EN MAAS De historie van Venray in woord en beeld PEEL EN MAAS 125 jaar Peel en Maas Zondag 27 maart - Pagina 41 Peel en Maas, het nieuws blad voor Venray en omstre ken, bestaat 125 jaar. Bij gele genheid van dit jubileum organiseert Museum 't Freulekeshuus in samenwer king met uitgeverij Van den Munckhof momenteel een tentoonstelling onder de titel '125 jaar Peel en Maas'. De expositie loopt tot en met 29 mei 2005. Op zondag 27 maart 2005 is het precies 125 jaar geleden dat de Venraysche Courant voor het eerst verscheen. Na anderhalf jaar werd deze naam gewijzigd in Maas en Peel en op 23 maart 1889 in Peel en Maas. Na 125 jaar is Peel en Maas een niet meer weg te denken nieuwsblad voor Venray, Meerlo-Wanssum en omgeving. Peel en Maas is sinds 1887 in handen van de familie Van den Munckhof. Frans Delhougne was de grondlegger van de Venraysche Courant. Hij overleed echter al op 26 februari 1881. Na zijn dood nam zijn broer Nicolaas de krant en de drukkerij over. Hij kon echter niet aarden in het Venrayse en verkocht het bedrijf in het najaar van 1881 aan Johannes van der Marck. Van der Marck zag waarschijnlijk geen brood in de krant en bood via notaris Van den Bergh uit Horst de drukkerij en het nieuwsblad publiekelijk te koop aan. Volgens een onderhandse akte kocht Willem van den Munckhof op 15 september 1887 de boedel op voor 1800 gulden. Thans is het Venrayse nieuwsblad onder de hoede van de vierde generatie uit de familie Van den Munckhof. De expositie in Museum 't Freulekeshuus geeft een over zicht van de geschiedenis van Peel en Maas. Hoe werd vroeger de krant gemaakt en hoe gebeurt dit nu? Een expositie van diverse grafische apparatuur en materia len geeft hier een beeld van. Welke ontwikkeling heeft de redactionele formule van de krant ondergaan? Honderdvijfentwintig kranten fragmenten en foto's geven aan wat er in al die jaren in de krant is geschreven. Daarnaast heeft de krant enkele gedaanteverwisse lingen ondergaan. Ook dit zal tij dens de expositie duidelijk in beeld worden gebracht. Aandacht is er ook voor de fami lie Van den Munckhof, die onlos makelijk verbonden is met het Venrayse nieuwsblad. Verder is er onder meer aandacht voor andere media die de afgelopen 125 jaar in Venray zijn versche nen. Ook de ontwikkelingen van de krant tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgt aparte aan dacht. Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zon dag. Openingstijden van 14.00 tot 17.00 uur. Groepen zijn ook op afspraak welkom. Voor meer informatie: Museum 't Freulekshuus, Eindstraat 8 Venray, tel. 0478- 583880.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 41