Tienrays echtpaar vervolgt voettocht Expositie bij Vice Versa Autoshow bij Peters-Micheis Jesper wint kleurwedstrijd Scandinavisch wandelen Gediplomeerd schoonmaker Kom op 23 april kijken in huis! Plus Verbeeten in de steigers Ingezonden Brandweer in actie Avondvierdaagse Smartlappendag Herdenking pater Weijs Verboden wapenbezit Volksmusik Koninginnedag in Blitterswijck Bruinste stad Engelse Tuin FEEL EN MAAS Donderdag 14 april 2005 - Paqin Naar Santiago de Compostela Het Tienrayse echtpaar Jan en Jana Bexkens vertrekt vol gende week zaterdag naar de Franse Pyreneeën om de afge lopen zomer afgebroken pel grimstocht naar Santiago de Compostela te vervolgen. Jan en Jana moeten nog ongeveer 800 kilometer lopen vanaf de Frans-Spaanse grens naar de beroemde bedevaartplaats van St.-Jacob. Het echtpaar hoopt het vervolg binnen zeven weken te volbrengen. Jan en Jana Bexkens uit Tienray begonnen vorig jaar met Pinksteren in hun woonplaats aan deze sponsorvoettocht naar het 2300 kilometer verderop gelegen pelgrimsoord Santiago de Compostela. De opbrengst van de sponsoring gaat naar het kinderte huis Hogar Esperanza van SOS Meerlo-Wanssum. Er was al 2900 euro aan geld gestort toen Jan en Jana gedwongen werden de tocht te onderbreken omdat Jan te veel pijn ondervond aan zijn enkels. Op doktersadvies moest hij stoppen. Het echtpaar was toen 67 dagen onderweg en had in totaal al 1340 kilometer afgelegd. Het dorpje Orthez, 1200 meter hoog in de bergen, was hun eindstation. Jan en Jana bewaren heel goede herin neringen aan de tocht en besloten meteen om de tocht voort te zet ten. "Het eerste deel was een geweldige ervaring. Je weet niet waar je aan begint. We hebben veel gezien, gehoord, gedaan en beleefd. We gaan de reis nu voort zetten en hopelijk levert het res tant van de tocht nog wat sponsor geld op voor het kindertehuis in Chili", laat Jan Bexkens weten. Volgende week zaterdag wordt het echtpaar door een zus van Jan en haar man per auto naar Orthez gebracht. Dit echtpaar uit Broekhuizen is van plan om het Tienrayse paar de eerste dagen te vergezellen. Jan Bexkens heeft de redactie van weekblad Peel en Maas weer toegezegd af en toe een Het sportieve echtpaar uit Tienray. Foto; Marijn Poels verslag in te sturen. Mensen die de voettocht naar Santiago willen sponsoren t.b.v. het kindertehuis in Chili kunnen hun bijdrage overmaken op bank rekening: 13.25.91.189 van SOS Meerlo-Wanssum t.b.v. voettocht. De komende weken is bij reisbureau Vice Versa werk te bezichtigen van Simone Theelen. Heel kleurrijk en geïnspireerd door buitenland se reizen! Simone Theelen is zoals haar schilderijen: omringd door een halo van aanstekelijke energie, haar ideeën vormgevend op lin nen met acryl- en olieverf. Haar fascinatie voor energie en bewe ging is altijd aanwezig geweest. Simone heeft, voordat ze zich ont wikkelde als professioneel schil deres, een fysiotherapiepraktijk gehad en is ze opgeleid tot sport- docente. Verslingerd aan dyna miek ontwikkelde ze de voor haar kenmerkende sprankelende stijl. De ideeën voor haar werk ont staan voornamelijk in de natuur. Gewapend met haar fotocamera liet Simone zich onder meer inspi reren in de wildernis van Kenia. Maar ook haar directe omgeving in het Brabantse Riel levert deze kunstenares iedere dag weer boei ende beelden op. Simone is, naast het opvoeden van haar vier zoons, het liefst voortdurend bezig met haar grote linnen doeken. Tijdens haar rei zen, lang of kort, verlangt ze altijd weer naar haar sfeervolle atelier, waar het aroma van acrylverf zich vermengt met de adrenaline die Simone drijft tot het realiseren van haar artistieke creaties. Van 15 tot en met 23 april houdt autobedrijf Peters-Micheis een grote gebruikte autoshow. Ook op zondag 17 april kunt u bij dit Ysselsteynse garagebedrijf terecht voor een van de vele gebruikte auto's. Peters-Micheis is inmiddels al weer twee jaar gevestigd op het industrieterrein bij Ysselsteyn. Bij het modem ingerichte bedrijf kunt u terecht voor zowel nieuwe als gebruikte auto's. "We hebben momenteel keuze uit zo'n vijftig gebruikte wagens, van nagenoeg alle merken en in tal van uitvoerin gen. Dus als u op zoek bent naar een ruimtewagen, stationcar of coupé, bij ons zit er altijd wel iets voor u tussen", laat Chrit Kuypers van Peters-Micheis weten. Naast de vele aanbiedingen van gebruikte wagens ontvangt u bovendien, wanneer u een auto koopt boven De winnaars van de kleurwed strijd die werd gehouden tijdens de open dag van SaWeCo in Swolgen zijn bekend. De eerste prijs ging naar Jesper Peters uit Swolgen, die een zwembad won. De picknickset ging naar Noëlle Op de foto poseert Sandra van SaWeCo Boerenbond met de gelukkige winnaars. van Dijck uit Broekhuizenvorst en de zandbak werd gewonnen door Koen Litjens uit Meterik. Twee medewerksters van Nelipak BV en negen medewerk sters van schoonmaakbedrijf Van den Heuvel werden onlangs in het bloemetje gezet, omdat zij slaagden voor de cursus van de stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en -dien- sten. Met de negen geslaagde medewerksters van schoon maakbedrijf Van den Heuvel mag inmiddels meer dan 90% van het personeel van het bedrijf zich gediplomeerd schoonmaker noemen; het zoveelste bewijs van het continu op peil houden van de kwaliteit bij Van den Heuvel. Op de foto van links naar rechts bovenste rij: Els (Nelipak), Anita, Jolanda, Yvonne (Nelipak), Petra en Boukje. Op de onderste rij van links naar rechts: Francy, Trudy en Ria. De dames Marja en Inge waren helaas verhinderd toen de foto werd gemaakt. Over zes weken begint de jaarlijkse Avondvierdaagse in Venray. De afstanden zijn 3. 5,10 en 15 km per dag. Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro per persoon. Wilt u één dag wandelen, dan betaalt u 2 euro per persoon. Alle deelnemers ontvangen elke dag op de rustplaats een traktatie. Bovendien ontvangen alle deelnemers een herinneringsme daille. Iedereen kan deelnemen. De start en finish zijn dit jaar weer op het Schouwburgplein. Op zondag 12 juni doen alle deelnemers mee aan het défilé door het centrum van Venray. Dit défilé wordt opge luisterd door een tiental muziekkorpsen uit Venray en omgeving. Het défilé start om 15.45 uur. Wilt u deelnemen met een school of een vereniging, dan nodigt de organisatie u van harte uit voor een infor matiebijeenkomst in de kantine van Sporthal De Wetteling op dinsdag 26 april om 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij G. Frederix, telefoon 583765 en D. Frederiks-Deijkers, telefoon 580572. Het voorjaar barst weer los. Nederland gaat massaal in de tuin werken, auto's wassen, fietsen, skeeleren, lijnen, sporten, wandelen, maar dit voorjaar en deze zomer vooral Scandinavisch wande len (nordic walking). Bewegen is een eerste levens behoefte waar het in onze moder ne maatschappij vaak aan ont breekt. Zittend naar' het werk, zitten op het werk, zitten na het werk, zitten op vergaderingen, school of cursus en ga zo maar door. Voldoende bewegen is belangrijk voor onze gezondheid: het vertraagt botontkalking, ver laagt de bloeddruk, vermindert kans op ouderdomssuiker, ver mindert depressies. Ondanks al onze goede voornemens blijkt het toch niet makkelijk deze ook waar te maken. Fysio/Bewegenop maat kan u een steuntje in de rug geven door onder leiding van een fysiothera peut te wandelen op een nieuwe sportieve attractieve manier. Scandinavisch wandelen is een sportieve manier van wandelen met twee 'langlaufstokken' waar bij het gebruik van de stokken leidt tot een 20 tot 40 procent hoger energieverbruik en bij gelij ke snelheid een hartslagverhoging van vijf tot zeventien slagen per minuut. Verdere voordelen zijn training van het hele lichaam, nauwelijks kans op blessures, kan tot op hoge leeftijd beoefend wor den, in groepsverband gezellig, snel te leren. Er wordt gewerkt in groepen tot 15 personen. Een uur per week. Er zijn groepen over dag, 's avonds en op zaterdagoch tend. Voor meer informatie: Fysio/Be wegen op Maat, Eindstraat 32 Venray, Tel. 550255, e-mail: Fysiother.eindstraat@hetnet.nl Fysio/Bewegenop maat kan u Fysiother.eindstraat@hetnet.nl Op zaterdag 23 april a.s. organiseren de LMV en NVM makelaars van Venray een Open Huizen Route, waarbij in de gemeenten Venray, Meerlo- Wanssum, Boxmeer, Horst aan de Maas en Bergen 90 huizen zonder afspraak bezichtigd kunnen worden. Al enkele jaren werken de make laars van de NVM en de LMV in Venray succesvol samen op terrei nen waar zij eikaars kundigheid en kennis kunnen bundelen. Dat levert ook dit voorjaar weer een gezamenlijke open huizenroute op in de regio waar zij werken. Nu het voorjaar is aangebroken en alle tuinen in bloei staan is het aantrek kelijk voor woningzoekers om hui zen te gaan bekijken. De meeste panden zijn - zonder afspraak - te bezichtigen tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Andere huizen zijn tij dens een bepaald uur te bezoeken. In paginagrote advertenties in de regionale weekbladen staan alle panden afgebeeld, gerubriceerd in een oplopende prijsklasse. Per huis staat aangegeven tijdens welke uren men binnen kan lopen. Voor de belangstellende woning zoeker is het zo mogelijk een eigen route samen te stellen, bin nen de prijsklasse waarin men zoekt. Let u wel even op de aange geven tijd! De kantoren die deelnemen heb ben maandelijks overleg. Hierin worden ontwikkelingen op de woningmarkt besproken en de ini tiatieven van de overkoepelende organisaties (NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en LMV Landelijke Makelaars Vereniging) doorgenomen. Deze twee makelaarsverenigingen zijn toonaangevend op de Nederlandse woningmarkt. De aangesloten kan toren zijn verplicht met makelaars te werken die gecertificeerd zijn. Zo weet de consument zeker, dat op de juiste manier met zijn of haar belangen wordt omgegaan. De makelaars zelf ervaren met name deze collegiale samenwer king in Venray als zeer plezierig en opbouwend. Dirckx-van Soest, Fred Hilhorst, Katja de Geus, Comfiel Kroon, Patricia van Rijswick, Carel Fijen en Huub Janssen van Peelrand wensen u op 23 april a.s. een zeer zinvolle invulling van een hopelijk zonnige zaterdag! Op zaterdag 23 april worden in Venray, op het bedrijvenpark van Xerox en Flextronics, provinciale brandweerwedstrijden gehouden voor Limburg, Elf korpsen nemen aan de wedstrijden deel, waarvan negen uit Limburg en twee uit Brabant, De deelnemende korpsen zijn zowel overheid- als bedrijfs brandweerkorpsen. De brand weerwedstrijden vinden plaats onder auspiciën van het Algemene Brandweer Wedstrijd Comité. Het object en de enscenering worden verzorgd door de bedrijfsbrand weer van Xerox/Flextronics in het kader van het 40-jarig bestaan in Nederland van de Xerox-bedrijven. De eerste ploeg start om 8.00 uur en de laatste rond 16.30 uur. De prijsuitreiking en bekendmaking van de ploegen die doorgaan naar de gewestelijke wedstrijden, vindt rond 18.30 uur plaats in het Xerox restaurant in gebouw A. Iedereen is van harte welkom. de 4000 euro, een mountainbike cadeau. Ook zijn er aanbiedingen op diverse accessoires zoals bij voorbeeld op lichtmetalen velgen Op alle auto's zit natuurlijk zes maanden Bovag-garantie. De auto's zijn bovendien voorzien van de nationale autopas en door de vak kundige medewerkers van Peters- Micheis voor aflevering grondig nagekeken. "Binnen ons bedrijf kunnen we zo'n 90% van alle auto merken uitlezen op onze compu ters. Dat is zeer belangrijk om een goede service te kunnen bieden", legt Chrit Kuypers uit. "Daarnaast is persoonlijke aandacht voor de klant essentieel." Peters-Micheis is bovendien uitgerust als Bosch Car Service bedrijf. Dus, wanneer u op zoek bent naar een nieuwe of gebruikte auto, doe dan uw voor deel bij Peters-Micheis tussen 15 en 23 april. U bent op werkdagen wel kom tussen 9-00 en 18.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en extra op zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 30 april is het koning innedag en is het traditioneel weer tijd voor het levenslied. De dagelijkse sleur over vreugde en verdriet mag en kan weer bezon gen worden in café de Tijd aan de Hoenderstraat 4. Over de popula riteit van de smartlap hoeft van daag de dag niet meer gesproken te worden, maar over de unieke manier waarop deze happening in de Tijd plaats vindt des te meer. Het speciale van deze dag is wel ,dat iedereen die wil (jong en oud) zijn eigen favoriete smartlap kan en mag zingen en dat live met onze echte begeleidingsband van de Tijd. Iedereen die zin heeft om enkele liedjes te komen zingen, kunnen zich aanmelden. Je kunt dan eventueel een keer oefenen met de band en men kan aange ven op welk tijdstip men dan wil zingen. Inmiddels hebben enkele coryfeeën zich al gemeld. Interesse? Bel dan met de Tijd, telefoon 510137. Natuurlijk is er zoals altijd de mogelijkheid, die dag voor alle zangers en zangeres sen, om spontaan samen met de band een nummer te zingen. Pater Piet Weijs van de Gastendonkstraat in Horst was een overtuigd missionaris. Zijn missie was gemeenschapsopbouw. Hi werkte in een aantal parochies in het bisdom Idiofa in de democrat! sche republiek Congo (toendertijd Zaïre). Hij stierf op jonge leeftijd en werd ter plekke begraven (1977). Op 17 april herdenken ze dat hij veertig jaar geleden priester werd gewijd. De leefomstandighe den in de parochies waar pater Piet Weijs werkte zijn tot op vandaag zeer armoedig gebleven. Van de overheid hebben de mensen wei nig te verwachten. Congo is boven dien gevangen door de oorlog in het oosten van het land met alle dramatische gevolgen vandien. In zo'n situatie is de kerk, de priesters en pastoraal werkers, vaak het enige hoopgevende teken. De mensen in Kipuku vragen om steun om een gemeenschapshui; te bouwen voor hun vieringen en vormingsactiviteiten, Deze actie voor Kipuku is op zondag met een gevarieerd en doorlopend pro gramma. De dag start om 10.30 uur met een herdenkingsviering in de Norbertuskerk in Horst. Van 11.30 tot 17.00 uur gaat het verder in De letste gulden aan de Noordsingel 75. Bekijk er de fototentoonstelling over het leven van pater Piet Weijs die oude herinneringen vanzelf laat boven komen. Informeer u zelf en bekijk foto's over het project in Kipuku en filmfragmenten uit die regio. Uw donatie is meer dan welkom die dag, of per bank op nr 123667062 tnv H.Weijs onder ver melding van Kipuku. Voor informa tie kunt u ook bellen met het orga niserend comité, telefoon 077-3982523 en 077-4654206. Volgende week woensdag opent supermarkt Plus Verbeeten haar nieuwe win kel in Vierlingsbeek. Daar zijn ruim twee maanden van hakken, breken en bouwen aan voorafgegaan. Ongeveer een jaar geleden kocht Plus Verbeeten het pand van de buurman, de bibliotheek. Het bestuur van de bibliotheek kocht het pand van zijn buur man, de Rabobank. Plus en Bibliotheek vestigden zich ver volgens samen in de voormalige bank en Piet Verbeeten kon ver volgens met de voorbereidingen beginnen voor de bouw van de nieuwe Plus supermarkt. Door welwillende medewerking van de gemeente Boxmeer kon de vergunningenprocedure vlot doorlopen worden. Op 14 februari jl. startte de firma Koenen uit Holthees met de bouw. "Eigenlijk had de opening giste ren, woensdag 13 april, moeten plaatsvinden, maar omdat we begin maart nog een weekje vorst hadden moest alles een week geschoven worden." aldus Verbeeten. "Nu zijn we bezig met de finale klus. Zaterdagmiddag sloten we om 14.00 uur de deu ren waarna zo'n 50 medewer kers, monteurs en familieleden de winkel helemaal leeghaalden Alle inventaris werd vervolgens afgebroken en afgevoerd, Vervolgens werd begonnen met het zwaardere werk. Plafond eruit, elektra eruit, uren eruit etc. etc. De zondag was ingeruimd voor het slopen van de tegelvloer en die klus moest klaar want dé tegelzetters stonden maandag al om 7.00 uur op de stoep". Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen, had Verbeeten de bewoners van de bovenwonin gen zo ver gekregen dat zij een nachtje elders gingen slapen zodat het werk door kon gaan. "Mede hierdoor zijn we in staat om de klus op tijd te klaren", aldus Piet Verbeeten. Het leggen van de vloer heeft tot woensdag geduurd, waarna het plafond werd opgehangen. Vandaag, donderdag, zijn de nieuwe stellingen en koelingen geplaatst en is de draaideur in de gevel aangebracht. Nadat alles grondig is gepoetst, zal vrijdag begonnen worden met het inrichten van de stellingen. Ondertussen worden andere werkzaamheden zoals het aanleg gen van installaties, het aanbren gen van koven en het schilder werk uitgevoerd. "Nadat in het weekeinde de verlichting is aangebracht, een overigens nieuw systeem wat nog maar in vier andere winkels is toegepast, wordt er maandag gewerkt aan de slijterij en het klantentoilet. Die avond gaan de koelingen draaien en daarna kun nen we dinsdag beginnen met het inrichten van de versafdelin gen. En als alles klopt, kunnen we woensdag om 14.00 uur de winkel officieel openen. Iedereen is daarbij van harte wel kom", aldus Piet Verbeeten. PEEL EN MAAS een abonnement waard Et Snelheidscontrol In het politiedistrict Vi [IK zijn in de afgelopen wc; rUs - totaal 8.330 automobij p 3 gecontroleerd op hun snel oon Hiervan hebben 533 weggf mny kers een proces-verbaal g Man gen. De controles vonden pres in Wanssum, Siebengei cber Horst, Venray en Ysselsteji19 ?- hoogste snelheid die me'04' radarauto werd gemeten, de Gochsedijk in Siebengei 101 km/u waar 50 km/t limiet is. 78 bestuurders zij een staande controle geve ^en seerd voor verschillende ovjloren dingen. 40 bestuurders zij DS. een staande controle geve seerd voor het niet beten fenni >eetta feror „-ju de verplichte autogordel Q Lert 45 euro). Voor het negeret -aatl rood licht (1). Voor het nie /ij z gen van een helm (4), voo ,iij, v opvoeren van bromfietsen iem e den 2 verbalen geschreven, Hu w' het rijden in gesloten verki Hem (2). pinde keei Er zijn zes verbalen uitge$ffje g£ ven voor overige overtredii ?JD' Bij een snelheidscontrole lasergun werden 22 autoi® ten staande gehouden eng baliseerd omdat zij r betrapt op te snel rijden. II wo boejjt I Pl De politie heeft zoi avond rond 20.00 uur: jongens uit Venray in de frle' tijd van 15 en 16 jaar gej teerd voor verboden vvz bezit inen Ifrich Volksmusik mit Schwung wordt iedere donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden via Omroep Venray. Met ondermeer de wekelijkse plaat van Ernst Mosch en een maandelijkse artiest. In mei wordt het 42e inter nationaal blaaskapellenfestival in Beringe gehouden. Men hoort dan muziek van kapellen uit de Benelux. Met onder andere Adam Hudec und Donau blaaskapelle uit Bratislava en de kapel Gloria met Zdenek Gursky uit Tsjechië. Er zijn toegagnsbewijzen te win nen voor dit blaaskapellenfestival, dat op zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 mei gehouden wordt. Luister en geniet van Volksmusik mit Swung met Tiroler Rob. Er wordt een radioprogramma gebo den voor mensen die eens andere muziek willen horen. Gevarieerd met hits, evergreens en vakantie hits. maar ook lekkere swing muziek, uit verschillende landen zoals Spanje, Frankrijk en Italië. Op Koninginnedag 2005 wordt in Blitterswijck door carnavalsver eniging de Ruuk in samenwerking met joekskapel Niks op de Sök het 'kameel-kakken' georganiseerd. Deze bijzondere activiteit vindt plaats op 30 april op het plein in Blitterswijck en begint om 14.00 uur. Op Koninginnedag wordt het plein in Blitterswijck verdeeld in tweehonderd evenredige vakken, die op naam voor 10 euro per vak worden verkocht. De eigena(a)r(en) van het vak of vak ken waarop de kameel 'kakt' ont vangt een flinke prijs, namelijk 20% van de waarde van het aantal ver kochte vakken. Daarnaast geldt een 'zeik-prijs' op het vak waarop de kameel als eerste urineert. Dit weekendje naar Brussel is beschik baar gesteld door www.TomTravel.nl in Blitterswijck. De verkoop van de vakken start vanaf 2 april 2005 in Café de Zwart of op zondagen in de kantine van BW '27 in Blitterswijck. Voor de kinderen is een springkussen gere geld en ook kunnen ze op de kameel rondjes te rijden. Diezelfde dag presenteert joekskapel Niks op de Sök omstreeks 18.00 uur haar nieuwe uniformen. De middag wordt verder muzikaal opgeluis terd door de joekskapellen Gen Gezeiver uit Wellerlooi, Kladderdaats uit Venlo-Blerick en De Donderjagers uit Boekei (Huisorkest Leontien van Moorsel). Bij de politie kwam eet ding binnen dat er jongen u! de Raadhuisstraat/Kerkepadfoi XI zouden zijn met vuun 1.047 Hierop is de politie ter pl Cnufl gegaan en trof daar de jon) ^brit aan. Hoewel er een brantf^111^ hing, trof de politie geen werk aan. Bij nadere co: 0i van de jeugd bleek dat del ge jongen drie messen b: jycc|t; had en dat de 16-jarige j; - een boksbeugel had. Tegt den is proces-verbaal opgt voor verboden wapen Gezien de eerdere noodvt ning in verband met de ten in Venray onder autoi en allochtone jongeren, s toezicht verscherpt. Burgi ten goed op en melden on? heden. Hierdoor is het meteen actie te nemen. ^7^ aanhoudingen zijn hier ee%s/en voorbeeld van. jr, Ha 47 BA loera iebor CAI ike-J In de rubriek Ingezonden krijgt U als lezer de kans om uw mep ventileren over actuele nieuwszaken. De redactie behoudt zijj recht voor brieven te weigeren of in te korten. De lengte van de b.Pgen wordt beperkt tot maximaal 200 woorden. Brieven zonder na|?g 32 adres worden niet geplaatst. Venray wil zijn imago op aller lei manieren oppoetsen. Het gemeentebestuur probeert de titel van groenste stad van Nederland in de wacht te slepen. Een groep jongeren heeft Venray op de kaart gezet als bruinste stad van Nederland. Door de jarenlange strijd tussen Dingus en het gemeentebestuur is het jongerenwerk volledig afgebro ken en heeft men alleen maar oog voor de prestigestrijd die er gaande is. De burgemeester, als hoofd/gezicht van de gemeente zou hier boven moeten staan. Als socioloog van beroep had hij moeten weten welke de gevol gen waren van zijn handelen. Ook had hij al veel eerder moe ten optreden tegen de verwerpe lijke uitingen van rechts-extreem gedrag. Nu verbiedt hij het dra gen van hakenkruizen. Volgens mij was dat altijd al verboden. Waarom konden jongeren daar dan toch vrijelijk mee rondlo pen? Waarom speelt dit pro bleem al zo lang, hij moet toch weten dat het dan steeds erger en harder wordt? Waarom niet uitdrukkelijk met het Raayland College samengewerkt in de strijd tegen rechts-extremisme op school? Waarom het jeugd-en jongerenwerk volledig afgebro ken, zonder uitzicht op oplossin gen? Wordt het niet eens tijd voor een paar opfriscursussen sociologie? De voorzitter van het jongerencentrum laat deze jonge ren in zijn centrum toe. Waarom? Omdat dit het enige publiek is dat daar nog naar binnen wil? De meeste jongeren uit Venray laten zich daar niet meer zien. Ze zijn wel wijzer en willen met die groep niet geassocieerd worden. Als de heer Gijsbers ver volgens 'zijn' jongeren in bescherming neemt en zegt dat ze niet allemaal zo zijn, heeft hij oogkleppen op. Het is eigenlijk schandalig dat met overheidsgeld een jongerencentrum voor alleen rechts-extreme jongelui wordt opengehouden.Nog verwerpelij ker is dat men binnen Dingus deze jongelui niet aanspreekt op hun gedrag en denkbeelden. Dat men niet probeert om li laten leren van het verledö fc-ö is triest dat Dingus, in hen i-®- end dat 60 jaar bevrijding' Hallo herdacht, voor jongeren 11) i^N "bruin"gedachtegoed eem .kbe" feestje bouwt. Gebruik lie" ,aP weekend om deze jongen laten zien wat hun 8 ^jjn t inhoudt, laat ze wat films zit mama met ze naar een voormalig jf Bal centratiekamp, zodat ze ku m Spi zien wat het resultaat is ra iterblo nazi-geloof. )3 CN (om 1 Elianne Sweelssen, Venn; Heschi eten! ten tus Na jarenlang touwtrekkfi 15 qq discussie is met het nodige 22.00 monieel en onder bescln lk heb publieke belangstelling df bij: Pii nieuwde Engelse Tuin hero| Kiek Dat dit historisch plekje it ÖBIAS hart van Venray behoudt gebor( gebleven, is vooral te dankfi g apn] Stichting Stadspark, dat ziel zoon v jarenlang voor heeft ing« Irsten Nadat het pleidooi om bel illy va was gewonnen, werd ov< yttens renovatieplannen met dei lOEsj ting overleg gevoerd. Dc iema' van Stadspark werd meegf noera gen bij de besluitvorming Mariss de gemeenteraad. Het is dan broertj wrang, dat de stichting voö )RDy feestelijke heropening geen Hij is nodiging ontving. "We w ^apnl het bescheiden houden", zo'en w« de de verklaring van de dt e[% treffende ambtenaar, die,"sssj liet volgen dat Stidi Stadspark wel als eerste of lijst stond, maar uiteindelijk1 jor werd geschrapt. Als dit }|aiTy graadmeter is voor de w» Mei v.< ring van de gemeente voor F culier initiatief en maatschaj _ery lijke betrokkenheid, danzid ^ls er wat de burgerparticipaó aron Venray betreft niet al te best' g DochU Twan van Els, Venray obin O n Dijc Suikeri e-mail: jjyi peelenm@tref.nl )misr (van do. 12.00 t/m ma. 18.001 fjwb Antor Bah S-55C PEEL EN MAi

Peel en Maas | 2005 | | pagina 28