KERKDIENSTEN Oplossing Kerstpuzzel 1988 00K IN DE GLASBAK Even langs de glasbak. Kleine moeite. Goede gewoonte. Oude foto PEEL EN MAAS Vele honderden goede inzendingen! PEEL EN MAAS ♦Donderdag 5 januari - Pagina 16 GROTE KERK Deken C.J.R. Buschman, Eind- straat 6, tel 81275; Kapl. H. de Wit O.F.M., Grote Markt 10, tel. 82385 b.g.g-. 85855. Zaterdag: 9.00 uur Lsm. W. Broers, echtg. en overl. kinderen. 14.00 uur PI.H.Mis uit dankbaarheid b.g.v. 25 jarig huw. jub. van het echtp. P. Verheijen-Geurts, Lange- weg 99. 19.00 uur Zondagsdienst: overl. ouders van Bracht-Cremers; Handrie van den Hoogenhof; overl. ouders Arts-Verkoeijen; ouders Ver- meulen-Verheijen; Hendrika Linders- van Opbergen; ouders Coppes-Poels en ouders Odenhoven-Swinkels; Lambert Janssen en dochter Gonny; overl. ouders Pijpers-Clabbers; En- gelbert Oudenhoven (buurt); Pierre Janssen. Zondag: Openbaring des heren: Driekoningen [Hoogfeest].: 8.00 uur Lsm. Anna Smeets-Cupers. 9.30 uur Lat. Hgm. Hendrik Keijsers (s); Cornelis Hogervorst; Jrd. Piet Lens- sen; overl. echtp. H. Gerrits-Her- mans en overl. ouders (S); tot zeker intentie t.e.v. O.L.Vrouw. 11.00 uur Ned. Hgm. Dorothea Ariëns-Hen- driks en overl. fam.; Nel Rozijn-Phi- lipsen (coll); Cor Vink en beide echtg.; Adolf van der Heijden en Sjef Roex; Joost Deriks (coll). Maandag: Doop van de Heer; 9.00 Lsm. Piet Janssen-Oudenhoven en overl. fam.; W. Broers, echtg. en overl. kinderen. Dinsdag; 9.00 uur Lsm. tot zekere intentie. Dinsdag: 9.00 Lsm. oude sticht ingen. 19.00 uur Lsm. ouders Frans Swinkels-Marcellis; Antoon van Rooy. Woensdag: 9.00 uur Lsm. tot zekere intentie. Donderdag; 9.00 uur Lsm. voor onze gezinnen (E). 19.00 uur Lsm. tot zekere intentie (A). Vrijdag: H. Hilarius: 9.00 uur Lsm. voor de overledenen (a. coll). Zaterdag: 9.00 uur Lsm. voor roepingen tot het priesterschap en Religieus leven (Z). 19.00 uur Zondagsdienst: overl. ouders Jans-- Beken-Kessel, zoon Arnold en klein dochter Jacqueline; Anna Paffen; Engelbert Oudenhoven (coll); Mia Schellen-Schraven (buurt); Sjeng hendriks; Joost Deriks (coll). Acolieten Zondag 8 januari 9.30 uur L. Truyen. Misdienaars Zaterdag 7 jan. 19.00 uur Gijs Arts en Wilbert van Ham, lector: bericht volgt. Zondag 8 jan.; 8.00 uur Maurice en Pascal Brons. 9.30 Peter Harre wijn en Wilco Janssen. 11.00 Hong Bui en Bart Derkx, lector; bericht volgt. KAPEL ST. SERVATIUS Zaterdag: 18.30 Liturgieviering met volkszang. Voorganger J. Korff, lectrice Zr. Jacintha. Misdienaars: Cindy Haneveld en Bas Dirkx. Zondag: 9.30 Liturgieviering met koor en volkszang. Voorganger J. Korff, lectrice Zr. Hélène. Intentie: Joep Lousberg. Maandag: 16.45 Liturgieviering. Voorganger J. Korff. Dinsdag: 13.45 Liturgiegroep. 16.45 Liturgieviering. Voorganger G. van Loenen. Woensdag: 16.45 Liturgieviering. Voorganger J. Korff/ Donderdag: 16.45 Liturgieviering. Voorganger G. van Loenen. Vrijdag: Geen viering. PATERSKERK Zaterdag: 17.00 Gelegenheid om te biechten. 18.30 Zondagsviering:Toon Sanders (Beatrixstraat), Harrie Lens- sen. Zondag: Driekoningen. 9.00 Om zegen over onze gezinnen en familie, voor de parochie. 10.15 Hoogmis gezongen door de zangers van St. Frans. Voor Jacobus Philipsen en Francina Goossens, familie Verbeek. 11.45 overl. ouders Raemakers-Pou- wels, overl. fam. v.d. Ven-Kessels. 18.00 overl. ouders van Soest-Bolling Maandag: 8.00 zuster Mansueta van der Helm. 19.00 Antoon Lucassen. Dinsdag: 8.00 t.e.v. St. Anthonius. 19.00 Wilhelmina Hendrix-Baken. Woensdag: 8.00 overl. ouders Akkermans-Timmermans. 19.00 overl. fam. Philipsen. Donderdag: 8.00 overledenen (col. Allerzielen). 19.00 Jan Swinkels (neven en nichten). Vrijdag: 8.00 voor overl. fam. 19.00 Gezinsmis, Harrie Janssen. Zaterdag: 8.00 Antoinette Elsevier en Eva Rojer. Misdienaars en acolieten Zaterdag: 18.30 Martijn Smelt. Zondag; 9.00 Andre Basten. 10.15 Pascal Kusters. 11.45 Johan en Leo Pouwels. 18.00 Martin Leenders. Dinsdag en donderdag: 19.00 Emiel Kusters. PAROCHIE BRUKSKE Zondag: Feest van de openbaring des Heren (driekoningen). 10.00 Eucharistieviering met zang, om zegen over een reis, t.e.v. het H. Hart van Jezus, Jan Swinkels (buren Bolerostraat). Er is kindercrèche. 'n leesbare krant VREDESKERK Zaterdag: Priesterzaterdagviering. 10.45 Rozenkrans en biechtgelegen heid. 11.15 Gezongen H.Mis. 13.30 Lof en zegen met het Allerheiligste. 18.00-18.30 Gelegenheid om te biechten. 19.00 Vooravondmis voor het hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen) Kinderwoord dienst.Voor: Annie Jacobs-Stiphout (coll), uit dankbaarheid bij een 25-jarig huwelijk(G), Anny Jacobs- Huibers (v.d. buren), Toon Albers (v.d. buurt), Riek v. Soest-v. Hooy. Zondag: Driekoningen. 8.30 Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 10.00 Hoogmis, Neder lands. Voor de weldoeners van de parochie. 113.0 Voor priesterroep ingen en roepingen tot het religieuze leven, voor Cor en Lies v.d. Heuvel-Albers. Maandag: 8.00 Voor de Christenen die vervolging lijden. 19.00 Voor Theo Thielen, Miet Hendriks en zoon Jan. Dinsdag: 8.00 Ter ere van de H.Naam Jezus. 19.00 Voor Nathie Goumans. Woensdag: 8.00 Voor de verkondi ging van het Evangelie onder de volken. 19.00 Voor Ton Vossen (coll), Harrie Snijders (W. Andelaars) Wilhelmina Tijmensen-Korndewal. Donderdag: 8.00 Voor de zieken. 19.00 Voor Cor Dijkmans (coll). Vrijdag: 8.00 Ter ere van het Goddelijke Hart van Jezus. 19.00 Voor overl. ouders Matijssen-Peeters. Zaterdag: 8.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria. Gedachte van de week De toekomst is datgene wat we heden bouwen. Misdienaars en acolieten Zaterdag: 19.00 Alberto Omar Alverez en Quint van Houdt. Zondag: 8.30 Henk v.d. Oever. 10.00 Pascal en Urbain v. Weert, en Robert Versteegen. 11.30 Jose Cornego. Maandag/dinsdag: 19.00 Paul Claas- sen. Woensdag/Donderdag; 19.00 Dennis Nottelman. Vrijdag; 19.00 Ivo Niessen. Zaterdag: 19.00 Juan Lopez en Ivo Niessen. PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag: 19.00 Overl. ouders Janssen-Peeters, overl. ouders van Soest-van Vechel. Zondag: 8.30 Voor 'n zieke. 10.00 Martin Moorrees, Wim Versleijen, gest. jrd. overl. ouders Derks-Janssen en overl. ouders v.d. Hoogenhof- Spreeuwenberg (gem. koor). Maandag: 9.00 Gest. jrd. Jacobus Wilms en Wilhelmina Lemmen. Dinsdag: 9.00 Tot intentie v.d. fam. T. Woensdag: 9.00 Voor de overl. van hen die offerden met Allerzielen. Donderdag: 9.00 Tot zekere inten tie. Vrijdag: 9.00 Uit dankbaarheid. 14.30 Uit dankbaarheid bij 25 jarig huwelijk Reijnders-Pijpers (Eiken hofkapel). Zaterdag: 19.00 Jan Bemaerts. Misdienaars Zaterdag 19.00 Sjouke Camps, Irene Camps, Stephanie Janssen, Sanne Bartram. Zondag 8.30 Lieke Volleberg, Saskia Litjens, Veronique Philipsen, Loes Laurenssen. 10.00 Mirjam Janssen, Loes Swinkels, Helga Tielen, Monique v.d. Pas. PAROCHIE OIRLO Zaterdag: 19.00 Gez. H. Mis (kinderkoor). Frank Voermans, Frans maas, Grada Bomm, Anna Steegsh-van Rijswijck, st. Grad Theuws en Wilhelmina Theeuwen. Zondag: 11.00 Hoogmis. Overl. fam. Kusters-Vogelsangs. Woensdag: 9.00 H.Mis t.e.v. O.L. Vrouw. Carolien Philipsen, st. Baten- Jeurissen. Vrijdag: 14.00 PI Huwelijksmis Bruidspaar van Heugten-Kusters. Zaterdag: 19.00 Gez. H.Mis (da meskoor) Grada Bomm. PAROCHIE CASTENRAY Zaterdag: 19.00 Voor P.J. Strij- bos-v.d. Beuken. N.B. Vandaag en morgen in alle H.H. Missen speciale Missiecollectie voor de MEMISA (medische missieaktie). Zondag: Jgt. v. Josephine Seij- kens-Collin en tevens jgt. v. Jan Swinkels om 10.00 uur. 8.00 Voor de parochie t.e.v. O.L. Vrouw v. Alt. Bijstand. Dinsdag: 19.00 Voor Marie v. Kuijck en tevens jgt. v. Willem Friezen, Lamberdine Friezen en Martinus Friezen. Woensdag: 8.00 Gezinsmis (offer aars). Donderdag: 19.00 Voor overl. fam. Duij kers-Rei ntjes. Vrijdag: 8.00 Jgt. v. Hubert Kuijpers enAnne, Gertruda Chris- tiaens. Misdienaars Michel-Pieter Jan; zaterdag, dins dag en woensdag. Joep-Joan; zondag 8.00, donder dag en vrijdag. Martijn-Marianne; zondag 10 uur. PAROCHIE LEUNEN Zaterdag: 19.00 Lsm. v. overl. fam. Claessens-Gussen. Weekd. v. Teng Noijen (1) Maandd. v. Teng de Lauw. Jrd. v. Leo Loenen, Johanna Swinkels-van Rijswijk. Zondag: 9.45 Hgm. v. Elly Loonen en Elly van Berlo, Corrie van Berlo-Thijssen, Harrie Heesen, gest. jrd. v. Antoon Peeters, Johanna Raaymakers, Marie Keijsers-Hendrix, uit dankbaarheid. 14.30 Doopviering van Maartje Vullings. Maandag: Doop van de heer 19.00 Maandd. v. Catharina Philipsen- Spreeuwenberg. Dinsdag: 19.00 lsm. v. Overl. ouders Martens-Smedts en Henri Martens. Woensdag: 19.00 lsm. v. Antoon Verheyen en overl. fam. Verheyen- Droesen, Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels. Donderdag: 19.00 lsm. v. Marie Keijsers-Hendrikx, Frans van Bavel en overl. fam. Maand. v. Hendrika Arts. Vrijdag: 19.00 lsm. v. overl. fam. Hendrix-Leenders. Zaterdag: 19.00 Lsm. uit dank baarheid, overl. fam. Jilesen-v.d. Steeg, Anna en Gerrit Bouten en overl. ouders. Weekd. v. Teng Noijen (2). Maandd. v. Anna Verheijen, Wim Litjens. Acolieten Zaterdag 19.00 Roel Kersten en Barry Willems. Zondag 9.45 Martijn Mertens, Twan Willems en Fred Litjens. Misdienaars Maandag t/m vrijdag 19.00 Sjef Drabbels en Frank de Klein. Zaterdag 19.00 J. Jenniskens. Zondag 9.45 H. Bovée. RECTORAAT VEULEN Zaterdag: 19.00 Openbaring des Heren. Hgm. v. Harry Kusters (v.w. de buurt), jgt. Antoon Drabbels. Zondag: 11.00 Hgm. uit dank baarheid fam. Louvet-v. Rijsewijck. Hgm. als jgt. v. Jac. Smedts. Woensdag: 8.00 Lsm. als jgr. v. Anny Nelissen-Janssen en overl. ouders. Vrijdag; 8.00 Lsm. v. Dien Burgers-Driessen. Zaterdag; 19.00 Hgm. als jgt. v. overl. fam. Wilms-Hezen- v. Lin. Hgm. v. Grad Hendrx en echtg. Acolieten Zondag Jac Nijsen en Andre Reintjes. Misdienaars Bas Snoeks en Rob Hendrix. RECTORAAT HEIDE Zaterdag: 19.30 Avondmis voor de overl. ouders Poels-Michels en voor Sef Michels (coll). Zondag: Hoogfeest driekoningen. 10 uur Plechtige Hoogmis voor Harrie Muysers en overl. fam. Misdienaars van de week, Sylvia en Erwin. Maandag: Doop van de Heer 8 uur H.Mis. Dinsdag: 8 uur H.Mis Woensdag: 8 uur H.Mis. Donderdag: 8 uur H.Mis. Vrijdag: 8 uur H.Mis. Zaterdag: 19.30 Avondmis jaarge tijde voor Nellie Claessens Derikx en voor Sef Michels (coll). PAROCHIE YSSELSTEYN Zaterdag: 19.00 Mndd. Tr. v. Hugten-Gulpen, A. Arts-Theunissen, Jan Swinkels, A. Bovée-Cuijpers, overl. fam. van Asten-Jansen. Zondag: 9.30 Jrd. Echtg. Janssen- Droessen, Thei Janssen, Alb. Fleur- kens en echtg. 11.15 Jrd. Lamb. Lemmens en echtg., Tj. In 't Hulst (vrienden uit Boekei). Maandag: 19.00 Overl. fam. Wismans-V ersteegen Woensdag: 19.00 Jan Swinkels (goede bekende). Vrijdag: 19.00 J. Janssen, overl. ouders van Dael. Misdienaars Zaterdag; 19.00 N. Jaspers en D. Wijnands. Zondag: 9.30 R. Jenniskens, Marl. Potten, Tj. Jenniskens, D. v.d. Burgt. 11.15 R. enT. Berkers. Maandag en woensdag; B. Vergeldt en A. Philipsen. Vrijdag: 19.00 P. v.d. Munckhof en E. Jenniskens. Spreuk van de week Vlugge sprekers zijn gewoonlijk langzame denkers! (J. Swift). Doopschema Op zondag 22 januari en op de zondagen 12 en 26 februari kan het Doopsel in onze kerk worden toegediend, eventueel op een andere daturm buiten de zondag volgens afspraak. PAROCHIE MERSELO Zaterdag: 19.00 uur voor Vrouw Versteegen. Zondag: Feest van Driekoningen. 10.30 Tot intentie van parochie. Vandaag geen H.Mis om 11.30. Maandag: feest van de Doop van de Heer. 8.30 Bijz. Intentie (B). Dinsdag: 8.30 Peter Mathijs Gielen en overl. kinderen. Woensdag: 19.00 Mathijs van Cuijck en Hendrina Ewals. Donderdag: 8.30 Mevr. v. Dijck- Sanders en Antoon Michels. 12.15 Mis ter gelegenheid van de LLTB gezinsdag. Vrijdag: 8.30 Harrie Arts en mevr. de Rijck-v. Meyel. Zaterdag: 19.00 Willem Gellings. Misdienaars Zondag 10.30 en zaterdagavond Karin Tijssen en Heidy Litjens. Collectanten Zaterdagavond 7 jan. Teng Arts. Zondag 8 jan 10.30 Teng Emonts. Kerk poetsen 12 jan. Mevr. Marcellis, Grootdorp en mevr. Kersten Grootdorp. ps. De komende drie zondagen, jan. 8,15 en 22 zal er 's morgens maar één H. Mis zijn en wel om 10.30. De klokken zullen luiden als normaal, omdat het wat moeilijk is dat telkens te veranderen. PAROCHIE VREDEPEEL Zaterdag: 19.00 Ter intentie van fam. Peeters-Janssen. Zondag: 10.00 Overl. Gerard Weerts. Lezers Zaterdag: Anja v.d. Berg-Peeters Zondag Jan Classens. Zaterdag: Ellen v.d. Cruysen en Gerben v. Duinhoven. Zondag; Bart Marcellis en Antoon v. Hoof. JEHOVAH GETUIGEN Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van een bij bel'toespraak met als thema De dienst voor God als een eer en vreugde beschouwen. In de Koninkrijkszaal aan de Henri Du- nantstratt 11 aanvang 10 uur v'.m. a.s.Zondag gratis toegang geen collecte. RECTORAAT SMAKT Zaterdag: 19.00 Avondmis voor Pater Linssen en voor alle gevraagde intenties en t.e.v. H. Jozef. Zondag: 8.30 H.Mis te Holthees voor Pater Linssen en uit dankbaar heid. 10.00 Hoogmis voor moeder van Dijck en alle overl. familieleden, Peter v.d. Ven en voor geestelijk en tijdelijk welzijn in 1989 voor alle mensen van ons rectoraat. Woensdag: 9.30 H.Mis t.e.v. de H. Jozef voor alle intenties. Vrijdag: 9.30 H.Mis uit dankbaar heid en t.z.i. PROTESTANTSE KERKGEMEENSCHAP Op zondag 8 januari zal in het IMBO, Leunseweg 2a te Venray, Ds. H.J.C. van Es voorgaan in de dienst waarin de maaltijd van de Heer wordt gevierd. Aanvangtijd is 10.00 uur. Tijdens de dienst is er kinderopvang en wordt er kinder- nevendienst gehouden. VERNIELINGEN - Ten nadele van een inwoner werd zijn auto, welke op het Lovickplein te Ysselsteyn geparkeerd stond, bekrast. Vooral de rechtervoorzijde, het portier en het spatbord hebben veel te lijden gehad. De schade wordt geschat op 1500,-. - Van een inwoner uit Ysselsteyn werd op datzelfde plein zijn auto eveneens bekrast. Hier werd de schade geschat op 800,-. - Van een aan de Merseloseweg geparkeerde personenauto is een ruit ingegooid. GLAS HET INZAMELEN WAARD. HUI» IN DE GLASBAK! Vele honderden goede inzendingen was het resultaat van de kerstpuz zel, die wij in krant 51 van het vorig jaar publiceerde. Een ongekend groot aantal, dat ons toch enigszins verrastte. Evenzeer verrastte ons de woonplaatsen van de diverse inzenders. Niet alleen uit Venray kwamen de oplossingen binnen, maar bok onze lezers in plaatsen zoals Sittard en Emmen, lieten zich de kans, om een boekenbon te winnen, niet ontgaan. De oplossing van de puzzel luidt als volgt: Als mij met kerstmis om vrede vragen, moeten we die boodschap ook uitdragen! Uit de goede inzendingen trokken wij de volgende prijswinnaars: le prijs, boekenbon a ƒ100,- Familie Arts, Menuetstraat 20, 5802 GC Venray 2e en 3e prijs, boekenbon a ƒ50,- R. Driessen, St. Jozefstraat 19, 5931 CB Tegelen Familie Fleurkens, Sanshofstraat 60, Venray 4e t.m. 7e prijs, boekenbon ƒ25,- Mevr. Kreyfelt-Wels, Engelenstraat 16, 5801 RT Venray Door Pijpers, Honingklaver 61, 5803 DE Venray Mevr. Hoedemakers, Endepoel 6, 5815 CR Merselo P. Lucassen, Brienshoekweg 2, 5809 EW Leunen 8e t.m. 10e prijs, boekenbon a ƒ10,- A. Perrée, Westsingel 122, 5801 TX Venray W. Tielen, Bernhardstraat 26, 5864 AX Meerlo Mia Horio, Cuyperstraat 6, 5861 CM Wanssum Alle prijswinnaars kunnen, op vertoon van een legitimatiebewijs, de prijs op komen halen in boekhandel van den Munckhof, Grotestraat 68, Venray. 5';—7—"—^1 OPLOSSING HORIZONTAAL: 1 winter; 6 kerstnum mer; 15 sneeuwstorm; 24 ebdeur; 29 Siam; 31 de; 32 Raalte; 34 antiek; 35 Po; 36 tien; 38 E.K.; 51 kamee; 43 rag; 44 bal; 46 eik; 48 eerst; 51 Sn. 52 en; 53 ereblijk; 54 ara; 57 peter; 59 dik; 61 aasgier. 62 p.g.; 63 simpel; 66 ereis; 68 eiber; 70 te; 71 notitie; 74 peper; 75 koe; 76 ten; 77 opa; 79 la; 81 kinkel; 83 ZKH; 85 Nes; 87 Best; 89 ked; 90 alg; 92 Leo; 94 era; 96 noël; 99 reep; 101 bè; 102 art.; 105 ree; 106 lei; 107 ram; 108 eerst; 110 Nispen; 112 are; 113 stal; 114 etc., 15 dia; 116 Drs.; 117 o.i.; 119 laan; 120 front; 122 mi. 123 ure; 125 adé; 127 TL.; 129 d.d.; 131 I.I.; 132 bad; 133 Ur; 134 esp; 136 maro kijn; 138 Fin, 140 gamelan; 142 fee; 143 CV; 145 as; 147 tak; 148 ma; 149 e.o.; 150 er; 152 wet; 154 kalkoen; 160 etat- major; 163 me; 164 of; 165 Blokker; 169 rest; 170n.m.m.; 171 HBO; 172sela, 173 atelier. 176 sr.; 177 dom; 178 kraal; 181 olie; 183 Oost; 185 Davos: 188 nar; 189 er; 191 speler; 194 als; 196 kerk; 198 enig; 200 lak; 202 Arseen; 205 pastorale; 207 las; 209 ringgit; 211 nop; 212 correc tie; 214 ar; 215 Eva, 216 Mao; 218 aan; 220 kahoe; 221 a.u.b.; 222 ANP; 224 les; 225 nu; 226 por; 228 gabber; 229 slap; 231 item; 233 bisdom; 234 lev; 237 neet; 239 ene; 241 tel; 242 s.b.; 244 zus; 245 de; 246 cel; 247 beo; 249 slab; 251 del; 252 vader; 254 t.o.; 255 in; 257 ka; 258 T T.259 p.r.; 260 el; 261 berst; 263 olé; 264 en; 265 per; 266 nol; 268 nestel; 271 koe; 273 kribbe; 275 WIR; 276 erf; 278 te; 279 veel; 280 stegge; 282 spit; 284 pool; 285 Strijen; 287 naad; 289 oog; 290 V.U.; 291 meester; 292 t.z.; 293 kop; 295 Deen; 298 klepel; 302 Oman; 304 tank; 307 accent; 311 krik; 314 ai; 316 lie; 317 lor; 318 leugen; 319 elk; 321 natuur; 322 neo; 323 eer; 324 do; 325 men; 327 serum; 329 k.k 330 e.t.; 331 we; 332 totem; 334 was; 335 Eros; 337 ros; 338 boa; 339 kn.; 341 nr.; 342 mat; 343 eelt; 344 SOS; 345 varaan; 346 hond; 248 aal; 349 Aa; 351 Ada; 353 sar; 354 oor; 356 E.K.; 358 po; 359 aronskelk; 363 bos; 364 F.M.; 365 luiaard; 369 dragee, 370 vijg; 372 pré; 373 branie; 374 es; 375 RLS; 377 onnet; 379 kaas; 380 rui; 381 nl.; 383 erratum; 386 drie; 388 Ni; 389 Osaka; 392 E.K.; 393 Se.; 394 rietvoorn; 395 s.s.; 396 na; 397 ja; 398 eg; 399 zot; 400 E.O.; 401 D.V.; 403 P.O.; 405 ohm; 407 botsing; 410 nee; 412 Kr.. 414 eis; 416 lob; 418 Na.; 419 kan; 420 lm.; 421 ijl: 423 RR 424 aap; 427 sok; 429 p.e.430 draad; 432 taks; 434 op; 436 kas; 438 a.k.; 440 gr., 442 Midas; 444 Ran, 445 ergens; 447 inert; 449 lus; 451 broek, 454 Lea; 455 end; 456 ia; 457 roof; 459 ante; 460 esp; 461 anijs; 463 boor; 465 ma; 466 obl., 467 eed; 470 riem; 472 lot; 474 air; 476 norm; 478 n.m.m.; 480 Waal re; 483 eb; 485T.N.O.; 486 pep; 487 rib; 489 USA; 490 I.I.; 491 doetje: 495 ontaard; 497 al; 499 diner; 501 haard; 503 e.a 504 kistdam505 NT; 506 ero tiek; 508 pel; 509 negen; 511 tot; 513 eenvoud; 515 de; 516 Ee; 517 eerst; 518 sar; 521 iet; 523 Rus; 525 tarra; 526 el; 528 snee; 529 ei; 531 rekken; 535 walker; 538 Mr; 539 kaas; 532 steeds; 543 fre gatvogel; 544 klokkenspel; 545 statig. VERTIKAAL: 2 ik; 3 T.S.; 4 eikel; 5 raar; 7 edel; 8 re; 9 tra; 10 naga; 11 U.A.; 12 ml.; 13 M.T.S.; 14e.e.; 16na; 17enk; 18 e t.; 19 ui; 20 week; 21 ski; 22 op; 23 roest; 24 eisen; 25 betrokken; 26 dn.; 27 uk; 28 Weesp; 30 Mme.; 33 vat; 36 tri; 37 engel; 39 knie; 40 kopergeld; 42 eb; 43 R K 44 bes; 45 lee; 47 kapper; 49 egel; 50 standaard; 51 spie; 55 re; 56 ark; 57 piek; 58 rite; 59 den; 60 Ir., 64 M. P.; 65 er; 67 Eozoïcum; 69 besneden; 72 Tie, 73 t.k.; 77 Ob; 78 Asen; 80 af; 82 allegretto; 84 herder; 85 namaak; 86 Kerstfeest; 88 teil; 90 Artis; 91 Lea; 93 eet; 95 RAI, 97 oer; 98 L.S.; 100 psalm; 101 ben; 103 KRO; 104 tenue; 109 t o.; 111 paletot; 113 smeken; 118 id, 120 fan; 121 treeft; 124 ra; 126 dij; 128 li; 130 dg.; 132 bak; 135 p.c.; 137 ook; 139 naald; 141 Laren; 142 fa; 144 vel; 146 staal; 148 mee: 151 De foto van deze week, is wellicht de oudste welke wij ooit in deze rubriek geplaatst hebben. Ze werd gemaakt op 4 november 1896, aan de Overloonseweg, bij de fam. Odenho- ven. De foto toont ons de gebroeders Odenhoven, met links onder Pater Engelbert Odenhoven, verder zijn broer Jacob (beter bekend als de wilde Jep), zijn broer Handrie (raadslid en wethouder van Venray) en broer Antoon Odenhoven. Voor aan rechts de (stief)moeder van de „jongens", Cornelia Odenhoven-van Dijck. De juiste datum van deze foto heeft men kunnen vaststellen aan de hand van de nagelaten bescheiden van Pater Engelbertus, missionaris in Suriname, die op 4 november 1886 op verlof was in Nederland, als begelei der van Mgr. W. Wulfingh, bisschop van Paramaribo. Pater Engelbertus was in Venray gebdren op 24 juli 1842. Hij werd priester gewijd op 21 december 1867 en vertrok naar de missie van Suriname op 9 augustus 1868. Pater Odenhoven overleed na' een zeer werkzaam missionarisleven op 5 juli 1915 te Paramaribo. Opmerkelijk is, dat deze Venrayse priesterzoon bijna geheel zijn priester leven in Suriname doorbracht, maar in de loop der jaren door zijn oversten driemaal werd uitgezonden naar Batavia, in het toenmalige Nederlands Indië. De eerste keer was dat voor een periode van één jaar; de tweede keer voor vijf maanden en de derde keer voor drie maanden. Wat de bedoeling van deze drie reizen is geweest, werd ons uit de beschikbare kopij niet duidelijk. Wel hebben wij uit die kopij kunnen opmaken, dat pater Odenho ven een zeer gewaardeerde missiona ris is geweest. In „De Surinamer" van donderdag 8 juli 1915 staat o.m. te lezen: „Maandag 5 juli j.l. 's namiddags omstreeks half 3 ontsliep zacht en kalm in de Heer na een wekenlang lijden de Z.E. Pater Engelbertus Odenhoven in den gezegenden ouderdom van 72 jaren en 11 maanden. In Pater Odenhoven verliest de R.K. Missie een voorbeel dig en heilig priester, de geestelijk heid haar nestor en Suriname zelf een hare hartelijkste en trouwste vrien den. Zo ooit een Nederlander Suriname lief heeft gehad met een oprechte, werkdadige en standvastige liefde dan is het deze priester. Voor Surinamés zedelijke opbloei heeft hij gearbeid tot aan zijn zalig afsterven toe,bijna 47 jaren lang. Dat die vriendschap wederkerig was, werd wel bewezen door de honderden en honderden geloofsge noten en anderen, alle standen en klassen vertegenwoordigend, die hem ter laatste rustplaats begeleidden. rodeo; 152 wel; 153 es, 154 knier; 155 Amerika; 156 lm.; 157 oh; 158 eboniet; 159 nooit; 161 te; 162 jas; 163 mirre; 165 bres; 166 korre; 167 km; 168 R.K.; 169 ras; 174 laars; 175 reet; 176 spar; 179 ra, 180 alfabet; 182 L.K.; 184 s.g.; 186 vaan del; 187o.k.; 190 rein; 191 spaander; 192 Lt.; 193 vla; 195 kaars; 197 knapzak; 198 egoïste; 199 tobbe; 201 mol; 203 Sc.; 204 neusbeer; 206 avond; 208 sa; 210 G.H.; 211 nu; 213 reder; 216 mat; 217 oblong; 219 N.S.; 221 a.m.; 222 asceet; 223 pol; 226 pel; 227 O.T.; 230 L.S.; 232 Em.; 235 es; 236 vlo; 238 een; 239 earl; 240 eens; 243 bits; 245 dril; 247 Bern; 248 Osen; 250 alt; 252 vee; 253 rot; 256 nep; 259 pro; 261 bie; 262 tra; 265 pegel; 267 lever; 269 Ee, 270 liman; 272 oksel; 273 Koran; 274 B.S.; 275 wijzen; 277 fakir; 279 vod; 281 gup; 283 ten; 284 pet; 286 R.T.C.; 288 dok; 294 kameraad; 296 eis; 297 neer; 298 klus: 299 LOM; 300 elkaar; 301 le; 302 ogen, 303 met; 306 na; 306 kt.. 307 au; 308 Cr.. 309 net; 310 toom; 311 keet; 312 rem; 313 postoode; 315 Ier; 319 eend; 320 Kr324 dal; 326 NOS; 328 ronde; 329 koralijn; 333 tafel; 334 wel; 336 S.O.; 338 bas; 339 knoop; 340 w.o.; 343 e.a.; 346 H R 347 Neme sis, 350 arre; 351 akela; 352 als; 355 os; 357 kubus; 358 pril; 360 oase; 361 n g 362 serre; 364 Frans; 366 Irian; 367 Aa. 368 Anna; 370 VN; 371 gedoe; 372 pa; 376 strot; 377 ome; 378 troon; 379 ken merkend; 380 roede; 382 gezond; 384 RSG; 385 uitslag; 387 Ir.; 390 kap; 391 aalbes; 398 Em.; 399 zon; 402 vis; 404 cl; 406 harre; 407 bad; 408 imker; 409 gij; 411 er; 412 kastelen; 413 ra; 415 som; 417 opaal, 419 kandelaar; 422 lo. 425 palet; 426 ego; 428 kilometer; 431 aan; 432 tra; 433 snor; 435 pi; 437 art439 kus; 441 rem, 443 deb.; 445 eidereend; 446 soit!; 448 na; 450 spa; 451 bom; 452 R.R.; 453 kandidaat; 458 feniks; 461 aria; 462 ijs; 463 bosbes; 464 oral; 468 era; 469 ge; 471 M O.; 473 open; 475 Iran; 476 nu; 477 O.L.; 479 mos; 480 wonen; 481 ante; 482 A.T.; 484 bats; 486 pil, 488 Brt490 lava; 492 t.d.; 493 jade; 494 emelt; 496 Drees; 498 liter; 499 de; 500 rei; 501 het; 502 do; 503 entre; 504 kuras; 507 ore; 508 pret; 510 gei; 512 tree; 514 ork; 519 ara; 520 weg, 522 Mao; 524 urn; 527 ut; 528 Se.; 530 i.e.; 532 kV.; 533 k.o.; 534 ne; 535 W.L.; 536 L K 537 k.k.; 538 M P 540 sa!; 541 si Na oplossing van het grote en het kleine diagram, luidt de spreuk: ALS WIJ MET KERSTMIS OM VREDE VRAGEN, MOETEN WIJ DIE BOODSCHAP OOK UITDRAGEN! INBRAKEN Door forcering van een schuifpui werd toegang verkregen tot een wo ning aan de Westsingel. Uit deze wo ning werden gouden sieraden ter waar de van ƒ3000,- ontvreemd. Eveneens door forcering, ditmaal van de achterdeuren, werd toegang verkregen tot twee woningen aan de Athoslaan. Vermist werd een geldbe drag van ƒ500,- en voor enkele duizen den guldens aan sieraden.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 16