Motorcross S.V. Venray S.V.V. Jeugd S.W. Veteranen S.V. Ysselsteyn S.V. Leunen S.V. DIS Oirlo Dorpenkompetitie Tennis 1993 Tennisclub Rodhe Lopersgroep Venray Tennisclub Venray Loopgroep De Barrier Jumpers '76 Triathlon Vereniging regio Venray Mixed Hockey Club Venray Duivensport WAO VAN SOEST Lopersgroep Peelrunners H.S.V. 't Alvertje Midgetgolf Buitenlust H.S.V. de Roerdomp Sporthal Schaakvereniging Venray Spio PEEL EN MAAS Donderdag 3 juni Pagina 13 Programma zaterdag 5 juni: Venray 11-Kintbury Rangers 16.00 Programma zondag 6 juni: Venray 10-Kintbury Rangers 11.00 Dames: Venray 1-Steeds Volharden 11.00 Venray 3 levert unieke prestatie Misschien wat stil voorby gegaan, maar daarom niet minder belang rijk is het feit dat het derde elftal van SV Venray het seizoen 92/93 heeft afgesloten met een kam pioenschap. By het begin van het seizoen had de leiding van het derde elftal, dat uitkomt in de reserve tweede klasse van de KNVB (distrikt Zuid 2) zich ten doel gesteld om uit drie wedstryden vier punten te behalen. Dan zou het mogelijk moeten zyn om zich te mengen in de stryd om de bovenste plaatsen. Vanaf het begin was duidelyk dat Wittenhorst 2 en Venray 3 aan spraak konden maken op de titel. De mannen uit Horst stonden steeds aan de kop van de ranglyst. De voorsprong bedroeg op zeker moment 4 punten, maar regelmatig verloor de koploper punten, zodat het verschil steeds kleiner werd. De laatste kompetitiezondag leek Wittenhorst de beste papieren te hebben, maar onverwachts gingen ze tegen RKMSV 3 onderuit (0-1). Dat was de kans voor Venray om op de valreep nog het kampioenschap te pakken. En dat gebeurde in derdaad. In Helden werd met 4-2 gewon nen en kon het feest beginnen. Een prachtige prestatie voor de mannen van Tbon Knoops (trainer-coach) en leider Jan Gooren. Voor Tbon Knoops betekent dit na een verblyf van 5 jaar in Venray een mooi afscheid. Op vrydag 11 ju ni volgt een receptie in de kantine van SV Venray. NIEUWS JEUGDVIERDAAGSE De jongens, die zich opgegeven hebben voor de vierdaagse, worden donderdag 10 juni om 17.00 uur op het Schouwburgplein verwacht. De plaats op het Schouwburgplein, waar wy ons verzamelen is herken- baar aan een grote voetbal met SV Venray erop. Zorg dat je op tyd bent. By goed weer in voetbaltenue en by koud weer in trainingspak. Als jullie nog vragen hebben, bel dan Truus v. Veghel, Overloonse- weg 9IA, tel. 85116. Jongens en meisjes die zich nog willen opgeven kunnen dit doen bij Truus tot uiterlyk zondag 6 juni. Programma zaterdag 5 juni: SW-Stormvogels a. 18.30 De volgende spelers worden verwacht: A. Arts, H. Coppus, E. v. Mill, A. Mommen, W. Peters, H. Schellen, J. Smits, H. Stevens, T. Strijbosch, T. Swinkels, J. Vievermans, E Hen drix, M. Swinkels. De afmeldingen uiterlyk donder dagavond by A. Sybere, tel. 83196. VETERANEN Uitslag: BAVOS-Y sselsteyn 0-7 Programma zaterdag 5 juni: Toernooi America v.13.45 JEUGD Programma zaterdag 12 juni: Al finale Polio-toernooi Sportweekend 18/19 juni: D- en E-jeugd op vrijdag en zater dag; f-jeugd op zaterdag. VETERANEN Programma 5 juni: Toernooi Beekse Boys DIS-waarderingstrofee voor vrij willigsters Oirlose Zonnebloem Tweede Pinksterdag vond de jaar lijkse uitreiking van de traditionele DIS Waarderingstrofee plaats. Dit maal werd de trofee toegekend aan een groepje vrijwilligsters van de Zonnebloem, afd, Oirlo vanwege hun byzondere.inzet op het gebied van bejaarden en vooral zieke per sonen in Oirlo. Avondje DIS-leiding Zaterdag 5 juni is het jaarlykse voncije voor de gehele DIS-leiding Aanvang 20.00 uur in De Linde. Op deze avond zal o.m. afscheid wor den genomen van trainer korfbal, korfballeidster, jeugdleider voetbal en een wedstrijdleider. Gouden clubspeld Vanwege zyn 50-jarig lidmaat schap kreeg Piet Nabben Tweede Pinksterdag de gouden DIS-speld opgespeld. Uitslag: Oostrum l-Resia 1 1-1 Door bovengenoemde uitslag is Re- sia gepromoveerd naar de 4e klasse KNVB. VETERANEN Uitslag: Oostrum-Achates 0-2 Programma zaterdag 5 juni: Oostrum-DIS b. 16.30 Mini-Stratenvoetbal toernooi in Oostrum Wederom zullen vele voetballers a.s. zondag 6 juni het sportpark be volken om aan het mini-straten- voetbaltoemooi deel te nemen. De aanvang is 12.00 uur. De spelers worden verzocht tydig aanwezig te zyn (11.30 uur). Op deze zondag is er op het sport park voor jong en oud van alles te zien en te beleven. Buiten het mini- stratenvoetbaltoemooi wordt er door de aankomende talentjes van Oostrum gevoetbald om de 'Broeder Huibers Trofee'. Ook wordt er door de korfbalclub een groot familie- toernooi gehouden. Voor de kleinste en de wat grotere jeugd z(jn er weer de huifkar en het springkussen. Dus voor elk wat wils! Voor een natje en voor verster king van de inwendige mens wordt in ruime mate voorzien. Dus zondag 6 juni, op naar het sportpark De Spar. Uitslagen en stand: Poule 1: TV LVH 1-TV Merselo 8-2 Stand: TV LVH 1 6 20 TV Merselo 4 10 TV Oostrum 2 -14 TV LVH 2 0 -16 Poule 2: Stand: TV Merselo 6 12 TV OiCa 2 0 TV LVH 2 - 2 TV 't Lobke, 'Swolgen 2 -10 Poule 3: TV OiCa-TV Merselo 1-9 Stand: TV Ysselsteyn 6 8 TV Merselo 4 8 TV LVH 1 - 4 TV OiCa 1 -12 Poule 4: TV Oica-TV Merselo 4-6 Stand: TV Merselo 6 10 TV OiCa 3 2 TV LVH 3 0 TV Ysselsteyn 0 -12 Poule 5: TV 't Lobke-TV OiCa 10-0 TV Ysselsteyn-TV LVH 6-4 Stand: TV 't Lobke 6 30 TV LVH 2 0 TV Ysselsteyn 2 -14 TV OiCa 2 -16 Poule 6: Stand: TV LVH 3 2 TV OiCa 2 0 TV Ysselsteyn 1 - 2 .TV LVH 3 0 TV Ysselsteyn 0 -12 Poule 5: TV 't Lobke-TV OiCa 10-0 TV Ysselsteyn-TV LVH 6-4 Stand: TV 't Lobke 6 30 TV LVH 2 0 TV Ysselsteyn 2 -14 TV OiCa 2 -16 Poule 6: Stand: TV LVH 3 2 TV OiCa 2 0 TV Ysselsteyn 1 - 2 Programma zaterdag 5 juni: M17: Horst 2-Rodhe 1 JB: Rodhe 1-Horst 1 Senioren gemengd A: 3kl: Lichtenberg-Rodhe 1 3kl: Rodhe 2-Horst 1 Senioren gemengd B: hfdkl: Rodhe 1-Blerick 1 3kl: Tegelen 2-Rodhe 2 Heren A: 3kl: Tegelen 2-Rodhe 1 3kl: Meijel 2-Rodhe 2 4kl: Rodhe 3-Venlo 3 Heren B: 3kl: Rodhe 1-Tegelen 2 4kl: Rodhe 2-ApoUo 3 Programma zondag 6 juni: Gemengd: 7kl: Helden3-Rodhe 1 Heren: 5kl: Blerick 1-Rodhe 1 6kl: Rodhe 2-Meulenslag 1 7kl: Rodhe 3-Metz Point 2 G35 Rodhe-'t Root 1 Hardloopvereniging voor trim mers, prestatielopers, joggers, lange afstandlopers, mannen, vrouwen: iedereen! Beginners (niveau 1): dinsdag 19.30 uur en donderdag 19.00 uur, atletiekbaan. Er wordt ca. 30 min. gelopen. Rekreatielopers (niveau 2): groep die 60 min. loopt per trai ning. Invulling van deze 60 min. is gevarieerd. Trainingen: dinsdag en donderdag 19.00 uur vanaf het Wis- selpunt; zaterdag 16.00 uur, start vanaf de Oude Barrier, Maas- Prestatielopers (niveau 3): dins dag 19.00 uur intervaltraining baan; donderdag 19.00 uur geva rieerde training ergens in Venray; start vanaf het Wisselpunt; zaterdag 16.00 uur bostraining vanaf de Oude Barrier). Wedstrydlopere (niveau 4): dins dag 19.00 uur intervaltraining op de baan. Wedstrydlopers kunnen meedoen aan de trainingen van ni veau 3, als deze trainingen in hun schema passen. Loobeekloop Holthees Op een zanderig parcours, dat veel van de krachten van de lopers vroeg, werd zondag 30 mei de Loo beekloop gehouden. Een pittige cross met slechts 2x een mogelijk heid wat te versnellen. Helaas zul len deze twee verenellingsmoge- lykheden, nl. de oversteek van de nog niet geopende A73, volgend jaar ook uit de route verdwenen zyn. De Loobeekloop wordt daardoor in de toekomst misschien nog meer een parcours, waar de krachtloper zyn hart kan ophalen. Uitslagen: 5 km: Frank Ryshouwer 19.21; II- ja Janssen 24.54; Aiya Gooren 27.14; Egbert Knol 21.03; Wim Har- rewyn 22.05; Maijo v. He\jster 21.31 (le vrouw). 10 km: Jan Kirkels 38.58 (2e man nen vet.); Herman Bexkens 43.45; Frans Tielen 39.29; Gert Vermeulen 44.07; Herman Jacobs 38.52. - Kilometervreters Zondag 6 juni is er een duurloop van 75 tot 90 min. vanaf Het Wissel- punt Route in onderling overleg (mede afhankelijk van de mensen die meelopen). Wedstrijdkalender 6 juni: Tilburg, Tilburg Ten Miles, 10-16.1 km. 13 juni: Deume, Dreefloop 5-10-15 km; Langenboom, Amicitialoop 5- 10-20 km. Informatie: Gert Vermeulen, tel. 80999, Frank Ryshouwer, tel. 86268 en Maijo van Heyster, tel. 82397. Programma zaterdag 5 juni: Heren A: hfdkl: Venray 1-De Gagel 1 lkl: Van Home 1-Venray 2 4kl: Venray 3-Grubbenvoret 2 4kl: Venray 4-De Gagel 5 4kl: Altw. Heide-Venray 5 Heren B: 3kl: Velden 2-Venray 1 4kl: Bosdael 2-Venray 2 5kl: Venray 3-Van Home 1 5kl: Tbnido 6-Venray 4 Senioren B gemengd: 2kl: Venray 1-Venlo 2 3kl: Velden 2-Venray 2 3kl: Venray 3-Horet 2 3kl: Park E9 1-Venray 4 4kl: Venray 5-Kessel 2 4kl: Lomm 2-Venray 6 4kl: Venray 7-Tonido 2 Programma zondag 6 juni: Gemengd: 6kl: Venray 1-Blerick 6 7kl: Toz 5-Venray 2 Heren: 6kl: Voeren daal 1-Venray 1 7kl: Venray 2-Tegelen 3 Heren 35 2kl: Hilten 1-Venray 1 3kl: Venray 2-Zandligt 1 Bent u tijdelijk gestopt met uw kompetitie in verband met de zo mer? Houdt dan uw konditie op py 1 bij loopgroep De Barrier. Trainingstijden: Vertrek vanaf de oude Barder aan de Maasheseweg: maandag: 19.30 uur duurloop; woensdag- en don derdagmorgen: 09.30 uur begin ners en donderdag 19.30 uur interval. Kom vrijblijvend eens kyken en meedoen of bel voor informatie: Piet Dupont tel. 89880 of Ruud Wijkniet tel. 80001. Voor alle teams: alle kleding en alle klappers moeten worden inge leverd by Stan Berty'n, tel. 83474. Neem even kontakt op wanneer je de tas en de klapper kunt brengen. We willen jullie nu vast laten we ten dat er op zondag 13 juni een in ternationaal junioren toernooi gehouden wordt in de Wetteling. Voorafgaande aan dit toernooi wordt er een mix-toernooi gehou den. Dat gaat als volgt: alle leden die zin hebben om te basketballen ko men naar de Wetteling Daar wor den dan teams gemaakt van de mensen die er zyn. In ieder team zitten mensen van alle leeftijden, dus van groot tot klein. De regels zyn aangepast, zodat ook de mini's kans krijgen om te scoren. Zo'n toernooi is altyd heel gezellig, dus probeer om te komen. Die zondag is de laatste dag van de avondvier daagse. Daarom houden we het mix-toernooi al 's morgens van 10.00 tot 12.30 uur, zodat ook de vierdaagselopers kunnen komen basketballen. Attentie jongens junioren 1, he ren 1, heren 2 en rekreanten: er is een trainingswyziging ingegaan op dinsdag 2 juni. Jongens junioren 1 trainen dan niet meer dinsdags op de Oostsin gel, maar alleen nog op de vrydag in de Wetteling; Heren 1 en Heren 2 trainen samen op dinsdag op de Oostsingel van 19.30 tot 21.00 uur; de rekreanten trainen op dinsdag op de Oostsingel van 21.00 tot 22.30 uur. Franka Jansen 2e in selektiewedstryd Op zondag 30 mei stond in Zun- dert een belangrijke selektie wedstryd voor de Europese en wereldkampioenschappen Triath lon OD op het programma. De win naars worden rechtstreeks geplaatst en de nummers 2 worden waarechynlyk afgevaardigd. By de dames was er een spannende wed stry d, mede door de sterke bezet ting. Als 10e begon Franka na het zwemmen aan het fietsen en kon ze zich opwerken naar een 4e plaats. Door haar sterke lopen werd ze uit- eindelyk 2e in 2.09.50 uur, daar mee lag ze 1.12 min. achter de winnares Irma Heeren. Rianne Ger- rits finishte in 2.44.10 uur. Huib Rost presteerde by de junio ren zeer goed. Hy werd in deze klas se 6e in een pesoonlyke tyd van 2.06 uur. Zyn broer Dave finishte by de heren in een eindtyd van 1.59 uur. hans Litjens eindigde in 2.12.48 uur, Frank Timmermans in 2.15.20, Peter Gommans in 2.19.50, Jos Hebben in 2.24 uur. Bas Basti- aans moest de wedstry d staken door materiaalpecht. Een dag later stond Bas in het Belgische plaatsje Bochold aan de start voor een 1/8 triathlon. De af standen die hier afgelegd moesten worden waren 400m zwemmen, 20 km fietsen en 3.5 km lopen. Materi- aalpech werd Bas nu gelukkig bespaard en hy finishte als 6e in 43.37 min. Om zo'n korte wedstryd eerlyk te laten verlopen werd er steeds om de minuut gestart Zo werd het stayerprobleem by het fietsen voorkomen.. Hedda Nabben le in Stratenloop Op vrydag 28 mei nam Hedda Nabben deel aan een 5 km Straten- loop in Beegden. Ze finishte in een sterke tyd van 20.12 min. Op de 10 km werd Truus Hiddema 4e in 44.15 min, haar man Tjeerd eindig de in 38.18 min. Mededeling Met ingang van 1 juni gaat Leo Crompvoets de publikatie verzor gen in de Peel en Maas en de Echo. Als je wedstr(jduitslagen hebt deze doorbellen op zondag op tel. 04781-36372. Trainings tyden: Donderdag: 18.30 uur Fietsen, by- eenkomst oude zwembad. Vrydag: 18.00-19.00 uur Zwem men in De Sprank. Zaterdag: 16.00-17.30 uur Lopen, byeenkomst parkeerplaats oude zwembad. Zondag: 08.45 uur Groep 1, 09.00 uur Groep 2 Fietsen, byeenkomst parkeerplaats oude zwembad. Woensdag: 19.00-20.30 uur Baan- t raining Wedstrydagenda 5 juni: Run-bike-run Asten. 13 juni: Zuidnederlandse kampi oenschappen OD Triathlon Waal- wyk. 20 juni: Triathlon Venray. Veteranen A naar landelijke finale Het veteranen A-team heeft zich, door afgelopen zondag een van de twee winnaars van de voorronde in Zuid-Nederland te worden, ge plaatst voor de finales van het landskampioenschap voor vetera nen in hun klasse. Deze eindronde wordt gespeeld op zondag 6 juni a.s. op de velden van de Hockey Club Doom. Gespeeld wordt tegen de winnaars van Noord-Holland en Oost-Neder land. By winst wordt later die dag de finale gespeeld tegen de andere poule-winnaar (Noord-Nederland Zuid-Holland, Zuid-Nederland). Wy wensen de heren veel sukses! P.D.V. DE ZWALUW Wedvlucht Argenton, 22 mei: H. Likens 1; P. v.d. Laar 2 37; J. Basti- aans 3 10 14 50 58 68 72; M. v. Dyck 4 24 47; P. Smit 5 12 22 25; C. v. Vught 6 13 42 60 66; W. SMits 7 11 29 38 40 41 43 54 55; Chr. Oerrits 8 18 39 70 78; M. Voesten 9 31 36 49 51 52; J. Vereleyen 15; G. Boom 16 23 342 45 48; Arts Emonts 17 80; H. Strybosch 19 '20 21 57 62 64 71 79; Jac Bastiaans 26 69; A. v. Gerven 27 67; J. Jansen 28 33; J. Custera 30 35 44 77; A. de Riet 34; Th. Droesen 46 53; J. Basten 56 74 81; J. Voesten zn 59 63; v. Haren Stiphout 61 65 75; H. Peters zn 73; H. v. Elzen 76. Wedvlucht Epernay, 23 mei: Chr. Gerrits 1 2 4 7 11 14 18 22 37 44 58 80 94 100 104 105 170 171, M. Voesten 3 6 8 20 30 33 41 59 68 108 110 114 132 141 160 172; J. Basti aans 5 13 19 28 31 52 56 140; P. Smits 9 27 34 40 60 69 130; Jac v.d. Laar 10 82 107; W. Heynen 12 97 133 142; A. v. Gerven 15 101 144; A. Sybere 16 21 76 79; J. Jansen 17; A. v.d. Munckhof 23 25 57 66 89 95 106 116 147; J. Gommans 24 29 47 49 50 64 87 118 120 148 150 152 161 163 165 169; J. Keretens 26 35 38 67 122 131134 138 139; W. SMits 32 46 61 81 135 156; J. Voesten zn 36 43 63 157; H. Vermeulen 39 72 121; P. Loonen 42 53 151; G. Boom 45 48 51 112 143-, J. Derks 54 136; Cuppen Siebere 55 113 164; P. Strybosch 62 126; H. Peters zn 65 77 137; M. Loo nen 70 83 98 103 158; M. v. Dyck 71 78 86 123; A. de Riet 74 91 168; P. v.d. Laar 75 88 109 153; H. Hermans 84 92 111 149; J. Basten 85; H. Lit jens 90 127 155 162; v. Haren Stip hout 93 96 99 128 129; J. Voesten 102; J. Custere 115; Jac Bastiaans 117 146 166 167; A. Wynen 119; P. v. Houdt 124 154; H. Phülpsen 125; J. Sybere 145; P. Willems 159. Zaterdag 5 juni: Kleine fond. Lossingsplaats: Chatearoux. Inman- den: donderdag 3 juni van 19.00- 20.00 uur; Mandendienst: J. Derks, M. v. Dyck en E. Strybosch. Zondag 6 juni: Midfond. Los singsplaats: Provins. Inmanden: za terdag 5 juni van 09.30-10.15 uur; J. van Haren, Jos Keretens en H. van Eisen. Vrijdag 11 juni: Overnacht fond. Lossingsplaats: St Vincent. Inman den: dinsdag 8 juni van 19.00-20.00 uur. Mandendienst: J. Derks, M. v. Dyck en E. Strijbosch. Woensdag 9 juni: Africhtings- vlucht vroege jongen vereniging Inmanden: dinsdag 8 juni van 19.00-20.00 uur PEEL EN MAAS Argenton: 1. H. Litjens Z; 2. Lenssen Peters W; 3. P. v.d. Laar Z; 4. J. Bastiaans Z; 5. M. v. Dyck Z; 6. H. Francken W; 7. P. v. Asten Y; 8. G. Pouwels H; 9. P. Jansen K V; 10. P. Smits Z. Epernay; 1. H. Jansen Y; 2. Chr. Gerrits Z; 3. G. Lindere Y; 4. Chr. Gerrits Z; 5. M. Voesten Z; 6. Chr. Gerrits Z; 7. M. v. Boekei B; 8. J. Bastiaans Z; 9. J. Ripkens Bg; 10. J. Ripkens Bg. 1 P.D.V. DE VREDESDUIF Wedvlucht Argenton, afstand 6383 km, aankomst eerste duif 15.51.01, laatste duif 16.31.40: P. Janssen K 1 2 3 8 9 32; J. Janssen K 4 6 1116 21 27 28 29 34; A. Hen- drix 5 7 14 18 25; K. Tholen 10 12; W. Drabbels 13 17 24 26 31 33; H. v.d. Laar 15; L. Willems 19 23 30 35; M. Rustere 20 22. Wedvlucht Epernay, afstand 311 km, aankomst eerste duif 11.08.10, laatste duif 11.25.52. Comb. Vermeulen 1 15 24 31 33 35 47; M. Rustere 2 9 10 30 41; P. Jans sen K 3 4 29 32; H. E waits 5 7 22 26 34 51 52; Comb. v.d. Heuvel 6; A. Hendrix 8 11 13 16 18 19 27 44 50 53; J. Janssen K 12 20 37 42; J. Leyssen 14 17 46; H. v.d. Laar 21; Jac Ewalts 23 25 38; G. Hendriks 28 39; L. Snydere 36; R. WUlems 40 48 49; J. Goumans 43; J. Vermeulen 45. P.D.V. YSSELSTEYN Wedvlucht Argenton: P. v. Asten 113; P.M. Cox 2 22; Th. Hendrix 3 5; P. Martens 4 12 14 19; G. Lindere 6 7 9 10 15 18 23; J. Cox 8 20; H. Jans sen 1121; G. Hendrix 16. A. v. Osch 17. Wedvlucht Epernay: H. Janssen 155 66 67 74-, G. Lindere 2 5 8 12 14 15 17 19 24 33 40 44 90 92 93 98; P. Martens 3 7 23 30 39 45 47 68 80; P. v. Asten 4 22 43 52 57 76; M. Geurts 6 11 16 25 31 37 48 53 56 58 42 65 71 75 97; Hub Koonings 9 72; J. Cox 10 27 28 29 35 36 46 49 50 60 69 78 79 83 84 86 87 96; W. Philip- sen 13 20 34 54 63: P.M. Cox 18 26 59 88; J. v.d. Eynden 21 61; B. Lin dere 32 42; Th. Hendrix 38 51 77 94 95; J. Hendrix 41 70; Jac Verhoeven 64 81; G. Hendrix 73 82; P. Vergeldt 85; A- v. Osch 91. li beëdigd makelaar ypj I en taxateur i\ onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 Band lek gestoken Van een in de oprit van een wo ning aan de Overloonseweg staande personenauto was een band met een scherp voorwerp lek gestoken. Uitslagen: Dwars door Beegden: 5 km: Pe ter Coenen 1R03; Wiel van lier 18.05; Hay Steegs 18.56. Loobeekloop Holthees: 5 km: Chris Beurekens 17.06 (2e); Peter Coenen 19.15; Piet Swinkels 19.25; Ron Beurekens 19.26 (3e); Carla Meyer 22.49. 10 km; Frans Tielen 39.29; Jan vervoort 40.03; Geert Emons 42.25 en Hay Janssen 43.40. Keverbergloop Kessel: 5 km; Pe ter Coenen 18.45; Joop Wynhoven 19.53; Jac Janssen 20.22; Hans Her- mkens 21.35 en Karei Thyssen 23.47.10 km: Martin Verbeek 34.27; Wiel van Lier 38.27; Sjaak van Enc- kevort 38.43; Hay Steegs 40.30; Otto Foppen 44.10 en Jos Peetere 44.10. Trainingen: Zaterdag 5 juni: Meterik, testloop van 16.00-1730 uur. Dinsdag 8 juni: Duurloop, 19.30 uur. Donderdag 10 juni: Horst, trainen van 19.00-20.30 uur. Wedstrydagenda: Zondag 6 juni: Beesel, halve mara thon, aanvang 14.00 uur; Weert IJ zeren Man Volksloop 3.5-7-10.5-17.5, start 10.00 uur. Zondag 13 juni: Venlo Stadsloop 3- 10 km vanaf 14.15 uur; Deume Dreefloop 5-10 km 11.00 uur en 15 km 13.00 uur. Receptie Vrydag 4juni van 16.30-18.00 uur. Noordsingel 39, Venray, 25-jarig dienstverband van Jos Hoedema- kere by het Vincent van Gogh In stituut. De opening van onze visvyver Het Wanssums Ven op donderdag 27 mei en de open dag op de Nationale Hengeldag op 29 mei zyn mooie da gen geweest voor de vereniging. Er was veel belangstelling en menige bezoeker heeft een rondwandeling gemaakt rond de vyver. Door de goede organisatie is alles vlot verlopen. De uitslag van de jeugdwedstryd is: 1. Marcel Creemres; 2. Sander Reyndera; 3. Rudy Truyen. De uitslag van de wedstryd om de clubhuisbeker is: 1. Gerrit Robben; 2. Antoon Sanders en 3. And ré Gooren. Het eindklassement van het Maaskoningsvissen is: 1. Pieter Ru nen; 2. René Wynhoven en 3. Harry Kanning. Zaterdag 5 juni vrye wedstryd van het Alverlje in de Maas. Er wordt gevist van 12.00-16.00 uur en de nummers zyn af te halen vanaf 10.00 uur in café Van Dyk te Oostrum. Voor deze wedstryd opge ven by P. Runen, tel. 077-662920 tot a.s. donderdagavond 20.00 uur. Zondag 6 juni is de eerste wed stryd van de pickerkompetitie. De byeenkomst is om 07.00 uur by Re né Wynhoven. Er wordt gevist van 8.00-11.00 uur. Dinsdag 8 juni is de tweede wed stryd van het vyverkoningsvissen. De bijeenkomst is om 17.45 uur by de visvyver. Vergunningen zyn verkrygbaar by de sekretaris H. Lenssen, Alle grostraat 7, Venray, tel. 04780-87606 en by \&n Grootel Hengelsport, Sta tionsweg in Venray. Daar zyn ook dag- en weekvergunningen ver krygbaar voor de visvyver Het Wan ssums Ven. Voor komende week staat er naast de onderlinge kompetitie van donderdagavond een druk pro gramma voor het weekend ver meld. Allereerst is er zaterdag a.s. een toernooi in Arcen, waar velen van ons zullen deelnemen. Voor de zondag staat de Bonds- kompetitie gepland. Het eerste team gaat op bezoek by de Pool 1 uit Maasbree en men hoeft zich niet by voorbaat kansloos te achten; het tweede team speelt thuis tegen Zicht Nirve 2 uit Nuth, en ook al spelen er vele jeugdigen in dat team, men zal zich echt in moeten biy'ven spannen, om de winst thuis te houden. De diverse vertrektyden worden donderdagavond afgestemd, na af loop van de onderlinge kompetitie. De derde wedstryd van het ko- ningsvissen Is by de k.h. gewonnen door J. v.d. Heuvel; 2. Th. Creemere en 3. H. Hermans. By de L.h. was de eerste plaats voor J, Sanders; 2. H. v.d. Hoogenhof en 3. A. v. Mil. Zaterdag vrye wedstryd van Oostrum. Er wordt gevist van 12.00- 16.00 uur. Zondag 4e en alweer laatste ko- ningswedstryd. Opgeven tot don derdagavond by H. v.d. Heuvel, tel. 04780-86569. Voor uw nieuwe vergunningen en vergunningen voor de Ballonzuil kunt u terecht by H. v.d. Heuvel. Langeweg 38, Venray en V. Grootels Hengelsport, Stationsweg. Attentie: Sportvissers, de toe gestane hoeveelheid voer voor de vyver is 500 gram. Dit geldt tevens voor voercampagnes. De Wetteling Donderdag: Rooyse VK 17.30-21.00 Rooyse VK/Mamml 21.00-22.00 Manual 22.00-23.00 VrUdag; Rank Xerox 16.30-17.30 Jumpers 17.30-19.30 Judotoernooi Zaterdag: Judotoernooi Zondag: Judotoernooi Sportief 20.00-21.00 Maandag: Gemeente 16.30-17.30 Rooyse VK 17.30-20.30 Veronica 3-Veronica 1 20.30-21.30 Bonte Koe-Ven ray 1 21.30-22.30 FC Hento-Huukske 1 22.30-23.30 Dinsdag: Rooyse VK Badmintonclub Woensdag: Gemeente Badmintonclub De Schuivers 17.30-21.00 21.00-23.30 16.30-17.30 17.30-22.30 19.30-21.30 Interne kompetitie: Uitslagen en eindstand Groep 1: P. van Genugten-T. Coop man s 1-0 G. v.d. Berg-1. Branicki 1-0 C. Visser-A. Antheunisse 1-0 H. Coolen-J. Hagens 1-0 I. R. Lemmers 125,5 2. P. van Genugten 123,2 3. G. v.d. Berg 112,5 4. I, Branicki 82,5 5. T. Coopmans 72,0 6. C. Visser 63,8 Uitslagen en eindstand Groep 2: R. Keereweer-E J. v. Nuenen 1-0 P. Rouvroye-H. Meyer 1-0 K. Beeftink-R. Kartodircyo 1-0 B. Pleit-J. Smits 0-1 K. Krook-M. Korevaar 1-0 1. R, Keereweer 159,0 2. P. Rouvroye 120,0 3. J. Smits 91,3 4. R. Kartodinyo 87,5 5. W. Gommans 84,8 6. K. Beeftink 82,7 WEDSTRIJ DZWEMMEN Limburgse B in In de Bende, EM- raastraat 3 te Nieuwen hagen (Landgraaf): Zaterdag 5 juni: 100m ss Wim Clephas; 100m re Paul Hermans; 100m re: Suzanne v.d. Wyst; 100m ss Joost Roelofs, Ben Fransen; 100m ss Rik op den Camp; 100m vs Wim Clephas; 100m vs res. Heidi Jakobs; coach Henk Rheiter. Vertrek 11.45 uur vanaf De Wette ling. Aanvang wedstryd 14.00 uur. Vervoer: Henk Rheiter, fani. Op den Camp, fam. Hermans. Zondag 6 juni: 100m ss Mieke Franssen, Suzanne v.d. Wyst; 100m ss Ronald Bonants; 100m ss Nicole Troisfontaine; 100m vs: Joost Roe lofs; 100m vs Wim Clephas; 100m vs Paul Hermans; 100m ss Tkmara Volleberg; 100m vs res. Suzanne v.d. Wyst; coach Henk v.d. Wyst Vertrek 12.45 uur vanaf De Wette ling. Aanvang wedstryd 15.00 uur. Vervoer: fam. Roelofs, fhm. Troisfon taine, fam. Clephas. By de wedstryden die op eerste Pinksterdag werden verreden in Boxmeer onder auspiciën van M.0. Nederland werd in de klasse 125cc promotie John Volleberg uit Wan- ssum algemeen 5e. John ging In de eerste manche vanaf een 5e positie van start, maar moest enkele plaat sen prys geven om als 7e de finish te passeren. In de 2e reeks passeer de John by de eerste doorkomst als 7e de jurybus, klom een positie op en werd als 6e afgevlagd. Ed Clas sens uit Castenray nam de kopstart, reed een prachtige wedstryd door verschillende meters voorsprong op te bouwen toen het noodlot toe sloeg. Halverwege de wedstryd kreeg Ed motorpech en moest vroegtydig het rennerskwartier op zoeken en moest ook In de beslis sende reeks verstek laten gaan. By de quads of de vierwielers wist Tbn Maessen uit Ysselsteyn met grote voorsprong de zege op zyn naam te schryven. In de 2e manch ging Tbn als 2e van start kreeg na twee ronden problemen met zyn machine en moest de stryd staken. In de daguitslag werd Tbn 6e. By de 500cc senioren vertrok Huber Simons in beide manches vanuit de onderste gelederen en wist na een felle stryd beslag te leggen op een 17e en 18e stek. In het dagklassement was de 21c plaats voor Huber waardoor hy nog net in de punten reed. In de 250cc junioren B klasse had Paul Kersten uit de Smakt een slechte start reed een prachti ge inhaalrace om als 10e de streep te passeren. In de beslis sende reeks dook Paul als 4e de eerste bocht In. Na enkele ronden kwam hy ten val waardoor hy ver schillende posities terug viel om uiteindeUjk als 12e de meet te passeren. In de wedstry duitslag werd Paul 13e. By de wedstryden die op 2e Pinksterdag werden verreden In Utrecht werd in de 125cc Junio ren Peter Verstegen 7e.

Peel en Maas | 1993 | | pagina 13