gmmm s.w. DIS OIRLO SPORT S.V. Venray Veteranen 8.W. JEUGD S.V. Merselo PEEL EN MAAS Spio Tennisclub Venray Atletiekvereniging Venray-Regio EXCLUSIEVE Dames Modt Mlhi Manual H.B.S. Diana 't Alvertje HSF De Vrienschap N-Limburg H.S.V. de Roerdomp Badmintonclub Bowlen Jumpers '76 FCC Flying Flies Duivensport Rooyse V.K. Erised PEEL EN MAAS Donderdag 25 mei - Pagina 13 WEE oog- 495,- weei l pits erde- 3; on Ka HiP 1111 ray 0 m reau; Koel- ind- te- drs, trek- f „de an- radi jongt dags kast- ande NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR RESERVETEAMS! Uitslagen: Venray 2-Rohda 2 1-1 Hoogeveen 2-Geldrop 2 1-0 Quick 2-AFC 2 0-0 Geldrop 2-Venray 2 2-1 AFC 2-Hoogeveen 2 1-0 Rohda 2-Quick 2 0-0 Geldrop 2-Rohda 2 0-1 Venray 2-AFC 2 0-1 jHoogeveen 2-Quick 2 0-1 IAFC 2-Geldrop 2 0-1 Quick 2-Venray 2 2-0 Hoogeveen 2-Rohda 2 1-1 Rohda 2-AFC 2 3-0 Geldrop 2-Quick 2 1-2 Venray 2-Hoogeveen 2 1-1 Eindstand: Quick (Haarlem) 8 pnt Rohda (Raalte) 7 pnt AFC (Amsterdam) 5 pnt Geldrop 4 pnt Hoogeveen 4 pnt Venray 2 pnt SUPPORTERSNIEUWS Een man een man, een woord een woord, en dat kan men zeggen van onze trainer Ruud Wouters die na 66 km lopen zijn weddenschap hiermede vervulde. Ruim 30 sup porters met beUen, toeters, sirenes ens getooid met de supportersvlag en veel rood-wit haalde onze Ruud in. Bloemen waren er ook voor Ruud en zijn twee begeleiders. Het leek op een karnavalsgroep met veel enthousiastme. Ruud Wouters dankte de supporters dan ook in "den Boggerd" voor dit onthaal. Het was klasse, aldus Ruud. Maar nu a.s. zondag is er weer voetbal. De reis gaat naar Heemste de. Misschien wel de zwaarste opga ve voor ons SW. Hopelijk zijn ze de drukke receptie vergeten en staan weer met beide benen op de grond, wantje moet met je gedachten weer bij de wedstrijd zijn. Heemstede dat door een overwinning op Haaksber gen nu 4 punten heeft kan bij een overwinning op SW Nederlands kampioen worden. Of onze jongens dit toelaten zullen wij a.s. zondag wel zien. Gesteund door een grote schare supporters is ons SW tot al les in staat. Gezien de grote afstand wordt er om 11.15 uur vertrokken vanaf den Boggerd. Kaarten s.v.p. tydig afhalen; dit is al een half uur voor vertrek mogelijk. De kosten zyn 12,50. Opgave bij Jan Bo- nants, tel.„ 87524, liefst zo spoedig mogelijk. De supporter met de bel, H. Gerrats 3 JUNI GROTE S.WENRAY DAG Vanaf 12.00 uur wordt er ter af sluiting van het seizoen '88-'89 'n gezellig en sportief samen-bezig- zijn voor het hele gezin georgani seerd, met o.a. minivoetbaltoemooi, oud Hollandse spellen etc. De avond wordt vanaf 20.00 uur muzikaal op geluisterd door "De Hofkapel" in de kantine "Den Boggerd". Uitslag zaterdag 20 mei: Venray-VOS 1-5 Programma zaterdag 27 mei: Ottersum-SW v. 16.00 H. Baart,man, W. Baartman. P. Bo- nants, C. Coppus, H. Coppus, W. Janssen, E. v. Mill, A. Mommen, H. Schellen, II. Swaghoven, T. Swin- kels. C. Sijbers, J. Vievermans. Afmeldingen zo snel mogelijk bij A. Sijbers, tel. 83196. Toernooien: Al Venray a. 10.00 F5 Panningen v. 11.45 Vertrek vanaf de parkeerplaats van sporthal "de Wetteling". Rijden, een ouder van: Johan Maas, Giel Alden- zee, Davy Pijpers, Jaap Wijdeveld. Naast alle F5-spelers, spelen van de nieuwe leden mee: Daniël v.d. Laar en Dave Ilermsen. Jeugdcommissie A.s. maandag 29 mei is er verga dering. Aanvang 20.00 uur. SV. Venray jeugd kan zich nog opge ven tot I juni voor de avondvier daagse 5,10,15 km, leuk wandelen. De avondvierdaagse is van 8 t/m 11 juni. Opgeven in de kantine van S.V. Venray. VOETBAL Uitslagen: Meerlo D2-Merselo Dl 2-3 RKDEV El-Merselo El 15-0 Merselo E2-Wittenhorst. El 5-0 Merselo vet.-Hegelsom vet. 1-1 Programma vrijdag 26 mei: Merselo Bl-ELL BI 18.30 Zondag 28 mei a.s.: Stratentoer- nooi, aanvang 12.00 uur. uw weekblad ZONDAG 28 MEI ELFDE DIS-DAG Komende zondag sluit de Oirlose Sportvereniging het officiële voetbal- en korfbalseizoen af met de traditionele DIS-dag, de elfde! Het wedstrijdgedeelte is op de Hèesakker en het avondgebeuren wordt gehouden in café "D'n Iterp". De dagindeling is zo ongeveer als volgt: 10.00 Samenkomst en omkleden voetbalteams 10.30 Begin voetbalwedstrijden en penalty's 12.15 Samenkomst en gereedma ken korfbal 12.45 Begin korfbalwedstryden en doelen 15.30 Penaltylïnale en evt. afkarn- pen doelen 16.00 Finale korfbal 16.15 Finale voetbal 18.30 Kantinesluiting en dus "TAP-TOE". Tijdens de wedstrijden wordt gestreden bij voetbal om de Louis Kurvers Trofee, Pairplaycup, Penal tybokaal en Keeperstrofee terwijl de korfbalsters strijden om de Korf balwisseltrofee, de Doelkorftrofee en de Ontspanningscup. Daarvan gebeurt de uitreiking tijdens het avondgedeelte. Vanaf precies 20.30 uur wordt de DIS-DAG voortgezet in café "D'n Terp" en behalve de hiervoor ge noemde uitreikingen staan de vol gende punten op het programma. Uitreiking van de Hendrik Voer- mans Prestatietrofee aan het beste seniorenvoetbalteam en van de Ri- ni Steeghs Prestatietrofee aan het beste seniorenkorfbalteam. Drie voetballers worden gehuldigd voor 400 seniorenwedstrijden en ook drie spelers voor 250 wedstrijden standaardteam. De trouwste trai ningsbezoeksters bij de korfbal ko men eveneens ten tonele. Afscheid wordt genomen van de scheidende funktionarissen Toon Ewals (veteranen-voetbal) en Toos Voermans (korfbal). De Zilveren Clubspeld wordt die avond drie maal opgespeld en de Robijnen Clubspel eenmaal. Verder komt een koperen bestuurslid die avond in het zonnetje. Tenslotte wordt de DIS-DAG als mede het verenigingsseizoen offi cieel afgesloten met de jaarlijkse toekenning en uitreiking van de DIS-WAARDERINGSTROFEE 1989. Gelet op het drukke en belangrij ke programma verzoekt hét DIS- pestuur aan iedereen om tijdig (20.30 uur) aanwezig te zijn. De DIS-DAG gaat altijd door, ook bij "slechter" weer... Wil iemand verder nog iets over de DIS-DAG weten dan kan hij kon- takt opnemen met DIS-DAG koördi- nator Hay Achten. WEDSTRIJDZWEMMEN Limburgse A-kampioenschap- pen 1989 Zaterdag 27'mei: 100 m rugslag: Suzanne v.d. Wijst 100 m vlinderslag: Jeroen v. Erke- lens, Mario Linskens, Sjoerd Vloet. Zondag 28 mei: 100 m schoolslag: Femke de Bruyn. 100 m vrije slag: Marwin Sant. 200 m schoolslag: Mario Linskens. Wedstrijd in zwembad "De Dous- berg" Maastricht, inzwemmen za terdag 15.30 uur, aanvang 16.00 uur. Zondag 14.30 uur aanvang 15.00 uur. Vertrek uit Venray anderhalf uur vóór inzwemtijd. Zaterdag 14.00 uur (10 min. vóór vertrek bij Spio- huis) en zondag 13.00 uur (10 min. voordien aanwezig). WATERPOLO Trainingen: Dames-, woensdag 31 mei in het combibad 19.15 uur. Heren-, dinsdag 30 mei 22.15 uur. Berlijn Ook dit jaar vertrekken er weer een dames- en herenteam naar Ber lijn. Hierdoor vervallen alle trainin gen op vrijdag 26 mei en zondag 28 mei. Uitslagen distriktskompetitie zaterdag 20 mei: ETR 1-Venray 1 5-0 Venray 2-TC Velden 5-0 Venray 3-Wessem 1 5-0 Neer 3-Venray 4 0-5 Venray 5-Vlodrop 1 4-1 Beegden 1-Venray 6 2-3 jo Venray 1-TC de Koel 2-2 Uitslagen woensdagkompetitie: jolO TC Blerick-Venray 2-6 jol2 A Rodhe-Venray 0-8 ml2 A Venray-Broekhuizen 2-6 jol4 A Rodhe-Venray 0-8 jol4 C Venray-Lottum 6-2 ml4 A Venray-Rodhe 7-1 ml4 B Panningen-Venray 6-2 ml4 C Reuver-Venray 3-5 Kompetitieploegen junioren A/B behalen goede resultaten Bij Bij de eerste kompetitie wedstrijd voor junioren A/B heb ben de jongens- en meisjesploeg zeer goed gepresteerd. Ze behaal den beiden een mooie tweede plaats. Bij de jongens werd Kimbria (Maastricht) eerste met 6744 pun ten, Venray scoorde 6659 punten en Lopersgroep Deurne werd derde. De meisjes behaalden in totaal 5658 punten en ook hier werd Kim bria eerste met 6385 punten en Lo persgroep Deurne derde. Goede prestaties leverden bij de jongens onder andere Alwin Crooy- mans. Hij sprong 1.80 hoog en ver beterde zijn persoonlijk rekord by het verspringen door een afstand van 6.37 m te overbruggen. En PR behaalde ook Tom Al kim op de 400 m met 53.8 sec. Bij het speerwer pen haalde hy 47.76 m. Mynko Pete rink verbeterde zijn tijd op de 800 m en finishte in 2.07.3 en Maurice v.d. Heuvel bereikte bij het discus werpen een PR met 32.30 m. By de meisjes was Sandra Hof- mans erg sterk op de 400 m met 62.7 sec. en de 800 m met 2.22.3 min. Edith Cybulski sprong 1.50 hoog en ook dat was een verbete ring van haar eigen rekord. Natasja Sörensen behaalde een mooie prestatie bij het verspringen met 4.82 m. De volgende kompetitiewedstrijd is op 17 juni in Weert en de jon- gensploeg is, zoals het er op dit mo ment uitziet, bijna zeker van een finaleplaats. Distriktskampioenschappen Komend weekeinde zijn er dis triktskampioenschappen voor voor de junioren A/B in Kerkrade en voor de Heren in Sittard. Bij deelna me aan deze wedstrijden is het clubtenue van A.V. Venray ver plicht. Johan Coenders suksesvol in meerkamp Johan Coenders heeft met Pinksteren deelgenomen aan een meerkampwedstrijd in Möncheng- ladbach. Hij scoorde in zijn katego- rie jongens t/m 10 jaar op alle onderdelen zeer goed. Op de 1000 m finishte hij in 3.19.0 en verbeter de daarmee tevens het clubrekord. Bij de 50 m sprint behaalde hij een tweede plaats met 7.5 sec. en bij het verspringen bereikte hij (evenals op de 1000 m) een eerste plaats met 4.27 m. Op het laatste onderdeel, bal werpen, scoorde Johan 34 m. Trialmeeting Op zaterdag 27 mei a.s. vindt op de Venrayse atletiekbaan de eerste van drie trialmeetingsen plaats tus sen A.V. Venray, Lopersgroep Deur- ne en A.V. Tegelen. Deze onderlinge* atletiekwedstrijden zijn voor de pu- piUen A, B en C en de junioren C en D. Aanvang van de wedstrijd is 10.00 uur. Wedstrijdagenda 27 mei Venray: trialmeeting. 27 mei Tegelen: halve marathon 8 km trimloop, aanvang 16.00 uur. s 27 mei Kerkrade: Zuid Nederlandse junioren kampioenschappen. 28 mei Sittard: Zuid Nederlandse senioren kampioenschappen. 28 mei Heel: Grindmerenloop 8,25-25 km, aanvang 14.15 uur. 4 juni Geldrop: wegwedstrijd 10EM, aanvang 14.00 uur. Oud papier Iedere zaterdag kan tussen 10.30 en 16.00 uur oud papier worden in geleverd in de container van AV Venray met opschrift LORIJN op de hoek van de Kempweg/Westsingel. GROTESTRAAT 7 VENRAY TEL. 04780-84263 Uitslagen: Ja A Ekspl. 1-Manual 13-9 Ma B Bevo Manual-Loreal 1 9-3 Hj B Blerick 1-Manual 23-17 Dj B Bevo Heidia C2-Manual 17-5 T.C. - T.C. - T.C. vergadering don derdag 25 mei, aanvang 19.30 uur. Programma zondag 28 mei: Ma B Ekspl.-Manual 10.00 11.00 Het voorbije weekend werden de regionale korpskampioenschappen verschoten. Het derde zestal moest door verschillende blessures ver stek laten gaan. Het eerste zestal moest aantreden te Boukoul. Na een heftige strijd werd een ietwat teleurstellende 11e plaats behaald. Het tweede zestal toog vol goede moed naar Eysden en wist daar een prachtige 3e plaats te behalen. Donderdagavond vergadering. Zaterdag en zondag a.s. worden de regionale kampioenschappen persoonlijk verschoten. Het bestuur wenst aUen die hieraan mee moeten doen en meedoen, veel sukses. Grotestraat 52 Venray Tet 81253 JEUGDVISSEN De twee jeugdvisnamiddagen zyn een groot sukses geworden met 30 deelnemers. De vijf eerste waren: Jeroen Swinkels, Sander Reynders, Ton Kunen, Erwin Achten en Mare van Zwamen. Er hebben er zich nu ook al ge meld voor deelname aan de selek- tiewedstrijd voor het Ned. Kampioenschap. Deze wedstryd zal gehouden worden op zondag 18 ju ni a.s. in de visvyver van Grubben- vorst. Voor diegene die nog mee wil doen moet zich even opgeven bij Pieter Kunen, tel. 077-662920 voor 28 mei a.s. Alle deelnemers ontvan gen dan nog een berichtje omtrent de by eenkomst en de trainingsbij eenkomst. NATIONALE HENGELDAG A.s. zaterdag 27 mei is de Nationa le Hengeldag in Nederland. Ga dan vissen. Dan mag er weer gevist wor den met alle aassoorten, met uit zondering van verse de vase (muggenlarven). Heb je nog geen vergunning? Ga deze dan halen by Hay Lenssen, Allegrostraat 7 Ven ray, tel. 04780-87606, en by Van Grootel Hengelsport, Stationsweg in Venray. In Oostrum kan men te recht bij ons clublokaal zaal 'de Karklingel OPENING KASTEELHAVENTJE Zaterdag 27 mei a.s. om 14.30 uur is de feestelijke opening van het vis- boothaventje van 't Alvertje in Geysteren. Wij verwachten dan alle leden-visbootbezitters en diegene die een visbootkaart hebben. By de eerste Kringwedstrijd in Afferden was er een prys voor A. Langekamp. De uitslag van de 2e wedstrijd van de Maaskoning is: 1. R. Wynhoven 2. R. Swinkels 3. H. Theeuwen Jr. 4. P. Kunen 5. P. Cuppen. A.s. zondag 28 mei is de derde wedstrijd. Dinsdag 30 mei a.s. is de eerste wedstrijd van de Vijverkoning van 't Alvertje in de visvijver Het Wanssums Ven. De bijeenkomst is om 18.00 uur aan de visvijver en er wordt gevist van 18.30 tot 21.00 uur. De uitslagen van de gehouden kringwedstrijd te Afferden 20 mei: Jeugd: 1. Floris Josten Venlo, 1 pt, 500 gr. 6 st.; 2. Jurgen de Rijk Af ferden, 2 pt 500 gr. 3 st.; 3. Björn Kempen Afferden 3 pt, 450 gr. Senioren Vak A: 1. L: v.d. Hogen- hof Venray, 1 pt, 8300 gr.; 2. C. Heb ben Well, 2 pt 7550 gr.; 3. J. Koenen Wellerlooi, 3 pt, 7450 gr. Vak B: 1. A. Hovens Siebenge- wald, 1 pt, 12.800 gr.; 2. Sj. Janssen Grubbenvorst, 2 pt, 12.200 gr.; 3. Carnavalle Siebengewald, 3 pt, 10.800 gr. Vak C: 1. W. Evertz Venlo, 1 pt, 18.400 gr.; 2. J. Borega Venlo, 2 pt, 15.600 gr.: 3. M. v. Mill Siebenge wald, 3 pt, 14.300 gr. Volgende wedstrijd 3 juni te Venray. Tijdens de eerste kringwedstryd te Afferden wisten L. v.d. Hoogen- hof en H. v.d. Hoogenhof zich in de prijzen te vissen. De eerste koningswedstryd werd bij de k.h. gewonnen door G. Smits, 2e F. v. Bommel en 3e L. v. Grootel. Bij de l.h. werd J. Sanders le, A. v. Mil 2e en J. Weijs 3e. Zondag a.s. 2e koningswedstrijd. Woensdag 31 mei le vijver- koningwedstrijd aan de Ballonzuil. Bijeenkomst om 18.00 uur. Voor alle wedstrijden moet er op gegeven worden, zowel korte- als lange hengels. Opgeven tot donder dagavond 20.00 uur bij H. v.d. Heu vel. tel. 04780-86569. Voor uw benodigde vergunnin gen kunt u terecht bij H. v.d. Heu vel, Langeweg 38, Venray en V. Grootei's Hengelsport, -Stationsweg. Algemene ledenvergadering Hierby nodigt het bestuur alle le den uit voor het bijwonen van de al gemene ledenvergadering op maandag 29 mei 1989, aanvang 20.30 uur in het gebouw van de at letiekvereniging Venray ("de Wis sel"), gelegen tegenover sporthal "De Wetteling". Agenda: 1. Opening door voorzit ter: 2. Notulen ALV d.d. 20-12-1988; 3. Ingekomen stukken en medede lingen-, 4. Financieel verslag 1988; 5. Begroting en voorstel voorlopige kontributie 1990; 6. Verslag sekreta- riaat; 7. Verslag ledenadministratie; 8. Verslag 'rekreantencommissie'; 9. Verslag technische commissie; 10. Rondvraag; 11. Sluiting. In het belang van de Badminton club (en dus ook in uw eigen be lang!) is het wenselijk dat er zoveel ogelijk leden aanwezig zyn. Wij ho pen derhalve op een grote opkomst. UITSLAGEN HUISLEAGUE BOWLING BOND VENRAY le klasse: Sigma's Bowling-SVCB Swagh.TV4-0 Magic Line-Taxi Stoks 1-3 Pinhunters-Strikers 3-1 Altyd Raak-Franssen Keukens 2-2 2e klasse: BLS Close Encounters-Scores 3-1 Red Arrows-De Treffers 1-3 Club Up-Golden Wonder 4-0 Hit Miss-Café Oud Meerlo 3-1 De EINDSTAND: le klasse: 1. Magic Line DD De Steeg 88V2 2. Sigma's Bowling Venray 84V2 3. Franssen Keukens 70 4. Ihxi Stoks 69% 5. S.V.C.B. Swaghoven TV 65 6. Pinhunters 64% 7. Altijd Raak Cor Paint 6OV2 8. Strikers 57% 2e klasse: 1. Hit «Sc Miss 89% 2. BLS Close Encounters 84 3. Red Arrows 80% 4. De Treffers 80 5. Café Oud Meerlo 66% 6. Club Up 64 7. Scores 57% 8. Golden Wonder 39 Het seizoen zit erop, tenminste voor wat betreft de normale huisleague. De strijd is gestreden. Deze laatste speeldag stond in het teken van de promotie/degradatie-strijd. Zowel in de le als in de 2e klasse veranderde er niets meer in de stand ten op zichte van vorige week. In de le klasse kon Altyd Raak de degrada tie niet meer afwenden. De Pinhun ters wonnen met 3-1 van de Strikers en waren daardoor uit de rode zone. Altijd Raak degradeert samen met de Strikers naar de 2e klasse. De laatste speeldag werd hoog ge scoord in de le klasse. Er vielen maar liefst 17 500-series. De hoogste was de 591 van Twan Pee- ters. De hoogste game was de 233-score van Jos Janssen. Het hoogste teamtotaal was met een pri ma 3048 voor de Sigma's. In de 2e klasse maakte Close En- counters geen fout en won de wedstrijd tegen de Scores met 3-1. Hierdoor konden de Red Arrows en de Treffers het wel vergeten en moet promotie naar de le klasse nog een jaartje worden uitgesteld. Close Encounters promoveert sa men met kampioen Hit «Sc Miss naar de le: klasse. De hoogste serie in de 2e klasse werd gescoord door Rick van de Berkmortel met 214. Het hoogste teamtotaal was de 2944 van de Treffers. Denk aan onze jaarlijkse feest avond die gehouden zal worden op 1 juni 1989. Kontributie ad .60,- voor het seizoen 89/90 vóór 15 augustus 1989 overmaken op rek. 14.00.05.897 t.n.v. Bowling Bond Venray of postgirorek. 1040142 tn.v. Rabobank Leunen Lg.v. BBV. Uitslagen bekerwedstrijden Bowling Bond Venray Tijdens de le ronde van de strijd om de beker zijn een aantal interes sante wedstrijden gespeeld. Na lo ting bleek dat in 4 van de 8 wedstrijden een team uit de le klas se tegen een team uit de 2e klasse zou moeten strijden. By deze wedstrijden bleek opmerkelijk ge noeg in 3 gevallen het team uit de 2e klasse het sterkste. Hit «Sc Miss liet tegen Franssen Keukens alvast zien wat ze volgend jaar in de le klasse van plan zijn. De le en le ga me werd gewonnen (999-962 en 974-936). Franssen Keukens zette alles op alles om een verlenging af te dwingen in de 3e game. Ze kwa men echter niet verder dan winst in de 3e game; de totaalscore en dus ook de 3-1 overwinning was voor Hit «Ss Miss. De Red Arrows begon nen ook zeer voortvarend in hun wedstrijd tegen de Returns. De le game werd met groot verschil ge wonnen. De Returns kwamen terug door de 2e game te winnen. In de 3e game waren het echter weer de Red Arrows die de winst pakten. De ruime game-overwinningen in de le en 3e game zorgden ervoor dat ook het punt voor de totaalscore naar de Red Arrows ging (2991- 2862). Als 3e team behaalde Close Encounters een ruime, doch zwaar bevochten 4-0 overwinning op de Strikers. Alle drie de games werden gewonnen door Close maar het ver schil bedroeg slechts 9, 16 en 31 pins (960-951, 1026-1010 en 1026- 995). De Sigma's lieten zich niet ver rassen door 2e klasser de Scores. Integendeel, ze haalden nog een keer alles uit de kast. De hoogste scores van deze speelavond kwa men op een na allemaal bij de Sig ma's. Leo van der Rijt scoorde met 608 de hoogste serie. In deze serie scoorde hij een game van 230 die ook de hoogste game was. Als derde het teamtotaal; de Sigma's scoorden 3058. Om het rijtje te kompleteren: Magic Line scoorde de hoogste ga me met 939. Bij de overige wedstry- den won Magic Line vrij eenvoudig van S.V.C.B. en hadden de Pinhun ters veel m oeite met de bekerwin naars van vorig jaar. Altijd Raak. De Pinhunters wonnen de le game (915-882). In de 2e game trok Altyd Raak de' stand in evenwicht via 1031-970. De 3e game moest de beslissing brengen. Sterke scores van Eef van Merkestein en Jan Ver meulen bezorgden de Pinhunters een krappe overwinning. De 3e ga me werd gewonnen met 982-948 en hiermee ook nog net (6 pins) de to taalscore (2867-2861). We hebben 2 wedstryden nog niet gehad. Oud Meerlo won eenvoudig van Club Up. De laatsten traden, door omstandigheden, aan met slechts 4 spelers. Het is echter het vermelden waard dat ze zelfs met 4 man een game wisten te winnen met 953-906. Bij de wedstryd tus sen de Treffers en Golden Wonder ging het er ook heet aan toe. Leo Jansen en Robert Peeters namen in de le game hun team Golden Won der op sleeptouw. De Treffers moesten alle zeilen byzetten om bij te blijven. Het waren de Treffers die op het einde net een pin meer om gegooid hadden (990-989) en daar mee het le punt pakten. In de 2e game dezelfde spanning maan nu was Golden Wonder de gelukkige met 993-973. Golden Wonder begon met lichte voorsprong aan de 3e ga me. By de Treffers hadden ze het geluk dat Riek van de Berkmortel in deze beslissende fase een game van 202 neerzette. De Treffers won nen de 3e game met 979-942. Na het tellen van de totaalscore bleek dat dit punt ook naar de Treffers ging met 2942-2924. De Uitslagen: Sigma's-Scores 4-0 SVCB-Magic Line 1-3 Tixi Stoks-Red Arrows 1-3 Altyd Raak-Pinhuntere 1-3 Stikers-Close Encounters 0-4 Golden Wonder-De Treffers 1-3 Hit «Sc Miss-Franssen Keukens 3-1 Club Up-Oud Meerlo 1-3 AANNEMERSBEDRIJF M.J. Teunissen bv Het juiste adres voor: - stallenbouw - woningbouw - industriebouw - verbouw - mestopslagsilo's - kunststof en houten kozijnen onder KOMO-garantie Lovinckplein 5 - Ysselsteyn Tel. 04785-1406/1811 Rayonkampioenschappen Jon gens Aspiranten Doordat wy de pech hadden in de sterkste poule ingedeeld te worden, misten wij de kruisfinales. Van Fly ers, de latere finalist (tegen Mini- ware), verloren we nipt in de poule door domme fouten met 33-29. Van Miniware verloren we met 45-31. Als we alle 15 strafworpen benut hadden, zouden we met 1 punt ver schil gewonnen hebben. Als, als, als... We waren beslist niet de min deren. Zowel Flyers als Miniware woilnen de kruisfinales met meer dan 30 punten verschil. Dat zegt wel iets van de andere poule. We kregen om de 5e en 6e plaats weer P.S.V. voor onze kiezen, maar zoals tydens het toernooi bij Miniware verleden maand, wonnen we van P.S.V. met 34-30. Onze goede zin kre gen we er wel door terug. Sorry Ri- ny, die vakantiedag van je kunnen we niet teruggeven. Bedankt. Iets beter zou de 2e of 3e plaats zijn geweest. Remco, Mare, Maikel, Tristan, Balder, Harm, Bart 1, Bait 2 en Roy, goed hoor!!! Ook bedankt, de vaders van Mare en Bal der, Riny en Eric, voor het coachen, rijden en fluiten. De aspiranten Vrydag 26 mei: Meisjes Juniroen-Titanus 18.00 De Wetteling Scheidsrechter: M. Flinsenberg. 3 en 4 juni: uitstap naar Born. 9 juni: afscheidswedstrijd van on ze ex-voorzitter Jacques Lamere. Aanvang 18.30 uur in de Wetteling European Challenge Cup Slagharen 20 en 21 mei. Grandioos fiets- crossfestijn in Slagharen. 1500 Fietscrossere uit heel Europa waren by elkaar. Zelfs enkele rijders uit de Sovjet Unie. Hiermee haalde de fietscross het jeugdjournaal op TV. De baan was prachtig. De rydere van FCC Flying Flies reden zeer goed. Bij de 16-jarigen waren 88 deelnemers waaronder Peter Heesmans die helaas in de kwartfi nale 5e werd. Mandy v.d. Bungelaar kwam in de kwartfinale ten val en werd 7e. Cruisers 25-39 jaar: Hemi Hof- mans halve fin. 8e. Experts: Steven ran Kempen en Frank van Melis alleen de man ches; Mark de Bruyn 4e in de fin. en Patrick Claessens 5e. De Girls lieten zich weer eens heel goed zien. Girls 8 jaar: Caroline de Bruyn le. Girls 9 jaar: Mirella v. Melis 3e. Girls 11 jaar: Sabine Schoenma kers le en Manneke v.d. Bungelaar 8e. Girls 12 jaar: Monique Hofmans 2e. P.D.Y. DE ZWALUW Uitslagen Pont St. Max, 14 mei H. Litjens 1-19-79-129-136: J. Voesten drt 2-14-16-55-81-131-231; A. v. Gerven 3-13-31-40-94-126-142-175- 240; H. Hermans L 4-6-7-10-15-27- 33-48-59-127-128-171; J. Bastiaans 5- 11-23-26-43-60-96-98-114-121-134- 157-165-196-205-229; A. V. Houdt 8- 140-168-217; W. Lonnans 9-38-51-75- 109-120-139-141; G. v. Houdt 12-73; A. Sybere 17-22-42-101-112-115-118- 241; M. Voesten 18-20-28-82-132-161- 197-199-202-227-235-242; V. Haren Stiphout 21-218: G. Boom 24-56-63- 69-77-87-147-178-182-206; J. Eer stens 25-62-100-123-195-223; H. Strybosch 29-54-70-85-91-113-143- 183-214-220: W. Vermeulen 30-76: J. Gommans 32-146-180-194: H. Lucas- sen 3-230; J. v.d. Laar 35-61-89-93- 106-108-119-135-158-203; Jac Basti aans 36-102-161-169-179-186. P. Gom mans 37-65-181; Chr. Gerrits 39-90- 99-138-221; Chr. Cuppen 41-44-122- 187-210-211-222; J. Basten 45-84- 133-198; Th. Droesen 46-107-164- 204; P. v. Zwamen 47; A. v.d. Munck- hof 49-78-92-124; H. Philipsen 50- 71-150-159-170-74-188-236: P Wil- lems 52-110-117-125-130-152-130- 152-226-228: P. Loonen 53-103: H. Peters zn 57-72-74-104-151-156-200- 234; G. Janssen 58-66; Jo Custere 64-148-149-154-176-189-190-191-225: J. SUbere 67-105-238; M. Loonen 68-116-155-184-193-207-213-233; 11 Vermeulen 80-137; A. Wynen 83; M. v. DUck 86-111-145-153-192; W Smits 88-144-166-167-172-173-209- 215-216; H. Arts 95; P. Smits 97; J. Versieyen O 160-163-208: J. Jansen L 77; J. Derks 185-237; H. v. Elzen 201; J. Boom 212-219-224 J. Arts 232: J. Maas 239. CC. Peel en Maas I. G. Lindere Y; 2. H. Litjens Z; 3. G. v.d. Heyden W; 4. J. Voesten Drt. Z; 5. G. Cuppen H: 6. G. Cuppen H; 7. A. v. Gerven Z; 8. L. Baltissen H; 9. II. Hermans L Z; 10 J. Bastiaans. P.D.V. YSSELSTEYN Uitslagen Pont St. Max, 14 mei: G. Lindere 1-5-9-13-15-24-31-42-46- 49-51-73-78-80-83-87-88; Th. Hen- drix 2-18-19-28-33; G. Hendrix 3-4- 8-10-22-34-58-68-71-75; P. Arts 6-16- 21-40-62-70-89; H. Janssen 7-26-53: M. Geurts 11-27-55-56-81-86: P.M. Cox 12-29-36-63-74-82; P. Martens 14-41-47; A. v. Osch 17-44-59-66-79; J. Cox 20-30-32-61-67-72-92; J. Ver hoeven 23-37-94; Chr. Hellegere 25-90; P. v. Asten 35-48-57-60-69- 85; P. Vergeldt 38-50; Hub Koonings 39-45-91; Th. Arts 43-84; W. Philip sen 52-65; Jac Hendrix 54-77; R. Thijssen 64; B. Lindere 76-93. P.D.V. DE VREDESDUIF Uitslagen Pont St Max, 14 met: M. Kustere L 1-9-14-19-20-33-73-77- 79; P. Janssen K 2-4-17-22-32-36-42- 45-52-55-67; M. Houben 3-26-62-66; L. Willems 5-35; G. Aben 6-21-34; J. Goumans 7-38; J. Janssen K 8-11- 28-43-48-53-59-69-70-72-75-76-78; II Ewals 10-50-60; W. Drabbels 12; J.W Vermeulen 13-25; II. v.d. Heuvel 15-16; J. Houwen 23; A. Hendrix 24-29-30-39-57-68: Jac Ewals 27-49-63; H. v.d. Laar 31-40-51-56; J. Achten 37-47; P. Volleberg 41: J. Leyssen 44-46; J. Kustere 54-71-74: H. Franssen 58-64; J. Verdellen 61: P. Janssen H 65. .Van alle leden van de Roovse V.K. A.s. vrydag (26 mei) zal de voor jaarsvergadering gehouden worden en wel om 20.00 uur in 't Vat. Wy rekenen erop dat iedereen komt! Na de vergadering kunnen de senio ren die kompetitie gaan spelen het Nevobo-inschrijfgeld betalen. Op zondag 21 mei zijn de club- kampioenschappen van onze judo school gehouden. In de schitterend omgetoverde zaal werd er zeer hard gestreden om de fel begeerde boka len, welke uitgereikt werden door dhr. Spee (de ontwerper van de prij zen) en Peter den Hoed (2e op de Wereldkampioenschappen voor mi litairen. De uitslagen waren als volgt: Gr. I: 1. Francois Thielle 2. Peter Deriks 3. Cor Beurskens. Gr. II: 1. Chris Klomp 2. Jeroen Leyssen 3. Thomas Gerrits. Gr. III: 1. Gijs Schapendonk 2. Jos Janssen 3. Nickey Plugge. Gr. IV: 1. Paul Post ma 2. Niels Alofs 3. Luuk dé Bruyn. Gr. V: 1. Vanessa de Groot 2. San dra Hermans 3. Edna Huys. Gr. VI: 1. Ingrid Spee 2. Jolanda Lindere 3. Cindy Scholte. Gr. VII: 1. Jeroen Janssen 2. Emi- le Scholte 3. Richard Peters. Gr. VIII: 1. Gert-Jan Wismans 2. Geert Bos 3. Edwart Hagens. Pechprys: deze werd gewonnen door Vincent Hesen omdat hij de stryd moest staken wegens een blessure. Aanmoedigingsprys: werd ont vangen door Sandra Hermans. Deze kreeg zy omdat zy vaak mee op toernooi gaat en daar nog de nodige steun kan gebruiken. Clubkampioen: met het hoogste gemiddelde van 10 punten werd In grid Spee de algemene clubkampi oen van 1989. Judoka van het jaar: dit werd de man die alles kan en ook doet voor de school, dhr. Hub Thijssen. Allen vanaf deze plaats nog van harte gefeliciteerd en veel sukses op de andere toernooien.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 13