Zeven keer goud atleten AV Venray De Meent wint basisscholen kampioenschap Maximale score After Fifty's! 'jGoud op swimmeet in Maastricht Inschrijving scholierenloop Vlakwatercross Peelrunners van start Succes majoretten fanfare Concordia Van Zutphen wint handboogtoernooi Mountainbike vereniging Cursus leiding gymnastiek I PC Jumpers Nobel Rooyse VK AV Venray Regio DC De Piëlhaas na PEEL EN MAAS SPIO Wedstrijdzwemmen nog!, Brun n weti ■niulit ieledij in di cheid i wild wetei r hen' em d;:, r twe -igerd,; t rechj i hal ti te vei traffe le spt crach >rgan en jaa de 1 dt ht i in d Jeugi enigii en vai, enkor en. Afgelopen week hebben in Maastricht 650 zwemmers deel genomen aan de 19e internatio nale Swimmeet. Dit goed bezocht zwemevenement duurt drie dagen. Dit jaar was SG.Noord-Lim- burg (SPIO Venray en Manta Ber gen) met een ploeg van tien zwemmers in Maastricht van de partij. In de ochtenduren werden de series gezwommen. Er werden goede tijden neergezet. In de series was Rob Arts evenals verleden jaar goed voor de meeste persoonlijke records: negen (bij negen starts). De beste zes zwemmers kwamen in de avonduren in de finales terecht. Lisa Dreesens en Inge Arts wisten zich in de finale te plaatsen voor de meisjes junioren .Lisa Dreesens (1991) was de meest ■■succesvolste zwemster met drie gou den medailles. De 100 meter vlinder, gezwommen in een tijd van 1.10.77, is goed voor een derde plaats op de Nederlandse ranglijst. De tijden die zij noteerde op de 100 meter wisselslag en de 50 meter vlinderslag zelfs voor een tweedee plaats Een opmerkelij ke prestatie leverde ook Inge Arts (1992) op de 100 meter rugslag door overtuigend de eerste plaats op te eisen in de finale in een tijd van 1.11.56. Zij staat hiermee op de twee de plaats van de Nederlandse rang lijst. Beide zwemsters gaan eind janu ari in Vlissingen een spannend Nederlandse Kampioenschap tege moet.Ook de andere deelnemers presteerden op ieders niveau zeer goed. Dit blijkt uit de vele persoonlij ke records: 104 starts en 56x een per soonlijk record. Hier volgen de uitslagen; 50m rugslagjob v. Duijnhoven 0.33.58. Rob Arts 0.37.26. Renske .Nielen 0.37.40. Jelmer v Dijk 0.32.89. Alec Ebskamp 0.36.61. Lisa Dreesens 0.34.58 en 0.35-22. Kasper v. Dijk 0.36.83. Kimberly Teunissen 0.39.31 Renee Harkx 0.38.61. Inge Arts 0.34.19 en 0.34.28. 100m rugslagjob v. Duijnhoven 1.10.10 Rob Arts 1.19.34 Renske Nielen 1.18.57 Jelmer v. Dijk 1.10.97 Alec Ebskamp 1.22.08. Lisa Dreesens 1.15.76. Kasper v. Dijk 1.18.02. Kimberly Teunissen 1.27.36. Renee Harkx 1.24.89. Inge Arts 1.11.56 en 1.12.86. 50m vlinderslag: Job v. Duijnhoven 0.29 65. Rob Arts 0.36.39. Renske Nielen 0.36.78. Jelmer v. Dijk 0.32.50. Alec Ebskamp 0.36.62. Lisa Dreesens 0.31.19en 0.31.97. Kas per v. Dijk 0.34.02. Kimberly Teunis sen 0.35 51Renee Harkx 0.38\7.98. Inge Arts 0.33.72 em\n 0.33.95. 100m vlinderslag: Job v. Duijnho ven 1.08.59. Rob Arts 1.23.44. Renske Nielen 1.28.14 Jelmer v. Dijk 1.15.11. Alec Ebskamp 1.28.91. Lisa Dreesens 1.10.77 en 1.14.98. Kasper v Dijk 1.22.88. Kimberly Teunissen 1.20.80. Renee Harkx 1.31.95. Inge Arts 1.14.36 en 1.07.94. 50m schoolslag: Job v. Duijnhoven 0.34.93. Rob Arts 0.31.26. Renske Nielen 0.43.42. Jelmer v. Dijk 0.36.44. Alec Ebskamp 0.41.70. Lisa Dreesens 0.37.22 en 0.38.47. Kasper v. Dijk 0.40.06. Kimberly Teu nissen 0.40.81. Renee Harkx 0.47.19. Inge Arts 0.42.76. 100m schoolslag: Job v. Duijnho ven 1.17.93- Rob Arts 1.28.31. Renske Nielen 1.35.41. Jelmer v. Dijk 1.16.22. Alec Ebskamp 1.27.06. Lisa Dreesens 1.21.5. Kasper v. Dijk 1.27.37. Kimberly Teunissen 1.28.56. Renee Harkx 1.41.88. Inge Arts 1.3177. 50m vrije slag: Job v. Duijnhoven 0.27.19. Rob Arts 0.31.26. Renske Nielen 0.32.38. Jelmer v Dijk 0.28.52. Alec Ebskamp 0.30-50. Lisa Dreesens 0.29 39 en 0.29-75. Kasper v. Dijk 031.27. Kimberly Teunissen 0.31.66. Renee Harkx 0.33.14. Inge Arts 0.31.35. 100m vrije slag: Job v. Duijnho- venl .00.53. Rob Arts 1.10.05. Renske Nielen 1.10.53- Jelmer v. Dijk 1.01.58. Alec Ebskamp 1.10.45. Lisa Dreesens 1.03.43 en 1.03.49. Kasper v. Dijk 1.09 59. Kimberly Teu nissen 1.09.99. Renee Harkx 1.14.12 Inge Arts 1.07.94. 100m wisselslagjob v. Duijnhoven 1 08.04.Rob Arts 1.19.23. Renske Nielen 1.20.29. Jelmer v. Dijk 1.11.64. Alec Ebskamp 1.18.74. Lisa Dreesens 1.12.31 en 1.14.77. Kasper v. Dijk 1.16.82. Kimberly Teu nissen 1.20.64. Renee Harkx 1.24.60. Inge Arts 1.16.14 en 1.17.05. Op zondag 24 oktober vond het LK Majoretten in Meerlo plaats. Zondag 2 januari 2005 was het ver volg van deze titelstrijd in de sporthal te Nederweert: De Nederlandse kam pioenschappen. Wederom streden de dames van fanfare Concordia uit Wanssum voor wat ze waard waren en dit resulteer de in de volgende uitslag: Sil Dekkers Een foto van de trotse dames met instructrice Astrid Volleberg. werd derde van Nederland in de 3e divisie solisten sectie A. Het duo Kim Peters en Anke Cox werd Nederlands kampioen in de 3e divisie sectie B ensembles. De majorettengroep van fanfare Concordia Wanssum werd eveneens~Nédêrlands kampioen, in de 3e divisie teams sectie A. Voor het komende weekend is er een dubbel programma zodat mensen kunnen kiezen. Naast de tochten in de regio rijden de leden ook regelmatig in Venray en mensen die dan een keer aan willen sluiten, zijn van harte welkom. 'Ga naar www.mudhunters.nl en mail als je interesse hebt. Wat je ook kan doen is gewoon een maand meedoen. Dit kan zonder kosten en verplichtingen.. Ook een helm is gewenst maar die is ook nog te lenen. Mensen die interesse hebben om een keer met ons mee te rijden, kunnen bellen met Piet Dupont onder 0478-589880 of je komt naar de Sprank op de tijd die hieronder staat aangegeven. Tevens kun je via onze vereniging deelnemen aan spinning, een mooie manier om de winter fietsend door te komen zon der al te veel van de kou te hoeven Zondag 9 januari combiprogramma vertrek 8.00 uur voor tochten in Asten 30 of 45 km Vlodrop 25 of 45 km. Zondag 16 januari vertrek 8.30 uur per fiets voor een tocht in Over- loon 35 of 45 km. Zondag 23 januari vertrek 8.30 uur per auto voor een tocht in Uden, 30, 40 of 50 km Gezien het groeiend aantal ouderen is de verwachting dat er steeds meer vraag komt naar geschoolde leiding voor de seniorensport. Bij voldoende belangstelling start op donderdag 27 januari 2005 een opleiding MBVO-leider/ - ster gymnastiek. Deze opleiding wordt gegeven in Roermond. De overige data van de opleiding worden nog bepaald. Het doel van deze opleiding is om cur sisten voor te bereiden op de taak leiding te geven aan groepen ouderen bij het beoefenen van gymnastiek. De opleiding omvat 90 lesuren, verdeeld over 30 bijeenkomsten. Daarnaast dienen twintig stagelessen doorlopen te worden. De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen. Aan deze opleiding zijn toelatingseisen verbonden. Voor verdere inlichtingen: Senioren Sport Synthese. Donderdag 6 januari 2005 - Pagina 17 Fred van Zutphen uit Eerde zette zondag de hoogste score neer tijdens het jaarlijkse indoortoemooi op de eerste zondag van het nieuwe jaar in Ysselsteyn. Hij behaalde in de comp- oundklasse maar liefst 588 punten. Bij deze wedstrijd, waaraan ruim honderd boogsporters deelnemen, werd oud-lid Bernie Camps winnaar van de recurveklasse. De plaatselijke favorieten Ron v/d Hoff en Johan van Dongen moesten,ondanks hun goede resultaten, genoegen nemen met een tweede plaats. In de recurveklasse bij de dames won Jose Vogels uit Boekei, terwijl de compoundklasse bij de dames een prooi werd voor Joanna van Zutphen uit Eerde.De voornaam ste resultaten: Dames compound: 1 Joanna v. Zutphen (Eerde) 575 punten 2 Marion Pigney (Stein) 562 punten 3 Inge Enthoven (Ho«k vanHolland) 559 punten Dames recurve: 1 Jose Vogels (Boe kei) 560 punten 2 Coby Hurkmans (Vlierden) 553 punten 3 Femke Boonen (Herkenbosch) 553 punten 4 Wendy van Ooi (Venray) 534 punten Heren compound: 1 Fred van Zurp- hen (Eerde) 588 punten 2 Johan van Dongen (Veulen) 581 punten 3 Guido v/d Bosch (Baarschot) 580 punten 4 Mark Poels(Ysselsteyn) 579 punten Heren recurve: 1 Bemie Camps (Baarschot) 583 punten 2 Ron v/d Hoff (Ysselsteyn) 580 punten 3 Henk Vogels (Boekei) 578 punten. Heren compound vet: 1 Michel Camps (Ysselsteyn) 557 punten 2 Sraar Jacobs (America) 552 punten. Heren recurve vet:l Wiel Beyers (Neerkant) 554 punten 2 Jan Herm- sen (Venray) 538 punten. Op zaterdag 29 januari en zondag 30 januari vindt de 29ste Vlakwater- cross plaats. Een van de onderdelen die Atletiekvereniging Venray - Regio organiseert tijdens het tweedaags eve nement, is de scholierenloop op zaterdag 29 januari. Deze sportieve wedstrijd om de Jo van Oers Memo rial, Js.de gelegenheid om lekker sportief bezig te zijn. Aanvang: 12.00 uur. De deelnemers starten in groe pen waardoor ze altijd lopen met leef tijdsgenootjes. Daarna is er een optreden van clowntje Polka met zijn gevolg en een loterij. Opgeven voor dit evenement kan via de school waar inschrijfformulieren verkrijg baar zijn. Ook kan een mailtje gestuurd worden naar info@av-ven- ray.nl Informatie over de Vlakwater- cross 2005 kan verkregen worden via telefoonnummer 0478 - 582842 of via genoemd e-mailadres. De wedstrijden om de eerste drie plaatsen, de schoolprijzen, leuk enter tainment met clowntje Polka, de lote rij met rad van fortuin, een aerobicles je als warming-up en natuurlijk de eer van de school zijn allemaal redenen om mee te doen en je sportieve talen ten te laten zien. Stel je voor dat je er niet bij zou zijn en dit geweldige, sportieve en leuke evenement zou missen, zoiets laat je toch niet gebeuren, inschrijven dus!!! zich tweemaal kampioen noemen. Hij won de 800 meter in 2.08.56 min en ook de 60 m horden in 10.32 sec. Een titel was ook weggelegd voor Erik Stevens (jongens)die het hoog springen won met een hoogtesprong van 1.65 m. Ook Geeke Blenk (meis jes B) prolongeerde haar hoogspring- titel met een sprong over 1.55 m en won dus goud. Zilveren medailles behaalden Pim Stevens Jongens C bij het hoog springen (1.85 m) en verspringen. Geeke Blenk werd tweede op de 60 meter horden (9.75 sec). Vijf atleten van AV Venray-Regio behaalden een bronzen medaille. Mar- lieke Verstraaten (senioren) werd derde op de 3000 meter in een tijd van 12.49 06 min. Op dezelfde afstand werd Robin Diesbergen (jon gens B) eveneens derde in de tijd van 11.26.13 min. Een bronzen plak behaalde An Lenders (meisjes C) op de 600 m in de tijd van 1.47.93 min. Carcia Stegen (meisjes B) finishte op de 400 meter in een tijd van 64.76 De kanjers van A V Venray-Regio op de foto. sec. Don Keijzers (jongens D) behaal de met een sprong van 1.35 m een derde plaats in het klassement. In totaal behaalde de Venrayse atleten maar liefst 15 medailles en voorts werd nog diverse goede klasseringen behaald door de diverse atleten. Atle tiekvereniging Venray-Regio kan met vertrouwen het komende baansei- zoen en de (competitie)wedstrijden tegemoet zien. Trainingen: Dinsdag: baantraining, 19:00 uur, Kastiëlse Baan. Donderdag: duurloop. Starttijd: 18:30 uur Afstand: 10 of 18 km. Startplaats 06/01: fam. Jeurissen, Broekeindweg 24, Grubbenvorst. Startplaats 13/1 Piet Jacobs, Benderstr 14, Horst. Zaterdag: bostraining, 15:30 uur, par keerplaats Schadijker Bossen Metcrik. Veilig hardlopen op de openbare weg: Ook in 2005: zorg dat je gezien wordt. Wedstrijdkalender: 9/1 Nieuwjaars loop Boekend; 16/1 Heidense Bossen Cross Uitslagen: Tijdens de Sylvesterlauf in Pfalzdorf (31/12) wist Piet Aarts op de 10 km als 2e te eindigen in deklas- se M55. Rinie Ebisch kwam als 3e aan in de klasse V50. 5 km: John Coppus 22:48 Gertie Her- mkens 32:07 Anja van Hees 32:07 Wilma Jeurissen 34:47 Jannie Wetjens 34:47. 10 km: Jan Peeters 38:51 Jan Hendrik Koene 39:03 Joop Zanders 39:24 Leon Mooren 39:35 Piet Aarts 40:36 Arno Jeurissen 41:24 Wiel Dinghs 41:27 Henk Dinghs 43 40 Ton Besse- link 44:06 Bas Kouwenhoven 44:40 Jan van Dongen 45:28 Wim Jacobs 46:03 Petra Mooren 46:12 Rinie Ebisch 46:22 Wim Ebisch 46:22 Piet Jacobs 47:11 Annemie Hendriks 47:46 Theo Pouwels 51:16 Jacqueline Pouwels 51:18 Peter Aarts 53:42. IJzeren Man Volksloop te Weert (2/1): 1,2 km: Luuk Segers 8:27. 3,5 km: Gertie Hermkens 22:16 Nicolle Pouwels 22:16. Wedstrijduitslagen doorgeven via rpvdgoor@plex.nl of 077-4678240. Tijdens de selectiewedstrijd springen voor paarden sprong Esther Jeurissen met beide paarden in de prijzen in de cat. B. met Raspoetin werd ze achtste en met Raplay negende. Tweede kerstdag is Juliët Willems op wedstrijd geweest in de Mortel. Juliet heeft daar in de LI dressuur een prachtige 2e prijs behaald met 154 punten. Tijdens de Limburgse indoor kampioenschappen die werden gehouden in de vernieuwde Rheinhalle in Düsseldorf (DL), hebben de atleten van Atletiekver eniging Venray- Regio uitstekend gepresteerd. Liefst zeven kampioenen mocht de vereniging begroeten. Atlete Suzan van Dijck behaalde als meisje A in de categorie senioren gouden plakken op de 60 meter (8.21 s),op de 200 m 27.77 s) en de 60m horden (9-68 m). Robin Teunissen (jongens C) mocht 06-12 jan. 11-01JC1C naar Polaris inhaal wedstrijd. A. 17.30 V. ui.o.o. 12-01 DV3D Rooyse V.K.2 naar TOUCH 1 A.21.00 PEEL EN MAAS een abonnement waard Bedrijfs-recreantencompetitie Red Stars Basisschool De Meent uit Leu nen heeft in de kerstvakantie het Basisscholenkampioenschap Tafeltennis gewonnen. De leerlin gen wisten tijdens het drie dagen durende evenement verreweg de meeste punten bijeen te spelen: 43. De Mariaschool uit Oirlo volg de op eerbiedwaardige afstand met 30 punten, De Keg uit Venray werd derde met 24 punten. Het kampioenschap kende dit jaar een andere opzet dan voorgaande jaren. De organiserende tafeltennis vereniging Summa-Red Stars besloot deze keer het evenement over drie dagen te verspreiden. Reden was vooral de overzichtelijkheid, want voorheen speelden alle groepen op één dag: dan krioelde de zaal van Summa-Red Stars van de bijna 200 jonge tafeltennissers. Nu waren groe- *pen 7 en 8 maandag aan de beurt, groepen 5 en 6 op dinsdag en groe pen 2, 3 en 4 op woensdag. De orga nisatie verliep dan ook vlekkeloos. Bovendien gaf de nieuwe opzet de mogelijkheid om de kinderen meer te bieden dan enkel een paar wedstrijd jes. 's Morgens vroeg kregen alle deel nemers een korte trainingsclinic, waar enkele basisvaardigheden van het tafeltennis uitgelegd werden. Hierdoor kwam menig deelnemer beter beslagen ten ijs tijdens de daar opvolgende poulewedstrijden. Ook de wedstrijdvorm kon beter afge stemd worden op het beter hanteer bare aantal deelnemers per dag. Ieder een speelde na de poule door in een hoofd- en een verliezersronde. Daar tussendoor echter werd een heuse demonstratie gegeven door de dames uit het eerste team, dat dit jaar eredi visie speelt. Sabina Larmené (maan dag en dinsdag), Daniëlle Poels (op maandag) en Sandra Leijten (op dins dag) gaven een leuke show weg onder leiding van ceremoniemeester Paul Willems. Op woensdag betraden Robert van den Bosch en Peter Freij (Heren 2) het strijdtoneel. Geïnspi reerd door deze toppers vervolgden de leerlingen daarna hun strijd om de diverse ereplaatsen. Uiteindelijk trokken de stofwolken op en kon de stand opgemaakt wor den. Bij de Jongens van groep 8 won Teun van der Giessen voor Rico hend- riks, Sid Peters en Gijs Thijssen. Bij groep 7 was Sener Ari de winnaar. Hijwerd gevolgd door Mattijs Voorn, Mark Hendriks en Danny Houwen Groep 6 werd gewonnen door Syd ney Loonen. Hij bleef Zobin Nawabi, Giel Kersten en Philip Voorn voor. Guido Pop won bij groep 5 voor Ste ven Ge, Sten Jacobs en Stijn Scaeffers. De gecombineerde groepen 2, 3 en 4 kreeg in de persoon van Finn Vullings de winnaar. Hier dolven Youp Caris, Thomas Smits en Cas Claessens het onderspit. Sabina Larmené, speelster van het eerste damesteam van Red Stars, ivordt 'gecoacht' door de leerlingen tijdens de demonstratie. Bij de Meisjes won Karlon Cox bij groep 8 voor Inge Loonen, Floor Smits en Noortje Philipsen. Bregje Janssen won bij groep 7 en werd gevolgd door Merel Deenen, Femke Janssen en Lisan Nabben. Myrthe Moorrees won bij groep 6 voor Mandy Verlinden, Miranda Jaspers en Marlou Peeters. Pleun Fleurkens won in groep 5. Zij liet Rian Willems, Maar- tje Janssen en Pauline Manders achter zich. Nicole Jaspers won heel mooi bij de groepen 2, 3 en 4. Hier dolven Babet Holtappels, Laura v/d Broek en Merve Dilek het onderspit. In een speciale poule voor de Summa-Red Starsleden won Max Thijssen makkelijk zijn partijen. Erwin Stoef, Mandy Schrijnemakers en Jesse Linders werden respectieve lijk 2e, 3e en 4e. In de le klasse van de tafeltennis- bedrijfs-recreantencompetitie van Red Stars zijn op 3 januari 2005 de eerste wedstrijden gespeeld in de tweede helft. Geen verrassende uitsla gen, maar wel een leuke en spannen de wedstrijd tussen Peters Voegwer ken en Adviesbureau Brandveiligheid, die nipt door Peters Voegwerken met 6-4 werd gewonnen. After Fifty's (2)-After Fifty's (1) 0- 10 De onderlinge broederstrijd ein digde in een verwachte grote neder laag voor het reserveteam. Wel met ere want de reserves, Siming, Gerard en Maria streden hard voor de punt jes. Met Erwin van Mill, die als een soort duo-coach een zeer lastige taak had om keuzes te maken hoe en wie hij nu moest aanmoedigen, hadden de standaardteamspelers Janos Rosma- nics, Pierre Clijsters en Elly Moors geen medelijden met hun tegenstan ders. Siming, speelde een leuke partij tegen Pierre Clijsters, doch moest het Donckcross in Someren. Op zondag 9 januari wordt in Some ren de Donckcross gehouden De wedstrijden voor de jeugd starten om 12.00 uur. Het vertrek van de jeugdle den is om 10.45 uur vanaf het clubge bouw. Vervoer door familiew Wester kamp,Smits,van Berlo,Cremers,van den Boomen,Derickx,Riensema, Vie- vermans. Knol en Rozing. Trainingen de kerstvakantie. De trainingen voor de pupillen verval len op 5 en 8 januari. Vanaf maandag 10 januari worden de (zaal)trainingen weer volledig hervat Iedere zaterdag is de papiercontainer van A.V. Venray - Regio, geplaatst aan de Weg in den Berg kruising Veltum- se Kleffen, geopend van 09.00-13-00 uur. Wedstrijden: 9 januari Someren Donckcross (LimBracross); 16 januari Helden Heidense Bossencross; 29 en 30 januari Venray Vlakwatercross. Zaterdag 8 januari wordt in café De Piëlhaas weer het whiskeydarten gehouden. Aan dit toernooi kan ieder een deelnemen. Inschrijven kan tot 20.15 uur, Dit kan ook telefonisch onder nr. 582187. Het toernooi begint om 20.30 uur. tegen Pierre uiteindelijk afleggen in 5 games. Pierre Clijsters, Janos Rosma- nics en Elly Moors bleven dus onge slagen en pakken door deze grote overwinning weer veel punten en lopen twee punten in op VBIT, die 2 punten lieten liggen tegen Herbalife. NLW - Huggers Elektronika 0-10 NLW liep tegen de koploper Hug gers een grote nederlaag op. Niet ver wonderlijk want Geert Huggers, Cees Min en inval ster Lineke Roording waren veel te sterk voor Marjo Lange, Jan van Gerven en Wilbert Janssen. Wel sputterde Wilbert Jans sen wat tegen en wel tegen Geert Huggers, doch verder dan 4 games kwam hij niet. Wel blijft NLW sportief tegenstand bieden, ondanks het grote krachtverschil in deze klasse. Herbalife - VBIT 2-8 Jos Volleberg van Herbalife hield zich goed staande tegen VBIT en verl oor alleen van de weer sterk spelende Wim Vullings, die ook deze avond weer ongenaakbaar was. Ook Patrick Hendriks en Geert van Boven deden het goed en wonnen elk twee partij en. Maria Willems en Anne Say waren niet opgewassen tegen hun tegen standers al speelde Anne toch twee maal 4 games tegen Geert van Boven en Patrick Hendriks. Het dubbelspel was ook voor VBIT. Doordat Huggers met 10-0 won van rode lantaarndrager NLW, loopt Hug gers een klein beetje uit op VBIT, doch er staan nog veel wedstrijden voor de boeg en kan dus nog van alles gebeuren aan kop van de le klasse. Peters Voegwerken - Adviesbureau Brandveiligheid 64 Een foto van de wedstrijd tussen Elly Moors After Fifty's 1 en Siming Tsjeng After Fifty's 2 Adviesbureau Brandveiligheid, met Gerda van Meijel, Toos v.d. Laar en Thea van den Bosch in de gelederen begon goed aan deze wedstrijd. Wel- iswaar won Jac. Swinkels van Toos v.d. Laar en Jac. was dit aan z'n stand verplicht, doch Thea v.d. Bosch en Gerda van Meijel wonnen hun le par tij tegen resp. Frans van Meijel en Mark v.d. Langenberg. Het dubbel was gedecideerd voor Peters Voeg werken en toen stond de stand 2-2. Toos v.d. Laar mocht toen aantreden tegen Frans van Meijel en Frans liet er geen gras over groeien. Met zijn wed strijd nog te goed tegen partner Gerda, waar hij de laatste 10 seizoe nen al niet van gewonnen had, wilde Frans in ieder geval toch 1 potje win nen en deed dat dan ook. Jac Swin kels bleek ook deze avond weer te sterk voor de drie 'maegjes' van Adv. Bureau Brandveiligheid en bleef dus ongeslagen, ondanks luid tromgerof fel van de oliebol-etende supersup porter Gerda van B. die vanwege een volle mond met haar vuisten op de tafel trommelde ipv luidkeels aan te moedigen. Thea v.d. Bosch en Gerda van Meijel wonnen dus twee partijen en omdat het dubbel ook naar Peters Voegwerken ging eindigde deze wed strijd in een nipte overwinning voor Peters. Frans van Meijel en Mark v.d. Lan genberg wonnen dus alleen van Toos v.d. Laar. Frans verloor dus wederom van Gerda en dat geeft dus enige frus traties in huize van Meijel.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 17