=AMV= VOLVO Brabantse veehouder in het noorden welkom als akkerbouwer Voormalige boerderij eindelijk verkocht Makelaar lokt mest-emigranten PEEL EN MAAS \U O v o o CUSTERS LEENDERS APK KEURING Auto Lenders EMOFRA voor al uw vervoer PEEL EN MAAS Donderdag 2 februari - Pagina 12 Na dc mest-fabriek, de mestsilo en de mestzak dient zich nu de 'mest-emigratie' aan. Het idee is simpel: de veehouder vertrekt uit het zuiden naar het noorden, neemt daar een akkerbouwbedrijf over en begint tevens een intensieve veehouderij (varkens, kippen, eventueel kalve ren). En het draait uiteindelijk allemaal on het geld. Veehouders uit het zuiden zijn welkom in de veenkoloniën Gro ningen/Drente, liet makelaar E. Koomans uit Drouwenerveen zater dag in een advertentie in de Brabantse kranten weten. "Geen mestoverschot. U bent zelfs op uw eigen akkerbouwbedrijf uw eigen mestleverancier. Dus tweemaal voor deel." Een veehouder met een eigen akkerbouwbedrijf? Dit blijkt inder daad de bedoeling. "Hier in het noorden hebben we een tekort aan mest", legt Koomans uit. "Met zware combinaties wordt de mest nu van elders hierheen gebracht en opgeslagen in grote silo's. Een kostbare situatie. De logische ge dachte is dan: als we de mest over heel Nederland kunnen verspreiden, is het probleem al voor een groot deel opgelost. Maar hoe valt dat te bereiken? Door de mestproducenten bij uitstek - varkenshouders, pluim veehouders - zo gelijkmatig mogelijk te spreiden over het land. Dat willen wij bevorderen." Aan dit nobele doel liggen puur zakelijke motieven ten grondslag. Het gaat met de akkerbouw niet zo best. In het noorden, ten oosten van de lijn Dedemsvaart-Drachteij-Gro- ningen, is dan ook nogal wat grónd te koop. Vooral van kleine boeren die in de akkerbouw geen boterham meer kunnen verdienen. "Daar willen wij op inspelen", verklaart makelaar Koomans. De simpelste oplossing zou zijn dat de Drentse of Groningse akkerbou wer zelf een veehouderij begint. Maar daarvoor missen ze de vakbekwaam heid, "terwijl de boeren in het zuiden juist over enorm veel kennis beschik ken". Ook het geld zal wel een rol spelen. Wat de kleine akkerbouwer uit het noorden niet kan, daartoe moet de zuidelijke veehouder wel in staat zijn. Doordat hij de veehouderij erbij heeft. Tegen het werk als akkerbou wer hoeft hij (of zij) niet op te zien: die tak vergt heel wat minder vakmanschap, weet Koomans. "Bo vendien zorgt de veevoercoöperatie 'Algemeen Belang' voor goede tech nische begeleiding." Wel dient de emigrant' uit het zuiden een goed gevulde portemonnee op zak te hebben: de hele operatie vergt per bedrijf al gauw ongeveer anderhalf miljoen gulden aan inves teringen. De eerste Brabantse boer heeft onlangs met hulp van Koomans de oversteek gemaakt. Varkenshouder L. van Loon uit Lith (bij Oss) vestigde zich in Gasselterboerveen. Hij heeft 45 ha bouwland en vanaf volgende maand ook honderd schar relvarkens. "Eventueel neem ik nog mestvarkens om het mestquotum vol te maken", zegt hij. "Voorlopig heb ik het hier goed naar mijn zin". Koomans: "Voor het zuiden is het een ontlasting, hier een welkome aanvulling, landelijk een heel goede zaak". Er zal wel zelden in de gemeente raad zoveel gesproken zijn over de verkoop van een gemeente-eigendom, als over de verkoop van het pand Stationsweg 119. Bedoeld pand - de voormalige boerderij Goumans, naast Garage Gommans - is destijds door de gemeente aangekocht voor woning bouw in plan Landweert. Over de eigenlijke bestemming van de gebou wen is men lange tijd in het onzekere geweest - in ieder geval waren ze voor de woningbouw als zodanig niet direct noodzakelijk. Reeds eerder probeerde de ge meente de boerderij met omliggende gronden te verkopen. De bieders bleven echter ver onder de boekwaar de, waardoor verkoop niet doorging. Een paar alternatieve plannetjes, voor betere woningbouw ter plekke, waren niet voordeliger dan verkoop tegen een inmiddels gekregen redelijk bod, wat nog altijd bijna 24.000,-- lager was dan de taxatiewaarde. Aan de gemeenteraad werd deze week dan ook gevraagd het pand maar te verkopen aan de heer Van Goch, die er een motorwikkelbedrijf c.a. wil vestigen. Het CDA was over die voorgeno men verkoop verdeeld. Dat lag voornamelijk in de veronderstelling dat de gemeente niet genoeg gepro beerd heeft het verlies op deze boerderij zo laag mogelijk te houden. En wat heeft het van zin een taxatierapport te laten maken, als men er toch wijd en breed onderdoor gaat? De heer A. Jansen (PvdA) vond, dal - gezien de toestand van het gehele pand - het bod redelijk was. Ook omdat de voorkeur van zijn partij uitgaat naar behoud van deze boerderij (monument) kon men zich Sportverslagen dienen dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd met de verkoop verenigen. Een taxatierapport is heel mooi, aldus dhr. Jansen, maar als er voor het taxatiebedrag geen kopers te vinden zijn, hebben we er ook niets aan. De heer Den Brok (SV) had berekend, dat het jaarlijkse verlies op deze gebouwen zo'n 16.000,- per jaar bedraagt. Doorn nu een flink verlies te accepteren, is men jarenlang van de pijn verlost. Door deze verkoop wordt het pand behouden en ongetwijfeld gerenoveerd. Bij de verkoop dient de gemeente wel te bepalen dat er geen bijgebouwen geplaatst mogen worden en geen grond mag worden verkocht.... Van de Vorle was er kort maar krachtig in. Verkopen die hap; er is nooit geen winst meer mee te behalen. Toen het uiteindelijk op stemmen aankwam, bleken vier leden van het CDA tegen te zijn; maar dat belet de verkoop niet. uw weekblad HOND BEET FIETSER IN BROEK Een 66-jarige werd op de Over- loonseweg aangevallen door een hond welke de fietser in zijn broek beet. De eigenaar van de hond kon worden achterhaald, en die bleek bereid voor de schade op te komen. Het was wel enigszins verklaarbaar dat de hond de fietser aanviel, want die kwam te dicht bij de pups van de hond. INBRAKEN - Met grof geweld was een schaftkeet van het Werkvoorzieningschap aan de Bakelsedijk te Merselo, openge broken. Uit de keet is een bank schroef ter waarde van 130, ontvreemd. - Door forcering van een kanteldeur was toegang verkregen tot het pompstation van de Waterleiding maatschappij te Oostrum. Er werd niets ontvreemd. OORLOGSTUIG GEVONDEN Tijdens landbouwwerkzaamheden op De Haag te Merselo kwam een 2 inch rookgranaat naar boven. De politie haalde dit nog steeds gevaar lijke Engelse projectiel af, maar kreeg van de landbouwer tevens nog twee reeds eerder door hem gevonden rookgranaten in de handen geduwd... FIETSTER LETTE NIET OP maandagmorgen wilde een Ven- rayse fietster de Maasheseweg over steken in de richting van Rank Xerox. Ze lette onvoldoende op het uit de richting Maashees komende verkeer. Een autobestuurder trachtte nog door krachtig remmen een botsing te voorkomen, maar dat gelukte niet helemaal. De fietster botste tegen de zijkant van de auto en kwam ten val. Haar verwondingen vielen achteraf nog mee. De fiets werd wel zwaar beschadigd. 'T STOFFELTJE denkt U aan het opha len van de winterkle- ding voor 5 februari. Hierna wordt alle kle ding aan een goed doel geschonken. Wij hebben carnavals- vakantie van 4 t.m. 8 februari. Fijne carnavalsdagen Nelly en Marian GEVRAAGD aspergestekers/sters voor komend seizoen F. Swinkels Meerselsepeel 6 Ysselsteyn Tel. 04785-1241 Het ingekleurde prinselijk „wapen" uiterlijk vrijdag 10 februari a.s. inleveren bij de N.M.B. bank aan de Merseloseweg. Er zijn 5 prijzen beschikbaar, welke, dat verraden we nu nog niet: in ieder geval is de le prijs: een Prinseleke verrassing1 2e prijs: een grote verrassing 3e prijs: een verrassing 4e prijs: een iets kleinere verrassing 5e prijs: een kleine verrassing. Prijzen worden op halfvasten uitgereikt. Let op aankondiging in deze krant. I Adres: Woonplaats: Geboortedatum O O Vt Cofe4 °.<'- WOENSDAG VANAF 20.00 UUR HERRINGSCHELLE MGR. HANSSENSTRAAT 45 - OOSTRUM Ven rays grootste huiskamer is ook zéér geschikt voor uw compleet verzorgd feest. Danscentrum Jeanne Paul Janssen Raadhuisstraat 6, Venray Tel. 04780-10500 AUTOBANDEN Jan van Nies Langstraat 49 - Venray Tel. 04780-87360 TE KOOP zeeuwse klei- aardappelen bintje en uien zaden bv Oirlo Tel. 04787-1282/1824 Oirloseweg 7 VOOR HET BETERE INLIJSTWERK natuurlijk naar JOSE en HENK PEETERS Helfrichstraat 27 Venray Tel. 04780-84454 SPECIALIST WIJ BLIJVEN AL UW INLIJSTWERK VERZORGEN tevens het adres voor sieraden-reparaties en voor het knopen van uw parels VOESTEN v/h BOETIEK WIGREE Christoffelkruid 32 Landweert tel 04780-10098 komplete huidverzorging schoonheidsspecialiste/ pedicure MEVR. KRAMER Everestlaan 11 Venray Tel. 83215 VOOR HET SLIJPEN VAN: (kartel)messen, scharen, handzagen, cirkelzagen (ook widia), lintzagen, kettingzagen, (schaafbei tels, grasmaaiers, schaatsen Langstraat 28, Venray Telefoon 04780-84190 AUTOHANDEL M.W. PELZER Audi 100 GLD 1981; Fiat 128 1977; Lada Ni- va Ipg bj.'79; Honda Civic Ipg 1979; Opel Ascona 1900 Ipg 1978; Opel Ascona 20S Ipg 1980; Opel Ascona 2.0D 1980; Opel Kadett bj. '78; Opel Kadett Hatchback 13N 1980; Opel Manta 2.0 GTE 1979; Renault 4 combi lang 1980; Skoda 120GLS '82; Toyota Corolla 1980; VW Golf 1978; VW Golf D 1979; VW Scirocco TS 1976; Volvo 244 DL bj.'78; APK gekeurd, inruil mogelijk Tel. 04786-717 b.g.g. 04780-88242 SIEBERT TAPIJT GROOTHANDEL 7000 m op voorraad, slaapkamertapijt vanaf ƒ22,50; woonkamer vanaf ƒ35,-; vloerkle den 170 x 230 vanaf ƒ85,-; vloerkleden op maat gemaakt Tapijtgroothandel SIEBERT Spoorstraat 58 Vierlingsbeek Tel. 04781-2235 Transportproblemen DE DRIESPRONG 04780-85828 TE HUUR 500 mJ opslag of show ruimte, event, in ge deeltes van 200-300 m\ tevens winkelruimte 200 mJ met kantoor, keu ken en toilet Overloon, 04788-1434 Autoschade-expertise DE DRIESPRONG 04780-85828 Auto Hulpdienst 24-uurs service DE DRIESPRONG 04780-85828 TE KOOP Renault 5TL bj'85 Tel. 87018 tussen 10.30 en'12.00 uur Voor al uw autoschade Autoschade Hulsterdreef bv VRIJBLIJVEND SCHADETAXATIE De Hulst 18 - Venray Achter VERA Tel. 04780-88881 7 fibbrewarie 20.11 uur GROOT BOEREMOESBAL Zaal ,,ln den Engel" Komde gillie ok? 't is vur niks Verhuiswagen huren vanaf ƒ95,- DE DRIESPRONG 04780-85828 Wilhelminastraat 29a Venray Tel. 04780-11113 10 GULDE vur dizze pries kunde mitdoen an: 1. Boerebrulleft optocht 2. Koffie mit 3. Hosse ien de schouwburg 4. Reseptiefiëst 5. Boeremoes-toffel 6. Boerebal Kartjes te krieëge beej Tuinstaot 16 Dames opgelet! Onze nieuwe voorjaarskollektie stoffen is reeds binnen. Kom eens een kijkje nemen. Ruime keus en het belangrijkste: lage prijzen! Theo Alards Modestoffen St. Wilbertsweg Geysteren HALLO, HALLO, HALLO Hier zijn we weer om de hoogste prijzen te geven voor OUD IJZER, KOPER, ZINK, LOOD, ALUMINIUM en ACCU'S en zoek je voordeel!!! Let goed op de naam Het wordt door mijzelf opgehaald P.M. RONKEN Spinetstraat 29 Venray Tel. 04780-86093 Autowasserette DE DRIESPRONG 04780-85828 RADIO EN ANTENNEB0UW Reparaties en nieuwbouw R. POTS Gerard Smuldersstraat 79a America, tel. 04764-1335 Wij zoeken op korte termijn èen ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER voor 30 uur per week IJZERHANDEL Schriftelijke sollicita ties te richten aan: Postbus 190 5800 AD Venray Hofstraat 6, Tel. 81069 10 GULDE vur dizze pries kunde mitdoen an: 1. Boerebrulleft optocht 2. Koffie mit 3. Hosse ien de schouwburg 4. Reseptiefiëst 5. Boeremoes-toffel 6. Boerebal Kartjes te krieëge beej Tuinstraot 16 Autosloopbedrijf BURHENNE voor alle onderdelen tevens loop- en sloopauto's gevraagd geopend van ma. t.m. zar van 9.00 tot 21.00 uur Endepoel 8 - Merselo Tel. 04786-514 Bestelwagen huren vanaf ƒ63,- DE DRIESPRONG 04780-85828 KLUSSENBEDRIJF BEN GEURTS Beekweg 32, 5804 BE Tel. 04780-80268 Venray vrijetijds kleding tientallen guldens goedkoper OVERLOO.'N MAASBRÉE HEYTHUYSEN TE KOOP div. goedkope inruilau- to's vanaf ƒ1000,-, apk gekeurd voor een jaar j Tel. 04786-717 b.g.g. 04780-88242 taxicentrale 10.000 VAN DEN BEUKEN TEL. 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR EEN BEGRIP ook particulier ziekenvervoer

Peel en Maas | 1989 | | pagina 12