AVOND BIJ VERKOOP De brommer komt terug VAN UW WONING Dansmiddag 50 ers Corry Konings WILLY EN GERRIT BASTEN \\n Uw auto behoudt zijn waarde. Méér dan 40 jaar Specialist in Mannen- en Vrijetijdsmode M. Teunissen EEN HELPENDE HAND Makelaarskantoor H. Janssen Venray in den Octet-nog Tijdens de de muziekfeesten is de tent bereikbaar 04786 - 447 Evergreen Venray's Mannenkoor Jongerenkoor "Horst" Operette Gezellen - uv^af/a/ uosutfAi i/yy| Voor een rij'OplOÏÖinQ aan de top bei dan autorijschool Basten op. Tevens kunt u bij ons voor een goede kwaliteit van schoenen voor groot of klein terecht. Voor schoenen geopend maandag, woensdag, donderdag, zaterdag. Open van 9.00 -18.00 uur. Vrijdags geopend van 9.00 - 21.00 uur. Langstraat 70, telefoon 04780-83506 ZONWERING VENRAY BV I 11 tJ j IA De Hulst 10 5807 EW Venray-Oostrum Tel. 04780-82333 I sfocwa I De FOCWA specialist spuit uw auto In de |ulst$ kleur met de beste auto- lak. Uw auto blijft mooi en bovendien straks een prima InrullprIJs. AUTO I SCHADE VENRAY FOCWA, kenmerk voor vakwerk Grotestraat 27, Venray Eikenlaan 50 Venray Patersstraat 17 Venray - Tel. 04780-85958 TELEFOON 04780-81797/81588 Ruim parkeerterrein, speciaal voor onze gasten. Elke maandag en woensdag kienen, aanvang 19.30 u. Twee keer per maand dansen voor paren Dor rond- en halfrond hout, planken, schaar- hekken enz. Onder vacuum en druk verduurzaamd, (meer dan 80 maten in voorraad) gaat U toch ook naar de rondhoutspecialist hout- en impregneerbedrijf Tel. 04780-81044 HOUTWERF: KLEINDORP 37 MERSELO TEL. 04786-338 Geopend: maandag-vrijdag 8.00-17.00 uur 's zaterdags 10.00-12.00 uur cafe-zaal Het ideale adres voor al uw volledig verzorgde bruiloften, partijen, vergaderingen, koffietafels en diners. Ofr IssjAj 'HM/suiretM Donderdag 11 mei, 13.00 uur Corry Konings, al jaren één van Neer- lands meest succesvolle zangeressen, komt oorspronkelijk uit Breda. Het hele verhaal over haar jeugd, de kappersoplei ding en haar roemrijke periode met de Rekels (Huilen is voor jou telaat) mag zo langzamerhand als bekend worden veron dersteld. Sinds 1972 treedt Corry solistisch op. Haar eerste twee solosingles, te weten: "Mama Theresa" en "Ik wil niet trouwen met jou" werden goed ontvangen, maar een echte hit scoorde Corry met "Ik krijg een heel apart gevoel". De LP "Corry", waar deze nummers op staan, werd, zoals iedereen verwachtte: GOUD. Sindsdien gaat het muzikaal gezien al leen maar goed met Corry. Met liedjes, als "Waarom mocht dit niet lang duren", "Ik hou van het leven", "Teken van leven", "Je moedertje", "Adio adio adio", "Elke nacht ben ik eenzaam", "Adios Ainor" scoorde*7 Corry telkens hoog in de Nederlandse hit lijsten. Corry is een geweldig dynamische vrouw. Zij geeft zich altijd helemaal bij elk optreden. Maar ook zakelijk gezien kan Corry "niet stilzitten. In 1986 opende zij haar prachtige kan toorboekhandel in Goirle bij Tilburg, waar zij vaak aanwezig is. Muzikaal gezien gaat het uitstekend met Corry. In 1986 kwamen er maar liefst 2 singles en een geweldige K-tel LP uit "Cor ry en haar vrienden" waarvan de single "Ik wil altyd bij je zijn" met Koos Alberts werd uitgebracht. Als logisch vervolg hierop brachten Corry en Koos in 1987 de LP "Corry Koos" met werkelijk prachtige duetten uit waaron- Donderdag 11 mei, 20.00 uur Deze groep, opgericht in het voorjaar van 1986, bestaat uit 8 enthousiastelingen die hun hart verpand hebben aan de zang. Hun speciale voorbelde gaat o.a. uit naar Barbershop Harmony. Dit is een vo cale muziekstijl zonder instrumentale be geleiding. Kenmerkend is o.a. de grote vrijheid in.de interpretatie van het lied (natuurlijk wel binnen goede muzikale vormen). Dit wordt mede onderstreept door niet precies de notenwaarden aan te houden en door tempoveranderingen. Dit alles kreëerd de typische sfeer van Bar bershop Harmony. Barbershop Harmony is overgewaaid vanuit de U.S.A., waar hij zijn hoogtepunt aan populariteit genoot in het begin van deze eeuw. "Octet-nog" zingt een keuze uit het om vangrijke repertoire van Barbershop Harmony-songs. I Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek, bij zeer velen beter bekend als ZEV is in de werekl van koren een zanggroep met een geheel eigen geluid en karakter. De zanggroep bestaat sinds 1970 en werd destijds als jongerenkoor Vierlingsbeek opgericht. Inmiddels mag de zanggroep zich verheugen in het zich aandienende 20e jubileumjaar, waartoe enkele com missies al aan de voorbereidingen zijn be gonnen, met het oog op een grote (buitenlandse) concertreis en de uitwer king van een jubileumrevue. In de beginjaren werd door het koor kerkdiensten vocaal opgeluisterd met be geleiding van een klein combo. Al snel evolueerde de muzikale behoeftes en in tenties van het koor; ook de instrumenta le begeleiding veranderde meer. Onder andere door de regelmatige afwisseling in het dirigentschap werd door de koorleden een grote verscheidenheid aan soorten koorzang aangereikt, wat de zanggroep een repertoire met een geheel eigen ka rakter heeft gegeven. Jongerenkoor Vier lingsbeek werd dus al snel Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek. Momenteel bestaat de zanggroep uit ruim 40 leden, in de leeftijd van 20 tot 45 jaar van zowel het vrouwelijke als het mannelijke geslacht. Door de keuze van het repertoire weet het koor tydens uit voeringen en concerten in schouwbur gen. culturele centra enz. een steeds enthousiaste bewondering los te maken by het publiek. Dit repertoire kan bestaan uit musicalsongs, middeleeuwse/renais sance zang, close harmony en natuurlyk evergreens. Verschillende werken worden 5-stemmig gezongen, zowel a capella als onder begeleiding van een piano en gitaar of baiy'o. Het geheel staat onder leiding van Caro- lien v.d. Hulst afkomstig uit Rips en stu dente aan het conservatorium te Maastricht. Donderdag 11 mei, 20.00 uur Het "Venray's Mannenkoor" is op 20 de cember 1909 opgericht en bestond in 1984 75 jaar. In 1974 werd het koor de H.M. de Koningin onderscheiden met de erepenning van verdienste. Het VMK heeft verscheidene buiten landse concertreizen gemaakt, waarvan als belangrijkste gelden: in 1975 naar Ro me, waar o.a. in de "Sint Pieter" werd ge zongen; in 1980 een 5-daagse reis naar Wenen, waar het VMK concerteerde in de "Stephansdom"; lil 1987 naar Gloucester en Cheltenham in Engeland. Met de Kon. Venrayse Harmonie "Euter pe" werd een langspeelplaat gemaakt met de titel "Moet je Venray eens horen". In maart 1985 concerteerde het VMK in de Venrayse schouwburg met het "Lim- burgsch Symphonie Orkest" in het kader van het 75-jarig bestaansjubileum. Een groep van 24 zangers uit het koor vormt het "Hofkoor" dat bij camavalszit- tingen een geheel oorspronkelijk reper toire brengt, reeds twee langspeelplaten maakte dit gezelschap waarvan de laatste in november 1985. Een groep van 15 zangers uit het koor vormt de '"Ibetzengers" en "joekskapel". Sinds 1981 staat het VMK onder leiding van Pierre Gerits uit Iloensbroek. Donderdag 11 mei, 20.00 uur Het jongerenkoor Horst bestaat ruim 20 jaar en is uitgegroeid tot een koor van ongeveer 100 leden, in de leeftijd variërend van 15 tot 35 jaar. Het koor heeft daarnaast een tekstgroep die de diensten met het koor verzorgt in Horst centrum, Horst-Norbertus en het kerk- Donderdag 11 mei, 20.00 uur De Operette Gezellen werden opge richt in december 1961, b(j het ter ziele gaan van de toneelvereniging. De eerste uitgevoerde operette, onder leiding van Jan Pennings uit Gemert was: Maskera de op Zee. Ook revue's en muzikale shows wer den op de planken gebracht, maar de laatste tien jaren werd steeds een ope rette uitgevoerd. Om er enkele te noe men: Der Vogelhandler; Der Walzer- traum; Der Bettelstudent; Die Lustige Witwe; Eine Nacht in Venedig; Der Zi geunerbaron; Die Cs&rdésfürstin; en nog enkele meer. In 1983 kwam er een orkestje bij, wat nu uitgegroeid is tot een orkest van 20 leden. Al enkele jaren bestaat het koor uit een 40-tal leden, wat we graag nog wat aangevuld zouden zien. De koor- en orkestleden zfjn allemaal amateurs, af komstig uit alle plaatsen van het Land van Cuyk en daarbuiten. Van 1967- 1978 had Johan v.d. Steeg de muzikale leiding, doch deze kreeg het te druk inet de gemeenteraad. Vanaf 1978 han teert Gerrit Flinsenberg uit Ysselsteyn de dirigeerstok. Beide dirigenten heb ben de Operette Gezellen op een hoger peil gebracht. Daar kunnen we in de toekomst nog meer van verwachten. dorp Hegelsom. Ook buiten de kerk treedt het koor regelmatig op. Het koor staat al ruim 15 jaar onder leiding van Joop Mittelmeyer, die ook de arrange menten verzorgt voor het combo en soms teksten en muzikale komposities schrijft. Het repertoire is veelzijdig en niet uitsluitend op de kerk gericht, al hebben de songs toch altijd een duide lijke kleur die het koor gekozen heeft. Bij gelegenheid van hun 20-jarig bestaan verzorgde het koor een eigen revue onder de titel "alles heeft zijn tijd".

Peel en Maas | 1989 | | pagina 25