VERENIGINGSNIEUWS GLA L.V.B. FNV Crescendo Venray's Mannenkoor M.M.S.K. ST. PETRUS BANDEN Orkestvereniging Venray Bojema - Saltarello Vocaal ensemble Arabesque VENRODE Ars Musica Koninklijke Harmonie Euterpe Fanfare O.L.V. Gilde Holthees-Smakt Jongerenkoor CHRISKO Zangers van St. Frans De Bandelieren Kinder- en Jeugdkoor De Vredesklokjes VENRODE Wijk Noord-West Huisvrouwen- kontakt Brukske Wijkvereniging Veltum PEEL EN MAAS Jeugdnatuurwacht Wijkgebouw Op 't Nipperke Theobaldusgilde Overloon Geschied- en Oudheidkundige Kring WAO/AAW belangengroep OJC IDUNA R.K. Bond voor ouderen Vogelmarkt te Wanssum VOLKSDANSEN Veldeke Venray Jong Nederland Katholiek Vrouwengilde De Springplank O.J.C. DINGUS Rode Kruis DERDE ORDE Amnesty PEEL EN MAAS Donderdag 16 februari - Pagina 11 Donderdag 16 februari om 19.30 uur repetitie le bassen en om 20.00 uur gehele koor. Donderdag 23 februari om 19.30 uur repetitie 2e bassen en om 20.00 uur gehele koor. Woensdag 22 februari bestuursver gadering. Donderdag 30 maart algemene jaar vergadering in de Wieënhof. Afmelden: A. v. Gestel, tel. 83846. Agenda: 21 febr.: bestuursvergadering. 5 maart: majorettensolistencon- cours Wanssum. 12 maart: drumbandsolistencon- cours Venray. Afmelden bij ziekte: mini/majo- retten: mevr. Maassen, tel. 85026; muzikanten: T. Huybers, tel. 87380. Woensdag 22 februari en 1 maart repetitie symfonie-orkest o.l.v. L. Boogaarts in de schouwburg van St. Anna öm 20.00 uur. Afmelden bij M. Grootemaat, tel. 80358. Woensdag 22 februari en 1 maart repetitie voor „En Bloc" om 20.00 uur in de muziekschool o.l.v. A. Thijssen. Afmelden bij P. Houba, tel. 87362. BOJEMA Vrijdag 17 februari. Om 18.45 uur gezamenlijke repetitie Vrijdag 24 februari. Om 18.45 uur gezamenlijke repetitie. Zaterdag 25 februari. Tussen 10.00 en 12.00 uur optreden i.v.m. de OPEN DAG. Om 9.45 uur aanwezig zijn in de aula van het Boschveldcollege. Denk aan je eigen standaard. SALTARELLO Zondag 19 februari. Om 10.30 uur gezamenlijke repetitie. Zaterdag 25 februari. Tussen 10.00 en 12.00 uur optreden i.v.m. de OPEN DAG. Om 9.45 uur aanwezig zijn in de aula van het Boschveldcollege. Denk aan je eigen standaard. Afmeldingen uitsluitend bij P. Fal- co Franken tel. 85855. Gem. zangvereniging Zondag 19 februari hoeven we de hoogmis niet te zingen. Zondag 2 april zingen wij tijdens het ochtendconcert in de schouwburg. Iedere woensdag houden wij onze repetitie van 18.00 tot 19.00 uur in de Kemphaan aan het Kennedyplein. Contaktpersonen: Mevr. v. Meijel, tel. 82133 of Mevr. v.d. Ven, tel. 81317. Op 16 februari repetitie van 20.30 tot 22.00 uur. Afmelden bij André, tel. 88131. DAMESKOOR Woensdag 22 februari om 19.30 uur repetitie laatstbijgekomen leden voor herhaling repertoire en om 20.00 uur repetitie voor het hele koor. Zaterdag 25 februari avondmis in de Vredeskerk om 19.00 uur. Zondag 5.maart ons concert in de schouwburg om 11.30 uur, samen met de fanfare uit Meerlo. Woensdag 8 maart om 20.00 uur onze jaarvergadering. Als U verhinderd bent, wel graag even afmelden bij mevr. v.d. Beke- rom, tel. 83332 of bij mevr. Sijbers, tel. 81353. Dinsdag 21 febr.: 19.30 uur repetitie voor de tenoren en om 20.00 uur voor het hele koor in de Essel, Ursulastraat. Dinsdag 28 febr.: 19.30 uur repetitie voor de bassen en om 20.00 uur voor het hele koor in de Essel, Ursulastraat. Zondag 19 maart: Zondagochtend concert in de Schouwburg om 11.30 uur. Dinsdag 21 maart: jaarvergadering om 20.00 uur in zaal In den Engel, Poststraat. Indien u verhinderd bent dan gelieve u zich af te melden bij dhr. J. Steijlen, Kolkweg 3, tel. 81221 of ■uevr. E. Coppus, Houtzagerstr. 11, tel. 82235. Oud papier kunt u deponeren in de container bij dhr. J. van Osch, Akkerweg 6. HARMONIEORKEST Donderdag 16 febr.: 20.00 uur repetitie. Zondag 26 febr.: 11.00 uur repetitie. Afmelden: H. v.d. Steeg, tel. 82539. Agenda: 16 en 23 april: eerste communie 22 april: voorjaarsconcert 29 april: koninginnedag-aubade gemeentehuis 3 en 4 juni: aspergefeesten Venray 25 juni: 25-jarig priesterfeest. JEUGDORKEST Donderdag 16 febr.: 18.45 uur repetitie. Agenda: 9 april: solistenconcours 29 april: uitvoering schouwburg plein. DRUMBAND Maandag 20 febr.: 18.45-19.30 les; 19.30-20.45 repetitie. Afmelden: clublokaal, tel. 82515. Agenda drumband: 16 en 23 april: eerste communie 29 april: koninginnedag-aubade ge meentehuis 3 en 4 juni: aspergefeesten Venray 25 juni: 25-jarig priesterfeest. Bestuur Bestuursvergadering: 20 febr. 20.00 uur. Repetities drumband Maandag 20 febr. H. Thomassen Maandag 27 febr. T. Verbeek. Donderdag 16 febr. hebben we geen repetitie; in de plaats hiervan zijn er groepsrepetities zoals afge sproken op de afgelopen repetitie avond. Noteer alvast in de agenda dat we op donderdag 9 maart de jaarverga dering hebben; op die dag is er geen repetitie. Opruimploeg van de maand febr.: Marian van Os, Henk van Os en Joost Kersten. Voor afmeldingen: Marian van Os, tel. 04781-2003 en Leo van Dijck, tel. 04780-87663. Voor opleidingen: Vic Gerrits, tel. 04782-202. Voor algemene informatie: Geert Mulders, tel. 04782-830. Sekretariaat: Marian van der Woude, tel. 04782-801. Hallo allemaal, woensdag is er weer zoals gewoonlijk repetitie. Op zaterdag 4 maart zingen wij weer om 19.00 uur in de Vredeskerk. Als je om een of andere reden niet kunt komen kun je je afmelden bij mij, tel. 04780-82826 Ben je tussen de 13 en de 30 jaar oud, dan ben je altijd welkom om eens een kijkje te komen nemen bij onze repetities. We repeteren elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur, in het zaaltje naast de Vredeskerk. Welkom. Agenda: Vrijdag 17 febr.: van 18.30 tot 19.45 uur voor alten en sopranen; van 19.15 tot 21.00 uur voor tenoren en bassen. Zondag 19 febr.: om 10.15 uur Hoogmis in de Paterskerk. Maandag 20 febr.: om 19.00 uur spelavond voor alle jongens. Dinsdag 21 febr.: om 18.30 uur alleen voor de alten. Woensdag 22 febr.: om 18.30 uur alleen voor de sopranen. Eventuele afmeldingen alleen bij dhr. Buys (tel. 81091) tussen 17.45 en 18.00 uur. Algemeen: Vanwege een verschuiving in het programma als gevolg van de carnavalszondag) zingen we ook a.s. zondag de Hoogmis. Zaterdag 18 febr.: we zingen de vormselmis om 19.00 uur. We zijn om 18.30 uur in het zaaltje. Dinsdag 21 febr.: GEEN REPE TITIE. Dinsdag 28 febr.: koorrepetitie van 18.30 tot 19.30 uur. JEUGDKOOR "TOMORROW PEOPLE" Zie agenda "de Bandelieren". Dinsdag 28 febr.: koorrepetitie van 19.00 tot 20.00 uur. Vrijdag 17 febr.: repetitie voor het hele koor 16.00-16.45 uur. Zaterdag 18 febr.: we zingen de mis om 19.00 uur - Vredeskerk. Vrijdag 24 febr.: repetitie kinder koor 16.00-16.45 uur; repetitie jeugdkoor 16.45-17.30 uur. Zaterdag 25 febr.: we zingen de mis om 19.00 uur - Grote Kerk. Als alles goed is, ligt er weer een koorbrief voor jullie klaar. Denk aan je tijd morgen. Zaterdag verwachten we jullie om 18.40 uur in het zaaltje, zonder koorkleding. Ben je ziek dan moet je je op tijd afmelden. We rekenen weer op allemaal. Hoi. DAMESKOOR Woensdag 22 febr. om 19.30 uur repetitie voor de laatstbijgekomen leden, voor herhaling van het repertoire. Om 20.00 uur de reguliere repetitie. Zaterdag 25 febr. om 19.00 urn- avondmis in de Vredeskerk. Zondag 5 maart om 11.30 uur concert in de Schouwburg tesamen met de fanfare van Meerlo. Woensdag 8 maart jaarvergadering om 20.00 uur. Als u verhinderd bent, graag uw afmelding aan mevr. Sijbers, tel. 81353, of aan mevr. V.d. Bekerom, tel. 83332. Programma Donderdag 20.00 uur eerste kaarta vond uit serie van zes. 'U mag een avond missen voor de puntentelling. Inschrijfgeld voor alle avonden samen ƒ7,50. Vrijdag 20.00 uur kienen t.b.v. reis- vereniging. Zaal open om 19.00 uur. Maandag om 20.00 uur sjoelen sjoelclub „Den Hoender". Dinsdag 9.00-10.15 uur en 10.30-11.30 uur Volksdansen o.l.v. Ans. Om 20.00 uur grimeercursus. Woensdag 14.00 uur jeugdwerk: Ren je Rot; om 20.45 uur aanmelden nieuwe leden volksdansen. Om 21.00 uur volksdansen o.l.v. Nellie, daarna nog een uurtje gezellig vertoeven. Donderdag 20.00 uur tweede kaar tavond uit serie van zes. Vrijdag 20.30 uur vrijwilligersavond Noord-West. Tot ziens in wijkcentrum „Den Hoender". Dinsdag 28 febr. bent u allen van harte welkom op onze ochtend over "Zelf kaas maken". Misschien denkt u, dat dat heel ingewikkeld is of zeer dure apparatuur vereist; misschien vraagt u zich wel af, of je dat zomaar thuis kunt doen. Komt u daarom kijken en oordeelt u zelf! Het programma duurt van 9.00-11.15 uur en vindt plaats in wijkcentrum de Kiosk, alwaar ook een creche aanwezig is. Deelname aan de ochtend kost 2,75, incl. 1 kop koffie. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar Lenie Gosling (tel. 81059) of Ria v. Brederode (tel. 87042). Tot ziens. Agenda knutselclubs 21 en 22 febr.: kleien. 28 febr. en 1 maart: spijkerplank. Overige aktiviteiten: 1 maart: kienen in het wijkcen trum. 5 maart: uitreiking van het zilveren Schöpke in het wijkcentrum. 25 juni: zeskamp spelen op het terrein aan de Pettenmakerstraat. Elke dinsdag dansen voor ouderen (50 in het wijkcentrum Ook toegankelijk voor mensen van buiten de wijk. 'n leesbare krant Hallo Jeugdnatuurwachters, enkele weken hebben jullie niets vernomen i.v.m. carnaval, maar we gaan nu weer van start met onze akties. Deze week ontvangen jullie of hebben jullie al een bouwpakket voor het maken van een nestkastje ontvangen. Ook ontvingen jullie de 2e uitgave voor de werkmap. Alleen de leden van groep 7 en de nieuwe leden van groep 8 ontvangen een bouwpakket met een beschrijving, hoe je het nestkastje in elkaar moet zetten. Door het mooie weer zullen de vogels al vroeg gaan nestelen, dus hang het nestkastje maar zo snel mogelijk op. Voor de andere leden, die vorig jaar al een kastje hebben gekregen is het zaak om dit kastje goed schoon te maken en daarna weer op te hangen. Hierdoor is er de meeste kans, dat het weer bewoond gaat worden. Veel sukses en tot de volgende keer. GERARD REIJNDERS schilderwerken b.v. Plataanstraat 12 Venray Tel. 82635 Zondag 19 febr.: van 19.00-24.00 uur kaarten en biljarten. Maandag 20 febr.: van 17.00-24.00 uur Bejaarden Ons Genoegen. Maandag 20 febr.: 19.00 uur biljartclub Op 't Nipperke. Woensdag 22 febr.: van 14.0017.00 uur jeugdmiddag de Spetters. 20.00 uur Toneelgroep Ventiel. Donderdag 23 febr.: van 19.00- 24.00 uur kaarten en biljarten. Vrijdag 24 febr.: van 20.00-22.00 uurCherving Gums. Jeugd van 12 tot 18 jaar. Zaterdag 25 febr.: 20.00 uur Jaarvergadering wijkvereniging Op 't Nipperke. Daarna gezellige dans avond met discotheek de "Zilverster" voor elk wat wils. Kom allemaal en kijk wat de wijk voor jullie doet. St. Theobaldusgilde haalde in 1988 'n rekord op van het oud-papier n.l. 199.500 kg. Dit maakte de sekr./penn. Ton Meijer bekend op de jl. gehouden jaarvergadering van het St. Theobal dusgilde. Voorzitter Jan Jacobs, kon in z'n terugblik Op het afgelopen jaar weer tevreden zijn. De schutters met het geweer en de kruisboog hadden weer diverse suksessen behaald. Ook de drumfanfare kon weer op 'n suksesvol jaar terugkijken, door o.a. promotie naar de le divisie. Het varkensconcours zal worden gehouden op 23 april en het bekerconcours op 16 juli. Verder werden de data vastgelegd voor de komende aktiviteiten en optredingen van zowel de schutters, de gildebroe- ders en de drumfanfare. Ook op het grote gildefeest op 16, 17 en 18 juni werd uitvoerig ingegaan. Ook werden er -weer twee nieuwe leden aangenomen t.w. Toon Hendriks en Geert Arts. Uit het jaarverslag dat door de sekr./penn. werd uitgebracht bleek dat ook 1988 weer een jaar was geweest waar weer veel aktiviteit aan de dag werd gelegd. Dit bleek wel uit het rekord aantal kg papier dat was opgehaald, bijna 200 ton papier. De jaarvergadering is a.s. maandag 20 febr. om 20.00 uur in zaal Kleeven te Geysteren. Na behandeling van de gebruikelijke agendapunten volgt om circa 21.00 uur een lezing door C.W.J. Baron de Weichs de Wenne over het landgoed Geysteren. Zoals gewoonlijk zijn ook andere belangstellenden - niet-leden dus - van harte welkom. ROMMEL-MERT De maandelijkse rommel-mert, georganiseerd door de WAO-AAW- belangengroep, wordt gehouden op a.s. zondag 19 febr., van 10.00 tot 16.00 uur, in café De Zevende Hemel, aan de Kruisstraat. In december 1986 ontstond de Amsterdams/Haagse groep TESS. Hun muziek bestaat uit een menge ling van pop en wave waarin de melodieuze zang en de eigen "sound" centraal staan. De zangeres is de Oostrumse Thea Derks. Zaterdag 18 febr. zijn zij te zien en te horen in O.J.C. Iduna. Dit optreden is de voorpremière van hun nieuwe L.P. De première is op 22 febr. a.s. in Paradiso in Amsterdam. Tess is zaterdagmorgen 18 febr. ook nog te beluisteren in het programma "Paperclip-radio" *van de N.C.R.V. Gezien deze gegevens en het enthousiasme van TESS lijkt het ons zeker de moeite waard om op 18 febr. a.s. in Iduna te komen kijken. Aanvang: 21.30 uur. Entree: 3,--. TESS bestaat uit: Thea Derks zang, Paul Dokter gitaar, Guus Glass drums, Pauline Steeman bas, Thomas Jiskoot toetsen. JAARPROGRAMMA 1989 van de Vereniging voor ouderen Venray-kom 10 jan. Kienen in den Engel, aan vang 14.00 uur. 24 jan. Carnaval in den Engel, aan vang 20.11 uur. 21 febr. Jaarvergadering in den Engel, aanvang 14.00 uur. 21 maart Kienen in den Engel, aanvang 14.00 uur. 25 april Contactmiddag in den En gel aanvang 14.00 uur en evnt. spreekburt notaris. 23 mei Busreis (middag) b.b. klok kenmuseum Asten. 6 juni Contactmiddag (met verlo ting) en event, spreekburt. 19 juli Busreis hele dag b.v. Maas tricht Provinciehuis en vliegveld Beek. Aug. vakantie. 5 sept. Kienen in den Engel, aan vang 14.00 uur. Sept. Regiodag schouwburg. To neelgroep in Huize Servatius. 3 okt. Busreis najaarsreis (bestem ming nog te bezien). 7 nov. Kienen in den Engel, aan vang 14.00 uur. 19 dec. Adventsviering in den En gel, aanvang 14.00 uur. Door de samenwerking met Het Schuttersveld kunnen hieraan een tiental aktiviteiten toegeveogd wor den. Donderdag 16 febr. 19.30 uur Schuttersveld. Toneelstuk van Mer-' selose dames. Donderdag 23 febr. 19.30 uur Schuttersveld. Kienen. Dinsdag 21 febr. 14.00 uur Jaarvergadering in de Engel. Koffie met vlaai gratis. In 't Schöpke te Veltum is iedere dinsdagmiddag dansen van 14.00 tot 17.00 uur. De aktiviteitencommissie STUDIE-MIDDAG OVER BIOTECHNOLOGIE PLANT - DIER - MENS kent u de mogelijkheden en grenzen al!!!! De werkgroep agrarische vrouwen organiseert in samenwerking met het L.V.B. kringbestuur een studiemid dag. Als spreker is uitgenodigd dhr. V. Lieshout, verbonden aan het K.I. centrum Zuid Nederland. Dhr. V. Lieshout zal ons vertellen wat biotechnologie inhoudt Daarna toont dhr. V. Lieshout ons beelden en dia's over de ontwikkelingen die technisch al mogelijk zijn. Technieken die de integriteit, de eigenwaarde van het dier aantasten, maar tevens de kwaliteiten van het dier verbeteren; het ethisch zoeken naar mogelijk heden. Samen zoeken naar het ethisch verantwoordelijk bezig zijn ten opzicht van het dier en de mens. Tot hoever kan men gaan, waar stellen we de grenzen! Wij nodigen alle leden van de L.V.B. uit voor deze leerzame middag op 20 febr. van 13.30-16.00 uur in het gemeenschapshuis te Oostrum. Kosten 3,-- voor de koffie. Er zal voldoende gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. L.V.B. OOSTRUM Woensdag 22 febr., aanvang 20.30 uur in het gemeenschapshuis. Lezing over de herintredende vrouw door Angela Bosman. Dit onderwerp behandelt het probleem van de vrouw die na enkele jaren aan het gezin te hebben besteed weer wil gaan werken. De L.V.B. organiseert in kringver- band voor al haar leden op 20 febr. a.s. in het gemeenschapshuis te Oostrum een themamiddag. De heer V. Lieshout van K.I. Zuid zal deze middag verzorgen met als onderwerp: biotechnische ontwikkelingen in de dierlijke sektor. Aanvang 13.30 uur. Kosten 3,--, incl. koffie. Vogelmarkt te Wanssum De vogelvereniging "de Gevleugel de Vrienden" Wanssum e.o. te Wanssum organiseert op zondag 19 febr. haar maandelijkse vogelmarkt. Deze zal worden gehouden van 9.30-12.00 uur in het gemeenschaps huis "de Zandhoek" (bij de kerk) te Wanssum. Gevraagd worden alle soorten kanaries,* parkieten en exotische vogels. Volksdansen overdag Voor de eerste keer bestaat er nu ook in Venray de mogelijkheid om overdag een volksdanscursus te volgen. Deze cursus duurt 10 weken, elke week 2 lesuren. De danskeuze is samengesteld uit de zogenaamde A-programma's (beginners). Wil je eens kennismaken met het volksdansen of je repertoire uitbrei den, dan is dit een gelegenheid bij uitstek. Na deze cursus bestaat de mogelijkheid om verder te gaap of geplaatst te worden in een van de bestaande groepen. Start: woensdag 1 maart a.s. Leeftijd: 35 - 50 jaar. Tijd: woensdagmprgen 9.00-11.00 uur. Plaats: wijkcentrum "den Hoender", Ursulastraat 2, Venray. Voor opgave en/of inlichtingen: Ans van der Putten, Kempweg 123, 5801 VR Venray. Op woensdag 22 febr. om 20.00 uur zal in de Wieënhof aan de Leunseweg de jaarvergadering ge houden worden. Op de agenda staat o.a. de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn A. Claessens en E. Messemaeckers. Het bestuur wil graag uitbreiden en stelt daarom voor om J. Verbeek toe te voegen. Johan Jeuken Na de pauze zal G. Linssen een unieke 40 minuten durende kleurenfilm vertonen over werken van Johan Jeuken (overl. 14-2-1982). Deze film met gesproken tekst van en met de in Venray geboren kunstenaar laat een beeld zien van bekende maar ook van een aantal onbekende olieverfschilderijen en aquarellen, o.a. opgenomen in zijn atelier. Johan Jeuken schilderde bij voorkeur Venrayse tafereeltjes zoals processies, de schoolklas, carnaval, kermis, de paardetram, schaatsen op de plaatse lijke koel etc. Stuk voor stuk vrolijk van kleur, soms met een knipoog naar het dwingende perspectief dat hem te eng was, vaak met uitbundige of stille humor, altijd vriendelijk en telkens weer met een grote liefde voor het detail. In 1981 ontving Johan Jeuken "d'n aid Venrodse Ieërepries". Ook niet-leden zijn van harte welkom. Dag jongelui, Je hebt zeker wel eens gehoord van Jong Nederland? Wie niet. Maar niet iedereen weet wat het precies inhoudt en wat de bedoeling is. Dit zal ik jullie in grote lijnen proberen uit te leggen. De bedoeling van Jong Nederland is jeugd te helpen hun vrije tijd goed en nuttig te besteden. Wij houden ons bezig met knutselen, toneelspelen, sport, zeskamp, bosspelen, speur tochten enz. We doen dit allemaal in groepsverband. Zin om lid te worden? Bel dan voor meer informatie naar: Wim v.d. Heide, Paterslaan 28, tel. 81877 of kom eens kijken bij onze blokhut aan de Westsingel. Dinsdag 21 februari a.s. om 20.00 uur in de zaal van café "In den Engel", ingang Poststraat 3 te Venray, een voorlichtingsavond over GEZOND SLAPEN door de heer Frans Lemmers uit Venray. Introducées welkom tegen een entreeprijs van 2,50 p.p. Elke donderdagavond vanaf 19.00 uur heeft het FNV Info team zitting in wijkcentrum "de Kiosk" in wijk 't Brukske te Venray. U kunt bij ons met al uw vragen terecht, of het nu voor het invullen van een studietoe lage, huursubsidie- of belastingfor mulier, of voor het opmaken van een loonberekening, of loonkontrole is. We werken bij voorkeur volgens afspraak. Voor afspraken kunt u bellen met P. Smits 04780-87933. Voor gewone vragen kunt u bellen op maandag t/m woensdag en vrijdag tussen 18.00-19.00 uur op de telefoonnummers 87312, 89043 en 87933. Voor het invullen van belastingfor mulieren van 1988 in de maand maart kunt U nu al afspraken maken op maandag t/m woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur op tel. 04780- 81795. Verenigingsnieuws dient dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd Programma Donderdag 16 febr.: kwis. Voor kinderen van 6-9 jaar. Dinsdag 21 febr.: kienen. Voor kinderen van 9-12 jaar. Voor beide groepen club van 18.30 tot 20.00 uur. DUBBELCONCERT MET VOMITO NEGRO EN THE KLINIK Zaterdag 18 februari presenteert Dingus 2 Belgische bands, te weten Vomito Negro en The Klinik. Beide bands maken harde, elektronische muziek, waarbij het moeilijk stilstaan is. Vomito Negro zwarte kots) treedt voor het eerst op in Nederland na uiterst succesvolle optredens in Belgie en Duitsland. Muzikaal zijn ze niet in één vakje te plaatsen; de nummers varieëren van keiharde elektro-swingers tot new beat-achtige nummers. Een live band par excellence en een belofte voor de toekomst. Als 2e band The Klinik; één van Belgie's meest bekende bands in het genre. Behalve hun muziek, geken merkt door dreunende ritmes, syn thesizerpartijen en eeo verwrongen zang, gebruikt The Klinik ook grootbeeld video met (af en toe schokkende) beelden, die de muziek perfekt ondersteunen. The Klinik.... de ideale soundtrack voor grootsteeds verval, geweld, waanzin en ziekte. De aanvang is 22.00 uur en de toegang is 7,50. VAKANTIEPROJEKTEN NEDERLANDSE RODE KRUIS Naast het grote hospitaalschip, de "J. Henry Dunant" bezit het Nederlandse Rode Kruis twee vakan tiehuizen, t.w. "IJsselvliedt" en "De Valkenberg" te Wezep en Rheden. Het Rode Kruis stelt deze aangepaste vakantieverblijven beschikbaar voor mensen, die als gevolg van hun lichamelijke handicap, voor het houden van vakantie zijn aangewezen op speciale voorzieningen. Het zijn veelal mensen, die in een of andere vorm reeds te maken hebben met verpleging of zorg. Ieder jaar kunnen er, dankzij de vakantieprojekten van het Neder landse Rode Kruis en de inzet van vele vrijwilligers, een groot aantal mensen met vakantie. Verzorging en verpleging liggen tijdens die vakantie in handen van opgeleide vrijwilligers, die hiervoor belangeloos een deel van hun eigen vrije tijd geven. Voor ontspanning wordt uiteraard ruim schoots gezorgd. Degenen, die menen in aanmerking te komen voor één van deze vakantieprojekten kunnen zich aan melden bij het sekretariaat van de afdeling Venray van het Nederlandse Rode Kruis, mevr. José Hofmans- Peeters, Pr. Irenestraat 1, Venray, tel. 81969. Een aanmelding betekent niet automatisch dat men ook deel kan nemen aan een vakantie. Daarvoor is het aanbod meestal te groot. Voor Venray is er slechts ruimte dit jaar voor 3 personen. Van de deelnemers wordt een relatief lage bijdrage gevraagd, omdat het Rode Kruis fondsen werft ter bestrijding van de kosten. Opgave s.v.p. voor 1 maart 1989. Verdiepingsdag Zoals reeds aangekondigd wordt onze jaarlijkse verdiepingsdag ge houden op 7 maart, in de "Wieën hof". Pater Groenendaal O.M.Cap. zal onze spreker zijn. Als thema heeft hij gekozen "Vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping". Aankomst tussen 9.30 en 10.00 uur. Vertrek tussen 16.00 en 16.30 uur. De kosten voor deze dag, inclusief 2x koffie en een volledig warme maaltijd bedragen 30,-. Men kan zich tot 1 maart voor deze dag opgeven bij de heer Jeuken, Franciscuslaan 13, tel. 82046. Ook niet-leden kunnen aan deze dag deelnemen. De afgelopen maanden hebt u in kranten, op de radio en op de televisie veel kunnen vernemen over de mensenrechtensituatie in Turkije. Amnesty International sprak haar zorg uit over het gevangen nemen van mensen alleen vanwege hun overtui ging, over marteling, over het ontbreken van of de slechte medische behandeling in gevangenissen, over het grote aantal doden in gevangen schap en over de doodstraf in Turkije. Van november af heeft Amnesty Interantional dan ook een grote landen aktie gericht op Turkije gehouden. De Amnesty-groep Venray deed hier ook aan mee. Als afsluiting van deze aktie wil de groep Venray u fnog eens in de gelegenheid stellen om uw veront waardiging uit te spreken over deze schendingen van mensenrechten. Daarom zijn aanstaande vrijdag, 17 februari, vanaf 14.00 uur, in de bibliotheek te Venray, leden van de groep aanwezig met informatiemate riaal over Turkije en met voorbe drukte kaarten. Voor slechts 0,80 kunt u, door het versturen van zo'n kaart, de autoriteiten van Turkije laten weten dat u die schendingen van mensenrechten veroordeelt. Een klei ne moeite, die voor velen wellicht veel ellende kan besparen! Doen dus! Informatie over de Turkije aktie en over het werk van Amnesty Interna tional kunt u verkrijgen door te bellen naar: Carola Hoedemaekers, tel. 04780-84479. i

Peel en Maas | 1989 | | pagina 11