Bouwmaatschappij Janssen b.v. Marktstraat 6 - Venray Tel. 04780-88567 MUZIEKFEESTEN TE MERSELO werkt aan zijn muziekfeesten Blaast z'n partij mee Hans Joosten JEURISSEN VENRAY BV transport Videofilm Merselo 1968 mefS®!° SCH I LDL RS B L DRIJ F O Langstraat 55 O 5801 AB Ven ray O Telefoon 04780-81358 O kempweg 33 postbus 2 5800 AA venray tel. 04780-86060* centrale verwarming, airconditioning gas-, olie-, sanitaire- en electrotechnische installaties FEENSTRA ZUID - MAASTRICHT/TI EL/VEN RAY Vestiging Maastricht Scharnerweg 74 6224 JH Tel 043-623315 Vestiging Tiel Edisonstraat 4 Postbus 6021 4000 HA Tel 03440-13494 Vestiging Venray Plataanstraal 13 Postbus 17 5800 AA Tel 04780-88688 VOEGERSBEDRIJF Dr. Houtzagerslaan 5764 PZ Rips Tel. 04939-534 INTERNATIONALE TRANSPORTEN TRANSPORTEN DOOR ALLE LANDEN VAN EUROPA Kantoor: Castenrayseweg 18, 5808 AG Oirlo telefoon: 04787-1741 Uw meest Energieweg 20 - VENRAY - Tel. 04780-10698 Kozijnen Trappen Deuren Ramen Hefschuifdeuren Voor Aannemers en Particulier Int. Transportbedrlit-Grondworken Kantoor: Pr. Marijkestraat 9 5802 BV Venray Tel. 04780-84147 11238 81237 Telex 58046 Viditel 400011845 AUTOBEDRIJF DEN BRIER B.V. Peugeot-Talbot Dealer Zuidsingel 10 Venray Tel 04780-81683 I I DunqoaiD ""r.ZZ I I lNVHnVlS3b S*3I I I ifits 6u»fOcl if»8 uo,UB3 I I In de zomer van 1968 is een zwart-wit film van Merselo gemaakt. Deze film is in één dag opgenomen en geeft een beeld van wonen en werken in Merselo. Met na me is de dagelijkse gang van zaken in het dorp in beeld gebracht. Op de film komen naast de toenmalige Merselose bedryven en verenigingsaktiviteiten veel opnames van de inwoners voor. Vaak zelfs in close-up. Diegenen die de opnamen hebben mee gemaakt zullen zich ongetwijfeld herin neren dat op de opname-dag het hele dorp uitliep en iedereen zich op zijn paas- best presenteerde. De betreffende film is enkele jaren na de opname verkocht aan de gemeente Venray. Hier wordt de film in het archief bewaard en, op verzoek, vertoond. De af gelopen twintig jaar is dit enkele malen gebeurd, op verzoek van de dorpsraad. En elke keer opnieuw genieten de toeschou wers dan weer van deze oude beelden. Bij gelgenheid van het 10-jarig bestaan van de "Aid Merselse Dag" heeft het organisatie-comité van deze dag het initia tief genomen om deze opnamen, ruim twintig jaar na dato, over te laten zetten op video-band. Op deze wijze is het moge lijk om de opnamen bij vele mensen in de huiskamer te laten komen. Voor velen zyn de bewuste opnamen intussen ook van byzonder grote waarde geworden. Om tot een dergelijke video-band te ko men dienen echter een aantal zaken gere geld te worden. Op de eerste plaats heeft men toestemming van de eigenaar, in dit geval de Gemeente Venray, nodig. Deze verleende graag haar medewerking. Ook is toestemming van de maker nodig i.v.m. de auteu re rechten. Helaas is deze overle den, maar zijn in Enschede wonende we duwe, verleende graag haar toestemming. Na deze zaken geregeld te hebben werd begonnen met het omzetten van de oude beeldband naar een professionele moe derband, waar kopieën van gemaakt kun nen worden. De oude zwart wit film is zonder geluid opgenomen. Om de film herkenbaar te maken (voor jongeren) en voor de toekomst te houden, is besloten om een begeleidende tekst in te spreken en e.e.a. met muziek te omkleden. Dit alles heeft geresulteerd in een histo risch waardevolle beeldband van ruim 35 minuten lengte. De opnamen zijn welis waar in zwart-wit, maar zeer fraai en ge ven een goed beeld van Merselo anno 1968. De video-band wordt getoond tydens de Aid Merselse Dag in het jeugdhuis te Mer selo. Op deze dag is het ook mogelyk om een bestelling voor een dergelijke band te plaatsen. De banden zullen tegen kost- prys aangeboden worden.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 30