Zondag 28 mei a.s. MARIAPROCESSIE OOSTRUM ijooRNMUi;: Begrafenisonderneming SJENG GOUMANS BI rna -«Rai tin PEEL EN MAAS Donderdag 25 mei - Pagi m Eh vertrek vanuit de kerk om 10.30 uur GROTE KERK Deken C.J.R. Buschman, Bindstraat 6. tel. 81275: kapl. H. dc Wit O.F.M., Overloonseweg 2, tel. 82385 b.g.g. 85855. Zaterdag: 8.40 uur ROZEN KRANSGEBED ti.v. de bewoners van het Desselke. waarna Eucha ristieviering; ouders Neeteson- Custers: Jo Custers- Jeu Jenniskens en fam. Seuren. 19.00 uur jrd. Jo- han Janssen en fam.; Theodora Flinsenberg-van de Bogaard; overl. ouders Beerkens-Pelzer en dochter Riek. Zondag: Sacramentsdag Heilig sacrament van het lichaam en bloed van Christus, Hoogfeest. 8.00 uur lsm. voor de parochie. 9.30 uur Lat. Hgm. Wilhelmus HuberjLus Janssen; Guust Huijsmans. 11.00 uur zeswekendienst Louis Erkens (coll.); Jos Reinders (coll.-fam. Er kens): Wim Driessen en overl. fam.; Jan Truyen (coll.). Maandag: 8.40 uur ROZEN KRANSGEBED Li.v. de bewoners de Buurt. West, waarna Eucharistievie ring Sjef Roex en overl. fam. Roex- van der Heiden. Dinsdag: H. Jeanne D'Arc. 8.40 uur ROZENKRANSGEBED t.i.v. de bewoners van Het Broek en omge ving, waarna Eucharistieviering; oude stichtingen. 19.00 uur lsm. tot zeker intentie (J); ouders Verbakel-Beetz. Woensdag: Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabeth. 8.40 uur ROZENKRANSGEBED als slui ting van de meimaand voor alle pa rochianen, waarna Eucharistie viering; Peter J. Ilendrikx en Maria Petronella Wismans (S); Anny van Stiphout-Keijzers. Donderdag: H. Justinus. 9.00 uur lsm. tot zekere intentie. 19.00 uur lsm. overl. ouders Jans Beken- van Kessel, zoon Arnold, klein dochter Jacqueline; overl. ouders van Osch-Hebben. Vrijdag: Hoogfeest van het H. Hart van Jezus: Eerste vrijdag van de maand. 9.00 uur lsm. t.e.v. het 11. Hart van Jezus. Zaterdag: H.H. Carolus Lwanga en gezellen. 9.00 uur lsm. voor roepingen tot het priesterschap, diakonaat en het religieus leven (8). 14.00 uur PI. H.Mis uit dank baarheid b.g.v. 25-jarig huw.jubi- Ieum voor het echtpaar H.M. Bacten-van de Waeter, Langeweg 97. 19.00 uur ZONDAGSDIENST. Overl. ouders Van Bracht- Cremers; Jozef Verhaegh; Geer- truida Wilmsen-Litjens; Mia Bouten-Gysberts; Piet Maassen. Akolieten Zondag: 9.30 uur J. Verstappen. Misdienaars en lektoren Zaterdag: 19.00 uur Irma Maassen en Monique Volleberg. Lektor: A. Noyens. Zondag: 8.00 uur Maikel en Mau rice. 9.30 uur Miriam Laurensse en Ilong Bui. 11.00 uur Bart Derkx en Yvonne Kuijpers. Lektor: L. Truijen. KAPEL ST. SERVATIUS Zaterdag: 18.30 uur Liturgievie ring met volkszang. Voorganger: G. van Loenen. Lektrice: H. Brouwer. Zondag: 9.30 uur Liturgieviering met koor en volkszang. Voorganger: G. van Loenen. Lektrice: Zr. Ilélène. Maandag: 16.45 Liturgieviering Voorganger: J. Korff. Dinsdag: 13.45 uur Liturgiegroep. 16.45 uur Liturgieviering. Voorgan ger: G. van Loenen. Woensdag: 16.45 uur Liturgievie ring. Voorganger: J. Korff. Donderdag: 16.45 uur Liturgie viering. Voorganger: G. van Loenen. Vrijdag: GEEN VIERING. PATERSKERK Zaterdag: 17.00 uur gelegenheid om te biechten. 18.30 uur ZON DAGSVIERING. Overl. ouders Philipsen-Kleuskens; Herman Geurts: Johan v. Sinten. Zondag: Viering van Sacra mentsdag. 9.00 uur Nel Naus- Philipsen (coll.); voor de parochie. 10.15 uur Hoogmis gezongen door Crescendo; overl. fam. Spee-Arts; Tteng van Meijel. 11.45 uur Petra Mulder-Burwinkel (coll.). 18.00 uur An toon Lucassen. Maandag: 8.00 uur voor zuster Mansueta van der Helm. 19.00 uur overl. fam. Philipsen. Dinsdag: Zevende dinsdag van de Antoniusnoveen. 8.00 uur t.e.v. St. Antonius. 19.00 uur Avondmis met voorbeden voor eigen en aan bevolen intenties. Tbon Verstegen en overl. fam. Ve I's tegen-Janssen; Gerard Beterams en overl. fam.; Louis Boom. Woensdag: 8.00 uur fam. Peters- Arts. 19.00 uur overl. ouders Akkermans-Timmermans. Donderdag: 8.00 uur voor overl. medebroeders. 19.00 uur jrg. Jan Arts. Vrijdag: Feest van het H. Hart van Jezus. 8.00 uur voor overlede nen (otlerbus). 15.00 uur gez. II. Mis b.gv. het huwelijk Peter Janssen en Bianca Arts. 19.00 uur Gezinsmis; NIEUW JIL SANDER MAN 4: ROOD, ZWART EN VIOLET... Traditiegetrouw ontwikkelt zich in het laatste decennium van elke eeuw een trend - of noem het ver langen - naar klassieke waarden. El ke 'fin de siècle' periode lijkt het alsof de mensen de laatste honderd jaren 'in een notedop' willen her beleven. Anno 1989 wordt daarby de hang naar individualisme steeds sterker, terwyl de kwaliteits- en belevingsei- sen van de moderne konsument verder worden aangescherpt. Man nen verlangen naar nieuwe avontu ren en tegelijkertijd naar klassieke zekerheid. Ook koesteren ze de wens om hun gevoelens openlijk te tonen. Het liefst zouden ze al die elementen in dén produkt verza meld zien. In de nieuwe modetrends worden deze ideeën steeds duidelijker zichtbaar gemaakt, in geurlijnen kunnen ze slechts instinctief aan wezig zyn. Jil Sander, de Hamburgse mode ontwerpster die het Duitse mode imago naar een hoog internatio naal niveau heeft getild, voelt de hierboven geschetste tijdsgeest haarscherp aan. Ze kreëerde daar om de nieuwe geurlijn voor man nen: JIL SANDER MAN 4. Voor mannen die uit pure zelfbe wustheid durven luisteren naar hun gevoel. Mannen met een onaf hankelijke persoonlijkheid en een zinnelijke uitstraling. Mannen die niet bang zyn zich kwetsbaar op te stellen en zich tegelijkertijd ten vol le van hun mannelijkheid bewust zyn. De nieuwe geurlijn Man 4 van Jil Sander omvat een eau de toilette, scheer-, huidverzorgings-, bad- en body-produkten voor zelfbewuste mannen die verstand en gevoel la ten spreken. De simpele, 'pure' lijnen van de zwart/rode flacons (Jil Sander is nog steeds een grootmeester in de kunst van het weglaten van overbo digheden) staan in hevig kontrast met hun verrassende, violetkleuri ge inhoud. Het markante rood kor- respondeert met het masculine zelfbewustzijn, met een sterk ge voel van onafhankelijkheid en met zinnelijke emotionaliteit. Het autarkisch zwart staat voor wilskracht en expressie. Opnieuw is in elk opzicht aan de hoogste kwaliteitseisen (Sander's visitekaartje) voldaan. Arie de Goede. Zaterdag: 8.00 uur Celina Rojer en Constant Rojer. Misdienaars en Akolieten Zaterdag: 18.30 uur Marty n Smelt. Zondag: 9.00 uur René Jansbe ken. 10.15 uur Pascal Kusters. 11.45 uur Martin Leenders. Dinsdag en vrydag: 19.00 uur Emiel Kusters. Kan 't wat leien! Stand van de aktie: 1114 leien voor het bedrag van 11.140,-. De laatste leitjes wegen...? Bankreke ning 23.18.08.526 of postgiro 420.4020 ten name van Paterskerk onder vermelding: "voor de toren"; of de lust achter in de kerk. PAROCHIE BRUKSKE Zondag: Viering van Sacra mentsdag. 10.00 uur Eucharistie viering met zang; int. Francisca Verhelst-van Mil. Voor afspraken kunt u kontakt. opnemen met de pastorie van de Paterskerk, tel. 80202. VREDESKERK Zaterdag: 18.00-18.30 uur gele genheid om te biechten. 19.00 uur Vooravondmis voor het Hoogfeest van het H. Sacrament. Deze H. Mis wordt opgeluisterd door muzieken- semble "En Bloc". Kinderwoord dienst. Voor Gertruida Franssen-Linders (coll.): Koos van Rooy (coll.); Maureen v.d. Sluys (coll.); Piet Kusters (coll.); Sraar Jan sen (v.d. buurt); jrgt. ouders Custers- v.d. Munckhof. Zondag: Hoogfeest van het H. Sacrament (Sacramentsdag). 8.30 uur uit dankbaarheid by gelegen heid van een 80e veij aardag; voor Sraar Verstegen (coll.); voor het geestelyk en tijdelyk welzijn van de parochie. 10.00 uur Hoogmis, Gregoriaans. Voor Gertruda Lensen-Heesen (coll.). 11.30 uur uit dankbaarheid. Maandag: 8.00 uur ter ere van de H. Geest: voor Tbon Albers (coll.). 19.00 uur voor overl. ouders Janssen-Peters en zonen Gerrit en Piet; Theo Thielen: Dina Linders; jrgt. Martinus Delauw Dinsdag: 8.00 uur voor Martinus Pontman en Gijsbertus van Blok land. 19.00 uur voor de klooster lingen. Woensdag: Bezoek van H. Maagd Maria aan Elisabeth. 8.00 uur voor de zieken van de parochie. 19.00 uur voor Piet Vermeltfoort en overl. fam.: Theo Lensen. Donderdag: 8.00 uur voor priester- en diakenroepingen. 19.00 uur H. Uur Uitstelling van het Al lerheiligste. Jrgt. Engelbert Ver meulen; de weldoeners van de parochie. Vrijdag: Eerste Vrijdag 8.00 uur als eerherstel aan hel Goddelijk Hart. 19.00 uur voor overl. Ouders Thielen-Hendriks en overl. fam. Zaterdag: H. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren. 8.00 uur voor roepingen tot het priester schap en het religieuze leven. N.B.: In verband met de CRK-by- eenkomst in Den Haag vervalt deze maand de Priesterzaterdagviering. De bus naar Den Haag vertrekt om 7.30 uur vanaf de Vredeskerk. Gedachte van de week "Elke vriendschap berust op we derzijdse trouw". Misdienaars en akolieten Zaterdag: 19.00 uur Günther Stamper. Zondag: 8.30 uur Henk v.d. Oever. 10.00 uur Urbain en Pascal van Weert en John Dommeck. 11.30 uur Jos Verstegen. Maandag/dinsdag: 19.00 uur Ivo Niessen en Emiel Ubaghs. Woensdag/donderdag: 19.00 uur Dennis Nottelman. Vrijdag: 19.00 uur Alberto Omar Alvarez. Zaterdag: 19.00 uur Alberto Omar Alvarez en Juan Lopez. PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag: 19.00 uur Anna Poels- Janssen; overl. fam. Madau-v.d. Ei sen; overl. fam. Sikes-Rutten; Gerrit Reintjes (namens de fam. Reintjes): overl. fam. Claessens-Verstappen); Piet Direkts. Zondag: 8.30 uur voor een zieke. 10.30 uur Processie naar Transce- dron met Openluchtmis. Jrd. Moe ke Vermeulen-Moorrees; overl. ouders Loonen-v. Rens. Maandag: 9.00 uur voor overl. van hen die offerden met Aller zielen. Dinsdag: 9.00 voor Pierre Poels. 20.00 uur L.V.B. Kring Venray. Woensdag: 9.00 uur voor Piet Custers (namens de hele buurt). Donderdag: 9.00 uur uit dank baarheid. Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand. 9.00 uur ter ere van het H. Hart. Zaterdag: 19.00 uur GEZINSMIS - Thema: Luisteren met je hart. Voor overl. ouders Camps-Wolters-, Hen- drica Vennekens-Verschuren; overl. ouders Van Soest-van Veehei; overl. ouders Janssen-Peeters. Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur Carmen Mou re, Sanne Bartram. Hanneke v.d. Ven en Marian v.d. Wys. Zondag: 8.30 uur Frank Laurens- sen, René Clephas, Rob Kessels en Robert Janssen. 10.30 uur Emiel Truijen, Frank v.d. Boogaard, Jorn Rongen, Sander Schuurmans. Hei- ga Thielen, Stephanie Janssen. PAROCHIE CASTENRAY Zaterdag: 19.00 uur voor Willem Taoken (coll.) en tevens voor overl. t Noordsingel 24, Venray Dag en nacht bereikbaar Telefoon 04780-88889 ouders Maes-Baeten. Zondag: 8.00 uur voor het geeste lijk en tijdelijk welzijn van de paro chie. 10.00 uur voor Jan Geerets (coll.) en tevens voor Gertruda v.d. Sterren-Jenniskens (coll.). Dinsdag: 19.00 uur voor Marie v. Kuijck. Woensdag: 8.00 uur gezinsmis (offeraars). Donderdag: 19.00 uur voor Ber nard Friesen (3). Vrydag: Eerste vrijdag van de maand. 8.00 uur t.e.v. het II. Hart. Misdienaars Joep en Joan: zaterdag dinsdag en woensdag. Martijn en Marianne: zondag 8.00 uur. donderdag en vrijdag. Renee en John: zondag 10.00 uur. Mededeling Deze zaterdag en zondag speciale Missiekollekte voor Nederlandse Missionarissen. REKTORAAT HEIDE Zaterdag: 19.30 uur mis voor overl. fam. janssen-Gielen en zoon Jan. Zondag: Hoogfeest van het H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Sacraments dag. 10.00 uur Plechtige Hoogmis G.GJ. voor Engelbertus Michels en Jozefina Kersten en tevens voor overl. fam.leden Loonen- Balt ussen. Misdienaars v.d. week: Janet en Paulien. Maandag: 8.00 uur H. Mis. Dinsdag: 8.00 uur H. Mis. Woensdag: Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabeth. 8.00 uur H. Mis. Donderdag: 8.00 uur H. Mis. Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand. 8.45 uur H. Mis voor Helm Claes en overl. fam.leden. Zaterdag: 19.30 uur Avondmis voor Sjang Janssen v.w. de fam. Gielen. De opbrengst van de kollekte voor onze Nederlandse missionarissen heeft opgebracht 105.-, waarvoor hartelijk dank. PAROCIHE LEUNEN Zaterdag: 19.00 uur lsm. uit dankbaarheid (Vullings-Coenen): lsm. Tbng Noyen (vw de buurt); lsm. Wim Manders (vw de buurt): lsm. Frans Rongen en overl. fam., Jan van Cuyck, echtgenote en overl. kinderen: maandd. Harrie Come- lissen en echtgenote; lsm. Martien Jilesen; gest. jrd. Gerard De Mulder. Zondag: 9.45 uur Hgm. voor Ger rit Jenniskena: hgm. als weekd. Han Ouwerkerk-Manders; hgm. als gest. jrd. Maria Asselberghs. Maandag: 19.00 uur lsm. overl. fam. Van Rens-Loonen; lsm. Wim Manders. Dinsdag: 19.00 uur lsm. Antonet- ta Direks-Derckx (vw fam. H); lsm. Jaap Josten: lsm. Nelly Op 't Veld-Arts. Woensdag: Bezoek van Maria aan ElisabeL 19.00 uur lsm. Anna en Gerrit Bouten en overl. ouders; lsm Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels. Donderdag: H. Justinus, marte laar. 19.00 uur uit dankbaarheid (v.O.). Vrydag: H. Hart van Jezus. Eerste vrijdag van de maand. Va naf 9.45 uur ziekencommunie aan huis in Veulen en Leunen. 19.00 uur lsm. t.e.v. H. Hart (vw offerblok); lsm. Piet Janssen en echtgenote en overl. fam. Janssen-Martens. Zaterdag: 19.00 uur lsm. Hendrik Philipsen en Catharina Philipsen- Sprceuwenberg: lsm. Jan Janssen, echtgenote en zoon Gerrit; lsm. overl. fam. Claessens-Gussen; lsm. Han Ouwerkerk-Manders (vw M.H.); maandd. Ibng de Lauw; gest jrd. Martinus Kusters, echtgenote en overl. kinderen. Akolieten Zaterdag: 19.00 uur Twan Wil- lems en Fred Litjens. Zondag: 9.45 uur Barry Willems, Mare Theunissen en Roel Kersten. Misdienaars ma t/m vrijdag: 19.00 Bob Kersten en Giel van Glabbeek. Lektoren Zaterdag: 19.00 uur Jan Jen niskens. Zondag: 9.45 uur Jan Reintjes. Huwelijksafkondiging Peter van Berio uit onze parochie en Ingrid Schuurmans uit America (le roep). REKTORAAT VEULEN Sacramentsdag. Zaterdag: 19.00 uur Hgm. voor Lambert v. Ooi en zoon Wim; hgm. Jacobus Ewals en echtgenote. Zondag: 11.00 uur hgm. gest. jgt. Francisca Aarts. Woensdag: 8.00 uur lsm. Harry Hendrix; lsm. uit dankbaarheid; lsm. ter ere ran H. Antonius (of ferblok). Vrydag: Feest van het H. Hart 8.00 uur lsm. voor de parochie. Zaterdag: 19.00 uur hgm. jgt. Martinus Janssen. Akolieten Zondag: Jac. Nijsen en André Reintjes. Misdienaars Bas Reintjes en Gert-Jan IIol- termans. PAROCHIE YSSELSTEYN Zaterdag: 19.00 uur Jrd. J. Ver geldt; jrd. Heb. Koonings, W. Koo nings; mndd. J. v.d. Ven; F. Keijsers. Zondag: Sacramentsdag. 9.30 uur Geestelijk welzyn van onze pa rochie. 11.15 uur W. Spreeuwen- berg en zr. Spreeuwenberg. Maandag: 19.00 uur Thei Jans sen: overl. ouders Janssen- Bergmans. Woensdag: 19.00 uur Jrd. Sj. v. Vegchel; Jac. Flinsenberg: ouders Vollenberg-Aerts Theo: M. v. Ha peren overl. fam.; overl. ouders Philipsen-Cremers. Donderdag: 14.00 uur t.i.v. het bruidspaar Buisse-Maessen. Vrijdag: 19.00 uur Jan en opa Janssen. Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur P. v.d. Munck hof en B. Pouwels. Zondag: 9.30 uur D. Wijnands en C. Smits. 11.15 uur Rob en Ij. Jen niskens. Maandag/woensdag: 9.30 uur E. Jenniskens en N. Jaspers. Donderdag 14.00 uur en vrijdag: D. v.d. Burgt en B. Vergeldt Spreuk van de week "Een blij gezicht geeft overal licht!" (Boek der spreuken) Gedoopt en daardoor in de Kerk opgeno men: Rianne Baltissen en Kim Spreeuwenberg. Mededeling van het Kerkbestuur Op voordracht van ons Kerk- oestuur is de heer H. Fleurkens door de bisschop van Roermond be noemd tot vice-voorzitter van ons bestuur. Hy heeft daarvoor een ver lenging rail zyn ambtsperiode ge kregen vier jaar. Eveneens op voordracht van ons bestuur is met ingang ran 1 juni a.s. als opvolger van de heer L. Marcellis tot kerk meester benoemd: de heer J. Lem- mens, Timmermannsweg 54. Wij heten hem van harte welkom met veel dank aan zijn voorganger! PAROCHIE MERSELO Zaterdag: 19.00 uur Antoon Mi chels. Misd.: Martijn Wilms en Roel Creemers. Zondag: 10.00 uur M.G.H. v. Mei jel. Misd.: Karin Tijssen en Heidy Litjens. 11.30 uur Sjeng Poels. Misd.: Esther Brands en Suzanne Wilms. Maandag: 8.30 uur overl. fam. Hendrix en Pluk. Dinsdag: 8.30 uur Josefina en Antoon Verhaag. Woensdag: 19.00 uur Hanna Hoenselaar; Martien v.d. Sanden; Anna Cath. Donders (le 6w); Jan, Ben en gezusters Bardoel en fam. Poels. Donderdag: 8.30 uur Harrie v. Cuyck; Peter Joh. v. Meyel; Petronel la Muysers. Vrijdag: 8.30 uur Feest van het H. Hart. Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. V. Osch-Janssen; Petrus Hub. Muy sers; Maria Cath. Steegs. Misd.: Wil- ma v. Osch en Joy Arts. Koliektan ten Volgens afspraak. Kerk poetsen Donderdag 1 juni: mevr. Verlioeven-v. Schijndel en mevr. V. Hoof-Tijssen. Vanaf 1 juni is pastoor Mertens voor 2 weken op vakantie. Geduren de de week komt Pater Jans om 8.30 uur, ook op Woensdag! Op zaterdag en zondag zorgt de deken voor ver vanging. REKTORAAT VREDEPEEL Zaterdag: H. Augustinus van Centerbun'. 19.00 uur voor Maria Botden-Geurts en zoon Ibnny. Zondag: Feest van het H. Sacra ment (verplaatste Sacraments dag). 10.00 uur jgt. Poels-Geurts; Harrie en Simon van Vegchel. Maandag: 19.00 uur fam. Peeters- Janssen. Dinsdag: H. Jeanne D'Arc. 19.00 uur t.e.v. Onze Lieve Vrouw. Woensdag: Bezoek van Maria aan Elisabeth 19.00 uur tot in tentie. Donderdag: H. Justinus, marte laar. 19.00 uur bijz. intentie (M.J.). Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand, feest van II. Hart van Je zus. Schoolmis. 8.30 uur ti.t. fa milie Pöuwels-v.d. Steeg. Zaterdag: H. Carolus Lwanga en gezellen. Oegandese martelaren. 19.00 uur Jan Peeters (vw buurt). Op 3 februari 1931 werd de ee steen gelegd voor het nieuwe Ai la gymnasium aan de Heuvelsti PROG Het was een uitbreiding van hel dert vijftien jaar bestaande Gymnasium der zusters Ursulii Na een plechtige H. Mis trok grote stoet van zusters, lera leerlingen en genodigden naar in aanbouw zijnde gebouw. De tor, pater Silverster Coenen, g sisteerd door de paters I& Onings en Casimirus Nijland richtte de wyding van de ste Daarna tekenden alle aanwezi de oorkonde en had de eerste st« legging plaats door Mère Prie van het klooster Jerusalem en M Ignace, rektrice van het g nasium. Tijden STUL1 zodat zijn pr versct- oplagt AAN DORF DORF Door d abonn< boekje uit, dal boekje hoog z HUIS Mocht ki RABOI gehele NOOR toezen noodz; beperk Volgen extra c Misdiena Zaterdag: Martien v.d. Heuvel Peter Botden. Zondag: Ellen v.d. Cruijssen Gerben van Duynhoven. Lekto progra Zaterdag: Dora Arts-Mennen. Zondag: Jan Classens. Gedac "Waar het hart vol van is, loopt mond van over (Luk 6.45). Wij het zelf die het hart vuil Waarmee??? REKTORAAT SMAKT Zaterdag: 19.00 uur avondi voor de overledenen van de Cai en t.z.i. Zondag: 8.30 uur H.Mis te thees voor Piet Ermers en v. 10.00 uur Plechtige Hoogmis Sacramentsdag, opgeluisterd d< onze fanfare. Int. Antoon Copp Arnoldus Reijnders: Ria v.d. Oo Berg en fam. Hofmans. Woensdag: 9.30 uur II. Mis ti de H. Jozef en uit dankbaarheid tz.i. Vrydag: 9.30 uur H. Mis uit dai baarheid en t.e.v. de H. .Jozef. OECUMENISCHE BASISGROE A.s. zondag 28 mei is er een charistieviering van de oecume sche basisgroep. Heel de kerk, b de wereld. Voorganger is pastor Sanders. Het thema van deze fee lijke communieviering van een tal kinderen is Samen. Plaats: Kapel bejaardencentr Het Schuttersveld, Bergweg Vem Aanvang: 11.15 uur. I.v.m. het ale karakter van deze viering is geen kindemevendienst. PROTESTANTSE KERKENGE- ME ENS CHAP VENRAY Op zondag 28 mei a.s. zal in IMBO. Leunseweg 2a te Venray, H.J.C. van Es de voorganger zyn de dienst die in het kader staat w het Conciliar Proces en onze pa nergemeente in Klaffenbach. 1 dens de dienst is er kinderopvai en wordt er kindemevendienst houden. Aanvangstijd van de dien is 9.30 uur. Grote WEST MADA TOON NACH etc. Een sinds EL Zaa blare rmig DE rijwielpaden zouden weer eens een goede beurt krijgen. Het hout, dat m lange scheuten over de tegelpaden was gegroeid, werd weggekapt, er werd* kleine slootjes gegraven voor de afwatering en hier en daar moest een niet paaltje worden gezet. De wegwerkers van de gemeente beijverden zich om zaak in orde te maken, zoals ze dat gewend zijn te doen. Langs de teerweg naari uitspanning moesten de berkenstruiken worden gesnoeid. '"t Is toch eigenlijk zonde", vond de opzichter, "dat die berkentakken maar worden weggesneden. Er zit zoveel sap in, dat goed is voor de haargroei". Nu bevond zich onder de ploeg wegwerkers iemand die naarstig in alle krante huic alle advertenties las van haargroeimiddelen, want de hoogte van zijn voorhooi r nam van maand tot maand toe; er zijn mensen die zich daar iets van aantrekk® Dit was zo iemand. "Nooit van gehoord", zei hij, "dat berkensap goed voor het haar zou zijn". "Wat!" riep de opzichter in vertwijfeling uit, "heb je het dan nooit bij de kapper; staan? Berkenwater, man, dat is je-van-het als je kaal begint te worden'" De getroffene zag daarin een uitkomst voor de begroeiing van zijn schedel vroeg steeds meer inlichtingen, die de anderen grif bereid waren hem te En toen de ploeg om vijf uur naar huis ging, had een van de berken een V-vormiJ inkeping. Daar was met een touw de zorgvuldig uitgespoelde blauw geëma hA< leerde drinkkan van het slachtoffer onder vastgebonden. Vol hoop ging de ms'w' naar huis. Als dit hielp, zou hij een goedkoop middel hebben gevonden. De volgende morgen bleek het kannetje boordevol. Het liep er bijna overhee Hetgeen geen wonder is, als men weet dat enkele van de collega's de vorig avond nog laat in de weer waren geweest om er een mengsel van stroop en slad- in te gieten. Admi Het resultaat was verbluffend. De kaalhoofdige man nam vol verbazing N blauwe kannetje van de boom, voorzichtig, om geen druppel te morsen. Hij kei Fjjj! er verzaligd naar. "Zou dat nou helpen?" riep hij. En toen de anderen aanmof ontactu« digend knikten, goot hij een flinke scheut van de kleverige massa over zijn hooi levoork en ging aan het wrijven. De mannen gingen aan het werk met gebogen hoofden, om niet te laten zien tic ^"dU ze lachten. Nu en dan zeiden ze steeds dat het al begon te helpen en dat er rvoio stoppeltjes te zien waren. "Lachen jullie maar", zei het slachtoffer, "ik laat me n*bezit v tuk nemen". «nnatio De zon kwam echter hoog aan de hemel en het werd behoorlijk warm. Vlieg® Vaka muggen, wespen en ander ongedierte voelden zich aangetrokken door het va stroop glimmende hoofd tussen de wegwerkers. De man kreeg er hoe langer ho meer last van. Eerst schudde hij het hoofd, als een paard dat last heeft van vlieg® Later begon hij met de handen te zwaaien. En nog later ging hij naar huis omU kleverige massa uit het restant van zijn haartooi te verwijderen. Later versprak efl van de mannen zich in zijn enthousiasme en zo is het uitgekomen. rfonnat Het slachtoffer zag er de humor aanvankelijk niet van in. Hij beukte een vand kL0478 lachers danig op het hoofd. Dat is nu voor de rechter geweest en het heeft h® fenray, f 150 gulden boete gekost wegens mishandeling. De andere leden van de ploeg hadden een snipperdag genomen om de zittingt Y" te wonen. Na afloop gingen ze in de gang van het gerechtsgebouw onder elka; met de pet rond. Het leverde net genoeg op om de boete te betalen. SALON DE BEAUTE ZONNEKUREN Telefoon 04780-83877 PARFUMERIE BYOUX Passage 12 Venray

Peel en Maas | 1989 | | pagina 16