ie Meent wint Kies r 5igarenhuis Jansen beste rerkooppunt ecor voor laken in zicht Man mishandelt vrouwen Goede doelen profiteren van marathonactie Communicatie Compliment voor Turkse gemeenschap Versleijen Oirlo voor het inrichten van uw tuin I Ipen huis Rien ran Mierlo Tuinen Wim Claessens: 47 jaar werken zonder ziektedag Limburg minst afvalproducerende provincie WONEN OP MAAT TAXATIES y CKROÖIVJ BEZORGEN? Gunhoek peel en maas Donderdag 7 april 2005 - Pagina 11 I Vorige week werden de prijzen hitgereikt in het kader van de lifestatie Kies Techniek. Aan |ies Techniek was ook dit jaar n ontwerpwedstrijd verbonden jor de basisscholen, een wed- trijd die werd gewonnen door asisschool De Meent uit Leunen, e Stek (Castenray) en 't Dietske ifferden) werden respectievelijk ;ede en derde. F Alledrie kregen ze dezelfde prijs: een middagje met de klas Techno Promo in Cuyk. Tijdens de prijsuitreiking in de kantine van Inalfa was het lekker druk. Alle prijswinnaars waren aanwezig, inclusief de winnaars van prijsvragen die door deelne mende bedrijven waren uitge schreven. Ook zij kregen deze middag hun prijs uitgereikt. Bij de prijzenregen werden vele kinde ren blij gemaakt met een MP3-spe- ler, hét speeltje van tegenwoor- De bedrijven die een prijsvraag hadden uitgeschreven: Nelipak, Autobedrijf Van de Weem, Blitta, Flyers Internet Communicatie, Rotodyne Ventilatoren, Hermus, MMI, JDS Bedrijfsautomatisering, Inalfa en Rocom Telecom municatie. Tevens was de Kinderjury aanwezig, die de prijs uitreikte aan Kersten Europe (Wanssum). Dit bedrijf presen teerde zich volgens de Kinderjury het beste. Tussen de bedrijven door hield ceremoniemeester Erik Peters nog een interview met Joey Litjens, het 15-jarige motorcross talent uit Horst-America. Het was het laatste staartje van de succes volle manifestatie Kies Techniek 2005. Een succes mede ook dank zij de inzet van de vele vrijwilli gers, maar zeker ook van de drie gastbedrijven: Manders Auto mation, Rotodyne Ventilatoren en JDS Bedrijfsautomatisering. Uiter aard kon ook dit jaar de manifesta tie slechts doorgang vinden dank zij de deelnemende bedrijven, die met hun stand aanwezig waren. Rien van Mierlo Tuinen zet in [et weekeinde van 9 en 10 april tuindeuren open voor ieder- i met lentekriebels, .-fhebbers van eigentijdse iignmeubelen kunnen hun hart ihalen in de geheel vernieuwde lowroom. Maar ook wanneer belangstelling heeft in tuin- chines is men aan het juiste s. Tijdens deze dagen stelt de Koeken namelijk een com- :te lijn gazon- en zitmaaiers ten De open dagen duren op terdag van 10.00 tot 17.00 uur op zondag van 11.00 tot 16.00 lur. Men krijgt volop de gelegen- tid te ervaren hoe de nieuwe illectie fraaie meubelen de tuin- ileving versterken, met merken s Val-eur, Royal-Botania en 'ribu. Ook de tuinontwerpen van ien van Mierlo laten dit jaar weer in zich spreken. Ga er maar eens :kker voor zitten en laat u inspi- :ren. In samenwerking met de ma Koeken Tuinmachines uit Westerbeek, dit jaar al twintig jaar een gerenommeerde dealer van topmerken, worden zowel parti culiere als semi-professionele gazon- en zitmaaiers tentoonge steld. Diverse demonstraties van onder andere volautomatische robotmaaiers, Honda FF Frond- tuinfrees, Stihl hogedrukreinigers en houtkolven van ondermeer Posch brengen op handige ideeën. Want waarom zou het werken in de tuin ook niet op een leuke manier kunnen? Om de dag compleet te maken kan men een kookdemonstratie bijwonen van een professionele kok op de Gardenkitchen. Een fraai vormge geven tuinkachel die van veel kookgemakken is voorzien. Uiteraard is er deze dag ook volop gelegenheid om vragen te stellen. Of het nu gaat om ontwerp, onderhoud of aankleding van de tuin, iedereen die de tuin eens in het zonnetje wil zetten, is van harte welkom. I In 2004 werd het grootste aan- T Staatsloten in de provincie pburg verkocht door renhuis Jansen in Venray. Net I in 2003 was Sigarenhuis pisen het beste Staatsloterij ver- joppunt van de provincie Imburg. Primera uit Roermond Compgenen Hermans uit mssum completeren de top-3 in 2004. Iedere maand spelen ruim drie miljoen Nederlanders mee in de Staatsloterij. Ongeveer de helft van de Staatsloterijspelers koopt een Staatslot bij een van de 3.400 door heel Nederland verspreide verkooppunten. De verkooppun ten zijn mede verantwoordelijk voor het blijvende succes van Nederland's grüofste loterij. Reden voor de Staatsloterij om de beste landelijke en regionale ver kooppunten in^het zonnetje te zetten. Deze week is Venray ook posi- ef in het nieuws. Dinsdagmiddag 'erd bij Nelipak op Smakterheide 'programma Zaken in zicht van I opgenomen. Elk kwartaal voe- :n de Kamers van Koophandel E'til een onderzoek uit onder wburg.se ondernemers en con senten. De resultaten van dat 'derzoek worden samengevat in 1 BEL, de Barometer Economie wburg. De presentatie van die Wrtaalonderzoeken worden volgens in het programma in Zicht gepresenteerd. De catie voor die presentatie deert en de aflevering van deze eek, die gisteravond is uitgezon- W, werd bij Nelipak in Venray 'genomen. Uit het onderzoek w het eerste kwartaal blijkt dat ;l vertrouwen in de economie i de ondernemers in Limburg sis gedaald. Vooral de export aat bij deze ondernemers onder "k. Daar staat tegenover dat het 'isumentenvertrouwen wel 'nk is toeeenomen Onvallend omdat het consumentenvertrou wen in het vorige kwartaal in een dip zat. Thema van het laatste onderzoek was vergrijzing. Momenteel is 28% van de Limburgers 55 jaar of ouder. Over tien jaar is dat 35%. Een groeiend marktgebied dus, waar de Limburgse producenten en consu menten niet echt wakker van lig gen. Zo zijn de genoemde percen tages nauwelijks bekend. Uit het onderzoek bleek ook dat onderne mers zeer positief zijn over werk nemers van 55 jaar en ouder. De Kamer van Koophandel is van mening dat de oudere consu ment, in combinatie met een aan trekkende economie juist wel de aandacht van de ondernemers moet hebben. PEEL EN MAAS een abonnement waard De politie heeft zaterdagmor gen een 37-jarige inwoner van Merselo aangehouden op verden king van mishandeling. De man wordt ervan verdacht afgelopen dinsdag twee meisjes uit Heide te hebben lastiggevallen en twee vrouwen uit Veulen te hebben mishandeld. De politie kreeg die dinsdag rond 17.20 uur de mel ding dat op de Houbenweg een 32-jarige en een 26-jarige inwoon ster van Veulen waren mishan deld door een voor hen onbeken de man. De vrouwen verklaarden dat ze samen stonden te praten op de Houbenweg toen de man voorbij kwam fietsen. Een van de vrouwen had op dat moment twee kleine kindjes bij zich. Bij het passeren groette een van de vrouwen de man, waarop de man zei dat ze hem aan het uitlachen waren. Vervolgens stapte hij af en gaf de 26-jarige vrouw een aantal klappen en schopte haar. Toen de 32-jarige vrouw aangaf dat hij daarmee moest stoppen, kwam hij op haar af, waarna ook zij geschopt en geslagen werd. Daarna is de man weggefietst. De slachtoffers waarschuwden de politie, die nog nader onderzoek instelde in de directe omgeving. De man werd niet meer aangetrof fen. Later die avond meldde twee meisje uit Heide van 14 en 15 jaar oud zich aan het politiebureau, dié verklaarde dat ze diezelfde dag waren lastig gevallen door een man. Deze fietste hen voorbij op de Heidseschoolweg en stopte vervolgens om een van de meisjes te duwen. Daarna pakte hij haar fiets en smeet deze op de grond. Vervolgens deed hij hetzelfde met de fiets van het andere meisje. De slachtoffers beschreven een man die voldeed aan het signalement van het andere soortgelijke voor val in Veulen. De politie stelde nader onderzoek in en wist de identiteit van de verdachte te ach terhalen. Nadat contact met hem was gezocht, meldde hij zich op het bureau. Hier bekende hij de mishandeling van de vrouwen en de vernieling van de fietsen van de meisjes. De politie heeft het Riagg ingeschakeld en proces-ver baal opgemaakt tegen de 37-jarige man. Liefst zesenveertig goede doelen in Limburg, Noord- Brabant en Gelderland profite ren van een unieke actie van supermarktketen Jan Linders. Ook in Meerlo-Wanssum en Venray is een aantal organisa ties dat straks mag delen in de sponsoropbrengst. In Meerlo is dat de jeugdafdeling van voetbalvereniging SV Meerlo en in Venray de G-afdeling van de atletiekvereniging. Tot volgende week woensdag rennen compleet met een bran dende fakkel in de hand 150 poli tici, medewerkers van Jan Linders en leveranciers van de super markt ruim 450 kilometer van fili aal naar filiaal. Alle 46 filialen van de succesvolle supermarktketen worden aangedaan. Er is nu al 27 000 euro in de sponsorkas en dat bedrag wordt de komende weken nog verhoogd. Klanten kunnen hun statiegeldbonnen namelijk inleveren bij de kassa's om zo de goede doelen te steu nen. Dat bedrag wordt dan weer verdubbeld door de directie van Jan Linders. De sportieve actie van Linders heeft alles te maken met de spor tieve directeur Leo Linders, zoon van oprichter Jan Linders zaliger. Linders jr. rende vorig jaar mee met de marathon van New York en kwam daarna op het idee om een marathon te organiseren tus sen zijn 46 filialen. En dat allemaal op een moment dat de super marktketen een nieuwe formule in de markt zet en aankondigt dat alle winkels het komende jaar onder handen worden genomen. Dinsdagmiddag was de fakkel even in Tienray bij de supermarkt en mocht manager Jos Vermeulen de brandende Jan Lympische Vlag enige tijd rennend dragen. Volgende week komt de branden de fakkel naar het filiaal in Venray. De goede doelen zijn ove rigens uitgekozen door de lokale managers samen met het perso neel. SNELLE SERVICE PROFESSIONELE VERWERKING DE VOORDELIGSTE TARIEVEN Cm 1/ Tel. 0478-512772 Fax 0478-512768 Flyers U wilt een professionele website die uw doelgroep aanspreekt? Neem contact op met Flyers Internet Communicatie, voor: communicatieadvies ontwerp en bouw van websites actualisering en onderhoud van websites content management systemen content creation webpromotie Uw interne communicatie kan beter? Met behulp van een intranet optimaliseren wij uw bedrijfsprocessen. Bekijk alvast onze website: www.flyers.nl Flyers Internet Communicatie uw p@rtner in de virtuele wereld! Grootdorp 89 - 5815 AN Merselo Tel: 0478-546293 - info@flyers.nl Wim Claessens uit Venray is na 47 jaar rijlessen geven per 1 april met pensioen gegaan. Veel Venraynaren kennen Wim Claessens als de zoon van Pierre Claessens. Pierre begon inl958 met autorijschool Claessens in Venray. Wim nam het bedrijf over in 1967. Wim heeft heel veel Venraynaren aan een rijbewijs geholpen. De rust die hij uitstraalt hebben zijn leerlingen geholpen die zenuwslopende rijexamens allemaal tot een goed einde te brengen. Door het pensioen van Wim komt er ook na 49 jaar een einde aan rijschool Claessens. Wim is niet alleen markant door dat hij al twintig jaren de dikke trom van joekskapel Blaos um op hanteert, maar ook omdat hij in zijn 47 jarige werkloopbaan nooit een dag ziekteverlof heeft opge nomen. Deze letterlijk en figuur lijk groot en markant persoon mag nu heel lang genieten van zijn welverdiende pensioen. De Turkse gemeenschap in Venray ontving afgelopen maan dag een Communicatie Compliment van Peterink Partners, communicatiebureau uit Venray. De Turkse gemeenschap ontving dit compliment vanwege haar moedige initiatief de Lonsdale-jongeren, waarmee een groep Turkse jongeren het afgelo pen weekend slaags is geraakt, uit te nodigen voor een gesprek. Al geruime tijd bestaan er spannin gen tussen de zogenoemde rechts-radicale 'Lonsdale-jonge ren' en allochtonen. Afgelopen weekend mondde dit uit in een massale vechtpartij tussen de Lonsdale- en Turkse jongeren nadat er ruiten bij de Turkse mos kee waren ingegooid. De Turkse gemeenschap nodigde hierop de Lonsdale-jongeren uit om met elkaar in gesprek te gaan om zo tot oplossingen te komen voor de gespannen situatie die er bestaat tussen beide groeperingen. Peterink Partners greep dit initiatief aan om het bestuur van de Turkse gemeenschap in Venray persoonlijk een Communicatie Compliment aan te bieden en kwam hiervoor naar de Turkse moskee aan de Eindstraat in Venray. Het bestuur kon het bijzondere compliment wel waarderen. "Wij als Turkse gemeenschap willen vreedzaam samenleven met anderen in deze maatschappij, en we zijn blij dat we op deze manier steun krijgen van autochtone Nederlanders", zo liet het bestuur weten. De Turkse gemeenschap in Venray is de tweede organisatie die een P&P Communicatie Compliment aangeboden kreeg. Peterink Partners deelt een Communicatie Compliment uit aan initiatieven uit de samenle ving die 'communicatie laten wer ken'. De opstelling van de Turkse gemeenschap in de gebeurtenis sen van afgelopen weekend sluit hier perfect op aan doordat ze ini tiatief toont en juist op spannende momenten de dialoog nastreeft. Peterink Partners bestaat tien jaar en grijpt deze gelegenheid aan om dit jaar tien keer een Communicatie Compliment uit te delen. Dat gebeurt door persoon lijk een bloemetje met compli- mentenkaart aan te bieden voor de manier waarop individuele personen, bedrijven, organisaties of verenigingen communiceren over thema's die aansluiten bij de filosofie en missie van het bureau. Een compliment is een essentieel onderdeel van de communicatie, zo meent Peterink Partners. Daarom is het Communicatie Compliment in het leven geroe pen. Complimenten werken moti verend, kosten weinig energie en zijn het best werkende smeermid del voor een respectvolle samen werking tussen mensen. Van de ene op de andere dag, zo leek het wel, was het dit jaar lente. Dat betekent dat men weer volop bezig is met het inrichten van de tuin. Versleijen in Oirlo kan daarbij behulpzaam zijn. Zij hebben een breed assortiment tuinmeubelen en aanverwante producten om de tuin een geheel eigen aanzien te geven. Bovendien kan men er terecht voor allerlei artikelen om onder houd te plegen, waaronder een ruim aanbod grasmaaimachines. Voor dat alles kunt u terecht bij Versleijen Detail, een van de drie bedrijfsonderdelen van Versleijen Beheer bv. En net als bij de twee andere bedrijfstakken combineert Versleijen Detail ouderwetse ser vice met een modem assortiment en kennis van de nieuwste ont wikkelingen. Dat blijkt ook uit de woorden van Paul Versleijen. "We hebben een collectie tuinmeube len waarmee we aan iedere smaak tegemoet willen komen, want elke klant heeft zo z'n ideeën over de inrichting van de tuin. Uiteraard gaat daarbij wat meer aandacht uit naar de huidige trends. "Een van die trends, zegt Versleijen, is de hardstenen tafel. "Die past namelijk overal bij en we kunnen ze op maat laten maken. Je ziet bijvoorbeeld tafels met een granieten blad en teak onderstel met teak stoelen. Maar ook aluminium stoelen bij en complete hardstenen tafel". Teak, of teak gecombineerd met rvs, aluminium al dan niet in combina tie met textyleen, het is allemaal terug te vinden bij Versleijen Detail. Een andere trend dit sei zoen is volgens Paul Versleijen het volkunststof gevlochten meu bel. "Dat is echt ambachtswerk. Ze zijn met de hand gevlochten en met de allernieuwste technie ken weersbestendig gemaakt. Het zijn meubelen die zowel buiten als binnen, bijvoorbeeld in een serre, geplaatst kunnen worden. Maar dat geldt ook voor de andere Limburg heeft opnieuw de laag ste hoeveelheid ingezameld res tafval ten opzichte van de andere provincies. De koppositie die in 1997 is ingenomen blijft gehand haafd. De doelstelling van de Provincie was de totale hoeveel heid restafval te handhaven op 230 kg per inwoner. Het Limburgse gemiddelde bedraagt 213 kg per inwoner, het Nederlandse gemiddelde 285 kg per inwoner. De voortgangsrapportage toont de verschillen tussen de gewesten in Limburg aan. In Parkstad wordt meer restafval ingezameld dan in andere gewesten. In Midden- Limburg, Maastricht en het Mergelland zijn de hoeveelheden ingezameld restafval het laagst. De inzameling van glas, papier en textiel is in de Westelijke Mijnstreek, Maastricht en het Mergelland het hoogst. Verder is de inzameling van Groente-, Fruit en Tuin (GFT>afval sterk gedaald. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn onder nadere de stimulering van het thuiscomposteren en het plaatsen van bladkorven. Wil jij PEEL EN MAAS of andere bladen zoals E3 JOURNAAL WEEKENDLOOP DE TELEGRAAF Neem dan contact op met Verspreidingsburo "PERIODIEK" Tel. 582877 Noorderhof 6 Venray Hoveniers ook voor üw tuin vvww.gunhoek.nl Venray 0478-571800 meubelen. Ze zijn allemaal bijzon- j der stijlvol en fraai vormgegeven. j Wat dat betreft brengen we de I huiskamer min of meer naar bui ten, want ook in de tuin willen de mensen tegenwoordig mooie spullen hebben staan. Dat past ook bij het gegeven dat er meer tijd buiten wordt doorgebracht." Daar sluit ook de opkomst van de loungemeubelen goed bij aan, eveneens goed vertegenwoordigd in het aanbod van Versleijen. Lage stoelen en banken waarin heerlijk ontspannen kan worden gezeten of gelegen, compleet met lage tafels, klein en groot. Verder bevat het assortiment parasols in diverse maten, kussens, tuinver- lichting en -verwarming en barbe cues. Bij een fraai ingerichte tuin horen eveneens keurig onderhou den bloemenperken en een glad gemaaid gazon. Ook op dat gebied kan Versleijen de klant uit gebreid van dienst zijn. Zo kan men er terecht voor gereedschap pen, beregeningsinstallaties, sproeiers en pompen. Bovendien heeft Versleijen een zeer uitge breid aanbod grasmaaimachines. Paul Versleijen: "Dus ook de nieuwste modellen, zoals enkele vierwiel aangedreven types van Stiga en het Touch-N-mow sys teem van Wolf, een bijzondere innovatie. Met dit systeem wordt het opstarten van de maaier nog eenvoudiger. Dat gebeurt name lijk met de energie van de motor nadat die eenmalig is opgestart. Daarna is deze benzinemaaier net zo gemakkelijk op te starten als een electromaaier. Bovendien is het apparaat milieuvriendelijk, betrouwbaar, snel en onder houdsarm. Met al onze producten zorgen we ervoor dat de mensen op hun gemak kunnen genieten van de tuin." Versleijen Oirlo is gelegen aan de Castenrayseweg 14. Tel. (0478)571941. Meer informatie is te zien op www.versleijen.com. Gemeenten die het systeem van tariefdifferentiatie hanteren, zamelen meer glas, papier en tex tiel in en minder restafval (176 kg per inwoner ten opzichte van 204 kg per inwoner bij gemeenten waar geen sprake is van tariefdif ferentiatie). Gedeputeerde Bert Kersten: "Natuurlijk ben ik trots op het feit dat wij de koppositie van minst afvalproducerende pro vincie weer hebben kunnen hand haven. Het toont aan dat we op de goede weg zijn. Maar het kan en moet nog beter. Daarom ondersteunen wij ook het initia tief van intergemeentelijke afval- samenwerking. Die biedt gemeen ten straks onder andere een goede uitgangspositie in de onderhandelingen over het ver werkingstarief. Iets waarvan uit eindelijk de burgers weer kunnen profiteren. Bovendien levert het op een goede manier inzamelen milieu- en duurzaamheidswinst op." De Provincie Limburg hecht veel belang aan het monitoren van de afvalprestaties. Al vanaf 1997 verzorgt de Provincie voort gangsrapportages van de geschei den inzameling van afval van de Limburgse gemeenten. De rappor tage is een belangrijk middel om het effect van maatregelen en ont wikkelingen op het gebied van gescheiden inzameling te volgen. De koppositie die Limburg sinds 1997 inneemt, blijft gehandhaafd.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 11