Winkelsluiting nog geen succes .ma belle PEEL EN MAAS EMOFRA Wie wordt de 44e prins van de Piëlhaas? Villeroy&Boch center NU!!!! ook weer in 1989.... 99 95 99 95 nu afgeprijsd tot 50% JUdet Mode m Prinseproklematie ,p WU It 1 Joekskapellen festival Orde van de Hazekeutel Ossegal Lokaal over Venrayse carnaval 't Knölleke Leunen Gouden Paard Schanse knuppels nog sterker in prijs verlaagd!!!! De eenheid in de winkelsluiting, zoals die door het Winkelcentrum per 2 januari werd nagestreefd, is geen onverdeeld succes geworden. Om te beginnen hadden alle grootwinkel bedrijven maandag j.l. hun deuren open. Albert Heijn, die eerder toezegde de winkel 's maandagsmor gens te sluiten is gedeeltelijk op dat besluit teruggekomen en stelde de zaak vanaf 11 uur open. De Hema, die ook voornemens was op maandagmorgen te sluiten kon dat niet waarmaken, ook al vanwege de nieuwe koffieshop. Zelfs in het middaguur blijft dit winkelbedrijf open. Het teveel aan openstellings uren wordt gecompenseerd door officieel een half uur eerder te sluiten, om half 6. Krijgen we nu niet alleen verschillende openingstijden, maar ook nog afwijkende sluitings tijden??? Verschillende andere zaken, die in principe bereid waren op maandag morgen te sluiten, maakten de deuren toch open vanwege de concurrentie door hun grote broers. Andere zaken waren maandag de gehele dag dicht - al dan niet vanwege de inventarisatie bij het begin van het nieuwe jaar. Een juist beeld is daarom nog moeilijk te maken en men zal de komende maandag moeten afwachten eer men 'n definitief oordeel zal kunnen vellen. Vast staat, in ieder geval nu al, dat de beoogde eenheid in de winkelslui ting niet bereikt is, nu de grootwin kelbedrijven niet willen meedoen. Dat is jammer en men bewijst er het winkelende publiek geen dienst mee. De warboel die voorheen op dinsdag heerste is nu in feite alleen maar verplaatst naar maandag en dat is geen goede zaak. De toestand wordt er zelfs niet beter op, als we moeten constateren dat er al middenstandszaken zijn die 's maandags de gehele dag open houden, maar dinsdagsmorgens of 's middags sluiten...de oude toestand dus... Op de markt zag het er maandag tijdens de eerste uren naar uit, dat het publiek weg zou blijven. Maar later op de morgen trok de belangstelling toch weer aan, hoewel we de indruk hebben dat de gebruikelijke drukte niet bereikt werd. E schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 Nieuwjaar is voorbij en aller aandacht gaat weer uit naar de komende carnavalsdagen en de zittingen die daar aan vooraf gaan. Nog slechts drie weken scheiden ons nog van de dolle dagen die op zondag 5 februari zullen aanvangen. Geen wonder dan ook, dat de verschillende vastelaovesverenigingen in onze gemeente het „biestig" druk hebben. Hun nieuwtjes en zakelijk mededelingen zult u dan ook de komende weken heel zeker in deze kolom aantreffen. Uit de ons intussen bekende programma's hier een eerste bloemlezing voor de eerstkomende dagen: - Zaterdag 7 januari: Prinsepro klematie bij de Piëlhaas, in de Schouwburg; Prinsebal in Castenray met het uitkomen van het boere- bruidspaar, het aftreden van de oude prins en het uitkomen van de nieuwe; Prinsebal in Ysselsteyn. Zondag 8 januari: Boerebrullufts- ondertrouwbal in zaal In den Engel; Joekskapellenfestival in de Schouw burg; Prinseproklematie in Oirlo, met het uitkomen van de jeugdprins en de grote prins; Liedjesmiddag in Leu nen, met uitreiking Gouden Knol, het uitkomen van het boerebruidspaar en loterij. Telkenjare weer galmt de stem van de ,,bulle-laezer" van de Raad van Elf door Venrays schouwburg. Op zaterdag 7 januari zal dan ook vanaf de bühne, voor de 44ste keer, weerklinken.,,De ien Venroj gebore en getoge Venraodse jong, regierend onder de naam Prins..." Voor de Piëlhaas de 44-ste carnavalsprins in zijn roemrijke bestaan. Dat zal het hoogtepunt worden van een wervelend program ma met zang, dans en muziek en echte Venraodse folklore, kortom een wervelend showprogramma, waaraan dit jaar ongeveer 300 artiesten uit Venray hun medewerking verlenen. Allereerst dienen genoemd te worden, Harmonie Euterpe en het Venrays Mannenkoor. Al jaren laten zij het Venrays publiek genieten van hun frisse, sprankelende optredens en al jaren geven zij cachet en stijl aan de prinseproklematie. Terwijl de garde van ,,De Hazekeutel" een prinsedans voor haar rekening neemt, voeren de Pierotten het publiek naar het carnaval in Rio de Janeiro. Daphne en Delene voeren de mysterieuze spanning rond het wacht en op de nieuwe prins op, met een dans die als thema draagt „Some thing is coming", bekend uit de Westside-story. Op originele wijze zal de commissie Geluid en Liedje vervolgens de winnende schlagerzangers van dit jaar aan het publiek presenteren. Nieuw in de prinseproklematie is de Spaanse dansgroep „Las Rocie- ras", die met Flamengo en Servillana probeert het Piëlhazenbloed wat sneller te doen stromen. Henk van Dooremalen zal, met een veelbelo vende buut, als haantje van de Grote Kerk de eerste stappen op de carnavalsbühne zetten. Nieuw in de prinseproklematie is ook de groep van Huure Zegge, die samen met de Raad van Elf een zinderende eindact op de planken zal zetten. Voor de derde maal in successie geeft de groep Moj Zat acte de présence. Vorig jaar nog gooiden zij hoge ogen met hun „Muppet Show". Wat zal er dit jaar in het kolderieke vat zitten? De muzikale omlijsting wordt verzorgd door onze voortreffelijke Rooyse Hofkapel o.l.v. Herman Stevens. Tijdens de pauze en direct na afloop zal de Basement Band het publiek trakteren op een heerlijk stuk muziek, hetgeen tot 02.00 uur zal worden overgenomen door wederom de Rooyse Hofkapel. Een ander hoogtepunt is natuurlijk het aftreden van prins Bruno, die na een kleurrijke en muzikaal getinte regeerperiode zal worden bijgezet in de achtenswaardige rij van de andere illustere voorgangers, vertegenwoor digd in de onvolprezen Aid Prinse Kompeneej. „Spraekstalmaester" op 7 januari is natuurlijk Vorst Piet Hermans, die de Piëlhazen op zijn eigen onnavolg bare wijze door het programma zal loodsen. Ook dit jaar heeft de commissie gezorgd voor een „prinse-toto". In een standje in de foyer kunt u voor één piek een totoformulier invullen met uw gok naar de naam van Prins Carnaval 1989. Deze formulieren worden u, tesamen met programma en carnavalsliedjes '89 voor aanvang van het programma aangereikt en kunnen tot het einde van de pauze worden ingeleverd. De prijsuitreiking vindt plaats na afloop in de foyer. De hoofdprijs is een dames- of herenfiets, beschikbaar gesteld door Fa. Jacobs zn. Tweede prijs is een echte haas en de derde prijs een fles onvervalst „Haze- bloed". Kaartverkoop zal nog uitsluitend plaatsvinden op vrijdag 6 januari 1989 van 19.00-21.00 uur in de foyer van de schouwburg, daar de zaal bijna is uitverkocht. Uitsluitend wakkere Piëlhazen hebben nog een kleine kans. Verenigingsnieuws dient dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF de Villeroy Boch I catalogus ligt voor U klaar patchwork-quilting woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meyrs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf TWEE GEWONDEN OP DEURNESEWEG Een 19-jarige Venrayer, bestuurder van een Patroljeep, wilde op de Deurneseweg een voor hem rijdende blubberton inhalen. Op het laatste moment zag hij als tegenligger een personenauto naderen. Om een botsing te voorkomen moest hij afremmen en weer invoegen. Dat ging niet volgens het boekje, want zijn jeep raakte de blubberton. Bij die botsing werd de bestuurder van de jeep en een naast hem zittende 18-jarige jongen licht gewond. Zij werden naar het ziekenhuis vervoerd, maar konden na behandeling naar huis worden overgebracht. Patroljeep en blubberton werden zwaar beschadigd. Terwijl de politie na de botsing het verkeer aan het regelen was, meende twee autobestuurders toch met hoge snelheid de plaats van het ongeval te a.s. Zondag zal Venray's schouw burg weer op z'n grondvesten schudden. Koninklijke Harmonie Euterpe organiseert dan wederom het traditionele en alom beminde Joeks kapellenfestival. Voor de ware carna valsliefhebber is dat een feest om van te smullen. Maar liefst 15 joekska pellen hebben belangeloos hun me dewerking toegezegd en daar is Venray's Harmonie erg blij mee. Op die manier kunnen zij de jeugdoplei ding in stand houden en het instrumentarium onderhouden. Negen jaar geleden is Euterpe als eerste en als enige met dit festival begonnen. Dankzij hun succes heeft, zij al veel jeugdigen kunnen opleiden, die thans deel uitmaken van het grote harmonie-orkest. Daar is niet alleen Euterpe blij mee, doch ook alle joekskapellenmu- zikantien die afgelopen jaren aan dit festival hebben deelgenomen. Met zekerheid durven wij dan ook te stellen dat het a.s. zondag als om 13.00 uur de eerste kapel opent het weer gezellig druk zal zijn, en gezellige mensen zijn bij Euterpe altijd welkom. Tegen hen zouden we willen zeggen: „luuster efkes, ut göt zuutjes an en rats d'r nève as de toetzengers, moi zat, der brandholt van make. Sheberjoeks blaost op lang zök en dus platvuut. Wat blief over? De plaarzek die dikke mik efkes loate waachte". Aanvang 13.00 uur. Finale 18.00 uur. De „Orde van de Hazekeutel" de hoogste onderscheiding van de ge lijknamige Venrayse Jeugdvastelao- vesvereniging, is dit jaar toegekend aan dhr. Jan Peeters uit Venray. Deze hoge onderscheiding worjlt jaarlijks uitgereikt als blijk van waardering voor personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heb ben gemaakt voor de Venrayse jeugd of voor Venrayse jeugdgroepen. Dhr. Peeters ontvangt deze on derscheiding wegens zijn lange staat van dienst als mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Jeugdbe- langen Christus Koning Parochie, waar hij de functies vervult van penningmeester en beheerder van de bekende Blokhut aan de Westsingel en in die hoedanigheid komen zijn diensten vooral ten goede aan Jong Nederland Venray, de vaste gebruiker van de Blokhut. kunnen passeren; maar zij kwamen met elkaar in botsing. Hun auto's werden zwaar beschadigd. Beide bestuurders kozen de verstandigste weg, en regelden de zaak onderling. LATE TRIMMER Bij de politie kwam een melding binnen dat in het struikgewas naast de spoorwegovergang een personen auto verdekt zou staan opgesteld. De politie ging poolshoogte nemen, ontdekte de auto en vond een en ander maar verdacht. Via het kenteken kon kontakt worden opge nomen met de vader van de eigenaar. Die maakte zich echter geen zorgen, omdat zijn zoon daar in die buurt s'avonds vaak ging trimmen. Toch zocht de politie de buurt nog even af en tegen elf uur kwam inderdaad de eigenaar van de auto al trimmend opdagen. Hij was hoogst verbaasd over de opwinding die hij ongewild had veroorzaakt. In het Venrays cafe De Bonte Koe ontvangt presentator Bert Albers dinsdag 10 jan. voor de tweede maal een aantal gasten in het praatpro gramma Ossengal Lokaal. Aan de vooravond van carnaval is het programma geheel aan dit volksfeest en meer speciaal aan de Venrayse feestvreugde, gewijd. Onder de vele gasten bevinden zich de nieuwe Prins Carnaval van de Piëlhazen en diverse vastelaovensar- tiesten. Ossengal Lokaal begint om 21.00 uur. Het fenomeen Carnaval, of Vaste- laovend, herbergt talloze aspecten die een interessant gesprek kunnen opleveren. Hoe komt Venray bij voorbeeld jaarlijks aan z'n prins? De verantwoordelijken daarvoor komen dit uitleggen en ze brengen en passant de pas uitgekomen 44ste Piëlhazen- prins mee. Ook de jeugdprins 1988 is aanwezig samen met enkele jongeren en een oud-collega-prins. Met hen wordt gesproken over het vieren van Carnaval door de groep in de leeftijd tussen twaalf en zestien jaar. Om een wetenschappelijk lichtje over carnaval te laten schijnen is de heer Th. Fransen uit Venlo uitgeno digd. Deze socioloog heeft van het volksfeest z'n hobby gemaakt en is inmiddels een autoriteit op dit gebied. Hij zal kort spreken over de historische achtergronden van Car naval en speciaal over het verschijnen „prins". Geen carnaval zonder muziek. Daarom enkele toepasselijke plaatse lijke artiesten en speciaal voor de gelegenheid bijeengekomen groepen. Er is zelfs een carnavals-rap gemaakt. Hoe dat klinkt, valt dinsdag in café de Bonte Koe te beluisteren. Te zien en te horen zijn dan ook de Trennesetters en één van de liedjes die het niet gebracht hebben tot een plaatsje op de vastelaovesplaat van de Piëlhaas. In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Al meer dan 25 jaar is dhr. Peeters actief in de weer voor de jeugd. Niet iemand die op de voorgrond treedt, maar wel iemand die bergen werk heeft verzet en dan is het passend hem tocht wel eens op bijzondere wijze erkentelijkheid te betuigen voor het vele goede werk dat hij voor Venray's jeugd heeft verricht - en nog doet. De onderscheiding zal hem worden uitgereikt tijdens de jeugdzitting van de Hazekeutel, welke plaats zal vinden op Zondag 15 januari a.s.om 14.11 uur in de foyer van de schouwburg. De uitreiking vindt plaats omstreeks 15.15 uur. DONDERDAG 5 JANUARI 1989 Nr. 1 HONDERDENTIENDE JAARGANG Op zondag 22 januari a.s. willen wij het feit herdenken dat onze vereniging 3 x 11 jaar bestaat. Tijdens een leuke, gezellige en ouderwetse middag zal het bestuur vanaf 14.11 uur recipiëren in het gemeenschapshuis te Leunen. DE GOUDEN KNOL De hoogste onderscheiding van de Knöllekes gaat naar Jan van Osch, de oudste zoon van Toön van Osch en Truuj Kusters uit de Wieën. Daar in de Wieën werd hij 65 jaar geleden geboren. Tot de oorlog had hij zijn werk als boerenknecht en was al aktief bij de jonge boeren, waarvan hij later secretaris was. Voor de oorlog werd hij ook lid van de fanfare o.l.v. Jan Dietz. Hij bleef lid tot jaren zeventig, de trombone en de bas waren zijn geliefde instrumenten. In 1944 werd hij ook lid van handboogschutterij St. Joris, waar hij tot op heden ononderbroken nog steeds volop aktief is. Vanaf 1956 heeft hij daar zitting in het bestuur en is vanaf einde jaren zeventig voorzitter van deze vereni ging. In 1953 werd er getrouwd met Nel Christiaens uit Swolgen. Na wat jaren aan de rand van Leunen gewoond te hebben, werd in 1968 de boerderij van Willems Grad aan het Overbroek gekocht. Daar wordt nog steeds met plezier gewoond. 12 Jaar geleden richtte hij de buurtvereniging ,,'t Overbroek" mee op, welke na al voor de 12e keer met een zelfontworpen en - gemaakte wagen meedoet aan de optocht die iedere keer hoge ogen gooit op de prijsuitreiking. Hier is hij een van de stuwende krachten. Daarnaast zit hij al jaren in de rolverdeling van de boerenbruiloft, waar ze ook altijd op zijn steun en medewerking kunnen rekenen. Kortom een man die graag veel werk verzet voor de gemeenschap, dit altijd belangeloos en in samen werking met vele anderen doet en bij de uitvoering van het georganiseerde het liefst ergens achteraan gaat staan kijken. Het bestuur van onze vereniging heeft besloten om deze man voor een keer op de voorgrond te plaatse als dank voor zijn onmisbare hulp binnen de gemeen schap van Leunen. Wij hopen dat Jan samen met zijn vrouw, temidden van zjjn kinderen en kleinkinderen in een goede gezond heid nog vele jaren door zal gaan met het goede voorbeeld geven. Wij hopen dat hij deze Gouden Knol met trots nog lang zal mogen dragen. Deze Gouden Knol wordt uitge reikt op de Liedjesmiddag op 8 januari a.s. in het gemeenschapshuis, met aansluitend gelegenheid om Jan van Osch te feliciteren. Tevens is er op deze dag het bekend maken van het Boerenbruids paar 1989. Iedereen is van harte welkom. Drie personenauto's, die aan de Veltumse Kleffen geparkeerd stonden, zijn afgelopen maandag door vanda len flink bewerkt. De drie eigenaars zitten met een schade variërend van ƒ1100,- tot ƒ1500,-. De Minishop is groter geworden! Marianne en Willy Stramm hebben hun zaak in de Grote Straat een grondige face-lift gegeven. De klant heeft nu meer privacy gekregen bij het passen van de exclusief kleding die Minishop voert. Verder is er een zitje gekomen in de zaak en heeft de winkel aan de voorzijde een nieuwe luifel gekregen. Minishop zit al 15 jaar in de Grote Straat en verkoopt uitsluitend exclu sieve damesmode. „Hierbij staan", aldus Marianne Stramm „service, gezelligheid en een goed advies voorop". Dit bepaalt volgens haar ook het succes van de Minishop. En omdat stilstand achteruitgang bete kent is het assortiment van de Minishop al uitgebreid met grotere maten (tot en met 46) terwijl binnenkort nog een uitbreiding zal plaatsvinden van het aantal merken dat door de Minishop gevoerd wordt. Zo willen Marianne en Willy Stramm de toch al tevreden klantenkring op al haar wenken bedienen. 't Dartele Veule Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of de carnaval staat al weer voor de deur. Op zaterdag 7 jan. a.s. zal voor de 35e keer het prinsenbal plaatsvinden in zaal ,,'t Veule". Prins Jeu II heeft dan zijn regeerperiode erop zitten en zal de scepter over moeten dragen aan de nieuwe prins carnaval 1989. Tevens zullen er op deze avond ondersscheidingen worden uitgereikt door de vorstenraad aan vier leden van de carnavalsvereniging. Zij allen hebben op eigen wijze 11 jaar een steentje bijgedragen om de carnaval te doen slagen. Dus voor wat lol en gein, moet je a.s. zaterdag in de alom bekende „perdestal" zijn. Op zondag 15 januari a.s. zal in zaal Keukens, voor de 10e maal het „Gouden Paard" worden uitgereikt. Deze hoge onderscheiing is dit jaar toegekend aan mevr. Bertha van Kempen-Groetelaars De uitreiking en de feestelijkheden welke om 14.00 uur beginnen, is in handen van de Vastenavond vereni ging „Het Dartele Veule" de grootste en meest representatieve vereniging van Veulen. Mevr. van Kempen zal dan de eerste vrouwelijke draagster zijn van deze hoge onderscheiding. Deze onderscheiding werd haar toegekend op grond van haar verdiensten voor het algemeen dorps belang. Maar vooral voor haar inzet en verdiensten aan het Jeugd-Karna- val. Door haar inzet kwam in 1972 de Jeugd Karnaval in Veulen van de grond. Sindsdien is zij al die jaren betrokken geweest bij het formeren van de jeugdraad en de verkiezing van de Jeugdprins. Ook heeft zij al die jaren gefungeerd als contactper soon tussen het schoolteam en de vastenavond-vereniging Bertha is een geboren en getogen Veullinneke, in 1960 heeft zij slechts een half jaar buiten Veulen gewoond. Toen de gelegenheid zich voordeed om het ouderlijke boerenbedrijf over te nemen, heeft zij samen met haar echtgenoot deze kans aangegrepen, om weer naar het Veulen terug te keren. Sedertdien wonen zij aan de Lorbaan. In 1986 hebben zij hun bedrijf omgezet in een kinderboerderij. In een kort tijdsbestek is de „Maria Hoeve" een begrip geworden bij de jeugd van Veulen en ver daar buiten. Bij hen staat Bertha bekent als de boerin van kinderboerderij. Wij twijfelen er dan ook niet aan, of onder het publiek wat aanwezig zal zijn, als zij het „Gouden Paard" uit handen van Vorst Piet ontvangt, zal de jeugd goed vertegenwoordigd zijn. Zaterdag: Prinsenbal, aanvang 20.11 uur in „De Wis". Programma: uitkomen boerenbruidspaar, aftreden prins Math, uitkomen 33ste prins van de Schanseknuppels. Zondag: Jeugdprinsenbal aanvang 15.11 uur in „De Wis". Programma: aftreden Prins Rob, uitkomen nieuwe jeugdprins. Maandag: 50+ bal in „De Wis". - Met grof geweld was een ruit van de auto van een Venrayse arts ingeslagen. Uit de auto is een radiocassetterecorder en een booster gestolen. Totale schade wordt ge raamd op 2000,-. De auto stond aan de Kempweg geparkeerd. - Ook was een ruit van een aan de Schakel (De Bleek) geparkeerde personenauto met grof geweld ge opend. Uit de auto worden vermist: een radiocassetterecorder, een ge- reedsschapskist en het kentekenbe wijs. De schade wordt hier op 1200 geschat. bij.... EMOFRA vrijetijdskleding 3 ribbroeken 3 katoenenbroeken zolang de voorraad strekt Ook de winterkollektie sweaters, blouses, truien, vesten Ook onze dameskollektie (was al laag in prijs) OVERLOON MAASBREE HEYTHUYSEN

Peel en Maas | 1989 | | pagina 9