mmmsm V L GLA' Am ba Venray's Mannenkoor Koninklijke Harmonie Euterpe Zangers van St. Frans Vocaal Ensemble Arabesque Ars Musica Dameskoor Venrode Jongerenkoor Chrisko Jongerenorkest M.M.S.K. St. Petrus Banden Fanfare O.L.V. Gilde Holthees-Smakt L.V.B. De Springplank Schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan Venray Wijkvereniging Veltum Buurtvereniging Brukske Wijkgebouw 'Op 't Nipperke' Wij'k Zuid Wijkvereniging Landweert Algemene Hulpdienst Venray Het Groene Kruis Reuma Vereniging Venray Help het Astma Fonds met koliekteren! 0JC Dingus De Zonnebloem Bond voor Ouderen Volksdansver. "Opanka" The Southern Blues Rock Band Lichaams- en bewust- wordings kursus voor vrouwen van 40-60 jaar Huisvrouwen- kontakt Brukske Jeugd- natuurwacht P.v.d.A.-nieuws Bestrijders van dierproeven Gezinsfietstocht/ Wandeltocht Oostrum >EEL en maas Donderdag 27 april - Pagina 9 Donderdag 27 april: om 19.30 1 repetitie baritons en om 20.00 ur gehele koor. Na afloop repetitie letzengers, programma Merselo. Zaterdag 29 april: opluistering H. lis in de Grote Kerk t.g.v. 25-jarig iwelijk Stan Storms, aanvang i,30 uur. Aanwezig zijn in uniform 14.15 uur. 's Avonds om 18.30 ïwezig zijn in LAuberge Maas- is voor opluistering receptie, inderdag 4 mei: om 19.30 uur re- itie 2e bassen en om 20.00 uur ■hele koor. 10 mei: bestuursvergadering. 11 mei: Merselo concert. 20 mei: opluistering 25-jarig hu- eiyk Piet Arts. 16 juli: opluistering H. Mis in leysteren voor Fons. De V.M.K. wisseltrofee kwam jl. inderdag in handen van Herman itjens. Oud papier, u weet 't, in de cohtai- ier achter garage Van Ham! Afmelden: A. van Gestel, tel. 13846. Afmelden voor donderdag 4 iei bij Jac. Nooyen, tel. 83938 of 3162. Harmonieorkest Donderdag 27 april: 20.00 uur ititie Afmelden: H. v.d. Steeg, tel. 2539. Agenda 29 april: koninginnedag-aubade emeentehuis. 1 mei: 1 mei aanblazen, aanvang 14.30 uur. 14 mei: concert Broekhuizen, anvang 13.00 uur. 19 mei: Algemene ledenvergade- Ing, aanvang 20.30 uur. 27 mei: uitwisselingsconcert: leel-Grevenbicht-Venray, onder oorbehoud. 3 en 4 juni: aspergefeesten ënray. 25 juni: 25-jarig priesterfeest. 18 november: concours te Boekei. Jeugdorkest Donderdag 27 april: 18.30 uur re- etitie. Donderdag 4 mei: 10.30 uur Afhielden: P. Noten, tel 87858 Agenda 29 april: uitvoering schouwburg- jlein 12.00 uur. 7 mei: concert met jeugdfanfare lerselo. 4 Juni: aspergefeesten. Optreden shouwburgplein. 26 nov.: concert met jeugdharmo- lie Horst. Drumband Maandag 1 mei: 18.45-19.30 uur 18} 19.30-20.45 uur repetitie. Afmelden: clublokaal, tel. 82515! Agenda 29 april: koninginnedag-aubade imeentehuis. 11.00 uur verzame- sn parkeerterrein gemeentehuis. H 1 mei: 1 mei aanblazen, aanvang HI4.30 uur. H 19 mei: Algemene ledenvergade- aanvang 20.30 uur. 3 en 4 juni: aspergefeesten 'en ray. 5 juni: 25-jarig priesterfeest. Bestuur Bestuursvergadering: 19 mei 0,00 uur. Algemene ledenverga- ering. Repetitie drumband Maandag 1 mei: H. Stevens. Maandag 8 mei: M. Kooien. Agenda: Vrijdag 28 april: om 18.30 uur voor alten en sopranen; om 19.15 uur voor tenoren en bassen. Zaterdag 29 april: tussen 10.00 en 12.00 uur inleveren van oud papier ian de container in Landweer! (achter de supermarkt aan de Krui denlaan). Zondag 30 april: om 10.15 uur oogmis in de Paterskerk. Maandag l mei: om 19.00 uur spe- lavond voor alle jongens. Dinsdag 2 mei: om 18.30 uur al leen voor de alten. Woensdag 3 mei: om 18.30 uur al leen voor de sopranen. Eventuele afmeldingen: alleen bij dhr. Buys, tel. 81091, tussen 17.45 eu 18.00 uur. Algemeen: Er blyken nog verschillende jon gens en mannen zich niet opgege ven te hebben voor de vakantiewerkweek Verder kunnen we nog helpers gebruiken voor de Kennedymars. Repetitie 27 april van 20.30-22.00 uur. Afmelden by André, tel. 88131. Dinsdag 2 mei: 19.30 uur repetitie voor de sopranen; om 20.00 uur voor het hele koor in de Essel, Ursu- lastraat. Indien u verhinderd bent dan ge lieve u zich af te melden bij: dhr. J. Stèylen, Kolkweg 3, tel. 81221 of mevr. E. Coppus, Houtzagerstraat 11, tel. 82235. Oud papier kunt u deponeren in de container by dhr. J. van Osch, Akkerweg 6. Woensdag 3 mei: om 20.00 uur repetitie. Donderdag 4 mei (Hemelvaart): om 19.00 uur medewerking aan de Dodenherdenking in de Grote Kerk, in officiële kleding. Zaterdag 13 mei: om 19.00 uur avondmis in Oostrum, ook in offi ciële kledij. Zaterdag 20 mei om 19.00 uur avondmis in de Vredesker. Als u verhinderd bent, graag uw afmelding aan mevr. V.d. Bekerom, tel. 83332, of aan mevr. Sybers, tel. 81353. Hallo allemaal, Ik heb een belan grijke mededeling: We zingen niet op 6 mei, maar een week vroeger, nl. 29 april, dezelfde tijd. Als je niet kunt komen, wil je je dan even bij mij afmelden, tel. 04780-82826. Verdere data: 3 juni: mis Vredeskerk 19.00 uur 25 juni: mis Vredeskerk. Jongeren tussen de 13 en de 30 zijn van harte welkom een kijkje te nemen bij onze repetities, elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in het zaaltje naast de Vredeskerk. Groetjes, John. BOJEMA Vrijdag 21 april: 18.45 uur geza menlijke repetitie. Vrijdag 28 april: Ontvangst van de Duitse gasten. Voor het verdere verloop van dit weekend zie het toe gestuurde uitgebreide programma. SALTARELLO Zaterdag 23 april: 10.30 uur geza menlijke repetitie in de Galmhut. Vrijdag 28 april: Ontvangst van de Duitse gasten. Voor het verdere verloop van het weekend zie het toegestuurde uitgebreide pro gramma. Afmelden en informatie bij P. Ea.1- co Franken, tel. 85855. Agenda: 29 april: Koninginnedag Sittard - 11.00 uur KTS. 30 april: Koninginnedag rond gang Brukske, 10.00 uur Kiosk. 2 mei: Bestuursvergadering 7 mei: Nederlands kampioen schap drumband solisten te Bussum. 21 mei: begeleiden communican ten Brukske, 9.30 uur. 26 aug.: Gennep. 27 aug.: St. Annakermis. 2 sept..- Taptoe Venray. Afhielden bij ziekte: mini/majo- retten: mevr. Maassen, tel. 85026; muzikanten: Ibn Huybers, tel. 87380. Donderdag 27 april hebben we de wekelijkse repetitie in het Pel grimshuis; aanvang 20.00 uur precies. Opruimploeg voor de maand april: Annemarie v.d. Winkel, Wil- bert v.d. Winkel en Frans Koopmans. Denk alvast aan het programma van mei: 4 mei: Peeltoemooi in Maashees 7 mei: eerste communnie 20 mei: afhalen Koningin Gilde. Voor afmeldingen: Leo van Dijck, tel. 04780-87663 of Geert, Mulders, tel. 04782-830. Voor opleidingen: Vic Gerrits, tel. 04782-202. Voor algemene informatie: Geert Mulders, tel. 04782-830. Sekretariaat: Marian van der Woude, tel. 04782-801. Afd. Venray Woensdag 3 mei gaan we weer fietsen. We vertrekken om 13.45 uur bij de Vredeskerk. Om onge veer 16.30 uur zyn we weer terug. GERARD REIJNDERS schilderwerken b.v. Plataanstraat 12 Venray Tel. 82635 Programma: Donderdag 27 april: Spellen voor de jeugd van 6-9 jaar. Dinsdag 2 mei: Fancy-fair voor de jeugd van 9-12 jaar. Voor beide groepen club van 16.30-18.00 uur. Zaterdagavond Zaterdags club voor de jeugd tot 16 jaar. Je kunt er je eigen muziek horen, tafeltennissen, tafelvoetbal len, biljarten, t.v. kyken enz. van 17.30 tot 22.30 uur. Groetjes, de leiding Zaterdag 29 april zal er weer ge werkt worden aan de div. werk zaamheden die nog gedaan moeten worden voor het Konirigsschieten. Zondag 30 april: oefenen schieten op de schuttersweide in de Ende poel, aanvang 10.30 uur. Zondag 30 april: wordt de Mei boom geplaatst, aanvang 20.00 uur in het Gildehuis café "de Klomp". Kom allemaal netjes in uniform. Maandag 1 mei: Algemene Leden vergadering. Aanvang 20.30 uur in het Gildehuis café "De Klomp". Donderdag 4 mei (Hemelvaart): Geen repetitie voor het mu ziekkorps. Agenda knutselclubs: 2 en 3 mei: vakantie. 9 en 10 mei: kleerhanger en raffie. Overige aktiviteiten: Elke dinsdagmiddag dansen voor ouderen (50 Aanvang 14.00 uur. U bent van harte welkom. 2 mei: vergadering bestuur wijk vereniging, aanvang 20.30 uur. 25 juni: ZESKAMP 1989. Terrein aan de Pettenmakerstraat. KONINGINNEDAG Beste jongens en meisjes, verge ten jullie niet het strookje uit het info-bulletin in te leveren? Zondag 30 april a.s. verwachten wij jullie om 10.00 uur bij het wijcentrum de Kiosk. We gaan dan met jullie ver sierde fietsen exl. een rondrit ma ken door onze wijk. Als muziek zal dit keer St.. Petrus Banden aanwezig zijn. Als je je fiets heel mooi ver sierd hebt kom je misschien wel in aanmerking voor een prijsje. Je krijgt in ieder geval een versna pering. Lever dus nog gauw even jullie strookje in bij een van onderstaan de adressen: Etudestraat 22 of Bazuinstraat 4. Breng ook je ouders mee zondag. Woensdag 3 mei is er weer knut selen van 14.00 tot 15.30 uur in het wijkcentrum de Kiosk. Aktiviteitenrooster voor de week van 29 april t/m 5 mei. Zaterdag: Dansavond voor iedereen m.m.v. discotheek "Zil verster". Zondag: kaarten/biljarten van 19.00-24.00 uur. Maandag: Bejaardenvereniging "Ons Genoegen" van 14.00-17.00 uur. Biljartclub "Op 't Nipperke", aanvang 19.00 uur. Dinsdag: Vergadering van de wijkraad, aanvang 19.30 uur. Woensdag: Jeugdvereniging "De Spetters" van 14.00-16.00 uur; Toneelvereniging "Ventiel", aanvang 20.00 uur. Donderdag: kaarten/biljarten van 19.00-24.00 uur Vrydag: Kienen, aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.00 uur. Vrijdagavond is er weer onze maandelijkse kienavond. Er zijn weer prachtige prijzen te winnen. We beginnen om 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur. Op 6 mei aanstaande organiseert Zaalvoetbalvereniging Wyk Zuid 'n grote rommel- en antiekmarkt, aan vang 10.00 uur. Dit alles in Wykgebouw Zuid aan de Beukenlaan 5. 30 april Koninginnedag Op zondag 30 april viert de wijk Landweert Koninginnedag. Voor de ORANJE-optocht verzamelen we by de basisschool de Vlaswei. De op tocht begint om ca. 12.45 uur. Joekskapel 't Gut Net zorgt voor de muziek. De optocht eindigt by 't Stekske waar om 13.30 uur een spellen-middag begint. Je koopt een spellenkaart en als deze vol is wordt je gratis gegrimeert. De prijs van een kaart is voor leden 1,- en voor niet-leden 1,50 (denk aan je lidmaatschapskaart). Voor de allerkleinsten is er een poppenkastvoorstelling De ouders en andere belangstel lenden kunnen biljarten, sjoelen of kaarten in 't Stekske. U kunt na tuurlijk ook gewoon iets komen drinken. TOT ZIENS OP KONINGINNEDAG!! Zoekt voor haar projekt, tuinen bijhouden voor ouderen en gehandicapten een of twee viijwillig(st)ers. Graag aanmelden onder tel. 84163, waar nadere inlichtingen worden verstrekt. Op Hemelvaartsdag 4 mei en Be vrijdingsdag 5 mei zullen er op de wijkgebouwen geen spreekuren en uitleenmogelijkheden zijn. In spoedgevallen kan men zich tussén 07.00-07.30, 13.00-14.00 en 18.30-19.30 uur wenden tot de dienstdoende wijkverpleeg kundige. Haar/zijn telefoonnummer is te vernemen via het antwoordappa raat in het regionale kantoor "De Clockert" te Venray, tel. 04780- 81269. Geachte leden, op maandag 1 mei a.s. organiseert onze vereniging weer de maandelijkse bijeenkomst. Deze avond begint om 19.30 uur in de sportkantine Psychiatrisch Cen trum St. Servatius. Deze avond willen wij kreatief be zig zijn: "Vóór en door onze leden". Mogen wij u allen welkom heten, incl. introducé. Honderdduizenden mensen in ons land hebben problemen met ademen. Ze snakken vaak naar lucht, omdat ze last hebben van CA RA: zoals astma of longemfyseem. CARA is één van de meest onder schatte handicaps in ons land. Wist u dat deze ziekte bijna viermaal zo veel dodelijke slachtoffers eist dan het verkeer? Hoewel er zo langzamerhand ge lukkig betere medicijnen voor CARA-patiënten zijn ontwikkeld, is een echt afdoende behandeling nog niet mogelijk. Genezen kan dus (nog) niet. Maar we kunnen wel helpen... Het Astma Fonds doet er alles aan om CARA-patiënten daadwerkelijk te helpen, op allerlei manieren. Door wetenschappelijk onderzoek probeert het fonds de oplossing van het CARA-probleem dichterbij te brengen. Via voorüchting wordt ge probeerd meer begrip te kweken voor patiënten, die zelf natuurlijk 't liefst doen alsof er niets aan de hand is. Daadwerkelijk helpt het Fonds CARA-patiënten waar dat mogelijk is. Zo steunt het Astma Fonds de Ne derlandse astmacentra en -polikli nieken en organiseert het vakan ties voor CARA-patiënten die daar toe zelf niet meer in staat zyn. Elke goed gevulde kollektebus is dus hard nodig voor de CARA- bestrijding. U kunt het Astma Fonds daarbij helpen door te kol iekteren. Kunt u in de week van 8 tot 14 mei helpen koliekteren? Meld u dan aan als kollektant bij: N. v. Gerven-de Vreede, Prinses Marij- kestraat 17, Venray, tel. 84201. Vrydag 25 april 1989: PENDRAGON (GBR) Tl LAST DETAIL (Ned.). Op 28 april zal er in Venray het langverwachte concert van de Brit se symfonische rockband Pendra gon plaatsvinden. Als voorprogram ma speelt For Absent Friends uit Nederland. Pendragon is, voor diegene die de band (nog) niet kennen, direkt te plaatsen in het vermaarde rijtje Ma- rillion. Camel, I.Q. en Pallas. Hun muziek is zeer symfonisch en gere geld stevig te noemen, waarbij kwa liteit en gevoeligheid voorop staan. Pendragon heeft in de loop der ja ren, mede door een uitgebreide tour met Marillion en meerdere radio- en TV-optredens, een ij- zersterke live-reputatie weten op te bouwen. Hun sterke live-album '9.15 live' is daar het bewijs van. Naast deze live-LP heeft Pendragon nog meer albums gemaakt, waar van de laatste, Kow Tow, kortgele den is uitgebracht In het voorprogramma speelt de Nederlandse band For Absènt Friends uit Rotterdam. Ook deze band is de moeite waard om te gaan Omdat Pendragon maar voor 2 optredens naar Nederland komt, verwachten wij dat de belangstel ling erg groot zal zijn. Daarom kan men kaarten reserveren (04780- 83293). Deze moeten dan wel een half uur van te voren worden afge haald. De kaarten kosten in de voorverkoop 10,-. Aan de kassa kosten ze 12,50. De zaal gaat om 20.30 uur open en de aanvang is om 22.00 uur. P.S. ...and don't forget your red shoes. Op dinsdag 2 mei a.s. organiseert de Zonnebloem regio Venray weel de jaarlijkse spellen- en kaartmid- dag. U wordt om half drie verwacht in zaal "In den Engel", Poststraat, waar koffie en een heerlijk stuk vlaai voor u klaar staan. Er zijn weer mooie prijsjes te winnen! We gaan door tot vijf uur. Tot ziens in "In den Engel". Donderdag 25 mei busreis Nijmegen. Bezoek aan 't Afrika-museum in Berg en Dal. Bezichtigen van de Waalkade Nymegen. Bezichtigen van het stadscentrum Nijmegen. Vertrek naar Rijkevoort waar gedi neerd zal worden in zaal van Tie nen. Er is daar gelegenheid tot 't maken van een dansje, het doen van een voordracht en al wat dies meer zij, onder leiding van de heer J. Sillessen. Het wordt een toeristi sche tocht. Samen maken wij er een gezellige dag van. De kosten bedragen 39,50 per persoon. Dit is voor de reis, diner, entree Afrika-museum en eenmaal koffie met gebak. Misschien is het wenselijk dat de "hongerigen" een broodje meenemen. Vertrektijden: Garage Van Haren 9.30 uur Henri Dunantstraat 9.35 uur Paterskerk 9.40 uur Winkelcentrum Veltum 9.45 uur Kennedyplëin 9.50 uur Schuttersveld 9.55 uur Hoogebeek 10.00 uur. Plaatsbespreken op maandag 8 mei van 10.00-12.00 uur in 'den Engel'. De aktiviteitencommissie KUNSTHANDEL INLIJSTERIJ AMBA Keuze uit een grote collectie schilderijen, aquarellen, etsen, posters, litho's enz. Bij ons slaagt u zeker voor een waardevol moederdag kado Ook kunt u bij ons terecht voor fotolijsten, aluminium lijsten, ovaallijsten, schilders linnen, passepartouts enz. De vakman voor al uw inlijst- werk en de beste in kwaliteit: Patersstraat 26b telefoon 04780-89695 Venray De demonstratie-groep van onze vereniging heeft afgelopen zaterdag haar eerste optreden van dit sei zoen gegeven in de bibliotheek te Venray. Naast een internationale se rie kon u hier onze Israëlische serie zien dansen. Was u niet in de gelegenheid om dit optreden te zien, kom dan a.s. zondag naar Psychiatrisch Cen trum St. Anna. Om 14.30 uur en om 15.30 uur kunt u ons hier zien dan sen. De dansera wordt verzocht om 14.00 uur aanwezig te zyn. Beide kostuums meebrengen. Voor inlichtingen: 04780-85364 of 80844. A.s. zaterdag, 22.00 uur zal de Venrayse feestbende "The Sou thern Blues Rock Band" een optre den verzorgen in de Venrayse Picardie Bar. De VIDO (vrouwen in de over gang) werkgroep Venray start bin nenkort met een lichaams- en bewustwordings kursus voor vrou wen tussen 40 en 60 jaar. De over gangsperiode betekent voor veel vrouwen een breekpunt in het le ven. In deze tase trachten vrouwen een nieuwe inhoud aan hun leven te geven. Ze hebben levenservaring en levenswijsheid en kunnen met die verworvenheden de overgang maken naar een nieuwe periode in him leven. De overgang naar het tweede deel van het leven verloopt niet altyd van een leien dakje. Hier ontstaat bij vrouwen soms gevoelens van on vrede of onbehagen en overgangs klachten. KalmeringspiUen, hormoonpreparaten en slaapmid delen bestrijden de symptomen, maar verhelpen de oorzaak van de klachten niet en zorgen ervoor dat vrouwen zich afhankelijker en on zekerder gaan voelen. Wat wel helpt is erover praten met vrouwen die in dezelfde perio de van hun leven zitten. In een VIDO-groep krijgen vrouwen infor matie over de lichamelijke aspek- ten van het ouder worden, wat is die overgang nu precies, welke klachten kunnen voorkomen en wat kun je er aan doen. Onderwerpen die aan de orde kun nen komen zijn b.v. de gezond heidsproblemen van vrouwen, het voldoen aan maatschappelijke ver wachtingspatronen, seksuali teitsproblemen, medicijngebruik etc. Ook worden er lijfoefeningen gedaan, waardoor vrouwen een be ter inzicht kiijgen in hoe hun li chaam funktioneert en hoe ze zich kunnen ontspannen. Deze kursus is dan ook bedoeld voor: - vrouwen die zichzelf weer se rieus nemen, zodat ze weer meer plezier in hun lijf en leven krijgen. Deze kursus wordt gegeven in het Vrouwencentrum Bachstraat 14b, Venray. Voor opgave van deze kur sus of eventueel meer informatie kunt u bellen: tel. 04780-83198 of 80546. Helaas zit over enkele weken ons programma er alweer op. Dinsdag 2 mei sluiten we nl. ons seizoen af met een ochtend gourmetten! Nog nooit gedaan? Dan is dit uw kans om te ervaren, wat u vindt van deze manier van gezellig aan tafel koke rellen. Laat die niet voorbygaan en breng ook gerust uw buurvrouw of vriendin mee. Deze ochtend wordt net zoals de voorgaanden van 9.00 tot 11.15 uur in wijkcentrum De Kiosk gehouden en kost 2,75 p.p. en onze creche in het wykcentrum is gedurende de ochtend geopend. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar Lenie Gosling (tel. 81059) of Ria v. Brederode (tel. 87042). Hallo Jeugdnatuurwachtere. er staan weer enkele akties op stapel, nl. de uitgave van het lentenummer van De Natuurvriend en de zonnebloem-akiie. In de week wan 10 mei a.s. zullen deze op de scho len worden bezorgd. Geef vooral in dit jaargetijde je ogen eens goed de kost. want de na tuur laat zich nu op z'n mooist zien en er is veel bedrijvigheid in de die renwereld. Er valt dus van alles te zien en te beleven. Tbt de volgende week. 1 MEI-VIERING Aanstaande maandag is het weer zover! Een inmiddels oude traditie wordt voortgezet. De PvdA-afdeling Venray organiseert een 1 mei viering! Alle progressieve mensen uit Venray en omgeving zijn van harte uitgenodigd. Onder het genot van een kop koffie en gratis gebak (door de leden zelf gebakken) kan men luistem naar de nieuwste nummers van "'t Rooy Orkest", maar waar we nog veel trotser op zyn is natuurlijk de premiere van het koor. Samen met het orkest zul len ze vijf strijdliederen ten gehore brengen. In korte tyd is het koor uitgegroeid tot een enthousiaste club. Belangstelling? Sluit Je aan! Tevens zal die avond de PvdA- Venray het geld overhandigen dat men ingezameld heeft voor het pro jekt Venray-Divinolandia. Met het geld, zo'n vijftienhonderd gulden, kan een bijdrage worden geleverd aan de inrichting van de keuken van het bejaardentehuis van Divi- nolandia. Daarmee heeft de PvdA- Venray in drie jaar tyd, onderlei ding van Mientje Swinkels zo'n vijf duizend gulden bijeengebracht voor verschillende projekten. En we gaan zo door! Kortom de PvdA is niet alleen een club waar veel muziek in zit maar ook een club waar serieus gewerkt wordt aan datgene wat ons bindt: namely k het aan de kaak stellen van onrechtvaardigheid en onge lijkheid. Zolang er mensen en mi nisters zijn die voor twintigduizend gulden naar Frank Sinatra kunnen gaan (fiskaal aftrekbaar!) en de dag erna met een serieus gezicht vertel len dat er geen tientje ekstra voor de minima af kan, zolang het aantal dure Mercedessen sneller groeit dan de werkloosheid daalt: ja zo lang is er nog volop werk te doen! Dat doen we; maar niet op 1 mei, dan willen we met gelijkgezinden graag wat kletsen en bijtanken. Ook u bent welkom vanaf 19.30 uur in wykgebouw de Kiosk in het Bruks ke. De toegang is gratis. Voor inlich tingen kun u bellen met Mea van Vugt, tel. 82299 of Bert Kersten, tel. 80148. Zaterdag 29 april staat de N.B.B.V. vanaf 10.00 uur met een informa tiestand op de Grote Markt in Ven ray, vöór de Muziekschool. Wij willen u informeren over dierproeven en de bestrijding er van. Tevens vindt u folders van be vriende dierenbeschermingsorga nisaties, waaronder een nieuwe fol der van de Vegetariërsbond. Bij een vorige info-stand van de N.B.BV. in Venray heeft u massaal getekend voor een betere wet voor dien ren zoals voorgesteld door de Dierenbescherming. Ilartelyk be dankt hiervoor!!! De 550.992 hand tekeningen die landelijk zyn verzameld zyn aangeboden aan de Tweede Kamer. We hopen dat deze nieuwe dierenwet erdoor komt en een verbetering betekent voor het welzijn van talloze dieren. U kunt terecht voor informatie of lidmaatschap van de NBBV bij de kontaktpersoon voor deze regio: Marij Timmermans, Ouvertu restraat 54, 5802 EN Venray. Tbt ziens op 29 april!!! A.s. zondag 30 april organiseert de Toer en Wielerclub Oostrum weer de eerste gezinsfietstocht van dit seizoen. Nieuw is dat met het oog op de Kennedymars, de 25-kilometertocht ook voor wande laars wordt opengesteld. Ook tij dens de tweede tocht (de Pinkster- rit op 2e Pinksterdag) worden wan delaars op de 25- en 40-kilometer- route toegelaten. De 50-kilometer- route is in verband met de vertrek tijden a.s. zondag (10.00-14.00 uur) niet geschikt voor wandelaars. Deze eerste tocht, waarbij de fiet sers de keuze hebben uit een 25- of 50-kilometertocht. voert richting OirloMelderslo en Horst. Halverwe ge is een rustpauze ingelast, waar versnaperingen worden aangebo den. Na afloop ligt er een herinne ring op de deelnemers te wachten. Voor diegenen die drie keer deelne men. ligt. na de derde tocht een spe ciale herinnering klaar. Men kan zich inschreven van 10.00-14.00 uur in café de Karklin- gel. Mgr. Ilanssenstraat 29, Oostrum.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 9