VERENIGINGSNIEUWS 4B Crescendo VENRAY'S MANNENKOOR Koninklijke Harmonie Euterpe M.M.S.K. ST. PETRUS BANDEN Zangers van St. Frans Vocaal ensemble Arabesque Kinder- en Jeugdkoor De Vredesklokjes Ars Musica VENRODE Fanfare O.L.V. Gilde Holthees-Smakt Capriccio - Bojema Saltarello Jongerenkoor CHRISK0 PEEL EIM MAAS Orkestvereniging Venray l XCLUS )aimesM /I e E De Springplank Wijkgebouw Op 't Nipperke Buurtvereniging Brukske Wijk Noord-West Wijkvereniging Landweert Wijkvereniging Veltum N.J.N. R.K. Bond voor ouderen Alliance Frangaise Lourdescomité afd. Venray Nationale Bedevaarten afd. Venray Huisvrouwen- kontakt Brukske Het Groene Kruis C.D.J.A. Jong Nederland Badmintonclub Venray DAMMEN HENGELSPORT St. Christoffel TONG-IL Schietvereniging DE ROOS Bedrijfscompetitie MIDGETGOLF „BUITENLIJST" PEEL EN MAAS Donderdag.2 februari - Pagina 13 A.s. donderdag 2 febr. om 19.30 uur repetitie le tenoren en om 20.00 uur gehele koor. Donderdag 9 febr. om 19.30 uur repetitie 2e tenoren en om 20.00 uur gehele koor. Na afloop "herring- schelle" ümet dames!! Afmelden alleen bij A. v. Gestel, tel. 83846. TOETZENGERS Maandag 6 febr. Café Thielen. 08.30 uur verzamelen. 09.00 uur vertrek naar Ahrweiler (niet later!!). Harmonieorkest Donderdag 2 en 9 febr.: 20.00 uur repetitie. Afmelden: H. v.d. Steeg, tel. 82539. Agenda: 4-5-6-7 febr. carnaval. Werkzaam heden volgens rooster. Maandag 6 febr. optocht. Verza melen 13.30 uur Schouwburg. Donderdag 9 febr. Herringschelle. Jeugdorkest Donderdag 2 en 9 febr.: geen repetitie. Drumband Maandag 13 febr.: 18.45-19.30 uur les; 19.30-20.45 uur repetitie. Afmelden: clublokaak, tel. 82515. Agenda drumband: 4-5-6-7 febr. carnaval. Maandag 6 febr. optocht. Verza melen 13.30 uur Schouwburg. Donderdag 9 febr. Herringschelle. Bestuur Bestuursvergadering: 20 februari. Repetities drumband Maandag 13 febr. M. Kooien Maandag 20 febr. H. Thomassen. Agenda: Carnaval 5 febr.: kinderoptocht, 14.00 uur KTS. 6 febr.: grote optocht, vertrek 13.30 uur KTS. 7 febr.: Boerenbruiloft, vertrek 13.30 uur KTS. Afmelden bij ziekte: Mini/majoretten: mevr. Maassen, tel. 85026. Muzikanten: A. Huybers, tel. 87380. Agenda: Vrijdag 3 febr.: van 18.30 tot 19.45 uur voor alten en sopranen; van 19.15 tot 21.00 uur voor tenoren en bassen. Zaterdag 4 febr.: van 10.00 tot 12.00 uur inleveren van oud-papier aan de container in Landweert (achter de supermarkt aan de Kruidenlaan). Zondag 5 febr.: geen Hoogmis i.v.m. carnaval. Maandag 6 febr.: geen spelavond. Dinsdag 7 en woensdag 8 febr.: geen repetitie. Eventuele afmeldingen alleen bij I dhr. Buys (tel. 81091) tussen 17.45 en 18.00 uur. Algemeen: Denk om het inleveren van oud-papier a.s. zaterdag. Wil iedereen alvast noteren dat we op zaterdag 11 maart a.s. de avondmis in de Grote Kerk zullen zingen. Repetitie 2 februari. Afmelden bij André tussen 20.30 en 22.00 uur. Tel. 88131. Vrijdag 3 febr.: Repetitie kinderkook: 16.00-16.45 I uur. Repetitie jeugdkoor: 16.45-17.30 J uur. Vrijdag 10 febr.: GEEN REPETITIE - voorjaars vakantie. Zaterdag 18 febr.: We zingen om 19.00 uur de mis in de Vredeskerk. Morgen om 19.00 uur zingt Annemieke haar Wiegelied op AVRO radio 2 in het programma Hobby vitaminen. We hopen dat jullie gezellige carnavalsdagen hebben en een fijne vakantie. Volgende week geen koorberichtje. Tot morgen op de repetitie. Dinsdag 7 febr. i.v.m. carnaval geen repetitie. Noteert u vast: Zondagochtend 19 maart, 11.30 uur, concert in de Schouwburg. Dinsdag 21 maart, 20.00 uur Jaarvergadering in Zaal In den Engel, Poststraat. Wij wensen u prettige carnavals dagen. Indien u verhinderd bent de repetities te bezoeken dan gelieve u zicht af te melden bij: dhr. J. Steijlen, Kolkweg 3? tel. 81221 of bij mevr. E. Coppus, Houtzagerstr. 11, tel. 82235. Oud papier kunt u deponeren in de container bij dhr. J. van Osch, Akkerweg 6. DAMESKOOR Woensdag 8 febr. om 20.00 uur repetitie voor het gehele koor in zaal Thielen. Zaterdag 25 febr. om 19.00 uur avondmis in de Vredeskerk. Zondag 5 maart om 11.30 uur Zondagmorgenconcert in de Schouw burg. Woensdag 8 maart om 20.00 uur jaarvergadering in zaal Thielen. Als u voor een of ander verhinderd bent, wel graag uw afmelding aan mevr. V.d. Bekerom, tel. 83332 of aan mevr. Sijbers, tel. 81353. Donderdag 2 febr. hebben we onze wekelijkse repetitie in het Pelgrims huis, aanvang 20.00 uur precies. Op zaterdag 4 febr. gkan we de carnaval muzikaal inluiden met het opluisteren van de H. Mis, aanvang 19.00 uur, met aansluitend de receptie en serenade in het Pelgrims huis. Zondag doen we met z'n alle mee met de optocht; verzamelen om 13.30 uur, want de optocht start om 13.30 uur. Opruimploeg voor de maand februari: Henk en Marian van Os, Joost Kersten. Voor afmeldingen: Marian van Os, tel. 04781-2003 en Leo van Dijck, tel; 04780-87663. Voor opleidingen: Vic Gerrits, tel. 04782-202. Voor algemene informatie: Geert Mulders, tel. 04782-830. Secretariaat: Marjan van der Woude, tel. 04782-801. JONGERENORKEST "BOJEMA" Vrijdagavond 3 febr.: 18.45 uur gezamenlijke repetitie. Vrijdagavond 10 febr.: GEEN REPETITIE. SALTARELLO Zondagmorgen 5 febr.: GEEN REPETITIE. Zondagmorgen 12 febr.: 10.30 uur gezamenlijke repetitie. Afmelden bij P. Falco Franken, tel. 85855. Hallo allemaal, Ik heb vandaag niet veel mee te delen. We zingen weer op zaterdag 4 maart in de Vredeskerk om 19.00 uur. Daar we maar met weinig man zijn in ons koor, vraag ik jullie om, als het even kan, aanwezig te zijn. Ook vooral bij de repetities. Kun je niet komen dan kun je je bij mij afmelden, tel. 04780-82826. Ben je tussen de 13 en 30 jaar oud dan ben je altijd welkom'Sm eens een kijkje te nemen bij onze repetities. We repeteren elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur. Groetjes van John 'n leesbare krant Gem. zangvereniging A.s. zondag 5 febr. hoeven wij de Hoogmis niet te zingen. Zaterdag 11 febr. zingen wij ter gelegenheid van een 23-jarig huwe lijk. Woensdag 13 febr. houden wij onze jaarvergadering om 14.00 uur in zaal Thielen. Iedere woensdag van 18.00-19.00 uur repetitie in de Kemphaan. Contactpersonen: Mevr. V. meyel, tel. 82133 en mevr. V.d. Ven, tel. 81317. Woensdag 8 febr. i.v.m. carnaval geen repetitie. Woensdag 15 febr. om 20.00 uur repetitie voor het symfonie-orkest o.l.v. L. Boogaarts in de Perdstal. Eveneens om 20.00 uur repetitie voor En Bloc o.l.v. A. Thijssen in de Muziekschool. Om 21.15 uur jaarvergadering voor alle leden in de Perdstal. Afmelden bij M. Grootemaat, tel. 80358 of P. Houba, tel. 87362. 1 i 4flll GROTESTRAAT 7 VENRAY TEL. 04780-84263 Programma: Donderdag 2 febr.: Kwis. Club voor kinderen van 6-9 jaar. Vrijdag 3 febr.: Grote carnavals avond voor alle groepen. Jullie mogen zoveel vriendjes of vriendin nen meenemen als je "wilt. Zorg dat je leuk verkleed bent, want daaraan is 'n prijs verbonden. Op deze carnavalsavond wordt ook onze eigen Prins of Prinses van de Springplank bekendgemaakt. Verder komt ook Jeugdprins Harm met de Raad van Elf en adjudanten bij ons op bezoek. De Garde zal weer voor een mooie dans zorgen. Dus zorg dat je erbij bent, vanaf 18.30 uur. Dinsdag 7 febr.: Geen club i.v.m. carnaval. Zondag 5 febr.: kaarten en biljaren van 20.00 tot 24.00 uur. Maandag 6 febr.: gesloten wegens carnaval. Woensdag 8 febr.: jeugd De Spetters van 14.00 tot 16.00 uü^ Toneel Ventiel om 20.00 uur. Donderdag 9 febr.: Wijkraadver gadering om 19.30 uur. Kaarten en biljarten van 20.00 tot 24.00 uur. Vrijdag 10 febr.: kienen om 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. Denken jullie nog aan het carna valsbal vrijdag 3 febr. voor de jeugd en zaterdag voor de „hele wijk. Kom gezellig met z'n allen en maak veel lol en plezier. Carnaval Zaterdag 4 febr. is er weer kindercarnaval in ons wijkcentrum de 'Kiosk. Aanvang om 19.00 tot 22.00 uur. Er wordt ook een prijsje uitgereikt voor de leukst verklede. Tot ziens op de dolle zaterdag. Leden gratis en niet-leden 1,50. Jeugd- en jongerenwerk Op woensdag 15 febr. is er een knutselmiddag in het wijkcentrum de Kiosk. We beginnen met nieuwe tijden en alle groepen samen, aanvang om 14.00 tot 15.30 uur. We zullen dan een kikker maken van wasknijpers. Ledenwerving De maand februari is de maand dat wij onze leden gaan bezoeken voor de jaarlijkse contributie en nieuwe ledenwerving. Daarmee beginnen we op zaterdag 18 febr. Tot ziens. Rommelmarkt Op zaterdag 4 maart is het weer zover, dan is het weer de tijd voor de grote schoonmaak. Dan vinden we altijd iets dat we wel kwijt willen maar niet weten hoe. Dan hebben wij de oplossing, op zaterdag 4 maart is er weer een rommelmarkt in het wijkcentrum de Kiosk. De prijs van een tafel is 10,--. Inlichtingen en tafel ver huur, tel. 04780-10093. Ruilbeurs In de maand februari is er geen ruilbeurs. Programma: Vastelaovond in "Den Hoender" Weej zien alle daag ope! Zaoterdag Groët Verkled Bal. Weej beginne urn 20.30 uur. Zondag, möndag en dinsdag van 10.00-13.00 uur ope. Nao d'n óptóchten hosse en ge kunt ok wer danse tot 18.00 uur. Saoves zien weej ope van 19.00-23.00 uur. Dit allemol mit Vastelaovesmèziek! Mit de Vastelaovonswaek wo. 8, vr. 10 en za. 11 fibr. is os Wijkcentrum hardstikke dicht. Mar vanaf zo. 12 fibr. staon weej wer biestig ger vur ollie klaor! Jeugd en jongerenwerk Op dinsdagavond kunnen kinderen vanaf 9 jaar van 18.30 tot 19.45 uur knutselen. Kosten 1 Woensdagmiddag wordt er ge knutseld in 2 groepen. Leeftijd van 4 jaar tot en met 8 jaar. Groep 1 is van 13.30 tot 14.45 uur en groep 2 van 15.00 tot 16.15 uur. Kosten 1,-. LET OP Op 7 en 8 februari wordt er NIET geknutseld i.v.m. carnaval. Jeugdcarnaval: Zaterdag 4 febr.:. 14.00-17.00 uur Prinsenbal. Zondag 5 febr.: 16.00-20.00 uur Hossen. Maandag 6 febr.: 10.00-13.30 uur Hossen; 16.00-20.00 uur Hossen. Dinsdag 7 febr.: 14.00-20.00 uur Hossen. Elke dag is er een discotheek aanwezig en natuurlijk ook de Jeugdprins(es) van Landweert. Meidengroep De Fantasygirls Elke woensdagavond is er voor meisjes van 12 tot 16 jaar de meidengroep. Van 19.00 tot 21.00 uur doen zij allerlei gezellige dingen samen. Kosten 2,-. Oudervereniging Ons Genot Elke woensdagmiddag is er kaarten van 14.00 tot 17.00 uur. Donderdagmorgen wordt er ge gymd in 2 groepen. Groep 1 van 9.30 tot 10.15 uur en groep 2 van 10.30 tot 11.15 uur. Kosten 5,— per maand. Activiteitencommissie Landweert Elke dinsdag is er kaarten vanaf 20,00 uur. Ook kunt u biljarten. Deelnemen aan competitiekaarten kost 1,50 per avond maar u kunt ook vrijkaarten. Alle activiteiten vinden plaats in wijkcentrum 't Stekske. Heeft u verder vragen of wilt u graag lid worden, naam dan contact op met het secretariaat, tel. 10328. Kalender knutselclubs 7 en 8 febr.: geen club in verband met carnaval. 14 en 15 febr.: zeefdrukken. Overige data: 14 febr.: vergadering van het bestuur van de wijkvereniging Veltum in het wijkcentrum. Aanvang 20.30 uur. 1 maart: KIENEN 5 maart: uitreiking van het Zilveren Schöpke in het wijkcentrum. Carnaval: Op carnavalszondag en maandag is ,,het wijkcentrum geopend van 10.30- 14.00 uur. Carnavalsdinsdag is het wijkcen trum geopend vanaf 10.30 tot 13.00 uur. Vanaf 14.00 uur is er dansen voor ouderen. Afgelopen zondag is er een excursie geweest naar de Maasheggen. Wat ze allemaal hebben gezien weet ik niet. Maar nu iets over komende excursie die 5 febr. is. Dit is een vogelexcursie en gaat naar Berger heide, grindgaten. Deze excursie vertrekt om 9.00 uur van het Schouwburgplein. Groetje Janice, tel. 04780 - 82819 Heel graag hebben wij het aanbod van Schuttersveld geaccepteerd tot meer samenwerking. Onze leden kunnen aan diverse activiteiten, die op het Schuttersveld plaatsvinden deel nemen. Donderdag 16 febr.: 19.30 uur toneelstukje van dames uit Merselo. Donderdag 23 febr.: 19.30 uur kienen. Bovengenoemde activiteiten vinden plaats op 't Schuttersveld. Dinsdag 21 febr.: jaarvergadering in Den Engel, 14.00 uur. Hopelijk is die middag de zaal Den Engel te klein. Koffie met vlaai gratis. Dan zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het doen en laten van het afgelopen jaar. De carnavalsavond werd goed bezocht en verliep prima. De thuisblijvers hebben heel wat gemist. De muziek van zowel de Accordeola's als de joekskapel Luuster Efkens mochten er in alle opzichten zijn. De Spaanse dansgroep bracht de handen op elkaar. De Prins met zijn gevolg bracht de stemming er helemaal in. De Prinsessen van zowel 't Schutters veld als de Kruuze werden onder scheiden. De grootste verrassing trof echter mevr. Janssen-Van Daal. Voor haar vele werk in diverse organisaties, maar vooral voor de Bond van Ouderen in het bijzonder, ontving zij een zeer mooie onderscheiding. Vanaf de oprichting, 23 jaar geleden, is zij lid van het bestuur. Dat is niet niks. Het optreden van het Hofkoor was formidabel! Wanneer komen jullie voor de t.v.? Met een toepasselijk woord dankte de Prins iedereen, maar speciaal de ceremoniemeester met zijn charmante assistente voor de goed geslaagde carnavalsavond. Het publiek had genoten en ging in de latere uurtjes naar huis. Meer dan 60 liefhebbers van het Franse chanson waren op 25 januari naar het Gemeenschapshuis te Asten getogen om madame Jeannine Valk te horen spreken over "la Chanson Francaise". En ze werden niet teleurgesteld! Op heldere, duidelijke, maar vooral meeslepende wijze hield Jeannine Valk eerst een inleiding over de geschiedenis van het Franse chanson, die zij in vier periodes onderverdeelde. Daarna liet zij enkele liedjes uit iedere periode horen, waarbij zij steeds de kenmerken, het poëtische aspect en de achtergrond van ieder liedje toelichtte. Laat werd het wel, maar dat nam haar gehoor graag voor lief. Direkt na carnaval en wel op maandagavond 13 februari om 20.15 uur zal de traditonele spelletjesavond van de Alliance Francaise te Asten weer plaatsvinden in het Gemeen schapshuis te Asten. Dan spelen de aanwezigen een aktieve rol, want zij moeten onder het drinken van een glaasje wijn allerlei opdrachten uitvoeren in groepjes van acht. Ook dit keer probeert het comité van de Alliance Francaise te Asten met totaal nieuwe spelletjes op z'n Frans te komen. Wat het uitstapje naar Liège betreft moet de Alliance Francaise te Asten tot haar grote spijt mededelen, dat dat niet door kan gaan, omdat het theater Harlequin de musical over de Franse Revolutie niet op tijd klaar kan krijgen. Heel erg jammer, maar niets aan te doen. Zij, die al geld gestort hadden voor dit uitstap je, krijgen hun geld zo gauw mogelijk terug. Onze voorzitster mevr. V. Stiphout viert op 4 febr. a.s. haar 25-jarig huwelijksjubileum. De plechtige Eu charistieviering zal plaatsvinden om 15.00 uur in de Vredeskerk, Whist- Ierstraat. Gelegenheid tot feliciteren in zaal Wieënhof van 19.00 tot 20.00 uur. Het Venrayse Lourdescomité heeft bericht gekregen van de Stichting Limburgse Bedevaart, dat er 65 bedden beschikbaar zijn in hotel Francois d' Assise en 20 bedden in hotel Gallilée voor de bedevaart van 1-8 juni. De begeleidende bisschop is Mgr. Möller uit Groningen. De taak van dhr. Werson in het hospitaal van Lourdes zal tijdens deze bedevaart overgenomen worden door dhr. Willems uit Eindhoven. Inmiddels zijn er al 40 inschrij vingen. Wie in Lourdes komt, zal getroffen worden door de grote stroom van zieken van over de hele wereld, die zich in hun nood tot Maria wenden; alsof zalle nationaliteiten zijn verza meld rond de plaats waar Maria de Moeder van God eens aan Bernadette verscheen en waar Zij haar zei: "Ga de priesters zeggen dat men hier in processie naar toekomt". Wie aan de oproep van maria gehoor wil geven, kan zich nu opgeven bij dhr. G. Philipsen, tel. 04780-83575. Lourdes is een stad om nooit te vergeten als men er ééns is geweest. De verschijning wordt jaarlijks door miljoenen herdacht, dat Maria hier is geweest. Vele vinden hier de kracht in dit moeilijke leven. Ook met onze komst willen we Maria danken dat we dit hebben mogen beleven. Als u dit ook mee wilt maken, hebt u de gelegenheid van 5-12 mei. Voor opgave en informatie (ook voor andere tijden van bedevaart): P. Willemse, Eisenhowerstraat 11 te Venray, tel. 04780-10262. Ons volgende programma draagt, zoals u wellicht is opgevallen, de raadselachtige titel "Feest?!". Onder het mom van dit opschrift hopen we samen met u deze ochtend ons 15-jarig bestaan te vieren. Natuurlijk geven we aan deze gebeurtenis een feestelijk tintje, doch hoe en wat verklappen we niet. Komt u zelf maar kijken! Vervolgens hebben we in diezelfde week en wel op donderdag 16 febr., een voorlichtingsochtend over poli tiek» georganiseerd. Deze zal gepre senteerd worden door mevr. Hop- penreijs. Ook dit programma mag u beslist niet missen. Beide ochtenden vinden plaats in wijkcentrum "de Kiosk" van 9.00 tot 11.15 uur. Deelname kost 2,75 en natuurlijk is onze crèche geopend. Heeft u nog vragen, belt u dan naar Lenie Gosling (tel. 81059) of Ria v. Brederode (tel. 87042). Tot ziens en prettige carnavalsdagen! MEDEDELING VOOR DE LEDEN VAN HET GROENE KRUIS De Regionale Vereniging Het Groene Kruis Venray is op maandag 6 februari te bereiken via het antwoordapparaat. Op dinsdag 7 februari is er uitsluitend spreekuur en uitleen van 12.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur in "De Clockert", Bergweg 4 te Venray. Telefoonnummer: 04780-81269. Wat is geld? Geld is waar het allemaal om draait. Geld is belang rijk, maar het is niet onmisbaar, Het hebben van geld is vaak hetzelfde als het hebben van een goede gezond heid, je hebt het of je hebt het niet. Dat betekend dan niet dat je minder gelukkig bent of dat je leven niets meer waard is, je gaat er gewoon naar leven. Wat gebeurt er allemaal met de belasting-gelden die we met z'n allen betalen? Wie beslist er over wat er allemaal met dat geld gebeurt, wist je dat jij daarover mee kunt beslissen? Dat meebeslissen doe je heel eenvoudig door gewoon je stem te laten horen!!! Mededeling: Dinsdag 14 febr. is de excursie naar het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Als er nog liefhebbers zijn om mee te gaan, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor informatie kun je bellen naar Jan (tel. 81484) of Gerrit (tel. 04787-1968). Ook Jong Nederland viert dit jaar weer carnaval!!!! Voor al onze leden, die ieder een vriendje of vriendin netje mogen meebrengen, is er op 3 febr. een te gekke, leuke carnavals viering! Deze wordt natuurlijk gehouden in onze eigen blokhut, op de hoek van de Westsingel-Kempweg. Tijdens deze gezellige avond wordt er een prins of prinses gekozen en een raad van (dat zeggen we nog niet). Iedereen komt natuurlijk op zijn gekst, mooist en leukst verkleed!!! Ook hebben enkele groepen iets ingestudeerd wat ze op deze avond zullen laten zien. Dus het zal zeker hardstikke leuk worden!!!! Ook Jong Nederland zal lekker gek doen. Voor meer informatie over Jong Nederland kunt u contact opnemen met Wim v.d. Heide, Paterslaan 28, tel. 81877. Uitslagen laatste speelweekend: Whippet 5-Venray 1 2-6 Venray 2-Weert 6 8-0 Stramproy 1 -Venray 3 7-1 Venray 6-Baarlo 1 1-7 Baarlo 3-Venray 7 7-1 Recr.'Venray-Sevenum 22-8 De kompetitie zit er weer op. We kunnen ons nu gaan voorbereiden op de Venrayse Kampioenschappen (18 en 19 maart) en de clubkampioen schappen. Alle kompetitiespelers en speel sters, maar vooral de invallers(sters) bedankt voor hun inzet en tot volgend jaar. D.C. VENRAY Uitslagen 13e speelavond: Batist-Wester 0-2 Tijssen-Dokter 0-2 Bakker-V.d. Voort 2-0 Zaal-Thielen 2-0 Visser-Kroh 1-1 Jakobs-Verstegen 1-1 Batist mist zijn goede vorm; in het eindspel van een interessante partij liet hij het volledig afweten ten gunste van Wester. Ook Tijssen mist de laatste tijd voldoende scherpte; Dokter wist daar slagvaardig van te profiteren en zich zodoende stevig op de derde plaats te handhaven. Bakker had weinig moeite met V.d. Voort. Zaal overwon Thielen met een zeer fraaie combinatie. Tenslotte misten zowel Visser als Verstegen de winst in het eindspel en deelden de puntjes met hun tegenstanders Kroh en Jakobs. 'T ALVERTJE De deelname aan de individuele wedstrijd van zaterdag 28 jan. was enorm groot. Jammer was dat de vangst daarbij minder was. De uitslag is: 1. B. Segers, Asten 2. J. Maes, Asten 3. A. Sanders, Venray 4. P. Hendriks, Bergyk 5. W. Evers, Venlo. Verder waren er prijzen voor R. Wijnhoven, Sj. Theeuwen en R. Schmitz van 't Alvertje. Vergunningen verkrijgbaar bij H. Lenssen, Allegrostraat 7 Venray, tel. 04780-87606 en bij Van Grootel Hengelsport, Stationsweg in Venray. Banknr. is 14.00.03.614 en het I gironr. 5134986. Zondag 29 jan. jl. moesten onze meisjes in de B-klasse hun eerste wedstrijd turnen thuis tegen Roer mond. Na de brug en de balk, hadden de meisjes uit Roermond een kleine voorsprong. De vrije oefening en paardsprong werden door Chris toffel met ruime cijfers gewonnen, zodat onze meisjes als winnaar uit de bus kwamen. Eindstand 133.60-132.85 Individuele uitslag: 2. Wendy Achten; 3. Daniëlle Jentjens; 5. Tanja Jans-Beken; 6. Susha Klijzen; 7. Yvonne Verhoeven; 10. Esther Visser. Op zondag 22 jan. jl. zijn er weer examens afgenomen door Rob Gree- vink 4e dan en Maarten Evers 2e dan. Van de deelnemende kandidaten, 36 in totaal, is iedereen geslaagd. Hieronder volgen de namen van de kandidaten en hun nieuwe behaalde gradueringen. Gele band 9e kup Nico Burhenne, Job Cox, Luc Dircks, Marcel Engels, Lorens Jans sen, Wendy Janssen, Jeroen Mens, Marije Mens, Roy Zorg, Ryan Zorg. Geel-groene band 8e kup Thijs van Asch, Marco Degen, René van Ham, Marc van Kempen, Irma Maassen, Rob Pijls, Kim Watti. En natuurlijk speciaal aandacht voor twee leden die er in geslaagd zijn om de gele band over te slaan, n.l.: Ferry Greevink en Martin Philipsen. Een bijzondere prestatie. Groene band 7e kup Rob Arts, Stefan van Bakel, Nico Burhenne, John Kempen Groen-blauwe band 6e kup Tjeerd Biessels Blauwe band 5e kup Simone van Rhee, Marco Schelber- gen, Gunther Stamper, Marjo Zeelen, Tim Zeelen Blauw-rode band 4e kup Alberto Morales, Wilma Theunisseii Rode band 3e kup Martin Hendriks, Arno van de Heuvel Rode band met 1 zwarte slip 2e kup Mohammed Chaouki, Martijn Lund Rode band met 2 zwarte slippen le kup Stephan Hanen Iedereen gefeliciteerd met de behaalde gradueringen. Uitslagen: Leunen 1-Landgraaf 1 1100-1135 Beste Schutter dhr. G. Loonen met 281 punten. Leunen 2-Maasbree 2 1056-1044 Beste schutter dhr. Th. Strijbos met 268 punten. Maasbree 3-Leunen 3 974-1041 Beste schutter dhr. P. Swinkels met 263 punten. Leunen 4-Meerlo 3 1020- 972 Beste schutter dhr. Th. Janssen met 263 punten. COMPETITIE RANK XEROX Uitslagen: 't Ankertje-Maashegge bewoners 3-0 15-4, 15-3, 15-0 De Volle Maan-'t Vat 1-3 16-14, 6-15, 3-15, 13-15 Maashegge pers.-VC Knudde 2 0-3 11-15, 5-15, 8-15 SVCB-Jumbo 3-0 15-2, 15-11, 15-11 VC Knudde 2-VC Knudde 1 0-3 4-15, 7-15, 11-15 Jumbo-De Volle Maan 0-3 8-15, 6-15, 12-15 Wedstrijdschema: 21.00-22.30 uur: 't Vat-Maashegge personeel. Scheidsrechter: De Volle Maan. Afgelopen weekend heeft de eerste training plaatsgevonden ter voorbe reiding op de komende kompetitie- wedstrijden. Allereerst vindt de Prestatieplak- wedstrijd plaats, gevolgd door de onderlinge kompetitie en begin april de Bondskompetitie. Dé juiste data worden binnenkort medegedeeld, waarbij eenieder een schema krijgt overhandigd, wie tegen wie speelt en wanneer. Komende donderdag is er weer de kaartavond, die zoals gewoonlijk om acht uur begint in zaal Van Dijk te Oostrum. Binnenkort worden er eveneens afspraken gemaakt, wanneer de banen de jaarlijkse schoonmaakbeurt krijgen; de materialen hiervoor zijn al aanwezig. Komend weekend zal eveneens benut kunnen worden om te trainen. Er is overleg met Arcen om het weekend van 5 maart voor de Indoorgolf wedstrijden om te zetten naar 26 febr. Dit in verband met een landelijk tournooi in Nuenen waar diverse leden aan deel willen nemen; Uiteraard wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 13