xpositie Ron Sluik alsnog n oorspronkelijke vorm 41 Jit het Rijke Roomse Leven Kunst Cultuur Twaalfde editie Op de Töffel Maand van het spannende boek Het lied Oranje van heater en muziek n Jerusalem Kermis in Heide zoekt het hogerop EK 2004 in 't Podium De Locht EL EN MAAS Donderdag 17 juni 2004 - Pagina 13 )e expositie Moldavisch Blauw fotokunstenaar Ron Sluik in Venrayse Odapark is vanaf trdag 19 juni alsnog in zijn oor- onkelijke vorm te zien. De met hand afgedrukte fotowerken namelijk terecht na een lange bocht bij het Britse postbe- f. De expositie ging 23 mei idgedwongen van start met alternatieve, kleinere fotose- toen bleek dat de werken zoek :n geraakt in de post. Onlangs ren ze weer op in de plaats van iruit ze verstuurd waren. )rie weken voor de opening de expositie in Het Odapark Heef Sluik nog in Engeland, ir hij exposeerde in een klein jtsje nabij Huil. Afgesproken dat hij de fotowerken x 40cm) van daaruit per zou opsturen naar het Oda- "Toen ik dat besloot had ik i'n voorgevoel. jet plaatsje was klein en kende DHL of UPC. het zou met de rone post moeten. Ik las die toevallig een bericht in de ise kranten, dat de British Post jaarlijks 14 miljoen pakjes kwijt raakte. Tja...", aldus Sluik. Toen de fotowerken een week voor opening nog steeds niet gearriveerd waren werd besloten een andere serie fotowerken te tonen. "Enkele foto's in deze serie zitten ook in de oorspronkelijke serie, maar het is niet alleen maar Moldavisch blauw meer." Dit zit met name in de bewerking van de foto's. Sluik maakte namelijk handafdrukken van zijn foto's en concentreerde zich daarbij op Moldavisch blauw. "Deze blauw-soort heb je alleen maar in Moldavië en is essentieel voor de fotowerken. De foto's die ik nu tentoonstel omvatten ook eerdere werken, waarin ik niet met blauw heb gewerkt. Boven dien zijn dit geen handafdruk ken." Bezoekers kunnen nu dus wel de originele werken bezichtigen. Vanaf zaterdag 19 juni hangen ze in De Overloop in Het Odapark en zal het Moldavisch blauw prachtig contrasteren met de lich te expositieruimte. Het EK in Portugal is in volle gang. ook het Nederlands Elftal heeft de eerste wedstrijd achter de rug en de oranjekoorts lijkt zijn doorgang te vinden In café 't Podium leeft het EK. Tijdens de openingstijden wor den alle wedstrijden op groot beeld uitgezonden. Café 't Podi um kent een levendige historie tijdens de EK en WK. Diegene die te gast waren tij dens wedstrijden van het Neder lands elftal bij voorgaande toer nooien herinneren zich dat nog gegarandeerd Onder het genot van een drankje loopt de span ning vaak hoog op en dit wordt beleefd door het hele café. In 't Podium kunnen vanaf 12 juni meer dan 400 man genieten van de wedstrijden van het Neder lands elftal en de andere deelne mers aan het EK in Portugal. Om een extra spelelement in te voe ren is er een Podium-EK-poule van start gegaan. Haal gedurende de dagen voor een wedstrijd van het Nederlands elftal een poulekaartje, vul hem in. kom de wedstrijd van het Nederlands elftal kijken en maak kans op 50 oranjebier, speciaal voor het EK gebrouwen. Meer informatie over het EK, de wed strijdschema's en de openingstij den van café 't Podium zijn te vin den op www.podiumvenray.nl. het nieuwe seizoen heeft Kunstencentrum Jerusalem in Venray weer een uitgebreid aan bod aan lessen en cursussen. Natuurlijk is er het traditionele aanbod van lessen en cursussen elke gangbaar muziekinstru- t. is er de opleiding voor de fnigingen. de theoriecursus- ensembles en luistercursus- Ook is er veel aandacht voor Ipopmuziek en de wereldmu- k (Djembé en Saz). Het kun- Incentrum (voorheen muziek- tool) heeft een jarenlange litie op het gebied van muziek- ;en en dat is terug te vinden in kwaliteit, De lessen worden :n gegeven door gekwalificeer- docenten en tevens zorgt een bordacht opleidingssysteem roor optimale kwaliteit en bege- tiding van de leerling. Er worden essen gegeven in groepen en idividueel, voor volwassenen en inderen Op diverse locaties in e gemeenten Venray, Meerlo- tonssum en Horst aan de Maas lorden de lessen muziek ver- orgd. Geheel nieuw in het aan- »d van het kunstencentrum zijn t cursussen theater en musical. zijn zeer bijzondere theater ursussen voor jongeren, een absolute aanrader, gegeven door Marnix Mulder. Men leert de basiselementen van toneelspelen. Het verschil tussen soap en theater, Hoe kun je op toneel iemand anders worden? Een leuke cursus voor iedereen die van toneel spelen houdt en denkt er van te gaan houden. Naast deze specifieke toneelcursussen wor den ook cursussen musical aange boden voor kinderen en volwasse nen, deze staan onder leiding van Merel van Keulen. In deze zeer intensieve cursus wordt er aan dacht besteed aan zingen, dansen en acteren. Er zijn twee cursus sen: van'9 t/m 12 jaar en van 13 t/ m 17 jaar. Aan het eind van het seizoen is er een voorstelling gepland waarbij al het geleerd een plaats krijgt. Voorts kan men bij het kunstencentrum terecht voor incidentele projecten op het terrein van de kunsten. Voor het onderwijs, bedrijfsleven, sociaal- cultureel werk of gewoon leuk een middag met elkaar een works hop volgen. Vraag dus de cursus krant aan. met daarin alle nodige informatie. Telefoon 0478-585320 of www. kunstencentrum jerusa- lem nl of info@kunstencentrumje- rusalem.nl Juni, traditioneel de maand van het spannende boek staat in het teken van de omgeving als decor van de misdaad. Onder het motto In het spoor van de thriller wordt de aandacht gevestigd op mis- daadboeken met nauwkeurige en sfeervolle beschrijvingen van stad, dorp of streek. Veel schrij vers nemen hun lezers mee naar herkenbare plaatsen overal ter wereld. In de bibliotheek is de gratis pocket verkrijgbaar met 13 fragmenten uit actuele thrillers waarbij de locatie een belangrijke en herkenbare rol speelt. Aan de lezer de uitdaging te achterhalen in welke stad de fragmenten zich •afspelen en kans te maken op een PEEL EN MAAS een abonnement waard geheel verzorgde reis met de Oriënt Express. Mochten de frag menten de nieuwsgierigheid heb ben geprikkeld, dan kan het boek geleend worden in de bibliotheek of met de kortingsbonnen in de pocket aangeschaft worden in de boekhandel. Ingevulde deelnameformulie ren kunnen tot 1 juli bij de biblio theek ingeleverd worden of opge stuurd naar het CPNB. De bibliotheek Venray heeft een groot aantal thrillers in haar col lectie. De hele maand juni wor den deze gepresenteerd op de speciale thematafels bij de 'crime scene' in de bibliotheek. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor de jeugdleden zijn er tal loze spannende boeken te leen. Per abonnement mogen 8 boeken geleend worden. De bibliotheek is geopend dinsdag t/m donder dag van 11.00-18.00 uur, vrijdag van 11.00-21.00 uur en zaterdag van 11.00-14.00 uur. leelden van Servaas (42) 'Uit het rijke Roomsche Leven' fat was de titel van een docu- intaire van Michel van der Plas fr de katholieke samenleving in jegere jaren en de wijze waar- p het RK gedachtegoed en de doofsbeleving werden uitgedra- cn. Het waren uitingen van de 1 OÜtieke en culturele emancipatie ons katholieke volksdeel waar Ms het herstel van de bisschop- 1 dijke hiërarchie in 1853 gestaag 4 werd gewerkt. Een katholiek Ig naar een katholieke school voor de sportbeoefening ging :n naar een katholieke club. Hes had een katholieke signa- r. Voor een ziekenhuisopname tos een katholiek uiteraard voor katholiek ziekenhuis en een ttsteszicke katholiek diende Kuurlijk opgenomen te worden 'een RK Krankzinnigengesticht, toaas en Sint Anna waren de ttsie katholieke psychiatrische "richtingen in ons land. De for- Me titel van Servaas luidde: "Sint frvatius. Geneeskundig Gesticht 'tor RK Mannelijke Krankzinni gen en Zenuwlijders". 'Andersdenkenden werden in a jincipe niet opgenomen. De <pholieke ignatuur van de 'hting werd zeer nadrukkelijk toon gespreid en het gods- pstige leven in het gesticht ^gveel aandacht. In de jaarver- lagen erd vermeld hoeveel Wiènten zondags en door de naar de kerk gingen alsook Jpeel patiënten te communie l'igcn. Zo meldt het jaarverslag 11111955 dat op zondagen gemid deld 450 patiënten de H. Mis bij woonden in de kapel van de inrichting. Op doordeweekse dagen waren dat er doorgaans 100 waarvan er gemiddeld 35 te communie gingen, aldus het jaar verslag. Een hoogtepunt in het gods dienstige gestichtleven was de jaarlijks sacramentsprocessie. Dagenlang was men onder leiding van Broeder Berachus in de weer om de gehele processieroute uit bundig te versieren. Er werden praalbogen opgericht, guirlandes opgehangen langs de paden, het terrein werd keurig geschoffeld en aangeharkt en een groot rustal- taar werd gebouwd. Het koor repeteerde ijverig de gezangen voor tijdens de processie en de patiënten werden allen in hun beste pak gestoken. De mannen van de technische dienst kregen vrijaf op voorwaarde dat men met het hele gezin naar de processie kwam kijken, Ook de lieren doktoren werden geacht aan de processie deel te nemen en verschenen in zwart pak met billentikker en hoge hoed. De harmonie van het gesticht speelde processiemarsen, waaronder de in Venray zo beken de Saint Pierre, die ook vandaag de dag nog altijd op het repertoire prijkt van harmonie Euterpe. En terwijl de gestichtsharmonie speelde, het koor zijn liederen zong en de broeders hun gebeden opzegden, liepen de patiënten in grote getale gewillig mee in de stoet, uitgerust met vaandels en flambouwen. Voor hen was het meer dan een kerkelijke gebeurte nis, voor één dag was de monoto nie van het alledaagse gestichtsle ven doorbroken en men genoot uitbundig van deze uiting van het Rijke Roomse Leven. Twan van Els Op zondag 20 juni vindt in Vierlingsbeek de twaalfde edi tie plaats van popfestival Op de TóffeL Op en rond het Vrijt hof, een plein midden in het dorp, zijn vanaf 14.30 uur wederom diverse muzikanten en theatermakers actief. Ver deeld over twee podia zullen onder andere optreden Weal thy Beggar, Burma Shave, The Apers, The Sheer, Luie Hond, League Of XO Gentlemen en OLaBOLA. De entree is geheel gratis. Het festival wordt om 14.30 uur geopend door de band Third Half. Dit kwartet uit Gemert wist onlangs Op Ut Tuffelke, een open podium voor regionale bands in het Vierlingsbeekse jongerencen trum Gryphus, te winnen. Onge twijfeld zorgt Third Half met haar onvervalste rock en roll voor een vlammende opening van het festi val. Het Tilburgse Wealthy Beggar timmert inmiddels ruim vier jaar stevig aan de weg. Bijvoorbeeld met de mini-cd Selling The Vibe en optredens op prestigieuze fes tivals als Noorderslag en Low lands. Begin dit jaar bracht Weal thy Beggar de alom geprezen cd Roxxx In The Disco uit, ëeen per fecte popplaat van wereldklassei volgens critici. Fantastische lied jes die op een intrigerende en meeslepende wijze worden ver tolkt, De van het album afkomsti ge single Reminder bestormt op dit moment de hitlijsten. Eind mei stond Wealthy Beggar op Pink pop. De roem van Gem snelde de band het afgelopen jaar ver voor uit en de verwachtingen rondom het debuutalbum waren dan ook hooggespannen. Met het kersver se Tell Me Whatis New lossen de* Utrechters die verwachtingen vol ledig in. Een spetterend en onweerstaanbaar debuut van vijf jonge honden met veel branie. Onvervalste rock ëni roll uit de jaren zestig, punk a la The Under tones en The Smiths én de opwin ding van Oasis en The Strokes, Gem is een ongepolijste diamant. Het Brusselse trio Hulk grossie rt in stoere rock en roll. De heren zijn bepaald geen groentjes want een rijk verleden in de Belgische punk- en rockwereld. zoals in de zeker niet onbekende band La Muerte. Op de meesterlijke cd Party Time put Hulk inspiratie uit de rock en roll uit de jaren vijftig, de garagerock uit de jaren zestig, de hardrock uit jaren zeventig en de onsterfelijke blues en soul van alle tijden. Met een honderd pro cent inzet op het podium heeft de band bij vlagen iets van AC/DC. THE SHEER Medio jaren negentig was Burma Shave een grote naam bin nen de vaderlandse popwereld. De band maakte twee sterke albums, Stash en Zeal, die vol stonden met een krachtige crossover van funk en rock met een altijd aanwezige, zeer aanste kelijke groove. Burma Shave scoorde hits met de singles Hip pies en Movini Up The Cattle en het vijftal speelde volop door heel Nederland en Europa. En toen? Toen werd het stil rond Burma Shave. Anno 2004 viert Burma Shave haar twintigjarig jubileum en zijn de Hagenezen weer hele maal terug van nooit echt wegge weest. De band heeft een nieuw repertoire opgebouwd met een knipoog naar het verleden. Het resultaat is de cd Smile City. Een verrassende plaat vol funk, blues, hiphop, rock, oosterse samples, humor en de onmiskenbare Burma Shave-groove. The Apers begonnen ooit als de Rotterdamse Ramones en zijn inmiddels uitgegroeid tot the har dest working men in punkbiz. De band heeft talloze binnen- en bui tenlandse optredens op haar naam staan en met de regelmaat van de klok brengt het energieke kwartet platen uit. De laatste in rij is de onlangs verschenen verza melaar The Wild And Savage Apers, een album vol melodieuze up-tempo punkrock met meer stemmige zang. Punkrock met invloeden van The Ramones, Dead Boys, Billy Childish, Thin Lizzy, Abba en The Undertones doet het goed. The Apers zijn daar het levende bewijs van. Het enthousiaste Haarlemse viertal The Sheer is beïnvloed door The Beatles, The Small Faces, The Kinks en de Britpop- invasie van begin jaren negentig. Het resultaat is het debuutalbum The Keyword Is Excitement. Een frisse en optimistische rockplaat vol feel good muziek. Blur meets Supergrass. De van het album afkomstige single It Only Gets Bet ter is een heuse hit en na optre dens op Noorderslag en Low lands, speelde The Sheer enkele weken geleden op Pinkpop. 2004 zou wel eens het jaar van The Sheer kunnen worden. Luie Hond is een van de meest opwindende Nederlandse bands van de laatste jaren. Op het podi- Zondag 20 juni kunnen alle bezoekers van de kermis in Heide het dorp van grote hoogte bekij ken. Men moet daar zelf wel wat voor gaan doen. Vanaf 15.00 uur staat gedurende vier uur midden in het dorp een klimrots opge steld van ruim zeven meter hoog. Men kan ook onderling een wed strijd doen wie als eerste de steile rotswand heeft beklommen. De rots wordt geplaatst als een extra attractie bij de kermis. Ook komt op zondagmiddag vanaf 16.30 uur clown Fleur naar de kermis in Heide. Voor de kleinste jeugd zal er een mooie voorstelling worden gegeven. Maar ook kunnen de kinderen een eigen button maken, suikerspin draaien of wor den geschminkt. Op maandag is er voor de jeugd een extra spring kussen beschikbaar. Verder is er natuurlijk ook weer een groot muzikaal programma met de kermis in Heide. Het pro gramma start op vrijdagavond met een optreden van de bands Clover en Jellygoose. Voor Clover is dit het eerste optreden in de nieuwe samenstelling van dé band. Na vele uren repetitie is men zo ver dat men zich wil presenteren aan het publiek. De rock-coverband zal alles uit de kast halen om het publiek op zijn kop te zetten. Naast Clover komt Jellygoose uit Wanssum naar Heide. Jellygoose speelt op eigen wijze nummers van o.a. Elvis, The Beatles en John Denver. Natuurlijk is er ook een gezamenlijk optreden van beide bands in de tent. Clown Fleur komt naar Heide Zaterdag komen de Puppies uit Leunen naar, Heide feest maken is hun motto. Tot het moment dat alle aanwezigen meedoen met 'kruip maar door het poortje' kent de band geen rust. Het belooft dus een waar feest te worden Zondag nadat clown Fleur haar optreden heeft beëindigd, komt er een optreden van het duo Dou ble. Beide muzikanten komen van de in het verleden zeer populaire band Spring. In de huidige samen stelling vermaken zij alle aanwezi gen. Muziek van kabouter Plop en K3 tot echte rocknummers en gouwe ouwe staan op hun reper toire. Bovendien is er ook volop gelegenheid om een dansje te maken tijdens het optreden van Double. Maandagavond sluit Jos Hoebers het muzikale gedeelte in de kermistent af. Jos speelt wat het publiek aan hem vraagt. Het liefst krijgt hij vele verzoeknum mers. Dinsdagmiddag is er een specia le middag voor de oudere jeugd in De Gelderkoel. Het dansorkest Cobra verzorgt dan de jaarlijkse 55+ middag in Heide. Vanuit de verre omtrek van Heide komen mensen om eens gezellig en op een ontspannen manier te genie ten van dansmuziek. Net zoals dat het vroeger eens was. Een echte aanrader voor mensen die willen dansen of zo maar eens gezellig wat willen kletsen. Al met al meer dan een bezoekje waard aan de kermis in Heide. In De Locht is een nieuwe wis selexpositie ingericht met als titel "Bomen en mensen, een oeroude relatie". Bomen hebben vanouds grote betekenis voor de mens en zeker niet alleen als hout leveran cier. Bomen spelen ook een rol in de godsdienst, de sprookjeswe reld en het volksleven. Een bezoek aan deze expositie is zeker de moeite waard. Tevens is er sinds kort een expositie inge richt over strijkijzers .n de maan den mei t/m september is het museum elke dag open van 11.00 tot 17.00 uur. De speciale activiteiten op zon dag beginnen rond 14.00 uur (www.delocht .nl) um was de band een van de smaakmakers van festivals als Noorderslag, Mundial en Low lands en ook menige zaal in Nederland en België ging hele maal plat. En nu is er dan ook ein delijk een plaat: eind januari ver scheen Hier Is... Luie Hond. Op dit album laat het Leeuwarder col lectief zich inspireren door onder andere Bob Marley en The Skatali- tes. Het resultaat is een onweer staanbaar lekkere cocktail van stuiterende ska, poppy reggae en groovende rock. Vrolijk, catchy en relaxed. En voorzien van Nederlandstalige teksten. Liedjes met een hoge hitpotentie zoals bijvoorbeeld de nieuwe single Nummertje. THEATERMAKERS League of XO Gentlemen is de nieuwe band van Rudeboy, voor heen zanger en rapper van Urban Dance Squad en Junkie XL. De band maakt een explosief meng sel van hiphop, rock en dance, zoals is te horen op het in het afgelopen najaar verschenen debuut Smiling At The Claptrap Circuses. Of zoals de band zelf zegt disc-jock-agressie op peil met een gelukkig gebrek aan DJ Tië- sto-gehalte. Op het podium is League of XO Gentlemen over donderend Niet voor niets ston den Rudeboy en de zijnen dit jaar op festivals als Noorderslag en Mundial en speelt de band volgen de week op het grote Parkpop-fes tival in Den Haag. Breakbeat soul, zo noemt OLaBOLA haar muziek. Wereldfunk had het ook kunnen heten want de muziek van de Haarlemse band rond zanger Ro Krom (ex-Gotcha!) en toetsenist Nico Brandsen vliegt alle kanten op. Vlotte beats, ronkende Ham mond-grooves en rauwe plukken danscultuur uit alle hoeken en gaten van de planeet. Old school soul, reggae en ska jungle, african latin beats... OLaBOLA maakt er een uiterst dansbare mix van. Een fraai voorbeeld hiervan is het nummer Problems waarmee de band vorig jaar een culthit scoor de. OLaBOLA, een mooie afsluiter van het festival. Tijdens Op De Toffel zullen er ook theaterma kers actief zijn. Het animatieduo Hep U Henk Gezien? bestaat uit Berry Knapen en Hans Savert. Het tweetal verschijnt op het Vrijthof als de lakeien Liesbeth en Marjan en de twee Duitse broers Wolf gang und Heinrich. Theatergroep Close-Act brengt mobiel bewe gingstheater tussen het publiek. Prachtig uitgedost spelen zij Aliens en de steltenact Sails. Daar naast is er de Stille Disco van 433fm.com. Een geruisloze disco show met hoofdtelefoons. Lief hebbers van disco, salsa, de radio rebus en raak actueel commentaar komen volledig aan hun trekken bij deze complete stille-drive-in-disco-live-radio-uit- zending van 433fm.com. Naast popmuziek en theater is er ook een uitgebreide festivalmarkt met diverse snuisterijen. Boekrecensie in Peel en Maas 'Hup! Holland, hup! Laat de leeuw niet in zijn hempie staan!' Het refrein van dit lied van Jan de Cler uit 1948 wordt nog bij elke interland ingezet. Het is niet de oudste en zeker niet de laatste Oranjehit. 'We gaan naar Rome', de oudste Oranjeklassieker. werd geschre ven naar aanleiding van het wereldkampioenschap voetbal in Italië in 1934. En op dit moment breekt de fine fleur van de Neder landse tekstdichters zich onge twijfeld het hoofd over de moge lijke rijmwoorden op 'Portugal'. Het Nederlands elftal, zijn spe lers, trainers en prestaties zijn de afgelopen zeventig jaar vele malen bezongen door uiteenlo pende artiesten als Vader Abra ham. André Hazes en de Advoca- do's. In 'Het lied van Oranje' wordt op informatieve wijze een histori sche dwarsdoorsnede gegeven van het Nederlandse voetballied. Groenendijk en Tigges vertellen over uiteenlopende zaken als pla giaat en parodie, de geschiedenis van het 'Wilhelmus', marsmuziek en tribunezang. Alle soorten liede ren komen aan bod: van overbe kende meezingers tot geflopte staaltjes huisvlijt; van zingende voetballers en trainers tot zingen de scheidsrechters, verslaggevers en voetbalvrouwen; van de hoem pa en de klompendans tot de alternatieve popmuziek en zelfs anti-voetbalsongs. Over de rivali teit met de Rode Duivels en die Mannschaft. Eén ding is zeker: zingend is Holland niet te ver slaan. Paul Groenendijk en Jummy Tigges zijn beiden liedarchivaris en programmamaker voor Radio Rijnmond. Eerder publiceerden zij Summertime, Moed gevraagd bij de 834ste versie en Het lied van Feyenoord. Het boek 'Het lied van Oranje' is - met gratis cd- te koop in boek handel Van den Munckhof, Prijs: 17,95 euro.

Peel en Maas | 2004 | | pagina 13