WU KEUREN TM GOED.^H 25% Xleuterhuis babyhallen VAN HAM REIZEN M. JEUKEN 10 JAAR PAREL POCKETS van den Munckhof Se schatten tran öe (grote Kerk APK Juste ce qu'il faut BIJBEL Uniek m Zuid Nederland uniek herinneringssysteem VAN HAM B.V. voor al uw baby-artikelen ÖBOVAG SkSS? H. PEETERS VAN HAM REIZEN bestedingskorting bebie-kamers SCHRIJEN-GOUivlANS ANTENNEBOUW reparatie en nieuwbouw radio- tv antennes Elektrotechniek Jan v. Goch /ËkicS UYBERS !«r PEEL EN MAAS Donderdag 16 februari - Pagina 10 Wilt U een BELANGRIJKE DAG niet vergeten? Wij zorgen ervoor met een dat U niets vergeet. En dat al vanaf ƒ2,85 per maand I! Vul duidelijk de datum, tijdstip en/of plaats in. Kruis aan waaraan U herinnerd wilt worden: Naam: Adres: Handtekening: TROUWDAG REKENINGEN BELASTING D PASPOORT ABONNEMENTEN HUUROPZEGGING HERINNERINGSDATUM: Gelieve dit formulier ZO VLUG MOGELIJK gete kend terug te sturen: MEMORY-SERVICE Postbus 1185, 5900 BD Venlo. Bij snel reageren binnen 7 dagen ontvangt U van ons een express-bonus!II De eerste 5000 inschrij vingen zijn GRA T/S. (normaal f3,75) VAN HAM TOURINGCARBEDRIJF OOK VOOR UW (keuring personenauto's) snel en efficiënt, klaar terwijl U wacht. Autobus- en Touringcarbedrijf TELEFOON 04780-81725 Wij zijn maandag t.m. zaterdag geopend Venray: Schoutenstraatje 14, Tel. 04780-88381 keurings- bedrijf AUT0 OOk Autobedrijf Gommans de Wit Gazellenbaan 8, 5813 EA Ysselsteyn Tel. 04785-1470 b.g.g. 1762, 1403 antennes - TV - video - scanners - 27 MC-sateliet TV 4 N: OVERLOON Tel. 04788-1683 Vierlingsbeekseweg 17 geopend: ma t.m. do. 13.00-18.00 uur/ vr. 13.00-20.00 uur en za. van 9.00-16.00 uur DE ZOMERFOLDER IS UIT! Per super luxe ROYAL CLASS snelbussen wekelijks naar DENIA, BENISA, BENIDORM v.a. ƒ225,- p.p. retour ROYAL CLASS toeslag ƒ35,- p.p. retour hotels - app. - bungalows - campings Opstappen in oost, west en zuid Nederland, ook in Venray met lang parkeergelegenheid. VENRAY en BENIDORM Tel. 04780-81725 Venray lidSGR Voor uw babykamer verkrijgbaar Albi-PLus Lina Brown stoffen en behang GRA TIS BEZORGEN EN MONTAGE Steenstraat 130, Boxmeer, Tel. 08855-71600 Heeft U interesse in één van de volgende cursussen: - zelfmaakmode - patroontekenen - textielverven Bel dan voor informatie of gratis proefles: MARIE-JOSÉ MALTHA HOLTHEES - TEL. 04782-431 U bent niet de enige alleen! STICHTING INTER/RELATIE helpt U die ander te ontmoeten. Gediplomeerd consulente Mevr. Th.W.B. v.d. Heuval- Janssen - Tel. 04780-11215 b.g.g. rayonkantoor Heerlen tel. 045-753178 Erkend door R.v.T. (070-614546) ingesteld door min. v. W.V.C. R-POTS^ 04764-1335 ïGerard Smuldersstraat 79ar 5966 NS America Nassauplein 2 5802 BP Venray tel. 04780-82693 Erkend PLEM-installateur voor al uw elektro-technische installaties in nieuwbouw en verbouwingen elektromotoren- en generatoren-revisie Voor reparatie en revisie van alle elektromotoren en transformatoren Verkoop elektro-aggregaten E3 04780-11220 b.g.g. 84672 Overloonseweg 45 - Venray AUTOBEDRIJF In- en verkoop alle nieuwe en gebruikte auto's Tevens verkoop jonge schade-auto's Reparatie en onderhoud alle merken Verkoop banden/ balanceren/uitlijnen A.P.K.-keuringsstation Past. Debijestraat 95 Tel. 04709-4367 Horst-Hegelsom TOT ZIENS! mmm PAREL POCKETS VAN DE BOEKERIJ: HET GROTE WERK VOOR EEN KLEINE PRIJS! cB De Boekerij Moeilijke woorden, moderne woorden, vieze woorden, spreekwoorden en dat woordje waar je even niet opkwam: ze staan in Van Dale's handwoordenboeken. Toch zijn 't geen onhanteerbare pillen. Handig. Prijs per deel f 59.75. Verkrijgbaar bij de boekhandel. Wat zijn cultuuratlassen van Agon De cultuuratlassen zijn kloeke, knap geïllustreerde boekwerken (240 paginas per deel, tientallen kaarten, honderden kleurenfo to's) waarin de grote culturen door gerenommeerde deskun digen in kaart zijn gebracht. De serie bestaat uit acht delen. ttiUVJWJNLt .f- B0EK" EN KANTOORBOEKHANDEL GROTESTRAAT 68 - 5801 BH VENRAY - TELEFOON 04780-82727 (Naar gegevens van Ben Kruysen.) aanvankelijk zeer waarschijnlijk ook de patroon van de parochie. Aange nomen mag worden, dat het bewaard gebleven Salvatorbeeld onder een baldakijn in de as van het eerste altaar stond. Van dit altaar, dat vermoedelijk van een gebeeldhouwd retabel was voorzien, is 'n geschilderd zijluik bewaard gebleven. In de aantekeningen van streek- historicus en pastoor M.J. Janssen vond Ben Kruysen in de zestiger jaren een notitie, dat de architekt dr. Cuypers vanuit de sacristie van de Grote Kerk een schilderij had meegenomen. Het betrof een eiken houten paneel, 85x68 cm, dat aan twee zijden was beschilderd. Op de voorzijde een afbeelding van de apostel Petrus met de sleutels, op de achterzijde de ontmoeting van Jezus als tuinman met Maria Magdalena. Het uit rond 1500 daterende schilderij is zeer waarschijnlijk afkomstig uit de omgeving van Kalkar-Kleef. Toen de nieuwe gothische kerk, ongeveer in het midden van de 15de eeuw was voltooid, zal het oude hoofdaltaar op het nieuwe priester koor een plaats hebben gekregen. Dit altaar was van oudsher toegewijd aan Salvator (de Verlosser) en deze was Uit dezelfde tijd zijn enkele meester-schilders in dat gebied be kend, die zich uitsluitend bezig hielden met het beschilderen van retabel zijluiken, zoals de meesters Jan Joest, Matthaeus en Derick Baegert. Mogelijk is een van hen de maker van het Venrayse paneel. Voor alle duidelijkheid: dit paneel is niet afkomstig van het in 1895 afgebroken hoofdaltaar, maar het behoorde bij het oude retabel van het vorige hoofdaltaar, toegewijd aan Salvator. Het door dr. Cuypers meegenomen paneel werd na enig speurwerk in het Rijksmuseum te Amsterdam terug- gevonden en na een grondige restauratie aan de Venrayse kerk teruggegeven. Later is dit paneel door het kerkbestuur in bruikleen gegeven aan het Venrays museum. Om terug te komen op het hoofdaltaar; dit kreeg - zoals gebruikelijk was in de 17de eeuw - een andere opbouw. Het retabel werd vernieuwd, de indrukwekkende zit tende figuur van de als Paus "in Cathedra" voorgestelde H. Petrus als centraal element van de altaar- opbouw, gaf aan dit hoofdaltaar de nieuwe titel van St. Petrusaltaar. Ook dit beeld is bewaard gebleven. Naar alle waarschijnlijkheid stamt de verering van de eerste Paus reeds uit de tijd van de Venrayse pastoor Gijsbert van der Gaet. In ieder geval het beeld van de H. Antonius-Abt ii de zijbeuk geplaatst. Dit vijftiet, meter hoge hoofdaltaar kreeg in 1765 volgens een inscriptie boven in he altaar aangebracht, de titel va* "Altare privilégiatum quotidium el perpetuum". Een dergelijk al tal' werd officieel gewijd door eet bisschop en hieraan werd he voorrecht verleend, dat bij iedefl mis, die hieraan werd gelezen voor een overledene, een volle aflaa verbonden was (dagelijks en eeuwig). (wordt vervolgd Het Salvator-beeld stond vroeger op het hoofdaltaar van de Petrus Banden-kerk. Later kreeg het beeld een plaats aan een van de pilaren, vooraan in de kerk. Het Petrus-beeld, dat ook nu nog in de kerk staat opgesteld, werd toen boven in het altaar gezet. Volgens een zwaar beschadigd schilderij van Frans van Baar, had Petrus een patrichiaal kruis in z'n hand. Later werd bij restauratie het kruis vervangen door twee sleutels. Van een nog vroeger altaar is het paneel afkomstig, waarop Christus als tuinman staat afgebeeld, samen met Maria Magdalena. (foto J.P. Renkens) duikt de figuur van Petrus rond 1500 in de Venrayse kerk op. Dat deze kerk aan de Apostel en eerste Paus Petrus is toegewijd, is een bijzonder heid op zich. Mogelijk heeft pastoor Van der Gaet, na de voltooiing van de gothische kerk, deze St. Petrus Banden als nieuwe patroon gekozen. Dankzij een bewaard gebleven schilderijtje, geschilderd door de Venrayse kunstschilder Fr. van Baar en dat door granaatsplinters in de tweede wereldoorlog zwaar gehavend werd, kan men zich toch nog een beeld vormen van het toenmalige hoofdaltaar. In het midden een schilderij, dat de kruisafname van Christus voorstelt (kopy Rubens?). Dit schilderij werd bij de afbraak van het altaar voor restauratie naar het atelier van deze kunstschilder ge bracht. Bij een brand in het atelier ging het doek verloren. Boven, onder een baldakijn, stond het beeld van de H. Petrus, geflankeerd door twee engelen. Het beeld werd eveneens in 1895 uit het altaar genomen en op een troon naast

Peel en Maas | 1989 | | pagina 10