Gouden Knol voor Hay Litjens Orde van de Hazekeutel voor Frans Jenniskens Orde voor Jan Emonts Vastelaover* APK Plak voor Paul Halmans Joekskapellenfestival in de Witte Hoeve Kaartverkoop voor LVK-finale van start Liedjesavond in Vierlingsbeek Receptie Wie is de jeugdprins 2005 van Venray? Prins 2005 zaterdag op kabelkrant Idols vur Kiender PEEL EN MAAS Donderdag 6 januari 2005 - Pagina 1< pgE£ De hoogste onderscheiding van carnavalsvereniging 't Knölleke, de Gouden Knol, wordt dit seizoen uitgereikt aan Hay Litjens als dank voor zijn enorme inzet voor de plaatselijke gemeenschap. Hay is jn 1950 in Leunen gebo ren en kómt uit een gezin van zes jongens en drie meisjes. In 1979 trouwde hij met Mia Geurts en ze kregen samen twee zonen: Jaap en Thomas. Sinds 1978 werkt Hay als keurmeester bij Veiling ZON in Grubbenvorst. Hay is een man die het liefst achter de schermen werkt. Zijn eerste reactie was dan ook: "Ik? Waarom ik? Dat zal toch niet waar zijn?" In 1972 werd Hay lid van de raad van elf. Dertig jaar geleden, in 1975, werd hij gekozen als prins Hay d'n derde van de Knöl- lekes. Theo Smits was toen nar en toen Theo een jaar later prins werd, nam Hay spontaan voor een jaar de narrentaak over. Hay- is uiteindelijk tot 1982 lid van de raad van elf geweest. In 1972 werd hij niet alleen lid van de raad van elf, maar ook van de krantencommissie. In 1973 kwam de eerste carnavalskrant uit. Dit seizoen komt de 33ste uit en is Hay nog steeds lid van de kran tencommissie. Bovendien was Hay vanaf 1980 tot een jaar gele den een van de organisatoren van de carnavalsmis. Hij hield zich ook bezig met het maken van de misboekjes. Ook de optocht op carnavals zondag trekt al vele jaren niet zonder hem voorbij; sinds 1987 doet hij jaarlijks met zijn kamera den aan de optocht mee. Hay is ook een fervent voetballer. Tot dat hij in militaire dienst zijn knie dusdanig blesseerde dat hij moest stoppen met de door hem zo geliefde hobby. Hij besloot in 1972 om voetballeider te wor den. Eerst van het tweede elftal, waarmee hij twee keer kampioen werd. Daarna van het derde en ten slotte van het vierde elftal. Ook het vierde elftal werd een keer kampioen onder zijn leiding. Toen zijn kinderen gingen voetballen, besloot Hay leider van de jeugd te worden. Omdat hij vanwege zijn werk niet meer iedere zaterdag bij de wedstrijden kon zijn, werd hij trainer van de jeugd Tot op heden traint hij nog iedere week mét veel plezier de F-jes. In de wintermaanden zit Hay in de wintercommissie. Deze commissie organiseert tijdens de winterstop activiteiten voor de jeugdleden, zoals schaatsen, zwemmen, spellen, zaalvoetbal len en regelmatig een spook- tocht. Dat hij daar vrije dagen voor op moet nemen, deert hem niet. In het jaar 1984-1985 haalde Hay oud papier op voor de Eerste Wijkvereniging Leunen, kortweg EWL. Sinds 1991 is Hay ook pen ningmeester van de EWL. Voor deze vereniging zet hij al diverse jaren de dropping uit en coördi neert hij de verkoop van kerstbo men. De Gouden Knol wordt op zondag 9 januari om 14.00 uur uitgereikt. Dit gebeurt in gemeen schapshuis De Brink waar belang stellenden Hay kunnen felicite- De Orde van de Hazekeutel is de hoogste onderscheiding van de Venrayse jeugdvastelaovesvereni- ging De Hazekeutel en wordt jaar lijks uitgereikt aan personen die zich al meer dan twintig jaar belangeloos voor de Venrayse jeugd inzetten. Dit jaar wordt de onderscheiding uitgereikt aan Frans Jenniskens, die zich al ruim 22 jaar als vrijwilliger verdienste lijk maakt voor de jeugd in Venray en omgeving. Frans is geboren in Leunen en woont nu met zijn vrouw Jo in de Hubertusstraat in Venray. Hij heeft twee dochters en vijf klein kinderen. Als vrachtwagen chauffeur bij Jeurissen in de Kruisstraat, kreeg hij in juli 1981 een ernstig ongeluk. Frans is nooit helemaal hersteld van dit ongeluk en belandde in de WAO. Ook moest hij zijn hobby als drummer in de band Tofra's opgeven. Frans zat achter niet bij de pakken neer en volgde vele cursussen om zijn tijd door te komen. In 1983, zijn beide dochters waren inmiddels lid van volleybal club VC Rooy, na de fusie Rooyse Volleybal Kombinatie geheten, kreeg hij belangstelling voor deze sport. Hij begon als coach, ging cursussen volgen en werd later ook trainer en scheidsrechter. Niet veel later werd hij gevraagd om zitting te nemen in het bestuur als jeugdvoorzitter en na enkele jaren als algemeen secreta ris. Wedstrijdschema's maken, sportzalen bespreken, ledenadmi nistratie en post verwerken: Frans regelde en regelt het allemaal. In 2001 ontving hij voor zijn inzet tij dens het sportgala in Venray de waarderingsprijs. Momenteel traint en coacht Frans nog drie jeugdvolleybalteams. In 1983 startte hij in de gymzaal bij de Beukenlaan voor de wijk Zuid volleyen voor ouderen op. Zo kwam hij in 1989 ook in het bestuur van deze wijkvereniging. In 1987 kwam Frans als bestuurs lid, via de gemeente, in aanraking met Sport For Understanding (SFU) Benelux, een uitwisselings project voor sporters. Vier weken lang verbleven sporters in het buitenland in gastgezinnen. Frans heeft met veel jeugd van 14-18 jaar in de VS, Canada, Schotland en Italië gezeten. Ook regelde hij in de Benelux gastgezinnen om buitenlandse sporters te ontvan gen. Jo en Frans hebben zelf ook veel sporters in huis gehad en vele uitstapjes geregeld. Sinds 1993 is Frans samen met Peter Bouwmans de drijvende kracht achter de Jeugdsportken- nismakingsdagen en sinds twee jaar als toevoeging Kies voor Hart en Sport, om er zo voor te zorgen dat de jeugd in Venray wordt geprikkeld om te gaan bewegen. Ook organiseert hij het basisscho- lentoernooi. Verder maakt hij deel uit van het circulatievolley- bal d.w.z. spelenderwijs kinderen vanaf ongeveer 7 jaar kennis laten maken met volleybal in sporthal De Weert. Frans is ook actief voor de Paterskerk en hij collecteert al jaren voor de Hart- en Nierstich ting. In 2000 zocht Frans een alternatief voor SFU dat door de subsidiestop was opgeheven. Hij hield van groepen begeleiden op reis en kwam in contact met rei zen voor licht verstandelijk gehan dicapten vanaf 16 jaar. Hij bege leidde in 2001 en 2002 drie organisaties, namelijk Dolfijn, Bui tenhof en Bonnefooi. In 2004 is hij met Dolfijn tien dagen naar Portugal geweest. Een erg zware taak. Ook is Frans al twaalf jaar Sinterklaas op een basisschool met zijn twee Zwarte Pieten van de volleybalclub. Ongelofelijk maar waar, Frans heeft ook nog tijd voor zijn vijf kleinkinderen, fietsen, reizen en het klussen aan zijn eigen huis. Voor dit vrijwilligerswerk wil het bestuur van de Hazekeutel Frans Jenniskens in het zonnetje zetten door hem de Orde van de Hazekeutel toe te wijzen. De uit reiking van de onderscheiding vindt plaats in de foyer van de schouwburg tijdens de jeugdzit- ting op zondagmiddag 9 januari om circa 16.30 uur. De Zagewetters Op zondag 16 januari 2005 wordt in café den Tommes voor de 17e keer de Orde van Verdienste uitgereikt. Deze orde is door vastelaovesver- eniging De Zagewetters inge steld en wordt uitgereikt aan personen die zich op allerlei gebied ingezet en verdienste lijk hebben gemaakt voor het dorp en de gemeenschap Mer- selo. Het bestuur van De Zage wetters heeft besloten om de orde in 2005 toe te kennen aan de in Merselo geboren en getogen: Jan Emonts, een echt verenigingsmens. De eerste verenigingsactivitei ten van Jan vonden plaats bij Jong j Nederland waar hij begon als APL- er (aspirant patrouille lid) van de herten. Zoals toen gebruikelijk ging Jan ook bij de Jonge Boeren, later KPJ, waar hij bestuurslid werd en waarvan hij nog boeiend kan vertellen over de vele uitwis selingen, buitenlandse reizen en de zaadhandel. Zonder twijfel is Jan zijn groot- ste hobby de blaasmuziek. Vanaf 1956 is Jan lid van de fanfare, maakte alle ups en downs mee, was ook 5 jaar secretaris/penning- J meester en speelt nu nog steeds zijn partij mee In de Jonge Boe ren tijd was hij bij de blaaskapel. Toen in 1968 Die Fidelen Rosenta- ler begonnen werd Jan ook hier van lid tot 1999 toe, waarbij hij veel mooie herinneringen heeft aan de vele optredens, concour sen en buitenlandse concertrei zen. Hoewel geen socialist, heeft hij wel meegespeeld in 't Rooy Orkest (PvdA) in Venray. Tijdens zijn werk bij Xerox in Venray was hij bij de Rank Xerox Big band. Naast de fanfare musiceert Jan nu nog bij Het Seniorenorkest in Venray en bij het jeugdorkest Merselo-Ysselsteyn. Dit laatste is volgens Jan een "late roeping". Een andere grote hobby van Jan is de sport. Hij wilde atletiek gaan doen en meldde zich aan bij de sportclub van de Jonge Boeren, maar hij vond de oefenstof "zo saai", dat hij het na ((n avond voor gezien hield. Toen SV Mer selo opgericht werd, werd Jan meteen lid en ging voetballen. In die tijd moest je als aanvoerder o.a. lijnen kalken, thee zetten in de pauze en zorgen voor bakken water voor het wassen na afloop. Na het actief voetballen is Jan nog elftalleider en grensrechter geweest. Later voetbalde Jan nog bij de veteranen tot zijn lichaam het niet meer toeliet. Ook toen de tennisvereniging werd opgericht meldde Jan zich als lid en tenniste zijn partij tot zijn rug het beter vond om dit niet meer te doen. Naast muziek en sport wasjan actief bij de Muziekfeesten. De eerste zeven jaar lid van het orga niserend comité en daarna steeds medewerker. In de beginjaren moest Jan meestal de tent mee afsluiten en blijven tot de bewa king kwam en als die het lieten afweten sliep Jan zelf in de tent. Van 1983 tot 2000 maakte hij deel uit van de Dorpsraad. Bij de Zage wetters was hij een aantal jaren lid van de Raad van XI en ging in 1972 voorop als Prins Jan V. Thans is Jan nog actief als pen ningmeester van de Bond van Ouderen en als sleutelbeheerder van d'n Hoek De jaartallen zullen volgens Jan niet allemaal kloppen, maar hij vindt het ook veel belangrijker dat hij het altijd met plezier gedaan heeft. Op zondag 16 februari 2005 vanaf 18.00 uur kunnen belangstellenden jan in café den Tommes Jan feliciteren met zijn onderscheiding, Voor de 22e keer organi seert Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek de Liedjesavond 'Öjjem van ège böjjem' op zaterdag 15 januari 2005 in Zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek. De avond in het teken van het jubileum: 2 x 11. Dit jaar doen er maar liefst twaalf groepen mee. De leden van OB Talent, de winnaars van 2004, zullen uiter aard weer hun best doen om hun titel te prolongeren. Maar tijdens de cd-opnames zijn er al veel goede en mooie carnavalsnum mers gehoord. Uiteindelijk bepaalt een jury en het publiek wie zich de winnaar van het Vier- lingsbeekse en Groeningse carna valslied 2005 mag noemen. Aan vang: 19.45 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Entree 3.50 euro (incl. cd-kortingsbon). Tijdens de avond zijn er cd's met alle carnavalsliedjes van 2005 te koop voor 5.00 euro (met kor tingsbon). Na deze avond zijn ze te koop bij PLUS-markt Vierlings beek voor 6.50. De receptie van prins Stephan van de Keieschieters uit Vierlings beek vindt plaats op zaterdag avond 22 januari in Zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek. Aan vang: 20.11 uur. Zondagmiddag 9 januari 2005 is het weer zover. Dan verzamelen alle Hazekeutels zich in de foyer van de schouwburg voor de jeugdzitting van 2005. Deze middag staat in het teken van het aftreden van prins Rob 1 en zijn adjudanten Sil en Maarten. Bovendien wachten de haze keutels vol spanning op het uitko men van de nieuwe jeugdprins 2005. Om de spanning er goed in te houden zijn er eerst verschil lende artiesten die voor de jeugdi ge bezoekers optreden. Voorafgaand aan het uitroepen van de nieuwe jeugdprins vindt de bekendmaking van het nieuwe 'jeugdboerenbruidspaar plaats. Ook wordt eerst de Orde van de Hazekeutel aan Frans Jenniskens van de Rooyse VK uitgereikt. Het thema dit jaar is: Reis rond de wereld'.! Zondagmiddag 9 januari vanaf 14.11 uur in de schouw burg. Natuurlijk zijn ook alle papa's, mama's, opa's en oma's van harte welkom op de jeugdzit ting. Zaterdag 8 januari wordt de nieuwe prins van de Piëlhazen bekendgemaakt tijdens de prin senproclamatie. Traditiegetrouw is Omroep Venray hierbij aanwe zig om een rechtstreekse uitzen ding te verzorgen. Vanaf 20.00 uur kunnen de luisteraars via de radio getuig zijn van het aftreden van prins Willy en zijn adjudanten Rob en Juan en het bekend maken van hun opvolgers. Natuurlijk doet ook Kabelkrant Venray verslag van de bijeen komst in de schouwburg. De jour nalisten en fotografen van de kabelkrant wonen het uitroepen van de prins in de schouwburg bij en zetten zaterdagavond al een reportage op de kabel, met veel kleurrijke foto's. Om circa 23-00 uur is de kabelkrant actueel. Doe jij ook mee aan Idols vur Kiender'? Je kunt kiezen uit popu laire muziek of carnavalsmuziek. Dit voorronde van dit muziekfes tijn vindt plaats op carnavals maandag 7 februari vanaf 10.30 uur en de finale op carnavalsdins dag 8 februari vanaf 10 30 uur in de jeugdtent van de Hazekeutel. De artiesten die optreden moeten jonger zijn dan veertien jaar. Aan melden kan bij Ed Janssen, Mgr. Hanssenstraat 15 in Oostrum, tele foon: 589052 of via e-mail: haze- keutel@home.nl. Wel even duide lijk je voor- en achternaam, leeftijd, geslacht, adres en telefon- nummer doorgeven! Probeer een karaokeversie van je nummer op te nemen. Opgeven kan tot 1 februari. In de vergadering van november 2004 is door de APK besloten de Aid Prinse Plak voor 2005 uit te reiken aan Paul Halmans. Al jong liet Paul Halmansj zich kennen als een betrokken persoon lijkheid. In de jaren 1969-1972 was hij lid van de muziekcommissie van de jongerenviering in de levensschool. Samen met zijn late re echtgenote Joke verzorgde hij de muziek in vele zondagsvierin gen. Even verliet hij Venray vanwe ge zijn werk, maar keerde een paar jaar later terug op het oude nest. Hij was lid en secretaris van de wijkraad van Veltum in de jaren '78-'86, was van '81 tot '87 voorzit ter van de ouderraad van basis school de Keg toen zijn kinderen die school bezochten en de aan sluitende 6 jaar voorzitter van de ouderraad van het toenmalige Boschveldcollege. Begin tachtiger jaren is hij vrijwilliger geweest bij de ziekenomroep, de voorloper van de huidige Omroep Venray. Van '83 tot '89 was hij secretaris van de afdeling Venray van de Lim burgse organisatie van Zelfstandige Ondernemers, waarvoor hij de zil veren LOZO-speld kreeg. Ook was hij van '82 tot '86 penningmeester van de stichting "Thuis", een voort zetting van het meisjesinternaat Jerusalem. Van '86 tot op heden is hij lid van het Venrayse Oranjeco mité, met P R. als aandachtsgebied. Hij was als lid van het lokale orga nisatiecomité betrokken bij drie keren dat de Ronde van Nederland medio jaren negentig Venray aan deed als etappeplaats. Hij is secretaris van de werk groep altaar- en kunstverwerving van de Grote Kerk. Vanaf 2000 is hij bestuurslid van de stichting Stadspark. Vanaf 1989 maakt hij deel uit van het bestuur van Koninklijke Harmonie Euterpe; op dit moment is hij president en maakt hij zich sterk voor nieuwe huisvesting voor deze vereniging. Daarvoor is een stichting in oprichting, waarbij ook MMSK St.Petrus' Banden betrokken is. Kortom een man die aan alle cri teria voor de APK Plak voldoet e dan ook met unanieme stemmet door de APK leden als Plakkedri ger 2005 is voorgedragen De APK is er trots op Paul Hal mans te ontvangen op de jaarlijks Plakuitreiking, die dit jaar zj plaatsvinden tijdens een feestelijk^ brunch op Zondag 30 januari if Party-, Zalen en Conferentieceij trum De Witte Hoeve aan de Gat straat 5 in Venray vanaf 11.30 uur! Op zondag 16 januari wordt in partycentrum De Witte Hoeve in Venray voor de 26e keer het joekskapellenfestival gehouden. Deze traditionele smaakmaker voor het volks carnaval begint om 14.11 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Het festival wordt ook nu weer georganiseerd door Ven- ray's Koninklijke Harmonie Euterpe. Het joekskapellenfestival is een niet meer weg te denken evene ment op de Venrayse caranavals- kalender en Euterpe verwacht ook dit jaar weer vele honderden bezoekers te trekken. Het totale aantal musicerende deelnemers is meer dan tweehonderd en het organiserende Euterpe heeft ruim honderd van zijn leden ingezet om er voor te zorgen dat alles gladjes verloopt. De naam van het festival zegt het eigenlijk al; het gaat om het meedoen en het ple zier hebben in samen muziek paken. Joekskapellen zijn vooral rond carnaval actief. Het muzikaal niveau is niet van doorslaggevend belang, het belangrijkste is het zelf musiceren, samen met je vrienden Het is dan een eer en een genoegen om op te treden voor een groot publiek, na zovele avonden van intensief repeteren. Onze regio is rijk gezegend met joekskapellen: zo'n 23 inmiddels! Ook dit jaar is er weer jonge aan was: het gezelschap "Noeët Zat" zal voor het eerst zijn opwachting maken Het orkest is samenge steld uit jeugdleden van Koninklij ke Harmonie Euterpe, aangevuld met mensen uit hun vrienden kring. Veel nieuw talent dus! Ze hebben inmiddels hun visitekaart je afgegeven bij de Kiendermök en hebben daar van zich doel spreken. Het joekskapellenfestival ken' een rijke traditie. Vorig jaar vierdi het JKF zijn zilveren jubileum Maar tradities zijn er om doorbro ken te worden en vernieuwing i zeer gezond op z'n tijd. Daaron heeft Euterpe een gezelschap vat "boave-revierse"uitgenodigd: 'de Boerensoulstampers' ur Utrecht. Dit is een negentienkop pige band die al veel cd's heef gefabriceerd. Deze joekskapó treedt tijdens het festival twee maal op. Entreekaarten zijn voor aan vang het joekskapellenfestival vet krijgbaar bij de Witte Hoeve eir kosten 3,50 euro per stuk. Kinde ren tot tien jaar hebben gratis I entrée. Op vrijdag 28 januari is het zover. Dan vindt in Venray voor de eerste keer de finale van het Limburgs Vastelaoves- leedjes Konkoer plaats in De Wetteling in Venray. De kaart verkoop hiervoor start op zaterdag 15 januari om 11.00 uur bij de Thetru, Plataan straat 4 te Venray, gelijktijdig met de kaartverkoop in Roer mond en Geleen. Er is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus liefhebbers moeten er snel bij zijn. Per persoon worden maximaal twee kaarten verkocht. De ver koopprijs bedraagt 11 euro. Momenteel zijn de halve finales te beluisteren op LI-radio Op de zondagen 2, 9 en 16 januari zijn tussen 14.00 en 16.00 uur alle 60 nummers te horen. Onder deze 60 nummers bevindt zich ook de Venrayse inzending 'D'n Driej- daagse', gezongen door Die Daor. Ook dit jaar kan het publiek mee beslissen. De stembonnen zijn te vinden in onder andere dagblad De Limburger. De punten van de hoofdjury en de uitslag van de bonnen bepalen ieder voor de helft de vraag wie naar de finale gaat. De 19 finalisten worden bekend gemaakt op zondag 23 januari op LI radio tussen 14.00 en 16.00 uur De LVK-finale is ook live te vol- Slichting LVK en Stichting Evenementen Piëlhaas organiseren hei LVK2005: V.ln.r. Leon Janssen, Dolf Verbeek, Twan van Bussel, Paul Hulsmanjan Arts (voorzitter Stichting Evenementen Piëlhaas), Joep Verbugt (voorzitter Stichting LVK), Norbert van Haareti, Tenri) Tonen, Thijs Jenniskens, Bert Achten (LVK) gen via LI radio (vanaf 19 00 uur) en LI TV (vanaf 20.00 uur). Nieuw dit jaar is het stemmen per sms. Tijdens de finaleavond kun nen kijkers en luisteraars van LI per sms hun stem uitbrengen. Deze publieksstemmen tellen mee naast de stemmen van de tra ditionele café-jury's en de hoofd jury. Geïnteresseerden vinden op de website van de stichting LVK (www.stichtinglvk.nl) alle teksten van de nummers van de halve finales. De organisatie van hel LVK is in handen van Stichting LVK, LI Radio en TV en Stichting Evenementen Piëlhaas. De Piël haas ziet de organisatie van hel LVK 2005 als de spreekwoordelij ke 'slagroom op de taart' van alle festiviteiten in het kader van Het 6x11-jarig jubileum dit seizoen.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 14