Zorgboerderij voor senioren officieel van start Ingezonden Acties bij Intratuin Venray Sip ■mul Jeu de boules in Heide Winkeldief opgepakt KASTSYSTEMEN WielHermkes Rijbewijs kwijt Het Zonnelied Dansen in Venray Cursus: Opvoeden zó! Oud Papier (/ooft (/ejlig. GD St. Petrus Banden Rode Kruis Sub Matris Tutela Gregoriaans Koor 't Zandakker Dansvereniging Opanka MTC 2004YOU Venray's Mannenkoor Lourdescomité afd. Venray KVG Venray De Hakkespits Adelbert vereniging FNV- belastingservice Gespreksgroep dementie KBO Nieuws PEEL EN MAAS Donderdag 6 januari 2005 - Pagina 7 Eerste cliënten te gast Zorgboerderij De haam in Veulen mocht maandagoch tend de eerste drie cliënten ontvangen. Toon Jacobs uit Veulen, Riek Kusters uit Wanssum en Jan Hesp uit America werden gastvrij ont haald door Gerdy en Annerie Janssen, die steun kregen van prins Coen Classens en zijn prinses Carla. De schoonvader van de Veulense prins is Toon Jacobs, die zich al eerste cliënt bij de zorgboerderij voor seni oren aanmeldde. Inwoners van Noord-Limburg kunnen voor dagverzorging vanaf deze week terecht op zorgboerde rij De haam. De samenwerking tussen de zorgboerderij en Thuiszorg Noord-Limburg maakt het mogelijk voor ouderen om op een unieke manier invulling te Maandag waren de eerste drie senioren te gast bij zorgboerderij De haam in Veulen. Zij werden ontvangen door de gastvrouwen Annerie en Gerdy Janssen en prins Coen en prinses Carla. geven aan de geïndiceerde dag verzorging. De initiatiefnemers van De haam willen hun gevarieerd agra rische bedrijf benutten om de kwaliteit van leven van ouderen te verhogen. De opvang van cliën ten op de zorgboerderij (één of meerdere dagen per week) is bedoeld om de thuissituatie te ontlasten en hun eigen welbevin den te vergroten, waardoor een definitieve opname in een instel ling voorkomen dan wel uitge steld kan worden. De zorgboerde rij biedt dagverzorging aan ouderen met lichamelijke, geeste lijke en sociale problematiek. Op de boerderij lopen scharrel- kippenrond, er is een hondenken nel van labradors en langharige teckels en er zijn schapen die onder andere worden ingezet bij natuurbeheer. Ook kan er gewerkt worden in de moestuin en/of de bloementuin. Zorgboerderij De haam is speci aal gebouwd en ingericht om het de cliënten zo goed mogelijk naar de zin te maken. Er is een ruime, gezellige leefruimte gebouwd met een landelijk uitzicht en aangepas te voorzieningen. Er worden acti viteiten aangeboden die betrek king hebben op de boerderij en het buitenleven. Deelname aan Activiteiten gebeurt op basis van persoonlijke voorkeur. Cliënten kunnen rond lopen op de boerderij en gemeten van de lucht, de dieren en de omgeving, maar ze kunnen ook helpen met het bereiden van de warme maaltijd of meehelpen met de werkzaamheden op de boerderij met begeleiding. De dagverzorging is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.45 uur tot 15.45 uur. Deelname aan de dagverzorging kost de cliënten niets. Er is wel een indicatie nodig voor de func tie Ondersteunende begeleiding. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) Noord-Limburg, telefoon: 0900-2025180. Voor meer informatie kunt u terecht bij Annerie en Gerdy Janssen, tele foon (0478) 525191, of via e-mail: dehaam@hetnet.nl. In de rubriek Ingezonden krijgt U als lezer de kans om uw mening te ventileren over actuele nieuwszaken. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te weigeren of iit te korten. De lengte van de brieven wordt beperkt tot maximaal 200 woorden. Brieven zonder naam en adres worden niet geplaatst. Hondenbelasting Op dinsdag 28 december viel bij mij de brief in de bus, afkom stig van de gemeente Venray omtrent de hondenbelasting. Onze gemeente herroept zich op artikel 2.4.18 (opruimplicht) en artikel 225 (gemeentewet). Vooral artikel 226 komt mij in deze erg middeleeuws over. Zo van eh'Jullie moeten betalen anders sturen wij onze roofrid ders (lees: milieuwachters) langs en die Wij hondenbezitters betalen dus hondenbelasting en deze belasting wordt aan compleet andere zaken besteed. Ik moet er niet aan denken, maar misschien aan weer een miskleun van onze gemeente, waarvan we er al zoveel hebben gehad de laatste jaren (zoals: procedures tegen Dingus, stankcirkel Merselo etc.). Oh ja, natuurlijk, Frits Ruyten krijgt ook nog 32 maandsalaris sen, waarom zouden de honden bezitters die niet opbrengen? Kan Ruyten, als tuinarchitect, de tuin van z'n overbuurman (gemeente huis) tekenen enoh, dat brengt me op een idee! Laat ons daar onze geliefde huisdieren uit laten. Teken dat maar Frits, 'doe je nog wat nuttigs voor je geld'. Waarom kunnen we de huidige situatie niet in stand houden, als die naar ieders tevredenheid ver loopt. De gemeente ruimt perio diek de uitslaatstroken op en ver dient toch nog wat aan de hondenbelasting. Natuurljk, als je hond op andere plaatsen poept, zoals trottoirs of de openbaren weg, dan ruim je dit op. Van mij mag je iedereen verbaliseren die zich daar niet aan houdt. Zelf heb ik n.b. een uitlaatstrook tegenover mijn woning, de vele honden in de buurt maken daar dankbaar gebruik van, zonder dat de bewo ners hier last van hebben. Beste gemeenteraad, jullie komen de laatste tijd toch al niet zo overtuigend meer over op de burger, door alle onderlinge gekrakeel en geruzie, ga nu eens doen waarvoor jullie gekozen zijn, nadenken en besturen. Herzie het krankzinnige idee om ons met zakjes en schepjes op straat te laten lopen en houdt de uitlaatstroken intact. Overigens, die zakjes die jullie ons in februari willen bezorgen mag je houden, schenk dat geld maar liever aan giro 555 t.a.v. de aardbevingsramp in Azië, waar het nu harder nodig is, dan dat jul lie bij mij poepzakjes in de brie venbus deponeren. Ton Fleurkens, boze hondenbe zitter in Landweert De politie heeft dinsdag in de Grotestraat een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van winkel diefstal. Onderzoek wees uit dat hij illegaal in Nederland is en een vals paspoort in bezit had. Dinsdagmorgen wilde de verdachte drank en snoep meenemen zonder te betalen. Daarbij werd hij echter door liet winkelpersoneel betrapt. De gewaarschuwde politie heeft hem vervol gens aangehouden. Aangezien hij zich niet kon legitimeren, stelden de agenten verder onderzoek in. Op verzoek van de verdachte gingen ze naar een woning in Venray waar hij de agenten een vals Brits paspoort overhandigde. Hij is voor verder onderzoek overgedragen aan de afde ling Vreemdelingentoezicht. ■vi a at w e r k i n ikf.uken- 1f 1j r b 0 u w Slaapkamer Kantoor Woonkamer Keuken Industriestraat 17a, 5961 PH HORST tel. 077-3980889 Fax 077-3980890 ofij Hoogveld www.wielhermkes.nl Wanneer in de eerste week van januari de kerstboom het huis uit gaat, blijft er vaak een kale en ongezellige plek ach ter in de woonkamer. Hoe kan deze beter opgevuld worden dan met een kamerplant? Bij Intratuin is er voor iedere smaak en ruimte een kamer- plant te verkrijgen. Vooral de grote kamerplanten zijn in deze tijd van het jaar popu lair, zoals bijvoorbeeld de ficus of de kentiapalm. De kentiapalm is niet alleen een decoratieve blik vanger, hij heeft ook een sterk luchtzuiverend vermogen. Voor mensen met minder ruimte is er ook genoeg keuze in planten. Kies bijvoorbeeld een mooie zin ken pot met verschillende soor ten vetplanten. Erg trendy en decoratief is glas, gecombineerd met kamerplanten en een mooi bijpassend kleurtje sizoflor-doek erin verwerkt. Bovendien zijn er nu alweer bollen voor in het huis verkrijgbaar; blauwe druifjes, nar cissen of hyacinten brengen het voorjaarsgevoel in huis. Ze staan niet alleen vrolijk, maar versprei den ook nog eens een heerlijke geur. U kunt de voorjaarsbolletjes combineren met mooie potterie, zink of met rietwerk. Tip: 25 februari a.s.: Orchideeën-verplant- dag bij Intratuin Venray Bij Intratuin is januari de maand van de kamerplanten. De gehele maand zijn er kamerplanten in de aanbieding. De Intratuin-styliste heeft bovendien de mooiste pot ten geselecteerd, zodat u zelf nieuwe pot/plant-combinaties kunt samenstellen. Aan mensen zonder groene vingers wordt ook gedacht: zo verkoopt Intratuin onder andere zijden phalaenopsis- sen en tulpen. De sfeerafdeling heeft een grote collectie sfeer-/cadeauartikelen om uw huis weer sfeervol te decoreren. U treft hier ook mooie cadeau-artikelen voor feestelijke gelegenheden. Op de snijbloe menafdeling binden onze bloem- bindsters mooie sfeervolle boe ketten voor alle passende gelegenheden. Intratuin Venray, Langstraat 133, 5801 AC Venray. Telefoon:0478-588585 Jeu de boules: ook in Heide een favoriete bezigheid voor een fana tiek groepje dames en heren. Eerst speelden ze op buitenbaan bij de kerk, maar al heel wat jaren wordt er op de mooie binnenba nen bij Herman Verheijen jeu de boules gespeeld. Op donderdag 30 december hebben de leden een officiële club opgericht: 'Hedse Boulers', die bestaat uit 21 leden. Ook er een bestuur gevormd, bestaande uit Mien Janssen, Wim Derikx en Piet Voermans. Het jaarlijkse kerst- en nieuwjaarstoernooi is gewonnen door Dien Janssen, die de Her- Mien-trofee in ontvangst mocht nemen. Deze wisselbeker wordt ter beschikking gesteld door Herman en Mien Janssen. De tweede prijs ging naar Nellie Geurts en de derde prijs naar Mien Janssen. De Hedse Boulers. Op de foto ontbreken Corty Verheijen, Truus Swinkels en Cor Oostveen. De politie heeft in het afgelo pen jaar 238 rijbewijzen in beslag genomen. De meeste automobilis ten moesten hun rijbewijs inleve ren omdat ze meer dan 50 km/u te hard reden, enkelen hadden zoveel alcohol gedronken dat het niet verantwoord was om hen nog langer de bevoegdheid te geven te rijden. Bij verkeerscontroles in de poli tieregio Limburg-Noord hebben leden van het Verkeershandhavingsteam in 2004 in totaal 238 rijbewijzen ingevorderd. Met name de maanden januari (26), februari (29) en na de zomer in augustus (32), september (29) en oktober (30) werden veel rij bewijzen ingevorderd. Daarentegen werden in maart (14), april (9), mei (10), juni (12) en juli (18) en in december (9) beduidend minder automobilisten staande gehouden voor hun bui tensporige snelheden. Snelheidscontroles vinden plaats omwille van de verkeersvei ligheid, want snelheid speelt een rol bij élk verkeersongeval. Snelheid is altijd bepalend voor de gevolgen van een ongeval, wat de oorzaak ook moge zijn. Een voorrangfout bij 5 km/uur is geen ramp, maar bij 50 km/uur is het een ander verhaal. Elke kilometer harder betekent een langere remweg, een hogere botssnelheid en ernstiger letsel. Snelheid kan het verschil uitma ken tussen leven en dood. Voor automobilisten is de kans op over lijden bij een aanrijding met een snelheid van 80 km/uur bijvoor beeld al twintig keer groter dan bij een snelheid van 30 km/u. Nog indrukwekkender zijn de cijfers over fietsers en voetgangers. Bij aanrijdingen met een snelheid van slechts 35 km/u komt 5% van de fietsers of voetgangers om het leven. Bij 48 km/u is het aandeel met dodelijke afloop al opgelopen tot 45% en bij 64 km/u overleeft nog maar 15% de klap. Repetities: maandag 20.00 in het parochiehuis van de Paterskerk in Venray. Zondag 9 januari: zingen om 10.30 Paterskerk. Het nieuwe koorprogramma zal nog bespro ken worden. Bij verhindering afmelden bij Iny Kuypers, tel. 585226. voor meer info/aanmel den: José Bakkum, tel. 582767 of Toos v.d. Heuvel, tel. 583884. Zaterdagavond 8 januari houdt dansvereniging Amusement weer een gezellige dansavond met begeleiding van orkest The Drivers in zaal Danscentrum Janssen a/d Raadhuisstraat. Dansliefhebbers zijn van harte welkom. Zaal open vanaf 20,30 uur. Aanvang 21.00 uur. PEEL EN MAAS een abonnement waard Kinderen zijn de hele dag druk bezig. Soms doen ze dingen die niet leuk zijn. Zoals voetballen in de kamer of knoeien met eten. Als ouders dat vervelend vinden, moeten zij grenzen stellen. Grenzen stellen kan op veel ver schillende manieren. Groene Kruis Pluspakket start op 17 februari in Venray de cursus: Opvoeden: zó! Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en duurt van 20.00-22.00. De cursus is bedoeld voor ouders en verzor gers van kinderen van twee tot vijf jaar. De cursusleiding is in handen van een wijkverpleegkun dige Groene Kruis Jeugdgezondheidszorg. Het doel van deze cursus is ouders en ver zorgers inzicht te geven in wat het effect is als zij hun kinderen belonen, straffen en dingen ver bieden. Ook worden nieuwe mogelijkheden aangeboden om op een pedagogisch verantwoor de wijze met kinderen om te gaan. Als u meer wilt weten over deze cursus, dan kunt u telefo nisch contact opnemen met Groene Kruis Klantenservice, tel. 077-3209595.. Ophalen oud papier in Wijk Zuid tussen Zuidsingel en Prins Bernhardstraat Nassauplein, nieuw flats Vlierstraat Tafeltennisvereniging Red Stars haalt iedere le vrijdag van de maand oud papier op tussen 18.00 en 20.00 uur. De eerstvol gende datum is vrijdag 7 januari. Zij verzoeken U vriendelijk Uw oud papier voor 18.00 uur buiten te zetten in dozen, zakken of gebundeld. Openingstijd: dins dags van 18.00-20.00 zaterdags 09.00-12.00. Tevens kunt u spul len kwijt ten behoeve van een te houden rommelmarkt. Meer infor matie: Jac Linders (tel.588411) of Peter Bouwmans ("tel.5891541. cornielco safety Bedrijfskleding persoonlijke beschermingsmiddelen Keizersveld 52-1. 5803 AH Venray Tel (0478) 568418 Fax (0478)568718 lnfo@corneleo.nl - Internet: www.comelco.nl Repetities het jeugdorkest heeft op woensdag repetitie van 18.45 tot 19-30. Tamboerkorps: op woensdag van 19-30 tot 21.30. Op zondag repetitie samen met het muziekkorps. Muziekkorps: op woensdag van 19 30 tot 21.30. Op zondag van 10.30 tot 12.00. Afmeldingen: bij verhindering die nen alle leden van het opleidings orkest en muziekkorps zich af te melden bij de korpsleiding. Dit bij voorkeur mondeling en wel bij tel. 580418, of uiterlijk een half uur voor aanvang van de repetitie in "de Opmaat", Oostsingel 37 te Venray. Aanmeldingen nieuwe leden: hebt u interesse, neem contact op met tel. 581784, of kom kijken en luisteren tijdens de repetities in ons clubgebouw "de Opmaat", Oostsingel 37 te Venray. Jeugd en Jongerenwerk Op maandag 10 januari is weer de eerste les van het nieuwe jaar. Deze zal weer geweid worden aan Eerst Hulp. Ben je tussen de 8 en 16 jaar en wil je wel een kijken wat wij doen kom gerust eens kij ken. Wij beginnen om 18.45 tot 20.15 in de kelder van de Clockert. De gene die verhinderd zijn s.v.p. afmelden bij Maria (06- 44682101) Zaterdag 8 jan. 17.45u. serenade; verzamelen 17.30 gemeenschaps huis. Maandag 10 jan. 18.15 Samenspelgroep; 18.45 Leerlingenorkest; 20.00 repetitie orkest. Woensdag 12 jan. 18.30 Leerlingen tamboerkorps; 19.30 repetitie tamboerkorps. Agenda januari: 20 jan. Bestuurs vergadering. Maandag 10 januari 18.30 repeti tie in Beukenrode. Zondag 24 januari 11.00 repetitie in Annakapel. Rond 1 februari uit voering in Beukenrode samen met Beukenrode koor, zij vast en wij wisselend. Aan- Afmelden bij: J.v.Loon, secretaris, 0478-585422. Elke woensdagavond wordt de eigen wintercompetitie gehouden in het 'Trumke', op een onge dwongen manier kunnen belang stellenden hier samenzijn, hun schoten lossen en een pijltje gooi en. Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom. Aanstaande zaterdag wordt de Limburgse Schuttersdag georga niseerd in het Baexemerhof te Baexem. Er volgt een uiteenzet ting over de Belgische schutterij en, toespraak fiscalist i.v.m. BTW- verplichtingen eenmalige organisatoren, verkiezing beste website van het jaar. De dag begint om 14.00 uur en is gratis toegankelijk, Zondag 09 januari 2005 worden de foto's getoond door de foto club, die in het afgelopen jaar zijn genomen tijdens de twee fotoses sies. Deze worden getoond in het 'Schutskempke' en zijn vanaf 10.30 uur in te zien voor eenie der. Maandag 17 januari 2005 wordt de algemene ledenvergadering gehouden in het Gildehuis, café 'den Old Timer', de aanvang is om 20.00 uur. Tijdens deze vergade ring wordt het huishoudelijk reglement besproken, wat U is uitgereikt tijdens de fotosessie. Maandag 24 januari 2005 zal de firma Janfré langskomen voor de uniformering. Mochten er zaken zijn die niet in orde zijn, zorg ervoor dat de uniformering in het Trumke aanwezig is. Tussen 20.00 uur en 20.30 uur zal deze firma arriveren. Mocht U onver hoopt verhinderd zijn, zorg ervoor dat de attributen wel in het Trumke komen. PEEL EN MAAS niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur In januari beginnen de lessen weer op 10 januari. Voor de jeugd volgens het volgende lesprogram ma. Op de maandag in basis school De Vlaswei: Kidsdance (groep 1 t/m 4) van 15 30 - 16.15 uur. Streetdance (groep 5 t/m groep 8) van 16.15 - 17.00 uur. Op de maandag in Wijkcentrum Veltum: van 18.15 - 19-15 uur: Streetdance (12 -18 jaar). De les- groepen Internationale dans heb ben op 10 januari een nieuwjaars- instuif, tevens uitwisseling met de dansverenigingen Marije uit Deur- ne en Droezjba uit Eindhoven in Wijkcentrum Veltum. Aanvang 19-30 uur. De dinsdaggroep Internationale dans recreatief heeft weer les op 11 januari les van 9-30-11.00 uur in Wijk centrum Veltum. De maandag- groep Internationale dans recre atief start weer met haar lessen op 17 januari, om 21.00 uur, Wijkcentrum Veltum. Nieuwe leden kunnen zich nog altijd aanmelden bij secretaris Hans Verdonk tel. 0478- 5467701.De nieuwe leden kun nen dan direct meedoen aan de volgende activiteiten. Nieuwjaarsborrel: Vrijdag 7 janu ari 2005 aanvang 20:00 in het clubhuis. Bestuursvergadering: Maandag 17 januari aanvang 20:00 in het clubhuis. Jaarvergadering: Vrijdag 21 janu ari aanvang 20:00 in het clubhuis. Theorieavond Nottelman: Dinsdag 1 maart aanvang 19:30, maximaal 25 personen, dus wees er op tijd bij! Donderdag 6 januari nieuwjaars receptie. Donderdag 13 januari 19.30 repetitie gehele koor. Programma: Zondag 30 januari Opstoek matinee Afmelden per e-mail: afmel- denvmk@venray.net Telefonisch:0478-513019 Repetitielokaal: Partycentrum De Witte Hoeve. Website: www.ven ray. net/vmk Het nieuwe bedevaartseizoen 2005 is weer geopend. Mensen die interesse hebben in een van de bedevaartreizen van dit jaar, kunnen zich melden bij een van onderstaande adressen. Ook kun nen zij hier eventueel een folder aanvragen voor alle gegevens betreffende de bedevaartreizen voor 2005. Inlichtingen bij dhr G. Philipsen Goudsmitstaat 42, Venray tel 0478 583575 en/of mw. A. van Stiphout Clovishof 1 Venray tel 0478-586721. Kijken naar kunst. Dinsdag 11 jan. worden we ontvangen en rondge leid in het Kasteelmuseum te Boxmeer: Waar zusters en adel samenkomen. Er is op het ogen blik een speciale overzichtsten toonstelling met als titel: 350 jaar Karmel in Boxmeer. Het bezoek aan tentoonstelling en kasteel duurt anderhalf uur. Wij vertrek ken om 13.15 uur vanaf het Kennedyplein. Wilt u zich s.v.p. afmelden als u verhinderd bent. De volgende activiteit is op don derdag 10 febr. Ledenavond dinsdag 11 jan. 19.45 uur in De Kemphaan. Mevr. I. van de Kar beleidsmedewerker SRTV (Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel) zal op deze avond een lezing houden met als titel 'Zusters en hun strijd tegen vrouwenhandel'. Vrouwenhandel is een steeds bekender wordend onderdeel van de georganiseerde misdaad en komt in de hele wereld voor, ook in Nederland en bij u in de buurt. De lezing gaat over de oorzaken, in welke vor men het voorkomt en wat er gedaan wordt om vrouwenhandel tegen te gaan. Leden en ook belangstellenden zijn van harte welkom. Maandag 10 januari: oefenavond in de Kiosk om 20.30. Maandag 17 januari: oefenavond in de Kiosk om 20.30. Contactadres: dhr. O. Pijpker, tel. 0478-586260. De vijfde lezing van dit seizoen wordt gehouden op dinsdag 11 januari 2005 om 19.15 uur in Beukenrode. Frans Berkelmans houdt een lezing over het religieu ze dichterschap van Ida Gerhardt. Ofschoon de van origine classica zijnde Ida Gerhardt zich slechts spaarzaam uitlaat over haar geloofsovertuiging, is haar dich terschap uitgesproken religieus te noemen. Aanvankelijk beleefde zij het transcendente levensgeheim vooral in de eenheid en samen hang die zij in het universum waarnam. Pas op middelbare leef tijd komt zij te spreken over het geen haar in haar persoonlijke leven dwars zit. Het leven blijkt niet allen rozengeur en mane schijn: er is ook kwaad, leed en gekwetstheid, lijden dat om gene zing en verlossing schreeuwt. Dit maakt dat zij meer en meer haar heil zoekt in het christelijke gedachtegoed. Deze ontwikkeling is duidelijk te zien in haar werken Kosmos en Het levend mono gram, vooral in het laatste werk is er sprake van mystieke aspecten. De inhoud van deze lezing lijkt op het eerste oog zware kost: de betekenis van het werk van Ida Gerhardt anno 2005 lijkt een oproep te zijn om het mysterie van het leven te willen doorgron den, en dat niet uitsluitend weten schappelijk, het volstrekt origi neel te verwoorden, alsook eerbied te hebben voor het onver klaarbare. Gastspreker, Frans Berkelmans is Benedictijner monnik en verbon den aan de Adelbert-abdij te Egmond. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Let op de afWijkende begintijd! Binnenkort vallen de 'blauwe brieven' weer in de brievenbus bij veel mensen. Vaak gaat het hierbij om een enkele brief met het verzoek van de Belastingdienst om aangifte te doen over 2004. De vrijwilligers van de FNV gaan in de maand maart hiermee weer volop aan de slag. Deze invulavonden worden gehouden in de maand maart in het wijkgebouw, Veltumse Kleffen 92, te Veltum. Ook dit jaai wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. De afspraken kunnen gemaakt worden tussen 21 febru ari en 21 maart 2004. Voor eer afspraak kan gebeld worden op maandag, dinsdag en woensdat tussen 18:00 en 19:00 uur, tel 0478-550625. Vóór 21 februar worden er geen afspraken gemaakt en buiten deze uren staat het antwoordapparaat aan. Vó'öi afspraken die niet gaan over de aangifte 2004, kan van maandap tot vrijdag gewoon gebeld wor den tussen 18:00 en 19:00 uur. Agenda bijeenkomsten: Maandap 10, 24 en 31 januari. De gespreks groep dementie is bedoeld vqoi partners, familieleden en vrien den van dementerenden Dementie brengt veel teweeg bin nen een relatie of binnen eer gezin. Veel mensen die zorger voor een dementerende hebber behoefte om met lotgenoten t praten over hun situatie, ervarin gen te delen, kracht op te doen De gespreksgroep wordt geleic door een deskundige en medt ondersteund door een mantelzor ger en vindt plaats ir Wijkcentrum Veltum te Venray Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Jokt Halmans, tel: 583806 Bij voldoende belangstelling orga niseert de K.B.O. Venray-kom eer busreis naar de Senioren expo u Veldhoven.op vrijdag 21 januari Deze wordt gehouden in het eve nementencomplex "Koningsho Locht 117 te Veldhoven van dins dag 17 tot en met zondag 23 janu ari. De beurs is georganiseerd on de volgende thema's: sfeervo wonen; reizen; gezondheid er beweging; hobby en creativiteit infomarkt. De beurs is dagelijk: geopend van 10.00 tot 18.00 uur Op vrijdag 21 Januari van 11.4? uur tot 13 45 uur treedt he Seniorenorkest van Venray op. Alle leden van K.B.O. Limburj hebben bij de Nestor var December een uitnodigingskaar ontvangen. Deze uitnodigings kaart geeft recht op een kortinj van 2.00 op de entree prijs var 6.00 per persoon. De uitnodi gingskaart is geldig voor 4 perso nen. De KBO wil op 21 januar daar heen gaan. Vertrek om 9.3( uur bij "De Kemphaan" en zijn on ongeveer 17.00 uur terug ii Venray. De kosten van de busreii bedragen tien euro per persoon De minimum deelname bedraag 35 personen. Opgave voor de bus reis voor 14 Januari bij Mevr. v.d Voort Gratenstraat 21 te Venra' tel: 588691 of J. Fier Gerbrandystraat 14 Venray tel 582430. of H. de Klerk tel:58513: onder opgave van naam en tele foonnummer.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 7