AGENDA De vlag in top GEVONDEN VANDALISME Jubilerende muzikanten In twee weken meer dan 50 fietsen gestolen Nicaragua komitee- organiseert benefietconcert Schouwburg- nieuws FILMNIEUWS INGEZONDEN OPENBARE BIBLIOTHEEK SPORTHAL DE WETTELING GESLAAGD PEEL EN MAAS Donderdag 16 februari - Pagina 3 Voor de tweede maal werd de eigenaar van een personenauto uit Mierlo, gekonfronteerd met vanda lisme in Venray. Ook werden de van binnenuit te regelen zijspiegels van de auto vernield. - Een aan de Pettenmakerstraat geparkeerde personenauto is met een scherp voorwerp "bewerkt". Voor de eigenaar een schadepost van 1.000,--. - Een aan de Boldrik geparkeerde personenauto bleek ook vernield te zijn. Daar was kennelijk getracht in de auto te komen, maar dat is niet gelukt. Nu is er sprake van schade aan het portierslot. Kosten 450,--. Vandalen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag hun lusten bot gevierd en het uitrukken en weg gooien van enkele tientallen berm paaltjes langs de Merseloseweg ter hoogte van de Pas. Ook waren an dere borden omgedraaid. Juist het uitrukken en wegwerpen van bermpaaltjes kan zeker in de nachtelijke uren en tijdens mist ge vaar voor de weggebruikers opleve ren. - Een viertal voor garage Van H. aan de Raadhuisstraat geparkeerde personenauto's, zijn door vandalen zwaar beschadigd. Zowel de anten nes, de ruitenwissers, de spiegels en de kentekenplaten werden vernield. - Weer werd basisschool "De Foekepot" besmeurd. Nu was met rose-rode verf de muren bespoten. Verwijdering gaat een bedrag van 740,-- vergen. - Basisschool "Den Bongerd" kan weer enkele honderden guldens besteden voor vervanging van twee kapot gegooide ruiten. - Waren tijdens de carnavalsdagen al enkele openbare telefooncellen vernield, aan het lijstje moeten er weer twee worden toegevoegd, want ook de telefooncel bij de Amrobank en een op het PCV-terrein geplaatste cel waren door vernieling onbruik baar gemaakt. Zondagavond is er feest in Merselo. Tijdens een concert door de Kerkelijke Fanfare St. Oda ('s avonds om 20.00 uur) zullen er een aantal jubilarissen gehuldigd worden voor hun uitzonderlijke verdiensten in deze fanfare. De heren Tien Hoenselaar, Michel Janssen en Antoon Poels zijn dan 50 jaar lid. Tien jaar lid zijn de dames Hannie Clabber-Poels, Arna Gielen- Michels, Dorothé Peeters en Truus t Wismansv Maar ook de fanfare als geheel wordt gehuldigd. Drie jaar op 'n rij heeft men immers het predikaat "zeer goed" verworven op het peeltoer- nooi. En dat is voor de "Commissie Peeltoernooi" aanleiding een ere penning uit te reiken. Zoals gezegd, heeft een en ander plaats tijdens een concert, dat begonnen wordt met een uitvoering door de drumband, waarna de fanfare haar muzikale klanken zal laten horen. Ook na de huldiging is het weer de fanfare die dit muzikaal gebeuren op een prettige maar ook stijlvolle manier zal besluiten. Ieder jaar worden er rond de carnavalsdagen méér fietsen gestolen dan in andere tijdvakken. Zo zijn er in de eerste 14 dagen van deze maand 52 aangiften van fietsendiefstal bij de politie gedaan. Negen gedupeerden kon de politie al direkt helpen, want hun fietsen stonden op het politie bureau, nadat ze elders in de gemeente gevonden waren. Alle gedupeerden raden wij aan, om nog maar eens naar de politie te gaan, want deze week is het aantal gevonden fietsen met 24 uitgebreid. Op geen van deze rijwielen is de postcode vermeld. Jammer, anders was het terugkrijgen "een fluitje van één cent". Binnenkort zal de politie weer een kijk- en mogelijk ook een verkoopuur van gevonden fietsen houden. Het Nicaragua Komitee Venray organiseert op zondag 19 febr., in de Bonte Koe, een benefiet concert voor het gezondheidsprojekt in Nagarote in Nicaragua. De opbrengst van dit concert zal in zijn geheel besteed worden aan dit door het Nicaragua Komitee geadopteerde gezondheids projekt. Het concert wordt verzorgd door de groep LOPEND VUURTJE. De Eindhovense groep LOPEND VUURTJE is een uit 15 leden bestaande zanggroep, met begeleiding van o.a. accordeon en gitaren. De groep heeft als doel, om op eigen wijze - met de muziek dus - een bijdrage te leveren aan een meer menswaardigere samenleving'. Onder werpen waarover gezongen wordt hebben zodoende te maken met de aktualiteit van de afgelopen jaren en met akties die in die periode gevoerd zijn door b.v. de vredesbeweging, wereldwinkels, Greenpeace, Amnesty International, anti-fascistische orga nisaties e.d. Zo afwisselend als de onderwerpen zijn ook de muzikale stijlen van de groep. Naast blues, smartlap en volksmuziek worden b.v. Latijns- Amerikaanse liederen vertolkt en liederen uit Zuidelijk Afrika. Een groot gedeelte van het repertoire is door de groep zelfgeschreven oftewel van een eigen tekst voorzien. Naast dit optreden zal er een tentoonstelling over de gezondheids zorg in Nicaragua te zien zijn en zal er een stand zijn van het Nicaragua Komitee met informatiemateriaal. Uiteraard zal er ook met de pet worden rondgegaan. Aanvang 16.00 uur, einde 20.00 uur. PROMOTIE VOOR 10 KAPPERS EN KAPSTERS HUB FASHION!! De onlangs gegeven cursus "kleu ren van het haar in als zijn facetten" werd met goed gevolg afgelegd door 10 kappers en kapsters van Hub Fashion. De 10 gelukkigen kunnen zich vanaf nu kleurspecialisten noe men. In deze cursus werd vanzelfspre kend veel aandacht geschonken aan de kombinatie huid en haar; op de konsekwenties van het haar kn het modisch aspekt van de haarbehande- ling. Een goede keuze bij elk haartype zal een daadwerkelijke gezonde gekleurde haarstruktuur op leveren. In iedere vestiging van Hub Fashion Kappers is zo'n kleurspecia- list vanaf nu aanwezig, niet alleen voor de kliënt maar ook om de opgedane kennis 100% over te brengen op andere medewerkers. REE GEDOOD Een op de Loonsedijk overstekende reegeit werd door een personenauto, bestuurd door een 45-jarige inwoner van Venray, aangereden. Het dier overleefde de botsing niet. Het kadaver werd op de voorgeschreven wijze afgevoerd. REE AANGEREDEN Weer sneuvelde een reegeit, nu bij het oversteken van de Beek weg. De. eigenaar van de personenauto zit met een flinke schadepost. Het dode dier werd op de voorgeschreven wijze afgevoerd naar een poelier. Op 1, 2 en 3 februari vond weer het jaarlijkse matinee plaats van de scholenge meenschap Jerusalem. Leerlingen van deze scholengemeenschap verzorgden een avondvullende voorstelling in de schouwburg. Er werd een gevarieerd program ma geboden met veel zang, dans en cabaret. De belangstelling van de kant van de ouders was zo groot, dat overwogen wordt om volgend jaar geen drie maar vier voorstellingen te verzorgen. Nog geen zeven maanden nadat Bouwmaatschappij Janssen de "Re sidentie Henseniusstaete" op papier aan de pers presenteerde, is de vlag in top gegaan, als teken dat het hoogste punt bereikt werd bij deze grootse bouw op het voormalige grondgebied van "de Gouden Leeuw". Was het eerst de bedoeling, dat de bouw in het komende najaar gereed zou komen, nu ziet het er naar uit, dat al vóór de bouwvakvakantie de laatste hand aan het projekt gelegd kan worden. De uitzonderlijke zachte winter heeft praktisch geen of maar zeer weinig verlet opgeleverd en het zou al heel gek moeten gaan, willen de komende maanden zó slecht worden, dat er niet gewerkt kan worden. Zoals intussen wel bekend is behelst "Henseniusstaete" straks een winkeloppervlakte van 1700 m2, gekoppeld aan een magazijnruimte van nog eens 600 m2. Boven de winkelruimte is men momenteel al de 49 woningen aan het afwerken. Dat is ook het geval met de drie begane- grond-woningen in het verlengde van de voormalige brouwerij. Naast de brouwerij en vóór de drie genoemde woningen komt een par- keerstrook voor de bewoners van "Henseniusstaete". Het biedt plaats aan circa 30 auto's en sluit als het ware aan, aan het grote parkeer terrein "de Gouden Leeuw" dat plaats biedt aan 350 auto's. De nu nog dichtgespijkerde passage langs de Algemene Bank Nederland èn het nieuwe komplex, vormt straks een doorgang naar een binnenpleintje en vervolgens naar het genoemde grote parkeerterrein. Ook is inmiddels bekend gewor den, dat Albert Heijn de totale winkeloppervlakte van "Hensenius staete" gehuurd heeft. Maar, van wege een afspraak tussen Torro en TONEEL Toneelgroep de "VLASBLOEM" uit Oostrum zal a.s. zondag 19 febr. een uitvoering verzorgen in de schouwburg van Venray. Zij brengen voor u het blijspel in drie bedrijven: PAS OP VOOR DE BUREN, geschreven door Hans van Wijngaar den. Enkele rollen worden weer in het Venrays dialekt gespeeld. Korte inhoud van dit blijspel. Het spel speelt zich af in de gezellige huiskamer van dokter Pil, die met zijn vrouw op vakantie is. Die vakantie werd aangeboden door buren en vrienden. Het ontbrekende geld voor deze vakantie wil buurman Van Dalen bijeen krijgen door dokter Pils-woning, tijdens diens afwezig heid, te verhuren aan een ouder "boeren echtpaar". Daarbij heeft men echter geen rekening gehouden met het feit, dat de dochter van de dokter, die studeert in Leiden, plotseling besluit om een paar dagen naar huis te komen. Samen met haar nagereisde vriend Aart Schilperoort, raakt Jozé Pil in de meest amusante verwikkelingen betrokken. Neem daarbij nog wel de haast altijd iets mankerende Klare Mier en de klucht is kompleet. De spelers in dit spel zijn: Jan van Dalen - J. Pijpers, Klazien zijn vrouw - L. Franssen-Hoex, Hannes van Aalst - G. Lemmens jr., Koba zijn vrouw - A. Selder-Verhoeven, Jozé, dochter van dr. Pil - N. van Reenen-Coopmans, Aart Schilper oort, haar vriend - H. Daniels, Klara Mier - C. Kok. Donderdag 16 februari: HARRY SACKSIONI SOLO De uitgebreide solo-tournee, waar- meer gitarist Harry Sacksioni vorig seizoen de Nederlandse schouwbur gen aandeed, was zo gigantisch succesvol, dat hij heeft besloten dit seizoen met een deels nieuw pro gramma dit gegeven verder uit te bouwen. Natuurlijk ontbreekt een nieuwe selektie van z'n oudere nummers hierin niet. Een aantal van Harry's nieuwe komposities hebben een ritmies, anderen een welhaast filmies karak ter. Deze zaken, gekoppeld aan zijn onnavolgbare gitaartechniek en z'n persoonlijkheid op het toneel, zullen voor velen een goede rede zijn om dit optreden van deze snarenvirtuoos niet te missen. Boekhandel van den Munckhof is ook 's maandags de gehele dag geopend gemeente, mag Albert Heijn daar de eerste jaren nog geen levensmiddelen- bedrijf vestigen. Te verwachten is, dat Albert Heijn zolang een non- food-afdeling in het pand zal vestigen en de voorlopig overtollige winkel ruimte tijdelijk zal onderverhuren. Het ziet er naar uit, dat Bouw maatschappij Janssen, direkt na het gereedkomen van "Henseniusstaete" zal starten met de bouw aan het Kapelaanspad, de Schoolstraat en het Schoutenstraatje, waar eveneens win- Dinsdag 21 februari: EEN GAT IN DE LUCHT nieuwe one man show van PAUL VAN VLIET: Vanaf 1 oktober 1988 is Paul van Vliet met zijn nieuwe show op tournee door Nederland. "Een gat in de lucht" wordt door Paul van Vliet zelf omschreven als een levenslied van twee uur, waarin de jaren tachtig worden bezongen, gespeeld en bespot. De show is voornamelijk samen gesteld uit nieuwe verhalen, nieuwe liedjes en nieuwe komische mannen. De muziek, die met een eigentijdse sound vele muzikale stijlen omvat, is gecomponeerd door John Eskes met bijdragen van Klaas van Dijk. Woensdag 22 februari: FIESTA FLAMENCA Een programma dat "Fiësta Gitana" heeft opgevolgd is FIESTA FLAMENCA. FIESTA FLAMENCA is dus weer een groot feest van de zigeuners geformeerd uit Spanjes beste Fla menco-dansers. Een bruisend wild en spontaan feest dat liefhebbers van het Spaanse temperament in vuur en vlam zal zetten. Voor de liefhebbers is dit een programma dat men niet ongezien voorbij mag laten gaan. JAN RAP EN ZIJN MAAT ook in Venray in wereldpremiere. Met veel belangstelling werd uitge zien naar de verfilming van Jan Rap en zijn maat temeer daar het boek en het toneelstuk zulke grote suksessen werden. Na het zien van de persvoorstelling mogen we rustig stellen, dat de film volledig geslaagd mag worden genoemd. Het verhaal is bekend. Een eigentijds beeld over problemen van jeugd en toestanden in een opvang tehuis. "Jan Rap en zijn maat" gaat over jonge daklozen die, eventjes maar, zoeken naar een plaats om op adem te komen. Aan de andere kant staan de sociale werkers. Ze worden heen en weer geslingerd tussen goede bedoelingen en praktische moeilijk heden. Wat in wezen een opvangcen trum is, begint veel te lijken op een psychiatrische instelling. Het boek deed veel stof opwaaien. De film zal dat eveneens doen. Het verhaal spreekt iedereen aan en is bijzonder herkenbaar. Er wordt formidabel geakteerd door o.a. Jasperina de Jong, Paul de Leeuw, John Leddy, Marc Hasewinkel, Jack Spijkerman e.a. Een film die een van de voltreffers van 1989 gaat worden. Geprolongeerd worden BIG en WILLOW. "Big" is het grote sukses in Amerika/en blijkt ook in Venray enorm aan te slaan. Het gaat over een jongetje dat graag groot wilde zijn en dat ook wordt. Alleen zijn kinderlijke manieren blijven steken. Dat geeft de dolste situaties en voor het publiek valt er dus heel wat te lachen. De film wordt vanwege de premiere "Jan Rap en zijn maat" overgeplaatst naar Studio 1. Dus zijn er minder plaatsen en is het raadzaam tijdig aanwezig te zijn. WILLOW is een uitermate spekta- kulaire film van George Lucas, de maker van o.a. Starwars en Indiana Jones. De film is dus van hetzelfde grootse formaat. Terecht gaat de film daarom zijn derde week in. Nieuw is deze week LICENCE TO DRIVE, een fil mover branieschop pers die pas hun rijbewijs hebben. Ook dat geeft aanleiding tot gekke situaties. kels en bovenwoningen gerealiseerd gaan worden. En is dèt bouwprojekt klaar, dan zal zeker al de derde fase van De Bleek (winkels en woningen tot aan Schouwburg en Schoolstraat) in bewerking zijn. Op dat moment mag de totale uitbreiding van Venrays winkel centrum wel even tot rust komen, om te wennen aan dat wat in enkele jaren tijds hier werd verwezenlijkt.... KONSUMPTIEBONNEN "»T HOF VAN ROOY" Zaterdagavond vóór Vastelaovend bracht ik 'n bezoekje aan bovenge noemde gelegenheid. Aldaar heb ik 'n aantal konsumptiebonnen gekocht, tevens met het oog op de dagen die zouden volgen. Helaas, door onvoorziene omstan digheden, ben ik niet meer in de gelegenheid geweest deze bonnen te kunnen verbruiken. Op dinsdagavond om 23.30 uur werden de bonnen niet teruggenomen omdat "het nog te vroeg was". Daags daarna (aswoensdag) bleek na 'n telefoontje met de kastelein dat de bonnen niets meer waard waren. Het zou wellicht beter zijn als de gemeente, bij het verlenen van 'n exploitatievergunning voor deze tent, uitziet naar 'n meer klantvriendelijke kastelein. Ik bedoel 'n kastelein die minstens z'n klanten in de gelegen heid stelt om eventueel overgebleven konsumptiebonnen in te kpnnen ruilen. Als de harmonie Euterpe en het V.M.K. dit doen, na exploitatie van de Schouwburg, dan zou 'n "profes sionele" kastelein dit toch ook moeten kunnen. Nietwaar, meneer de exploitant....? Veel plezier met de centen waarvoor u niets heeft hoeven doen. Ik denk dat er nog veel meer mensen zijn in het Venrayse die zich op deze wijze goed bekocht voelen. M.C. (naam bij redaktie bekend) *- Carnaval's perikelen "Brukske" Mensen, hebben jullie het ook gehoord: van de kinder optocht in 't Brukske?! Een optocht, ontstaan door het niet goed funktioneren van een buurtver eniging èn de weigering van het stichtingsbestuur, van de "Wijk Brukske", om mede te werken aan niet-commerciële aktiviteiten voor de kleintjes (zie foto). Om maar niet van de 'grote' kinderen te spreken, want dat is helemaal een hopeloos gedoe! Het bestuur van de buurtvereniging vraagt zich af, "waarom" de grote kinderen van 16 tot 20 jaar, niet komen met ideeen of activiteiten. Dat is heel logisch: ze worden gewóón geweigerd in het wijkgebouw en wel door de "stichting", met het excuus: we kunnen niets met of voor jullie doen! Ideeen genoeg, maar de wil tot iets of uitwerking van de ideeen is er niet! Mogelijk ontstaat er door deze brief een mentaliteit bij onze buurtvereniging om op te komen voor de leden; en niet voor een stichtingsbestuur van de wijk, die probeert om" op commerciële wijze hun „budget" sluitend te krijgen. Geschreven en getekend door enkele verontrustende buurtbewoners. Reakties na 18.00 uur, tel. 80145. Leesprogramma 1989: EEN KAST VOL HELDEN!!! De jeugdbibliotheek Venray orga niseert van 22 februari tot 22 april een leesprogramma over HELDEN. Er zijn helden in alle soorten en maten, zoals Tijl Uilenspiegel en Pietje Bell of zelfs een popster als Madonna. Hou je van heldhaftige Indianen, oorlogshelden, rauwe zeebonken of andere dappere en moedige helden, lees dan mee. Wat moet je doen? Vanaf 22 febr. staan de boeken over het onderwerp HELDEN apart. Bij ieder boek zit een verwerkingsvel met enkele vragen. Lees een boek, beantwoord de vragen en kleur eventueel de tekening en lever deze in bij het inlichtingen bureau op de JEUGDAFDELING. Je krijgt daar een sticker (stempel) op je leespas. Heb je 5 boeken gelezen, dan is je leespas vol en krijg je een beloning. Je kan lezen tot 22 april 1989! Doe mee!!! Lees een boek en vraag dan een leespas op de jeugdafdeling. Abonnementen voor de jeugd tot 18 jaar gratis!! Openingstijden Maandag 10.00-12.00 uur Dinsd. t/m donderd. 14.00-18.00 uur Vrijdag 14.00-21.00 uur Zaterdag 10.00-13.00 uur Donderdag: Atletiekclub Manual Rooyse VK Vrijdag: Rank Xerox Jumpers ZVV Venray-FC Litax 't Huukske-Inter'80 't Huukske 2-Veronica 2 De Steeg-Internos Zaterdag M.W.C.V. Korfbal Venrode 2-Veronica 3 Venrode-FC Hento 2 Dames Venrode-Jeanssh. Dames Venrode 2-SVCB Manual Jumpers ZVV Venray 2-Siebers Fr, Zondag: Korfbal Manual MWCV 16.30-17.30 17.30-21.00 20.00-23.30 16.30-17.30 17.30-19.30 19.30-20.30 20.30-21.30 21.30-22.30 22.30-23.30 08.00-09.00 09.00-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-18.30 18.30-21.30 21.30 09.00-14.00 14.00-16.00 16.00-23.00 Maandag: Gemeente" 16.30-17.30 Rooyse VK en Manual 17.30-19.00 Rooyse VK 19.30-20.30 SVCB 2-DZWS 20.30-21.30 SVCB-IVO 21.30-22.30 Bonte Koe-Noord W. DS 22.30-23.30 Dinsdag: Rooyse VK 17.30-21.00 Manual 20.00-21.00 Badminton 21.00-23.30 Woensdag: Gemeente 16.30-17.30 Badminton 17.30-22.30 Sjoelen 20.00-22.00 De Wieën-ZVV Rooy 22.30-23.30 Rob Bloemen slaagde voor Magis ter Artim (drs). Duitse letterkunde, nieuwe geschiedenis en politiek. Hij studeerde aan de Ludwig- Maximiliaan Universiteit in Miinchen. Op 9 februari jl. slaagde aan de katholieke Universiteit Nijmegen Marcel Drabbels uit Venray voor het doctoraal examen Natuurkunde. Wit/rood poesje ongeveer 3 maanden oud, zwarte poes met goudkleurige vlekken ongeveer 5 maanden, blauw kinderhandschoentje (rechts), grijze overjas maat 3/4 merk Van Tilburg met grijze sjaal, bruine portemonnee, zwarte portemonnee, grijze porte monnee, zwarte portemonnee, kin- derarmbahdje zilver met plaatje opschrift "Simone", sleutelbos in etui, 5 sleutels aan een ring, lipssleutels, 5 sleutels aan bos, 3 sleutels aan label, "3 sleutels aan bos, sleutel met rood kapje, bos met 7 sleutels waaronder 1 lipssleutel, grijs damestasje met schouder koord, zwarte tas, groene kruiwagen, rood skateboard, zwarte lensdop, witte integraal helm, 3 kunststof tuinstoe len. Voor inlichting kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot de admini stratie van de gemeentepolitie Ven- ran, tel. 04780-84888, tst. 224. ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen, R.E. Gabeler. T. Lank- veld, H. Schraven en J. Wittgen: W. BLOEMEN Stationsweg 15, lel. 81465 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon, F. de Muinck Keizer, F. Schmeetz, T. van Thiel, D. Vercauteren en J. de Vocht: DR. COENEN Patersstraat 60, tel. 88800 DR. KEIJZER van Beurdenweg 10 Ysselsteyn Tel. 04785-1777 van vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur deze regeling geldt ook met carnaval ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN ST. ODA Passage 1, tel. 81255 Van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrijdag. Openstelling zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitslui tend na telefonische afspraak neemt waar: G. VALLEN, tel. 86605 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK M.J. van Winden E.M. Ruymbeek J.M. van Winden W.H.M. de Vocht Behandeling in het weekend volgens telefonische afspraak W.H.M. DE VOCHT Stationsweg 13, tel. 81336 DIERENARTSENPRAKTIJK W.H. Kremer en W.G.A.M. Loonen en G.W. Gelling. Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag volgens afspraak G. GELLING Julianasingel 24, tel. 10956 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van Mevr. Raay- makers, Mevr. van der Reis, Mevr. Tiggeloven en Mevr. Vermazeren. MEVR. TIGGELOVEN Blauwververstraat 30, tel. 82411 Vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKD1ENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van Mevr. van der Reis en Mevr. Tiggelo ven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR. VAN DER REIS Overloon, tel. 04788-1327 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en :s avonds tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray, Meerlo en Wanssuirt is bereikbaar via Tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede hel doorge ven van boodschappen is er gelegenheid van maandag t.m. vrijdag van 12.00-13.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uit leenartikelen kunt U terecht van maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleegkundige van de week enddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na ge bruik z.s.m. terug te bezorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gehoorscreening: Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Zwangerschapgymnastiek: Aanmeldingen via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum ,,De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur, telefoon 83859 Zuigelingen- en kleuterbureau uitsluitend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum „Landweert" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige op maandag, woensdag en vrijdag van 11.30-12.00 uur, en dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur telefoon 88273. Wijkgebouw Ysselsteyn Litsenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woens- dag en vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur. Telefoon 04785-1492 GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5, Tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelijks van 9 tot 10 uur. ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openingstijden: ma. t.m. do. 8.30-12.45 uur en 13.15-17.00 uur. vr. 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur. INFO 3 Informatiecentrum van de provinciale nutsbedrijven PLEM, LIMAGAS en WML Past. Wijnhovenpark 1,5801 BZ Venray tel. 04780-86333 Geopend ma. t.m. vr. van 9.00-17.00 uur ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84163 Bereikbaar weekend van 9.00-11.00 uur en van 19.00-20.00 uur. gratis spreekuur ADVOCATENKANTOREN VENRAY Iedere dinsdag en donderdag van 5 tot 6 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP De Clockert, Bergweg 4 Spreekuur alleen na telefonische afspraak tijdens kantooruren 85968 of 04950-30345 ALG. MAATSCHAPPELIJK WERK De Clockert, Bergweg 4 Tel. overdag 83100, daarbuiten 077-548888 REUMA PATIËNTEN VER. VENRAY Tel. 82750

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3