UITNODIGING Me xx 3 Elektro van Goch bv Q TBS VO MOSCHI Kerstboom eruit, Kamerplanten erin ^sintratuin A Ook voor ifttïli Maak kennis met de TBS-kliniek Open huis op zaterdag 29 en zondag 30 januari Venray PEN HUIS TBS-KLINIEK VENRAY 1 Topmerken voor halve prijzen! I0RCIO EYES v v. A j\ 3 >VL. dagtochten en meerdaagse reizen met onze luxe bussen. (8-19-34 of 50 pet CIRCUS MOK 2000 Prinseproklemasie 2000 op onze collectie kaarsen en buitenpotterie nu 40% kassakorting PEEL EN MAAS donderdag 6 januari 2000 - Pagina 8 si- De TBS-kliniek Venray is een bijzondere kliniek. Je kunt er niet eventjes binnen lopen voor een kennismaking, zoals bij een gewoon ziekenhuis. Toch staat de TBS-kliniek midden in de samenleving, aan de Wanssumseweg 12a in Oostrum. In februari 2000 wordt de kliniek daadwerkelijk in gebruik genomen. De directie en de medewerkers van de nieuwe kliniek zijn er trots op u te kunnen laten zien wat het betekent om in een TBS-kliniek te wonen en te werken. Zij heten u van harte welkom op hun open huis in het laatste weekend van januari. is De TBS-kliniêk Venray is een particuliere instelling die tot doel heeft manne lijke tbs-gestelden te behandelen in een socio- therapeutisch milieu. Essentieel onderdeel van het beleid is een regionale ii "Aerking-et oneer Rondleidingen Op zaterdag 29 en zondag 30 januari 2000 heeft u eenmalig de gelegenheid om de kliniek van binnen te zien. Ter gelegenheid van de officiële opening organiseert de kliniek rondleidingen, waarbij mede werkers van de kliniek u van alles vertellen over de huisvesting en de behandeling van de toekomstige bewoners. Dat wil niet zeggen dat de deuren van de kliniek zomaar wagenwijd open staan. Er zijn zorgvuldige beveiligingsmaatregelen, en dat betekent dat u zich eerst moet inschrijven voor deelname. Na aanmel ding ontvangt u een bevestiging, die u goed moet bewaren. Op de dag zelf wordt u in kleine groepen rondgeleid. Iedere rondleiding duurt ongeveer drie kwartier, inclusief een kopje koffie voor en na af loop van de rondleiding. Aanmelding Aanmelden kan alleen schriftelijk door de antwoordbon uit deze advertentie in te vullen en op te sturen naar: TBS-kliniek Venray, Organisatie publieksdagen, Antwoordnummer 1002,5800 VB Venray. U hoeft geen postzegel te plakken. Op de bon kruist u aan welke dagdelen uw voorkeur hebben. Des te meer dagdelen u aankruist, des te groter is de kans dat u wordt ingedeeld. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 12 januari 2000. In totaal kunnen ruim 2500 mensen worden rond geleid. Daarbij geldt de volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Alleen bezoekers met een bevestigingsbrief èn een geldig legitimatiebewijs krijgen bij de start van hun rondleiding een toegangs kaart. Met deze kaart krijgt u toegang tot de kliniek. Tot ziens op 29 en 30 januari! 'r!*? TBS-kliniek Venray Postbus 433 5800 AK Venray Tel: 0478-635200 Fax:0478-635261 E-mail: tbsvenr@plex.nl Achternaam en voorletters geboortedatum Correspondentieadres Telefoonnummer - Mijn voorkeur gaat uit naar: zaterdag 29 januari tussen 9.30 en 12.00 uur zaterdag 29 januari tussen 12.00 en 16.00 uur zaterdag 29 januari tussen 16.00 en 20.30 uur zondag 30 januari tussen 9.30 en 12.00 uur zondag 30 januari tussen 12.00 tot 16.00 uur zondag 30 januari tussen 16.00 tot 19.00 uur 0LCP.AU Het NiEUWE jaar bEqiivr voor u aI diRECT MET EEN fllNl<E kUppER! Wani OpTiEk Verhoeven ruImt op: AHe bEkENdE TOpMERkEN, MET EEN RodE STip, zijN nu voor dE IhaIve pRijs. De OpRUiMINQ START 6 jANUARi EN düURT TOT EN MET 50 JANUARi. OPTIEK (3tt)vERHOEVEfl i» Grotestraat 48, Venray TUlefoon 0478 - 582409 1 1 f OCCHIAll OCCH1A Precies het vervoer dat u vraagt A De Wendel voor mensan mot eon verstandelijke handicap De Wendel is op zoek naar: FLEXIBELE ASSISTENT-ACTMTEITENBEGELEIDERS/ AC,TTVTTFJTENBF,GELEIDERS ten behoeve van de divisie dagbesteding volwassenen De Wendel is een stichting voor hulp- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap. Onze activiteiten richten zich onder andere op het wonen, de behandeling, arbeid en dagbesteding, thuiszorg en andere vormen van dienstverlening waaronder vrijetijdsbesteding. De Wendel-organisatie is volop in beweging om vraaggeoriënteerde, op het individu toegesneden vormen van hulp- en dienstverlening verder te ontwik kelen. De Wendel werkt ten behoeve van circa 1000 cliënten. Op 28 locaties in de regio Noord-Limburg zijn ongeveer 850 medewerkers en 300 vrijwilli gers enthousiast werkzaam in 5 divisies. Wij zijn op zoek naar mensen die volgens vooraf afgesproken dagdelen ingezet kunnen worden als (assistentj-activiteitenbegeleider in Horst en Oostrum. Het team van activiteitenbegeleiders draagt zorg voor een gevarieerd pro gramma van activiteiten en werk, passend bij de mogelijkheden en de vraag van de cliënt. In samenwerking met je collega's geef je op planmatige wijze uitvoering aan de dagelijkse werkzaamheden en/of activiteiten. Wij zijn op zoek naar mensen die naast agogische kwaliteiten affiniteit heb ben met mensen met een verstandelijke handicap. De functie wordt ingedeeld in FWG 30 van de CAO-Ziekenhuiswezen (min. 2.696,en max. 4.013,bruto per maand bij een 36-urige werkweek) Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Lucassen (unitma nager) tel.: 077-3829291 of buzzernr.: 06-65431249, de heer D.J. Beumer (unitmanager) tel.: 077-3998355 of buzzernr.: 06-65431250 of mevrouw T. Nagelhout (adviseur 0,P&0) tel.: 077-3209433 of buzzernr.: 06-65443789. Uw sollicitaties kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken, t.a.v. mevrouw W. Lucassen, Postbus 492, 5900 AL Venlo. De brieven worden in week 2 in behandeling genomen. VASTELAOVESVERENIGING „DE PIELHAAS" - VENRAY Vrijdag 11 en 18 februari 2000 woensdag 16 februari 2000 zaterdag 12 en 19 februari 2000 LEDENVERKOOP ZATERDAG 8 JANUARI 2000 Vanaf 9.00 uur wordt er 1 volgnummer per geldige lidm.- kaart uitgedeeld in de achterzaal van café de Evenaar. Per persoon worden max. 5 lidm.-kaarten van een volg nummer voorzien. Om 9.20 uur begint de verkoop in de zaal in de volgorde van volgnummers op de lidm.kaart. Per lidm.kaart worden max. 2 kaartjes verkocht. 1 kaartje ƒ11,-, 2e kaartje ƒ22,-. Tevens vanaf 10.30 uur verkoop voor bejaarden en min- dervaliden voor woensdag 16 februari. Op vertoon 65+ pas ƒ15,- per kaartje. Einde verkoop 12.00 uur. Vrijdag 28 januari vrije verkoop in de schouwburg 19.00 - 20.00 uur Zaterdag 29 januari 2000 LEDENVERKOOP ZATERDAG 8 JANUARI 2000 Vanaf 9.00 uur wordt er 1 volgnummer per geldige lidm.- kaart uitgedeeld in de achterzaal van café de Evenaar. Per persoon worden max. 5 lidm.-kaarten van een volgnummer voorzien. Om 9.15 uur begint de verkoop in het café in de volgorde van volgnummers op de lidm. kaart. per lidm.kaart worden max. 2 kaartjes verkocht. M) Entreeprijzen: zaal 1 kaartje 17,50 jfö Foyerkaarten a ƒ10,-- Vanaf 21.00 uur toegang tot de foyer, waar 4 monitoren ^^vemrav staan opgesteld. Einde verkoop 11.30 uur. ELEKTROTECHNISCH WAARBORG INSTALLATEUR Stationsweg 119 5803 AB Venray Tel. 0478-510545 fax 0478-511600 O -aanleg O-renovatie O-reparatie Bezoek nu de nieuwe kamerplantenafdeling boordevol nieuwe trends en groene ideeën!!!! De nieuwe Intranova-magazine is weer uit, (vol aanbiedingen en tips) Vraag ernaar bij onze klantenservice HET GROENE WARENHUIS Langstraat 133, Venray, Tel. 0478-588585 gelegen aan de N270 Venray-Deurne Koopavond: vrijdag tot 21 uur open

Peel en Maas | 2000 | | pagina 8