Die Zauberflöte van Mozart: een sprankelende opera Milleniumparty in de Witte Hoeve voor herhaling vatbaar Taboedoorbrekend theater Sporen die bleven APPARTEMENTEN FRANCISCANENPARK SPECIALE HYPOTHEEKTARIEVEN AANTREKKELIJKE KORTINGEN Speciale aandacht voor reizigersdiarree Alias Corr in café De Bonte Koe Bèèk modderhuus in OJC Gryphus Rommelmarkt SV Venray PEEL EN MAAS ELKE WEEK UW NIEUWS Lezing Geschied- en Oudheidkundige Kring PEEL EN MAAS Programma Schouwburg Venray Jos Brink keert in 'Over en Weer' terug naar zijn oude liefde, het cabaret (Foto: Joris van Bennekom). Nog even, en dan wordt gestart met de bouw van appartementen in het plan Franciscanen- park. Een complex met een mooie stijl, gelegen in een uniek stukje Venray met een rijk en boeiend verleden. Bovendien liggen de wonin gen op een steenworp afstand van het centrum. Voor hypotheken in dit project kunnen wij u zeer scherpe rentetarieven aanbieden. Daarbij mag u rekenen op een perfect advies, dat helemaal is afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Onze gecertificeerde verzekeringen - financiële planning - beleggen - hypotheken - lenen - sparen hypotheekadviseurs staan in voor een gedegen en vakkundig advies voor nu en straks. Wij hechten grote waarde aan een goede rela tie met u en zorgen ervoor, dat er regelmatig onderhoud wordt gepleegd aan uw hypo theek. Zodat die ook na vele jaren nog steeds als gegoten zit. Vul daarom de antwoordcou pon in of bel ons vandaag nog voor een afspraak voor een scherpe en op maat gesneden offerte. Rabobank Venray-Oostrum tel.(0478)530216 rabobankvo@tref.nl J3.5 ik wil graag meer informatie over uw hypotheektarieven voor het plan Franciscanenpark. Bel mij voor een afspraak! naam adres postcode/woonplaats telefoon Deze coupon uitknippen en opsturen naar: Rabobank Huis Hypotheekadvies, Antwoordnummer 1001, 5800 VB VENRAY (Een postzegel is niet nodig) Het Grote Theater van Lodz brengt de fanstastische opera Die Zauberflöte op de planken van de Schouwburg Venray. Jos Brink is terug van weggeweest en Stardus Theatre presenteert The Young Messiah. Jos Brink keert terug naar zijn oude liefde, het cabaret. Terug van weggeweest: daar is hij weer. Speels, stout, komisch, scherp, tik- kie brutaal, gevoelig, poëtisch, in de traditie van ruim een kwart eeuw. 'Over en weer' is een avond met Jos Brink, met Lucie de Lange en Paul van Ewijk aan zijn zijde en Henk Bokkinga aan de vleugel. Jos Brink komt op woensdag 12 januari naar de Schouwburg Venray, aanvang 20.00 uur. Stardust Theatre presenteert dit seizoen de concertshow The Young Messiah, a black celebration. In de eerste helft van het programma GGD'en en Limburg op VIB 2000 De GGD'en en Limburg staan voor de vijfde keer op de Vakantie Informatie Beurs (VIB 2000) in het Mecc gehouden op 7, 8 en 9 januari 2000. Dit jaar besteden ze extra aandacht aan reizigersdiar ree. De helft van de reizigers naar (sub)tropische gebieden krijgt diarree. Diarree kan verschillende oorzaken hebben. Vooral tijdens een verblijf in (sub)tropische gebieden spelen andere hygiëni sche omstandigheden en een ander klimaat een grote rol bij het ontstaan van diarree. Diarree kan door een besmetting met een virus of bacterie met een virus of bacte rie worden veroorzaakt. Deze bacteriën of virussen bevinden zich meestal in bedorven of ver ontreinigd voedsel of in verontrei nigd water. Diarree kan men ook krijgen door zwemmen in veront reinigd water. Het blijkt dat reizi gers niet altijd op de hoogte zijn van de risico's tijdens een reis naar de (sub)tropen. Met de aan wezigheid op VIB 2000 willen de GGD'en en Limburg de reizigers vroegtijdig attenderen op het belang van vaccinaties of hygiëni sche maatregelen. In de stand van de GGD'en ontvangt de beursbe zoeker tijdens de VIB 2000 een persoonlijk gezondheidsadvies over vaccinaties en over het tref fen van andere preventieve maat regelen. Verder worden er in de stand van de GGD'en gezond heidsadviezen gegeven over voe ding, hygiëne en leefregels en over vaccinaties die nodig zijn voor een reis naar de (sub)tropen. Gezond naar de tropen en gezond weer terug! In verre landen heersen andere hygiënische omstandigheden en komen infectieziekten voor waar mee we in ons land niet (meer) zo snel in aanraking komen. In gebie den zoals Azië, Midden- en Zuid- Amerik, Afrika en sommige Oost- Europese landen komen malaria, tyfus, polio, gele koorts, hepatitis A en acute diarree veel meer voor. Reizigers lopen in deze gebieden dus veel meer kans op ziekten en ongemakken dan thuis. Om de reizi ger te beschermen tegen het oplopen van een infectieziekte kan hij/zij zich laten vaccineren of medicijnen innemen. De benodigde vaccinaties zijn ondermeer afhankelijk van het reis doel, eerdere vaccinaties, de gezondheidstoestand van de reiziger en wat de reiziger tijdens de reis onderneemt. wordt de Messiah van Handel uitge voerd. Was de onsterfelijke muziek te ontoegankelijk voor een groot publiek, de in 1979 door Tom Parker bewerkte versie bewees het tegen deel. Na de pauze is er een homma ge aan de grote legendes van de Black American music: Billy Holiday, Lena Home, Duke Ellington, The Drifters, The Supremes, Otis Redding, Aretha Franklin, Whitney Houston en vele andere wereldsterren die door hun toewijding en vooral door hun liefde voor muziek meer waren dan alleen wereldster. De voorstelling op don derdag 13 januari begint om 20.00 uur. DIE ZAUBERFLÖTE Het Grote Theater van Lodz voert op zaterdag 15 januari de opera Die Zauberflöte van Mozart op. De nieuwe productie zit vol met indruk- Een taboedoorbrekend en con fronterend theater; dat brengen vier Marokkaanse meiden van de theatergroep 'Vijf op je ogen' op maandag 17 januari om 20.00 uur in de Venrayse schouwburg. De regie is in handen van Adelheid Roosen, die bekend staat om haar grensverleggende inbreng. Het initiatief om deze theater groep naar Venray te halen is afkomstig van het Internationaal Vrouwencentrum en de Venrayse Vrouwenraad. 'Vijf op je ogen' bestaat uit vier zelfbewuste meiden die op eigenzinnige wijze de ver houdingen tussen moeders en doch ters en tussen mannen en vrouwen bloot leggen', aldus Oesha Sanichar, voorzitster van de het Internationaal Vrouwencentrum. 'De theatervoor stelling zal voor veel mensen her kenbaar zijn, voor anderen geeft het stof tot nadenken. Humor, confron tatie en ontroering zijn de ingrediën ten van de voorstelling. Het is soms heftig, maar ik hoop dat de bezoe kers er iets mee kunnen'. Het is de eerste keer dat het Internationaal Vrouwencentrum en de Vrouwenraad gezamenlijk iets orga niseren. Vanwaar die samenwer king? 'Vijf op je ogen' behandelt thema's die niet aan cultuur gebon den zijn, licht Jos van Soest, voor zitster van de Venrayse Vrouwenraad toe. 'Denk maar aan de vrijheid van je partnerkeuze of de relatie tussen moeders en dochters. Met die problematiek krijgen alle mensen te maken, welke culturele achtergrond ze ook hebben. Gelij k waardigheid Belangrijkste doel van de in 1996 opgerichte Venrayse Vrouwenraad is het vergroten van de bewustwor ding van vrouwen en het bevorderen van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. De raad is een wekkende stemmen en betoverende beelden. Van de sonore bas van de hoge priester tot de energieke rol van Papagena: opnieuw zijn overtui gende solisten te zien en te horen in deze sprankelende productie. De Koningin van de Nacht wordt gezongen door Choon-Ae-Kim, soliste van de Weense Staatsopera. Winnaar van het gezaghebbende Herbert von Karajanconcours in 1978, de bekende dirigent Gert Meitz is verantwoordelijk voor een hoog artistiek gehalte. Mozarts' meesterlijke 'Singspiel' Die Zauberflöte verhaalt van de zoek tocht van Pamino naar de dochter van de Koningin van de Nacht. Hij moet een aantal proeven doorstaan om de hand van de dochter voor zich te winnen. Ondertussen staat Papageno hem terzijde met raad en daad. De voorstelling begint om 20.00 uur. cluster van zelfstandige vrouwenor ganisaties, waaronder het Internationaal Vrouwencentrum. Dit jaar staan ondermeer op het pro gramma een scholingscursus voor diegenen die actief in de politiek in willen, een bestuurscursus, een symposium over het thema 'werk en zorgtaken' en in navolging van het succes van vorig jaar het Lagerhuisdebat. 'Zie ons maar als een emancipatoire waakhond', stelt van Soest. 'We volgen de maat schappelijke ontwikkelingen en hopen dat we mensen kunnen sturen bij hun emancipatie'. Zelfredzaamheid Het Internationaal Vrouwencentrum, dat een kleine tien jaar bestaat, wil de emancipatie en zelfredzaamheid van met name allochtone vrouwen bevorderen en een brug tussen allochtone en autochtone vrouwen verkleinen. 'Begin eerst bij emancipatie in je eigen huis. Is dat in orde, dan kun je die bewustwording ook op anderen overbrengen', stelt Sanichar vast. Het Internationaal Vrouwencentrum fungeert voornamelijk als ontmoe tingsplaats waar vrouwen hun erva ringen kunnen delen. Verder organiseert het dit jaar een fietscursus en heeft het centrum plannen om Nederlandse les te geven. 'Daarin zouden we de cursis ten basisvaardigheden willen leren zodat ze zich in de Nederlandse maatschappij kunnen redden. Denk aan het lezen van de krant of het begrijpen van brieven van allerlei instanties. Ook zullen er enkele dis cussie-avonden georganiseerd wor den, onder andere over de culturele verschillen tussen autochtonen en allochtonen. 'Als we elkaar respec teren, volgt het begrip vanzelf, aldus Sanichar. 'En dat is ook pre cies wat we met 'Vijf op je ogen' willen bereiken'. Op zondag 9 januari speelt de Brabantse band Alias Corr in café De Bonte Koe. De vier leden ken nen elkaar al jaren, hebben al diver se samenstellingen en met evenveel muziekstijlen de Nederlandse muziekpodia geteisterd. Het begon allemaal reeds eind jaren zeventig met stevige rock als Precise Patchwork Band. In 1983 werd overgeschakeld naar Nederlandstalig werk onder de naam Raster. In de jaren negentig werd het roer helemaal omgegooid en er werd een heel ander genre muziek aangesproken, Nederland. Jaren 60/70 (zelf noemen ze het arbeidsvitaminenmuziek). Sinds eind 98 speelt dit illuster viertal onder de naam Alis Corr waarmee ze popcovers uit de tachti ger en negentiger jaren spelen. Tip van de sluier: Fire Water Burn, Long Day, Peaches, Swallowed, Push enz. Line up: Jan Berkes zang; Cor van Oosterhout bas; Eric Maas gitaar en Huub van Lieshout drums. Aanvang 20.00 uur, entree: vijf gulden. Na een paar maanden van Big Brother-gekte is het tijd dat George Orwell een kijkje komt nemen in Vierlingsbeek. Zeven inwoners van dit rustieke dorpje aan de Maas gingen de uit daging aan en lieten zich opsluiten en bespieden door het Bèèk Modder Productieteam. Hoe de dames en heren het ervan af brachten in het Bèèk Modder Huis en wie er uiteindelijk als laat ste het Huis mag verlaten wordt bekend op vrijdag 7 januari a.s. Dan vindt in jongerencentrum Gryphus namelijk de enige, laatste en live uitzending plaats van Bèèk Modder. 'Televisie' met een knipoog, vol ver rassingen en met een hoog lullig heidsgehalte. De show rond Bèèk Modder begint om 21.00 uur. Dé entree is gratis. Meer informatie over Bèèk Modder is te vinden op internet http://come.to/gryphus Op zaterdag 8 januari 2000 houdt SV Venray weer haar traditionele rommelmarkt in de kantine van Den Boggerd. De markt duurt van 10.00- 15.00 uur. Interesse in een stand: neem dan contact op met Peter Kooien, tel. 585269. Indien u nog bruikbare spullen heeft, kunt u deze afgeven in de kantine op vrijdag 7 januari 2000 van 18.00-20.00 uur of contact opnemen met Truus v. Veghel, tel. 585116 of Peter Kooien, tel. 585269. Feest was het afgelopen vrijdag nacht, van oud op nieuw, in de Witte Hoeve. Jong en oud luidden het oudejaar uit, en het nieuwe in. Met zijn allen zorgden zij voor de sfeer en gezelligheid en Jan, Karei, Joris, Jack en Thei tekenden voor de orga nisatie. Een aantal Venrayse topar tiesten zoals de Waerkèls met hun nieuwste vastelaoveshit 'Hedde gil lie ut kalt?', Fred Janssen met een aantal spetterende covers en een intemnationaal gigantisch zang- In 1996 verscheen het boek Sporen die bleven. Razzia's en deportaties in de herfst van 1944 in Noord- en Midden Limburg, geschreven door dhr. A.P.M. Cammaert. Het boek kwam tot stand in opdracht van de Stichting depor tatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg, die bekendheid wilde geven aan een van de meest ingrijpende oorlogsgebeurtenissen in onze streek. Voor het verzamelen van materi aal en het samenstellen van de namenlijst van gedeporteerden heeft de stichting een beroep gedaan op historische en heemkundeverenigin- gen in Noord- en Midden-Limburg. Ook de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. heeft samen met de gemeente Venray aan dit werk bijgedragen. fenomeen (waaran de naam helaas niet gepubliceerd mag worden) maakten het geheel compleet. Nen, van de Witte Hoeve, zorgde er samen met zijn team voor dat nie mand iets te kort kwam. Een prach tig en bovenal knallend vuurwerk, dat onder vakkundige leiding van Joris v.d. Velde werd ontstoken, sierde de bewolkte millennium nacht. Tegen de ochtend kwam er een einde aan een feest dat zeker voor herhaling vatbaar is. waarbij oud-secretaris Theo Jeuken als contactpersoon optrad. In 2000 verschijnt een gewijzigde herdruk van Sporen die bleven. Dhr. Cammaert schrijft een aanvulling over de razzia's die na 1 oktober 1944 in Nederland hebben plaatsge vonden. U kunt ons daarbij helpen. Vandaar dat wij hiervoor uw mede werking op korte termijn vragen. 1. Welke fouten heeft u gevonden; 2. Welke onvolledige beschrijvingen heeft u aangetroffen; 3. Welke namen ontbreken in de lijst van gedeporteerden achteraan in het boek. Alle door u verstrekte informatie zal uiteraard geverifieerd worden. De aangedragen namen zullen wor den opgenomen als ze voldoen aan dezelfde criteria als de namen die er al in staan. De uiterste datum waar op informatie kan worden ingele verd is 15 januari 2000. U kunt de informatie schriftelijk aanleveren bij de secretaris van de Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg (dhr. A. Hanssen, Katharinastraat 3, 5988 BG Helden) of bij de secretaris van de Geschied en Oudheidkundige Kring Venray e.o. (dhr. R van Meegeren, De Gouden Leeuw 71, 5801 BX Venray). donderdag 6 januari 2000 - Pagina 3 /4$e*tcUt, ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, H. Schraven. F. Schmeetz. M. van Tiel, I. van Tiel- Knoppen, J. Wittgen en M. W. T. Lucassen: Zaterdag: F. SCHMEETZ Stationsweg 60a, tel. 585900 Zondag: M. van TIEL Stationsweg 60a, tel. 581465 Weekenddienst voor de patiënten van A. Coenen, R Corver. P. Henkes. R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck Keizer, M. Van Straaten, J. de Vocht: Zaterdag en zondag: J. de VOCHT Henseniusstraat 13a, tel. 581878 Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN ST. ODA Passage 1, tel. 581255 van vrijdagavond 18.00 uur tot volgen de week vrijdag. Openstelling: zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 11.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: P.P. v.d. WERF, tel. 583478 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTUK VEN RAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedge vallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 E.M. Ruymbeek, J.M» van Winden, W.H. de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts. R. Eelderink, G. Gelling en mevr. H. Loonen R. GOEDEGEBUURE en R. EEL DERINK DIERENARTSENPRAKTUK OOS TRUM W. LOONEN Mgr. Hanssenstraat 42. Oostrum tel. 582690 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Van donderdag 20.00 tot maandag 8.00 uur H. v. EERTEN, tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 08.00 tot donderdag 20.00 uur waarge nomen door: T. TIGGELOVEN, tel. 06-22922151 Afspraken maken 's middags tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Tel. 0478-527066 maandag-donderdag 09.00-17.30 uur MELDPUNT VOOR HULP, ADVIES EN INFORMATIE Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 9 tot 12 uur. Na genoemde tijd, tijdens feestda gen en weekend is het Meldpunt bereikbaar via het antwoordapparaat. Aangesloten instellingen/organisaties: Algemene Hulpdienst, Gehandicapten Platform Venray. Synthese Venray- Instïtuut voor Zorg en Welzijn PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 S800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 e-mail: peelenm@tref.nl Redaktie Gerrit Band Roii Koenen Herik Lammen Christ van den Munckhof Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Op bovenstaand adres. Telefonisch, uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Advertentietarieven: Op aanvraag verkrijgbaar. Aanleveren advertenties: Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Op maandag 10 januari 2000 om 19.30 uur verzorgt de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. een lezing over Ridderorden en onderscheidingen in de Lage Landen. Spreker is Henny Meijer. Vóór de pauze vertelt dhr. Meyer over zijn bijzondere interessen en geeft hij een overzicht van het ont staan en de geschiedenis van de rid derlijke orden en ridderorden in de Lage Landen. Ook recente ontwik kelingen, zoals de wijziging van de toekenningscriteria in 1994, komen aan bod. Na de pauze staan de dap- perheidsonderscheidingen centraal die na afloop van de Tweede Wereldoorlog zijn ingesteld om de bijzondere verdiensten te huldigen van Nederlandse militairen, koop- vaardijpersoneel en verzetsstrijders. Ook zal aandacht worden besteed aan buitenlandse dapperheidsonder scheidingen. De lezing vindt plaats in zaal Het Trefpunt in verpleeghuis Beukenrode en is vrij toegankelijk. Vrouwen in 2000

Peel en Maas | 2000 | | pagina 3