(kbit ■SgM. OPRUIMING bij chico de HALVE PRUS CLOTHING STORE (spetters houden wij tot 1 MAART een OPRUIMING SPETTEREND AFGEPRIJSD! agassi-* dat betekent zeer voordelig je eigen mode kopen voor unieke prijzen zelfs voor MINDER DAN \lana* maa*1 as- za\ J&C Vietaa- OM RUIMTE TE MAKEN VOOR DE NIEUWE UITGEBREIDE COLLECTIES VAN JAC. NOOYEN MANNENMODE naast de stuntaanbiedingen op de gehele collectie JlV\ i\ fï\miTïT (ook de bekende merken) KORTINGEN van 10 tot 60% StUN fpRlJS stun TPBiJS -79.= w "htoenj \K««- aQ.SS 6 StUN TpB»JS STUN TpftUS ÜftCKS Grotestraat 27 Venray. Kursussen Volksuniversiteit Venray eo j venray alle winterkleding GESPECIALISEERD IN DE AGRARISCHE SECTOR „DE BRUIJN VENRAY" PEEL EN MAAS Donderdag 5 januari - Pagina 4 ttH eRMARWg AO 111 OPRUIMINING met STUNTPRIJZEN! KURSUS PSYCHOLOGIE nummer C 108 Een kursus ter uitbreiding van alledaagse mensenkennis. Kijken naar het ge drag van anderen en Uzelf. Docente: Mevr. Bos. Start dinsdag 17 januari 1989. Plaats: Centrum de Vennen te Bergen. Prijs f 90,-(12 lessen) en f 5,- inschrijfgeld. Wekelijks: 9.00-11.30 uur. KURSUS ALGEMENE ONTWIKKELING VOOR VROUWEN nummer A 301 In een grote groep iets durven zeggen. Je kennis en inzicht verdiepen aan de hand van diverse thema's. Hoe schrijf ik het ook al weer? Leren van elkaar in een groep. Docente: Mevr. Binnenveld. Start: maandag 2 januari 1989. Twee-wekelijks: 20.00:22.30 uur. Plaats: SVE, Schoolstraat 41 te Horst. Prijs f 30,- (12 lessen) en f 5,- inschrijfgeld. KURSUS HOE ZEG JE WAT JE DENKT nummer A 312 Oefenen in praten, luisteren en je mening geven. Beter leren zeggen watje denkt en het zelfvertrouwen vergroten. Docente: Mevr. Huys. Start: maan dag 9 januari 1989 Wekelijks: 20.00-22.30 uur. Plaats: SVE, Schoolstraat 41 te Horst. Prijs: f 25,- (10 lessen) en f 5,- inschrijfgeld. KURSUS VROUWEN EN ONTSPANNEN nummer A 314 De kursus heeft tot doel vrouwen bewuster te maken van spanning-stress en te kijken hoe daar mee om te gaan. Docente: Mevr. Brouwer. Start: donder dag 23 februari 1989. Wekelijks: 20.00-22.30 uur. Plaats: SVE, Schoolstraat 41 te Horst. Prijs f 12,50 (5 lessen) en f 5,-inschrijfgeld. KURSUS BOEKENWIJSHEID nummer C 311 Boeken lezen en eikaars interpretatie daarover uitwisselen schept plezier in lezen en verrijkt jezelf. Docente: Mevr. Ligtvoet. Start woensdag 18 januari 1989. Tweewekelijks: 19.30-22.00 uur. Plaats: bibliotheek te Horst. Prijs f 80,- (8 lessen) en f 5,- inschrijfgeld. KURSUS SPREEKVAARDIGHEID nummer B 305 Een kursus vooral voor mensen die bezig zijn met kader- en vrijwilligerswerk, vrouwenorganisaties e.d. waarbij aandacht voor overwinnen van spree kangst, leren formulerenm en beargumenteren. Docente: Mevr. Ligtvoet. Start: maandag 16 januari 1989. Wekelijks 9.30-12.00 uur. Plaats: SVE, Schoolstraat 41 te Horst. Prijs f 32,- (8 lessen) en f 5,- inschrijfgeld. KURSUS PSYCHOLOGIE nummer C 309 Een kursus ter uitbreiding van de alledaagse mensenkennis. Kijken naar het gedrag van anderen en Uzelf. Docente: Mevr. Bos. Start: dinsdag 10 januari 1989. Wekelijks 20.00-22.30 uur. Plaats: SVE, Schoolstraat 41 te Horst. Prijs 90,- (12 lessen) en f5,- inschrijfgeld. KURSUS SCHAKELEN NAAR DE GEZONDHEIDSZORG nummer BVB In samenwerking met de Stichting Volwassenen Educatie wil de Volksuniver siteit Venray in het voorjaar 1989 starten met een kursus voor volwassenen die voldoende capaciteiten bezitten om in de verzorgende sector te werken, maar te weinig vooropleiding hebben. Via de BVB cursus worden mensen in 1 jaar opgeleid voor het landelijke examen BVBI. Dit diploma geeft toelaat baarheid tot opleidingen in de gezondheidszorg op verzorgend niveau. De schakelkursus omvat 2 hele dagen per week, waarin de volgende vakken ge geven worden: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Rekenen, Natuurkun de en Biologie. De kosten van de kursus zijn f 310,- excl. boeken en examen geld. De kursus zal bij voldoende aanmeldingen gehouden worden in Venray of Horst. Voor aanmelding kunt U bellen naar de VOLKSUNIVERSITEIT VENRAY e.o. tel. 04780-80185 (ook kunt U voor informatie op dit nummer terecht) of on derstaand strookje uitknippen en opsturen naar: VOLKSUNIVERSITEIT VENRAY e.o., OOSTSINGEL 37a, 5802 AM VENRAY Naam Adres Woonplaats pc Telefoon Schrijft zich in voor de kursusnr U ONTVANGT GEEN OPROEP VOOR DE EERSTE LESÜÜÜÜIIÜI! <2kL de Bleek 17 in VENRAY. Geopend: maandagmiddag, dinsdagmorgen, dinsdagmiddag, woensdagmorgen, woensdagmiddag, donderdagmorgen, donder dagmiddag, vrijdagmorgen, vrijdagmiddag, vrijdagavond, zaterdag morgen, zaterdagmiddag. BEDRIJFS STORINGEN DAG/NACHT BEREIKBAAR STORINGSDIENST 04785-1232 Lovinckplein 6 5813 CC Ysselsteyn GEOPEND: M. VR. 00 UUR 00 UUR ZATERDAG 8.30-12.30 UUR VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 20.00 UUR N. üfct MA. T. 8.00-12.' EN 13.00-18.' 94 785-1232 YSSELSTEYN I ZAT BALIEVERKOOP VAN ALLE INSTALLATIE-MATERIALEN VERHUUR VAN ALLE GEREEDSCHAPPEN AUTO EN MOTORRIJSCHOOL Onze rijschool werkt met de modernste examencomputer die U in staat stelt het theorie-examen probleemloos af te leggen. Wordt U over enkele maanden 18 jaar? Ga dan nu naar een moderne rijschool 13 Januari a.s. starten wij weer met een nieuwe cursus. Voor inlichtingen en/of reserveringen Auto- en motorrijschool ,,DE BRUIJN VENRAY" TEL. 83127 EEN BOVAG-COA ERKENDE RIJSCHOOL T -r

Peel en Maas | 1989 | | pagina 4