HET WORDT WEER CARNAVAL 8 Vrienden uit Leunen vieren 3 X11 optochtjubileum lekker gemakkelijk PEEL EN MAAS 't programma WAT U MOET WETEN OVER DE OPTOCHT VERSIERD CENTRUM INGEZONDEN 33 Jaar De Knöllekes" Op de boerderèj PEEL EN MAAS Donderdag 2 februari - Pagina 5 Prins Sjef is een actieve Prins, zo is de laatste weken gebleken, en ook vol met ideeën. 'Zelfs voordat hij de macht in Venray overneemt van burgemeester Defesche, zaterdagmiddag in het ge meentehuis, heeft hij al de no dige zaken verordeneerd, die dan ook plichtsgetrouw door zijn adjudanten worden uitge voerd. Direkt na het uitko men van jeugdprins Harm (Leenders), vond Prins Sjef het noodzakelijk om de straatnaam van de Langstraat te herzien. Harm heerst na melijk over het noordelijk deel van de Langstraat terwijl Sjef vanaf de stoplichten tot de Deurneseweg zijn zeggen schap uitoefent. Langstraat moest dus Prinsestraot wor den en zo geschiedde. met de carnaval NASI BAMI BABI PANGANG GOULASH KIPPEPOTEN (gaar) GOULASH SOEP CHINESE TOMATENSOEP ERWTENSOEP kant en klaar voor gebruik, alles uit EIGEN KEUKEN SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 5802 AA Venray Tel. 04780-81326 Hazinne-aovend 1989 Do. 2 febr. (vandaag): 20.30-00.30 uur Hazinneaovend. Ienlevere stem- pelkaarte ien de kafé's. Za. 4 febr.: 22.30 uur (dus gewijzigd!) ien "d'n Oldtimer". Bekendmaking van die blaoskapel die öp hazinneaovend dur de hazinne is gekoze as mojste/muzikaalste/grap- pigste. Dat zal gebeure dur Prins Sjef I en zien hiële gevolg. D'r wert dan ok veul volk vérwaachtü As pries is t'r:"d'n HANSWORST 1989"!! Di. 7 fibr.21.00 uur ien "d'n Oldtimer". Bekendmaking dur Prins Sjef I onder 't toeziend oëg van ziene gónse klöcht, van 10 winnaresse van enne "(diepvries)-Piëlhaas". Zeej han van al de hazinne-kafé's (8) de stempel öp ur kaart!! Ok kömme d'r 2 blaoskapelle "uut de bus" die winnaar werre van enne "super-metworst"!! Carnavalsbal voor ouderen Op dinsdag 7 febr. van 14.00 tot 17.00 uur, organiseert de Wijkver- eniging Veltum een carnavalsmiddag voor 50-plussers in 't Schöpke, Veltumse Kleffen 62b, Venray. Iedereen van 50 jaar en ouder, die met carnaval een gezellig dansje wil maken, is bij ons van harte welkom. Ook mensen van buiten Veltum zijn welkom. Wij draaien voor elk wat wils, van Spaanse wals tot Polonaise en alles wat daar tussen zit. Voor inlichtingen kunt u bellen: 04780-89162. EEN ABONNEMENT WAARD! Rats Dikke Zuuijes Once upon Efkes Gfll Noêi van Gen d'r nève Mik An a lime waachie nel gehuërd Tied 20.30 u Koetshuis Henlo Picardi Old Timer Le Coq Truus Bonte K Upkc 21,10 u Upke Koetshuis Hento Picardi Old Timer Le Coq Truus Bonte K 21.50 u Bonte K Upke Koetshuis Hento Picardi Old Timer Le Coq Truus 22.30 u Truus Bonte K Upke Koetshuis Hento Picardi Old Timer Le Coq 23 10 u Le Coq Truus Bonte K Upke Koetshuis Hento Picardi Old Timer 23 50 u Old Timer Le Coq Truus Bonte K Upkc Koetshuis Hento Picardi INRIJROUTES Nr. 1 t.m. 19: via Westsingel, Kempweg naar Langeweg; Nr. 20 t.rn. 42: via Paterslaan of Langstraat naar Langeweg; Nr. 43 t.m. 58: via Overloonseweg, St. Jozefweg of Westsingel en Hoenderstraat naar Lan geweg; Nr. 59 t.m. 71: via Westsingel, Kempweg naar Helfrichstraat. OPSTELTIJDEN Nr. 1 t.m. 19: van 13.30 tot 13.45 uur; Nr. 20 t.m. 42: van 13.45 tot 14.00 uur; Nr. 43 t.m. 58: van 14.00 tot 14.15 uur; Nr. 59 t.m. 71: van 14.15 tot 14.30 uur. INVALIDEN: Voor invaliden die de optocht willen bekijken zijn parkeerplaatsen gere serveerd zoals in voorgaande jaren vóór hotel Juliana (Julianasingel). Doorlaatbewijzen hiervoor verkrijgbaar bij Th. Maters, Sanshofstraat 40, J. Tiggeloven, Blauwververstraat 30, W. Leinders, Handelstraat 19 en A. Hijl, Stationsweg 9. ROUTE OPTOCHT: Merseloseweg, Bergweg, Hoenderstraat, Marktstraat, Grote Markt, Hofstraat, Julianasingel, Poststraat, Patersstraat, Paterslaan, Henseni- usstraat. De Gouden Leeuw alwaar ontbinding. PRIJSUITREIKING: In de tent „Hóf van Rooi". Uitreiking herinneringsmedailles voor deel nemers eveneens in de tent. Na de optocht zullen de praal- en prinsenwagens nog enige tijd te be zichtigen zijn voor het publiek, op het Gouden Leeuw-terrein. Vastelaovescafé In navolging van het vorig jaar voor de eerste keer georganiseerde Vastelaovescafé staat ook komende zondag in. het teken van carnaval voor- en met de carnavalsvierders. In café de Bonte Koe kan vanaf 16.00 uur iedereen die dat wil, zijn of haar eigen camavalsbijdrage op het podium presenteren. Naast de spontane optredens zijn er dit jaar reeds een aantal artiesten die hun medewerking toegezegd hebben. Zo zullen Karin en Miranda Verhofstadt, Sjefke en ziene Huus- hald, Frans Vullings en Henrie Hermans en Boy Derks hun winnende bijdrage aan de Venrayse carnavals single laten horen. Verder weerklin ken de accordeons van Johan v. Krey, Hans Derks en Toon Kuipers. Bijzonder is het eigen lied dat ons Boerenbruidspaar Ien van Els en Joep Vullings voor u zullen gaan zingen. De muzikale begeleiding ligt in handen van Gerard Schütte jr., Pierre Pijpers en Tjeu Vrancken. Wim Smits zal ook dit jaar weer het hele gebeuren op zijn eigen wijze presen teren. Dus meld je bij Wim als je zondag na de kinderoptocht zin hebt een camavalsbijdrage te leveren om daarmee jezelf en het publiek te amuseren. Kinderoptocht Zaterdag is het eindelijk zo ver. De carnaval begint dan dus echt. De tent staat al op de Goude Leeuw. De prins en raad van elf staan weer te popelen om er een te gekke carnaval van te maken. Iedereen kijkt ook weer uit naar die grandioze KINDEROPTOCHT op carnavalszondag die zal starten om 14.33 uur vanuit de Dr. Poelsstraat via Hofstraat, Grote Markt, Hoenderstraat, Langeweg, Merseloseweg, Kempweg naar het Goude Leeuwplein alwaar de optocht ontbonden wordt en hierna zal de prijsuitreiking gebeuren in de jeugd- tent. Iedereen is hier van harte welkom om te hossen en te springen. Om de kinderoptocht te laten slagen hebben we de jeugd nodig. Dus jongens en meisjes, jullie laatste kans om nog mee te kunnen doen aan de kinderoptocht is carnavalszondag. Wil je nog op de jurylijst gezet worden dan kun je je nog laten inschrijven in de Petrus Banden- school van 11.30 tot 13.30 uur. Dus denk nog even maar niet te lang na want het is toch onwijs gaaf om mee te doen aan die te gekke .kinder optocht. Het Winkelcentrum Venray heeft zijn leden opgeroepen, voor de komende carnavalsdagen bijzondere aandacht te willen schenken aan de versiering van winkels, etalages en gevels, om ook de winkelstraten een fleurig en carnavalistisch aanzien te geven. Daarbij is duidelijk gedacht aan méér dan een paar ballonnen en serpetines.... Eeri onafhankelijke drie-persoons jury zal a.s. zaterdag de winkels beoordelen. Er zijn drie prijzen beschikbaar voor de drie feestelijkste en origineelst aangeklede winkels. De hoofdprijs is een prachtige wissel beker en die wordt, samen met de andere prijzen, tijdens het ochtend concert van a.s. zondag uitgereikt. Blij toe, dat de Venrayse Vaste- laovesvereniging De Piëlhaas weer een hofnar ter beschikking heeft, et is echter niet juist te vermelden, dat sinds Scheie Maan Venray geen Nar meer kende. Ik heb geen dagboek bijgehouden, maar weet zo uit mijn herinnering te vertellen dat Joop Min ook eens het Narrenpak heeft aangetrokken. Theij Michiels heeft zeken vier jaarals Nar zijn zotte streken verkocht (zie foto), maar ook Pierre Pijpers is twee jaar op dit gebied aktief geweest. Tenslotte hebben Hay Poels, niet te vergeten Wiel Pelzer en ook Lowie Janssen, zoon van Scheie Maan, het narrenpak ooit eens aangehad. Geert Thomassen kan dus als nieuwe Hofnar terugzien op een illuster gezelschap aan voorgangers. En de Piëlhaas zou ik willen aanraden eens betere notulen te maken én te lezen t. m. hij erelid van de volièrevereniging en is oud-jeugdleider en oud-bestuurslid van St. Christoffel. De Wakkere Piëlhaas Een andere onderscheiding, de Wakkere Piëlhaas, is dit jaar toegekend aan Gerrit Litjens, de scheidende vorst van 'de Pjerotten, de carnavalstak van de Pica's op het PCV. Vanaf de oprichting van de carnaval op het PCV, men name Servaas, heeft Gerrit de leiding gehad als vorst en voorzitter. Onder zijn leiding groeide de ene carnavalsavond van 1955 uit tot een feest, met verschillende avonden voor verplegers en bewoners, met diverse zittings avonden, een dansgarde die tot het Europees kampioenschap doordrong en een reeks van artiesten die daar een goede kweekbodem vonden en later in Circus Mök of elders successen oogstte. Tijdens het zondagochtendconcert van afgelopen week werden in de schouwburg twee Venrayers door de Piëlhaas onderscheiden en de versier selen aan hen uitgereikt. De Bronzen Piëlhaas Leunen vierde feest en wel het 33-jarig bestaan van de carnavals vereniging en dit feest werd dan ook op uitbundige wijze gevierd; een talloze menigte was dan ook naar het knollehuus gekomen om de jubile rende vereniging de hand te drukken. Veel oud bekende zoals dansma riekes, oude leden van de Raad van Elf, Bruidsparen en ik geloof wel de hele Leunse gemeenschap. In ieder geval een zeer gezellige en plezierige middag. De eerste Raad van Elf, Vorst, Prins en Hofnar waren nog aanwezig na een verleden van 33 jaar. Jammer dat die twee van hun leden moesten missen, maar in gedachte waren ze toch vertegenwoordigd* en ook herdacht. We hoorden ze nog tegen elkaar zeggen: "Weet je nog de vergaderingen bij Jepke Kusters, en als het dan wat laat werd ons terugtrokken in de keuken. Dat ging nog allemaal in die tijd. Er is daar veel afgelachen en gepraat, de café op slot en in de keuken verder, en dan ontbrak het ook nog aan niets." Dan was het tijdstip aangebroken, dat de Aid Prinsen zouden aantreden om acte de precence te geven. Omstreeks vijf uur traden drie endertig prinsen, dit mag wel een unicum genoemd worden, naar .voren onder leiding van Prins Jan I, die de eerste keer de Knollinnekes en Knöllekes geregeerd had, en als laatste onze kersverse Prins Lam I, die het drieëndertigste jaar zal regeren over ons Knollerijk. Er werd door de Voorzitter van de Aid Prinsen en cheque overhandigd voor het goede doel aan onze eerste Prins, n.l. 33 x 11 gulden, voor een dorpsgenote en missiezuster, die ver van ons Knolleland haar werk doel en dit feest tocht ook zeer gaarne zou hebben meegemaakt. Dan willen wij alle aanwezigen hartelijk danken, die dit feest voor ons onvergetelijk gemaakt hebben en wensen u dan ook een gezellig carnaval 1989 toe en hopen u toch een keer te treffen op een van deze dagen. De Aid Prinsen De Bronzen Piëlhaas, een beeldje van ongeveer 20 cm. is dit jaar toegekend aan Harrie Gerrats, oud verpleger van het PCV. De laatste jaren is Harrie vooral in het nieuws geweest als de "supporter met de bel", in welke hoedanigheid hij de voetballers van SVV aanmoedigt. Verder wil de Piëlhaas hem onder scheiden voor zijn werk voor de gemeenschap: het herstellen van zaken in kerk, wegkapelletjes en aan kruisen. Zijn tuin was vaak achter grond voor huwelijksreportages. Harrie heeft verder als buutereedner en nar zijn sporen in een grijs Piëlhaasverleden verdiend. Tevens is De Hetsbuulen De Gouden Hetsbuul kan dit jaar, bij gebrek aan kandidaten, niet uitgereikt worden. Het carnavals comité heeft nu besloten een "klungel" ter beschikking te stellen, maar is nog niet tot een definitief voorstel gekomen. In elk geval zal deze "klungel" tijdens het carnavals bal op maandag 6 febr. in de Gelderkoel uitgereikt worden. „Vriendenclub Leunen" bestaat uit Jac Vennekens, Jac Voermans, Wiel Peeters, Sef Emonts, Ger Reintjes, Theo Vullings, Toon Kue- nen en Hay Emonts. Komende carnaval doen zij voor de 33e keer aan de optocht mee. In 1957 begon het stel met een eenvoudige wagen over de A.O.W. Door de jaren heen werden de bouwsels steeds carnavallistiser en beter uitgevoerd. Met gevolg dat er menig prijsje werd gewonnen. Toch centraal stond, en staat nog steeds het plezier van 't bouwen en meedoen. Tussen het bouwen door leverde de Vriendenclub nog 4 prinsen, werden 2 leden als boerenbruidegom gekozen en fungeerde de rest als raad van elf-leden. Al met al een staat van dienst die carnavalsvereniging '"t Kntleke" niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. Daarom zal- Prins Lam I op carnavalsmaandag om 22.00 uur de acht optocht-jubilarissen ontvangen in 't knollehuus. Alle knöllekes en knöllinnekes zijn bij deze uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn om er met z'n allen een ouderwetse carnavalsavond van te maken. Wat iedereen intussen wel weet, is dat Prins Sjef I de boerderij aan de Langstraat (v/h Groentehal) aan het verbouwen is. Wat niet iedereen weet is dat Sjef al in het bezit is van een var ken. Dit varken is echter niet zijn ei gendom. Prins Sjef is lid van de Ron de Tafel afd. Venray en tijdens een voetbalwedstrijd werd dit varken, zijnde een wissel,,trophee" gewonnen en door Sjef mee naar huis genomen. Zijn medetafelleden hebben het dier sindsdien niet meer gezien. Toch toon den zij begrip voor Sjef, die wel wat dieren op de boerderij wilde hebben. Daarom was men van plan hem meer dere „kleine huisdieren" aan te bie den, maar helaas, pech voor Sjef. Hij had z'n boerderij nog niet af. Maar de leden van de Ronde Tafel hebben in middels een goede bestemming gevon den voor deze dieren. Er was contakt opgenomen met PCV afd. St. Anna, alwaar gevraagd werd welke dieren zij nog in hun dierentuintje konden ge bruiken. En zo kreeg Sjef zondagmor gen weliswaar een geit, 2 ganzen, 6 eenden, een tiental kippen en wat dui ven overhandigd, maar de dieren heb ben inmiddels hun thuis gevonden in de dierentuin van St. Anna. Rest voor Sjef alleen nog maar het varken. is in zijn dagelijks leven bakker van beroep, met een eigen bakkerij in Ysselsteyn. De buurtbewoners hebben zij zijn ouderlijk huis, in carnavalistische stijl een koekenbakkershuis uitgebeeld. Geert heeft als carnavalsspreuk "Laot de carnaval ien Ysselsteyn nie zakke, want weej gaon ze dit jaor allemol bruun bakke!" In het Ysselsteynse Peeldorp noemen de feestneuzen zich tijdens de carnavalsdagen Piëlreuzen en Piël- reuzinnekens. Voor prins Geert en Prinses Loes is de receptie op zaterdag 4 februari 's avonds in het Smelehof zeer zeker een hoogtepunt, alsmede de plaatselijke optocht carnavalsdinsdagmiddag om 14.11 uur. 's Woensdags begint voor Geert weer het gewone dagelijkse bakkers^ leven, al is hij nog een heel jaar prins in het Peelreuzenrijk.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 5