de Studio PEEL EN MAAS "Mijn werk is altijd boeiend geweest" 5.- KORTING "Een mooie en emotionele dag" EN DAT LATEN ZE ZIEN! Wintercircus Martin Hanson reist naar de toekomst COLBERTS >1 KOSTUUMS^ «3 Commando-overdracht GGW de Peel CORRIDOR HERENMODE WINTERJASSEN Venrayse waterput in expositie WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING WINTERCIRCUS MARTIN HANSON weet wat opruimen is Jenniskens_ INTERIEURSTYLISTEN CO lO CM O C\J O co 00 LO co co LO w CE LU CC I- Z LU CL In de Studio kunnen wij op een persoonlijke maar bovenal creatieve verrassende manier vormgeven aan uw interieur. Het persoonlijke is samen met u, in alle rust. Wij hebben daarom gekozen voor advisering op afspraak. Wij maken voor u een kleurenplan, gecombi neerd met alles op het gebied van tapijt- en raamdecoratie, zoals bijzondere zonwering en een aparte collectie gordijnen, Dit samen in een perfecte kleurencompositie. Op vrijdag en zaterdag zijn wij open, loop eens binnen en proef onze sfeer en bent u geïnteresseerd, maken wij een afspraak De Commandant van GGW de Peel, kolonel F.H. Meulman draagt op dinsdag 11 januari 2000 het commando over aan zijn opvolger Luitenant-kolonel T.C.M. Rikken. De commando-overdracht vindt plaats in de sporthal op de voormali ge vliegbasis de Peel ten aanschou wen van genodigden en aangetreden In het Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer wordt op zondag 9 januari om 11.00 uur een tentoonstelling geopend met de titel 'Dichtgegooid en Teruggevonden'. Het is een tentoon stelling over waterputten uit de steentijd tot aan de moderne tijd. De tentoongestelde werken laten zien hoe belangrijk een waterput en de vondsten hierin kunnen zijn als bron voor de geschiedschrijving. Een van de pronkstukken van de expositie is een Romeinse (replica) blokwater- put die gevonden is bij de aanleg van de A73 in Venray. troepen. Na een toespraak door kolonel Meulman zal deze de onder- deelsvlag overhandigen aan de nieu we commandant, T.C.M. Rikken, die vervolgens een toespraak zal houden. Na de ceremonie van de commando-overdracht wordt een receptie gehouden. De Drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht zorgt voor muzikale ondersteuning. Kolonel F.H. Meulman voerde vanaf 29 juli 1999 het commande over GGW de Peel. Hij gaat na het volgen van de Leergang Topmanagement Defensie de func tie vervullen van Hoofd Militair Strategische Aangelegenheden bij het Ressort Internationale Plannen en Samenwerking van de Centrale Organisatie in Den Haag. Luitenant-kolonel T.M.C. Rikken vervult momenteel de functie van plaatsvervangend Commandant Operatiën bij GGW de Peel. Luitenant-kolonel Rikken wordt bevorderd tot kolonel. De GGW de Peel is een onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht dat tot taak heeft het luchtruim te verde digen met raketten. De geleide wapens van de Koninklijke Luchtmacht zijn bekend door hun bijdrage aan de verdediging van Jeruzalem en Turkije met Patriotraketten tijdens de golfoor log. DONDERDAG 6 JANUARI 2000 - NR. 1 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG Grad Claessens ontvangt pauselijke onderscheiding Afscheid pastor St. Elisabeth Ziekenhuis Piet Cöp DINSDAG Tegen inlevering van deze bon 1 1 ATSJITAPI 5 korting op de voorstelling van het Wintercircus op 19.00 UUR. dinsdag 11 januari om 19.00 uur Piet Cöp (62), pastor van het St. Elisabeth Ziekenhuis, geeft vrij dagavond voor het personeel van het ziekenhuis en vele genodigden een afscheidsfeest in een grote tent op het ziekenhuisterrein. "Ik wil op informele wijze iedereen bedanken voor de prettige samen werking in de afgelopen zestien jaar. Het zal wel druk worden in de tent, want ik verwacht zo'n 600 mensen." Pastor Piet Cöp, die het verplicht op het werk aanwezig zijn steeds meer als een aanslag begon te voe len op zijn gezondheid, die hij met zijn rugklachten als een zwakke plek aanmerkt, gaat in de nieuwe eeuw volop van zijn vrije uurtjes profiteren. "Ik ga inderdaad lekker van de herfst in mijn leven genieten. Ook de herfst heeft immers mooie kleuren. De afgelopen jaren hebben toch veel energie gekost. Ik wil nu wat meer vrijheid om te kunnen wandelen. Metsen, motorrijden of gewoon op verjaardagsvisite bij familie te gaan. Daarnaast denk ik erover om de vrijwillige terminale thuiszorg ondersteuning te bieden. Op die manier kan ik mijn werker varing nuttig maken voor anderen." WEL EN WEE Piet Cöp werd geboren in Ottersum. Na de lagere school ging hij voor zijn opleiding naar het groot seminarie in Roermond. Hij was onder andere zes jaar kapelaan in Venlo en dertien jaar pastor in het ziekenhuis van Roermond. Op 1 december 1983 werd hij benoemd tot pastor van het Venrayse St. Elisabeth Ziekenhuis. Ruim tien jaar lang bemande hij in zijn eentje de pastorale dienst en bepaalde daar mee voor een belangrijk deel het gezicht naar buiten. "Behalve pastor was ik bijvoorbeeld ook voorzitter van de personeelvereniging, sinter klaas, kienmeester en opperboer tij dens de Venrayse boerebrulleft in 1997", zegt Piet Cöp. "Ja, ik voel me bijzonder prettig in Venray." VOLDOENING Piet Cöp had veel contacten met medewerkers van het St. Elisabeth Ziekenhuis. In zijn contract stond trouwens ook vermeld dat hij, naast zijn werkzaamheden voor de patiën ten, er ook was voor het personeel. "Ik heb niet alleen in het ziekenhuis gewerkt, maar leefde er ook en leef de mee. Ik heb me altijd persoonlijk betrokken gevoeld bij het wel en wee van de personeelsleden", zegt Cöp. Als 'huispastor' werd hij gevraagd voor 150 huwelijksmis sen. Ook zo'n 350 kinderen van medewerkers werden door hem gedoopt en verder verzorgde hij in de loop der jaren meer dan vijfhon derd begrafenismissen. De mensen waren altijd onder de indruk van de manier waarop hij de begrafenismis, een ingrijpende moment in het leven van mensen, leidde. "Daardoor leer je mensen goed kennen. Mijn taak is om te luisteren en de ingrediënten die mensen zelf aandragen tijdens een viering tot één geheel te sme den. Dat zoiets indrukwekkend wordt, komt voornamelijk door de bijdragen van de mensen zelf. Wat ik eraan toevoeg is de gemakkelijke toegankelijkheid. Doordat ik zo uit de losse pols formuleer, is het voor iedereen goed te volgen." BEGELEIDING Piet Cöp kijkt terug op een boei ende tijd. "Je wordt vaak gevraagd in situaties waarbij mensen machte loos zijn, bij stervensbegeleiding en in crises. Jouw bijdrage zit 'm dan in een kleine handreiking: even erbij gaan zitten, advies geven, maar vooral luisteraar zijn. Dat werk geeft ook veel voldoening." PEEL EN MAAS 'n abonnement waard Pastor Piet Cöp: "Ik heb niet alleen in het ziekenhuis gewerkt, maar leefde er ook en leefde mee Cöp hecht grote waarde aan bege leiding van patiënten. "Ik vind dat mijn werk niet alleen bestaat uit het toedienen van het sacrament. Het is net zo belangrijk om de volgende dag nog even terug te gaan om aan de familie te vragen hoe het ermee gaat." Totdat de opvolger van Cöp is benoemd, verzorgt Piet Cöp samen met zijn collega Virginie Vrenken de wekelijkse vieringen op zondag in de kapel van het St. Elisabeth Ziekenhuis. De 75-jarige Grad Claessens uit Veulen heeft zondagmorgen in de kerk van Veulen uit handen van deken Coenen de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. "Ik kreeg de onderscheiding voor mijn jaren lange inzet voor zowel de kerk als de gemeenschap in Veulen", ver telt Grad Claessens. Claessens is 25 jaar administrateur en 11 jaar koster van de Veulense parochie, verzorgde jarenlang huis-aan- huiscollecties, is al 28 jaar lid van de dorpsraad (waarvan hij negen tien jaar voorzitter was) en is nog steeds voorzitter van de plaatselij ke KBO-afdeling. Geen wonder dus dat Claessens, die geboren en getogen is in Ysselsteyn, na afloop van de mis in café-zaal 't Veule door iedereen van harte gefeliciteerd werd met zijn onderscheiding. "Het was een mooi en erg emotioneel moment toen deken Coenen me in de kerk de onderscheiding opspelde", vertelt een zichtbaar trotse Grad Claessens. "Maar ook de waardering van de inwoners van Veulen doet je veel. Iedereen vond dat ik de onderschei ding volkomen verdiende." POSITIEF GEVOEL Grad Claessens heeft zich altijd met hart en ziel voor de Veulense gemeenschap ingezet. "Ik vind dat je de talenten die je hebt meege kregen ook moet gebruiken. Het geeft mij in ieder geval erg veel vol doening als ik weer eens iemand, of de gemeenschap, op de een of ande re manier heb kunnen helpen. Dat zouden veel meer mensen moeten doen. Doe je iets goeds, dan ga je 's avonds toch met een veel positiever gevoel naar bed." HECHTE GEMEENSCHAP In 1966 kwam Grad Claessen Grad Claessens ontving afgelopen zondag de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. samen met zijri vrouw Anny in I geboren in Heide en opgegroeid in Veulen wonen. "Mijn vrouw is Veulen", vertelt Claessens. "Nadat ik tien jaar in de Noordoostpolder had gewoond en gewerkt ben ik met mijn vrouw in Veulen gaan wonen. De vader van mijn vrouw had in Veulen een stuk grond in eigendom. We hebben de woning destijds zelf gebouwd." Spijt van zijn besluit om zich in Veulen te vestigen heeft de voorma lige kippenhouder en aardbei en te Ier nooit gehad. "Nee, ik heb me altijd erg thuisgevoeld in Veulen. Het is een kleine, hechte gemeenschap waarin de mensen nog veel voor elkaar over hebben." AANSPREEKPUNT Voor veel mensen met vragen over Veulen is Grad Claessens hét aanspreekpunt bij uitstek. "Ja, de mensen weten me wel te vinden", zegt hij lachend, "maar een moderne computer om informatie in op te slaan gebruik ik niet. Ik schrijf wat dingetjes op en verder heb ik geluk kig een uitstekende computer in mijn hoofd zitten." Claessens weet zijn vrije uurtjes met veel activiteiten voor de gemeenschap en de kerk en talloze hobby's in te vullen. Verveling, dat woord kent hij dan ook niet. Samen met zijn vrouw Anny gaat hij bij voorbeeld graag kaarten en wande len. Verder zorgt hij ook de versprei ding van De Ruuper, het dorpsblad van Veulen. Ook trekt hij er regel matig op uit voor een partijtje koers- bal en speelt hij regelmatig voor taxi-chauffeur voor mensen die slecht ter been zijn. "We zien elkaar eigenlijk alleen als we gaan eten en slapen", zegt vrouw Anny gekscherend. "Grad is de hele dag druk bezig, voor ieder een die hem iets vraagt. Maar dat heb ik liever dan dat hij de hele dag thuis zit." Glunderend: "Ja, ik ben hartstikke trots op hem". installatie verwarming elektra ventilatie sanitair airconditioning Oude Kerkstraat 3 5861 BM Wanssum Tel. 0478-532441, fax 0478-532645 Email: Jenniskensinstallatie@Jewa.nl Eindstraat 12, tel. 581553 gratis parkeren voor de deur Peel en Maas geeft 5 gulden korting Zwaardbalans met de Luraschi Sisters, een van de fraaie acts tij dens het wintercircus in de Venrayse schouwburg. aan het publiek wordt voorgescho teld, maar het thema 'tijd' als speels element in een unieke circusshow. 'Circus van alle tijden' is dan ook de titel van deze nieuwe productie. Sterke acrobatische staaltjes met het duo Blizzard en het trio Terno, de tango met Golden Time, zwaardba lans met de Luraschi Sisters, een Russisch echtpaar dat de tango ver heft tot een acrobatische dans op de rola rola, Poolse trampolinesprin gers en de jongleur Roberto Navarro. En dat is nog slechts het begin van een circusavontuur vol verrassingen. Met vogels (jawel), geiten, honden en andere huisdie ren, maar ook met vijf vervaarlijke leeuwen en twee beren. Maar natuurlijk ook clowns, goochelaars en als slot een adembenemend mooie finale waarin de circusreis 1 Mannetjes in zilveren pakken die een lancering lijken voor te berei den. Een geheimzinnig apparaat. 'Astronauten' die het luchtruim kie zen. Zo begint ditmaal de voorstel ling van Wintercircus Martin Hanson. Het hooggeëerde publiek wordt in de 21e editie van het cir cusspektakel meegenomen in de toekomst. Het is het begin van een sprookjesachtige reis door de won dere wereld van het circus. Geen chronologische circushistorie die Wintercircus Martin Hanson slaat dit jaar voor de 21e keer haar tenten op in Venray. De eer ste voorstelling op vrijdag 7 janu ari is inmiddels uitverkocht, voor de tweede op dinsdag 11 januari om 19.00 uur zijn nog kaarten te koop. Peel en Maas wil U tegen een gereduceerd tarief laten genieten van dit spectakel. Met de bij dit artikel geplaatste bon kunt u de voorstelling met een korting van vijf gulden bijwonen. jaar UITZOEKEN VOOR "Wi SLECHTS H 2A%r^BEPERKT 2^DE GEHELE COLLECTIE Modisch gekleed, minder besteed Grotestraat 32 - Venray - Tel. 0478-586387

Peel en Maas | 2000 | | pagina 11