t WU KEUREN 1 GOEDl^H ARCADA VAN HAM REIZEN M. JEUKEN Slagerij Coenders ARCADA ROUW- DICHTBIJ ALS HET NODIG IS ARCADA T T SJENG GOUMANS DAG EN NACHT BEREIKBAAR, tel. 04780- 88889 VAN HAM REIZEN Volleyballers/sters OPGELET! Fa. Eurodak Venray Elektrotechniek Deze week 3,75 nette en betrouwbare medewerk(st)ers VAN VEGCHEL SUPERKIENEN IN OPLOO De Oude Heerlijkheid JOEGOSLAVIË VENRAY'S t t t GERRIT SLUYS B.V. dragers part-time uitvaartleider PEEL EN MAAS Donderdag 2 februari - Pagina 19 <S'mdó 1950 Begrafenisonderneming Verzorgen van begrafenissen en crematies. Verzorging en regeling van alle opdrachten, voor mensen die hier niet voor verzekerd zijn. Verzorging en regeling van alle opdrachten, voor mensen die hier wel voor verzekerd zijn. Wij verzorgen alle opdrachten voor alle verzekeringspolissen en begrafenisfondsen. Noordsingel 24, 5801 GK Venray DE ZOMERFOLDER IS UIT! Per super luxe ROYAL CLASS snelbussen wekelijks naar DENIA, BENISA, BENIDORM v.a. f225,- p.p. retour ROYAL CLASS toeslag ƒ35,- p.p. retour hotels - app. - bungalows - campings Opstappen in oost, west en zuid Nederland, ook in Venray met lang parkeergelegenheid. VENRAY en BENIDORM Tel. 04780-81725 Venray lidSGR STAATSLOTERIJ Loten voor de februari-loterij vanaf heden verkrijgbaar bij Mevr. Op-Heij Hubertusstraat 8 Venray tel. 83039 (Dagelijks geopend van 8.30 tot 20.00 uur) Sigarenmagazijn Maan, Patersstraat 5a Venray, tel. 04780-81765 studio Marie- Jose van der linden pedicure voetzónereflexlherapie sport-en ontspanningsmassage isabellahof 40 - 5801 Ic venray - tel. 04780 -88156 voor afspraak bellen na 13.00 uur taxicentrale 10.000 van den Beuken telefoon 04780-10.000 taxibusjes t.m. 8 personen rolstoelvervoer particulier ziekenvervoer en VGZ- verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray, voor binnen- en buitenland personeels-groepsvervoer G.A.K. (leefkilometers) trouwauto's en volgauto's 65+ kaart R00YSE VK BUITENT0URN00I 1989 Rooyse VK organiseert haar jaarlijkse buiten- tournooi op zondag 4 juni. Er zullen diverse klassen zijn zodat iedereen aan zijn of haar trekken kan komen. Houdt deze datum vrij! Verdere informatie volgt. keurings- bedrijf VBOVAG Autobedrijf Gommans de Wit Gazellenbaan 8, 5813 EA Ysselsteyn Tel. 04785-1470 b.g.g. 1762, 1403 DAKDEKKERS EN TIMMERBEDRIJF FA. EURODAK Wij zijn gespecialiseerd in het leggen van pannendaken - nieuwbouw j - renovatie,. Vrijblijvende prijsopgave: R M Telefoon 04780-84399 na I8.00 uur Knopkruid 19, 5803 JV Venray Nassauplein 2 5802 BP Venray tel. 04780-82693 Erkend PLEM-installateur voor al uw elektro-technische installaties in nieuwbouw en verbouwingen LET OP! LET OP! LET OP! 200 gram: - WITTE CHOCOLADE MUSKET FLIKKEN - KERSENBONBONS - ECHTE CHOCOLADE MUSKET FLIKKEN - ASSORTIMENT LIKEURBONBONS - ASSORTIMENT SUPER BONBONS - ECHTE CHOCOLADE PINDAROTSJES - PERZIK-, IRISH COFFEE-, LIKEURBONBONS - COFFEE-ORANGE LIKEURBONBONS CHOCOLATERIE 77 ciffnipicfriie f Grotestraat 74 - Venray - Tel. 81419 Ook tussen de middag zijn wij open CSU Schoonmaak Efficiëncy bv zoekt voor een van haar projecten in Venray voorschoonmaakwerkzaamheden in de avonduren (10 uur per week) Voor sollicitaties kunt U zich wenden tot Mevr. W. Weymans, tel. 04780-81585 of CSU Hoofdkantoor in Uden tel. 04132-85235 Bijna 18 jaar... starten maar AUTORIJSCHOLEN start op 14 februari 1989 een nieuwe theoriecursus met de modernste computer Reserveer tijdig. Voor inlichtingen en/of reserveringen: Piet v. Vegchel Twan v. Vegchel Touwslagerstraat 14 Kruidenlaan 12 Venray Venray Telefoon 04780-83851 Telefoon 04780-81934 ook voor automaat ELKE MAANDAG met o.a. 7 x fl. 125,— geldprijzen en 2 hoofdprijzen van samen fl. 450,— aanvang~20.00 "Uur in telefoon 08858-1226 Florida/Caribisch gebied: Reis-informatie-avond 24 februari te Weert, aanvang 20.00 uur Kaarten a ƒ5,- verkrijgbaar bij het VENRAY'S REISBURO 10 dagen, appartementen per luxe r touringcar v.a.' Z/O," p.p. REIS EN MSSKGEBURE4U Kempweg 2c Venray - Telefoon 04780-10033 /7T^\ ^TOERKOOP filialen in Weert, Someren, Helden-Panningen Op zaterdag 11 februari 1989 vieren wij met onze ouders GERRIT en NELLY VOLLENBERG-LINSKENS hun 25 jarig huwelijksfeest. Om 14.30 uur zal er een H. Mis worden opgedragen in de kerk van O.L. Vrouw van Zeven Smarten (Paterskerk) te Venray. Gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot 20.00 uur in danscentrum Jeanne en Paul Janssen, Raadhuisstraat 6, Venray. Wiebe - Anja Mirjan - Leon Eisenhowerstraat 16, 5801 XD Venray Op vrijdag 10 februari hopen onze ouders ALBERT MULLER en THEA MULLER-DRIESSEN hun zilveren huwelijksfeest te vieren. Voor vrienden en kennissen is er gelegenheid hun te feliciteren van 19.30 tot 21.30 uur in onze zaak. „Gasterrj du Théatre", Kempweg 2a Venray Namens kinderen en kleinkind Isabellahof 61, 5801 LD Venray U bent niet de enige alleen! STICHTING INTER/RELATIE helpt U die ander te ontmoeten. Gediplomeerd consulente Mevr. Th.W.B. v d. Heuvel- Janssen Tel. 04780-11215 b.g.g. rayonkantoor Heerlen tel. 045-753178 Erkend door R.v.T. (070-614546) ingesteld door min. v. W.V.C. GEBRADEN FRICANDEAU CHAMPIGNON PASTEI DROOGWORST ZURE ZULT VRIJDAG en ZATERDAG SOEPVLEES VAN DE RIB MAGERE RUNDERLAPPEN MALSE ROSBIEF GEPANEERDE SNITSELS MAGERE VARKENSROLLADE 500 gram BRAADWORST en 500 gram SPEKLAPPEN RUNDERGEHAKT MAANDAG en DINSDAG GESLOTEN WOENSDAG MAGERE SPEKLAPPEN VERSE LEVER DONDERDAG BRAADWORST RUNDERGEHAKT 100 gram 190 100 gram 125 100 gram 125 60-120 500 gram 775 500 gram 875 500 gram 975 500 gram 600 500 gram 775 samen 650 500 gram 475 500 gram 350 500 gram 200 500 gram 375 500 gram 475 Kort was je tijd. Groot was je vriendelijkheid. Opgewekt en spontaan ben je van ons heengegaan. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten bele ven hebben wij geheel onverwacht afscheid moe ten nemen van onze lieve dochter en zus, mijn kleindochter en onze nicht MAUREEN VAN DER SLUYS Zij overleed, na een kortstondige ziekte, in de leeftijd van 22 jaar. Venray Arthur van der Sluys Hedy van der Sluys-Kroh Raymond en Ellenora Esther Peggy Venray Oma Kroh Familie van der Sluys Familie Kroh 5802 JL Venray, 31 januari 1989. Vivaldistraat 55 De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 3 februari a.s. om 13.30 uur in de paro chiekerk van Christus Koning (Vredeskerk) te Venray, waarna de begrafenis volgt op de algeme ne begraafplaats „Boschhuizen" aldaar. Bijeenkomst in de kerk. Op donderdag 2 februari zal Maureen bijzonder worden herdacht in de avondmis van 19.00 uur in voornoemde kerk. Voor hen die afscheid van Maureen willen nemen bestaat hiertoe de gelegenheid in de rouwkamer van het St. Elisabeth ziekenhuis te Venray op don derdag 2 februari van 18.15 tot 18.45 uur en op' vrijdag 3 februari van 11.30 tot 12.00 uur. Toegang via de hoofdingang. Voor de avondmis en voor de uitvaartdienst is er in de kerk gelegenheid tot het tekenen van het condoléance-register. Met droefheid vernamen wij het overlijden van ons lid ALDA SMEDTS Zij was een trouw lid van onze vereniging. Bestuif, dirigent en leden van'Venrays Gemengde Zangvereniging „Ars Musica" Na een langdurig ziekbed is van ons heengegaan PIET SCHWACHÖFER Hij was ruim 40 jaar lid van onze vereniging. Sportief en altijd bereid met raad en daad zijn vrienden te helpen. Wij zullen hem missen. Ons medeléven gaat uit naar zijT! vrouw en kinde ren, die te vroeg afscheid van hem moesten ne- Bestuur en leden Postduivenvereniging „De Zwaluw" Venray Wij begeleiden U zeer discreet bij het verzorgen van begrafenissen en crematies in alle parochies van Venray en omstreken. Dag en nacht bereikbaar Venray 11111 - Venlo 516000 BLOEMWERK GJlUyl?hof ROUWDRUKWERK drukkerij v.d. munckhof Tuincentrum Langstraat 133 - Venray Dankbetuiging Voor de vele warme blijken van medeleven die wij mochten ondervinden, na het overlijden en bij de begrafenis van mijn man, onze pap en opa WIM MANDERS willen wij iedereen hartelijk bedanken. H. Manders-Litjens kinderen en kleinkinderen Leunen, januari 1989 Wij willen iedereen die met ons meeleefde na het overlijden en bij de crematie van mijn man, onze pap en opa SJENG ARTS hartelijk bedanken. Een bijzonder woord van dank aan doktoren en verplegend personeel van het St. Elisabeth zieken huis, alsmede begrafenisonderneming Sjeng Gou- mans voor de keurige verzorging. Mevr. Arls-v.d. Heuvel kinderen en kleinkinderen Venray, Beukenlaan 30 UITVAARTVERZORGING Zorg nü voor zekerheid via een "Intekening" (slechts 15,- per jaar voor een heel gezin) of een "Eenmalige Storting", Vraag vrijblijvend informatie aan. UITVAARTVERZORGING IER DE BOOG V VERVOER BINNEN en BUITEN NEDERLAND DAG EN NACHT BEREIKBAAR Voor het regelen en verzorgen van begrafenissen en crematies: TEL. 04780-89199 b.g.g. P. v. Soest, 04785-1847 Meldings- en informatie-adressen: Venray, Arcada, Oude Oostrumseweg 6, tel. 04780-89199; Oirlo: Koster AI. Nelis- sen, Hoofdstraat 26, tel. 04787-1220; Castenray: P. Maes, Castenrayseweg 54, tel. 04787-1637; Horst: Taxibedrijf Pedi, Fabrieksstraat 5, tel. 04709-1096; Vierlingsbeek: Taxibedrijf P. de Bruijn, Spoorstraat 62, tel. 04781-1574. ■IQ d ;H.1 :tcl Ift» Oude Oostrumseweg 6. 5802 CC Venray Telefoon 04780-89199 b.g.g. 04785-1847 en een Hebt U belangstelling voor een van deze functies, dan kunt U bellen naar tel. 04780-89199 b.g.g. 04785-1847 ,,Het is als bij de bomen, de groei kan niemand bepalen". Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft om ringd, geven wij U kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame pap en lieve opa TOON KATEMAN (Antonius Hendrikus) echtgenoot van Mia Janssen 11 oktober 1915 T 28 januari 1989 Venray Mia Katernan-Janssen Venray Gerda Houwen-Kateman Toon Houwen Oirlo Wim Kateman Thea Kateman-Driessen Joyce, Loes Venray Marije Kateman Co Tervoort Tanja Venray Ans van Kirnmenade-Kateman René van Kimmenade Marieke, Katja, Marco Venray Gerrit Kateman Ank Kateman-van der Waarden Maartje, Janneke, Jaap Venray Toon Kateman Maja Kateman-van Opbergen Lowieke, Petran Venray Frans Kateman Ingrid Kateman Gwendolin Familie Kateman Familie Janssen 5801 AB Venray, 28 januari 1989 Langstraat 55 Op woensdag 1 februari om 19.00 uur hebben wij voor pap de avondmis opgedragen in de parochie kerk van O.L. Vrouw van Zeven Smarten (Paters kerk) te Venray. Wij hebben afscheid genomen van pap tijdens de plechtige uitvaartdienst op donderdag 2 februari om 11.00 uur in bovenvernoemde parochiekerk, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op be graafplaats „Boschhuizen" te Venray. Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-direkteur TOON KATEMAN De warme belangstelling voor zijn „jongens" en hun gezinnen en zijn enthousiasme voor het vak zullen wij ons blijven herinneren. Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen. Personeel Schildersbedrijf Toon Kaleman Venray, 30 januari 1989.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 19