VEILING ARCADA xSeejekurf KIENEN t t Honolulu/Hawaii ROUW- êitalK DICHTBIJ ALS HET NODIG IS ARCADA ■BTREEKSCHOÜWBÜRG f Beursdagen Barenbal Hento Bar PPfff part-time medewerk(st)ers/ vakantiewerk(st)ers landstad eeft volop Werk VENRAY'S REIS EN B4SSISGEBURE4U DE BONTE KOE groot terras met straatmuzikanten Asperges telers Milieuvriendelijk! Gebr. Reintjes GERRIT SLUYS B.V. igug-ig8g leuke meiden die een leuke sport willen beoefenen: softballen t Oranje haalde in '88 de top VENRAY 6 staai nu Ook aan kop t t ROUWDRUKWERK bloemwerk (Lhuyfchof PanJeel en maas Donderdag 25 mei - Pagina 17 zaterdag 10 juni zondag 11 juni 10.00-15.00 uur 12.00-15.00 uur Tijdens de eerste beursdag zal BART STULTIENS een kort optreden verzorgen zodat U vast een oordeel kunt geven over de ete zijn programma. iwe Ai 1 ivelsti i PROGRAMMABOEKJES m hei verschijnen dit jaar in een extra grote oplage in de dichtbevolkte regio's, HUIS AAN HUIS, zoals VENRAY en KERK DORPEN, BOXMEER, HORST en MAAS DORPEN. Door de bredere verspreiding worden aan erT ril abonnementhouders in principe GEEN - boekjes meer thuisgestuurd. We gaan er van uit, dat door deze verspreiding, iedereen een boekje in huis krijgt. Daar de portikosten erg nde rsulii trok lerai naar De land le ste hoog zijn, hebben wij voor deze HUIS AAN llWe/il UI MO „AronroMinn ste sk Prie Mocht U toch geen boekje ontvangen hebben, M dan kunt U nog terecht bij de plaatselijke RABOBANKEN of VVV KANTOREN in de gehele regio ZUID-OOST BRABANT en NOORD-LIMBURG. Graag zouden wij dienai toezending (wij doen dit uiteraard, indien noodzakelijk) per post tot een minimum willen beperken. Volgende week zullen dag en weekbladen extra aandacht aan ons buitengewone goede programma besteden. Grote namen en grote voorstellingen zoals: WEST SIDE STORY, EVITA, IL TROVATORE, MADAME BUTTERFLY, PAUL VAN VLIET, TOON HERMANS, GRAFIN MARITZA, EINE NACHT IN VENEDIG, MARCO BAKKER etc. etc. Een van de beste programma's sinds jaren hebben wij U te bieden. i en M et euvel .ektoi nen. ledae loopl Wij vuil rond] Cam te H en v.l nis rd do Copp d. Oo Vlis t< •heid lit dai 3f. iROE een cume :rk, li >astor ;e fee eenï lentn Ven] et spi ng is ze pa ch. 1 •opvai enst j 3 dien jerzie" HUIS verspreiding gekozen. ELKE MAANDAG EN WOENSDAG Aanvang 19.30 uur. Hoofdprijs f 250,-. EXTRA SERIE f 5,— ZaalinDenEngelpoststraati .Venray Zondag 28 mei na afloop van de Kennedymars blarenbal in de Hento Bar met livemuziék van BIX BEEEZZ m m m zoekt voor 10 uren per week. inlichtingen uitsluitend op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur, tel. 04780-10100 van elswijk schoonmaakbedrijf ,,de lelie" bv hoenderstraat 85, postbus 72, 5800 ab venray hoebertweg 17 venray tel. 04"7S0'83739 irh» vorig slaofi - ng Ik Administratief medewerker m/v lii kef ^ere'sten voor c'eze full-time functie zijn een MEAO- en taurantie B-diploma. Een goede typevaardigheid en goede inmO [ontactuele eigenschappen. Kandidaten tot 23 jaar genieten hoofde voorkeur. Ihauffeurs m/v at er i Er is volop werk in de zomermaanden voor ervaren chauffeurs meni! 1 bezit van groot rijbewijs en chauffeursdiploma. Het gaat "n nationale ritten. Iie,91 /akantiekrachten m/v iet V2 jerhO "wnsdag 31 mei organiseert Randstad Uitzendbureau een |jegen "schrijf- en informatiemiddag voor vakantiekrachten. U kunt omdSventuee' meteen aan de slag. akef "3*uur'ijk 2ijn mannen èn vrouwen welkom. 'formatie bij Jacqueline Boonen of Karin Bruggeman, van 0 W, 04780-89 595, tft he' Venray, Patersstraat 24A. •in?» ir randstad uitzendbureau elkaf Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor iedere attentie, in welke vorm dan ook, bij gelegenheid van ons gouden huwelijksfeest. Ook namens onze kinderen en kleinkinderen. Het was voor ons een onvergetelijke dag. L Weijs en W. Weijs-£itjens van Broekhuizenstraat 30, Oostrum SPECIALE AANBIEDING 15 dagen Honolulu Hawaii 3518.- 3888.- Prijs tot 15 juni van 15 juni tot 1 september PP- Dit is inclusief retourvlucht met KLM en Hawaiian Air; 2 overnachtingen in Los Angeles (heen- en terugreis), 12 overnachtingen in Honolulu Malia Hotel; retour transfers; bloemenkrans begroeting; de eerste och tend in Honolulu een uitgebr. ontbijt; alle lokale be lastingen. Exclusief uitgaven van persoonlijke aard; maaltijden en luchthavenbelasting. Tarieven zijn per 2 persoon op basis van 2-pers kamer. Toeslag 1 pers. kamer f 799,- Vertrekdata: 19/5, 2/6, 9/6, 23/6, 7/7, 28/7, 11/8, 25/8 Kempweg 2c Venray - Telefoon 04780-10033 ^TOERKOOP filialen in Weert, Someren, Helden-Panningen AAN DE RAND VAN DE BLEEK Zondag 28 mei omdat de Kennedymars voorbijtrekt: ATTENTIE Woensdag 29 mei Finland-Nederland OP GROOTBEELD VIDEOSCHERM (onder voorbeh. van uitzending) Op zaterdag 27 mei zal ten overstaan van notaris de heer B.T. Lunter, bij opbod worden geveild: partij gereedschappen o.a. compressoren en luchtge- reedschappen, boormachines, slijpmachines als ook electrisch en CO-2 lasapparatuur, daarnaast ook vele soorten handgereedschappen. audio-video: tevens gaat er stereo apparatuur onder de hamer waaronder stereotorens, losse cd-spelers, stereo boxen, autoradio's en wereldontvangers. Ktv's (nieuw en gebruikt) en videorecorders. huishoudelijk: ook magnetrons, stofzuigers, koffiezetap paraten, tafel-cassettes etc. zal per stuk ter tafel worden gebracht. siervoorwerpen: siervoorwerpen van porselein, tin etc., klokken en verlichting. Voor zowel particulieren als handelaren. Alles wordt met 1 jaar volledige garantie geveild (m.u.v. de gebruikte ktv) De veiling wordt gehouden in 'T BRUGEIND Hoofdstraat 74, Meerlo Kijkuur: 18.00 uur - Veiling: 19.00 uur Voor meer informatie kunt U bellen 03459-696 Ingeschreven bij de Kv.K. te Dordrecht onder nr. 60477. Nieuwe methode voor bestrijding van onkruid op asperge Voor afbranden van de aspergeruggen houden wij ons aanbevolen. Voor verdere inlichtingen LOONBEDRIJF B.V. Veulen - Telefoon 04780-81986 Wij begeleiden U zeer discreet bij het verzorgen van begrafenissen en crematies in alle parochies van Venray en omstreken. Dag en nacht bereikbaar Venray 11111 - Venlo 516000 Op vrijdag 2 juni hopen onze ouders en grootouders Jan Kusters en An van de Ven hun 40-jarig huwelijksfeest te Als dank is er om 14.00 uur een H. Mis in de kerk van America. Receptie van 18.30 tot 19.30 uur in zaal Roelanzia te Ysselsteyn. kinderen en kleinkinderen Als U hen iets wilt schenken, wilt U dan s.v.p. niet aan planten of drank denken. Op 28 mei a.s. zijn onze ouders en groot ouders §uust TBuise m Tilly TBuise-ïïïaessen -40 jaar getrouwd. Wij vieren het feest op donderdag I juni. Hit dankbaarheid wordt er om /4.00 uur een H- Mis opgedragen in de St. Oda-kerk Oagadres: Saai 'Roelanzia' Covinckplein 2 te Ysselsteyn. gelegenheid tot feliciteren uoh IQ.OO tot 20.00 uur. Hun kinderen en kleinkinderen. 1964 1989 Jan Doom en Grada Boom-de Mulder zijn 30 mei a.s. 25 jaar getrouwd. Wij willen dit vieren met onze zoon William, familie, vrienden en beken den op 2 juni a.s. Op die dag is er om 13.30 uur een H. Mis in de St. Willibrorduskapel te Geysteren. Waarna een feest in zaal ,.De Duif'. Hoofdstraat 43 te Oirlo. Deceptie van 18.30 tot 20.00 uur 5862 AK Geysteren, St. Wilbertsweg 9 Op zaterdag 3 juni 1989 vieren wij met onze ouders Harry Baeten en Kitty Baeten-van de Waeter hun 25-jarig huwelijksfeest. Om 14.00 uur zal er een H. Mis worden opgedragen in de St. Petrus Bandenkerk te Venray. Gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot 20.00 uur in „Het Pel grimshuis", St. Jozeflaan 52, 5817 AD Smakt. Patrick en Jolanda Peggy Langeweg 97, 5801 XW Venray Op vrijdag 26 mei 1989 zijn onze papa en mama Hans Bolwerk en Mieke Duinmayer 12x/i jaar getrouwd Nog veel gezonde jaren samen Raymond en Marcha Serenadestraat 36 5802 EL Venray GEVRAAGD bij de Red Caps Venray. Leeftijd vanaf 14 jaar. Inl. 077-540549 04780-84427 Wij willen je de rust gunnen, 'al is vol droefheid ons hart. Jou lijden zien en niet kunnen helpen, dat ivas onze smart Dankbaar voor hetgeen hfj voor ons allen bete kend heeft, delen wij U mede, dat heden, na voorzien van de H. Sacramenten, in het St. Eli sabeth ziekenhuis te Venray, van ons is heen gegaan, mynlieve man. onze zorgzame pap en onze lieve opa GERRIT ZWEDEN echtgenoot van Mannie Verstraelen eerder van Truus Oymans in de leeftijd van 66 jaar. De diepbedroefde familie Venray J.A. Zweden-Verstraelen Deume Leo en Gerda Ellen. Judith Oostrum Ben en Bep Trudy, Mareia, Alex Baarlo Tiny en Ton Rob, Jeroen Gouda Gerard en Elly Marieke, Bernd 5801 CG Venray, 23 mei 1989 Deken Thielenstraat 6 De plechtige Uitvaartdienst, waarin wij U be leefd uitnodigen, zal plaatsvinden op zaterdag 27 mei om 10.30 uur in de Dekenale Kerk van St. Petrus Banden te Venray, waarna de begra fenis zal plaatsvinden op de Algemene Be graafplaats Boschhuizen te Venray. Op vrydag 26 mei om 19.00 uur zal de Avond wake worden gehouden in bovenvernoemde kerk. De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van het St. Elisabeth ziekenhuis te Venray, al waar gelegenheid bestaat tot afscheidsbezoek, vrijdag 26 mei voor de Avondwake, tussen 18.15 en 18.45 uur. Toegang via hoofdingang. Gelegenheid tot schrifteiyke condoleance, voor de avondwake en voor de Uitvaartdienst in bovenvernoemde kerk. „Zo bescheiden als zij heèft geleefd, zo bescheiden is zy gestorven." Woorden zullen nooit in staat zijn om alle gevoe lens uit te drukken zoals ze bedoeld zijn. Wij zijn bedroefd, omdat aan dit leven nu een einde kwam, maar ook dankbaar voor de fijne jaren èn omdat dit sterven snel en genadig was. Op maandag 22 mei 1989 overleed geheel onver wacht, in het St. Maartens Gasthuis te Venlo, nog voorzien van de H. Sacramenten der zieken, mijn zus, schoonzus, tante, nicht en huisgenote, Anneke Peters in de leeftijd van 79 jaar. Familie Peters Familie Coppus Afdeling Gezinsverpleging PC. St. Servatius Corr. adres: Familie Coppus, de Seilier 7, 5804 BX Venray De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben op vrijdag 26 mei 1989 om 11.00 uur in de kapel van St. Servatius, Stationsweg 46 te Venray, waarna wij Anneke zullen begeleiden naar haar laatste rustplaats op de Algemene begraafplaats „Boschhuizen" aldaar. Bijeenkomst voor de uitvaartdienst in de kapel, vrijdag om 10.45 uur. Tot intentie van haar zal donderdag om 16.45 uur de H. Mis worden opgedragen in de bovenge noemde kapel. Anneke ligt opgebaard in de rouwkamer van St. Servatius, Stationsweg 46 te Venray, waar u afsc heid van haar kunt nemen, donderdag van 19.30 tot 20.00 uur. Toegang via hoofdingang. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, vrijdag voor de uitvaartdienst, achter in de kapel. Wij verzorgen het rouwdrukwerk van zowel particulieren als van begrafenisonderneming Arcada. Desgewenst ook van andere begrafenisondernemingen drukkerij van den munckhof grotestraat 68, tel. 04780-82727 Bert Thijssen Wil Thijssen en en Marlies Gruzen Annie van Meijel gaan trouwen op vrijdag 2 juni. Receptie van 19.00 tot 20.00 uur in Gastencentrum „Wieënhof', Leunseweg 20, 5802 CH Venray. Vrijdag 26 mei a.s. om 19.00 uur receptie in de kantine van S.VVenray UITVAARTVERZORGING Zorg nü voor zekerheid via een "Intekening" (slechts 15,- per jaar voor een heel gezin) cf een "Eenmalige Storting". Vraag vrijblijvend informatie aan. UITVAARTVERZORGING J ONDER DE BOOG V VERVOER BINNEN en BUITEN NEDERLAND DAG EN NACHT BEREIKBAAR Voor het regelen en verzorgen van begrafenissen en crematies: TEL. 04780-89199 b.g.g. P. v. Soest, 04785-1847 Meldings- en informatie-adressen: Venray, Arcada, Oude Oostrurnseweg 6, tel. 04780-89199; Oirlo: Koster Al. Nelis- sen. Hoofdstraat 26, tel. 04787-1220; Castenray: P. Maes. Castenrayseweg 54, tel. 04787-1637; Horst: Taxibedrijf Pcdi, Fabrieksstraat 5, tel. 04709-10%; Vierlingsbeek; Taxibedrijf P. de Bruijn, Spoorstraat 62, tel. 04781-1574. Onbegrijpelijk, zei Jan, toen hij vanmorgen nog bij ons was. De betekenis drong niet tot ons door. Nu zeggen wij: onbegrijpelijk. Wij delen U mede dat geheel onverwacht van ons is heengegaan JAN TRUIJEN 20 maart 1950 f 20 mei 1989 Broer, zwager, oom van Louis en Jeanne Saskia, Esther Joos en Gonnie Inge, Joris Leo en Thea Lidia, Bram Venray, 20 mei 1989 Corr. adres: d. Truijen, Tuinstraat 18, 5802 AE Venray Uitvaart heeft heden, donderdag 25 mei om 10.30 uur plaatsgevonden in de Sint Petrus Banden kerk te Venray, waarna de begrafenis volgde op de begraafplaats Boschhuizen. Met verslagenheid namen wij kennis van het plot selinge overlijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid, de heer JAN TRUIJEN Woorden schieten hier tekort. Wij wensen de familie van Jan veel sterkte. Bestuur en leden Rooyse Volleybal Kombinatie Groot is de leegte die je achter laat Tot mijn diepe droefheid overleed heden, in het St. Elisabeth ziekenhuis te Venray, voorzien van het H. Sacrament der zieken, mijn innig geliefde broer Leonardus van Staveren Hij werd 68 jaar. We bevelen de dierbare overledene in uw gebe den aan. Namens de familie: Maria van Staveren 5814 AD Venray-Veulen, 20 mei 1989 Veulenseweg 66 De plechtige H. Eucharistieviering gevolgd door de begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 24 mei om 11.00 uur in de kerk van de H. Anto- nius van Padua te Venray-Veulen. drukkerij van den munckhof bv - 82727 Tuincentrum

Peel en Maas | 1989 | | pagina 17