. Woensdag 20 april 19.00 uur Ger- ardus de Mulder en Mechtilda Aerts en An de Mulder, Toon van de Pas; Peter Mathijs Gielen, echtgenote en overl. kinderen. Vrijdag 22 april 14.00 uur Huwe lijk Dave Ewalts en Bianca Arts. Rectoraat Vredepeel Zondag 17 april 10.45 uur ouders Geven Royaclers, jaardienst Martinus v.d. Heuvel, ZijActief t.e.v. H.Bemad- ette. Maandag 18 april 19.00 uur\l parochie Misdienaars zondag: Mare Harm en Jessie; lezer zondag Vjl Rectoraat Smakt Zondag 17 april 10.00 uureJ tieviering met volkszang vool dienst Piet Poels. Dienbeurt Tim Seijkens en, Riek van Kempen. Woensdag in St. Jozef genadekapel ter ere; Jozef 9.30 uur mis voor de ners van de kapel, Mie Bot sten. Parochie Meerlol Vierde zondag na Pasen roef zondag, 9 00 uur heilige mij Broer van Luijtelaar; Jan Reijntji wege de buurt; Egbert Geunj; Rutten en Greetje Rutten-Lmdo» Thiesen [jrdj en familie ThinJ ten; Willem Pingen en Petroi gen-Peters. Misdienaars: Noud] mans; Femke Coenders, Boer. Lector: Nelly Hendrix. ftj ring: Gregoriaans koor. Na dn er een kerkdeurcollecte waanj opbrengst geheel ten gunste van de priester- en diakenopled in Rolduc. Koster van de weed Hegger. Donderdag 9.00 uur heilign Zaterdag 15 00 uur huwe Charl Stoffels met Monique beiden wonende in Zeewold dienaars: Danique Steeghs; Ruyter; Jacob van de Kerkhof. Parochie Tienrayl Zaterdag 16 april 18.00 uutf mis, jaardienst overleden fata de Munckhof - van de Broeq dienst overleden ouders 1* Janssen en kinderen, jaardietl Coenders - Goertz. Zaterdag! 19-30 uur, doopsel Lotte Hovol Zondag 17 april doopsel, lï| Sten Jetten, 14.45 uur Massop, 15-30 uur Quinty JeuJ Woensdag 20 april 19.00i| voor alle levende en overleé de parochie. Zaterdag 16 april 18.00 uurj naar Tessa, collectant P. Duf lector E. Timmermans. Protestantse kei Zondag 17 april om 10.| dienst in Het Zonnelied. Voo is Ds. T. Braam uit Zeist Voorl kleinsten is er kinderopvanjl kindernevendienst gehoudtif den. Het thema zal zijn Gewki zonder. Op donderdag 14 apiüP" gebedskring gehouden wordt 19 00 uur in Het Zonnelied. De Grotestraat in Venray, op een zonovergoten dag in de zomer van omstreeks 194o' De foto is eenomen vanaf de St. Petrus' Banden kerk. Het gebouw links® childer torentje is het in 1904 gebouwde postkantoor. Hd; J(. bovenaan is nog een gedeelte te zien van de St molen, daarvoor het huis van boomkweker Slits, Pnangs gelegen aan de Kruisstraat. Childer n olievi

Peel en Maas | 2005 | | pagina 30