(thuyljhof Shuylyhof (Lhuybhof I f 7,50 p.m. f6,00 jHe LWIG MUZIEKFEESTEN TE MERSELO onze voorjaarsgarens zijn ook binnen "T modern modern modern modern modern modern modern modern modern modern modern modern schilderwerk schilderwerk schilderwerk schilderwerk schilderwerk schilderwerk schilderwerk schilderwerk schilderwerk schilderwerk schilderwerk schilderwerk HERMANS VENRAY VOORJAAR 1989 KLUSSENBEDRIJF BEN GEURTS bruidsboeketten corsages aanbiedings boeketten bloemstukjes en kamerplanten tuinplanten in pot bielsen bloemzaden terrastegels en graszoden J.A. de Greet b.v. zomerstoffen (1,50 m br.) gordijnen in de kelder v.a. p.m. J. Mater Meubelmaker v Aid Merselse Dag Silhouet-knippen De Pottenbakker Tingieterij Handgemaakte marionetten GERARD REIJNDERS schilderwerken b.v. Plataanstraat 12 Venray Tel. 82635 LEUNSCWEG 25 5802 CE TE1. 04780-81483 NIEUWE OOGST tuin- en bloemzaden, voorjaarsbollen en -planten Groentezaden in groot- en kleinverpakking 150 soorten o.a. ijsbergsla, chin, kool, pompoen, Nieuw Zeelandse spinazie enz. Keukenkruiden, 35 soorten Bloemzaden, 200 soorten Voorjaarsbollen en -planten o.a. begonia's, klavertje vier, pioenroos, vuurpijl, dahlia's, 25 kleuren lelie's, edelweiss, enz. Ook voor graszaden, groenbemesters, wild flora, potgrond, compost, koemest Ook voor Biologische bestrijdingsmiddelen en meststoffen Leunseweg 25, hoek Eikenlaan Venray - Telefoon 04780-81483 Heeft U iets op te knappen, te repareren of een andere klus, Bel Beek weg 32 - 5804 BE Venray Tel. 04780 - 80268 r> f ffisaT. Tuincentrum Langstraat 133 - Venray Tel. 04780-88585 Het adres voor: Tuincentrum Bij ons vindt U ook: (nu nog te planten) Tuincentrum Langstraat 133 - Venray Tel. 04780-88585 y y i t Burg. v.d. Loostraat 2a Venray, tel. 04780-86353. OPENINGSTIJDEN: ma. 9.00-17.30 uur di. 9.00-12.00 uur wo. do. 9.00-17.30 uur vr. 9.00-21.00 uur za. 9.00-16.30 uur llMMERF IMMERFABRIEK BV HOUdT VAN VEELZIJDIGHEID machinale fabrikage van houtprodukten voor utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie restauratie. Levering onder KOMO-SKH garantie en Stichting Garantiefonds Timmerwerk wij hopen dat de Muziekfeesten Merselo ook dit jaar weer veel gunstige en verrassende veelzijdigheid in-houdt Weet U dat wij Stoffering... De Hulst 2 Oostrum .Tel. 04780 - 84605 -- Stoelen Tafels Bankstellen Kasten Trappen Keukens e.d. m firNK^ i bKfch w- Op 2e Pinsterdag, 15 mei, zal in Merselo voor de tiende maal de Aid Merselse Dag gehouden worden. In ons dorp, dat slechts 1100 inwoners telt, zal grootmoe ders tyd herleven. Niet alleen in de vorm van het beoefenen van vele oude ambach ten, maar vooral door de sfeer die de ver schillende aktiviteiten op zullen roepen. De diverse stands zullen bemand zyn met mensen die in klederdracht gestoken zijn. Vele soorten muziek worden ten ge hore gebracht. Oude gebruiken en huise lijke aktiviteiten worden getoond, evenals werkzaamheden die verbonden waren aan het boerenbedrijf aan de rand van de woeste Peelgronden. Wie is er niet op de hoogte van de byen- en schapenhouderij zoals die vroeger in deze streek gewwon was. Ook de vele oude traktoren en moto ren getuigen van lang vervlogen tijden, terwijl men zich op één van de terrassen kan verpozen. Voor de kinderen zijn di verse aktiviteiten in het programma opge nomen, verspreidt over het hele dorp, dat op deze dag geheel "autovrij" is. Met name het pony-ryden, de oude kermis en oude kinderspelen zullen hen aanspreken en een leuke middag bezorgen. In zyn geheel is de Aid Merselse Dag een kombinatie van variété, dans, mu ziek, sport, oude ambachten en (kin derspelen. Een dag vol sfeer, vermaak en gezelligheid, waar voor iedere bezoeker iets te vinden is wat zyn of haar bijzonde re aandacht trekt en verdient. Een dag om te beleven. En, om tot slot te vermelden, de entree is als vanouds, gratis!!! De schaduw van uw silhouet De schaduw van het silhouet inspireer de in de oudheid de holbewoners al om silhouet-achtige muurschilderingen te maken. Het woord silhouet kreeg in de 18e eeuw de betekenis zoals wij die nu ken nen. Want het was de Franse minister van financiën Etienne de Silhouette (1709-1769) die bekendheid kreeg, niet al leen om zijn spaarzaamheid, maar ook om zyn karikatuurknipsels, welke hij tij dens kabinetsvergaderingen van zyn col lega's maakte. De hoge vlucht die het silhouet knippen in die tijd had, moge blijken uit het feit dat Johanna Koerten-Blok (1650-1717) voor een van haar knipsels 4.000,- kreeg. In die zelfde tyd kreeg Rembrandt voor zijn nu beroemde schildery De Nachtwacht (maar) 1.600,-. In de vorige eeuw werd het portretknip pen de kreatieve bezigheid van de hofda mes by het theedrinken. Ttegelyktyd werd het uitwisselen van silhouet portretten een medium voor geliefen om eikaars vriendschap te bezegelen. De gave om silhouetten te knippen is een kunst, die slechts enkelen bezitten, maar door velen wordt bewonderd. Als pottenbakker ben ik een benijdens waardig mens: het gehele scheppingspro ces, van de weke klei tot het bekoorlijke eindprodukt met zyn glasharde huid, heb ik in eigen hand. Van hoeveel ambachten kan men in de twintigste eeuw nog zoiets zeggen? Eeuwenlang is dit edele beroep over bij na de hele aarde Ijverig en vaak zeer kunstzinnig uitgeoefend. De vraag naar de oorsprong der kera miek is bijna een vraag naar de oorsprong der mensheid: reeds in de IJstijd moet de mens hebben ontdekt dat hand- en voetaf drukken in vochtige klei lang bewaard bleven nadat ze in de zon waren gedroogd. In die tyd kookte men voedsel door in on gebakken lemen potten gloeiende stenen te werpen. Later volgde de ontdekking dat de ge droogde klei in vuur tot een materiaal werd met de hardheid en onvergankelijk heid van steen. Een volgende schrede in de ontwikkeling van de keramiek was de uitvinding van het glazuur. Kunst of ambacht? Vast staat dat de vroegste kreaties van de mens op dit ge bied gebruiksvoorwerpen zijn geweest... Wat wy in onze Tingieterij maken Met vaklieden, die het aloude beroep met toewijding uitoefenen, vervaardigen wij op ambachtelijke wijze o.a. natuurge trouwe kopieën van oud-hoilandse model len, die mede hierdoor waardevolle voorwerpen voor verzamelaars zijn. Tin, de grondstof voor onze produkten, wordt o.a. gewonnen in Banka en Billiton in Indonesië. Tin is een edelmetaal en wordt sedert oudsher gebruikt voor eet- en drinkgerei. Dit houdt in, dat kwali teitstin voor dagelijks gebruik geschikt is. Zoals alle waardevolle voorwerpen dient men ook tin te onderhouden door het af en toe met een zachte doek en een weinig witte was op te wrijven. Hierdoor behoudt men de natuurlijke en warme glans., Wij demonstreren voor u met o.a. het gieten van kleine onderdelenlepels etc.(de smelttemperatuur van tin is 245°C. Poppen zijn zo oud als de mensheid zelf. De marionet is het soort pop dat aan draden is opgehangen. Deze draden zijn bevestigd aan een kruisvormig houtje en dienen om de marionet te laten bewegen. Marionetten kunnen evenals alle ande re poppen worden gemaakt van diverse materialen zoals hout op papier maché. Ondergetekende Dolly en Ger Smit ma ken marionetten met uit houten deeltjes opgebouwde lyven. Koppen, handen en voeten zyn gemaakt van hardgebakken klei. De kop is hol en de voeten zijn zwaar der dan de kop, zodat de pop mooi stabiel hangt De marionet wordt beschilderd, be pruikt en tenslotte met bypassende ver vaardigde kleding aangekleed. Door zijn zeer omvangrijke werk echter, dreigt het vak uit te sterven. Wat nu maakt de handwerk marionet zo aantrekkelijk voor kinderen maar zeker ook voor volwassenen? Dat is de bewe ging- 1

Peel en Maas | 1989 | | pagina 32