lakei 2000 Venrays Muziek iplein Venray Zaterdag 1 juli 20.00 uur Hoe kunt u dit muziekspektakel op zaterdag 1 juli 2000 bijwonen? Vragen en antwoorden met betrekking tot het Venrays Muziekspektakel U herinnert zich nog het concert van René Froger in 1998, in verband met 100 jaar Rabobank? Destijds genoten ruim 4000 bezoekers van een geweldige avond. Dat mocht niet bij één keer blijven, vond iedereen toen. In 2000 presenteren we in Venray een programma, gepresenteerd door Manon Thomas, met U sluit u aan bij de Stichting Venrays Muziekspektakel. Daarvoor betaalt u jaarlijks een bedrag van f 32,50. Met het oog op efficiënte betaling geeft u de Stichting toestemming dit bedrag automatisch van uw rekening af te schrijven. Vul dus de coupon op dit formulier in en u bent de komende jaren verzekerd van een gezellige avond. Is het mogelijk dat ik meer mensen meebreng Uitgangspunt is de meerjarige toegangspassen op naam uit te geven. Kent u dus mensen die ook willen komen, kopieer dan voor hen de inschrijfcoupon op de voorzijde van dit formulier. Of haal extra coupons bij het VW/ANWB-kantoor of vraag ze aan bij SV Venray, Postbus 110, 5800 AC Venray of bel 0478 58 68 78. Wanneer schrijft de stichting de bijdrage van mijn rekening af? Elk jaar rond de vijftiende mei. Vervolgens krijgt u uw toegangspas toegezonden. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de afschrijving? Dan kunt u binnen dertig kalenderdagen na de afboekingsdatum het bedrag via uw bank terugvragen. Stichting Venrays Muziekspektakel heeft daarom -onder het motto: van Venray voor Venray- het initiatief genomen weer zo'n gezellige avond te organiseren. Doel van de stichting is elk jaar voor maximaal circa 3500 mensen een besloten muziekspektakel te organiseren. Hoe kan ik de jaarlijkse betaling stoppen? De stichting streeft ernaar jaarlijks in november het programma voor het volgende jaar bekend te maken. Spreekt dat programma u niet aan of wilt u om een andere reden uw betaling stoppen dan kunt u vóór 1 januari de machtiging bij uw bank intrekken. Gaat het muziekspektakel in 2000 door? Alleen als de belangstelling erg tegenvalt, is er een kans dat het niet doorgaat. Daarover beslist het bestuur begin maart. Die beslissing maakt het bestuur via de plaatselijke media bekend. Als het muziekspektakel niet doorgaat, wordt uw inschrijfcoupon vernietigd en wordt er uiteraard geen f 32,50 van uw rekening afgeschreven. Hoe besloten is het muziekspektakel? Het Schouwburgplein wordt afgezet met hoge, niet doorzichtige hekken. Verder kunnen er onder andere om veiligheidsredenen- maar circa 3500 mensen worden toegelaten. En als ik op de dag van het muziekspektakel plotseling niet kan komen? Dan is dat niet leuk voor u maar voor iemand anders misschien wel. U kunt dan uw toegangspas eenmalig schenken of verkopen aan iemand die wel kan. Postcode en woonplaats Stichting Venrays Muziekspektakel werkt samen met SV Venray. Deze club zal de toegangspassen voor het jaarlijkse Venrayse Muziekspektakel verkopen. Heeft u nog vragen? Kijk op deze pagina of bel met Stephan Keyzers van SV Venray: 0478 58 67 70 (zakelijk) of 0478 51 35 10 (privé). Blijft de jaarlijkse bijdrage altijd gelijk? De Stichting Venrays Muziekspektakel heeft geen winstoogmerk. Daarom denken we voorlopig aan f 32,50 per jaar genoeg te hebben. Mocht het nodig zijn de bijdrage te verhogen dan laten we dat in november bij de bekendmaking van het programma weten. U heeft dan tot 1 januari de tijd uw jaarlijkse betaling via uw bank stop te zetten. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting Venrays Muziekspektakel om van zijn/haar (postgiro)rekening jaarlijks f 32,50 voor toegang tot het Venrayse Muziekspektakel af te schrijven. Bankrekeningnummer Naam en voorletters Adres Lever deze coupon vóór 1 maart 2000 geheel ingevuld in bij het VW/ANWB-kantoor aan het Henseniusplein 13 of stuur ze op naar of lever ze in bij SV Venray, Postbus 110, 5800 AC Venray. 20.00 uur 20.30 uur 21.00 uur 21.30 uur 22.00 uur 22.45 uur 23.1 5 uur 23.20 uur Girorekening Datum First Show en begeleidingsband Timeless Marianne Weber Geert Pelzer Gerard Joling Anita Meyer Anita Meyer en Lee Towers Lee Towers Handtekening

Peel en Maas | 2000 | | pagina 12