n |!VC I: Koninginnedag (etalage wedstrijd Motortrial Ringsteken Zaalvoetbal- toernooi Schatgraven op de Grote Markt 6e Koninginne loop in Venray Basketbal Grote Kerk en toren weer open Koninginnedag, Smartlappendag Braderie HYPOTHEKEN Koninginnedag Dansdag Ballonnen wedstrijd Mini auto-races op de Grote Markt Donderdag 27 april Pagina 5 )N1NG1NNEDAG VENRAY BOORDEVOL AKTIV1TE1TEN enals irt de afgelopen jaren, worden er onder spiciën van het plaatselijke Oranjecomité ook dit jaar eer talrijke aktiviteiten in Venray georganiseerd, ter legenheid van de viering van de Koninginnefeesten. Ie verenigingen, groepen en bedrijven hebben hun «dewerking toegezegd, om een uitgebreid programma presenteren voor jong en oud, met aktiviteiten op t gebied van sport, spel, ontspanning en cultuur. wijkende datum illicht ten overvloede zij hier vermeld, dat de istelijkheden niet op zondag, maar op zaterdag 29 ril zullen plaatsvinden. n uitzondering daarop vormt de Koninginneloop, die oor de Atletiekvereniging Venray-regio wordt organiseerd; deze vindt op zondag 30 april plaats. estelijke opening jet is inmiddels traditie geworden, dat herauten te rird de feestdag aankondigen. Vanaf 8.00 uur zal ook jaar op diverse plaatsen in Venray het hoorngeschal iken. Sport en Spel Natuurlijk ontbreken sport- en spelaktiviteiten niet op dit Kóninginnefeest. Op sportpark "de Wieën" en in sporthal "de Wetteling" worden een jeugdvoetbal- en hockeytoernooi, alsmede een zaalvoetbaltoernooi afgewerkt, terwijl in het centrum van Venray basketbaldemonstraties worden gegeven. Ook op de sportparken in de Kerkdorpen vinden wedstrijden plaats in het kader van het Oranie-voetbaltoernooi. In danscentrum Janssen aan de Raadhuisstraat worden de inmiddels bekende danswedstrijden gehouden. In "de Bleek" kunt u kennismaken met de kneepjes van het Jeu de Boulespel, of zoals insiders het liever noemen: pétanque. In de foyer van de Schouwburg vindt 's avonds de traditionele Koninginne-bridgedrive plaats. Dingen doen en dingen zien Ooit meegedaan aan ringsteken? Wel eens de toren van de Grote Kerk beklommen? Op 29 april krijgt u daarvoor volop gelegenheidl Voor wie. de voorkeur geeft aan wat minder aktief Om 10.30 uur worden de gedecoreerde inwoners van Venray en genodigden op het Gemeentehuis ontvangen, en aansluitend zal Koninklijke Harmonie "Euterpe" een aubade brengen. Winkels open De Venrayse centrumwinkeliers hebben op 29 april hun deuren geopend, en zij nemen een aantal aktiviteiten voor hun rekening, waarbij met name de jeugd aan haar trekken komt. Zo wordt er een ballonwedstrijd georganiseerd, en kan er op de Grote Markt, die dan gedeeltelijk is opgebroken, worden gezocht naar begraven schatten. Ook kunnen de kinderen (en natuurlijk ook de vaders!) hun vaardigheden tonen in het rijden met radiografisch bestuurde miniatuur-crossauto's. Verder wordt op het Henseniusplein een groot Luchtkasteel-springkussen opgesteld, en kan worden deelgenomen aan een etalagewedstrijd. De jeugd kan verder terecht op het plein voor de Schouwburg en aan de kop van de Merseloseweg voor de kindermarkt, de straattekenwedstrijd, of voor een gratis zitje met de huifkar. Voor de allerkleinsten worden in "de Bleek" poppenkastvoorstellingen gehouden. vermaak en liever toekijkt, worden er spectaculaire demonstraties gegeven. Zo zal dansschool Wetjens in "de Bleek" een wervelende Rock (c Rollshow ten beste geven en klinkt op het Henseniusplein het motorgeronk, wanneer trial-rijders hun kunsten op de motorfiets zullen vertonen. En natuurlijk; muziek Bij een feest als dit mag ook muziek natuurlijk niet ontbreken. De herauten en de aubade door Harmonie "Euterpe" werden al eerder genoemd. Bovendien zal het jeugdorkest van de Harmonie tijdens de kindermarkt onder de luifel van de Schouwburg een demonstratie van zijn kunnen geven, terwijl in de namiddag de muziek van joekskapeilen door de straten klinkt. Voor de liefhebbers van luisterliedjes treedt de bekende volkszanggroep "Mallemoer" op in de Grotestraat. Zoals gebruikelijk worden de feestelijkheden 's avonds besloten met het Oranjebal in Danscentrum Janssen, terwijl ook elders in de Gemeente de dansgelegenheden hun deuren geopend hebben. Hele In de etalages van de winkeliers in het Winkelcentrum Venray zal jdens de Koninginnedag een ilage-wedstrijd gehouden Men. In de etalages zal een poster han- n met een bekend stripfiguur. Bij t stripfiguur staat een nummer, kunst is om de goede nummers het juiste stripfiguur te vermel- sn op het deelnameformulier. De- deelnameformulieren kun je ders in dit blad vinden. Vul hier natuurlijk ook je lam en adres in en lever dit for- ulier in op het VW-kantoor, vóór jensdag 3 mei. IVoor de winnaars heeft het Win- Icentrum Venray enkele fjjne jzen in de vorm van boekenbon- m klaarliggen. Deze boekenbon- »n zijn van 50,- voor de le prijs, 25,- voor de 2e prijs en 15,- wr de 3e prijs. De pry zen zullen door de voorzit- irvan het Winkelcentrum Venray zaterdag 6 mei uitgereikt wor- en op het VW-kantoor. Dat er met een crossmotor in het ïntrum van Venray aardige caprio- uitgehaald kunnen worden inkt ongeloofwaardig. Toch zal rial club Baarlo u op Koninginne- ag laten zien wat zij met motorbe- eersing, evenwichtsgevoel en atuurlijk veel oefenen, moeilijke ivoor de meesten onder u onover- «neljjke hindernissen kunnen èmen. Met de motor gaan zij over allets, rioolpijpen en auto's. Niet e snelheid is de belangrijkste fak ir. Belangrijk is om niet met de beten de grond te raken. Telkens ls de voet de grond raakt krijgt de erjjder strafpunten. 15.00 tot 17.00 uur worden er emonstraties motortrial gegeven het Henseniusplein, hoek chouwburgplein. Op Koninginnedag zijn er traditi- meel spelen en spelletjes gespeeld, lommige spelen mogen eigenlijk liet ontbreken. Ringsteken be- loort hier zeker by. Een oerhol- andse sport die al eeuwenlang voor wel de toeschouwer als de deelne- ner interessant en spannend is. kndaar dat het Oranje-comité gaar ne op het aanbod van dhr. Jacobs Hit Leunen is ingegaan om dit jaar met pony en wagen naar het cen trum van Venray te komen. Zoveel mogelijk deelnemers mogen dan proberen vanaf de wagen de ring aan de stok te steken. Het ringsteken is van 13.00 tot 15.00 uur en zal plaatsvinden in de Schoolstraat terzyde van de schouwburg. In sporthal de Wetteling zal op Koninginnedag weer het traditione le zaalvoetbaltoernooi worden geor ganiseerd. Een toernooi met 12 tot 15 rekreatieve teams. Tot 20 april kunnen teams zich opgeven op het raadhuis, bij de afdeling sportzaken. De aanvang van de eerste wedstij- den is om 10.00 uur en de aftrap zal verricht worden door dhr. K. Jans sen, voorzitter van het Oranje comité. De prijsuitreiking is direkt na af- •op tussen 18.00 en 19.00 uur. in de Wetteling. Tijdens Koninginnedag, als de Markt nog voor een gedeelte open ligt i.v.m. de renovatie, kan er even als 14 jaar geleden, weer eens echt schatgegraven worden in het cen trum van Venray. Vanaf 14.30 uur, als dhr. Defesche, burgemeester van Venray, het start schot heeft gegeven, kan iedereen met zijn blote handen of met een le pel naar de honderden penningen gaan zoeken. Om 16.30 uur precies zal diegene die zich met de meeste penningen bij de prij zen-kaam op de Grote Markt meldt de eerste keus mogen maken uit de vele mooie pryzen. Dan mag diegene kiezen die dan de meeste penningen heeft, enz. enz. tot alle prijzen een eigenaar hebben gevonden. Alle prijzen zijn ter beschikking gesteld door de winkeliers van de Marktstraat, Grote Markt en Hof straat. Op zondag 30 april organiseert at letiekvereniging Venray-regio weer haar traditionele Koninginneloop voor trimmers en KNAU-atleten. Deze zesde Koninginneloop vindt weer plaats op het bekende en zeer aantrekkelijke en geheel verkeers vrije stratenparcours, dat voorna melijk door de woonwijk Veltum loopt. De start en finish van de wedstrijd is op de atletiekbaan, by sportpark De Wieën in Venray. Het programma van 30 april is als volgt: 13.45 uur scholierenloop tot 10 jaar 1000 meter; 11 en 12 jaar 1000 meter; 14.00 uur scholierenloop 13 en 14 jaar 1500 meter; 15 en 16 jaar 3000 meter; 14.30 uur grote trimloop voor ie dereen vanaf 17 jaar, afstand 6650 of 10000 meter. De scholierenlopen worden op de atletiekbaan gelopen. De grote trim loop start bij de baan en daana ma ken de lopers twee of vier grote ronden door Veltum. Deelname aan de wedstrijd kost voor de scholieren 2,-. Deelne mers aan de grote trimloop moeten 4,- betalen. Inschrijven is moge lijk vanaf 12.30 uur in het clubge bouw van de atletiekvereniging bij de atletiekbaan. By het clubgebouw is voldoende parkeergelegenheid en zijn kleedruimtes met douches aanwezig. Iedereen die de wedstrijd uitloopt ontvangt een mooie herinnering. Verder zijn er voor de eerstaanko- menden per kategorie mooie pry zen te verdienen. Inlichtingen zijn te verkrijgen by mevr. Alkim, tel. 04780-85514. Op het Henseniusplein voor café Hulsman zal op Koninginnedag basketbalclub de Jumpers demonstratie-wedstrijden spelen. De aanvang is om 10.00 uur en ee nieder kan tot 13.00 uur genieten van de demonstraties basketbal. Te vens zal er tekst en uitleg worden gegeven over de spelregels van het basketbal. De demonstraties worden zowel door de jeugd als door de heren teams Ook dit jaar weer heeft het Venrayse Oranjecomité een groot aantal aktiviteiten op het programma staan ter gelegenheid van de viering van Koninginnedag. Een groot aantal programma-onderdelen vindt plaats in het Venrayse centrum, waar de winkels van 10.00 tot 17.00 uur zijn geopend. Het belooft gezellig te worden, want op diverse plaatsen wordt buiten muziek gemaakt. Zo trekken er joekskapeilen rond door het centrum en treedt er in de Grotestraat een volkszanggroep op. Deelname aan veel aktiviteiten is gratis, en bij een aantal spellen zijn leuke prijsjes te winnen. Er wordt een grote drukte verwacht, dus wees voorzichtig in het verkeer. PROGRAMMA 8.00 uur Herauten te paard kondigen de feestdag aan. 9.00 uur Aanvang Oranje-voetbaltoernooi met wedstrijden in sportpark "de Wieën" en op de sportparken in de Kerkdorpen. 9.00 uur Aanvang Zaalvoetbaltoernooi in sporthal "de Wetteling". 10.00 - 12.00 uur Basketbal-demonstratiewedstrijden Henseniusplein. 10.00 - 17.00 uur Torenbeklimming Grote Kerk. 10.00 - 17.00 uur Etalagewedstrijd. 10.00 - 17.00 uur Luchtspringkussen Henseniusplein. 10.30 uur Feestelijke ontvangst in het raadhuis voor ge decoreerden en genodigden; aansluitend om 11.15 uur aubade voor het raadhuis door Koninklijke Harmonie "Euterpe". 10.30 - 12.00 uur Grote straattekenwedstrijd voor de jeugd op de Merseloseweg, nabij de bioscoop, verzorgd door de Vrije Academie. 10.30 uur Aanvang open danswedstrijden voor junioren en senioren in danscentrum 3anssen aan de Raadhuis straat. 11.00 uur Aanvang Hockeytoernooi in sportpark "de Wieën" georganiseerd door MHCV. 11.00 - 13.00 uur Grote kindermarkt op het Schouwburgplein. Opluistering door Jeugdorkest van Kon. Harmonie "Euterpe". Vanaf 11.00 uur Gratis rondritten met de huifkar; opstapplaats: Merseioseweg-hoek Jan Hensenstraat. 13.00 - 17.00 uur Jeu de Boules-spelen en -demonstratie verzorgd door de Jeu-de-Boules club Venray op het voorterrein van "de Bleek". 13.00 - 16.00 uur Radiografisch bestuurde miniatuur-auto's op de Grote Markt. 13.00 - 15.00 uur Poppenkastvoorstellingen in de Bleek. 13.00 - 15.00 uur Ringsteken in de Schoolstraat voor de voormalige Jeugd-bibliotheek. 19.00 - 16.00 uur Ballonwedstrijd Pomppleintje Grote Markt. 19.30 uur Schatgraven op de Grote Markt. 15.00 - 15.30 uur Demonstratie Rock and Roll in de Bleek door Dansschool Wetjens. 15.30 - 17.00 uur Spectaculaire motor-trial demonstraties op het Henseniusplein (voor café Hulsman). 19.30 uur Aanvang Bridge-Drive in de Schouwburg, georganiseerd namens de gezamenlijke Bridgeclubs door Bridgeclub "Doublet". N 20.30 uur Oranjebal in Danscentrum Janssen aan de Raadhuis straat. De vorige week heeft. U reeds in dit blad kunnen lezen, dat by de viering van Koninginnedag op za terdag 29 april, de eerste gezamen-" lijke openstelling van dit jaar plaats vindt. Op die dag kunnen be langstellenden o.l.v. de gidsen Cees van de Ven. Ben Janssen en Sjaak Laurensse de toren beklimmen tot aan de galmgaten (35 meter) om Venray eens van de andere kant te bekijken. In de torenkamer zal Vel- deke middels enkele panelen het reilen en zeilen van hun vereniging laten zien. Tévens zullen zij in deze ruimte Veldeke-arti kelen te koop aanbieden. De Grote Kerk met zijn rijke schatkamer staat die dag ook open voor het publiek. Evenals voorgaan de keren zal ook zaterdag de openstelling in de kerk muzikaal opgeluisterd worden door twee or ganisten. t.w. dhr. J. v.d. Tillaart en dhr. J. Ansems, alsmede het uit 12 leden tellende koor Arabesque uit Venray. Met hopenlijk een warme oranje zon hopen de gidsen van de toren en de suppoosten in de kerk U a.s. zaterdag te mogen verwelkomen van 12.00 tot 17.00 uur. Zaterdag is het zover, voor de 2e keer in haar bestaan organiseert ca fé de Bonte Koe tijdens deze feest dag haar "dag van het levenslied". Centraal in deze Smartlappendag staat het begeleidingsorkest, bestaande uit de muzikanten Ge rard Schütte jr. op bas, Hans v. Els op drums, Otto Kooien op synthesi zer en Cor v.d. Kruysen op accorde on. Dit orkest begeleidt spontaan een tot dusver 20-tal artiesten die hun eigen levensliederen gaan zin gen, zoals b.v. Sjakie als Gert, van Gert en Hermien; Jan, Fe r en Jans als Klap Klap en de Roosjes en Piet van de Wouw o.a. als Zangeres zon der naam. Net als Peter Verberen, Ria Selten en René Sterkenburger geven een 15-tal andere individuen en groe pen hun versie van een al of niet be kend levenslied. De dag zal aan u gepresenteerd worden door Bruno Lucassen, die u tussen de optreden door de kans geeft spontaan uw eigen lied te zingen. Koninginnedag - Smartlappendag vanaf 16.00 uur in café de Bonte Koe, aan de rand van de Bleek. Op zondag 30 april 1989 van 13.00-17.00 uur vindt er op het ter rein van St. Anna de jaarlijkse bra derie ter gelegenheid van Koninginnedag plaats. Men kan deelnemen aan diverse kramen met spelen. Verder kan men verschillende oude ambachten bezichtigen, zoals o.a. mandenvlechten, stoelenmat- ten, turfsteken en poppen maken. Tevens is er deze middag een optre den van volksdansgroep "Opanka VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 047A0-87575 Ook dit jaar organiseert Danscen trum Jeanne en Paul Janssen aan de Raadhuisstraat 6 te Venray in sa menwerking met het Oraty'e- comité voor de 5e maal in suksessie een danswedstrijd. Dit jaar zal dit in afwyking van de andere jaren niet op 30 maar op 29 april gevierd worden. 's Morgens om 10.30 uur wordt het startsein gegeven voor deze happening, waarbij op sportieve wyze gestreden zal worden om de beste plaats. Tijdens deze dag kunt u tussendoor ook nog genieten van een schitterende Latin demonstra tie van het Latin formation team, waar danscentrum Jeanne en Paul Janssen thans over beschikt. Als om 16.00 uur de finales ge danst zyn, zal een afvaardiging van het Orarye-comité o.l.v. dhr. Defe sche of zijn echtgenote de pryzen uitreiken, 's Avonds vanaf 20.30 uur vindt het eveneens traditionele oranjebal plaats, entree 3.-. Iedereen die overdag een kijkje wil komen nemen is van harte wel kom, de wedstryd is vry toeganke lijk voor toeschouwers. Op Koninginnedag zal vanaf 14.00 uur op de Grote Markt bij de pomp van het WV-pleintje een gra tis ballonnenwedstrijd worden ge houden voor de jeugd. Kinderen tot 12 jaar kunnen een gratis ballon krijgen met een wedstrydkaartje Voor het kaartje van de ballon wel ke hemelsbreed op de grootste af stand van Venray is gevonden en teruggestuurd zijn enkele leuke prijzen ter beschikking gesteld door het Winkelcentrum Venray. De kaartjes moeten wel uiterlijk 5 mei ingeleverd zyn op het VW- kantoor in Venray. Het gas voor de ballonnen is gra tis ter beschikking gesteld door de fa. Clephas te Venray. De pryzen bestaan uit VVV- bonnen en wel- ter waarde van 50, -. 30,-. 20.- en 15.-- resp. le Vru 4e plaats. De prijsuitreiking, waarvoor de winnaars telefonisch een uitnodi ging krygen. zal verricht worden door dhr. Jos Arts. voorzitter van het Winkelcentrum Venray op za terdag 6 mei op het VW-kantoor. Dat het besturen van radiogra fisch bestuurbare auto's moeilijker is dan je denkt zullen de meeste mensen pas ervaren op het mo ment dat ze de afstandsbediening in de handen hebben. Iedereen die dit wil proberen kan op Koningin nedag vanaf 13.00 uur terecht op de Grote Markt in Venray. In totaal 5 off de road auto's zyn door Verlin den Juwelier ter beschikking gesteld voor dit mini-evenement. Diegene die op dit speciale par cours de snelste t(jd realiseert krygt na afloop van dit evenement een Casio polshorloge ter waarde fan 75.- geschonken, ook weer beschikbaar gesteld door Verlinden Juwelier. Natuurlijk is het de bedoeling dat de vaders nu eens aan hun zonen demonstreren dat hy de handigste en snelste vader is op dit parcours. Dat de Grote Markt renovatie dan nog niet helemaal voltooid is kan voor de off de road auto's geen pro bleem zjjn. Los zand of kleine obstakels worden moeiteloos over wonnen. Vooral op stuurmans kunst zal het aankomen.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 5