4HB m ?s Jumpers '76 Honk- en Soft- balvereniging Red Caps Venray Sjoelclub Venray JBC Venray 80 H.B.S. Diana BILJARTEN Spio T.C. Rodhe Midgetgolf Buitenlust L.KJ.B. I.S.V. MODE Öf'VAN OORSCHOT MODE Bowlen T.C.V. FCC Flying Flies Venray Rooyse V.K. EXCLUSIEVE Dames ModE ^Mlha 4inina Trimclub Venray PEEL EN MAAS Donderdag 27 april - Pagina 15 'akker 81284 Jee enster aften, tuur, video ït ratuur it 19 161 otel eidf ar uw Bn, 'gen, *en 956 aziii JONGENS ASPIRANTEN.... ONGESLAGEN KAMPIOEN De laatste wedstrijd thuis tegen Erp'70 werd afgelopen zaterdag met sukses bekroond: 77-28. Nog eens werd duidelijk aangetoond, dat on ze aspiranten superieur waren in deze klasse: ONGESLAGEN KAMPIOEN. Op 13 mei zullen ze in Someren moeten tonen, dat ze ook tegen de Zeeuwse en Limburgse kampioe nen overeind kunnen blijven. Voor al tegen Miniware zal dit een zware dobber worden. Dit team, getraind door eredivisionist Heineman heeft ons team al eens onttroond in een toernooi, het verschil in lengte tus sen de beide teams is groot. Door techniek en taktiek zal Jumpers zich moeten onderscheiden. Jon gens, alvast proficiat en veel sukses daar. De vereniging duimt mee!!!! foto: staand van links naar rechts: Mare Deegens, Remco Muermans, Bart Leinders, Maikel Creemers, Tristan Lammerts-van Bueren, coach-trainer Riny Cruys, scheidsrechter-coach Jacques Lamers. Zittend, gehurkt v.l.n.r.: Roy Hermsen, Bart Derkx, Jules Oomen. Balder Lamers en Harm Platzbeecker. HB sen HSC Venlo-Red Caps 9-13 Het honkbal seniorenteam van honk- en softbalvereniging Red Caps Venray heeft zijn le kompeti tiewedstrijd gewonnen. Een 3V2 uur durende wedstrijd had zijn vruch ten afgeworpen. Het Venrayse team startte meteen goed. Door o.a. een tweehonkslag van P. v.d. Wielen nam het team een 0-3 voorsprong in de eerste inning en bouwde deze in de 2e inning Uit tot 1-5. Venlo zag het gevaar aankomen. Venray had zyn "gewoonlijke" slappe inning en Venlo profiteerde ervan. Een 1-5 voorsprong werd omgezet in een 9-5 achterstand. Venray ging de laatste en beslissende 9e inning (slagbeurt) in met een 9-8 achter stand. Venlo dacht de overwinning te hebben behaald maar prachtige tweehonkslagen van M. v.d. Wielen, M. Janssen en J. Verstegen gaven Venlo de genadeslag. De gelijkma kende slagbeurt voor Venlo leverde voor Red Caps Venray pitcher R. Brauckmann geen problemen op. Een sterk veld zorgde ervoor dat Venlo, na de finale in de Limburg Cup, ook nu weer voor de honkbal lers van Red Caps Venray het hoofd móest buigen. Uitslagen 22 en 23 april: HB sen Venlo-Red Caps 9- 3 SB sen Red Caps-Bullfighters 14-13 Programma zaterdag 29 april: HB jun Red Caps-Phantoms 14.00 HB asp Maastricht-Red Caps HB pup Maastricht 2-Red Caps SB jun Red Caps-Orioles 11.00 Programma zondag 30 april: HB sen Red Caps-Samacols 14.00 SB sen Geldrop-Red Caps Programma donderdag 4 mei: HB sen Red Caps-Black Wingsl4.00 SB sen Two Rivers-Red Caps Maandag 1 mei halen we weer oud papier op in het Brukske, vanaf 18.00 uur. Zaterdag 22 april Nederlandse kampioenschappen voor teams in Bameveld. Ons 2e team kwam uit in de 4e klasse. Jammergenoeg moesten wij met een invaller spe len daar Piet v. Soest in 't zieken huis lag. (Wij wensen hem van harte beterschap.) Toch werd het nog een 8e plaats met een gem. van 106.7 en met een minimaal verschil van de eerste drie plaatsen, het team bestond uit Toos Montijn (gem. 106.7), Anny v.d. Heyden (108.3), Koen Linskens (111.4). Har ry Ewalts (108.5) en invaller Theo Zagwijn (98.8) (prima Theo!!). Profi ciat met dit resultaat. De resultaten van het open toer nooi waren: Dames E: Cobine Jans- Beken (gem. 102.1) lie, Tbos Blonk (93.3) 14e; Heren E: Peter Camps (90.2) 14e: Heren D: Leo Piket (111.8) 18e, Hans Montijn (116.9) 5e, Frans Ïans-Beken (117,1) 4e. Jammerge noeg geen prijzen maar wel een sportieve dag met veel plezier. Uitslagen zaterdag 22 april: Jong.Aspiranten-Erp'70 77-28 Jong.Kadetten-Black Out 73-16 Meisjes Jun.-Springfield 34-71 Heren 2-Archilles 1 44-59 Stand in de kompetitie t/m 1 april: Heren 1: 11, 8 pt. Degradant Heren 2: 9, 2 pt. D Dames 1: 9, 4 pt. D JongJun.: 11, 0 pt. D M.Jun.: 7, 6 pt. Jong.Kad.: 2, 18 pt. Jong. Asp.: 1, 32 pt. Mini's: 5, 4 pt. Toegewezen wedstrijd: Zaterdag 29 april: SVH 2-Virtus 2 (H1E-60) 18.15 Oud-Heusden/De Kubus. Scheids rechters: B. Peeters en M. Flin- senberg. Programma zondag 29 april: Mini's-ouders 18.00 Vriendschappelijke wedstrijd. Programma zondag 30 april: Jong.Kad.-Black Out 1 14.00 Sportzaal St. Servatius. Stafel: Mar tij n Smelt en Richard Leunders. Belangrijke data 29 april: Demonstratiewedstrij den op het Henseniusplein i.v.m. Koninginnedag. 10.00-11.00 u: Aspiranten-Kadetten 11.00-12.00 u: Heren 1-Heren 2 Zondag 6 mei: Con Brio-Jong. Kadetten, in Helmond 15.15 22 mei: (maandag) Jaarvergade ring in de kantine van de atletiek vereniging de Wissel, aanvang 19.30 uur. Piëlhazentoemooi 1989 Zaterdag 22 april werd voor de achtste keer in suksessie het zg. Piëlhazentoemooi gehouden. Me nig gerenomeerd triplet werd vroegtijdig uitgeschakeld, verrast door het sterke spel van nieuwelin gen en andere Venrayse tripletten. Zo wist triplet Lou Leenders de win naars van verleden jaar hun eerste nederlaag toe te brengen en scha kelde triplet Guus Eyssen de poten- tieële poulewinnaar uit. Rond 5 uur kon de finale tussen beide poule winnaars beginnen. Deze finale le verde snelle en overtuigende winst op voor triplet Bakens uit Asten. Bescheiden sukses Slechts één van de Venrayse tri pletten wist zich voor de ereplaat sen te plaatsen. Triplet Wim en Maria Broers en Nel Gorree wisten door sterk spel beslag te leggen op I een tweede plaats; triplet Herman Gorree kwam met vier gewonnen wedstrijden slechts enkele punten te kort om voor een der prijzen in aanmerking te komen. Uitslagen: le prijs: triplet Bakens, 't Lover, Asten (tevens finale-winnaar); tri plet V. Deutekom, Lammen Erm, Geldrop. 2e prijs: triplet V. Engelen, Suste- ren. Broers JBC Venray 80. 3e prijs: triplet Gerrits, Heerlen, triplet V. Vliet, Oss. Afdelingsbestuur Tijdens een speciaal ingelaste vergadering die op 17 april jl. werd gehouden, zijn twee leden van JBC Venray 80 gekozen voor het afdelingsbestuur, tw. Sjenna Bakens en Annie Geurts. Rektifikatie Per abuis werd in de vorige uitga ve van Peel en Maas vermeld dat doublet Lou en Gonnie Leenders als vierde eindigde in het clubtoer- nooi voor doubletten. Dit moet ech ter zijn: Lou Leenders en Truus Eyssën. Nationale kompetitie tripletten Op 7 mei a.s. wordt op het speel terrein van JBC Venray 80 te Vla kwater de eerste ronde van de nationale tripletten kompetitie ge houden. Te gast zijn de derde en vierde klasse van afdeling 15. Totaal spelen in deze klassen 28 tripletten w.o. vier Venrayse. De wedstrijd schema's zijn reeds in bezit van de tripletleiders. Tijdens de eerste wedstrijddag zullen alle Venrayse tripletten tegen elkaar uitkomen. Donderdagavond oefenavond. Zaterdagavond wordt er gescho ten te Castenray, aanvang 19.00 uur. Vertrek 18.15 uur. Zondag 30 april: halve finale N.H.B. beker. Heeft u interesse in deze sport dan kunt u hiermee kennismaken op onze oefenavond, donderdag va naf 20.00 uur. Materiaal staat ter be schikking en wel in zaal "In den Engel", Poststraat 3. V.O.P. Bandstootkompetitie: VOP 1-Lichtenberg 2-5 BC 'tegelen 2-VOP 2 0-7 VOP 3-Anker 1 5-2 DGL-VOP 3 5-2 VOP 4-Maasbree 2 2-5 VOP 4-Acquit 4 5-2 Deze week goede partijen van Jan Zanders (6.00), Henk Hendriks (2.33) en Nellie Derick (1.84), waar- by Nellie nog een fantastische serie van 15 scoorde. Nat voorronde le klasse bandstoten: Frank Vermeulen en Eric Dericks hebben aan deze voorronde deelge nomen. Frank speelde een goed toernooi, terwijl Eric matig speelde. Hun resultaten: Frank: 6-4.62-9.09-24 Eric: 2-4.35-5.88-40, resp. punten, moy, partmoy en HS P.S. voor Henk K.: Laat eens iets van je horen. V.B.B. Finalewedstrijden 3e klasse By BCY te Ysselsteyn zyn in het afgelopen weekend de finale wedstrijden 3e klasse gespeeld. Winnaar met 12 matchpunten werd M. Siebers van HGL. Met 10 matchpunten was het H. van Dijk van SNA die beslag legde op de 2e plaats. Met een gelyk aantal match punten eindigde E. v.d. Venne van SNA op de 3e plaats. Voorwedstryden 7e klasse Op een tweetal plaatsen zijn de voorwedstrijden gespeeld van de 7e klasse. Voor de finale-wedstrijden hebben zich geplaatst: 1. H. Jacobs HGL; 2. P. Rongen HGL; 3. M. v. Eeuwyk BIOS; 4. J. Bos BI OS; 5. S. Goumans SVD; 6. A. Hanen HGL; 7. E. v.d. Aa SVD; 8. J. Cree mers HGL. le reserve: S. Voesten BIOS; 2e re serve: J. Pijpers HGL. Finale-wedstrijden zijn op 18 en 20 mei a.s. by DOS in d'n Oldtimer. D.O.S. Uitslagen bandstootkompetitie: Tegelen 1-DOS 1 5-2 DOS 2-Acquit 2 5-2 Programma bandstootkompeti tie dinsdag 2 mei: VOP 1-DOS 1 café Halfweg DOS 2-Acquit 1 d'n Oldtimer Toernooien - Komende donderdag, vrijdag en zaterdag (27, 28 en 29 april) zijn de finale-wedstrijden 4e klasse. B. Sui len is een der deelnemers en hem wordt alle sukses toegewenst; de wedstrijden worden gespeeld in ca fé d'n Oldtimer. - Het afgelopen weekend waren de finale wedstrijden 3e klasse. A. v.d. Vorle en Th. de Haart hebben daaraan deelgenomen. Geen ere plaatsen waren voor hen weggelegd maar zij konden toch terugzien op een geslaagd toernooi. Clubkampioenschappen donderdag 4 mei afsluitende wedstrijden van de voorrondes van de clubkampioenschappen. Voor degenen die dan verhinderd zijn kan mogelijk maandag 1 mei als speeldag nog dienen (na afloop van de ledenvergadering). Ledenvergadering Maandag 1 mei a.s. is de ledenver gadering tevens zijnde de jaarverga dering. Om 20.00 uur wordt eenieder verwacht in clublokaal d'n Oldtimer. Mededelingen A.s. zaterdag 29 april maandelijk se inleverdag oud papier. Zoals be kend staat de container op het terrein van Jerusalem (te bereiken via de parkeerplaats van het ge meentehuis aan de Raadhuisstraat). Bij voorkeur brengen tussen 11.00 en 12.00 uur. Kompetitie-uitslagen: Distr. di dames 2e kl. Rodhe 1-Berg 1 3-3 Distr. dames 40+ 5e kl. Grensmeppers-Rodhe 0-4 Jo 12 jr. C Rodhe 2-De Gagel 2 6-2 Jo 14 jr. C Rodhe 2-Lottum 2 3-5 meisjes 14 jr. A Rodhe-Bosdael 4-4 Distriktskompetitie: 5e kl. jun B Blerick 4-Rodhe 1 5-0 5e kl. jo B Rodhe 1-Bronshout 12-2 4e kl. sen A De Kaetelberg 2-Rodhe 1 1-4 4e kl. sen A Rodhe 2-Poelder 4 1-4 le kl. sen B Rodhe 1-Bosdael 1 5-0 4e kl. sen B Rodhe 2-Apollo 1 3-2 2e kl. h A Rodhe 1-Gagel 1 4-2 4e kl. h A Lottum 2-Rodhe 2 1-5 4e kl. h B Helios-Rodhe 1 3-3 5e kl. h B Kaetelberg 4-Rodhe 26-0 Landelyke kompetitie: 6e kl. h Rodhe 1-Afferden 1 6-0 Programma 29 april distrikts kompetitie: 5e kl. jun B rodhe 1-Neer 3 5e kl. jo B Bosdael 1-Rodhe 1 4e kl. sen A Rodhe 1-Bevo 3 4e kl. sen A Boshoven 3-Rodhe 2 le kl. sen B Venlo 2-Rodhe 1 4e kl. sen B Helden 3-Rodhe 2 2e kl. heren A Tegelen 1-Rodhe 1 4e kl. heren A Rodhe 2-Blerick 2 4e kl. heren B Rodhe 1-Swalmen 1 5e kl. heren B Rodhe 2-Tonido 5 Programma 2 mei: 2e kl. dames Rodhe 1-Venlo 1 5e kl. d 40+ Bosdael 4-Rodhe 1 Programma 3 mei: jo 12 jr. A Rodhe l-Velden 1 jo 12 jr. C Apollo-Rodhe 2 jo 14 jr. A Rodhe-Arcen 1 jo 14 jr. C Venray 2-Rodhe 2 meisjes 14 jr. A Rodhe 1-Horst 1 WEDSTRIJ DZ WEM MEN Uitslagen zaterdag 22 april 3e Komp. wedstrijd te Venray. 100 m rugsl. mol6: Marloes Zand bergen 1.34.7, Susanne Swinkels 1.21.1 2e, pr 0.5, Nicole Houwen 1.24.9 pr 1.0. 100 m rugsl. jol6: Mario Linskens 1.12.4 le, pr 2.0, Luc Kemmelings 1.26.9, Ben Franssen 1.30.3. 100 m vrye sl. dames: Chantal Zandbergen 1.12.8, Ynske v. Assouw 1.17.9 pr 0.1, Daphne de Bruijn 1.16.6 pr 0.3. 100 m vrije sl. heren: Sjoerd Vloet 0.59.9 le, pr 0.4, Stan Reyn- ders 1.05.8, Leon Janssen 1.06.2 pr 3.3, Patrick Franssen 1.11.4. 100 m schoolsl. mol4: Susanne Swinkels 1.32.2 2e, Nicole Troisfon- taine 1.31.6 le, Peggy Hendriks 1.35.1 pr 6.1. 100 m schoolsl. jol4: Remco Pee ters 1.26.8 2e, Ben Franssen 1.33.7 3e, pr 1.9. 100 m rugsl. mol2: Suzanne v.d. Wijst 1.33.6 3e. 100 m rugslag jol2: Jeroen v. Er- kelens 1.33.7 2e, Roy Willems 1.40.3 pr 3.4. 100 m vrije sl. mol4: Nicole Hou wen 1.20.3, Peggy Hendriks 1.22.4, Marloes Zandbergen 1.29.8. 100 m vrije sl. jol4: Jeroen v. Er- kelens 1.19.4 B, Remco Peeters 1.11.9 3e, pr 2.6, Ben Franssen 1.19.4 A. 100 m schoolsl. mol6: Femke de Bruijn 1.23.3 le, pr 0.3, Cindy Jans sen 1.29.9 2e, Ynske v. Assouw 1.39.4. 100 m schoolsl. jol6: Mario Lins kens 1.16.7 le, pr 1.1, Luc Kemme lings 1.28.0 2e, Jeroen v. Ham 1.30.0. 100 m. vlindersl. dames: Muriel Hendricxl.13.0 le, Chantal Zand bergen 1.21.7 2e, Daphne de Bruijn 1.33.0 pr 2.8. 100 m vlindersl. heren: Sjoerd Vloet 1.08.12e, Leon Janssen 1.16.5 pr 2.2, Stan Reijnders 1.18.3 pr 5.3. 400 m wisselsl. est. mol6: Femke de Bruijn, Cindy Janssen, Muriel Hendricx, Susanne Swinkels 5.27.9 le. 400 m wisselsl. est. jol6: Luc Kemmelings, Remco Peeters, Mario Linskens, Jeroen v. Ham5.32.0 2e. Clubrekords: 100 m vrije slag heren: voor het eerst onder de minuut! Sjoerd Vloet 0.59.9 (was 1.00.3); 100 m schoolslag jol6: Mario Linskens 1.16.7 (was 1.17.8); 100 schoolslag mol6 en da mes: Femke de Bruijn 1.23.3 (was sinds 1972 Monique Buys 1.23.6). WATERPOLO Trainingen: Dames: woensdag 3 mei in het combibad 19.15 uur. Heren: vrijdag 28 april 21.15 uur; dinsdag 2 mei 22.15 uur In verband met Koninginnedag vervallen alle trainingen op 30 april. KUNSTZWEMMEN Beste kunstszwemsters. Zaterdag 29 april: - trainen we op de gewone tijd - word je getest voor het diplomazwemmen - is je laatste kans om je op te ge ven voor ons weekend-kamp - kryg je weer een nieuwe lading informatie mee! Zaterdag 6 mei zwemmen we niet. We hebben dan een puzzeltocht per fiets. De uitwedstrijd van ons eerste team in Nuth heeft uiteindelyk toch datgene opgeleverd, wat ver wacht werd: nl. de winst. Hoewel er twee ronden "verloren" gingen, bleven wij toch royaal voor op de te genstander ten opzichte van de hole-slagen. Gerrit Vermeulen en Harrie Lenssen waren de beste met resp. 102 en 104 slagen over vier ronden. Het deed bijzonder goed om te zien dat de diverse suppor ters ons eerste team vergezelden. Het tweede had een vry weekend en het derde team speelde afgelo pen zaterdagmiddag thuis tegen de Pool 3 uit Maasbree. De overwin ning kwam geen enkele maal in ge vaar en wederom Gerard Arts was veruit de beste speler met 106 hole slagen over vier ronden. Donderdagavond spelen we weer de onderlinge kompetitie vanaf 18.30 uur. Komende zondag is er het traditi onele "Koninginne-toemooi" ofte wel het "ijstaarten-toernooi" voor onze leden. De organisatie heeft voor diverse verrassingen gezorgd. De aanvang is om tien uur. Venray en omstreken Zwemtoernooi Dongen Zaterdag 22 april jl. is onze zwem- club met 5 zwemmers en suppor ters naar Dongen gereisd. In Dongen werd een zwemtoernooi in sporthal "De Salamander" gehou den. het zwemmen was goed geor ganiseerd. Onze zwemmers deden allemaal goed hun best. John won een zilveren medaille met de 50 meter schoolslag. Iedere deelnemer kreeg een vaantje en een diploma met de tijden die door hem/haar ge zwommen waren, mee naar huis. In ons clublokaal "Old Dutch" hebben we wat gegeten, en zyn we huis waarts gekeerd. EENPERSOONLIJKE ZAAK De kleur is weer helemaal terug in het modebeeld en laat zich dan ook zien op z'n mooist. In diepcyclaam en helder blauw bijvoorbeeld. Leuk te combineren met de fleurige motieven die nog lang niet uitgebloeid zijn. Het is mode van nu, mode voor u: HALFLANGE CYCLAAM- KLEURIGE ROK MET PLOOIEN KRAAGLOZE BLOUSE MET KNOOPSLUITING EN KORTE MOUW Grotestraat 73. Venray Helmond. Roosendaal, Boxmeer, Oss, Venray. UITSLAGEN HUISLEAGUE BOWLING BOND VENRAY le klasse: Magie Line-Altyd Raak CP 1-3 Franssen Keukens-texi Stoks 3-1 Pinhunters-Sigma's Bowling 1-3 Strikers-SVCB Swaghoven TV 3-1 2e klasse: BLS Close Enc.-Club Up 3-1 Hit Miss-Red Arrows 1-3 De Treffers-Café Oud Meerlo 3-1 Golden Wonder-Scores 1-3 De stand: le klasse: 1. Magic Line DD De Steeg 82V2 75V2 2. Sigma's Bowling Venray 3. Franssen Keukens ba 4. S.V.C.B. Swaghoven TV 63 5. Taxi Stoks 62% 6. Pinhunters 57Vj 7. Altijd Raak Cor Paint 54% 8. Strikers 53% 2e klasse: 1. Hit «Sa Miss 80% 2. BLS Close Encounters 76 3. Red Arrows 75% 4. De Treffers 72 5. Café Oud Meerlo 62% 6. Club Up 55 7. Scores 54% 8. Golden Wonder 36 De strijd lijkt, nu pas echt op gang te komen. In de le klasse verloren de drie bovenste teams. Magic Line, de Sigma's en S.V.C.B. alledrie hun wedstryd met 3-1. En ze verloren van de drie teams die in een onder linge strijd proberen om aan de de gradatie te ontkomen. Magic Line trad in het strijdperk tegen een ontketend Altijd Raak. De le game werd door de laatsten met 1042-924 gewonnen. Magic Line trok in de 2e game de stand nog wel in even wicht (1034-982) maar moest toen met lede ogen aanzien hoe Altijd Raak met 982-968 en 2982-2926 de 3-1 overwinning binnenhaalde. De Sigma's gaven minder toe ten op zichte van de Pinhunters maar na een met 986-955 gewonnen le ga me was de koek toch op. De Pin hunters maaten met 953-916, 1051-1030 en totaal 2959-2932 het karwei af. S.V.C.B. had een komplete off day en de Strikers maakten hier optimaal gebruik van. Na de le en 2e game verloren te hebben wisten ze uiteindelijk nog net 1 punt uit het vuur te slepen door de laatste game te winnen (999-983). De hoogste game werd gescoord door Jan Weiten met 234. De hoogste serie was de 598 van Jos Janssen. Altyd Raak scoorde het hoogste teamtotaal met 2983. HAROLD MICHIELS DERDE IN ANTWERPEN In het grote internationale jeugd- bowlingtoemooi met ruim 160 in- sch rij vingen in de Antwerp- Bowling te Antwerpen, heeft harold Michiels zich ook weer in de top van het klassement gespeeld. Na de series bezette Harold reeds de derde plaats (168-209-187 en 223, gem. 197 pins.) De onderlinge verschillen waren byzonder klein. In de finale, die in een bomvol bowlingcentrum werd gespeeld, gaven de toppers elkaar geen duimbreed toe. Via 153,171 en 203 wist Harold zijn derde positie vast te houden. Bij de prijsuitrei king mocht Harold een fraaie beker in ontvangst nemen, welke werd uitgereikt door de regerend wereld kampioen bowlen Roger Pieters. BEDRIJFS BOWLING KOMPETITIE VENRAY Uitslagen 3e klasse: Van Ratingen-Nelissen V.E. 2 3-1 H. Clephas BV-P.C.V. 3 0-4 Ford v. Harenl-Fbrd v. Haren2 3-1 Juwelier Verhngen-Inalfa 0-4 Ford Van Haren 1 Kampioen! In een uitermate spannende finale-ronde heeft Ford van Haren 1 het kampioenschap binnenge haald. Op deze laatste speelavond moest men uitgesproken op de baan tegen stalgenoot Ford van Ha ren 2. Wie dacht dat de zaak onder ling wel eventjes geregeld zou worden, keek zijn ogen uit. Ford van Haren 2 had de punten ook no dig om degradatie te voorkomen en bovendien stonden er bowling reputaties op het spel. Het "tweede" met Marly Philipsen en Bert van Haren in de hoofdrollen wist de eerste game met minimaal verschil binnen te halen. Aangezien kampioen-konkurrent Inalfa op een regelrechte overwinning leek af te stevenen, moest het "eerste" de bakens wel verzetten. Onder fa natieke aanvoering van Coby Wegh- van den Munckhof, die een formi dabele serie neerzette van 190-170 en 202 scratch, begon het verzet van het tweede te breken. Toen de stofwolken waren opgetrokken, bleek Ford van Haren 1 de sterkste en was het kampioenschap een feit. Inalfa behaalde een maximale overwinning op Verlinden Juwelier en bleef op slechts een half puntje steken. Ook de strijd om degradatie was uitermate spannend. Het onde- raanstaande Nelissen Van Egteren 2 wist Van Rattingen b.v. een puntje af te snoepen, hetgeen net genoeg was om Juwelier Verlinden de laatste plaats en derhalve degrada tie aan te bieden. Behalve de reeds gememoreerde topprestatie van Coby Wegh-van den Munckhof kon nog een nieuw game-rekord worden genoteerd door P.C.V. 3 (733 pins!). De eindstand: 1. Ford van Haren 1 20 -13903 2. Inalfa 19%-13590 3. P.C.V. 3 18 -13592 4. Van Rattingen b.v. 16 -13753 5. Ford van Haren 2 11 -13204 6. H. Clephas b.v. 10%-13430 7. Nelissen V. Egteren2 9 -12939 8. Juwelier Verlinden 8 -12970 Kring Junioren kompetitie: Jongens 10 Helden-Venray 0-8 Jongens 12A Venray-Arcen 8-0 Meisjes 12A Gagel 1-Venray 7-1 Jongens 14A Venray 1-Horst 4-4 Jongens 14C Venray 2-Velden 2 3-4 Meisjes 14A Venray 1-Horst 1 5-3 Meisjes 14B Horst 2-Venray 2 4-4 Meisjes 14C Boekend-Venray 3 6-2 Jeugdkompetitie: Venray 1-SLTC BI 1-4 TV Apollo-Venray 2 0-5 LTC Meyel-Venray 3 1-4 Venray 4-De Kaetelberg 0-5 Helios 3-Venray 5 0-5 Venray 6-Ace 2 3-2 Jongens B: Horst 2 HTC-Venray 1 1-3 Dameskompetitie dinsdag 40 Horst 1-Venray 1 2-2 Venray 2-De Mookerheide 2-2 Dames dinsdag: Gagel 2-Venray 1 1-5 Vlodrop 1-Venray 2 3-3 Venray 3-Lottum 2 6-0 Venray 4-Blerick 3 2-4 Venray 5-Kessel 2 0-6 Venray 6-De Gagel 6 5-1 Kessel 3-Venray 7 2-4 Zaterdag Heren A Venray 1-Grubbenvorst 1 3-3 Venray 2-Dennenmark 4-2 Blerick 2-Venray 3 6-0 Zaterdag Heren B: Grubbenvorst 1-Venray 1 5-1 LTC Helden-Venray 2 6-0 Venray 3-ACE 3 2-4 Zaterdag Mix A: Venray 1-BEVO 0-5 Zaterdag Mix B: Blerick 5-Venray 1 0-5 Blerick 6-Venray 2 1-4 Venray 3-Grubbenvorst 5-0 BTC 2-Venrav 4 2-3 NIP 3-Venray 5 5-0 Zondag Mix: Topspin-Venray 1-4-4 Venray 2-St. Tunnis 1 afg. Tbpspin 4-Venray 3 6-2 Venray 4-de Mast 5-3 Venray 5-Velden afg. Zondag Heren A: BRZ 2-Venray 1 6-0 tepspin-Venray 2 2-4 Zondag 35 Venray 1-Boekel 1 3-3 23 April Grand National te Wychen met 18 crossers waren we in Wy chen, waar we de eerste G.N. had den. Het weer was wel niet zo goed. want het regende weer de hele dag. maar onze crossers trokken zich daar niets van aan en croste weer allemaal goed. Ook nu gingen er weer veel bekers mee naar Venray. Experts: Peter Heesmans, halve fin. 5; Patrick Claessens, fin. 3; Frank v. Melis, fin. 5; Steven v. Kem pen, manches: Mark de Bruyn, fin. eerste. Girls: Mandy v.d. Bungelaar, manches; Monique Hofmans. fin. 4; Sabine Schoenmakers, fin. 3-, Han- neke v.d. Bungelaar, fin. 2: Mirella v. Melis, fin. 1; Caroline de Bruyn, fin. 3. Cruisers: Herm Hofmans, fin. 3. Junioren: Danny Donders', fin. 1; Sebastiaan Bosma, fin. 7; Tim Spac- kler, mances: Ralf Spackler, fin. 7; Bjom Verlijsdonk, fin. 8; Jeroen Verlijsdonk, manches. Supporters opgelet!!! Tot onze grote vreugde is 't het le Herenteam gelukt door te dringen tot de PROMOTIE-WEDSTRIJDEN!! le wedstryd: 29 april a.s. Gevamy/WC 2-Rooyse VK 1, aan vang 16.00 uur; Martinihal te Vught. De Rooyse ploeg is zeker niet kansloos in deze halve promotie kompetitie en ook nu weer zal de steun van een massaal Ven rays pu bliek helpen de punten binnen te halen. Bij voldoende belangstelling zal een supporters-bus worden in gezet. Voor verdere informatie en opgave: Martin Creemers. tel. 85277, s.v.p. vóór donderdag 22.30 uur. Tbt ziens in Vughtü Ook de dames van Rooyse VK 4 spelen een P/D wedstryd en wel op 29 april a.s. Wy wensen hen heel veel sukses. GROTESTRAAT 7 VENRAY TEL. 04780-84263 Inlopen c.q. warmlopen 10-12 minuten, oefeningen voor losma ken spieren, loop- of spelkombina- ties, uitlopen. Het geheel duurt 1 uur en werkt zeer ontspannend. Geschikt voor dames en heren van alle leef- tyden. Zin om mee te doen! Lo persgroep: Zaterdagmorgen om 7.15 uur van af Parkeerplaats Hazebroek- Stevensbeek, voor trainingsduur- loop van 10 km. Zondagmorgen om 09.00 uur ver zamelen by hoofdingang Rank Xe rox, programma als boven beschreven. Lopersgroep: Maandag- en donderdagavond: vertrek om 18.30 uur vanaf St. An- toniusveldweg 1. Trainingsloop van 12 km. Verschillende routes. Inlichtingen by Piet Loomans, Ouverturestraat 14, tel. 85384.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 15