'We gaan er cnalhard tegenaan" Koester uw Monument 'Gooi oud bier nooit weg: iet krijgt een speciale smaak" Rabobank doneert aan Doe Een Wens Ska* SYSTEM:CARE De Rabobank heeft de bijdra gen die zij van klanten en leveran ciers heeft ontvangen ter ere van de opening van het vernieuwde Rabobank-kantoor aan het Schouwburgplein gedoneerd aan de Doe Een Wens Stichting. Daarnaast hebben ook medewer kers van Rabobank Venray Meerlo-Wanssum een bijdrage gedaan door een deel van hun kerstpakket aan dit doel te beste den. Doe Een Wens vervult de liefste wens van kinderen "van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Door het vervullen van een wens, wil Doe Een Wens een stukje blijdschap en kracht bren gen in een moeilijke periode; even weg van ziekenhuis, behan deling en doktoren. De Stichting neemt niet alleen de organisatie van de wensvervulling op zich, maar betaalt ook alle kosten die aan een wens verbonden zijn. Per jaar worden ongeveer 250 wen sen vervuld. Doe Een Wens Stichting Nederland is een vrijwil ligersorganisatie. Ruim 225 vrij willigers zetten zich, soms bijna dagelijks, in voor Doe Een Wens. Afgelopen dinsdag overhandigde Jan Vinkenvleugel, algemeen directeur van Rabobank Venray Meerlo-Wanssum, aan mevrouw Coolen, wenscoördinator bij de Doe een Wens stichting, een che que ter waarde van 1.328,89. Voor meer informatie over de Doe Een Wens Stichting kunt u kijken op www.doeeenwens.nl. Verkoop en Reparatie Televisie en video apparatuur, computers, printers, scanners, programma's, videobewerking multimedia, supplies. NU ONDER EEN DAK Swaghoven Service 0478 - 58 88 80 S 0478 - 55 00 04 Op Oude Oostrumseweg 12a staan wij samen voor u klaar! on Smits verzorgt rondleidingen in de Hertog Jan Brouwerij in Arcen Honderdzesentwintigste jaargang - week 1 - donderdag 6 januari 2005 EEL EN MAAS ikadoor Richard Janssen prins De Piëlhaas waar ze stonden te eten ineens een lid van de Raad van Elf van de Stichting Venray Monumentaal Piëlhaas verscheen. "Hij heeft ons gelukkig niet gezien...". Voor het overige heeft het trio zich redelijk in de luwte voor kunnen berei den. "Onze namen werden nau welijks genoemd omdat De Piëlhaas de laatste jaren wat jon gere prinsen had. Dat maakte het voor ons een stuk gemakkelijker", aldus Richard. Zo bleek ook tijdens een spon soravond in het kader van het 6x11- jubileum van de Piëlhaas. Daar vertelde oud-prins Ton Nelissen een verhaal over het NOC*NSF, waarin hij stelde dat wanneer je prins bent geweest van Piëlhaas, je dat eigenlijk je hele leven blijft. "Je kunt je natuurlijk indenken hoeveel bin nenpret ik op dat moment had." Deze week: St. Antonius-abtka- pel, monument van devotie, Hiept 3 in Venray. De muurkapel uit de 19e eeuw is gebouwd tegen een 18e eeuws bakhuisje, zoals er vroeger bijna bij elke boerderij aanwezig was. De com binatie van bakhuisje (nu veestal) en muurkapel is voor Venray zeld zaam en uniek. De reden van stichting is niet bekend. In de kapel stond vroeger een zeer pri mitief uit hout gesneden beeldje van Antonius met boek, reisstaf en bel, maar zonder varken. Van het originele beeld werd door P. Clephas een copie gemaakt. St.- Antoniusabt, of zoals men wel zegt St.Tunnis mit "t verreke is een van de meest populaire volks heiligen. Antonius wordt vaak afgebeeld met kruis(staf),boek en bel. De bel stamt uit de middel eeuwen die de kloosterlingen lie ten horen dat men eraan kwam om giften in te zamelen. Het boek, soms dicht en soms open geslagen is het regelboek van de kloosterlingen. Aan zijn voeten een varken St.- Antonius Abt is een boerenheilige en beschermer van het vee. In Venray zijn zes kapellen aan hem gewijd. Een gebruik dat tot 1926 rond de Veltumse kapel heeft bestaan is de Köpkesmert. Vroeger werden er op zijn feestdag, 17 januari, var kenskoppen bij opbod verkocht. De opbrengst was dan voor de kapel. Deze traditie is nog te vin den in Ayen en Groeningen. Kent u ook zo'n beeldbepalen de monumentale plek in Venray of een van haar kerkdorpen5 Wilt u reageren of wilt u ons een goede (digitale foto ter beschik king stellen? Die kunt u sturen naar het secretariaat, Stichting- Venray- Monumentaal,p/a Groene Hart 7, 5801 SX Venray. E-mail: venraymonumentaal@hccnet.nl 'oon Smits is een bierlief- jber pur sang. Niet alleen idat hij graag een biertje nkt, zoals vele andere derlanders. Maar vooral idat de Meerlonaar liefst 28 r lang als tapwacht het derhoud verzorgde van de rleidingen van verschillen- kröegen in de regio. En nu, ids hij in de VUT zit, speelt :r nog steeds een hoofdrol zijn leven. Want Toon Smits •zorgt met veel elan en ple- r rondleidingen in de rtog Jan Brouwerij in :en. die manier kan ik een verhaal ver tellen dat leuk én boeiend is. En ik doe de mensen er een plezier mee, dat stel ik zeer op prijs. Gezelligheid is voor mij erg belangrijk." PROEVEN iigenlijk had hij zaterdag- nd niet het idee erg pannen te zijn. Toch was ontlading groot, aan het 1 van de prinsenproclama- Richard Janssen (40) ong enthousiast op de ine en presenteerde zich een elleboogbeweging a la Towers aan het publiek. n ongelooflijk gevoel was zegt Richard Janssen, ip ..gelijks leven eigenaar- acteur van een stuka- •rsbedrijf in Venray. Prins hard I van De Piëlhaas >s Nico de Bakker (45) en :rt Philipsen (47) tot zijn ïdanten. ichard Janssen is getrouwd en er van twee dochters. De ïwbakken prins wordt terzijde taan door Geert Philipsen, 'manager in het ziekenhuis Weert, gehuwd en vader van twee zoons en een dochter en Nico de Bakker, salesmanager van een metaalbedrijf in Venlo, getrouwd en vader van twee zoons en een dochter. De voorbereiding op de grote presentatie verliep heel normaal, vertelt Richard Janssen. "Het was zaterdag best wel relaxed, 's Morgens heb ik eerst lekker uitge slapen, daarna ben ik met de kin- derèn naar zwemles geweest en 's middags heb ik mijn oudste doch ter verteld wat er 's avonds ging gebeuren. De reactie van haar was mooi. Eerst was er verbazing, toen ongeloof en vervolgens was ze superenthousiast." Dezelfde taferelen speelden zich zaterdagmiddag af in de hui zen van zijn adjudanten Nico de Bakker en Geert Philipsen. "Onze Maarten had het snel door. 'Dan wordt Richard prins' was zijn reactie", vertelt Nico de Bakker. "Ik kreeg echter een totaal andere reactie", grijnst Geert Philipsen. "Ik ben bezig met een studie die ik nu overigens even heb stopge zet. Toen ik uitlegde waarom ik de laatste maanden veel weg was, vroeg mijn dochter me of ik mijn studie toch nog gehaald had De drie waren overigens al vroeg op de hoogte van hun uit verkiezing. "De prinsekeuzecom- missie stond al op 30 augustus bij mij op de stoep, op de eerste dag na de bouwvakvakantie. Eerst dacht ik dat ze autopech hadden, want wie belt er om twaalf uur 's nachts nog aan de voordeur? Maar die gedachte maakte al snel plaats voor iets moois", vertelt Richard. "Dat Nico en Geert mijn adjudan ten zouden worden, stond voor mij meteen vast. We kennen elkaar al zo'n twintig jaar en heb ben veel met elkaar gevoetbald, vooral bij de FC Hento en SV Venray." Wat volgde was een lange en intensieve voorbereidingsperiode met veel leuke momenten. "Zo treden wij volgende week op bij Circus Mök, samen met Rob Clermonts en Geert Kersten, de nieuwe voorzitter van De Piëlhaas. Die laatste maakte pas in een laat stadium kennis met ons als trio. We hadden als hint een decorstuk yan onze act, nota bene door'hemzélf uitgesneden, mee genomen, zodat hij ongetwijfeld kon raden wie het trio werd. Het kwartje viel pas heel Iaat. En dan in Keulen, waar we Paul Franssen en Frans Coumans toevallig tegen het lijf liepen. Dit tweetal maakte een aantal jaren geleden ook deel uit van het trio. Ze wisten meteen hoe laat het was, maar hebben onze namen goed geheim gehou den." In datzelfde Keulen moesten de drie ook een keer wegduiken toen bij de bier- en bradwürsttent Het trio staat aan het begin van een kort carnavalsseizoen en straalt veel enthousiasme uit. De drie hebben er duidelijk zin in. Onder het motto 'Dees daag met ollie op pad, daomao strièke weej ut weer glad' gaat het kersverse trio de komende weken Venray op zijn kop zetten. De leus is uiteraard een hint naar het feit dat Janssen in het dagelijks leven stu kadoor is. "Het is fantastisch. We gaan er vijf weken knalhard tegen aan." In een bomvolle schouwburg werden de nieuwe heersers van de vastelaovend in Venray bekendgemaakt. De onthulling gebeurde via een carnavaleske versie van het tv-programma 'Opsporing Verzocht' Op het toneel in de schouwburg stond een groot videoscherm, waarop te zien was hoe agent Mart Pijnappels en de Raad van Elf op zoek gingen naar het trio. Uiteindelijk werden de drie 'ont dekt' in een kamertje in de schouwburg. De drie konden er echter niet uit, omdat het elektro nisch slot van de deur van dat kamertje door stroomuitval geblokkeerd was. Op het moment dat de deur opgeblazen werd, kwam het drietal voor de dag. n de bijna drie decennia dat m Smits werkzaam was als tap- chter, noemde hij zichzelf een ite kroegloper. "Ik had in die l een eigen werkgebied met tegen in de regio die ik afging de leidingen van de biertap- te onderhouden en schoon te ken. Heel wat cafés heb ik van inen kunnen bekijken. Ik had loende veel contact met men- wat mijn werk mede daar- or erg leuk maakte. Toen ik m twee jaar geleden met de T ging, begon ik me op een »even moment te vervelen. Ik ste een tijdsinvulling, maar oral de omgang met mensen, t bij mijn werk als tapwacht mers een belangrijk element .s." jen telefoontje van een vriend icht uitkomst. "Hij was werk- im bij Hertog Jan in Arcen en vertelde me dat er een reorga- •atie op de rol stond. De brou- :rij zocht nieuwe mensen die rondleidingen wilden verzor- n. Daar had ik wel oren naar. Ik n toen uitgenodigd voor een sprek. Het klikte meteen, het werk sprak me direct aan. In over leg met mijn vrouw heb ik beslo ten om de functie te accepteren. Met ingang van 1 april 2004 ben ik één van de zes freelance rond leiders van de brouwerij." BIERLITERATUUR Omdat hij zich ging bezighou den met een ander onderdeel van het bier, namelijk de bereidings wijze, moest hij zich verdiepen in 'bierliteratuur'. "Eind april heb ik een ongeluk gehad, waardoor ik een tijdje plat heb moeten liggen. Omdat ik toen niet kon werken, ben ik veel gaan lezen over de geschiedenis van Hertog Jan en over bier in het algemeen. Dat was boeiend en leerzaam. Wist jij dat het eerste pilsje in 3500 voor Christus per toeval is ontstaan door een Egyptische bakker? Deze beste man had een snee brood in een emmer met water laten vallen en dit pas een paar dagen later ontdekt. Het brood was toen gaan gisten. Dat gist hebben ze om een of andere reden opgedronken en ze kwa men tot de conclusie dat het toen ontstane 'bier' erg lekker was. Dit soort feiten verwerk ik in mijn rondleiding en ik merk dat men sen het leuk vinden te horen. Op De rondleidingen vervelen nooit, ook al laat hij de mensen elke keer hetzelfde zien. "De men sen zijn namelijk zelf zeer divers, daardoor is de afwisseling toch groot. Ik leid universitaire studen ten, zakenlui, huismoeders, senio ren, en ga zo maar door, rond in de brouwerij. De hele samenle ving. Ik pas mijn tekst en informa tie wel telkens aan de groep bezoekers aan. Zo krijg ik van stu denten totaal andere vragen dan van een groep senioren die een dagje uit zijn. Ik probeer de men sen tijdens de tour zoveel moge lijk te betrekken bij het proces van het maken van bier. Zo kun nen de gasten op vier plaatsen in de brouwerij ingrediënten proe ven die de stappen van het bier- proces aangeven en uiteindelijk het bier zullen gaan vormen. Het eerste dat ze dan mogen proeven, is het bijzonder zachte water uit de bron van Hertog Jan dat het hoofdbestanddeel van het bier is. Aan het einde van de rondleiding mogen ze het speciale bier 'Grand Prestige', dat ook tot mijn favorie ten hoort, proeven. 'Grand Prestige' is een biersoort met een extra lange gisting. Je zou kunnen zeggen dat het bier is dat over de tijd is. Dat zorgt voor een speciale smaak. Dat bier is niet slecht, maar het smaakt anders. Ik geef mensen ook altijd de tip mee om oud bier niet weg te gooien. Juist dat bier krijgt een speciale smaak!"

Peel en Maas | 2005 | | pagina 25