SCHOONHEIDS JOURNAAL OUDE Fl Begrafenisonderneming SJENG GOUMANS Hoe vrouwvriendelijk is Venray? PEEL EN MAAS Donderdag 13 april GROTE KERK week van 15 t.m. 22 april. Deken C.J.R. Buschman, Eind- straat 6, tel. 61275. Kaplaan H. de Wit, Overloonseweg 2, tel. 82385 b .g.g. 85855. Zaterdag 15 april, H. Bernadette: 9.00 lsm. Harrie Messemaekers, jrd. overl. ouders Theodorus Rutten-Pee- ters (S), overl. ouders (B).19 00 zondagsdienst: overl. ouders Bosch van de Weijer, Teodorus Pouwels en Jo Pouwels (S), Ab Steemers (coll.), overl. fam. Bloemen-Verhaegen, Pe- tran Seijkens (coll.), jrd. Sjraar Poels. Zondag 26 april, vierde zondag van Pasen: roepingenzondag: 8.00 lsm. ouders Thomassen-Duks; 9.30 lsm. voor de parochie; 10.30 (dus niet om 11.00 uur) tijdens deze H. Mis ontvangen 38 kinderen hun eerste H. Communie van de basisscholen St. Petrus Banden en Dr. Poels. Tot intentie van de eerste communiekant jes en hun ouders, Toon Lemmens, Fien Siebers-Theunissen en familie, Martha Tielen-Stevens. Maandag 17 april H. Landricus: 9.00 lsm. oude stichtingen Dinsdag 18 april 9.00 voor roepingen tot het priesterschap, diakonaat en het religieuse leven (A); 19.00 lsm. zeswekendienst Nel Bovee- Claassen, ouders Frans Swinkels- Marcellis. Woensdag 19 april 9.00 lsm. ouders Hub Schols-Vosters en overl. familie. Donderdag 20 april 9.00 lsm. tot zekere intentie (G); 19.00 lsm. tot zekere intentie. Vrijdag 21 april, H. Anselmus: 9.00 lsm. Piet Janssen-Oudenhoven en overl. familie; 11.00 PI. H. Mis b.g.v. 50-jarig huw. jubileum van het echtpaar H. Aben-Janssen, Oranje straat 28; 13.30 uur PI. Huw. Mis voor het bruidspaar Karin Thijssen en Fred van Kuijck, Landweertweg 8; 15.00 uur PI. H. Mis b.g.v. 25-jarig huwelijk jubileum van het echtpaar Jeu Goumans-van Treek, Allegro straat 39a. Zaterdag 22 april St. Joris Martelaar: 9.00 lsm. ouders Neete- son-Custers, jrd. Theodor Schrijne- makers en Johanna Maria Jacobs, Anna Maria Seijkens, Leonardus Michels, Henricus Versleijen (S). 19.00 uur zondagsdienst Riek Beelen- Beerkens, jrd. Herman Ebberink (S), ouders van Soest-Backus en zoon jan, Mien Verbakel-Beetz (coll.), Maria Hermina Bouten-Gijsberts (coll.) Akolieten Zo. 16 april 9.30 Gerard Misdienaars - Lectoren zaterdag 15 april 19.00 Peter Harrewijn, lector G. de Groot; zo. 16 april 8.00 Maikel en Maurice Brons; 9.30 Wilbert van Ham enWilco Jansen; 10.30 viering van de eerste H. Communie. KAPEL ST. SERVATIUS Zaterdag 18.30 liturgieviering met volkszang, voorganger J. Korff, lector P. Wittenbols, misdienaar Bas Dirkx. Zondag 9.30 liturgieviering met koor en volkszang, voorganger J. Korff, lectrice Zr. Jacintha, intentie overl. fam. Jacobs-Kortenbach. Maandag 36.45 liturgieviering, voorganger J. Korff. Dinsdag 13.45 liturgiegroep; 16.45' liturgieviering, voorganger G. van Loenen. Woensdag 16.45 liturgieviering, voorganger J. Korff. Donderdag 26.45 liturgieviering, voorganger G. van Loenen. Vrijdag geen viering. PATERSKERK Zaterdag 17.00 gelegenheid om te biechten; 18.30 zondagsviering overl. fam. Janssen-Krijns; Toon Sanders (coll.); Gerard van der Waarden (Coll.); Joos van den Bekerom (fam. van den Bekerom); ouders Janssen van Gerven en overl. fam. Zondag 9.00 Martinus Meijer; 10.15 Hoogmis gezongen door de Zangers van St. Frans; Harrie Janssen en overl. fam.; Marden Wismans (coll.), jrg. Fam. Linders- van den Woldenberg; 11.45 overl. ouders Raemakers-Pouwels; 18.00 Antoon Lucassen. Maandag 8.00 uit dankbaarheid; 19.00 overl. fam. Philipsen. Dinsdag, eerste dinsdag van de Antoniusnoveen: 8.00 overl. fam. Arts-Janssen; 19.00 Avondmis met voorbeden voor eigen en aanbevolen inenties: t.e.v. St. Antonius; jrg. Grad Hendriks; Constant Pijls; Gerard Beterams. Woensdag 8.00 overl. ouders Akkermans-Timmermans; 15.30 gez. H. Mis b.g.v. 40 jarig huwelijk van Elswijk-Pelzer; 19.00 tot zekere intentie (P). Donderdag 8.00 zuster Mansueta van der Helm; 19.00 Wiel Vermeulen (Beukenlaan) Vrijdag 8.00 Mathilde Wasscher en t.e.v. H. Geest; 19.00 gezinsmis overl. ouders Lucassen-Maassen en Pater Florentius. Zaterdag 8.00 Piet Baken en overl. fam. Akolieten en Misdienaars Zaterdag 18.30 René Jansbeken. Zondag 9.00 Leo en Johan Pouwels; 10.25 Martin Leenders; 11.45 André Basten; 18.00 Tonny Vermeulen. Dinsdag en vrijdag 19.00 Emiel Kusters. Kan het wat leien? Nauwelijks had U de kans om uw leitje bij te dragen voor het herstel van de toren of er zijn al spontaan 160 leien geschonken. We beginnen de aktie dan al met een bedrag van ƒ1600,-. De start is zeer bemoedig end. U kunt uw bedrag deponerren in de daarvoor bestemde kist achter in Estée Lauder is "Heading West" "Heading West" speelt zich af in het koelere noordwesten en het warmere zuidwesten van de Verenigde Staten De uitgestrekte prairies van het noordwesten en de woestijnen met een prachtige zonsopgang en zonsondergang in het zuidwesten. In deze landschappen vinden de kleuren van "Heading West" hun oorsprong. "Zonsopgang" Het gezicht uitgangspunt is een foundation, die bij het huidtype past en die qua tint zo dicht mogelijk de eigen huidskleur benadert Hierover de Signature Translucent Face Powder als finishing touch aanbrengen. De ogen een stralende look wordt gecreëerd met de Signature Eyeshadow Trio Vanuit de binnenste hoek van het oog Pink Sunrise vertikaal naar de wenkbrauw aanbrengen Yellowstone wordt, eveneens vertikaal, als accent in het midden aangebracht. Om meer diepte te geven wordt uiteindelijk Canyon Rose op de buitenste ooghoek gebruikt. De ogen worden voor een derde aan de buitenkant van het ooglid met Terracotta Eye Contouring Pencil omlijnd. Tenslotte: Sierra Mauve Luscious Creme Mascara. De wangen het accent wordt hoog op de jukbeenderen gelegd met Signature Powder Blush m de tint Mountain Peony, met direkt daaronder Desert Dusk. De lippen Wild Fuchsia Perfect-Line Lip Pencil om de vorm van de lippen te accentueren. Daarna de lippen inkleuren met All-Day Sunlit Plum Re-Nutriv Lipstick. De nagels Sunlit Plum Polished Performance Nail Lacquer heeft dezelfde kleur als de lipstick de kerk .Ook kunt U ,,een of meer leien" overmaken naar bankrekening 23.18.08.526 of postgiro 420.4020 ten name van de Paterskerk Venray o.v.v. ,,voor de toren". KERK BRUKSKE Zondag 10.00 eucharistieviering met zang. Int.: levende en overleden fam. Swinkels. Zaterdag 15.30 eerste vormselvie ring en om 17.00 tweede vormselvie ring door Kanunnik van der Valk. VREDESKERK Zaterdag 18.00-18.30 gelegenheid om te biechten; 19.00 vooravondmis voor de 4e zondag van Pasen. Kinderwoorddienst. Zang door da meskoor Venrode. Voor Gerlach van Ass, Gertruda Franssen-Linders (coll). Theo Thielen; Koos van Rooy (coll.) Maureen v.d.Sluys (Coll.), Cor Dijkmans en overl. fam.; Jos van Bergen; Koos Wismans-Sanders; Wim Philipsen. Zondag, 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag: 8.00 (niet 8.30 uur) tot bijzondere intentie; 9.30 le H. Communie kinderen basisschool De Kemp. Zang door Kinderkoor de Vredesklokjes. voor overl. ouders Flinsenberg-Erkelens; Gertruda Len- sen-Heesen (coll.) Johan Rongen, overl. fam. Rutten-Wolters; 11.30 Sraar Verstegen (coll.), Franciscus van den Heuvel. Maandag 8.00 Toon Albers (coll.); 19.00 Theo Thielen, jrgt. overl. moeder Agatha Theuvenet, overl. ouders de Jong-Haanen. Dinsdag 8.00 Martinus Pontman en Gijsbertus van Blokland; 19.00 Marco Basten en Matt Basten en Marie Thijssen. Woensdag 8.00 voor de weldoeners van de parochie; 19.00 voor de zieken van de parochie, voor vader Daut- zenberg. Donderdag 8.00 Toon Albers (coll.); 19.00 Toon Stevens. Vrijdag gedachtenis van de H. Anselmus, bisschop en kerkleraar. 8.00 als eerherstel aan het Goddelijk Hart; 19.00 voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven; 14.45 kapel Veltum huwelijk Eric Looyen en Tanja Schaeffers. Zaterdag 8.00 ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria. Roepingenzondag In het weekend van 15 en 16 april zal de jaarlijkse deurcollecte gehou den worden voor de priesteropleiding in Rolduc. Misdienaars en Akolieten Zaterdag 19.00 Juan Lopez en Gunther Stamper; Zondag 8.00 (niet 8.30) Henk v.d. p 9.30 (niet 10.00) José Plasencia en Alberto Omar Alvares; 11.30 Giel Krijnen. Maandag/dinsdag 19.00 Ivo Nies- sen en Emiel Ubags. Woensdag 19.00 Paul Claassen Donderda 19.00 Dennis Nottelman Vrijdag 19.00 Alberto Omar Alvares Zaterdag 19.00 Alberto Omar Alvares en Juan Lopez. PROTESTANTSE KERKENGEMEENSCHAP VENRAY E.O. Op zondag 26 april a.s. zal in het IMBO, Leunseweg 2a te Venray ds. H: van Es voorgaan in de dienst. Aanvangstijd is 9.30 uur. Tijdens de dienst is er kinderopvang en wordt er kindernevendienst gehouden. Na af loop is er koffiedrinken. PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag: 15.00 voor het bruids paar Deenen-Verheijen (koor Har mony en Eikenhofkapel) 19.00 Wiel v.d. Pasch, over. ouders Vermeulen Moorrees en dochter Truus, overl. ouders Custers-Peeters, Wim Heidens, overl. ouders Houwen Jacobs, Mia Her mans-Voermans, overl. ouders Hoex-van Soest en dochter Nelly, Hendrika Vennekens- Verschuuren (koor Harmony) Zondag: 8.30 uur voor het geestelijk en tijdelijk welzijn v.d. parochei. 10.00 uur Overl. ouders Sikes-Witlox (herenkoor) Maandag: 9.00 Piet Direks. Dinsdag: 9.00 voor de overl. van hen die offerden met allerzielen. Donderdag: 9.00 tot zekere intentie Vrijdag 9.00 tot bijzondere intentie 19.00 uit dankbaarheid bij 25j. huwelijk van Soest-Verhaegh. Zaterdag: 14.00 uit dankbaarheid bij 25 jarig huwelijk Camps-Arts. 19.00 overl. ouders Bonants-Groothu sen. jaar dienst Bert Daniels. Misdienaarsbeurten Zaterdag 15.00 Maike Selder, Maud van Arsen. 19.00 Wendy Janssen, Sandra van Limbeek, Pas- calle van Reenen, helga Thielen, Akoliet Ad Benders. Zondag 8.30 Rene Clephas, emiel Truijen, Frank Laurenssen, Rob Kessels 10.00 Elles Lenssen, Monique v.d. Pas, Maria v.d. Wijs. Nicole v.d. Burgt. PAROCHIE OIRLO Zaterdag: 19.00 gez. H. Mis Kinderkoor. Piet Verstappen, Frans Maas. st. Sef Direks, Piet Martens (jrd.) en overl. ouders Martens-Phi- lipsen. Zondag 11.00 Hoogmis overl. fam. nelissen-Ewals, Henk Gommans. Woensdag: 9.00 H. Mis t.e.v. OL.L. Vrouw van altijd durende bijstand (S) Uit dankbaarheid. Vrijdag: 19.00 Gez. H. Mis (herenkoor) Jac Driessen en Zoon Jos. Overl. ouders Verstappen-Ver haag en hun kinderen Joos en Riek. Overl. ouders Hesen Heijligers en zoon Harrie. Overl. ouders Tielen- Verstappen. PAROCHIE CASTENRAY Zaterdag: 19.00 t.i.v. fam. J. Classens-Vissers, voor Willem Baltus- sen en Johanna Baltussen-jacobs en jgt. voor Antoon Geurts en Maria El. Zanders. Zondag: 8.00 voor overl. ouders Janssen-Emonts en Pier en Bertus; 10.00 voor Wim Geerets (kaartclub) Jgt. v. Martinus Dinghs en Maria Dinghs v.d. Beuken en jgt. v. Jan Weijs en Catharina Cox en Gerard Weijs en Mina v. Lipzig. Dinsdag: 19.00 voor Marie v. Kuijck. Woensdag: 8.00 gezinsmis (of feraars) Donderdag: 19.00 voor Bernard Friesen (Coll) Vrijdag: 8.00 T.e.v. O.L.Vr. v. Altijd Bijstand (offerblok) Misdienaars Rene John, Zaterdag, dinsdag, woensdag: Michel, Pieter Jan zondag 8.00 donderdag en vrijdag: Joep en Joan Zondag 10.00 uur. PAROCHIE LEUNEN Zaterdag: 19.00 lsm. uit dankbaar heid voor een 80 jarige lsm voor een zieke weekd. v. Antonetta Direks- Derckx (6) maand. v. Wim Litjens, Jrd. v. Sjaak Classens en lsm v. overl. fam Classens-Swinkels. Zondag 9.45 Hgm. v. Martien Jenniskens als gest. jrd. v. Dina Litjens als gest. jrd. voverl. fam. Janssen-De Mulder 14.30 doopviering Maud Koch, 15.00 Doopvierig Pauli ne Weijs. Maandag: 19.00 lsm. v. overl. fam. Verkoeijen-Janssen en Frans Verkoeijen. lsm v. overl. fam de Bruijni-Jeucken, lsm. v. Piet Timmermans en overl. familie. Dinsag: 13.30 Hgm. b.g.v. 50 jarig huwelijk van Teng en Maria Jennis- kens-Kursen 19.00 lsm v. Maria Loonen-Scheffers. Woensdag: 19.00 lsm v. Leo Loenen, lsm. v. Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels. Donderdag: 19.00 lsm v. Jozef en Gerrit Claessens, maandd. v. Hendri ka Arts, maandd. v. Marie Keijsers- Hendrix. Vrijdag: 19.00 maand. v. Wilhel- mina Loonen, Antoon en Bernard Loonen, beide euchtgenoten en Johanna Verheijen-Loonen. Zaterdag 19.00 lsm. v. Pater Martien Loenen, lsm. v. Fer en Marie Lucassen. Lsm. v. Overl. ouders Kusters Dirckx en overl. kinderen. Lsm. v. Wim Manders (v.w. de buurt), lsm. v. Jan van Geijeri en overl. familie, maandd. v. Harrie Cornelissen en echtgenote. Akolyten en misdienaars Zaterdag 19.00 Eric Direks en Dennis Gommans, Hgm. Zondag 9.45 Fred Litjens en Twan Willems en Mare Theunissen. maandag tm vrijdag 19.00 Erik Litjens en Sjef Drabbels. Lectoren: zaterdag 19.00 Mevr. Weijs, zondag 9.45 Harry Bovee. Huwelijksafkondiging: Peter Loe nen uit onze parochie en Louise Driessen uit Venray (2e roep) Geert Claessens uit onze parochie en Yolanda Heidens uit Oirlo (le roep). RECTORAAT VEULEN 4e zondag van fasen Roepingen zondag: Zaterdag 19.00 Hgm. Dien Burgers Zondag 11.00 Hgm gest. jgt. Johan Burgers en echtgenote en zoon Hubert. Hgm v. Petran Muijsers. Hgm. v. Overl. ouders Jacobs v. Dijck en overl. fam. 13.45 doopvie ring van Nick van Kempen. Woensdag: 8.00 lsm. v. Antoon Drabbels. lsm. t.e.v. St. Antonius (offerblok) Vrijdag 8.00 lsm tot intentie fam Geelen-Boonen. Zaterdag 19.00 Hgm. uit dankbaar heid fam. v. Weijs Houben Hgm. v. Harry Hendrix Akolieten zondag patrick van Soest, Barry Spreeuwenberg. Misdie naars Bas Reintjes en Marcel Vermulst. JEHOVAS GETUIGEN Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van een bijbeltoespraak met als thema. Goed nieuw in een wereld vol geweld. In de koninkrijkszaal aan de Henri Dunantstraat 11 aanvang 10.00 uur v.m. a.s. zondag Gratis toegang. Geen kollekte. t Noordsingel 24, Venray Dag en nacht bereikbaar Telefoon 04780-88889 RECTORAAT HEIDE Zaterdag: half 8 avondmis voor de overleden ouders Achten-Cox. Zondag 10.00 uur Hoogmis Jaarge tijde Helm Claes. Vierde zondag van Pasen. Acolieten Jan Willem van Rens en John Willems. Misdienaars van de week Ellen en Ralph. Maandag 8 uur H. Mis voor de overlden ouders Janssen-Doumen. Dinsdag: 8 uur H. Mis. Woensdag: 8 uur H. Mis. Donderdag: 8 uur H. Mis Vrijdag: gedachtenis van de H. Anselmus. Bisschop en kerkleraar. 8 uur H. Mis. Zaterdag half 8 avondmis uit dankbaarheid. PAROCHIE YSSELSTEYN Zatedag 19.00 Sj. van Vegchel moe en Ben Geurts, G. v.d. Munckhof. Zondag: vierde zondag van Pasen 9.30 Jrd. Ant. Swinkels en echtgenote jrd. W. Vollenberg en echtgen. Th. Janssen, uit dankbaarheid. 11.15 Jrd. Lamb Lemmens-Poels en echtgenoot. Maandag: 19.00 overleden parochi anen. Woensdag: 19.00 D. Geurts-Pee- ters, Fr. Bouwmeister en overl. fam. Bouwmeister van Zuijlen, Helena van Lee-Schoonenberg. Jacq Bos-Janssen Vrijdag: 19.00 overl. Parochianen. Misdienaarsbeurten Zaterdag 19.00 R en T Berkers, Zondag 9.30 P. Potten en E. Jenniskens, 11.15 D. Wijnands en Marj. Potten Maandag en woensdag D. v.d. Burgt B. Vergeldt Vrijdag: N. Jaspers en A. Philipsen. Spreuk van de week: nieuwsgierig heid is de dochter van de jaloezie (moliere). Opbrengst vastenaktie: De totale opbrengst van de vastenak tie 1989 is de mooie som van 4.337.55. Alle gevers hartelijk dank. Doopschema mei: op de zondag 7 en 21. PAROCHIE MERSELO Zaterdag: 19.00 overl. der fam. Eyssen, Harrie v. Cuyck (6e zesw.) lev. en overl. fam. Janssen-Pubben. Misd. Karin Tijssen en Heidy Litjens. Zondag: 10.00 Teng Emonts; misd. Ester Brands en Suzanne Wilms. 11.30 Marie v. Osch. Misd. Wilma v. Osch en Joy Arts. Maandag 8.30 Lamb. Arts. Petro- nella Poels. Dinsdag: 8.30 Henricus van Hoof Maria Ewals. Woensdag: Harrie van Cuyck (v.d. Buurt) Grada Arts-Janssen, Teng Emonts v.w. vrienden: Gerardus de Mulder Mecht. Aerts. Donderdag: Cornelis Ewals Wilhel- mina Emonts. Vrijdag 8.30 Mevr. v. Dijck-San- ders. Zaterdag: 19.00 Jan Peeters, Misd. teun Franssen en Martijn Rieter. Kollektanten: Zaterdag Fr. Hen drix, zondag 10.00 G. Ewals 11.30 Henk van tilburg. Kerkpoetsen Donderdag Mevr. Arts-Cremers en Mevr. Broers. Vastenactie een grote verrassing We stonden op 2027,60 toen iemand wilde weten of het nage streefde bedrag 10.000,- was Ja Dat was zo. Nou dan wilde hij het ontbrekende geld wel aanvullen, en zo is het eindbedrag 10.000,- geworden en is het doel bereikt. Hartelijk dank. RECTORAAT V RED EP EEL Zaterdag: H. Bernadette Soubirous 19.00 fam. Peeters-Janssen. Zondag 4e zondag van Pasen. Roepingenzondag 10.00 t.i.t. van LVB wegens feest van Bernadette. Maandag: H. Landricus 8.30 Bijz. Int. (m.j.) Dinsdag: 8.30 tot intentie. Woensdag: 8.30 fam. nabuurs v.d. Broek. Donderdag 8.30 ter ere van H. Sacrament. Vrijdag: H. Anselmus geen mis om 8.30 uur. 13.30 Huwelijksmis de Mulder-Vissers. Zaterdag H. Adelbertus 19.00 Fam. Arts-Herpers. Ook Vormsel van onze kinderen door kan. v.d. Valk Misdienaars Zaterdag: Martien v.d Heuvel en Peter Botden. Zondag Bart Marcellis en antoon van Hoof. Lectoren zaterdag: Josine Claessens. Zondag Jan Claessens Roepingen zondag volgens de woorden van Christus zelf is gebed een van de grote middelen om roepingen te verkrijgen. Bidden we wel eens voor roepingen. Vergeet niet ook de vormelingen te gedenken in uw gebed. RECTORAAT SMAKT Zaterdag 19.00 avondmis t.z.i. en voor fam. v.d. Akker-Kaemans. Zondag: 8.30 H. Mis te Holthees voor geestelijk en tijdelijk welzijn en v.b.i. 10.00 hoogmis voor slagen van een examen fam. piKees Kin, Trudy Vermeulen en Rob Koning en v.b.i. Woensdag: 9.30 H. Mis t.e.v. de H. Jozef uit dankbaarheid en t.z.i. Vrijdag: 9.30 H. Mis voor rector Creemers en Rector Heynen en v.b.i. Afgelopen week hebben een aan tal gemeentelijke commissies hun visie gegeven over de nota "hoe vrouwvriendelijk is Venray?" en de in die nota gedane voorstellen. Over het algemeen konden de commissieleden zich met de kon- klusies en aanbevelingen vereni gen. Maar. zo werd er terloops opgemerkt, met evenveel recht kan men spreken over man- en kinder- onvriendelijke situaties in onze ge meente. Ook zij voelen zich op bepaalde plekken niet altijd happy. Volgens wethouder Claessens is het beleid van het college er in deze op gesteld, dat men bij klachten over vrouwonvriendelijke situaties de zaak eens gaat bekijken en zo mogelijk maatregelen neemt. Indi viduele maatregelen dus. Een alge meen beleid kan men in deze toch feitelijk niet uitstippelen. Dat vond ook het CDA. De wense lijkheid van een lampje hier en een lampje daar, zoals in de enquetes verwoord, mag er niet toe leiden dat de bezuinigingen van de laatste ja ren weer worden teruggedraaid. De WD vroe^ zich af, of een respons van 76 min-of-meer volle dig ingevulde enquêteformulieren representatiefis voor een gemeente van 35.000 inwoners. Dat vond de PvdA nu juist van wel, want de ingediende enquête formulieren waren aangevuld met gegevens uit andere gemeenten. De ze partij pleitte óók voor beter openbaar vervoer, ook in de avon duren èn mogelijk goedkoper taxi vervoer. De faktie Van de Vorle kon zich ook met de aanbevelingen en kon- klusies in het rapport verenigen. Helaas had men niet naar deze frak- tie willen luisteren, want die had er al jarenlang op gehamerd dat bezui nigen op openbare verlichting zich zou wreken op de veiligheid van de burgerij. Maar ook nu luisterde nie mand naar hem... En de WD was het er toch nog niet helemaal mee eens. Een vrouwonvriendelijk Amsterdam is heel wat anders dan een vrouw onvriendelijk Venray. Slechts 76 in gevulde enquêteformulieren is te weinig om een goed inzicht te kun nen krygen. Arbeidstherapie mag klii iets van deze tijd, maar is het niet. In de Venrayse Psychiati centra was reeds ver voor de arbeidstherapie of bezegheidstlii pie een veel voorkomende a Een onderdeel daarvan was ini vatius het maken van matten van sisaltouw. Grotendeels gel* de het vlechten van de matten heel met de hand. maar er wj ook enkele op weefgetouwen lijl de apparaten beschikbaar. De s van deze week geeft daar een bi van. In 1932 verschafte dit werk 170 patiënten een nuttige bt heid. Er werden toen bijna 24,( matten vervaardigd dus nog g honderd per werkdag. Die 170 tenvlechters stonden in de n plaatsen onder toezicht van sl« een broeder en twee verplegen In de tweede helft van de den jaren, toen de economische <j zich op alle gebied deed voej nam de mattenproduktie op St: vatius met de helft af... INBRAAK TIJDENS VERHUI2 Terwijl bewoners van het St rispark naar de nieuw aangebo woning aan het verhuizen vi hebben onbevoegden zich toeg tot de woning weten te verschal Ontvreemd werden de overgo: nen, de vitrage, een 4-pits ga nuis en een plantentafeltje. alles heeft een waarde 1.400,-. Gri ZOI Eni Ma I Eni Do Do Gf Onder opnieuw bet motto „d globaal, maar bandel lokaal", o niseert de Protestantse Kerka meenschap Venray e.o. een ai rond één van de thema's van Consiliair PROCES' heelheid de schepping." Centraal zal dan die avond staan: de toestand bodem, water en lucht in en Venray. Datum 19 april avond gaat van start met het vertoi van de film „om te bewerken a bewaren". Daarna zullen twee spreken milieuproblematiek inleiden, nl. Wijnands, ambtenaar van de gen* te Venray t.b.v. milieuzaken en* A. Schut, provinciaal consi natuur- en milieu-educatie No Brabant. De avond wordt geho» in de Protestants Christelijke school „De Hommel", Oostsii 39, Venray, aanvang 20.00 i Iedereen is van harte welkom, initiatief wordt mede onderste door de basisgroep „Heel de ki Heel de wereld". TABÉ GOEDE NAAM Op zekere morgen wordt gemeenschap opgeschrikt door bericht dat een alom bekend geacht persoon vermoord is troffen in zijn woning. Het slacbi fer is een wat ouder persoon, vertrouwde verschijning in de plaï lijke straten. Een beminnelijk mens, die in werkzame bestaan velen behulpa was. Alleenstaand, hetgeen vam sprekend was, zonder veel naden of bijgedachten. En nu is hij dood gevom Kennelijk vermoord. Van de ma denaar of moordenares ontbreek! spoor. Maar dan komt al snel geruchtenstroom op gang. Over mens, zoals iedereen hem geli heeft, wordt niets meer verteld, zijn beminnelijke, hulpvaardige soonlijkheid wordt niets meer ve Neen, er zouden duistere bij hem over de vloer gekomen Zijn huis werd gefrequenteerd H wordt al snel gefluisterd, individuen die je als normaal ach eerzaam mens niet diende te vangen. Ach jakkes, de man si homo te zijn... Men had hel gedacht. Er had ergens altijd al vreemds aan hem gezeten. En deed altijd zo opvallend vriendelij En zo dendert de roddelwatfl bergafwaarts, en bevuilt de ger tenmodder de vallei die samenlfl heet. Al snel is er niemand mea zich de man herinnert zoals werkelijk was en is de eersl spontane reactie op zijn spoorloos.... „Hoe kan dat zo'ne aardige vent, die geen kwaad deed..." Nu, maanden later, blijkt dal „gewoon" vermoord is door stelletje onverlaten, op zoek ordinair geld. En wat doet praatgrage volkje met dit gega Zo vlug de enge samenlf achterhaald heeft welke namen st fl gaan achter de initialen van de b e; jeugdige moordenaars, zal het dercircuit zich met volle krach! hen storten. Intussen blijft indertijd vermoorde slachtoffer ter, niet meer interessant voor en klets-lekkernij, besmeurd, be» door snelle achterklap. Begra maar niet in ere hersteld. Jammer is dat, een beetje maar in ieder geval een smet conciliair denken, dat we md mond allen zo nijver voorstaan. PARFUMERIE BYOUX Passage 12 Venray SALON DEBEAUTE ZONNEKUREN Telefoon 04780-83877

Peel en Maas | 1989 | | pagina 20